BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG” DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG” DOC":

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

tưởng về chất lượng kĩ thuật cũng như thời hạn giao h ng, do à đó công ty ng yàc ng tà ạo dựng được uy tín trên thị trường. Sản phẩm của công ty xuất khẩu ra thịtrường nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tai Châu Âu như Anh, Pháp, Mĩ, TâyBan Nha….Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa b n l l ng nghà à à ề thêu rentruyền thống, có nguồn nhân lực dồi d o phà ục vụ tốt cho lĩnh vực kinh doanh.Ngo i ra công ty còn có nhià ều bạn h ng truyà ền thống trong cung ứng, cung cấpnguyên vật liệu cho công ty, họ thực sự l nhà ững đối tác đáng tin cậy của công tytrong nhiều năm qua.2.1.5 đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công tyĐể phù với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh v à đặc điểm tổ chức bộmáy quản lý, bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức theo hình thức tập trung.Với hình thức n y thì to n bà à ộ công việc kế toán của công ty được tập trung tạiphòng kế toán của công ty. Tại phòng kế toán t i chính h ng ng y cà à à ập nhật, kiểmtra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ ở tất cả các phòng ban. Nghiệp vụ kinh tế to nàcông ty cung cấp cho phòng theo qui chế về chế độ báo cáo luân chuyển chứng từmột cách hệ thống, giám sát t i chính kinh tà ế, hoạt động kinh tế ở từng thờiđiểm, tạo th nh mà ối liên kết chặt chẽ v phà ải tuân thủ một thể thống nhất vềhoạt động kinh tế.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty được thể hiện qua sơ đồ số 3-phần phụ lụcCông ty áp dụng chế độ kế toán được ban h nh theo quyà ết định số 48/2006/QĐ-BTC ng y 14/9/2006 d nh cho doanh nghià à ệp vừa v nhà ỏ của bộ trưởng bộ t i chính. àchính sách kế toán đang áp dụng tại công ty:• Niên độ kế toán bắt đầu từ ng y 1/1/N kà ết thúc ng y 31/12/Nà• đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : VNĐ• Hình thức sổ kế toán áp dụng : Nhật ký- sổ cái• Phương pháp kế toán t i sà ản cố định+ nguyên tắc đánh giá TSCĐ : theo giá thực tế
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ KHÓ ĐÒI TẠI SỞ DAO DỊC 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ KHÓ ĐÒI TẠI SỞ DAO DỊC 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

sản, cho thuê từ việc được chia do đem tài sản đi liên doanh liên kết khai thác. Nguồn thu này sẽ được chia cho Sở một tỷ lệ nào đó đã thoả thuận để vừađảm bảo cho Sở thu hồi vốn vừa trang trải chi phí hoạt động của công ty .-Về thuế: Công ty kinh doanh không vì lợi nhuận nên sẽ được miễn VAT và đượcgiảm thuế thu nhập doanh nghiệp.II.5. Cần một chế độ t i chính phù hà ợp để giải quyết các chi phí phát sinh trong công tác cho vay có đảm bảo nhất l à đảm bảo bằng t i sà ản đảm bảoChi phí n y gà ồm rất nhiều khoản: Ngo i chi phí thà ẩm định, đánh giá do khách h ng chà ịu còn các chi phí cho cán bộ quản lý t i sà ản đó, chi phí phát sinh khi xử lý t i sà ản nếu phải nhờ đến to ánà …Sở hiện tại chưa thực sự có quy định rõ r ng và ề hạch toán chi phí n y. Thà ời gian tới, Sở cần giải quyết tốt vấn đề n y tà ạo điều kiện cho việc xử lý t i sà ản đảm bảo đúng quy định, tránh khó khăn cho cán bộ l m công tác thu nà ợ khi phải xử lý t i sà ản đảm bảo. II.6. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ tín dụng nhất l trách nhià ệm đối với t i sà ản đảm bảo m anh ta quà ản .Nếu khoản vay gặp phải sự cố chủ quan gây ra như định giá t i sà ản đảm bảo không đúng giá trị thực tế, t i sà ản đảm bảo không đủ “Tư cách” hoặc khoản vay vượt quá tỷ lệ quy định tính trên giá trị t i sà ản đảm bảo thì trước hết phải quy trách nhiệm cho cán bộ thực hiện công việc n y. Còn nà ếu gặp phải sự cố khách quan, sở nên hạch toán v o kà ết quả kinh doanh, v coi à đó là rủi ro trong kinh doanh tín dụng.II.7. Lựa chọn t i sà ản phù hợp hơn nữa đối với từng hình thức đảm bảo cụ thể.Với loại t i sà ản có gía trị lâu d i tà ức l không bà ị mất giá do thời gian, với các loại t i sà ản ít mất giá trị sử dụng như đất đai, nh cà ửa Giấy tờ có giá thì khi cho vay nên l m già ấy chuyển giao giấy tờ về Quyền sở hữu hay quyền sở hữu t i sà ản cho ngân h ng. Khi m ngà à ười vay không trả được nợ thì đương nhiên t i sà ản l cà ủa Sở m không cà ần phải phát mại t i sà ản để thu hồi nợ. Cách n y áp dà ụng cho các t i sà ản có giá trị ngang giá trị tiền vay cộng với
Xem thêm

