BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG PDF":

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP NƯỚC CHO KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH ĐIỆN BIÊN; THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CHO TRẠM CẤP NƯỚC XÃ PA HAM, HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN, CÔNG SUẤT 500 M3NGÀY.THỜI GIAN THI CÔNG 06 THÁNG

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP NƯỚC CHO KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH ĐIỆN BIÊN; THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CHO TRẠM CẤP NƯỚC XÃ PA HAM, HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN, CÔNG SUẤT 500 M3NGÀY.THỜI GIAN THI CÔNG 06 THÁNG

MỞ ĐẦU ời sống củ â â à à c c i thi n. Cù v xu u ầu s à à ă k ắ ọ ề ấ về ấ l và ữ l . Do vậy vi c cung cấ c s ch phục vụ cho sinh ho t và s n xuất là một nhi m vụ quan trọng và à c quan tâm. M ờ C à là ộ u ề ú và ằ o vù k í ậu ù ù l í ù và ều. M ờ C à ố s suố à ặ ề ă về ủ l và ủ ấ M ờ C à í ồ á lo â : o qu á k è o s ậu ơ l …C í v u ầu sử ụ o s o ũ ụ ụ o s xuấ v á á uồ o vù là ấ ầ và ấ bá . Xuất phát từ thực t ồng thờ ể giúp cho sinh viên làm quen v i nghề nghi p và kh ă k t h p giữa lý thuy t và thực ti n công tác. Bộ Địa chất thủ vă ã o o e ồ án môn học v ề tài: Đánh giá điều kiện cung cấp nước cho khu vực phía Bắc tỉnh Điện Biên; Thiết kế dây chuyền công nghệ xử lý nước cho trạm cấp nước xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, công suất 500 m3ngày.Thời gian thi công 06 tháng. Qua thời gian làm vi c và nghiên cứu tài li u i sự ng dẫn tận tình của cô giáo T .S Vũ T u ền cùng các thầy cô trong Bộ Địa Chất Thủ Vă b ồ á ã c oà à ú ời h n. Nộ u ồ án bao gồm: Chương 1: Đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội và nguồn nước trong khu vực Chương 2: Đặc điểm địa chất Chương 3: Đặc điểm địa chất thủy văn và điều kiện địa chất công trình trong khu vực nghiên cứu Chương 4: Đánh giá chất lượng nguồn nước và lựa chọn nguồn nước cấp Chương 5: Tổng quan về xử lý nước và đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý
Xem thêm

Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

phân tích cú pháp theo phương pháp Earley

PHÂN TÍCH CÚ PHÁP THEO PHƯƠNG PHÁP EARLEY

Gi¸o viªn h ng dÉn: TS. Hµ ChÝ TrungướNhãm th c hi n:ự ệ1/ V ng Th Tuy nươ ị ế2/ L u Th Th như ị ả3/ Nguy n Huy LinhễKHOA CNTT H C VI N KTQS– Ọ ỆNHãM 6 TIN HäC 9A– O0O ÁN M¤N H C: ĐỒ ỌAUTOMATA Vµ NG¤N NG÷ H×NH THøCPH N T CH Có PH PÂ Í ÁTHEO PH NG PH P EARLEYƯƠ ÁNgµy hoµn thµnh: 11/01/2013N I DUNG BÁO CÁOỘĐặt vấn đềMục đích của việc giải bài toán được giaoLý thuyết Các lý thuyết liên quan tới bài toánSơ đồ thuật toánThuật toán làm việc của bài toánChương trìnhCác giao diện chính của chương trình12534Cấu trúc chương trìnhCấu trúc chương trìnhVí dụVí dụ minh họa
Xem thêm

18 Đọc thêm

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

V V Ị Ị TR TR Í Í C C Ủ Ủ A M A M Ậ Ậ T MÃ TRONG M T MÃ TRONG M Ạ Ạ NG M NG M Á Á Y T Y T Í Í NH NH T Tổổng quanng quan RIÊNG TƯ RIÊNG TƯ/MÃ HO/MÃ HOÁÁ CHỨCHỨNG THỰNG THỰCC KÝ/ TOKÝ/ TOÀ[r]

