LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 122 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 122 POT":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 122 pot

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 122 POT

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 122: Preparation date : 14/04/2011 Unit : 15 Lesson : wonders of the world. (cont) I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to scan reading for specific information. - By the end of the lesson, the students will know more about wonders of the world. II. Lexical items : - statistics - suppose - under construction - vote - iron frame - engineer III. Structures : - The Eiffel Town in Paris, France is said to be among the tallest man-made structures in the word. - Seven of twenty five nominated sites will be elected the New Seven Wonders of the world IV. Teaching aids: - textbook - picture / drawings - chalk - handouts V. Techniques : - Skill – based ( reading, speaking, writing) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. Warm-up & lead-in (7’)
Xem thêm

7 Đọc thêm

The Language of SQL- P2 pps

THE LANGUAGE OF SQL- P2 PPS

The Inner Join . 112Table Order in Inner Joins . . 114Alternate Specification of Inner Joins . . . 114Table Aliases Revisited 115Looking Ahead 116Chapter 12 Combining Tables with an Outer Join 119The Outer Join. 119Left Joins 122Testing for NULL Values 124Right Joins 125Table Order in Outer Joins. . 125ContentsviiiFull Joins 126Looking Ahead . 128Chapter 13 Self Joins and Views . 131Self Joins 131Creating Views . 134Referencing Views 136Benefits of Views 137Modifying and Deleting Views 138Looking Ahead . 139Chapter 14 Subqueries 141Types of Subqueries 141Using a Subquery as a Data Source 142Using a Subquery in Selection Criteria 145Correlated Subqueries 147The EXISTS Operator 149Using a Subquery as a Calculated Column. . 150Looking Ahead . 151Chapter 15 Set Logic 153
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Lab 5.2.5 Managing IOS Images with TFTP pptx

TÀI LIỆU LAB 5.2.5 MANAGING IOS IMAGES WITH TFTP PPTX

Loading c1700-y-mz.122-11.T.bin from 192.168.14.2 (via FastEthernet0):!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [OK - 4284648 bytes] Verifying checksum... OK (0x9C8A) 4284648 bytes copied in 26.584 secs (555739 bytes/sec) d. The router may prompt to erase flash. Will the image fit in available flash? _____________ e. If the flash is erased, what happened on the router console screen as it was doing so? __________________________________________________________________________ f. What is the size of the file being loaded? __________________Do not interrupt the process. g. What happened on the router console screen as the file was being downloaded? __________________________________________________________________________ h. Was the verification successful? __________________ i. Was the whole operation successful? __________________
Xem thêm

7 Đọc thêm

HỆ MÃ DES 122

HỆ MÃ DES 122

Hệ mã DES (122 trang)Đề cương đề tài mã số: LV1103MỤC LỤCI .1 Giới thiệu..............................................................................................................3I.2 Các Hệ Mã Thông Dụng:.........................................................................................3e. Phương pháp Affine..................................................................................................4f. Phương pháp Vigenere..............................................................................................5I.2 LẬP MÃ DES........................................................................................................14I. 3 THÁM MÃ DES..................................................................................................16I.3.1. Thám mã hệ DES - 3 vòng............................................................................19II.3.2. Thám mã hệ DES 6-vòng.............................................................................23II.3. 3 Các thám mã vi sai khác..............................................................................27III. CÀI ĐẶT THÁM MÃ DES 3 VÒNG............................................................27III.1 Giao Diện ...........................................................................................................27III.2 XỬ LÝ ................................................................................................................... Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)● http://thuvienluanvan.com Email: - Thuvienluanvan@gmail.com● http://choluanvan.com – Website: http://LỜI NÓI ĐẦUHiện nay, nước ta đang trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tin học được xem là một trong những ngành mũi nhọn. Tin học đã và đang đóng góp rất nhiều cho xã hội trong mọi khía cạnh của cuộc sống.Mã hóa thông tin là một ngành quan trọng và có nhiều ứng dụng trong đời sống xã hội. Ngày nay, các ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin đang được sử dụng ngày càng phổ biến hơn trong các lĩnh vực khác nhau trên Thế giới, từ các lĩnh vực an ninh, quân sự, quốc phòng…, cho đến các lĩnh vực dân sự như thương mại điện tử, ngân hàng… Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán,… đã trở nên phổ biến trên thế giới và sẽ ngày càng trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam. Tháng 7/2000, thị trường chứng khoán lần đầu tiên được hình
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐLVN 122:2003 docx

ĐLVN 122:2003 DOCX

- Giới hạn dới: V - 15% V. với V l giá trị điện áp nguồn danh định của cân. Trong phạm vi biến động của điện áp nguồn, tất cả các chức năng của cân phải hoạt động bình thờng. 5.2.10 Kiểm tra khả năng lm việc của cân 5.2.10.1 Kiểm tra tại hiện trờng Phép thử phải đợc tiến hnh trên đờng nhựa cấp 1. Khi dùng một xe có tải tạo đợc một áp lực lên bánh xe gần bằng mức cân lớn nhất lăn chậm qua cân không ít hơn 3 lần (kiểm tra bằng quan sát). Trong quá trình kiểm tra, cân phải hoạt động bình thờng. 8 Mặt bn dới phải bám đều trên mặt đờng v đảm bảo đợc độ cứng vững, không gây ra hiện tợng vặn cân, trợt cân khi xe lăn chậm qua cân. đlvn 122 : 2003 5.2.10.2 Kiểm tra trong phòng thí nghiệm Phép thử đợc tiến hnh sau khi đã kiểm tra độ vuông góc giữa mặt bn nén với bộ phận tạo lực. Phải có bộ phận tự lựa giữa lực kế chuẩn v khung chịu tải. Cho cân lm việc ở trạng thái không tải khoảng 15 phút. Tăng tải dần đến 110 % mức cân lớn nhất. Giữ mức tải ny trong thời gian (5 ữ10) phút, sau đó hạ tải về 0. Chỉ thị điểm "0" đợc ghi lại sau 30 giây khi đã hạ tải hon ton (x
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tiết 122: Đồng hồ. Thời gian

TIẾT 122: ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN

làm gì?Số 6Số 6Số 12Số 12Tập thể dụcTập thể dục6 giờ 7 giờLúc 7 giờ kim ngắn chỉ số mấy?Lúc 7 giờ kim dài chỉ số mấy?Lúc 7 giờ sáng em bé đang làm gì?Số 7Số 7Số 12Số 12Đi họcĐi học7 giờ Đồng hồ chỉ mấy giờ?8 giờ9 giờ10 giờ11giờ12 giờ

17 Đọc thêm

122-LUANVANTHACSI-CHUAPHANLOAI (208)

122-LUANVANTHACSI-CHUAPHANLOAI (208)

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ1. Họ và tên học viên: BÙI THỊ LAN ANH2. Giới tính: Nữ3. Ngày sinh: 23/02/19904. Nơi sinh:Quảng Ninh5. Quyết định công nhận học viên số:, ngàythángnăm6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ xơ dừa để xử lýamoni trong nước thải bệnh viện”.8. Chuyên ngành:Khoa học môi trường9. Mã số: 6044010310. Cán bộ hướng dẫn khoa học:- PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên - Viện Công nghệ môi trường - Viện hàn lâm KH&CNViệt Nam- TS. Phạm Thị Thúy - Khoa Môi trường - Trường ĐH khoa học tự nhiên,- Đại họcQuốc gia Hà Nội11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:Nước thải bệnh viện chứa nhiều thành phần ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép
Xem thêm

5 Đọc thêm

0 122

0 122

ˆan ¯d’u’o.c cho:X S X S1 3,01 0,12 6 3,02 0,082 2,97 0,14 7 3,10 0,153 3,12 0,08 8 3,14 0,164 2,99 0,11 9 3,09 0,135 3,03 0,09 10 3,20 0,16V`ı X = 3, 067, S = 0, 122, c(4) = 0, 9213 nˆen c´ac gi´’oi ha.n ki’ˆem so´at l`aLCL = 3, 067 −3 × 0, 1222 × 0, 9213= 2, 868UCL = 3, 067 +3 × 0, 1222 × 0, 9213= 3, 266

14 Đọc thêm

Tài liệu Lab 5.2.5a Managing IOS Images with TFTP pdf

TÀI LIỆU LAB 5.2.5A MANAGING IOS IMAGES WITH TFTP PDF

4284648 bytes copied in 26.584 secs (555739 bytes/sec) d. The router may prompt to erase flash. Will the image fit in available flash? _____________ e. If the flash is erased, what happened on the router console screen as it was doing so? __________________________________________________________________________ f. What is the size of the file being loaded? __________________Do not interrupt the process! g. What happened on the router console screen as the file was being downloaded? __________________________________________________________________________ h. Was the verification successful? __________________ i. Was the whole operation successful? __________________ 5 - 7 CCNA 2: Routers and Routing Basics v 3.0 - Lab 5.2.5a Copyright  2003, Cisco Systems, Inc. Step 13 Test the restored IOS image a. Verify that the router Image is correct. Cycle the router power and observe the startup process to confirm that there were no flash errors. If there are none, then the router IOS should have started correctly. Further verify IOS image in Flash. Issue the show version command which will show output similar to: b. Further verify IOS image in Flash by issuing the show version command which will show output similar to: System image file is "flash:c1700-y-mz.122-11.T.bin"
Xem thêm

7 Đọc thêm

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

2.Chức năng nhiệm vụ Ban chuẩn bị đầu t-.Theo quyết định số 63 QĐ/TCCB ngày 4/2/1985 của Bộ Tr-ởng Bộ ThuỷLợi cũ, là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Và quyết địnhsố 122/2000 QĐ/ BNN-TCCB ngày 27/11/2000 của Bộ Tr-ởng Bộ Nông nghiệpvà phát triển Nông thôn, Ban chuẩn bị đầu t- xây dựng các công trình Thuỷ lợiđ-ợc giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn của Nhà n-ớc để tổ chứcthực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu t- các công trìnhThuỷ lợi do Bộ quản lý đếnkhi dự án đ-ợc duyệt.Ban chuẩn bị đầu t- Thuỷ lợi có nhiệm vụ chủ yếu:- Căn cứ vào định h-ớng kế hoạch dài hạn của Bộ và quy hoạch dài hạncủa Bộ và quy hoạch Thuỷ lợi đã đ-ợc duyệt (hoăch thông qua) đề xuất kếhoạch chuẩn bị đầu t- các dự án thuỷ loị thuộc nguồn gốc do Bộ quản lý (và cácnguồn vốn khác nếu có) để tổng hợp, cân đối trong kế hoạch chung của Bộ).- Căn cứ vào kế hoạch đ-ợc Bộ giao, tổ chức đầu thầu hoặc tuyển chọn tvấn lập dự án đầu t-; ký hợp đồng lập dự án (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,báo cáo nghiên cuứu khả thi) Với tổ chức t- vấn có t- cách pháp nhân đã đ-ợcchọn, để thực hiện công việc lập dự án đầu t-.- Theo dõi quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khảthi, tiếp nhận hồ sơ, nghiệm thu nội bộ, tổ chức nghiên cứu, so sánh lựa chọnph-ơng án, thống nhất với tổ chức t- vấn trình Bộ xét duyệt.- Sau khi có quyết định đầu t- của dự án, chuyển giao hồ sơ và bàn giaothực địa cho Ban Quản lý dự án, chuyển giao hồ sơ và bàn giao thực địa cho BanQuản lý dự án triển khai thực hiện đầu t- theo quyết định của Bộ.- Quản lý hồ sơ dự án ch-a đ-ợc duyệt hoặc ch-a có kế hoạch thực hiệnđầu t- để khai thác sử dụng khi có yêu cầu.- Quản lý vốn chuẩn bị đầu t- đ-ợc giao theo đúng mục đích, kế hoạch vàchế độ tài chính của Nhà n-ớc.
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI 8 TRANG 122 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 8 TRANG 122 SGK ĐẠI SỐ 11

Cho hai dãy số un và vn.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 122 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 6 TRANG 122 SGK ĐẠI SỐ 11

HÃY VIẾT A DƯỚI DẠNG MỘT PHÂN SỐ.. Hãy viết a dưới dạng một phân số.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 122 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 4 TRANG 122 SGK ĐẠI SỐ 11

TRANG 1 ĐỂ TRANG HOÀNG CHO CĂN HỘ CỦA MÌNH, CHÚ CHUỘT MICKEY QUYẾT ĐỊNH TÔ MÀU MỘT MIẾNG BÌA HÌNH VUÔNG CẠNH BẰNG 1.. Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô m[r]

1 Đọc thêm

 BAN CHUẨN BỊ ĐẦU T 1 QUÁ

BAN CHUẨN BỊ ĐẦU T 1 QUÁ

công trình nh trớc đây, mà phải có một tổ chức đợc giao nhiệm vụ làm chủ đầu t để ký hiệp đồng với các tổ chức khảo sát thiết kế lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, nghiệm thu luận chứng kinh tế kỹ thuật và trình cấp chủ quản đầu t xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật. Sau khi bộ thuỷ lợi làm việc với các cơ quan nhà nớc có liên quan và đợc các cơ quan này nhất trí, ngày 23/ 10/1984 Uỷ ban XDCB nhà nớc có công văn 908- UB/ VCG trả lời Bộ thuỷ lợi nội dung nh sau:1/ ... thống nhất với Bộ để việc thành lập Ban Chuẩn bị đầu t của Bộ để tổ chức thực hiện vốn chuẩn bị đầu t đã đợc ghi trong kế hoạch XDCB của Nhà nớc cho đến khi luận chứng kinh tế kỹ thuật của công trình kỹ thuật Chi phí cho hoạt động của Ban Chuẩn bị đầu t theo dự toán do Be duyệt và sau đó phân bố vào chi phí chuẩn bị đầu t từng công trình. 2/ Khi làm xong công việc chuẩn bị đầu t và công trình đợc ghi vào kế hoạch xây dựng của Nhà nớc thì Be cần xác định chủ đấu t để lo việc chuẩn bị xây dựng và xây lắp theo qui chế chung. Theo tinh thần đó, Bộ Thuỷ lợi đã ra quyết định số 63- QĐ/TCCB ngày 4/2/1985 thành lập Ban Chuẩn bị đầu t xây dựng các công trình thuỷ lợi của Be (gọi tắt là Ban Chuẩn bị đầu t) với 5 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị đầu t các công trình đợc ghi trong kế hoạch nhà nớc cho đến khi Luận Chứng kinh tế kỹ thuật (nay là dự án đầu t) đợc duyệt. Ban Chuẩn bị đầu t có con dấu riêng, tài khoản riêng. Chi phí hoạt động của Ban đợc Bộ duyệt dự toán hàng năm và phân bố vào từng dự án. 2. Chức năng nhiệm vụ Ban chuẩn bị đầu t. Theo quyết định số 63 QĐ/TCCB ngày 4/2/1985 của Bộ Trởng Bộ Thuỷ Lợi cũ, là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Và quyết định số 122/2000 QĐ/ BNN-TCCB ngày 27/11/2000 của Bộ Trởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Ban chuẩn bị đầu t xây dựng các công trình Thuỷ lợi đợc giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn của Nhà nớc để tổ chức thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu t các công trìnhThuỷ lợi do Bộ quản lý đến khi dự án đợc duyệt. Ban chuẩn bị đầu t Thuỷ lợi có nhiệm vụ chủ yếu:
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đáp án & đề ktra HK1 Lý 11 (mã đề 122) (new)

ĐÁP ÁN & ĐỀ KTRA HK1 LÝ 11 (MÃ ĐỀ 122) (NEW)

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃITRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNGKIỂM TRA HỌC KỲ IMôn: VẬT LÝ 11Thời gian làm bài: 45 phútHọ và tên thí sinh:.................................................................Lớp:................Phòng:............Số báo danh:........................Mã đề122Giám thị Mã phách..................................................................................Cắt phách tại đây................................................................................Giám khảo Điểm bằng số Điểm bằng chữ Mã đề122Mã pháchI/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm):Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời. Cách tô đúng là .01 06 11 1602 07 12 1703 08 13 1804 09 14 1905 10 15 20Câu 1 : Công của nguồn điện được xác định theo công thức:A. A = E.I. B. A = UI. C. A = E .It. D. A = UIt.Câu 2 : Chọn câu đúng?A. Mật độ các hạt tải điện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, mức độ chiếu sáng.B. Electron tự do và lỗ trống đều mang điện tích âm.C. Electron tự do và lỗ trống đều chuyển động ngược chiều điện trường.D. Độ linh động của các hạt tải điện hầu như không thay đổi khi nhiệt độ tăng.Câu 3 : Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r
Xem thêm

3 Đọc thêm

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI VĂN

122HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI VĂN

Ngày dạy: Tiết : 122HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI VĂNA/. MỤC TIÊU: Giúp H:- Nắm được các yêu cầu về hình thức trình bày bài văn.- Có kĩ năng trình bày bài viết đúng quy cách.B/.CHUẨN BỊ: *GV: SGK, SGV, Thiết kế bài học. *HS: SGK, k/thức c/bản về “Hình thức trình bày bài văn”C/.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Gợi tìm, thảo luận.D/. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:1 On định tổ chức: Kiểm diện HS2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày các yêu cầu diễn đạt trong bài văn nghị luận? (I*) - Làm thế nào để diễn đạt hay? (II)3.Giảng bài mới:* Giới thiệu HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC* H đọc mục 1- Thế nào là hình thức trình bày bài văn ?* H đọc mục 2- Trình bày những yêu cầu cần thiết khi trình bày một bài văn?+ Về chữ viết?+ Lề và bố cục các phần ntn? + Trích dẫn phải thế nào?
Xem thêm

2 Đọc thêm