ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG BIỂN HÒN LA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại khu công nghiệp cảng biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình":

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

báo cáo thực tập công ty phan vũ quảng bình nằm ở khu công nghiệp cảng biển hòn la, xã quảng

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY PHAN VŨ QUẢNG BÌNH NẰM Ở KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG BIỂN HÒN LA, XÃ QUẢNG

- Giao thông vô cùng thuận lợi: giao thông đƣờng bộ, đƣờng biển tới gần sát nhà máy.
- Công ty Phan Vũ đã thành công trong việc ký Hợp đồng cung cấp cọc cho Dự án Formosa Hà Tĩnh với Chủ đầu tƣ là Công ty TNHH Gang thép Hƣng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh từ ngày 07/05/2012 với tổng giá trị hợp đồng trên 1.500 Tỷ đồng với thời hạn cung cấp trong 5 năm đến 2017, đây cũng là một thuận lợi bƣớc đầu về việc tiêu thụ sản phẩm.

64 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP THỌ QUANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP THỌ QUANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

+ Từ khu văn phòng: giấy, vỏ lon, chai, nhựa… + Từ khu vực vệ sinh.
* Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh từ các nhà máy trong KCN Thọ Quang rất đa dạng về thành phần và chủng loại (sự phân loại chất thải rắn công nghiệp không nguy hại dựa trên các tiêu chí tại Quyết định số: 155/1999/QĐ- TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ). Phụ thuộc vào loại công nghệ sản xuất, nguyên liệu sử dụng sẽ phát sinh các loại chất thải tương ứng. Do loại hình nghành nghê hoạt động của các cơ sở hoạt động trong KCN chủ yếu là chế biến thủy hải sản, do vậy một số loại chất thải phát sinh cụ thể như: xác động vật (các loại đầu cá, vảy cá, mỡ cá phế phẩm động vật khác), các loại chất thải này có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy và gây mùi nhanh khi không có biện pháp thu gom, xử lý kịp thời, bên cạnh đó còn có các loại bao bì như PVC, PE, bao lác, đay…
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Luận văn được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với quỹ BHYT trên địa bàn cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH (LV THẠC SĨ)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH (LV THẠC SĨ)

Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển khu du lịch quốc tế Hòn Dáu Resort

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Phát triển khu du lịch quốc tế Hòn Dáu Resort

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá tiềm năng phát triển của khu du lịch của khu du lịch Hòn Dáu Resort, đồng thời đề xuất một số giải pháp phát triển khu du lịch Hòn Dáu Resort.

Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH (TT)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH (TT)

Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)

Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)

Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2013 và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Thuyết minh dự án khu công nghiệp cảng thành tài tỉnh long an

THUYẾT MINH DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG THÀNH TÀI TỈNH LONG AN

GIỚI THIỆU CHUNG_ Dự án Khu công nghiệp Cảng Thành Tài Tỉnh Long An tại Cụm công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước, Tỉnh Long An Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh [r]

51 Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp phố nối a tỉnh hưng yên

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHỐ NỐI A TỈNH HƯNG YÊN

3.3. Hiện trạng môi trường tại khu công nghiệp Phố Nối A
3.3.1. Hiện trạng môi trường nước
Trong KCN Phố Nối A có kênh Tân An và sông Bún là nơi tiếp nhận nước thải của các doanh nghiệp. Tất cả những doanh nghiệp có dự án ñầu tư mới vào KCN ñều bắt buộc phải ñấu nối xử lý nước thải tại HTXL nước thải chung của KCN (trừ công ty TNHH JP Corelex Việt Nam có lượng nước thải lớn, ñã xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng), các doanh nghiệp ñầu tư từ trước khi thành lập KCN Phố Nối A phân bố dọc theo Quốc lộ 5 và mặt ñường 206 chạy dọc KCN. Hiện nay, còn 17/25 doanh nghiệp ñầu tư từ trước vẫn chưa thực hiện ñấu nối với HTXL nước thải chung của KCN, 01 công ty có HTXL nước thải riêng và ñã xin giấy phép xả thải là công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nộị Nguyên nhân của việc chưa ñấu nối là chưa có sự thống nhất giữa các doanh nghiệp này và Công ty Quản lý khai thác KCN Phố Nối A về việc ñấu nối cũng như xây dựng, lắp ñặt ñường ống ñến từng doanh nghiệp. Việc lắp ñặt ñường ống dẫn nước thải ñến các cơ sở ñã ñầu tư xây dựng hạ tầng từ trước là rất khó khăn và phải có sự ñồng thuận giữa các bên mới có thể thực hiện ñược.
Xem thêm

103 Đọc thêm

Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác Đá Mài – thành phố Thái Nguyên (luận án thạc sĩ)

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác Đá Mài – thành phố Thái Nguyên (luận án thạc sĩ)


c/ Phƣơng pháp chôn lấp
Phƣơng pháp n y chi phí thấp v đƣợc áp dụng phổ biến ở các nƣớc đang phát triển. Việc chôn lấp đƣợc thực hiện bằng cách sử dụng xe chuyên dùng chở rác tới các bãi đã xây dựng trƣớc. Sau khi rác đƣợc đổ xuống, dùng xe ủi san bằng, đầm nén trên bề mặt v đổ lên một lớp đất. H ng ng y phun thuốc diệt muỗi v rắc vôi bột… Theo thời gian, sự phân hủy vi sinh vật l m cho rác trở lên tơi xốp v thể tích của các bãi rác giảm xuống. Việc đổ rác tiếp tục cho đến khi bãi đầy thì chuyển sang bãi mới. Hiện nay, việc chôn lấp rác thải sinh hoạt v rác thải hữu cơ vẫn đƣợc sử dụng ở các nƣớc đang phát triển, nhƣng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trƣờng. Việc chôn lấp chất thải có xu hƣớng giảm dần, tiến tới chấm dứt ở các nƣớc đang phát triển. ác bãi chôn lấp rác thải phải đƣợc đặt cách xa khu dân cƣ, không gần nguồn nƣớc mặt v nƣớc ngầm. áy của bãi rác nằm trên tầng đất sét hoặc đƣợc phủ một lớp chống thấm bằng m ng địa chất. Ở các bãi chôn lấp rác cần thiết phải thiết kế khu thu gom v xử lý nƣớc rác trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Việc thu khí gas để biến đổi th nh năng lƣợng l một trong những khả năng thu hồi một phần kinh phí đầu tƣ cho bãi rác.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NHÓM CẢNG BIỂN PHÍA BẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CẢNG BIỂN KHU VỰC NÀY

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NHÓM CẢNG BIỂN PHÍA BẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CẢNG BIỂN KHU VỰC NÀY

1.3.1.4. Ô nhiễm do nước ballast
Hàng năm, các loại tàu biển đã chuyển khoảng 10 tỷ tấn nƣớc ballast giữa các vùng trên thế giới. Nƣớc ballast đóng vai trò quan trọng đối với an toàn và hoạt động hiệu quả của ngành vận tải hiện đại, giúp cho tàu cân bằng và giữ đƣợc ổn định khi không có hàng hay chở hàng không hết tải. Điều đáng quan tâm là trong nƣớc ballast có chứa hàng ngàn loại sinh vật biển bao gồm vi khuẩn, động vật không xƣơng sống, nang, ấu trùng của nhiều loại sinh vật khác nhau. Các loài sinh vật không mong muốn này khi gặp môi trƣờng thuận lợi mới tại khu vực trao đổi nƣớc Ballast chúng có thể sinh sôi nảy nở và trở thành thủy sinh xâm lƣợc nguy hiểm gây ra các ảnh hƣởng xấu đến đời sống của môi trƣờng biển tại nơi mới đến, tiêu diệt thủy hải sản, đến ngành công nghiệp ven biển và cả sức khỏe con ngƣời.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp song khê nội hoàng tỉnh bắc giang và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm quản lý môi trường

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP SONG KHÊ NỘI HOÀNG TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG


Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng ựược UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2012 và nằm trong danh mục các KCN dự kiến ưu tiên ựược thành lập mới ựến năm 2015. Tổng diện tắch ựất của KCN là 90,6 ha, nằm trên ựịa bàn 2 xã Song Khê và Nội Hoàng thuộc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. Sự hình thành và hoạt ựộng của KCN Song Khê - Nội Hoàng hoàn toàn phù hợp với ựịnh hướng, chiến lược và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang nói riêng và Việt Nam nói chung, ựặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện ựại hóa. Tuy nhiên, ngoài những lợi ắch về mặt kinh tế - xã hội hoạt ựộng của KCN Song Khê - Nội Hoàng ựã ựang bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong vấn ựề quản lý và một số vấn ựề về chất lượng môi trường tại KCN.
Xem thêm

80 Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống thoát nước huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống thoát nước huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Mục đích nghiên cứu đề tài là đánh giá hiện trạng thoát nước khu kinh tế Vân Đồn; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống thoát nước khu kinh tế Vân Đồn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Đọc thêm

Quản lý phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp tại các đô thị ven biển ở Nam Trung Bộ

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN Ở NAM TRUNG BỘ

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất giải pháp quản lý phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp tại các khu đô thị ven biển Nam Trung Bộ phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm[r]

182 Đọc thêm

Hồ sơ yêu cầu mới thầu tư vấn thiết kế Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

Hồ sơ yêu cầu mới thầu tư vấn thiết kế Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp

Hồ sơ yêu cầu mới thầu tư vấn thiết kế Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Hòn La
HSYC gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp cảng biển Hòn La

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá công chức thuộc diện BTVHU Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình quản lý. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức thuộc diện BTVHU quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh.

Đọc thêm

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 22TTBGTVT.doc

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 22TTBGTVT.doc

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 22TTBGTVT.

Đọc thêm