9 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ ANH

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ ANH

Bớc sang cơ chế thị trờng,Công ty đã có nhiều thay đổi nhất định theo hớng tích cực, đặc biệt sau khi đã tiếp nhận 6 đơn vị để cùng hoạt động kinh doanh. Sau năm 1992 hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng đạt hiệu quả cao,quy mô hoạt động năm nay cao hơn năm trớc điều đó đã khẳng định sự đứng vững của Công ty trên thị trờng. Do yêu cầu, nhiệm vụ và sự đòi hỏi của cơ chế thị trờng,đồng thời với chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp nên bộ máy quản lý cũng đợc tổ chức một cách hợp lý hơn để nhằm đáp ứng đợc những thay đổi của thời kỳ mới.thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc Bộ máy quản lý của Công ty bao gồm:- 01 Giám đốc- 01 Phó giám đốcTrờng i Hc Kinh T Quc Dõn 2Báo cáo thực tập Trn Trng Ngha- 04 Trởng phòng :làm nhiệm vụ chuyên môn giúp việc Giám đốc- 06 Cửa hàng trởng: Trực tiếp quản lý cửa hàng ở các khu vực trung tâm và các xã lớn- 03 đội sản xuất, xởng sản xuất bia hơi,bốc dỡ hàng hoá- 40 điểm dịch vụ bán hàng ở các thôn, xóm, xã- Và 336 cán bộ công nhân viên toàn công ty Để điều hành sản xuất kinh doanh, bộ máy quản lý của Công ty đợc tổ chức theo mô hình chỉ đạo trực tiếp. Ta có thể khái quát sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty theo bảng sơ đồ sau: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty *. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Công ty thực hiện chế độ quản lý theo chế độ một thủ trởng trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên toàn công ty. Giám đốc công ty là ngời đại diện pháp nhân, chịu trách nhiệm trớc pháp luật nhà nớc, cấp trên về quản lý sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh của toàn
Xem thêm

19 Đọc thêm

ĐỀ tài lắp ráp và sửa CHỮA máy TÍNH tại CÔNG TY máy TÍNH tân THÁI hà

ĐỀ TÀI LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TÂN THÁI HÀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TÂN THÁI HÀ Giáo viên hướng dẫn: Ngô Thị Tính Học sinh thực hiện: Bùi Văn Trung Lớp: Công nghệ thông tin K4A Đơn vị thưc tập: Công ty máy tính Tân Thái Hà Điện Biện, ngày 15 tháng 8 năm 2013 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp được giao ngoài cố gắng của bản thân và những kiến thức đã được học tại trường Cao Đẳng nghề Điện biên. Cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Ngô Thị Tính đã giúp em hoàn thành báo cáo này. Trước hết em xin cảm ơn cô Ngô Thị Tính giáo viên khoa CNTT trường Cao Đẳng nghề Điện Biên là giáo viên hướng dẫn em trong đợt thực tập này. Ngoài ra còn có các thầy cô giáo Khoa CNTT trường Cao Đẳng nghề Điện Biên đã giúp đỡ và chỉ bảo em rất nhiều về những kiến thức chuyên ngành. Xin cảm ơn các bạn cùng khóa và các anh chị trong công ty máy tính Tân Thái Hà đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập. Do kinh nghiệm còn ít nên trong đề tài còn nhiều thiếu sót mong các thầy, các cô Khoa CNTT đưa ra những nhận xét và chỉ dẫn quí báu để em có thể hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Điện Biên, ngày 15 tháng 8 năm 2013 Người viết báo cáo Bùi Văn Trung ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên giáo viên hướng dẫn thực tập: Nhân xét báo cáo thực tập của sinh viên: Lớp:..................................Khóa:...................................... Tên báo cáo(đề tài)Nội dung báo cáo Nội dung nhận xét: Điểm: Bằng số: Bằng chữ:
Xem thêm