18 Đọc thêm

tìm hiểu và thực hành trên bộ data communication trainer – dct 03

TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH TRÊN BỘ DATA COMMUNICATION TRAINER – DCT 03

75 s 61.44 s Truyền theo kiểu Zmode Truyền theo kiểu Kermit ***Nhn xét: - Ta thy rng t bng s liu trên, t truyn 1 file gia 2 máy tính trong cách truyn song song có s khác bit gia tính toán trên thuyt và thc t ngoài thc nghim. - S khác bi n kt qu truyn khi thc hin nhng công vic truyi t truyn cao. Vì th i vi yêu cu v t truyn thì không nên áp dn này nu kin không cho phép. 4800 35 s 30.72 s 9600 19 s 15.36 s 19200 9 s 7.68 s  (s)  2400
Xem thêm

18 Đọc thêm

Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 4 ppsx

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI VIETCOMBANK - 4 PPSX

theo Báo cáo thẩm định được trưởng hay phó phòng Đầu tư dự án thông qua, nếu dự án được chấp nhận tài trợ thì nó sẽ được trình lên Giám đốc chi nhánh hay Tổng giám đốc phê duyệt. 2.2.1.3. Nội dung thẩm định tài chính dự án tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam Dựa trên hồ sơ mà chủ đầu tư trình lên, Ngân Hàng Ngoại Thương tiến hành thẩm định dự án những nội dung sau - Thẩm định tính pháp lý của dự án: nghĩa là thẩm định tính pháp lý của bộ hồ sơ xin vay. - Thẩm định về mặt kỹ thuật, thực hiện dự án: nghĩa là đưa ra đánh giá chung, đánh giá tên dự án, đánh giá tổng chi phí đầu tư và nguồn vốn, tổ chức xây dựng dự án, thẩm định khả năng cung cấp đầu vào của sản xuất và cuối cùng là thẩm định thị trường tiêu thụ sản phẩm. - Thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh: nghĩa là xác định công suất thiết bị có thể đạt được trong thời gian vay nợ ngân hàng (công Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comsuất lý thuyết, công suất thiết kế, công suất khả dụng), xác định doanh thu theo công suất dự kiến, xác định chi phí đầu vào theo công suất có thể đạt được trong thời gian trả nợ. - Thẩm định dự án về mặt tài chính - Thẩm định các điều khoản bảo đảm tiền vay (các trường hợp bảo đảm tiền vay; tính pháp lý và trị giá tài sản thế chấp, cầm cố, bảo l•nh; phân tích khả năng kiểm soạt và tính thanh khoản của tài sản) - Kết luận của ngân hàng (thuận lợi; khó khăn khi đầu tư dự án rồi đưa ra kết luận tài trợ hay không tài trợ). Tóm lại, qua quy trình thẩm định dự án ở trên cho thấy thẩm định tài chính là giai đoạn tổng hợp các chỉ tiêu tài chính và kỹ thuật từ việc phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật và phân tích nguồn lực. Đây là khâu quan trọng và cốt yếu đối với chủ đầu tư và các nhà tài trợ vốn vì nó đóng góp rất lớn vào sự thành công trong việc xác
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Quy trình sản xuất thêu docx

