PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN - NGUYỄN BÁ KIM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN - NGUYỄN BÁ KIM":

Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN)

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4 THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN)

Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN) Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN)
Xem thêm

89 Đọc thêm

BAI 24 SO PHAN UNG CAP CHAT MENH DE P1

BAI 24 SO PHAN UNG CAP CHAT MENH DE P1

H ng d nCác ch t có ph n ng tráng gC. 7D. 5ng là glucoz , fructoz , mantoz , HCOOH, HCOOCH 3 , benzanđehit.áp án BVí d 8: Khi cho h p ch t X tác d ng v i dung d ch AgNO 3 /NH3d , s n ph m mu i thu đ c n u cho tácd ng v i dung d ch (NaOH, t0 ) ho c dung d ch (H2 SO4loãng, t0 ) đ u có khí vô c thoát ra. Trong s cácch t: anđehit axetic, anđehit fomic, anđehit oxalic, axeton, a.fomic, natri fomat, etylfomat. S ch t th amãn đi u ki n c a X là:A. 3HB. 5ng d nR–COO–HO[O]

4 Đọc thêm

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

ÁP D Ụ NG KHI - Đ Ã CÓ M Ộ T MÔ HÌNH L Ý THUY Ế T VÀ TRANG 21 PH ƯƠ NG PHÁP BACKWARD THỰC HÀNH THU NHẬP K/THỨC GIỚI TUỔI BỆNH THỰC HÀNH K/THỨC GIỚI BỆNH MÔ HÌNH ĐẦY ĐỦ MÔ HÌNH RÚT GỌN TI[r]

48 Đọc thêm

ĐỀ THI GẦN GIỐNG VỚI ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ NGÀY 3072017 NHẤT

ĐỀ THI GẦN GIỐNG VỚI ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ NGÀY 3072017 NHẤT

D. 5%Correct answerA. 1%Câu 38: Theo quy định của Luật thuế GTGT, s ố thu ế GTGT ph ảinộp của cá nhân, hộ kinh doanh hàng hóa được xác định nh ư sau:25/25A. Gía thanh toán của hàng hóa bán raB. giá thanh toán của hàng hóa mua vàoC. giá thanh toán của hàng hóa bán ra ( - ) chi phí bán hàngD. tỷ lệ % doanh thuCâu 39: Theo quy định của Luật thuế TNDN, t ừ ngày 01/01/2016,doanh nghi ệp th ực hiện d ự án đầu t ư m ới vào s ản xu ất s ản ph ẩmtiết kiệm năng lượng đượ c áp dụng mức thuế suất ưu đãi nào d ướiđây:0/25A. 10%B. 15%C. 17%D. Không có đáp án nào đúngCorrect answerC. 17%
Xem thêm

12 Đọc thêm

GIÁO ÁN DẠY BUỔI 2 TOÁN 7

GIÁO ÁN DẠY BUỔI 2 TOÁN 7

-Gọi hs làm bài- Gọi hs khác nhận xét chữa bài4. Củng cố :GV khắc sâu cho hs các dạng toán đã làm, xét xem các bài toán đó có thể áp dụngcông thức nào về luỹ thừa.5. HDHS học tập ở nhà- Xem lại các dạng toán và bài toán đã giải.- BT: 48,56, 57Giỏoviờn: Thng Phng AnhNgy dyTiết 12:Nm hc: 2015-2016tỉ lệ thứcI. Mục tiêu:- Ôn tập củng cố kiến thức về tỉ lệ thức.- Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo các bài toán về tỉ lệ thức, kiểm tra xem các tỉ số có lậpthành một tỉ lệ thức không, tìm x trong tỉ lệ thức, các bài toán thực tế.II. CHUN BGV: sgk, sbt, TLTC, TLTKHS: sgk,sbt, ụn cỏc phộp tớnh v lu tha ca SHTIII.PHNG PHP:Gi m, vn ỏp, hot ng nhúm.IV. TIN TRèNH1. T chc:2. Kim tra bi c? Phát biểu định nghĩa tỉ lệ thức?
Xem thêm

109 Đọc thêm

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

trình ủ chín.chấ lượ độ đặc, việ đảo trộn cần thiết sau quá trình ủ chín. Miso dạng cấutạo hạt, có thể sử dụng phối trộn ngay lập tứ , ư đối với miso dạng mịn cầncắt nhỏ đế đường kính 1-2. ường kính rây quá nhỏ hoặc việc cắt từ từ có thểlà nguyên nhân làm sản ph m dínhIV. Giá tr ddưỡng của Misoươó ể đượ xeư ột nguồn cung cấp khá tốt những khoángchất cần thiếư sắt, calcium, phosphorus một số vitamins nhóm B và chấtđạm, kể cả các acid amin thiết yếu (duy nhất từ th c ph m có nguồn gốcđộng vật). Các loạ ươ le , ấ l ươật có lẽ là th c ph m lýưởng dành cho nhữườ ăa ,k ô ăững thứ ă v ống gốcđộng vậư ịt, cá, sữa.. ươ do ứa nhi u phân hóa tố òúp ơthể dễ hấp thu calcium và magnesium.Từ nguồ ă bả đậ, ươó đủ á đặ í ddưỡng của đậunành (chứa khoảng 20 % dầu), là nguồn cung cấp các acid béo loại có nhi u
Xem thêm

27 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DỰ ĐOÁN VÀ KIỂM CHỨNG CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DỰ ĐOÁN VÀ KIỂM CHỨNG CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

lọc lại những giả thuyết ấy, gạt bỏ những giả thuyết này, sửa đổi những giảthuyết khác cho đến lúc, cuối cùng, quy luật được xác định dưới hình thứcthuần khiết” [6; tr.101].Trong toán học, M. Seigel và R. Borasi (1994) cho rằng, tri thứctoán học được tạo ra thông qua một quá trình không tuyến tính; trong đó,sự khái quát hóa các giả thuyết đóng vai trò then chốt. Quan điểm này cónhiều điểm chung với luận điểm của Lakatos rằng, tri thức toán học có ýnghĩa được tạo ra thông qua quá trình lặp đi lặp lại của “các chứng minh9và bác bỏ” khi nhà toán học đặt ra cơ cấu giải thích tạm thời – một giảthuyết – trước khi có chứng cứ đầy đủ nhằm giúp cho cơ cấu giải thíchhay giả thuyết đó được chấp nhận. Logic của khám phá toán học củaLakatos có thể được diễn giải như một quy trình có tính vòng tròn, trongđó giả thuyết và chứng minh không chính thức được đưa ra trước. Nhưvậy, theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử toán học thì lịch sử phát triển củatoán học là lịch sử của các chứng minh và bác bỏ các giả thuyết khoa học[6; tr.101]. Trong phạm vi hẹp, chúng tôi coi quá trình dự đoán cũnggiống như quá trình hình thành một giả thuyết khoa học. Do vậy, dựđoán và kiểm chứng dự đoán được xem là một phương pháp nhận thứckhoa học nói chung và là phương pháp nhận thức toán học nói riêng.1.3.2. Nghiên cứu quá trình dự đoán và kiểm chứng dự đoánQuá trình dự đoán và kiểm chứng các dự đoán liên quan đến việc ứngdụng kiến thức. Đó là một quá trình mà chúng ta có thể làm một cách thật tựnhiên trong rất nhiều tình huống dạy học môn Toán. Chẳng hạn như sau:Ví dụ 1.1. Một học sinh tham gia vào quá trình dự đoán và kiểm chứngdự đoán nếu như sau một hồi quan sát các vị trí có thể có giữa đường thẳng vàmặt phẳng, học sinh đó đi đến kết luận: đường thẳng và mặt phẳng có thể
Xem thêm

95 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TƯƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN BỘ MÔN CÔNG

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TƯƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN BỘ MÔN CÔNG

ba khía cạnh của hoạt động dạy học là: kết quả cuối mà ngƣời học đạt đƣợc hay hành vinhận thức, coi bộ não ngƣời học là hộp đen để xem xét, tìm hiểu những gì xảy ra trongđó, mong muốn ở ngƣời học tự tạo ra đƣợc khả năng xác định vấn đề cần giải quyết,lĩnh hội và xử lý thông tin bằng cách vận dụng các biện pháp để giải quyết vấn đề.- Tác giả Thái Duy Tuyên [36] đã cụ thể hóa cho việc vận dụng vào dạy học,qua việc xác định các dạng bài học trong sƣ phạm tƣơng tác, chỉ ra cụ thể các dạngtƣơng tác trong dạy học là: tƣơng tác thầy - trò, tƣơng tác môi trƣờng - trò, tƣơng tácmôi trƣờng - thầy - trò.- Tác giả Đặng Thành Hƣng [14], [15] đã xác định “các nguyên tắc chủ yếu củaquá trình dạy học hiện đại bao gồm: nguyên tắc tƣơng tác, nguyên tắc tham gia hoạtđộng học tập của ngƣời học, nguyên tắc tính vấn đề của dạy học” [14, tr59]. Các triết lídạy học hiện đại nhƣ triết lí hợp tác, triết lí hiện sinh, triết lí dạy học dựa vào vấn đề,triết lí kiến tạo,… [14, tr.36] đƣợc tác giả phân tích là tiền đề cần thiết để xây dựng cơsở lí thuyết cho dạy học tƣơng tác.- Các tác giả Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn [11] cho rằng các phƣơng phápdạy học tích cực đƣợc thực hiện có hiệu quả trong một môi trƣờng của những thiết bịcông nghệ, môi trƣờng dạy học đa phƣơng tiện. Các tác giả đã phân tích rõ yếu tố môitrƣờng với quan niệm môi trƣờng ở trạng thái động, luôn phát triển theo quy luật củaquá trình dạy học.- Luận án tiến sĩ Giáo dục học của các tác giả Nguyễn Thành Vinh [39],Nguyễn Thị Bích Hạnh [9], Vũ Lệ Hoa [10], Tạ Quang Tuấn [35], gần đây nhất làluận án của tác giả Phạm Quang Tiệp [32], cho rằng tổ chức dạy học là, thực hiệnnhững tác động đặc thù, để vận hành mối quan hệ giữa các thành tố cơ bản của quátrình dạy học, từ đó tạo ra những tính chất mới cho những mối quan hệ ngƣời dạy,ngƣời học, môi trƣờng dạy học (MTDH). Tuy các công trình có quan niệm dạy họctƣơng tác đƣợc nghiên cứu, vận dụng ở những bình diện khác nhau với đối tƣợng7ngƣời học khác nhau, nhƣng đều khẳng định mức độ và giá trị của dạy học tƣơng tác
Xem thêm

Đọc thêm

BAI 5 DABTTL NHI THUC NIUTON PHAN 2

BAI 5 DABTTL NHI THUC NIUTON PHAN 2

- Trang | 1 -Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Trần Phương)Chuyên đề 09. Tổ hợp – Xác suấtTrừ hai vế ta có: 22 n  2(C21n  C23n  ...  C22nn 1 ) C21n  C23n  ...  C22nn 1  22 n 1Do đó ta có: C21n  C23n  ...  C22nn 1  223  2n  1  23  n  1212k121212  k  2 2Với n  12 , thì:  x 2     C12k  x 2      2k C12k x 243kx xk 0kMỗi số hạng trong khai triển đều có dạng 2k C12k x 243k , trong đó 2 k C12k là hệ số của x 243k .Số hạng chứa x 3 tương ứng với 24  3k  3  k  7Vậy hệ số của x 3 cần tìm là 2 7 C127
Xem thêm

2 Đọc thêm

SỬDỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KI THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢDẠY HỌC TÍCH CỰC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 10ỞTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG

SỬDỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KI THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢDẠY HỌC TÍCH CỰC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 10ỞTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG

MỤC LỤCMỞ ĐẦU.........................................................................................................................1 1. Lý do chọn đềtài..........................................................................................................1 2. Đối tượngvà khách thểnghiên cứu.............................................................................2 3. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................................2 4. Nhiệm vụnghiên cứu...................................................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................................2 6. Giảthuyết khoa học.....................................................................................................3 7.Những điểmmới của đềtài..........................................................................................3 NỘI DUNG.....................................................................................................................4 CHƯƠNG 1:CƠ SỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.....................................................4 1.1.Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học ở Việt Nam.........................................4 1.1.1. Dạy cách học..........................................................................................................4 1.1.2. Phươngpháp tích cực.............................................................................................5 1.2.Một số phương pháp tích cực.................................................................................6 1.2.1. Dạy học nêu vấn đề Ơrixtic (hay còn gọi là dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề)..............................................................................................................................6 1.2.2. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ.........................................................................10 1.2.3. Phương pháp bàn tay nặn bột...............................................................................11 1.2.4. Phương pháp dạy học theo hợp đồng...................................................................15 1.2.5. Phương pháp dạy học theo dựán.........................................................................16 1.2.6. Phương pháp dạy học theo góc (trạm).................................................................18 1.3.Một số kỹ thuật dạy học tích cực.........................................................................20 1.3.1. Kỹ thuật khăn trải bàn..........................................................................................20 1.3.2. Kỹ thuật mảnh ghép.............................................................................................21 1.3.3.Kỹ thuật bản đồ tư duy..........................................................................................22 1.4. Thực trạng của việc dạy và học môn hóaởtrường phổthông.........................231.4.1. Làm phiếu điều tra ở khoảng 23 trường phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng về ý kiến của học sinh vềmôn hóa, thái độđối với môn hóa................................................23 1.4.2. Thăm dò ý kiến của 1 số giáo viên về chất lượng dạy và học của môn hóa hiện nay..................................................................................................................................23 1.4.3. Phân tích kết quả.................................................................................................23 1.4.4. Kết luận...............................................................................................................23 CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, HỨNG THÚ TRONG HỌC TẬP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH................................................................................................24 2.1. Những vấn đề cơ bản của chương trình hóa học lớp 10 ở trường trung học phổthông.......................................................................................................................24 2.1.1. Vịtrí, nhiệm vụcủa chương.................................................................................24 2.1.2. Nội dung và cấu trúc chương trình hóa học lớp 10 ở trường trung học phổ thông ........................................................................................................................................30 2.2. Sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học trong các bài về định luật và học thuyết hóa học cơ bản..................................................................................................35 2.2.1. Một sốnguyên tắc khi dạy học các thuyết và định luật hóa học.........................35 2.2.2. Quy trình dạy học sinh bằng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực của các bài vềchất......................................................................................................................38 2.3. Một sốgiáo án biên soạn theo hướng dạy học tích cực.....................................42 2.3.1. Giáo án bài Oxi....................................................................................................42 2.3.2.Giáo án bài Clo.....................................................................................................50 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM..............................................................70 3.1. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm...........................................................................71 3.2. Nhiệm vụthực nghiệm sư phạm..........................................................................71 3.3. Giáo án và đềkểm tra thực nghiệm sư phạm.....................................................71 3.4. Kiểm tra kết quảthực nghiệm, xửlý kết quảthực nghiệm..............................71 3.4.1. Kết quảthực nghiệm............................................................................................723.4.2. Nhận xét chung....................................................................................................76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................................77 1. Kết luận.....................................................................................................................77 2. Kiến nghị...................................................................................................................77 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................79
Xem thêm

136 Đọc thêm

SỬ DỤNG HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA ĐỊA LÍ THPT

SỬ DỤNG HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA ĐỊA LÍ THPT

5- Giúp giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu.Trên cơ sở đó, giáo viên tự điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động dạy học, phấn đấukhông ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.b. Yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lí THPTDưới góc độ là người được kiểm tra và người tổ chức kiểm tra, cả học sinhvà giáo viên đều phải đạt được các yêu cầu sau:* Yêu cầu của việc đánh giá học sinh:- Tính khách quan, chính xác: Tạo cơ hội để mỗi học sinh thể hiện chính xác, trungthực nhất năng lực học tập của mình. Nhận định sát hoàn cảnh, điều kiện dạy học,tránh áp đặt, suy diễn, chủ quan.- Tính toàn diện, hệ thống: Phạm vi đánh giá gồm cả: kiến thức, kĩ năng và nănglực tư duy, thái độ học tập môn Địa lí.- Tính công khai và kịp thời: Việc tổ chức đánh giá và kết quả đánh giá phải đượctiến hành công khai, được công bố kịp thời .- Tính vừa sức, bám sát yêu cầu của chương trình: Không đặt ra trước học sinhnhững nhiệm vụ quá khó khăn, không phù hợp với học sinh. Không đưa ra nhữngnội dung xa lạ hay xa rời chương trình khi đánh giá học sinh.* Yêu cầu đối với một bài kiểm tra Địa lí:- Tính cơ bản, cập nhật: Nội dung kiểm tra là những kiến thức và kĩ năng cơ bản,trọng tâm của bài hay của chương, có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh.- Tính toàn diện: Cần chú trọng cả kiến thức, kĩ năng và thái độ khi kiểm tra Địa lí.Trong phần kiểm tra kiến thức cần đưa ra câu hỏi sự kiện và câu hỏi suy luận trongđó chú trọng đến câu hỏi suy luận.- Tính chuẩn mực: Độ khó của bài kiểm tra phải phù hợp với tiêu chuẩn đánh giácủa môn học, nội dung phải phù hợp với thời lượng quy định.c. Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Địa lí THPT.Trong kiểm tra, đánh giá Địa lí ở bậc THPT, chúng ta thường sử dụng 3
Xem thêm

23 Đọc thêm

BAI 01 TLBG CONG THUC LUONG GIAC

BAI 01 TLBG CONG THUC LUONG GIAC

Ví dụ 2. cos7 x  3 sin 7 x   2Ví dụ 3. 2 2(cos x  sin x) cos x  3  cos xb. Phương trình đối xứng:a(s inx  cos x)  b sin x cos x  c  0a(s inx  cos x)  b sin x cos x  c  0Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò ViệtTổng đài tư vấn: 1900 58-58-12- Trang | 3 -Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Trần Phương)Chuyên đề 08. Lượng giác1 2t  s inx  cos x  2 sin  x  4   2cos  x  4     2; 2   sin x cos x  2 (t  1)Bƣớc 1. Đặt 
Xem thêm

4 Đọc thêm

giáo án tự chọn địa 10

GIÁO ÁN TỰ CHỌN ĐỊA 10

Căn cứ vào hướng dẫn số 296SGDĐT – GDTrH của Sở GD – Đt Hải Dương vê việc thực hiện ơhuơng án phân ban , xây dựng kế hoạch cho từng ban
Căn cứ phân phối chương trình các môn, phân phối chương trình chủ đề tự chọn và năng lực của học sinh
Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn của bộ môn địa lí học kì II năm học 2015 – 2016 như sau
I. Mục tiêu
Bám sát chưong trình cơ bản nhằm giúp học sinh nắm được nội dung các bài học, các chuyên đề để học một cách sâu hơn
Giúp học sinh khái quát lại các kiến thức địa lí đã học
Xem thêm

45 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng AnhMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh
Xem thêm

35 Đọc thêm

KẾ HOẠC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA ĐAN MẠCH (SEAPS)

KẾ HOẠC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA ĐAN MẠCH (SEAPS)

Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)Kế hoạc dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch (SEAPS)
Xem thêm

11 Đọc thêm

BAI 02 HDGBTTL CAC DANG BAI TAP VA CAC KI THUAT GIAI LUONG GIAC

BAI 02 HDGBTTL CAC DANG BAI TAP VA CAC KI THUAT GIAI LUONG GIAC

Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Trần Phương)Chuyên đề 08. Lượng giácBÀI 2. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ CÁC KỸ THUẬTGIẢI PT LƢỢNG GIÁC (PHẦN 1)ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆNGiáo viên: LÊ TRẦN PHƢƠNGCác bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Bài 2. Các dạng bài tập và các kĩ thuật giải PTlượng giác (Phần 1) thuộc khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Trần Phương) tại website Hocmai.vngiúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Bài 2. Các dạng bài tập vàcác kĩ thuật giải PT lượng giác (Phần 1) Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước Bài giảng sau đó làm đầy đủ cácbài tập trong tài liệu này.Bài 1: Giải phương trình: sin x  cos x  2cos9 xGiải:PT  2cos  x    2cos9 x4 cos9 x  cos  x    9 x    x    k 244
Xem thêm

4 Đọc thêm

Nghiên cứu chất lượng điện áp và các giải pháp nâng cao chất lượng điện áp khu vực

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP KHU VỰC

Nghiên cứu chất lượng điện áp và các giải pháp nâng cao chất lượng điện áp khu vực 22kv
1. Phần thuyết minh
Chương 1 Giới thiệu tổng quan về đề tài
Trình bày tổng quan về chất lượng điện, các phương pháp đánh giá chất lượng điện, các phương pháp nâng cao chất lượng điện.
Chương 2: Đánh giá hiện trạng lưới điện (áp dụng cho một lộ trung áp cụ thể)
Tính toán hoa tổn điện áp, hao tổn công suất, hao tổn điện năng.
Chương 3 Áp dụng nâng cao chất lượng điện cho mạng điện trung áp cụ thể
Lựa chọn và tính toán các phương pháp án nâng cao chất lượng điện cho một lộ trung áp cụ thể.
Chương 4 Kết luận
Trình bày tóm tắt các kết quả đã đạt được, hướng phát triển đề tài
Thiết kế tối thiểu 3 bản vẽ A0
Xem thêm

98 Đọc thêm

Lượng tử ánh sáng (Lý thuyết và bài tập đầy đủ dạng)

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ DẠNG)

Chương lượng tử ánh sáng (Lý thuyết và bài tập, Dành cho học sinh lớp 12 và luyện thi THPT Quốc Gia và xét tuyển vào đại học cao đẳng)Bài 1 : Hiện tượng quang điện ngoàiBài 2 : Hiện tượng quang điện trongBài 3 : Mẫu nguyên tử Bo Bài 4 : Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sángBài 5 : Sự phát quang Sơ lược về lazeTrong mỗi bài gồm :Lý thuyếtCác dạng toán thường gặp và phương pháp giảiBài tập và câu hỏi trắc nghiệmĐáp án và phương pháp giảiNếu có vấn đề gì thắc mắc, các em có thể liên hệ với thầy qua facebook : Thầy Bá Hoàng
Xem thêm

52 Đọc thêm

Dự án bài thi liên môn năm 2016 dự án dạy học đấu tranh cho một thế giới hòa bình

DỰ ÁN BÀI THI LIÊN MÔN NĂM 2016 DỰ ÁN DẠY HỌC ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH

Dự án bài thi liên môn năDự án bài thi liên môn năm 2016 dự án dạy học đấu tranh cho một thế giới hòa bìnhDự án bài thi liên môn năm 2016 dự án dạy học đấu tranh cho một thế giới hòa bìnhDự án bài thi liên môn năm 2016 dự án dạy học đấu tranh cho một thế giới hòa bìnhDự án bài thi liên môn năm 2016 dự án dạy học đấu tranh cho một thế giới hòa bìnhDự án bài thi liên môn năm 2016 dự án dạy học đấu tranh cho một thế giới hòa bìnhDự án bài thi liên môn năm 2016 dự án dạy học đấu tranh cho một thế giới hòa bìnhm 2016 dự án dạy học đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Xem thêm

28 Đọc thêm

Tài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCS

TÀI LIỆU DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ THCS

Tài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCS Tài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCS
Xem thêm

46 Đọc thêm