49 Đọc thêm

ĐỘNG LỰC TÀU THUỶ - PHẦN 2 THIẾT BỊ ĐẨY TÀU THỦY - CHƯƠNG 22 pdf

ĐỘNG LỰC TÀU THUỶ PHẦN 2 THIẾT BỊ ĐẨY TÀU THỦY CHƯƠNG 22 PDF

bám đạo l u, chong chóng nhanh chóng trở thành nặng tải, kèm theo giảm hiệu suất làm việc của hệ, giảm vòng quay của chong chóng và tốc độ của tàu. Khi hệ làm việc gần mặt thoáng có thể gây nên xâm thực khí quyển cho đạo l u, nghĩa là không khí lọt vào chong chóng. Đạo l u giảm khả năng điều động tàu, nhất là khi chạy lùi. Trong những năm gần đay ng ời ta còn áp dụng trên các tàu, trong số đó có cả những tàu cỡ lớn các đạo l u đặt tr ớc chong chóng. Một trong các sơ đồ đó (Xem H22.7.a). Đạo l u tr ớc chong chóng nâng cao đ ợc hiệu suất đẩy nhờ có lực đẩy bổ xung do đạo l u tạo ra, bằng cách giảm lực cản thân tàu do cải thiện đ ợc dòng bao phần đuôi tàu và san đều đ ợc dòng chảy vào chong chóng. Việc lắp đặt đạo l u tr ớc chong chóng cho phép tiết kiệm đ ợc 5 á 7% công suất. Ngoài ra ở phần giữa đạo l u không bị rỗ do các xoáy đỉnh (Xem H22.7.b). Tuy vậy hiệu quả của chúng nói chung thấp hơn hiệu quả của những đạo l u có kết cấu thông th ờng. a. b. Hình 22.7. Sơ đồ bố trí đạo l u tr ớc chong chóng 175
Xem thêm

7 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VẬT TƯ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VẬT TƯ

CTXD:a. Nhập vật tư Để nhập vật tư, công ty phải có một bộ phận nghiên cứu thị trường, phải nắm bắt đượcnhu cầu thị hiếu của khách hàng, chất lượng và giá cả các loại vật tư để từ đó đặt quan hệmua vật tư với nhà cung cấp những vật tư mà công ty cần.Nguồn hàng được nhập thông qua đơn đặt hàng, đó là hợp đồng mua bán giữa công ty vớinhà cung cấpVật tư nhập về sẽ được kiểm tra xem có đúng số lượng, chất lượng rồi phân loại vật tư vàcho nhập vào kho. Các báo cáo liên quan đến việc nhập vật tư được thể hiện qua phiếu muahàng và thẻ kho theo mẫu sau:4Quản lý vật tư theo dự án và hạng mục trong công ty xây dựng Công Ty Xây Dựng PHIẾU MUA VẬT TƯ Số: …………… Ngày: ………... Người bán: …………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………….. Số điện thoại: ………………………Số Fax: ………………………………STT Mã số Tên vật tư ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi chúTổng cộng Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………… Ngày ….Tháng …. Năm 200… Trưởng Phòng QLVT Công Ty Xây Dựng Số: ……………… THẺ KHO Thẻ lập ngày ….. tháng ….. năm 200…. Tên hàng: ……………………………………………………………………………. Đơn vị tính: ………………………………………………………………………..
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hiểu về tích hợp

HIỂU VỀ TÍCH HỢP

TRANG 1 1 Khoa học môi trường V ẬT LÝ Địa lí Ho Á học Văn học … TRANG 2 2 T Í CH HỢP KIẾN THỨC T Í CH HỢP DẠY HỌC TRANG 3 3 LỒNG GHÉP LIÊN HỆ GDMT TRANG 4 4 TÍCH HỢP DẠY HỌC + Tích hợp k[r]