TÀI LIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÊU DOCX

QUI TRÌ XUẤT T Người thực hiện Tài liệu/Biểu mẫu NH SẢN HÊU Trang: 1 Nội dung công việc Quản đốc Giao nhận Giao nhận hó QĐ nhân uản đốc hêu ẫu khách duyệt đứng ận thêu ản Kế hoạch

1 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p3 docx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TƯƠNG ĐỐI P3 DOCX

0) x D0 nh hưởng của nhân tố (D) = A1 x B1 x C1 x (D1 – D0) 1.2.4. Phương pháp liên hệ cân đối Cũng là phương pháp dùng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố mà giữa chúng có sẵn mối liên hệ cân đối và chúng là nhân tố độc lập. Một lượng thay đổi trong mỗi nhân tố sẽ làm thay đổi trong chỉ tiêu phân tích đúng một lượng tương ứng. Những liên hệ cân đối thường gặp trong phân tích như: Tài sản và nguồn vốn; cân đối hàng tồn kho; đẳng thức quá trình kinh doanh; nhu cầu vốn và sử dụng vốn v.v Ví dụ: Dùng phương pháp liên hệ cân đối, phân tích các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến giá trò hàng tồn kho cuối kỳ qua số liệu sau: Đơn vò tính: ngàn đồng Chỉ tiêu Tồn đầu kỳ Nhập trong
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về cách phân loại các hoạt động kinh doanh trên nền kinh tế thị trường phần 3 ppsx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ CÁCH PHÂN LOẠI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 3 PPSX

0) x D0 nh hưởng của nhân tố (D) = A1 x B1 x C1 x (D1 – D0) 1.2.4. Phương pháp liên hệ cân đối Cũng là phương pháp dùng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố mà giữa chúng có sẵn mối liên hệ cân đối và chúng là nhân tố độc lập. Một lượng thay đổi trong mỗi nhân tố sẽ làm thay đổi trong chỉ tiêu phân tích đúng một lượng tương ứng. Những liên hệ cân đối thường gặp trong phân tích như: Tài sản và nguồn vốn; cân đối hàng tồn kho; đẳng thức quá trình kinh doanh; nhu cầu vốn và sử dụng vốn v.v Ví dụ: Dùng phương pháp liên hệ cân đối, phân tích các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến giá trò hàng tồn kho cuối kỳ qua số liệu sau: Đơn vò tính: ngàn đồng Chỉ tiêu Tồn đầu kỳ Nhập trong
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu tham khảo quá trình thêu doc

TÀI LIỆU MẪU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH THÊU DOC

QUI TRÌ XUẤT T Người thực hiện Tài liệu/Biểu mẫu NH SẢN HÊU Trang: 1 Nội dung công việc Quản đốc Giao nhận Giao nhận hó QĐ nhân uản đốc hêu ẫu khách duyệt đứng ận thêu ản Kế hoạch

1 Đọc thêm

NGUYÊN LÍ THẨM ĐỊNH GIÁ 8

NGUYÊN LÍ THẨM ĐỊNH GIÁ 8

Chương 8. Báo cáo thẩm định iágiá• 81 Hồ sơ thẩm định giá8.1. Hồ sơ thẩm định giá• 8.2. Báo cáo thẩm định giá 83 Chứ th thẩ đị hiá• 8.3. Chứng thư thẩm định giá1/3/2011 B02014 - Báo cáo thẩm định giá 18.1. Hồ sơ thẩm định giá•Văn bản đề nghị thẩm định giág ị ị g•Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Quyền sở hữu tài sản thẩm định giá có công chứng hoặcchứng thựccủacơ quan nhà nướcchứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;• Các thông số kỹ thuật có liên quan đến tài sản thẩ đị hiáthẩm định giá;•Hợp đồng mua bán tài sản, hoá đơn mua tài sản nếu có;ếucó;• Các tài liệu khác có liên quan đến trị giá tài sản thẩm định giá.1/3/2011 B02014 - Báo cáo thẩm định giá 28 2 Báo cáo thẩm định giá8.2. Báo cáo thẩm định giá• Thẩm định viên về giá đượcgiaotrựctiếpthựcThẩm định viên về giá được giao trực tiếp thực hiện thẩm định giá, khi kết thúc công việc phải lập báo cáo kết quả thẩm định giá. • Báo cáo kết quả thẩm định giá phải được lập một cách độc lập, khách quan, trung thực, có ẩ ề ếchữ ký của thẩm định viên về giá trực tiếp thực hiện việc thẩm định giá và Giám đốc doanh nghiệpthẩm định giá hoặccủangười đượcuỷnghiệp thẩm định giá hoặc của người được uỷ quyền bằng văn bản của giám đốc doanh nghiệpthẩm định giá
Xem thêm

6 Đọc thêm

Luận văn:Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ - công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam ppt

LUẬN VĂN:HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM PPT

vốn thiết thực. - 20 - 3.2.1.3. Thành lập công ty tài chính nhằm huy ñộng vốn và ñiều hoà vốn Công ty tài chính VNECO sẽ làm trung gian huy ñộng vốn, cung cấp và ñiều hoà vốn cho các ñơn vị thành viên . Công ty tài chính sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo ñúng quy ñịnh của pháp luật và theo mục ñích Tổng công ty ñề ra. 3.2.1.4. Giải pháp huy ñộng nguồn vốn từ CBCNV Ban hành văn bản quy ñịnh huy ñộng vốn từ CBCNV trong ñơn vị hay người thân và những người có nhu cầu cho vay;Lãi suất huy ñộng áp dụng lớn hơn 20% mức lãi suất tiền gửi ngân hàng cùng thời hạn nhưng không vượt quá mức Tổng Công ty ñi vay Ngân hàng thương mại 3.2.1.5. Giải pháp huy ñộng vốn từ nguồn tín dụng thương mại Tổ hợp VNECO nói riêng phải có sự ñổi mới từ phương thức mua bán chịu sang quan hệ tín dụng thương mại. Tổng Công ty cần xây dựng quy trình cung cấp và nhận tín dụng thương mại từ nhà cung ứng. 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong tổ hợp 3.2.2.1. Quản lý hiệu quả vốn ñầu tư dự án Tổng Công ty cần xây dựng quy chế quản lý vốn ñầu tư dự án cần tuân thủ nguyên tắc bảo ñảm tính cân ñối, ñồng bộ và hiệu quả kinh tế; Phải bám sát các nội dung và tuân thủ các quy ñịnh của các văn bản quy phạm pháp luật; Phải thực hiện lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát mọi công việc; Lựa chọn dự án tốt ñể triển
Xem thêm

13 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém hiện tạitrong cơ chế quản lý tài chính tổ hợp VNECOTổng Công ty rất lúng túng khi xây dựng ñiều lệ tổ chức hoạtcao, chấm dứt các hoạt ñộng kinh doanh có tính chất nhỏ lẻ, manhmún.ñộng, quản lý tài chính, làm cho việc triển khai thực hiện chậm, kéodài và phải ñiều chỉnh nhiều lần do chưa có sự hướng dẫn của NhàCủng cố thị trường nội ñịa, từng bước vươn ra thị trường quốctếPhát triển lực lượng sản xuất, coi con người là trung tâm, lànước.Việc chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng của Tổng công ty chưa ñivào thực chất, chưa có chiều sâu, vừa triển khai thí ñiểm, vừa thămdò, mò mẫm.Công ty mẹ cũng chưa tìm ra các giải pháp ñồng bộ ñể pháttriển toàn diện tổ hợp, tạo bước ñột phá ñi lên cho toàn tổ hợp.nhân tố quyết ñịnh ñến sự phát triển bền vững của Tổng Công tyĐổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính nhằm thích ứngvới tình hình mới của nền kinh tế3.1.2. Nguyên tắc cơ bản ñối với cơ chế quản lý tài chính tàichính tại Tổng Công ty CP xây dựng ñiện Việt namNăng lực sản xuất của công ty mẹ tập trung toàn bộ vào cácCơ chế quản lý tài chính phải tăng cường nguồn lực tài chính
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện việt nam

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

khai nhanh, tập mọi trung nguồn lực ñầu tư hoàn thành sớm ñưa vào khai thác, tạo nguồn thu ñể tiếp tục triển khai các dự án khác; Tuyệt - 21 - ñối chưa triển khai dự án khi công tác chuẩn bị ñầu tư chưa hoàn thiện, nguồn vốn bố trí cho dự án chưa chuẩn bị ñầy ñủ; Điều chỉnh tỷ lệ và mức quyết ñịnh ñầu tư dự án ñối với các cấp quản lý 3.2.2.2. Tăng cường quản lý vốn ñầu tư tài chính Hoàn thiện ban hành quy chế người ñại diện phần vốn tại các ñơn vị thành viên; Thực hiện cơ cấu lại danh mục ñầu tư, ñịnh hướng và khuyến khích các ñơn vị thành viên niêm yết cổ phiếu; Quy ñịnh tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong cán bộ quản lý tại ñơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt ñộng tại ñơn vị thành viên; Điều chỉnh tỷ lệ quyết ñịnh ñầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết của các cấp quản lý theo hướng tăng tỷ lệ quyết ñịnh. 3.2.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý tài sản Phân cấp trong việc chủ ñộng mua sắm, thanh lý, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền quản lý của ñơn vị trên nguyên tắc hiệu quả, ñúng thủ tục theo quy ñịnh; Áp dụng phương pháp khấu hao linh hoạt ñối với TSCĐ; Quy ñịnh nhượng bán, thanh lý tài sản, thiết bị do công ty mẹ ñầu tư tại ñơn vị hợp lý. 3.2.2.4. Xây dựng chính sách quản lý ñể thu hồi tốt công nợ phải thu Cần ñổi mới công tác quản lý công nợ phải thu tại Tổng Công ty và các ñơn vị: - Rà soát lại tất cả các khoản công nợ phải thu; Sắp xếp các khoản phải thu của các khách hàng phù hợp; Làm rõ nguyên nhân và giải pháp ñể thu nợ ñúng hạn; Lên kế hoạch và quy ñịnh cụ thể các mức lãi suất ñối với nợ khó thu hồi; Đưa ra biện pháp thu hồi các
Xem thêm

13 Đọc thêm

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp docx

KIỀM CHẾ CẢM XÚC TRONG QUAN HỆ GIAO TIẾP DOCX

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp. Sự thông minh là điều quan trọng tạo nên thành đạt cho một con người, nhưng khả năng kiềm chế cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Bởi những hành vi bốc đồng, khả năng tập trung và cưỡng lại ham muốn nhất thời cũng như sự chấp nhặt, tức giận, bất ổn… trong quan hệ giao tiếp có tác động rất lớn đến mức thu nhập và địa vị xã hội. Khả năng thành công trong cuộc sống của mọi người đều tăng nếu chúng ta cải thiện mức độ tự kiềm chế của bản thân. (Hình: sciencedaily) 1. Cảm xúc trong quan hệ giao tiếp. Cảm xúc là "chất keo" kết nối mọi người với nhau, là nền tảng để bạn hiểu chính mình và liên quan đến khả năng giao tiếp với những người khác. Khi bạn nhận thức và kiểm soát được cảm xúc của bạn, bạn có thể suy nghĩ rõ ràng và sáng tạo, quản lý sự căng thẳng, tạo nên tự tin và dễ dàng giao tiếp tốt với người khác. Nhưng không kiềm chế được cảm xúc, bạn sẽ nhầm lẫn, cô lập và nghi ngờ. Bằng cách học để nhận biết, quản lý và đối phó với cảm xúc của bạn, bạn sẽ tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn và có nhiều mối quan hệ tốt hơn. Cảm xúc của bạn giúp bạn: - Nhận biết bạn là ai: những gì bạn thích, những gì bạn không thích và những gì bạn cần. - Hiểu và cảm thông với người khác - Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và bổ ích - Quyết đoán hơn: Có được quyết định dựa trên những điều quan trọng nhất với bạn. - Có động cơ và hành động để đạt được mục tiêu Với những người có khả năng nhận thức cảm xúc tốt, họ nhận ra và hiểu cảm xúc của
Xem thêm

4 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

và thẩm định dự án đầu tư là rất quan trọng.- Gia tăng vốn đầu tư từ nguồn huy động từ khách hàng và đối tác:Đặc điểm của các dự án đầu tư mới của VINACCO là những dự án về xây dựng văn phòng cho thuê, xây dựng nhà, biệt thự để bán, xây dựng khu du lịch, nên việc huy động vốn từ các khách hàng là điều có thể thực hiện được và thực tế là trong những năm vừa qua, VINACCO đã tiến hành huy động vốn từ khách hàng để đảm bảo cung ứng vốn cho các dự án này. Tuy nhiên, giá trị của nguồn vốn này còn hạn chế. Trong những năm tiếp theo và những dự án tiếp theo, VINACCO cần làm tốt hơn nữa công tác tìm hiểu nhu cầu thị trường, marketing, gặp gỡ khách hàng và đưa ra những lời đề nghị hợp tác đủ sức thuyết phục nhằm tăng cường nguồn vốn này.- Thu hồi vốn từ các công trình đã hoàn thành nhưng chưa được thanh toán.Hiện tại, có một số công trình mà VINACCO đã hoàn thành xây lắp nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư tiến hành quyết toán và thanh toán vốn cho Tổng công ty. Điều này gây nên sự khó khăn cho việc trích lập các khoản lợi nhuận từ các công trình này cho đầu tư phát triển. Nguyên nhân là do chủ đầu tư dây dưa , chậm trễ trong việc thanh toán, quyết toán nhưng một phần là do bên phía VINACCO chưa thực sự quyết liệt trong việc thu hồi vốn. Trong thời gian tới, VINACCO cần có những biện pháp thu hồi vốn cụ thể, những khoản mục chặt chẽ hơn trong các hợp đồng xây lắp. Ngoài ra, để thu hồi vốn từ các công trình đã hoàn thành, Tổng công ty cần tiến hành yêu cầu chủ đầu tư thanh toán một cách quyết liệt hơn, nếu cần, có thể nhờ sự can thiệp từ phía luật pháp.Với một số giải pháp trên, nếu thực hiện tốt, VINACCO sẽ khắc phục được tình trạng thiếu vốn đầu tư mà Tổng công ty đang phải đối mặt cũng như đa dạng hóa được cơ cấu vốn đầu tư . Bên cạnh việc tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển, VINACCO cũng cần cơ cấu lại vốn đầu tư phát triển theo nội dung một cách hợp lý và tương xứng với vai trò của từng nội dung trong chiến lược phát triển của Tổng công ty. Trong những năm vừa qua, tỷ trọng của vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường trên tổng vốn đầu tư là rất thấp và giá trị của hai nội dung đầu tư này là nhỏ và chưa thực sự tương xứng với vai trò cũng như tầm quan trọng to lớn của hai nội dung này đối với sự phát triển của Tổng công ty.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ docx

NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ DOCX

và sau thời điểm phân chia lợi nhuận; - Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ và thuyết minh về việc chênh lệch chi phí hoạt động của quỹ (chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối quý IV của năm tài chính); - Tốc độ vòng quay danh mục và thuyết minh về việc chênh lệch tốc độ vòng quay của danh mục (chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối quý IV của năm tài chính); b) Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ: Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo xác định: (i) trong thời hạn 12 tháng (1 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ tới ngày báo cáo nếu quỹ hoạt động dưới 1 năm); (ii) trong thời hạn 36 tháng (3 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ tới ngày báo cáo nếu quỹ hoạt động dưới 3 năm); (iii) trong thời hạn 60 tháng (5 năm), tính tới ngày lập báo cáo (hoặc tính từ thời điểm lập quỹ tới ngày báo cáo nếu quỹ hoạt động dưới 5 năm); c) Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc: - Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác; - Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập. d) Báo cáo phải nêu rõ khuyến cáo rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư. 3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ phải bao gồm các nội dung sau: a) Thuyết minh về việc thay đổi Công ty quản lý quỹ (nếu có); b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ); c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị); d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

4.9. Vốn chủ sở hữuVốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giáthực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sunghoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổphiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản màdoanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phảinộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được biếu, tặng và khoản bổ sung từ kết quả hoạtđộng kinh doanh.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp saukhi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnhhồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể đượcchia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt vàsau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Tập đoàn và các quy định của pháp luậtViệt Nam.Lợi nhuận thuần sau thuế có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng Cổđông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Tập đoàn và các quyđịnh của pháp luật Việt Nam.Công ty CP Kho Vận Miền Nam1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCMMẫu số B 09 - DN(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế của Tập đoàn theo đềnghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNHQúy 01 Năm 20161.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀNTập đoàn bao gồm Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (SOTRANS), năm công ty con Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Soreco (SORECO), Công ty Cổ phần Cảng MiềnNam, Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans, Tổng công ty Cổ phầnĐường Sông Miền Nam (Sowatco) và Công ty Cổ phần Thương mại và Tiếp vận Quốc tếBảo Tín. Và hai công ty liên kết - Công ty TNHH Lô-gi-stíc Gefco Sotrans ("Gefco-SotransLogistics") và Công ty Cổ phần MHC.1.1. Hình thức sở hữu vốnCông ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”), trước đây là Công ty Kho vận MiềnNam, tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập tại Việt Nam theo Quyết địnhsố 612TM/TCCB do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) cấp ngày 28 tháng 5 năm1993. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh(“GCNĐKKD”) đầu tiên của Công ty số102783 do Ban Trọng tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng 6 năm 1993 và sau đó được sửa đổibằng GCNĐKKD số 4106000166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấpngày 22 tháng 5 năm 2006.Vào ngày 27 tháng 9 năm 2006, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐBTM do Bộ Thương mại cấp. Việc cổ phần hóa đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phốHồ Chí Minh phê duyệt thông qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng12 năm 2006 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau đó.Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty là: 275.606.980.000 VND. Tương đương27.560.698 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ ChíMinh (“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM do SGDHCM cấpngày 4 tháng 2 năm 2010.Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố HồChí Minh, Việt Nam.Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO với tên viết tắt là SORECO, mã số doanh
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trựctiếp vào vốn chủ sở hữu.Tập đoàn chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trảkhi Tập đoàn có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thunhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trảnày liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối vớicùng một đơn vị chịu thuế; hoặc Tập đoàn dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phảinộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời vớiviệc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thunhập hoãn lại phải nộp hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.Công ty CP Kho Vận Miền Nam1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCMMẫu số B 09 - DN(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)4.7. Chi phí trả trướcChi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hay dài hạn trên bảng cân đối kếtoán hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương ứng vớicác lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này.4.8. Các khoản phải trảCác khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóavà dịch vụ đã nhận được mà không phụ thuộc vào việc Tập đoàn đã nhận được hóa đơn củanhà cung cấp hay chưa.4.9. Vốn chủ sở hữuVốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản màdoanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phảinộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được biếu, tặng và khoản bổ sung từ kết quả hoạtđộng kinh doanh.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp saukhi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnhhồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể đượcchia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt vàCông ty CP Kho Vận Miền Nam1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCMMẫu số B 09 - DN(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Tập đoàn và các quy định của pháp luậtViệt Nam.Lợi nhuận thuần sau thuế có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng Cổđông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Tập đoàn và các quyđịnh của pháp luật Việt Nam.Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế của Tập đoàn theo đềnghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thườngniên.Quỹ đầu tư phát triểnQuỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu củaTập đoàn.Quỹ khen thưởng và phúc lợi
Xem thêm

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề