KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA HS CRP HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA HS CRP HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP":

Kỹ thuật thi công II - Chương 6 doc

KỸ THUẬT THI CÔNG II - CHƯƠNG 6 DOC

CỐ ĐỊNH DẦM CỐ ĐỊNH TẠM THỜI: C Ố ĐỊNH TẠM THỜI DẦM V ÀO C ỘT B ẰNG CÁC CHI TIẾT LI ÊN K ẾT DẦM V ỚI VAI CỘT HOẶC BỤNG DẦM VỚI BẢN CÁNH CỘT THÔNG QUA CÁC BU LÔNG LI ÊN K ẾT ĐIỀU CHỈNH CH[r]

9 Đọc thêm

Khảo sát thay đổi nồng độ b type natriuretic peptide (BNP) huyết tương ở bệnh nhân suy tim do tăng huyết áp

KHẢO SÁT THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ B TYPE NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN SUY TIM DO TĂNG HUYẾT ÁP

không có suy tim. Tài liệu tham khảo 1. Hội đồng khoa học Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, Phân độ suy tim, Khuyến cáo xử trí các bệnh tim mạch chủ yếu, Nhà xuất bản Y học, tr. 70-79. 2. Alan Maisel, Richard (2002), Rapid measurement of B.type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure, The New England Journal of medicine, Vol. 347., No 3, pp. 161-167 Kết quả của chúng tôi phù hợp với Frank Peacock hơn. Tuy nhiên, khi so sánh với các tác giả khác kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ có sự khác biệt suy tim độ I, còn độ II, độ III sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. suy tim độ IV nồng độ BNP huyết tơng tăng cao hơn của Maisel và Biosite, có lẽ do bệnh nhân của chúng tôi có thời gian tăng huyết áp lâu năm, nhng không đợc điều trị thờng xuyên hoặc chỉ đợc phát hiện lần đầu, điều này có thể dẫn đến tình trạng phì đại thất trái trầm trọng do đó sản xuất BNP nhiều hơn. 3. Alex Harrison, Marget M. Redfield, Judd E. Hollander et al. (2002), B-type natriuretic peptide predicts future cardiac events in patients presenting to the
Xem thêm

7 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MÀNG BAO CHITOSAN ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOÁ LÝ CỦA TRỨNG GÀ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN" ppt

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MÀNG BAO CHITOSAN ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOÁ LÝ CỦA TRỨNG GÀ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN" PPT

890 10 20 30 40 Hao hụt khối lượng (%) Hình 1. Hao hụt khối lượng trứng (%) theo thời gian bảo quản bằng màng chitosan Không sử dụng màng chitosan ( ), Màng chitosan nồng độ 1% ( ), 1.2% ( ), 1.4% ( ) và 1.6% ( ) TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(34).2009 84 Ngày Tuy nhiên, khi thời gian bảo quản càng dài thì ảnh hưởng của màng bao đến hao hụt khối lượng trứng càng rõ nét hơn. Sau 30 ngày, tr ứng được bảo quản bằng màng chitosan nồng độ 1.6% chỉ hao hụt 4.750%, trong khi đó mẫu đối chứng lên tới 8,240%. Khảo sát sự biến đổi hàm lượng protein trong trứng Bên cạnh xác định độ hao hụt khối lượng trứng, chúng tôi còn theo dõi sự biến đổi hàm lượng protein trong trứng, thông qua thí nghiệm xác định hàm lượng protein hoà tan. Kết quả thí nghiệm được tổng hợp bảng 2 và hình 2. Bảng 2. Biến đổi hàm lượng protein hoà tan theo thời gian bảo quản bằng màng chitosan Nồng độ chitosan (%) Thời gian bảo quản (ngày)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Khảo sát thay đổi nồng độ B-type natriuretic peptide huyết tương ở bệnh nhân suy tim do tăng huyết áp doc

TÀI LIỆU KHẢO SÁT THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ B TYPE NATRIURETIC PEPTIDE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN SUY TIM DO TĂNG HUYẾT ÁP DOC

không có suy tim. Tài liệu tham khảo 1. Hội đồng khoa học Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, Phân độ suy tim, Khuyến cáo xử trí các bệnh tim mạch chủ yếu, Nhà xuất bản Y học, tr. 70-79. 2. Alan Maisel, Richard (2002), Rapid measurement of B.type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure, The New England Journal of medicine, Vol. 347., No 3, pp. 161-167 Kết quả của chúng tôi phù hợp với Frank Peacock hơn. Tuy nhiên, khi so sánh với các tác giả khác kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ có sự khác biệt suy tim độ I, còn độ II, độ III sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. suy tim độ IV nồng độ BNP huyết tơng tăng cao hơn của Maisel và Biosite, có lẽ do bệnh nhân của chúng tôi có thời gian tăng huyết áp lâu năm, nhng không đợc điều trị thờng xuyên hoặc chỉ đợc phát hiện lần đầu, điều này có thể dẫn đến tình trạng phì đại thất trái trầm trọng do đó sản xuất BNP nhiều hơn. 3. Alex Harrison, Marget M. Redfield, Judd E. Hollander et al. (2002), B-type natriuretic peptide predicts future cardiac events in patients presenting to the
Xem thêm

7 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNHTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNHTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY21

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNHTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY2.1. Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Tân Á Đại Thành.2.1.1. Tóm tắt lịch sử hình thành và các bước phát triển quan trọng củaTập đoàn Tân Á Đại Thành:Tân Á Đại Thành tiền thân là sự sáp nhập giữa hai công ty TNHH sảnxuất và thương mại Tân Á và công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam ĐạiThành là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm cơ khí tiêudùng phục vụ trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp với nhãn hiệuTân Á, Đại Thành, Rossi, Sunflower. Ngày 28 tháng 11 năm 1995, công tychính thức được thành lập với tên gọi công ty TNHH Sản xuất và thương mạiTân Á. Qua hơn mười hai năm xây dựng và phát triển Công ty Tân Á ĐạiThành đã có những bước phát triển và đạt được những thành công nhất định vànhãn hiệu Tân Á, Đại Thành, Rossi, Sunflower đã nổi tiếng từ nam vào bắctrong lĩnh vực hàng cơ khí tiêu dùng.Năm 1995: Công ty bắt đầu đi vào sản xuất ổn định hai sản phẩm chính làBồn Chứa Nước bằng Inox và Bồn Nhựa Đa Chức Năng.Năm 2001: Nghiên cứu sản phẩm ống Inox, Bình nước nóng năng lượngmặt trời và đầu tư máy móc, thiết bị xây dựng nhà xưởng tại KCN Vĩnh Tuy vàtrụ sở chính của Công ty.Năm 2002: Cho ra đời sản phẩm ống Inox.Năm 2003: Đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh Hưng Yên để mở rộng sảnxuất, cho ra đời sản phẩm mới.Năm 2004: Chế tạo thành công sản phẩm mới: Bình nước nóng nănglượng mặt trời mang nhãn hiệu Sunflower – Hoa Hướng Dương.Năm 2005: Tháng 6 năm 2005, Nhà máy Tân Á Đại Thành – Hưng Yênchính thức đi vào sản xuất, Nhà máy Tân Á Đại Thành – Hưng Yên được côngty Tân Á Đại Thành đầu tư xây dựng từ năm 2003 với diện tích 40.000 m2, với
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý số 9-10 và đáp án

TÀI LIỆU 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ SỐ 9 10 VÀ ĐÁP ÁN

.Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều một pha A. hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp.B. phần cảm là bộ phận đứng yên.C. phần ứng là bộ phận đứng yên.D. phần cảm là phần tạo ra dòng điện.Câu 17: Phát biểu nào không đúng cho dòng điện xoay chiều ba pha?A. Dòng điện xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều một pha.B. Dòng điện xoay chiều ba pha tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí trên đườngtruyền.C. Dòng điện xoay chiều ba pha có thể tạo được từ trường quay một cách đơ giản.D. Dòng điện xoay chiều ba pha chỉ dùng được với các tải tiêu thụ thật đối xứng.Câu 18: Máy phát điện một chiều khác máy phát điện xoay chiều A. cấu tạo của phần ứng.B. cấu tạo của phần cảm.C. bộ phận đưa dòng điện ra ngoài.D. cấu tạo của cả phần cảm và phần ứng.Câu 19: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hìnhtam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn làA. 3.B. 4.C. 5.D. 6.Câu 20: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng cỡA. vài nghìn mét.B. vài trăm mét.3C. vài chục mét.D. vài mét.Câu 21: Biết vận tốc truyền sóng điện từ là 300 000km/s. Tần số của các sóng ngắn có
Xem thêm

17 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

đất đến mép thấp nhất của anten) Được kiểm định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 8: 2010/BTTTT. Giới hạn an toàn: là khoảng chiều cao trên cột anten tính từ điểm có độ cao m so với mặt đất trở lên. Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng này có mức an toàn phơi nhiễm trường điện từ tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật trên. Nơi cấp Ngày cấp Có giá trị đến : : : GIÁM ĐỐC Mặt trước (Mặt sau: ghi tên các doanh nghiệp có trạm gốc lắp đặt cùng vị trí và các thông số kỹ thuật cơ bản của từng trạm gốc)
Xem thêm

2 Đọc thêm

SO SÁNH ĐỘ KHÍT SÁT CỦA SƯỜN ZIRCONIA CHO MÃO TOÀN SỨ VỚI SƯỜN KIM LOẠI CHO MÃO SỨKIM LOẠI

SO SÁNH ĐỘ KHÍT SÁT CỦA SƯỜN ZIRCONIA CHO MÃO TOÀN SỨ VỚI SƯỜN KIM LOẠI CHO MÃO SỨKIM LOẠI

SO SÁNH ĐỘ KHÍT SÁT CỦA SƯỜN ZIRCONIA CHO MÃO TOÀN SỨ VỚI SƯỜN KIM LOẠI CHO MÃO SỨ-KIM LOẠI TÓM TẮT Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh độ khít sát các thành (thành trục và thành mặt nhai) và vùng đường hoàn tất của sườn sứ zirconia cho mão toàn sứ với sườn kim loại cho mão sứ-kim loại. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu in vitro được thiết kế dựa theo phương pháp của Chang (2004) và Beuer (2008). Từ một cùi răng khô của răng cối nhỏ thứ nhất hàm trên, lấy dấu bằng cao su và đổ mẫu bằng thạch cao cứng. Mười mẫu được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 5 mẫu: Nhóm 1: thực hiện 5 sườn zirconia bằng hệ thống Cercon 2.2 (Denstply). Nhóm 2: thực hiện 5 sườn Ni-Cr bằng phương pháp đúc truyền thống. Gắn sườn phục hình vào cùi răng thạch cao tương ứng bằng cao su lỏng. Dùng đĩa cắt kim cương cắt qua sườn phục hình và cùi răng thạch cao theo chiều ngoài-trong. Đo độ dày lớp cao su ( thành mặt nhai, thành trục và vùng đường hoàn tất) dưới kính hiển vi quang học chuyên dùng (Olympus GX51) mỗi vùng đo tại 14 điểm (đơn vị tính µm). Kết quả: (1) Độ khít sát các thành (thành trục và thành mặt nhai) của sườn zirconia lần lượt là 73,61 ± 4,80µm và 75,53 ± 21,25µm, của sườn Ni-Cr lần lượt là 74,73 ± 14,82µm và 99,20 ± 38,03µm, sự khác biệt không có ý nghĩa với giá trị p lần lượt là 0,82 và 0,10; p>0,05. (2) Độ khít sát vùng đường hoàn tất của sườn Ni-Cr (78,67 ± 31,23µm) cao hơn có ý nghĩa so với sườn zirconia (121,21 ± 11,90µm) (p=0,01; p<0,05), nhưng đều nằm trong khoảng lâm sàng chấp nhận được. (3) Trung bình độ khít sát của sườn zirconia là 90,12 ± 10,08µm và sườn Ni-Cr là 84,20 ± 22,01µm, sự khác biệt không có ý nghĩa (p=0,45; p>0,05). Kết luận: trung bình độ khít sát của cả hai nhóm trong khoảng giá trị chấp nhận được trên lâm sàng (<100µm). Từ khóa: độ khít sát các thành (thành trục và thành mặt nhai), sứ zirconia,
Xem thêm

17 Đọc thêm

THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP

THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP

begin i:=1;j:=d; while i< b>begin t:=(i+j)div 2; if â[k]>=â[l[t]] then i:=t+1 else j:=t; end; t:=(i+j) div 2; tr^[k]:=l[t-1]; l[t]:=k; {phần tử thứ t trong H là Â[k]} end; end; k:=l[d]; {tìm vết dãy kết quả, lần từ cuối dãy} fillchar(l,sizeof(l),0); assign(f,fo); rewrite(f); writeln(f,d); while k>0 do {ghi lại vết dãy kết quả} begin l[k]:=1; k:=tr^[k]; end; for k:=1 to n do if l[k]=1 then writeln(f,â[k],#32,k); {ghi kết quả vào file output} close(f); end; Độ phức tạp thời gian của thuật toán này là O(NlogN) nên có thể chấp nhận về thời gian cho phép khi N=30000. Bài toán 2. Palindrome (time limit 2s)
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

1.2. Giảng viên trẻ Giảng viên trẻ là đội ngũ kế cận, đội ngũ giảng viên tương lai của một trường Đại học, Cao đẳng, là những người mới vào nghề, đang trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp. Giảng viên trẻ làm việc trường Đại học phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao hơn so với các nhà giáo bậc học khác không chỉ do môi trường, hay đối tượng dạy học mà còn do yêu cầu tự thân người giảng viên phải có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào giảng dạy. Xong, xung quanh các vấn đề như: năng lực, nhu cầu, thái độ của họ với công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và giảng dạy hay một phần do cơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, lương bổng… còn nhiều điều chưa thỏa đáng. Đội ngũ giảng viên trẻ luôn được xã hội đặt kỳ vọng lớn. Với giảng viên già thì giảng viên trẻ ngày nay có điều kiện học tập tốt hơn (được lựa chọn ngành nghề yêu thích, lựa chọn địa chỉ đào tạo mong muốn trong hay ngoài Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 5 nước…). Giảng viên trẻ có nhiều thầy giỏi đào tạo, hướng dẫn, có nhiều tài liệu sách vở tham khảo đa dạng, phong phú (thư viện, mạng internet, các đề tài nghiên cứu trước…). Ngoài ra giảng viên trẻ hiện nay luôn được lãnh đạo tại các trường Đại học tạo điều kiện cho đi học một cách bài bản, được hỗ trợ kinh phí học tập hay học bổng du học thạc sĩ, tiến sĩ Nhưng soi mình vào thực tế để thấy có một bộ phận giảng viên trẻ chỉ xem trường mình, khoa mình như chỗ trú chân, có cơ hội là họ ra ngoài ngay. Nhiều giảng viên trẻ sau khi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ là rời trường luôn, thậm chí nhiều người còn quay lại bảo môi trường đại học làm cho họ “cùn” đi trong chuyên môn, không phát triển được năng lực. Vậy là những giảng viên trẻ trong tương lai bạn nghĩ gì? Có nên chăng chạy theo giá trị vật chất mà lấy môi trường giáo dục ra làm bàn đạp thăng tiến? Là những giảng viên trẻ có lòng yêu nghề, mục đích chọn nghề đúng và sống hết mình vì mục đích đã chọn để vào nghề thì chẳng ai làm như vậy.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT) doc

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VÀ NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) DOC

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT) 1. Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: - Giấy phép và năng định nhân viên AMT được cấp lại trong những trường hợp: + Giấy phép bị mất, bị rách còn thời hạn hiệu lực; hoặc + Giấy phép hết hạn hiệu lực. - Trường hợp Giấy phép hết hạn hiệu lực, Người làm đơn đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên AMT nộp hồ sơ tối thiểu 20 ngày trước ngày hết hạn của giấy phép đã được cấp đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN). - Trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách, người đề nghị phải nộp hồ sơ đến Cục HKVN tối thiểu 7 ngày làm việc. b) Giải quyết TTHC: - Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục HKVN có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra và thực hiện việc gia hạn năng định phù hợp. 2. Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc - Nộp qua hệ thống bưu chính. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Trường hợp Giấy phép hết hạn hiệu lực: + Đơn đề nghị cấp lại nêu rõ lý do; + Giấy chứng nhận sức khoẻ phù hợp với quy định của Bộ Y tế và Phần 8 Thông tư 01/2011/TT-BGTVT còn hiệu lực; + Kết quả kiểm tra sát hạch trình độ, kinh nghiệm trên chủng loại, hạng, loại tàu bay phù hợp với năng định đề nghị cấp. - Trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách: + Đơn đề nghị cấp lại nêu rõ lý do; + Bản gốc hoặc bản sao giấy phép và năng định đã được cấp (nếu có).
Xem thêm

8 Đọc thêm

NGN CỦA VNPT41

NGN CỦA VNPT41

- Ưu tiên giải quyết phân tải lưu lượng Internet cho tổng đài chuyểnmạch nội hạt. Đảm bảo cung cấp dịch vụ truy nhập băng rộng tại cácthành phố lớn trước.- Tạo cơ sở hạ tầng thông tin băng rộng để phát triển các dịch vụ đaphương tiện, phục vụ chương trình chính phủ điện tử,..của quốc gia.- Ưu tiên thực hiện trên mạng liên tỉnh trước nhằm đáp ứng nhu cầu vềthoại và tăng hiệu quả sử dụng các tuyến truyền dẫn đường trục.- Mạng nội tỉnh thực hiện có trọng điểm tại các thành phố có nhu cầutruyền số liệu, truy nhập Internet băng rộng.- Lắp đặt các thiết bị chuyển mạch thế hệ mới, các máy chủ để phục vụcác dịch vụ đa phương tiện chất lượng cao.4.2 Hướng phát triển NGN với các nhà cung cấp dịch vụ mạng khác nhauCó hai hướng xây dựng NGN : xây dựng mạng hoàn toàn mới hay xây dựngtrên cơ sở mạng hiện có. Tuỳ vào hiện trạng của mạng hiện tại và quan điểm củanhà khai thác mà giải pháp nào thích hợp sẽ được ứng dụng.Hình 44-a: Xu hường phát triển mạng và dịch vụ dựa trên mạng hiện tạiHình 44-b: Xu hướng phát triển mạng và dịch vụ theo quan điểm xây dựng mộtmạng hoàn toàn mớiỞ Việt Nam việc xây dựng NGN được nhìn dưới hai góc độ của hai nhà khaithác dịch vụ khác nhau: các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống (còn gọi là nhàcung cấp dịch vụ cố định ESP – Established Service Provider) và nhà cung cấpdịch vụ mới (còn gọi là nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP – Internet ServiceProvider hoặc nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng ASP – Application ServiceProvider).4.2.1 Nhà cung cấp dịch vụ cố định ESP (Established Service provider)4.2.1.1 Đối với cấu trúc mạng- Giảm số lượng các phần tử mạng xếp chồng, tối ưu hóa mạng PSTN- Tổ chức lại mạng để có năng lực xử lý dịch vụ băn rộng- Từng bước triển khai các chuyển mạch thế hệ mới. Khởi đầu bằng
Xem thêm

16 Đọc thêm

Những điều nên biết khi du lịch Malaysia pot

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT KHI DU LỊCH MALAYSIA

trải nghiệm homestay, nên mang một chút quà từ quê hương để tặng gia chủ. Khi ra về, du khách cùng chủ nhà trồng cây hương liệu để in dấu kỷ niệm. Du khách nên kiểm tra tỷ giá trên Internet hoặc báo chí có sẵn trên máy bay trước khi quyết định đổi tiền tại sân bay, khách sạn hoặc ngân hàng. Ngân hàng mở cửa từ 9h30 đến 15h. Các khách sạn thường cộng 10% phí dịch vụ và 5% thuế trong hóa đơn nên không cần boa cho nhân viên. Cả khách sạn và nhà dân sử dụng phích cắm có ba chấu (hai chấu ngang và một chấu dọc). Người Việt Nam đi du lịch Malaysia trong vòng 30 ngày không cần visa. Dù có đường bay đến nhiều thành phố tại châu Á nhưng từ bang Sabad chưa có đường bay thẳng đến Việt Nam, vì vậy du khách thường quá cảnh tại Thủ đô Kuala Lumpur. Sabah có khoảng 2 triệu dân thuộc 30 dân tộc với 80 ngôn ngữ. Thời tiết quanh năm là mùa hè với nhiệt độ ban ngày 21 - 33 độ C. Từ thủ phủ Kota Kinabanu (thường gọi là KK), sau hai giờ xe là đến khu vực rừng nhiệt đới, nơi có công viên quốc gia Kinabalu - công viên đầu tiên của Malaysia được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Du khách có thể leo lên ngọn Kinabalu cao 4.095 m so với mặt nước biển, ngâm mình trong suối nước nóng trong lòng rừng già. Người Nhật Bản phát hiện và khai thác suối nước nóng trong thời chiến và khi tiếp quản, người Malaysia vẫn giữ phong cách Nhật Bản để phục vụ du khách. Sabah có đường bờ biển dài hơn 1.400 km. Từ KK đi thuyền mất khoảng 45 phút mới đến đảo đầu tiên, và từ đảo này qua đảo khác cũng mất 45 phút. Sabah có nhiều hòn đảo đẹp, được quy hoạch phục vụ du lịch và bảo tồn động thực vật quý hiếm. Tại khu công viên đảo Tunku, Abdul Rahman, khách đội mũ thợ lặn nặng gần chục cân rồi lặn sâu khoảng 6 m để đi bộ dưới lòng biển ngắm cá đủ màu. Sẽ có người chụp hình kỷ niệm tặng khách kèm giấy chứng nhận tham gia khóa thám
Xem thêm

4 Đọc thêm

XOẮN THỂ GRAM ÂM HIẾU KHÍ HOẶC VI HIẾU KHÍ

5 XOẮN THỂ GRAM ÂM HIẾU KHÍ HOẶC VI HIẾU KHÍ

lợn C. hyointestinalis Lợn Viêm ruột xuất huyết tăng sinh, sưng tuyến ruột Loét dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori Người Viêm loét dạ dày TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2006 63 1. Bệnh do campylobacter sinh dục bò (bovine genital campylobacterosis) Cảm nhiễm vi khuẩn này thường được gọi tổng quát là campylobacterosis (bệnh do campylobacter). Bệnh do C. fetus subsp. fetus gây ra bò và cừu cái thường có đặc trưng là sẩy thai, bò sẩy thai thường đa phát vào kỳ giữa kỳ mang thai (thai 5 - 6 tháng), vi khuẩn này cũng cảm nhiễm người. C. fetus subsp. venerealis cảm nhiễm cơ quan sinh sản bò gây chứng vô sinh, đôi khi gây sẩy thai. 2. Hội chứng sưng tuyến ruột lợn (porcine intestinal adenomatosis complex) Các bệnh viêm ruột xuất huyết tăng sinh (proliferative hemorrhagic enteropathy) và bệnh sưng tuyến ruột (intestinal adenomatosis) do cảm nhiễm C. mucosalis và C. hyointestinalis lợn vỗ béo và lợn trưởng thành được gọi chung là hội chứng sưng tuyến ruột lợn. Bệnh viêm ruột xuất huyết tăng sinh có thể có triệu chứng thiếu máu, ỉa ra máu, trường hợp cấp tính có thể làm chết lợn. Bệnh sưng tuyến ruột thường không biểu hiện triệu chứng, nhưng niêm mạc phần cuối của hồi tràng thường bị dày lên khá rõ.
Xem thêm

9 Đọc thêm

THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP

THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP

begin i:=1;j:=d; while i< b>begin t:=(i+j)div 2; if â[k]>=â[l[t]] then i:=t+1 else j:=t; end; t:=(i+j) div 2; tr^[k]:=l[t-1]; l[t]:=k; {phần tử thứ t trong H là Â[k]} end; end; k:=l[d]; {tìm vết dãy kết quả, lần từ cuối dãy} fillchar(l,sizeof(l),0); assign(f,fo); rewrite(f); writeln(f,d); while k>0 do {ghi lại vết dãy kết quả} begin l[k]:=1; k:=tr^[k]; end; for k:=1 to n do if l[k]=1 then writeln(f,â[k],#32,k); {ghi kết quả vào file output} close(f); end; Độ phức tạp thời gian của thuật toán này là O(NlogN) nên có thể chấp nhận về thời gian cho phép khi N=30000. Bài toán 2. Palindrome (time limit 2s)
Xem thêm

9 Đọc thêm

Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động - Nguyên lý của màn hình LCD doc

KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - NGUYÊN LÝ CỦA MÀN HÌNH LCD DOC

Tối đen là chứng tỏ màn hình mất ánh sáng Backlight do các đi ốt phát quang chiếu từ phía sau màn hình. Với hiện tượng này thông thường đi với hiện tượng mất ánh sáng bàn phím, bạn cần kiểm tra mạch Backlight cấp nguồn cho Led chiếu sáng bàn phím và màn hình. ● Hiện tượng mất hình và màn hình tối đen. Nếu máy không lên nguồn, không hoạt động thì đây là do hỏng khối điều khiển. Nếu máy của bạn vẫn nghe được người khác gọi hoặc vẫn có tín hiệu rung chuông thì hiện tượng này có hai nguyên nhân: - Đứt cáp tín hiệu từ vỉ máy lên màn hình. - Đứt cáp tín hiệu từ CPU tới màn hình LCD đồng thời hỏng mạch cấp nguồn Backlight chiếu sáng màn hình. ● Hiện tượng màn hình bị va đập mạnh: vỡ các tinh thể trên màn hình (hình dưới), trường hợp này bạn cần phải thay màn hình mới. Công ty CPS Vietnam - Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động Căn bản - 12 - Công ty CPS Việt Nam, Trụ sở chính: Tòa nhà 110A Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM ĐT: (08) 6272.2727 - 3500.3355 - 3500.3399 – 35007799, website: www.cps.vn ● Hiện tượng màn hình bị ố: Thông thường do máy bị nước vào, nước ngấm vào phía sau màn hình.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tài liệu BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ pdf

TÀI LIỆU BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ PDF

BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ CHO 1 CHI TI ẾT (bảng 1)STT T ên chi tiếtLượng gỗ kho cấpLượng gỗ sử dụng (Sơ chế)Lượng gỗ thu hồiLượng gỗ tận dụng cho đơn hàngMục khácTổng lượng gỗ sử dụng cho 1 chi tiếtGhi chú0102BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ CHO 1 Đ ƠN H ÀNGSTT Tên đơn hàngLượng gỗ kho cấp

2 Đọc thêm

trắc nghiệm chủ đề mắt và kính lúp

TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ MẮT VÀ KÍNH LÚP

25,0B. =f25C. =fOCCD. Biểu thức khác A, B, CTrong đó O là quang tâm của mắt; CC là điểm cực cận; f là tiêu cự đơn vị mBài 29: Một ngời mắt bình thờng, điểm cực cận cách mắt 20cm, dùng kính lúp có tiêu cự 4cm, quan sát vật trong trạng thái không điều tiết. Độ bội giác trong trờng hợp này là:A. 3 B. 4 C.5 D. Giá trị khác A, B, CBài 30: Một ngời mắt thờng, điểm cực cận cách mắt 20cm, dùng kính lúp mà trên vành kính có ghi X5. Độ bội giác trong trờng hợp ngời ấy ngắm chừng vô cực.A. 4 B. 10 C.6 D. Giá trị khác A, B, CBài 31: Một ngời thợ sửa đồng hồ có giới hạn nhìn rõ từ 15cm đến 50cm, đeo sát mắt một kính lúp có độ tụ 20dp để quan sát chiếc dồng hồ trạng thái ngắm chừng cực cận thì độ bội giác là:A. 5 B. 3,5 C.4 D. Kết quả khác A, B, C2Bài 32: Một ngời cận thị có độ tụ D =-2dp sẽ có giới hạn nhìn rõ từ 12,5cm tới vô cùng, kính đeo sát mắt. Khi không đeo kính, ngời đó chỉ có thể nhìn thấy vật đặt trong khoảng cách mắt từ:A. 16,7cm đến 50cm B. 8cm đến 50cm C. 4,34cm đến 6,7cm D. Khác giá trị A, B, CBài 33: Một ngời cận thị có giới hạn nhìn rõ của mắt khi không đeo kính cách mắt từ 10cm đến 50cm. Ngời này
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bao lâu mới phải giặt áo quần? potx

BAO LÂU MỚI PHẢI GIẶT ÁO QUẦN? POTX

hôi cực mạnh, cộng với đường cắt may tạo độ ôm, bó sát và tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên sau một ngày, toàn bộ áo của bạn đều bám đầy dầu, mồ hôi và các tế bào da chết. Tốt nhất hãy giặt áo hàng ngày và giặt bằng nước nóng để diệt vi khuẩn. Trường hợp ngoại lệ: Áo (và quần) mặc chưa đầy 4 tiếng sẽ chưa bẩn và chưa cần phải giặt ngay. Ảnh: Inmagine Quần jeans Giặt sau 4-5 lần mặc Công nghệ đan sợi chéo của vải jeans là một phát kiến tuyệt vời trong việc ngăn bụi bẩn bám dính vào vải. Đây cũng chính là lý do của lời truyền tụng rằng có thể mặc quần jeans không cần giặt. “Truyền thuyết” chỉ là truyền thuyết; tuy nhiên, không thể phủ nhận một sự thật là bạn không nên giặt quần quá thường xuyên, sẽ làm jeans bị bạc màu và sờn chỉ. Có thể giặt quần bằng máy giặt nhưng phải lưu ý lộn trái quần, giặt bằng nước lạnh và không nên ủi quần khi còn ẩm để giữ màu sắc và dáng quần được như ý. Trường hợp ngoại lệ: Đối với quần jeans ống bó (jean leggings hay jeggings), bạn nên giặt ngay sau mỗi lần mặc, nếu không phần quần tiếp xúc với đầu gối sẽ bị chùng, giãn trước rất nhanh so với các phần khác. Áo ngủ Giặt sau 2-3 lần mặc (sau 3-4 lần mặc nếu ngủ trong phòng máy lạnh). Những bộ quần áo ngủ sau nhiều đêm còn tinh tươm, thơm mát mùi xà bông, sữa tắm, kem dưỡng da thoa trước khi ngủ nhưng chưa hẳn đã sạch sẽ như bạn tưởng. Thực tế là trong lúc bạn ngủ, tuyến mồ hôi vẫn hoạt động tương đối hiệu quả, đây cũng là thời điểm cơ thể đào thải hàng ngàn tế bào da chết, và tất cả đều mắc vào chiếc áo ngủ của bạn. Trường hợp ngoại lệ: nếu áo ngủ của bạn may bằng lụa. Lụa có khả năng thấm hút dầu, mồ hôi của cơ thể thậm chí còn tốt hơn chất liệu cotton. Trong trường hợp này, không có cách nào khác ngoài việc bạn phải thay áo mỗi
Xem thêm

7 Đọc thêm

bài tập quang hình

BÀI TẬP QUANG HÌNH

=f25,0B. =f25C. =fOCCD. Biểu thức khác A, B, CTrong đó O là quang tâm của mắt; CC là điểm cực cận; f là tiêu cự đơn vị mBài 29: Một ngời mắt bình thờng, điểm cực cận cách mắt 20cm, dùng kính lúp có tiêu cự 4cm, quan sát vậttrong trạng thái không điều tiết. Độ bội giác trong trờng hợp này là:A. 3 B. 4 C.5 D. Giá trị khác A, B, CBài 30: Một ngời mắt thờng, điểm cực cận cách mắt 20cm, dùng kính lúp mà trên vành kính có ghi X5. Độ bộigiác trong trờng hợp ngời ấy ngắm chừng vô cực.A. 4 B. 10 C.6 D. Giá trị khác A, B, CBài 31: Một ngời thợ sửa đồng hồ có giới hạn nhìn rõ từ 15cm đến 50cm, đeo sát mắt một kính lúp có độ tụ20dp để quan sát chiếc dồng hồ trạng thái ngắm chừng cực cận thì độ bội giác là:A. 5 B. 3,5 C.4 D. Kết quả khác A, B, CBài 32: Một ngời cận thị có độ tụ D =-2dp sẽ có giới hạn nhìn rõ từ 12,5cm tới vô cùng, kính đeo sát mắt. Khikhông đeo kính, ngời đó chỉ có thể nhìn thấy vật đặt trong khoảng cách mắt từ:A. 16,7cm đến 50cm B. 8cm đến 50cm C. 4,34cm đến 6,7cm D. Khác giá trị A, B, C
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề