BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài tuyên truyền về bình đẳng giới":

TẢI BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - HOATIEU.VN

TẢI BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - HOATIEU.VN

iệc triển khai háng hành động vì bình đẳng giới và ph ng chống bạo lực trên cơ sở giới năm ...với chủ đề Chủ động ph ng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em nhằm thu hút sự quan tâm,[r]

5 Đọc thêm

LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI


c) Từ chối tuyển sinh những người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ;
d) Giáo dục hướng nghiệp, biên soạn và phổ biến sách giáo khoa có định kiến giới.
5. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng<[r]

11 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC: PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, QUA THỰC TIỄN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC: PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, QUA THỰC TIỄN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ

Mục đích của luận văn Pháp luật về bình đẳng giới, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị là xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật lĩnh vực này ở các doanh nghiệp, ở tỉnh Quảng Trị.

29 Đọc thêm

QUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NÔNG THÔN DƯỚI GÓC ĐỘ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI HIỆN NAY

QUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NÔNG THÔN DƯỚI GÓC ĐỘ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI HIỆN NAY

KHÁI NIỆM VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Khoản 3 Điều 5 Luật Bình đẳng giới quy định: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ _có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực củ[r]

12 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG

TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG

TRANG 1 GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG TRANG 2 NỘI DUNG  KHÁT QUÁT VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI  THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRANG 3 KH[r]

27 Đọc thêm

GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG

GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG

GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI , THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI

32 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI pptx

TÌM HIỂU VỀ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI PPTX

Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm: TRANG 8 thực hiện như nhau, trừ trường hợp áp dụng biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; b Từ chối tuyển dụn[r]

9 Đọc thêm

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Bình đẳng giới là một vấn đề không mới trong đời sống xã hội hiện nay nhưng không phải ai cũng có nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Việc thực hiện bình đẳng giới phải đi từ nhận thức đến hành động, chính vì thế việc nhận thức những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới là rất cần thiết. Con người là t[r]

15 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

Các văn bản trên đã quy định cụ thể những biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới ở nước ta như: Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới tr[r]

139 Đọc thêm

HỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHÁI NIỆM BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ _ _ĐÀO TẠO._ Tại khoản 5 Điều 14 Luật bình đẳng giới đã quy định rõ biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vự[r]

15 Đọc thêm

Thảo luận nhóm: Bất bình đẳng giới khái niệm bất bình đẳng giới, các quan điểm về bất bình đẳng giới

THẢO LUẬN NHÓM: BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI KHÁI NIỆM BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI, CÁC QUAN ĐIỂM VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Thảo luận nhóm: Bất bình đẳng giới nhằm trình bày về khái niệm bất bình đẳng giới, các quan điểm về bất bình đẳng giới, thực trạng về bất bình đẳng giới ở nông thôn Việt Nam, các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới.

20 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Câu 1. Lịch sử Khoa học giới, sự hình thành và phát triển khoa học giới?
Câu 2. Những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện bình đẳng giới. Liên hệ.
Câu 3: Vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm thực hiện tốt bình đẳng giới trên một số lĩnh vực ở địa phương?

Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TỚI PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TỚI PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM...117 4.1 BỐI CẢNH LIÊN QUAN ĐẾN MỤC TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THÚC ĐẨY[r]

191 Đọc thêm

BÀI NGOẠI KHÓA SKSSVTN: BÌNH ĐẲNG GIỚI

BÀI NGOẠI KHÓA SKSSVTN BÌNH ĐẲNG GIỚI

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật bình đẳng giới.
dục luật bình đẳng giới.
 Sự chênh lệnh về tỷ lệ nhập học giữa Sự chênh lệnh về tỷ lệ nhập học giữa các em nữ và các em nam ở Việt Nam[r]

25 Đọc thêm

KỊCH BẢN TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

KỊCH BẢN TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

V ợ : Chán th ế đánh từ sáng đế n gi ờ mà ch ỉ l ời hơn triệ u mà ng ồ i m ệ t c ả ngườ i. Mình ơi ... M ình ơi ... đấy các bác xem có ai như chồ ng em không ch ồ ng
em như cái máy lúc nào về c ũng phả i g ọ i 3 ti ế ng m ớ i thèm ra các bác không tin à các bác xem em[r]

7 Đọc thêm

TẢI THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - THI VIẾT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2018

TẢI THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - THI VIẾT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2018

- Tác phẩm dự thi có thể là các bài viết sáng tác mới hoặc đã được đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 25/11/2018 trên sách, báo in, tạp chí, báo điện tử, tra[r]

3 Đọc thêm

BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

Ví dụ như cả nam và nữ đều được đi học, đều có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ công mà không có sự phân biệt đối xử; cả nam và nữ đều có quyền tham gia bầu cử, ứng cử… Bên cạnh góc nhìn [r]

5 Đọc thêm

DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI – XEM XÉT VỚI LĂNG KÍNH GIỚI

DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI – XEM XÉT VỚI LĂNG KÍNH GIỚI

Báo viết này xem xét, rà soát việc LGG vào Dự án Bộ luật Lao động sửa đổi theo những nguyên tắc về bình đẳng giới của Luật Bình đẳng giới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Đọc thêm

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO PHỤ NỮ VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH)

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO PHỤ NỮ VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH)

Đặc biệt, qua các hoạt động tuyên truyền, truyền thông đã làm rõ một trong những nguyên nhân chính của bạo lực gia đình là sự bất bình đẳng giới, là tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, từ [r]

114 Đọc thêm

THÔNG TƯ SỐ 104/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THÔNG TƯ SỐ 104/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

b Quy định về hạch toán: - Mã số dự án 0921: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ dùng để hạch toán chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ [r]

3 Đọc thêm