GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 27 - TIẾT 53: TẬP ĐỌC: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 tuần 27 - Tiết 53: Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay":

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 53: Dù sao trái đất vẫn quay

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 53: Dù sao trái đất vẫn quay

Nhận xét: Bài học này tôi dạy theo quan điểm tích hợp ở chỗ: Học sinh đọc, nghe và tìm hiểu bài theo các hoạt động nhóm 4 phần nhận xét 1và 2, nhóm đôi phần nhận xét 3 , nhóm đôi cho nhậ[r]

Đọc thêm

Tập đọc - DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

TẬP ĐỌC DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

- GV nhận xét ghi điểm.
B/Bài m ớ i
1) Gi ớ i thi ệ u bài:
Trong chủ điểm những người quả cảm. các em đã biết nhiều tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, gương dũng cảm trong đấu tranh chống thiên tai. Bài tập đọc hôm nay các em sẽ thấy một biểu hiện khác của lòng dũng cảm bảo vệ chân lí, bảo vệ lẽ phải. Đó là tấm gương của 2 nhà khoa học vĩ đại Cô-péc-níc và Ga-li- lê.

6 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 54 (TUẦN 27).
Xem thêm

Đọc thêm

TẬP ĐỌC - BÀI: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

TẬP ĐỌC - BÀI: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

TRANG 19 ĐỌC DIỄN CẢM ĐOẠN VĂN SAU: CHƯA ĐẦY MỘT THẾ KỈ SAU, NĂM 1632, NHÀ THIÊN VĂN HỌC GA-LI-LÊ LẠI CHO RA ĐỜI MỘT CUỐN SÁCH MỚI CỔ VŨ CHO Ý KIẾN CỦA CÔ-PÉC-NÍCH.. LẬP TỨC, TOÀ ÁN QUYẾ[r]

23 Đọc thêm

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 53: Dù sao trái đất vẫn quay

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 53: Dù sao trái đất vẫn quay

Nhận xét: Bài học này tôi dạy theo quan điểm tích hợp ở chỗ: Học sinh đọc, nghe và tìm hiểu bài theo các hoạt động nhóm 4 phần nhận xét 1và 2, nhóm đôi phần nhận xét 3 , nhóm đôi cho nhậ[r]

Đọc thêm

Giáo án lớp 4: Tập đọc: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY. ppsx

GIÁO ÁN LỚP 4 TẬP ĐỌC DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY PPSX

- Biết đọc diễn cảm toàn bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi lòng dũng cảm, bảo vệ chân lí khoa học của 2 nhà bác học Cô-péc-níc, Ga-li-lê.
2. Hiểu nội dung chính và ý nghĩa của bài : Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì, bảo vê chân lí khoa học.

7 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 27 BÀI TẬP ĐỌC DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 27 BÀI TẬP ĐỌC DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY


*
* Đọc Đọc đoạn 1 trao đ oạn 1 trao đổi và trả lời câu hỏi sau : đ ổi và trả lời câu hỏi sau : ? Ý kiến của Cô-pec-ních có
? Ý kiến của Cô-pec-ních có đ đ iểm gì khác ý kiến iểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ ?

25 Đọc thêm

Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

+ Ga-li-lê viết sách nhằm ủng hộ, cổ vũ ý kiến của Cô-péc-ních + Tòa án lúc bấy giờ xử phạt ông vì cho rằng ông cũng như Cô-péc- ních nói ngược với lời phán bảo của Chúa trời.... Ga-l[r]

Đọc thêm

TẢI TRẮC NGHIỆM DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY - TRẮC NGHIỆM TẬP ĐỌC LỚP 4

TẢI TRẮC NGHIỆM DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY - TRẮC NGHIỆM TẬP ĐỌC LỚP 4

Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này.. Người đầu tiên bác bỏ ý [r]

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 27: TẬP ĐỌC - DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY - GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 27: TẬP ĐỌC - DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY - GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4

Kiến thức: Đọc đúng các tên riêng nước ngoài; biết đọc với giọng chậm rải, bước đầu bộc lộ được thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm.. - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi những nhà bác học [r]

Đọc thêm

Giáo án Tập đọc 4 tiết 53: Dù sao trái đất cũng quay

Giáo án Tập đọc 4 tiết 53: Dù sao trái đất cũng quay

Đọc đúng cá tên riêng nước ngoài; biết đọc với giọng chậm rãi, bước đầu bộc lộ được thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm - Hiểu nội dung ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC TUẦN 27 LỚP 4 - SOẠN BÀI: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY!

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC TUẦN 27 LỚP 4 - SOẠN BÀI: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY!

+ Hai nhà khoa học đã dám nói lên khoa học chân chính, nói ngược với lời phán bảo của Chúa trời... nhắc lại.[r]

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4

 Lúc bấy giờ người ta cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao lại quay xung quanh trái đất.. Cô-péc-ních lại chứng minh [r]

Đọc thêm

TUẦN 27-TẬP ĐỌC: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY.

TUẦN 27-TẬP ĐỌC: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY.

Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này.. Người đầu tiên bác bỏ ý [r]

2 Đọc thêm