14 Đọc thêm

Tài liệu Mô tả công việc của nhân viên bảo vệ doc

TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ DOC

MÔ TẢ CÔNG VIỆCHọ và tên: Lưu Văn PhúcChức danh: Báo cáo trực tiếp cho:Phòng: Ngày: 15/01/2008Nhân viên bảo vệPhạm Anh HRS Manager - Thái Nhật Quyên- Phụ trách hành chính HCMHành chính HCMCĐược chuẩn bị bởi: Phạm AnhMô tả công việc:• Hằng ngày chịu trách nhiệm trông coi tài sản của công ty, trong, ngoài khu vực văn phòng, cũng như vận hành các thiết bị điện, nước, điều hoà, đèn trong Công ty• Vận chuyển, bốc dỡ, giao nhận hàng hoá, tài liệu… cho Công ty khi có nhu cầu• Bảo quản, chăm sóc cây cảnh, sân vườn và thiết bị được giao trông coi• Ghi chép nhật ký khách ra vào liên hệ công tác, hướng dẫn khách vào đúng nơi, đúng phòng ban, gặp đúng người trong công ty trong giờ hành chính.• Thực hiện các công tác phòng chống cháy nổ trong khu vực văn phòng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản lý vật liệu tại công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN LÝ VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản lý vật liệu tại công ty cổ phần khoáng sản Viglacera3.1 - yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu:Công ty muốn tối đa hoá lợi nhuân và tăng trưởng về kinh tế thì một trong các vấn đề đặt ra là phải tiết kiệm chi phí , hạ giá thành sản phẩm. Nguyên vật liệu là một khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Nếu tổ chức và quản lý tốt khoản mục chi phí này sẽ góp phần rất lớn trong việc hạ giá giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh , tăng lợi nhuận 3.2 - Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần khoáng sản ViglaceraCông ty cổ phần khoáng sản Viglacera là liên doanh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong công tác kế toán nói chung của Công ty, mỗi cán bộ kế toán được phân công cụ thể từng phần hành kế toán và chịu trách nhiệm từ khâu lập chứng từ , hạch toán chứng từ đến báo cáo chi tiết theo yêu cầu nên đều có trách nhiệm cao trong công việc và chủ động phần hành của mình.Và như vậy, Phòng kế toán Công ty luôn chủ động trong việc tập hợp chi phí hạch toán đúng, đủ các chi phí trong kỳ theo nguyên tắc phù hợp và thận trọng. Quyết toán định kỳ vì thế rất nhanh gọn kịp thời. Công ty sử dụng phần mềm kế toán ngay từ khi thành lập nên các số liệu để lưu giữ và phân tích tình hình tài chính hết sức thuận lợi. Ngoài ra việc sử dụng phần mềm kế toán rất hiệu quả trong quá trình hạch toán chi tiết lãi lỗ cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, giúp lãnh đạo có thể nhận biết loại sản phẩm kém hiệu quả không nên tiếp tục sản xuất kinh doanh, loại sản phẩm có hiệu quả cao phải tìm cách nâng sản lượng, doanh thu...vv. Việc hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ được sự trợ giúp đắc lực của phần mềm kế toán đã thực sự mang lại những thông tin chính xác kịp thời cho bộ phận sản xuất và ban lãnh đạo nắm được tình hình xuất nhập tồn và tiêu hao nguyên vật liệu một cách nhanh nhất. Cán bộ kế toán Công ty đã thực sự khai thác tốt khả năng lọc dữ liệu để đưa ra các báo cáo có ý nghĩa như Báo cáo hàng nhập theo bảng kê phiếu nhập , bảng kê phiếu nhập theo mặt hàng ,bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp, bảng kê phiếu nhập theo mặt hàng và nhà
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG

BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG

BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG BÁO cáo THỰC tập NHÀ THUỐC KIM CHI SVTT NGUYỄN THỊ hà TRƯỜNG TCKT kỹ THUẬT QUANG TRUNG
Xem thêm

Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

trên nhiều lĩnh vực và nhiều thànhphần kinh tế;dư nợrủi rotiềm ẩn quácao. Số vốn bị thất thoát tuy có giảm về số vụnhưng lạităng về quy mô và mức độ;mô hình quản lýtín dụng “tập trung” tạo kẽ hởtrong quản lý Trong khi phầnlớncác doanh nghiệp trong nước– khách hàng củangân hàng phần nhiều là doanh nghiệpnhỏ và vừa, có tiềm lực tài chính yếu, côngnghệ lạc hậu và thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao…Vậy phải làm gì đểmở rộng quy mô và nâng caochất lượngtín dụng?Với sự nghiên cứu khá toàn diện vềDNNVV, và tín dụngngân hàng cùng vớiviệc đề xuất các quy trình và mô hình phân tích và quản lý tín dụng,luậnán khôngchỉ dừng lại ở việcmở rộngquy mô và nâng cao chất lượng tín dụng đối vớiDNNVV tại các chi nhánh NHNo&PTNTViệt Namtrên địa bàn TP.HCM, mà cònhướngđến sự thống nhất và xây dựng một hệ thống NHNo&PTNTViệt Namvữngmạnh, hiện đại hoạt động th eo thông lệ quốc tế.8. KẾT QUẢĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN ÁNThứ nhất,Luận ánđã khái quát vàhệ thống hóa một cách có chọn lọc nhữngvấnđề cơ bản về tín dụng ngân hàng, và DNNVV. Từ đó có cái nhìn tổng quan vềbản chất, đặc điểm, và vai trò của tín dụng ngânhàng đối với DNNVV,vai trò vàtầm quan trọng của DNNVV trong nền kinh tế.Bên cạnhđó là sự vận dụng lý luậnvào thực tiễn qua việc phân tích đánh giá cho thấy được sự cần thiết khách quan củaviệc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại các chinhánh NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn TP.HCM.Trên cơ sở đó,tác giả đãxâydựng khung lý thuyết về cơ sở lý luận hợp lý phục vụ chomục tiêu nghiên cứu củaluận án.Thứ hai,Trên cơ sởthực trạng hoạt động của DNNVV, thực trạng hoạt độngtín dụngcủa các chi nhánhAgribank trên địa bàn TP.HCM, cùng vớinguồn số liệuđầy đủ, phong phú, đa dạng,có độ tin cậy cao. Luận án đã đi sâu phân tíchmột cáchlogic và chặt chẽ về thực trạngquy mô và chất lượng tín dụngđối với DNNVV tạicác chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn TP.HCMtrong giai đoạn 2008–2012. Từđó xác định được những tồn tại và nguyên nhân để có giải pháp
Xem thêm

257 Đọc thêm

báo cáo trực tuần

BÁO CÁO TRỰC TUẦN

ĐỘI TNTP – HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LỢIBÁO CÁO TRỰC TUẦN 14 (Sáng)-----------------Đã đến giờ sinh hoạt em xin mời quý Thầy cùng tất cả các bạn họcsinh tập trung để làm Lễ Chào cờ !- Mời đội trống vào vị trí ! I- Nghi thức:- Nghỉ - nghiêm – Đằng sau quay !- Tất cả chú ý ! Nghỉ - nghiêm ! Hướng về Quốc kỳ …..Chào cờ…..Chào !....Thôi …!- Quốc ca.- Đội ca.“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa !Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại !”.... Sẵn sàng!- Kính mời quý Thầy cùng các bạn an tọa ! II- Giới thiệu đại biểu: Buổi sinh hoạt hôm nay em xin trân trọng giới thiệu :- Thầy : Nguyễn Văn phó ; phó hiệu trưởng, cùng dự buổi sinh hoạt với chúng ta hôm nay.- Thầy : Thạh Vũ ; Tổng phụ trách, cùng quý thầy chủ nhiệm các lớp dự sinh hoạt với chúng ta hôm nay. Đề nghị chúng ta hoan nghênh !Kính thưa : Quý thầy cùng các bạn thân mến. Nay em đại diện lớp trực báo cáo kết quả tuần trực như sau : 1- Về chuyên cần :* Lớp 2/1 :- Tổng số điểm chuẩn về chuyên cần 50 điểm- Sĩ số :…………………………………………………- Vắng :……lượt , Tổng số:………bạn ,……phép ,…...không phép. - Tổng số điểm đạt được: …….điểm ; điểm trừ :………..điểm.* Lớp 3/2 :
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

trung thực bảo vệ công lý , bảo vệ đờng lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ ngời tốt, chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, dấu khuyết điểm .- Kiên quyết chống bệnh lời biếng, lối sống hởng thụ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.- Luôn có ý thức giữ gìn, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan.Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh:- Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải luôn tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cơng.- Luôn có ý thức tự coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những ngời thân gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.- Tích cực giác ngộ quần chúng.b. Nhợc điểm.- Cha tuyên truyền và huy động đợc quân chúng tham gia vào cuộc vận động học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh.- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể.- Cha học tập đợc Hồ Chí Minh ở nhiều phơng diện khác nhau.4. Phơng hớng phấn đấu, rèn luyện tu dỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gơng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đạt đợc, luôn là ngời mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và cấp trên giao phó. Luôn gơng mẫu trong các hoạt động, tích cực vận động, sáng tạo trong giải quyết công việc, phải luôn nêu gơng về mặt đạo đức, là tấm gơng mẫu mực cho học sinh và đồng nghiệp, giữ vững lập trờng của ngời Đảng viên Đảng cộng sản.Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.Có ý thức tự học TB DTX nâng cao cách CM nghiệp vụ. Cuối cùng qua thực tiễn một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng: việc
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kiến thức lớp 12 Hồn Trương Ba, da hàng thịt –Lưu Quang Vũ-phần6 docx

KIẾN THỨC LỚP 12 HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT –LƯU QUANG VŨ-PHẦN6 DOCX

Kiến thức lớp 12 Hồn Trương Ba, da hàng thịt –Lưu Quang Vũ-phần6 HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT” TỪ TRUYỆN CỔ DÂN GIAN ĐẾN KỊCH BẢN CỦA LƯU QUANG VŨ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT TRIẾT LÝ SỐNG Từ sự so sánh về quan điểm triết lý giữa truyện cổ dân gian “Hồn Trương Ba, da Hàng thịt” và vở kịch cùng tên của Lưu Quang Vũ, bài viết đã nêu lên những nét mới, rất có ý nghĩa trong tác phẩm của nhà soạn kịch nổi tiếng này. Nếu cốt truyện dân gian chỉ đơn giản đề cao, tuyệt đối hoá vai trò của linh hồn đối với thể xác, thì đến vở kịch của Lưu Quang Vũ, vấn đề đã được ông đào sâu, mở rộng và phát triển hơn rất nhiều. Ông có quan niệm khác về mối quan hệ giữa linh hồn và thể xác - đó là mối quan hệ hữu cơ, tác động lẫn nhau. Hơn nữa, ông còn mở rộng tầm triết lý sang cả những vấn đề nhân sinh khác, như vấn đề xung đột giữa nhu cầu tự nhiên và nhân cách, vấn đề đấu tranh trong bản thân mỗi con người để hoàn thiện nhân cách làm người, v.v Vở kịch của Lưu Quang Vũ, vì thế, không chỉ là thành quả to lớn của nền kịch nói hiện đại Việt Nam, mà còn là một đóng góp đặc sắc của ông vào quan niệm triết lý nhân sinh nói chung. Trong bài viết này, chúng tôi không so sánh một cách toàn diện giữa một truyện cổ dân gian và một vở kịch dài hiện đại, cũng không so sánh về toàn bộ nội dung tư tưởng, mà chỉ so sánh về tư tưởng triết học - phần cốt lõi của cả hai tác phẩm. Truyện cổ dân gian:
Xem thêm

9 Đọc thêm

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG KHO pps

CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN HÀNG KHO31

- 3.3.2 Kế toán Thành phẩm, Hàng hoá (TK 155, 156)- TK 156: HÀNG HOÁ+ Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (Bán buôn và bán lẻ)+ Trường hợp hàng hóa mua về vừa dùng để bán, vừa dùng để sản xuất, kinh doanh không phân biệt rõ ràng giữa hai mục đích bán lại hay để sử dụng thì vẫn phản ánh vào Tài khoản 156 “Hàng hóa”.+ không phản ánh vào Tài khoản 156 “Hàng hóa”: Hàng hóa nhận bán hộ, nhận giữ hộ cho các DN khác (Ghi vào TK 002, 003)• TP, HH tăng do mua ngoài, tựsản xuất, nhận góp vốn, pháthiện thừa khi kiểm kê…• Giảm do xuất bán, gửi đại lý, thuê ngoài gia công dùng vào SXKD, hoặc đưa đi góp vốn; • Trả lại người bán hoặc được giảm giá hàng mua; Chiết khấu TM khi mua được hưởng;• Hao hụt, mất mát phát hiện khi
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Giải đáp về cơ cấu giống, thời vụ và kỹ thuật gieo trồng vụ chiêm xuân 2009-2010 doc

TÀI LIỆU GIẢI ĐÁP VỀ CƠ CẤU GIỐNG, THỜI VỤ VÀ KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VỤ CHIÊM XUÂN 2009-2010 DOC

Kiểm tra thường xuyên mầm, rễ cho phù hợp với phương thức gieo. Nếu gieo mạ dược, mạ dày xúc, mạ sân, mạ khay tiêu chuẩn hạt giống tốt đem gieo là mầm vừa mới nhú, có rễ dài bằng 1/3 đến 1/2 chiều dài hạt thóc. Nếu gieo thẳng lúa bằng giàn kéo tay tiêu chuẩn giống đem gieo là có mầm dài 1/3 đến 1/2 hạt thóc, rễ mới nhú. Không để rễ quá dài hạt giống sẽ không xuống được lỗ gieo. Hỏi: Hiện nay có những phương pháp làm mạ nào đang được áp dụng trong vụ chiêm xuân? (Nông dân: Đỗ Thị Hạnh, thị xã Phú Thọ) Trả lời: Trong sản xuất có nhiều kỹ thuật làm mạ khác nhau đang được khuyến cáo phù hợp cho từng chân đất gieo cấy và điều kiện thời tiết cụ thể. Ở Phú Thọ chủ yếu áp dụng một số phương pháp làm mạ sau: - Mạ dược: cấy chân trũng, sâu trũng ở trà lúa chiêm, xuân sớm. Cấy khi mạ đạt 6-7 lá, áp dụng biện pháp thâm canh để có cây mạ khỏe, to gan, đanh dảnh. - Mạ trên nền đất cứng (như mạ sân, mạ trên đất chuyên màu, đất trong vườn), mạ dày xúc áp dụng phương pháp làm mạ này để cấy chân van, vàn thấp ở trà xuân muộn. Cấy mạ non khi mạ đạt 3-3,5 lá. Xúc, để cấy. - Mạ ném: Hạt giống ủ nứt nanh đem gieo vào các khay. Đem ném khi mạ đạt 2,5-3 lá tương đương với 10-12 ngày sau gieo. Áp dụng phương pháp làm mạ khay trên chân vàn, vàn thấp ở trà xuân muộn. - Gieo thẳng: Có 2 hình thức gieo thẳng đó là gieo vãi bằng tay và gieo thẳng bằng giàn kéo tay. Áp dụng phương thức này trên chân vàn, chủ động tưới tiêu. Hỏi: Ở trà xuân muộn mạ gieo thường hay gặp rét. Xin cho biết cách khắc phục như thế nào? (Nông dân: Văn Hường, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) Trả lời: Ở trà xuân muộn, thời điểm gieo mạ thường xảy ra rét đậm vì vậy để mạ không bị chết rét, sinh trưởng tốt, hạn chế chim, chuột hại, bảo đảm đủ mạ cấy hết diện tích
Xem thêm

8 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà

2 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

phá hoại, cản trở bước tiến của quần chúng đông đảo nước ta. Trước hết, nói về trách nhiệm cá nhân. Ý thức đạo đức, trách nhiệm đạo đức là cái thúc đẩy cá nhân cố gắng làm tròn nghĩa vụ người công dân của nước Việt Nam hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển kinh tế, văn hoá theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và được hưởng thụ các phúc lợi vật chất, tinh thần do họ làm ra và đúng theo quy định của Nhà nước. Họ luôn cố gắng nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, trở thành những người có trình độ hiểu biết theo kịp yêu cầu của thời đại mới, biết ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, việc làm của mình, tạo ra năng suất cao, thu nhập tốt và ổn định, cải thiện được mức sống của gia đình và bản thân, đẩy mạnh bước tiến của đất nước. Đồng thời, họ lại là lực lượng nòng cốt thúc đẩy việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước tiên tiến, có hiệu lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài của nước Việt Nam hiện đại, đổi mới. Đồng thời, hoạt động có hiệu quả của người dân lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy nhà nước trong việc tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong lao động, sinh sống. Họ được khuyến khích phát minh, sáng kiến, mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế, văn hoá và không bị cản trở bởi những ràng buộc pháp luật cứng nhắc, lỗi thời, hay bởi bộ máy các nhân viên nhà nước tham nhũng, ăn tiền hay lạc hậu, bảo thủ, thiếu sự hiểu biết theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, của đất nước. Trong quá trình phát triển, người dân không tránh khỏi có những lệch lạc, vi phạm pháp luật, còn về phía nhà nước, cũng còn tồn tại tình trạng không làm đúng trách nhiệm của mình. - Có những người dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm đến lợi ích của người khác, của cộng đồng, bỏ qua những điều quy định tối thiểu và cần thiết của Nhà nước, ví dụ: buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, lừa lọc, buôn bán ma tuý, héroine, v.v.. - Lại có người do thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà có những hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng; ví dụ như bán thuốc dược phẩm không có hoá đơn thầy thuốc, tự ý tăng giá thuốc, không chờ sự điều chỉnh giá của Bộ Y tế, v.v.. - Có những người gặp khó khăn trong làm ăn, sinh sống, không được các cơ quan chính
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề