BÌA MẪU: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bìa mẫu: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 – 2018":

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS năm học 20172018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS năm học 20172018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
Năm học 2017 – 2018
==============
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
Năm học 2017 – 2018
================
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
Năm học 2017 – 2018

Đọc thêm

BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2082019 MÔ ĐUN 18,20,24,25

BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2082019 MÔ ĐUN 18,20,24,25

BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2082019 MÔ ĐUN 18,20,24,25BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2082019 MÔ ĐUN 18,20,24,25BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2082019 MÔ ĐUN 18,20,24,25BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2082019 MÔ ĐUN 18,20,24,25BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2082019 MÔ ĐUN 18,20,24,25BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2082019 MÔ ĐUN 18,20,24,25

Đọc thêm

Báo cáo Thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 - Trường mần non Yên Phụ

Báo cáo Thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 - Trường mần non Yên Phụ

Báo cáo thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 trình bày nội dung như sau: Tình hình chung (thuận lợi, khó khăn); Công tác tổ chức, xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc thực hiện công tác nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phổ biến GDPL tại đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Đọc thêm

ke hoach kiem tra boi duong thuong xuyen

ke hoach kiem tra boi duong thuong xuyen

Căn cứ Thông tư số 262012TTBGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mâm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư sô 322011TTBGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
Căn cử văn bản Hướng dẫn số 329GDĐÐĐT ngày 20 tháng 06 năm 2018 của Phòng GDĐT Lạc Thủy về việc Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên cấp tiểu học năm học 20182019.
Căn cứ Công văn số 65GDĐT ngày 19022019 của phòng GDĐT Lạc Thủy về việc hướng dẫn kiểm tra Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019;
Trường Tiểu học Phú Lão lập kế hoạch kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:
Xem thêm

Đọc thêm

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20172018
Căn cứ: Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20172018 của Sở GDĐT Quảng Trị.
Căn cứ: Công văn số1198 kế hoạch của HĐBM cấp THCS và cấp THPT của Sở GDĐT Quảng Trị
Căn cứ: Thực hiện chủ đề năm học “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT”
Căn cứ: Nhiệm vụ, kế hoạch năm học và đặc điểm tình hình năm học 2017 – 2018 của trường THPT Số 2 Đakrông.
Căn cứ: Quy trình thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THPT Số 2 Đakrông.
Trường THPT Số 2 Đakrông xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 như sau:
Xem thêm

Đọc thêm

UMT BCDGN TH MINHTHUAN5-UMT

UMT BCDGN TH MINHTHUAN5-UMT

Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Đoàn thống nhất đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng là: “Trong năm học 2017 – 2018 tiếp tục phát huy điểm mạnh hiện có, thường xuyên kiểm tra đôn [r]

36 Đọc thêm

Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn trường TIểu học Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu

Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn trường TIểu học Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCHCăn cứ Hướng dẫn số 728 PGDĐT ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2018 2019;Căn cứ Kế hoạch số 118KHPTDTBT THNN ngày 18 tháng 9 năm 2018 của trường PTDTBT TH Nùng Nàng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20182019;II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2017 20181. Ưu điểm Năm học 20172018, công tác quản

Đọc thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM 2019-2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM 2019-2020

Sau khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, thầy cô thường phải làm bài thu hoạch, cũng như báo cáo kết quả quá trình học tập, bồi dưỡng của mình để nộp lên cấp trên.Trong bản báo cáo kết quả BDTX thầy cô cần nêu rõ những module đang thực hiện, phân tích những thuận lợi, khó khăn, những gì đã làm được sau khi học để rút ra kinh nghiệm, phương hướng phấn đấu. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 3 mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên dưới đây:
Xem thêm

Đọc thêm

BIEN BAN NGHI QUYET TO CHUC HOI NGHI CAN BO CONG CHUC VIEN CHUC NAM HOC 20172018

BIEN BAN NGHI QUYET TO CHUC HOI NGHI CAN BO CONG CHUC VIEN CHUC NAM HOC 20172018

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB,CC,VC năm học 2016-2017, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm học 2017-2017, báo cáo tổng kết các mặt công[r]

8 Đọc thêm

SỔ tự học BDTX 19 20 mỹ QUYỀN

SỔ tự học BDTX 19 20 mỹ QUYỀN

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên
Giáo viên tiểu học

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị nhiệm vụ năm học 20172018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 20172018

Đọc thêm

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 6 NĂM HỌC 20172018

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 6 NĂM HỌC 20172018

Kế hoạch Kế hoạch dạy học toán 6 năm học 20172018dạy học toán 6 năm học Kế hoạch dạy học toán 6 năm học 20172018. Kế hoạch giảng dạy toán 6 năm học 2017 2018 . Kế hoạch dạy học mẫu mới nhât.. Kế hoạch giảng dạy môn toán 6

Đọc thêm

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐẦU NĂM HỌC 20182019 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUI ĐỨC

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐẦU NĂM HỌC 20182019 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUI ĐỨC

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019 cần cụ thể, xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và yêu cầu thực tiễn của giáo dục địa phương theo nhiệm vụ[r]

11 Đọc thêm

KẾ HOẠCH BVMT

KẾ HOẠCH BVMT

Tham gia thực hiện tốt các hoạt động giáo dục BVMT của nhà trường đề ra. Tổ chức giảng dạy lồng ghép giáo dục môi trường vào các hoạt động mang lại hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch Giáo dục bảo vệ môi trường năm hoc 2017-2018 của Trường mầm non Đà Vị./.

3 Đọc thêm

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 2018

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 2018

Chương trình mới được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, trong đó quy định những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh sau mỗi cấp học, nội dung và thời lượng giáo dục[r]

22 Đọc thêm

KẾ HOẠCH "BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN" NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH "BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN" NĂM HỌC 2017 - 2018

* NỘI DUNG BỒI DƯỠNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN: - Vận dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học tại trường, lớp của mỗi giáo viên 10 tiết gồm 8 tiết lý thuyết và 2 tiết th[r]

25 Đọc thêm

mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018

mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018

mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018 :mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:m công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018:mẫu báo cáo công tác năm học mới 2018
Xem thêm

Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017 2018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017 2018

Căn cứ Thông tư số 26 BGDĐT ngày 14 7 2012 của Bộ GDĐT về ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.Căn cứ vào kế hoạch số 33 KH PGDĐT ngày 02 tháng 10 năm học 2017 của phòng GD ĐT huyện Đầm Dơi về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp học trong hè và năm học 2017 – 2018. Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 2018 của trường; trường tiểu học Tân Tiến .

Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2017 2018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2017 2018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN 2017 2018
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2017 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên môn địa lý thcskế hoạch bồi dưỡng thường xuyên môn địa lý tHPT
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên môn TOAN thcs

Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 2018

Họ và tên giáo viên: Trịnh Thị Thủy
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Chức vụ: Giáo viên. Tổ chuyên môn: 23
Công việc chuyên môn: Giảng dạy môn Tiếng anh khối 3.

Căn cứ Thông tư số 262012TTBGDĐT ngày 1072012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 31KHSGDĐT ngày 1972017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 20172018;
Căn cứ vào kế hoạch số 18KHPGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên năm học 20172018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư;
Căn cứ vào kế hoạch số 68KHBDTX ngày 02 tháng 8 năm 2017 thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên năm học 20172018 của Trường Tiểu học Ninh Vân;
Căn cứ vào trình độ chuyên môn của bản thân;
Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho bản thân trong năm học 2017 2018 như sau:
Xem thêm

Đọc thêm

kế hoach BDTX 16 17 1

kế hoach BDTX 16 17 1

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016
Xem thêm

Đọc thêm