GIÁO ÁN TIN HỌC 6 - BÀI 2 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIÁO ÁN TIN HỌC 6 - BÀI 2 POT":

Giáo án tin học lớp 1 - EM TẬP SOẠN THẢO BÀI 3: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG, DẤU HỎI, DẤU NGÃ doc

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 1 - EM TẬP SOẠN THẢO BÀI 3: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG, DẤU HỎI, DẤU NGÃ DOC

Giáo án tin học lớp 1 - EM TẬP SOẠN THẢO BÀI 3: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG, DẤU HỎI, DẤU NGÃ A. MỤC TIÊU - Học sinh biết cách gõ các từ có dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã - Học sinh luyện gõ văn bản theo quy tắc gõ mười ngón tay. - Biết cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản. - Giáo dục tính chăm chỉ, sự hứng thú học tập. B. ĐỒ DÙNG Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. Học sinh: Đủ dụng cụ học tập. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP I. Ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 3A 3B II. Kiểm tra bài cũ: ?1 Để soạn thảo văn bản em dùng phần mềm gì ?2 Cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word. III. Bài mới:
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giáo án Tự chọn Văn 8

GIÁO ÁN TỰ CHỌN VĂN 8

ễi! Sỏng xuõn nay xuõn 41 Trng rng biờn gii n hoa m Bỏc vim lng con chim hút Thỏnh thút b lau vui ngn ng (Theo chõn Bỏc-T Hu)VD 2: t nc p vụ cựng .Nhng Bỏc phi ra i . Lun cng n vi Bỏc H.v ngi ó khúc Gic nc ui xong ri.Tri xanh thnh ting hỏt (Ngi i tỡm hỡnh ca nc-Ch Lan viờn)Bi tp 2 Phõn tớch tỏc dng ca du chm than,du chm hi trong on trớch sau: Tụi bt ci hi lóo:_Sao c lo xa quỏ th?c cũn khe lm,cha cht õu m s!c c tin y m n,lỳc cht hóy hay!ti gỡ bõy gi nhn úi m tin li?_khụng,ng giỏo !n mói ht i thỡ n lỳc cht ly gỡ m lo liu Giáo án tự chọn văn 8 Trờng THCS Nghi Yên (2)Bi tp 3 t du chm hi,chm than vo ch thớch hp. Ngy mai dõn ta s sng ra sao? Sụng Hng chóy v õu v lch s? Bao gi dóy Trng Sn bng gic ng Cỏnh tay thn Phự ng s vn mõy Ri c s ra sao?ting hỏt s ra sao?
Xem thêm

8 Đọc thêm

giáo án lớp 5 Tuần 26-27

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 26-27

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vởbài tập.3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.- Hớng dẫn HS làm các bài tập ở nhàtieỏt 4 ẹAẽO ẹệCtieỏt 23 Em yêu tổ quốc việt nam ( Tiết 1)I. Mục tiêu1. Kiến thức.Giúp HS hiểu:- Tổ quốc em là Việt Nam, Việt Nam là một đất nớc xinh đẹp, hiếu khách và có truyền thống văn hoá lâuđời. Việt Nam đang thay đổi và phát triển từng ngày.- Cần hiểu biết về lịch sử dân tộc Việt Nam.- Em cần phải học tập tốt để sau này góp sức xây dựng tổ quốc Việt Nam.- Em cần gìn gữ truyền thống, nét văn hoá của đất nớc mình, trân trọng yêu quý mọi con ngời,sản vật củaquê hơng Việt Nam.2. Thái độ- Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.- Có thái độ học tập tốt, có ý thức xây dựng Tổ quốc.Trang 5- Quan t©m ®Õn sù ph¸t triĨn cđa ®Êt níc. Cã ý thøc b¶o vƯ, g×n gi÷ nỊn v¨n ho¸, lÞch sư cđa d©n téc.3. Hµnh vi- Häc tËp t«t, lao ®éng tÝch cùc ®Ĩ ®ãng gãp cho quª h¬ng.- Nh¾c nhë b¹n bÌ cïng häc tËp vµ x©y dùng ®Êt níc.II. §å dïng häc tËp- B¶n ®å ViƯt Nam, tranh ¶nh vỊ c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¶nh ®Đp ë ViƯt Nam.- B¶ng nhãm, bót d¹.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Hoạt động dạy Ho¹t ®éng häc
Xem thêm

125 Đọc thêm

bài học dẫn luận ngôn ngữ học

BÀI HỌC DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC

d-60.5xMXTQ6&CM>5M+,(t"7#$Q6&BIJ#0nWvvvv6v*.57MXTQCv6vE*..CvvE*.CvWvE*.Z+h6lhlhWl0d-6?-d-6?-+,M>5\O=TQ'I0.5M>5;TRH>50CM[MTRQO+;?-E+S7aGId-M>5EH>50I=+E6F("$#@@!?-^&&N >2Y?-9(?*F >2Y?-:++1C*.5M+,(MTR&6a*.'ECFQ1R=*.'QIpS7MTR\E\*.'765."+XMTR'=*.'?I2NGWk*.S765(]GMxIi7(?61Mx*.+S7I2(WE ^QŒ6`Q•C ^`w``?Œ+`+`•>N H"+2(WE8;1}7"*.h?.`l.`?.`C*.'Œ.•TS65PW+!T@?MU+*.'Œ?•M#T=I4&TRGTS"Gj+h:+?.lK1eLN 06"+2(WE+Œ?Žj•*.'Œ•65TR+61Œ?•M(=5k*.M#?I
Xem thêm

34 Đọc thêm

6 lời khuyên cho việc học tốt pot

6 LỜI KHUYÊN CHO VIỆC HỌC TỐT 1

hơn là viết tất cả mọi điều ghi được vì bạn không còn thời gian để phân tích rồi tổng hợp lại. 6- Luôn học tại bàn: Cách học này chuẩn bị cho bạn cả hai ưu thế trí tuệ lẫn thể hình. Không được nằm dài trên giường để học bởi bạn sẽ ngủ quên lúc nào không biết. Lâu dần nằm học sẽ tạo thói quen lười biếng. (Theo GlobalEdu)

5 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ

LÝ THUYẾT CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ

4. BÀI 4Tính chất 8:CMR tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6GiảiGiả sử ta gọi ba số tự nhiên liên tiếp là: a, a+1, a + 2Theo đề bài : A = a( a +1) ( a + 2)  6Ta có : 6 = 3x2 mà ( 3, 2) =1- A  2 vì trong A số tự nhiên liên tiếp có một số tự nhiên chia hết cho 2- A  3 vì trong A số tự nhiên liên tiếp có một số tự nhiên chia hết cho 3Vậy A  65. BÀI 5CMR tích của ba số chẵn liên tiếp chia hết cho 8GiảiGiả sử hai số tự nhiên chẵn liên tiếp là: 2k , 2k + 2.2 Hà Văn TùngTheo đề bài chứng minh, B = 2k.( 2k + 2)  8 hay B = 4k ( k + 1)Ta có 4  4 và k+1  2 vì trong B có một số chia hết cho 2Vậy B  86. BÀI 6 VD : CMR: 11 a + a  6 ∀ a ∈ NGiải Ta có: 11 a + a = 12 a - a + a = 12 a - ( a - a) = 12 a - a( a - 1) = 12 a - a ( a- 1) ( a+ 1) 12 a  6A = a ( a -1 ) ( a + 1)Nếu a = 0 → A = a( a-1)(a+1) = 0  6Nếu a > 0 → A = a (a-1)( a+1)  6 vì trong A có một số tự nhiên chia hết cho 6
Xem thêm

15 Đọc thêm

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_4 ppsx

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_4 PPSX

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Bài 66: Một tổ may mặc dự định thực hiện 600 cái áo trong một thời gian nhất định, do cải tiến kĩ thuật mỗi ngày tổ may thêm được 4 cái, do đó thời gian sản xuất rút ngắn được 5 ngày. Tính xem mỗi ngày tổ dự định may bao nhiêu cái áo. Hướng dẫn: Số lượng áo Năng suất(áo/ngày) Thời gian(ngày) Dự định 600 x, x Z; x > 0 600x Thực tế 600 x + 4 6004x Ta có Pt: 224600 6005 4 480 0204x

13 Đọc thêm

TẾT 18- DAISO9-KT CHUONG1

TẾT 18- DAISO9-KT CHUONG1

Điểm Nhận xét của thày(cô) giáoI.Trắc nghiệm ( 3 đ)a)Em hãy khoanh tròn vào phơng án đúng trong các phơng án trả lời sau:1) Căn bậc hai của 81 là:A.9 B.9C.-9 D. 9 và -92) Điều kiện tồn tại của x2là:A.2xB.>x 2C.2xD. <x23) Điều kiện để baba ..

2 Đọc thêm

li 6 - tiêt 19

LI 6 - TIÊT 19

Đào Duy Xuân - THCS Ngàm Đăng VàiLớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Tiết 19, bài 16: Ròng rọcI. Mục tiêu:-Nêu đợc hai thí dụ về sử dụng ròng rọc trong cuộc sống và chỉ rõ đợc ích lợi của chúng-Biết sử dụng ròng rọc trong những công việc thích hợpII. Chuẩn bị:Mỗi nhóm: 1 lực kế 5N 1 khối trụ kim loại200g 1 ròng rọc cố định, 1 ròng rọc động Giá đỡ Dây kéoCả lớp: Tranh vẽ hình 13.1, 16.1Bảng kết quả thí nghiệm chung cho 6 nhómIII. Hoạt động dạy- học:1/ Kiểm tra bài cũ: GV dùng hình vẽ 13.1 và cho HS nhắc lại các phơng án đã học để kéovật lên2/ Nội dung bài mớiHoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảngHoạt động 1: Tạo tình huống học tập:Từ việc nhắc lại cách giảiquyết tình huống đã học, GVđa ra tình huống thứ t nh ởSGKHS theo doi và suy nghĩTiết 19, bài 16: Ròng rọcHoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của ròng rọc:GV yêuc ầu HS quan sát haihình vẽ 16.2a và b ở SGk và
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(19)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(19)

Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6.
Xem thêm

Đọc thêm

NGÂN HÀNG HÌNH VẼ LÀM TÀI LIỆU FOLDING

NGÂN HÀNG HÌNH VẼ LÀM TÀI LIỆU FOLDING

- Nhãn treo: dùng dây treo nhựa, đầu trên luồn qua khuyếtkhuyết thứ 1 trên nẹp, sau đó cài đầu dây vào chốt chặn. Đầu còn0.3 cmlại của dây treo cài vào chốt chặn. Sau đó, luồn qua lỗ đục có sẵn ởnhãn treo (theo hớng dẫn của PKD ngày 20/09/03).- Nhãn giá dùng đạn nhựa bắn vào chân cúc thứ nhất trênnẹp ( không kể cúc cổ ).- Nhãn mã vạch: dán vào mặt trên của nhãn giá, cân đối với dòngchữ Công ty may 10.3 cmĐề canbìa lng- Nhãn chống hàng giả: dán vào nhãn giá, góc trênmặt phải. Nhãn che kín đầu đạn bắn.- Dùng 11 ghim: 1 ghim giao vai, 2 ghim vai con,2 ghim cổ, 2 ghim sờn, 2 ghim phần gập gấu áo,1 ghim tay, 1 ghim đầu gấu nơi có NSD.- Băng giấytrang trí: Cuốn quanh áo, dán 2 đầu bằng băngdính con dài 3 cm. Băng nằm sát chân cúc thứ 2 trên nẹp - phía trên (sau khi cài cúc). Biểu tợng nằm cânđối giữa nẹp trớc áo.- Đề can bìa lng : dán vào giữa bản rộng mặt sau bìa lng, cạnh trên cách sống gập cổ 0.3 cm.Ngoài ra làm theo Phụ lục 02
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6

Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6

Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(21)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(21)

Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(15)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(15)

Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(11)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(11)

Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(8)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(8)

Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(5)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6(5)

Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6. Đề kiểm tra học kỳ 2 toán 6.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 6
Xem thêm

Đọc thêm

De kiem tra chat luong 6 nam hoc 2008-2009

DE KIEM TRA CHAT LUONG 6 NAM HOC 2008-2009

13=II / Tự luận (7 điểm)Bài 1 ( 2 điểm ) Tính nhanh :a) 81 + 243 + 19 =b) 32 . 47 + 32 . 53 = c) 5 . 25 . 2 . 16 . 4 = d) 1 + 6 + 11 + 16 + . + 46 + 51 = Bài 2 ( 1 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết rằng:a/ ( x 47 ) - 115 = 0b/ 315 + ( 146 - x ) = 401 Bài 3 (1 điểm ). Hai chuồng gà có tất cả 32 con. Số gà có trong chuồng thứ nhất nhiều hơn số gà trong chuồng thứ hai 4 con. Tính số gà trong mỗi chuồng ?Bài 4 ( 3 điểm ) Hình chữ nhật ABCD, gồm hình thang EBCD và tam giác ADE có kích thớc nh hình bên:a/ Tình chu vi hình chữ nhật ABCD b/ Tình diện tích hình thang EBCD c/ Điểm M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích tam giác EDM.28cm A E 28 cm B D 84 cm C M
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ LỚP 6 ĐỀ 1 pot

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ LỚP 6 ĐỀ 1 POT

Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2 ĐÁP ÁN I/Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm)  Khoanh tròn dáp án đúng nhất: Câu 1 D Câu 2 C Câu 3 A Câu 4 B  Chọn Cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau: Câu 1 : xenxiut …… 320F ( 1 đ) Câu 2: 1000C …….Nhiệt độ sôi ( 1 đ) II/Phần tự luận : ( 6 điểm ) Câu 1 : -Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi ( 1 đ) -Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ của gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng ( 1 đ) Câu 2 : a/ -Nhiệt kế là dung cụ dùng để đo nhiệt độ -Nhiệt kế thường dùng là nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế, nhiệt kế rượu ( 1 đ) b/ 37 0
Xem thêm

2 Đọc thêm