SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SKKN: Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học toán ở trường trung học phổ thông - Trường Đại Học Y Khoa Vinh":

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCSSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 hứng thú học tốt môn Âm nhạc ở Trường THCS
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN THCS

SKKN TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN THCS

SKKN: Cách thức tạo sự tích cực trong giờ học môn Toán của học sinh THCS ; SKKN TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN THCS; SKKN TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN THCS; SKKN TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN THCS SKKN TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN THCS; SKKN TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN THCS

34 Đọc thêm

SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích tạo ra một giờ học có hiệu quả tạo ra sự hứng thú cho học sinh, từ đó tạo ra sự yêu thích của học sinh đối với môn đó. Qua đó, chúng ta nâng cao chất lượng bộ môn Toán trong trường trung học phổ thông.

Đọc thêm

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn trong các trường trung học phổ thông thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI


các loại kế hoạch trong quản lý giáo dục và biết xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, hướng dẫn mọi thành viên xây dựng kế hoạch cá nhân và bộ phận, kiên trì thực hiện kế hoạch đã vạch ra.
Để đảm bảo tính khoa học, cụ thể và thiết thực, người TTCM trong các hoạt động của mình phải có căn cứ khoa học, biết sử dụng các kiến thức khoa học (khoa học quản lý, tâm lý học, triết học..) trong điều hành tổ. Tính cụ thể được thể hiện trong xây dựng kế hoạch, phân công, giao việc, đánh giá…; tính thiết thực thể hiện trong lựa chọn mục tiêu, xây dựng kế hoạch triển khai, luôn bám sát các điều kiện cụ thể của tổ, của trường và gắn với yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. TTCM phải nắm vững và biết tận dụng các quy luật khách quan, quy luật giáo dục, các tri thức khoa học quản lý vào quá trình tổ chức điều hành các hoạt động giáo dục. Làm tốt công tác dự báo, biết phân tích tổng hợp các sự kiện, hiện tượng giáo dục, các tác động qua lại, phát hiện ra xu hướng phát triển của chúng để có sự điều chỉnh, tác động phù hợp, phải am hiểu sâu sắc đối tượng quản lý, đó là một trong những điều kiện quan trọng để điều hành công việc một cách thành thạo, có hiệu quả.
Xem thêm

113 Đọc thêm

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường Trung học cơ sở huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3.2.5. Xây dựng và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBQL trường THCS
3.2.5.1. Mục đích
Chế độ, chính sách đối với CBQL là một nhân tố có ý nghĩa quan trọng tác động đến chất lượng cán bộ. Chế độ, chính sách đảm bảo, hợp lý có tác dụng là động lực thúc đẩy tính tích cực, tài năng, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Động lực ấy được tạo nên bởi sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích vật chất và tinh thần, phù hợp với bản chất nhân văn của chế độ và điều kiện phát triển chung của xã hội, đem lại sự công bằng và bình đẳng hơn; thể hiện rõ sự quan tâm, trân trọng của Đảng, Nhà nước, xã hội..., đối với cán bộ. Vì vậy, việc phát triển đội ngũ CBQL trường THCS phải gắn liền với việc thực hiện các chế độ, chính sách hợp lý nhằm thực hiện mục tiêu: khuyến khích vật chất đi đôi với xây dựng lý tưởng, hoài bão cách mạng, động viên tinh thần phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của huyện và đảm bảo công bằng xã hội, khuyến khích những người làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả, phát huy gương mẫu, tài năng của cán bộ, chống bình quân, bao cấp.
Xem thêm

125 Đọc thêm

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học học phần Hà Nội học ở trường Đại học thủ đô Hà Nội

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học học phần Hà Nội học ở trường Đại học thủ đô Hà Nội

Đã từ lâu, giảng dạy kiến thức về Hà Nội trở thành nội dung bắt buộc ở một số trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt trong chương trình đào tạo ngành Việt Nam học ở một số trường Đại học trong nước đã xây dựng thành học phần “Hà Nội học” với 2 tín chỉ (30 tiết).

Đọc thêm

Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà Nội (tt)

Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà Nội (tt)

Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Quốc Oai thành phố Hà Nội
Xem thêm

Đọc thêm

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin ở các trường trung học cơ sở, thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của xu hướng GD hiện đại là sự thay đổi trong mô hình GD. Trong triết lý GD mới này, học sinh là trung tâm của mô hình GD thay cho giáo viên như trong mô hình truyền thống của GD Việt Nam. Điều này có lẽ là sự thay đổi căn bản trong nhận thức đối với nền GD Á Đông – nơi đề cao vị trí của người thầy. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, hiệu quả vận hành của một tổ chức hay cá nhân được đánh giá dựa trên kết quả, chất lượng thì việc thay đổi tư duy GD này là hợp lý, vì học sinh là sản phẩm của trường học, chất lượng học sinh chính là thước đo, tiêu chí đánh giá căn bản nhất đối với sự vận hành của đơn vị, tổ chức.
Xem thêm

25 Đọc thêm

đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT chuyên đh vinh nghệ an

đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT chuyên đh vinh nghệ an

Đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia môn vật lí năm 2018 của trường trung học phổ thông chuyên đại học Vinh có đáp án, lời giải chi tiết.

Đọc thêm

Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học cơ sở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HÀ XUÂN TÝ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC[r]

114 Đọc thêm

đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học THPT chuyên đh vinh nghệ an

đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học THPT chuyên đh vinh nghệ an

Đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia môn hóa học năm 2018 trường Trung học phổ thông chuyên đại học Vinh nghệ an có đáp án và lời giải chi tiết

Đọc thêm

Một số giải pháp đổi mới công tác quản lý học sinh ở trường trung cấp y tế bình phước

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BÌNH PHƯỚC

Kết luận chương 3
Như vậy từ kết quả nghiên cứu lý luận tại chương 1, trên cơ sở diều tra đánh giá thực trạng chất lượng công tác quản lý học sinh trường Trung cấp Y tế Bình Phước trong chương 2, chúng tôi đã đề nghị một số giải pháp đổi mới công tác quản lý học sinh trường Trung cấp Y tế Bình Phước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý học sinh góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường. Với 200 phiếu thăm dò được phát tới các cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong nhà trường, tới một số cán bộ địa phương, cán bộ quản lý tại cơ sở thực tập có quan hệ phối hợp với nhà trường trong công tác quản lý học sinh, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đóng góp quý báu vào các giải pháp của mình. Từ kết quả thống kê từ bảng hỏi điều tra khảo sát, chúng tôi nhận thấy các giải pháp mà chúng tôi đưa ra đều được ủng hộ với tính cần thiết và khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, với đặc thù ngành, với địa phương, phù hợp với nhu cầu đổi mới và có thể vận dụng các giải pháp này không chỉ đối với trường Trung cấp Y tế Bình Phước mà có thể vận dụng cho các trường TCCN khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Xem thêm

103 Đọc thêm

QD51-2002-BGD

QD51 2002 BGD

Chương V ĐIỀU KHOẢN KHÁC Điều 21. Trách nhiệm thực hiện.
1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của giáo dục địa phương, xem xét, ban hành những hướng dẫn và quy định bổ sung cần thiết để tổ chức thực hiện tốt việc chuyển trường, thông báo rộng rãi đến nhà trường và phụ huynh học sinh, nhằm bảo đảm quyền học tập chính đáng của học sinh, đồng thời ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Toán học với giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông

Toán học với giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông

c. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông
Giáo dục KNS cho học sinh trong trường phổ thông nhằm đạt mục tiêu: “Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho các em những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày. Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức” [2;13].
Xem thêm

Đọc thêm

Tìm hiểu biểu hiện tự ý thức của học sinh một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tìm hiểu biểu hiện tự ý thức của học sinh một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu biểu hiện tự ý thức của học sinh một số trường trung học phổ thông tại TPHCM; từ đó đề xuất một số giải pháp định hướng việc rèn luyện tự ý thức cho học sinh trung học phổ thông.

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO FX 500 VN PLUS GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO FX 500 VN PLUS GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN

Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm nâng cao chất lương dạy và học môn toán có sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio, đặc biệt là chất lượng ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và những năm tiếp theo; phát huy tính tích cực, chủ động sang tạo, năng lực tự học của học sinh, tạo điều kiện cho các em hứng thú học tập bộ môn toán trong trường phổ thông.

Đọc thêm

QĐ 51-2002-BGD

QĐ 51 2002 BGD

3. Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Điều 13. Điều kiện văn bằng.
Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học.

8 Đọc thêm

QUY CHẾ THI TUYỂN CUỘC THI LT-APTECH TÀI NĂNG VIỆT LẦN 2- 2006

QUY CHẾ THI TUYỂN CUỘC THI LT-APTECH TÀI NĂNG VIỆT LẦN 2- 2006

ĐỐI TƯỢNG – ĐIỀU KIỆN THAM DỰ - Tất cả các bạn sinh viên/học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường phổ thông trung học trên địa bàn T[r]

2 Đọc thêm

Hứng thú và môt số kỹ thuật dạy học tạo hứng thú cho sinh viên trong giờ học Tiếng Anh tại Trường đại học Tân Trào

Hứng thú và môt số kỹ thuật dạy học tạo hứng thú cho sinh viên trong giờ học Tiếng Anh tại Trường đại học Tân Trào

Bài viết giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về hứng thú và tầm quan trọng của hứng thú trong học tập tiếng Anh, từ đó đề xuất một số kỹ thuật dạy học tạo hứng thú cho sinh viên trong giờ học tiếng Anh tại trường Đại học Tân Trào.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 12 Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẾN TRE

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 12 Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố tác động đến xu hướng chọn Trường Đại học của học sinh lớp 12 ở các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Bến Tre. Số liệu điều tra tực tiếp từ 237 học sinh lớp 12 đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Bến Tre.

Đọc thêm