NHỮNG CÁCH TIẾT KIỆM KHI DU LỊCH HỒNG KÔNG PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHỮNG CÁCH TIẾT KIỆM KHI DU LỊCH HỒNG KÔNG PPSX":

Topic English (Tham Khảo) ppt

TOPIC ENGLISH THAM KHẢO PPT

When you studing in the university you have a small allowance every month from your family. And you can survive after one month, of course. But you need more money in order to buy present or flower for you girlfriend. Buy birthday present for your friend and other thing. So you must have a part time job to earn money, not much but it all your. And not only you have money but also you have more social experience when you fully enter the social network after you find a job. You can meet new people, you can make friend But if you don spent you time right between studying or working then your part-time job is not good as it used to be. Just always remind yourself studing is more important than working, you must have a best result after the exam. Or else you should quit. Lợi ích và tác hại của công việc làm thêm Khi bạn học tập ở Đại học bạn nhận đk sự trợ cấp nhỏ từ gia đình. Dĩ nhiên, bạn có thể sống sau 1 tháng. Nhưng bạn cần tiền để mua quà, hoa cho bạn gái, mua quà sinh nhật cho bạn bè và những thứ khác. Vì thế bạn cần 1 công việc để kiếm tiền, không nhiều nhưng nó giúp ích tới bạn. Bạn ko chỉ có tiền mà bạn có kinh nghiệm xã hội sau khi bạn đã hoàn toàn bước vào cuộc sống. Bạn có thể gặp mọi ng`, có nhiều bạn bè… Nhưng nếu bạn quản lý tốt thời gian giữa việc học và làm thì công việc của bạn sẽ tốt như nó đã từng. Luôn luôn nhớ rằng công việc học của bạn là quan trọng hơn đi làm thêm, bạn phải có một kết quả tốt nhất sau kỳ thi hoặc là bạn nên thôi học. 15. environment is bring polluted day by day reasons? (Môi trường chúng ta ô nhiễm từng ngày, lý do?) Our environment is polluted every single day. Air, water, soil everything is polluted. For example, air polluted because it is the most important thing for us, no air no breath. Everytime we burn gasoline it release a huge amount of CO2 and it not friendly with our atmosphere. But with no gasoline we can operate our vehicle, all the factory will be shut down because the don't have energy to operate the machine. But we still have another way, we just have to find a new source of
Xem thêm

66 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Tài liệu Kỹ thuật nuôi Cá Cảnh Biển doc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT NUÔI CÁ CẢNH BIỂN DOC

ng chất thải của , rêu. Không tốn thêm 1 máy bơm nữa làm nhiệm vụ bơm nước ra khỏi hồ rồi dẫn vào bể lọc đáy. - Hệ thống lọc đáy: Ưu điểm của hệ thống này là lọc sạch cặn dưới đáy hồ không làm mất thẩm mỹ việc trang trí hồ vì không thấy hộp lọc.Khuyết điểm là tốn kém mất nhiều công sức nhưng bù lại khi làm hệ thống lọc này tỷ lệ khỏe mạnh cao ít bệnh (mình đang dùng hệ thống lọc này và gần một năm nay không phải thay nước mà chỉ thay bông lọc và châm thêm nước thôi rất tiếc mình không biết cách post hình len để mọi người tham khảo hệ thống lọc cũng như hồ của mình). 3.Cách để hồ theo phong thủy - Hồ biển khác với hồ nước ngọt vì biển chúng ta nuôi hầu như được bắt ở các rạng san hô cũng như ở dưới độ sâu nơi có nhiệt độ nước thường ở mức dưới 24 – 27 độ C là tốt nhất cho biển sống và phát triển mạnh khỏe.Vì vậy khi đặt hồ biển nên chọn nơi thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào hồ vì như thế sẽ làm gia tăng nhiệt độ nước cũng như kích thích rêu trong hồ mọc nhanh hơn điều này làm mất thẩm mỹ của hồ . - Theo phong thủy thường hồ nên đặt hướng Bắc và hướng Đông Nam là tốt nhất. Nhưng cũng phải tùy thuộc vào mạng của gia chủ thuộc Hành nào (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) mà đặc vào hướng có hành đó thì tốt cho gia chủ hơn. Hướng tốt nhất cho một bể là Bắc hoặc Đông Nam. Hướng Bắc thuộc cung Quan Lộc, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Đông Nam thuộc cung Phú Quý, tượng trưng cho sự giàu có. là tài nguyên của nước. Vì thế, đặt bể theo hai hướng này sẽ làm cho tài nguyên sinh sôi, nảy nở. Gia chủ nhờ vậy cũng gặp nhiều may mắn. - Nếu đặt bể theo hướng Bắc, bạn nên chọn có màu ánh kim .Vì hướng Bắc thuộc hành Thủy. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thủ
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ KT HSG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

ĐỀ KT HSG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

Hớng dẫn chấm Môn tiếng việt lớp 5 (vòng 1)Năm học 2008-2009I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)Mỗi đáp án đúng cho 1 điểm.1- A 2- C 3- B 4- B 5- C 6- C. II. Phần tự luận: (14 điểm)Câu 1:(4 điểm)Nêu đợc biện pháp nghệ thuật nhân hoá cho 0,5 điểm.Đa ra đợc những từ ngữ, hình ảnh miêu tả cây dừa nh con ngời: tiếng dừa, gọi, múareo, đứng canh, đủng đỉnh... cho 1 điểm.Nêu đợc cảm nhận của bản thân em về cây dừa: Cây dừa thật gần gũi, gắn bó với conngời, cây dừa đã điều hoà đợc khí hậu, là nơi tụ hội của chim muông, cây dừa đã làmđẹp cho quê hơng đất nớc. Hình ảnh về cây dừa cũng là biểu tợng của con ngời Việtnam nói chung, con ngời miền Nam nói riêng. cho 2 điểm - Biết cách sắp xếp ý thành một đoạn văn hoàn chỉnh cho 0,5 điểm- Lu ý : Học sinh có thể vừa bình vừa lồng cảm xúc nhng phải nêu bật nộidung của khổ thơ và cảm nhận về cây dừa.Tuỳ theo mức độ làm bài của học sinh trừ 0,5 điểm ở từng nội dung. Câu 2: (10 điểm)Học sinh biết quan sát chân dung Bác Hồ, nhớ lại những bài hát về Bác dànhcho Thiếu niên Nhi đồng, những bài học của môn Tiếng Việt, môn Lịch sử gắn liềnvới sự kiện lịch sử trọng đại (Tuyên ngôn Độc lập: 2/9/1945) và những điều các embiết về Bác với trí tởng tợng phong phú để làm bài đảm bảo những yêu cầu sau:1- Yêu cầu:- Nội dung phong phú làm nội bật hình ảnh Bác Hồ kính yêu khi đang đọc bảnTuyên ngôn Độc lập tại Quảng trờng Ba Đình lịch sử với những nét tiêu biểu về hìnhdáng: dáng ngời, vầng trán, mái tóc, chòm râu, ánh mắt... trang phục của Bác. Trongtừng chi tiết khi miêu tả gắn liền với những hoạt động và lời nói của Bác và những liêntởng của các em về sự hi sinh lớn lao của Bác với dân tộc Việt Nam.- Kết hợp khi miêu tả Bác cần miêu tả đồng bào có mặt trong buổi lễ cảnh vật
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

L ẬP PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH T ẮC CỦA HYPEBOL CÓ HAI TI ỆM CẬN VUÔNG GÓC V ỚI NHAU V À C ẮT ĐƯỜNG TR ÒN _C_ T ẠI BỐN ĐIỂM LẬP THÀNH HÌNH CH Ữ NHẬT CÓ DIỆN TÍCH BẰNG 24.. CÁN BỘ COI THI KHÔNG[r]

6 Đọc thêm

de thi o lam o giai

DE THI O LAM O GIAI

A. Màu sắc.B. Hơng thơm.C. Màu sắc và hơng thơm.5-Những con kì nhông đợc tác giả miêu tả với những nét tiêu biểu nào?A. Hình dáng.B. Các hoạt động.C. Kết hợp hình dáng và hoạt động.6- Để có đợc những cảm nhận về đất rừng phơng Nam tác giả đã:A. Nhìn, ngửi, nếm.B. Nghe, nhìn.C. Nhìn, Nghe, ngửi.II. Phần tự luận: (14 điểm) Câu 1: (4 điểm) Tiếng dừa làm dịu nắng tra,Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo.Trời trong đầy tiếng rì rào,Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.Đứng canh trời đất bao laMà dừa đủng đỉnh nh là đứng chơi.(Trích: Cây dừa- Trần Đăng Khoa).Em có nhận xét gì về biện pháp nghệ thuật miêu tả đợc tác giả sử dụng trongkhổ thơ trên? Với cách miêu tả đó giúp em cảm nhận nh thế nào về cây dừa.Câu 2: (10 điểm) Bác Hồ kính yêu luôn sống trong trái tim mỗi ngời dân Việt Nam. Hình ảnhcủa Ngời luôn đợc hiện lên trong mỗi giấc mơ, trong mỗi bản nhạc và khi em tới tr-ờng. Hình ảnh và những lời nói gần gũi đầy tình yêu thơng của Ngời: Tôi nói,đồng bào nghe rõ không! tại Quảng trờng Ba Đình lịch sử đã để lại trong em ấn t-ợng sâu sắc nhất. Bằng trí tởng tợng phong phú và những hiểu biết của em về Bác,em hãy tả lại Bác Hồ kính yêu trong ngày lễ trọng đại ấy. Hết
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 5 (đề 10))

ĐỀ THI HSG LỚP 5 (ĐỀ 10))

A. Màu sắc.B. Hơng thơm.C. Màu sắc và hơng thơm.5-Những con kì nhông đợc tác giả miêu tả với những nét tiêu biểu nào?A. Hình dáng.B. Các hoạt động.C. Kết hợp hình dáng và hoạt động.6- Để có đợc những cảm nhận về đất rừng phơng Nam tác giả đã:A. Nhìn, ngửi, nếm.B. Nghe, nhìn.C. Nhìn, Nghe, ngửi.II. Phần tự luận: (14 điểm) Câu 1: (4 điểm) Tiếng dừa làm dịu nắng tra,Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo.Trời trong đầy tiếng rì rào,Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.Đứng canh trời đất bao laMà dừa đủng đỉnh nh là đứng chơi.(Trích: Cây dừa- Trần Đăng Khoa).Em có nhận xét gì về biện pháp nghệ thuật miêu tả đợc tác giả sử dụng trong khổthơ trên? Với cách miêu tả đó giúp em cảm nhận nh thế nào về cây dừa.Câu 2: (10 điểm) Bác Hồ kính yêu luôn sống trong trái tim mỗi ngời dân Việt Nam. Hình ảnh củaNgời luôn đợc hiện lên trong mỗi giấc mơ, trong mỗi bản nhạc và khi em tới trờng.Hình ảnh và những lời nói gần gũi đầy tình yêu thơng của Ngời: Tôi nói, đồng bàonghe rõ không! tại Quảng trờng Ba Đình lịch sử đã để lại trong em ấn tợng sâu sắcnhất. Bằng trí tởng tợng phong phú và những hiểu biết của em về Bác, em hãy tả lại BácHồ kính yêu trong ngày lễ trọng đại ấy. Hết
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012_ĐỀ SỐ 18 POT

VI ẾT PHƯƠNG TR ÌNH CHÍNH T ẮC CỦA ELIP E CĨ TIÊU ĐIỂM TR ÙNG V ỚI TIÊU ĐIỂM CỦA H VÀ NGO ẠI TI ẾP H ÌNH CH Ữ NHẬT CƠ SỞ CỦA H.. Gọi M là trung điểm của SA.[r]

4 Đọc thêm

Cách chuẩn bị hồ nuôi cá Rồng doc

CÁCH CHUẨN BỊ HỒ NUÔI CÁ RỒNG

Neon Tetra là tốt nhất vì loài này rất nhạy cảm với chất lượng nước. Khi đó các chất thải từ chú thử này sẽ tạo điều kiện cho vi sinh phát triển. Kiểm tra lượng Ammonia trước khi cho cá Rồng vào. - Sử dụng các dung dịch khử Amonia và theo dõi bằng thuốc thử ammonia cho đến khi lượng Ammonia thực sự bằng 0. khi đó lượng vi sinh có lợi sẽ sinh sản và có khả năng khử Ammonia hoặc nitrite nếu có trong hồ. - Sử dụng các media trong thiết bị lọc mới nhằm tạo điều kiện cho các loại vi sinh phát triển nhanh chóng. - Ở giai đoạn này chúng ta có thể hòa thêm vào trong nước hồ một ít vitamin như dennerel 7, một ít nước lá bàng hoặc black water trước khi đưa vào hồ. Sau khi đã chuẩn bị xong hồ , việc làm kế tiếp sẽ là gì? Chọn một chú Rồng đẹp. Trước khi đưa cá Rồng về, chúng ta cần kiểm tra trước độ PH của nước trong thùng chứa và trong hồ cá Rồng. Khi chú cá Rồng của bạn đưa về, đầu tiên bạn hãy cho toàn bộ bịch vào hồ, khoan thả ra, để cả bịch và trong hồ khoảng 10 – 15 phút. Lúc này là ta đang cân bằng nhiệt độ giữa nước trong bịch và nước trong hồ. Kế tiếp, mở miệng bịch ra và lấy một ít nước từ hồ rót vào bịch và cột chặt lại như cũ, lặp lại việc này cứ sau 5 phút, khoảng 30 phút sau bạn có thể thả vào hồ. Động tác này giúp cho nhanh chóng làm quen với môi trường nước mới. Vài điều cần chú ý: Không dùng lưới vớt , sẽ dễ dàng bị tổn thương, xước hoặc rớt vảy, trường
Xem thêm

6 Đọc thêm

LỢI DUNG BẢO VỆ NGUỒN LỢI CÁ THIÊN NHIÊN TRONG SÔNG HỒ NUÔI CÁ

LỢI DUNG BẢO VỆ NGUỒN LỢI CÁ THIÊN NHIÊN TRONG SÔNG HỒ NUÔI CÁ

hồ tự nhiên ở vùng đồng bằng thường là qui định một số khu vực cấm đánh bắt và một khoảng thời gian cấm đánh bắt (chủ yếu vào mùa cá đẻ). Cũng có khi người ta áp dụng biện pháp làm tổ đẻ nhân tạo ở một số khu vực của đầm hồ tự nhiên. Đối với các hồ chứa nước biện pháp biện pháp có hiệu quả nhất là làm tổ đẻ kiểu nổi. Tổ đẻ nhân tạo kiểu nổi gồm 2 bộ phận: khung nổi và dây treo các túm vật bám. Khung nổi có thể làm bằng gỗ, tre và có thể buộc thêm các phao cho tăng sức nổi. Trên khung cứ cách 1m buộc 1 dây. Chiều dài của dây phụ thuộc vào chiều sâu của vùng nước nơi đặt tổ đẻ. Trên dây cách 1m thì buộc một chùm vật bán, cuối dây buộc một hòn đá để kéo thẳng chùm dây vật bám. Loại tổ đẻ nhân tạo này thường đặt ở ven bờ nước nông. Phải nắm vững thời gian đẻ rộ của để đặt tổ đẻ nhân tạo vì nếu đặt quá sớm thì dễ bị các loài tạp chiếm làm giảm hiệu suất lợi dụng của kinh tế, hoặc bị bùn bám. Nhưng nếu chúng ta đặt quá muộn sẽ lỡ cơ hội và mất tác dụng. Sau khi đặt các tổ đẻ nhân tạo phải cử người chuyên trách quản lý để đề phòng sóng gió đánh vỡ nát và chú ý quan sát tình hình đẻ. Khi thấy mật độ trứng bám đạt mật độ cần thiết thì tháo ra mang đi nơi khác để ấp. Nếu trong thời gian đẻ mực nước lên xuống nhanh thì phải chú ý di động tổ đẻ nhân tạo đến nơi có độ sâu thích hợp tránh để bị cạn khi nước xuống. b
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kỹ thuật nuôi Cá Cảnh Biển ppt

KỸ THUẬT NUÔI CÁ CẢNH BIỂN 1

3. Cách để hồ theo phong thủy - Hồ biển khác với hồ nước ngọt vì biển chúng ta nuôi hầu như được bắt ở các rạng san hô cũng như ở dưới độ sâu nơi có nhiệt độ nước thường ở mức dưới 24 – 27 độ C là tốt nhất cho biển sống và phát triển mạnh khỏe.Vì vậy khi đặt hồ biển nên chọn nơi thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào hồ vì như thế sẽ làm gia tăng nhiệt độ nước cũng như kích thích rêu trong hồ mọc nhanh hơn điều này làm mất thẩm mỹ của hồ . - Theo phong thủy thường hồ nên đặt hướng Bắc và hướng Đông Nam là tốt nhất. Nhưng cũng phải tùy thuộc vào mạng của gia chủ thuộc Hành nào (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) mà đặc vào hướng có hành đó thì tốt cho gia chủ hơn. Hướng tốt nhất cho một bể là Bắc hoặc Đông Nam. Hướng Bắc thuộc cung Quan Lộc, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Đông Nam thuộc cung Phú Quý, tượng trưng cho sự giàu có. là tài nguyên của nước. Vì thế, đặt bể theo hai hướng này sẽ làm cho tài nguyên sinh sôi, nảy nở. Gia chủ nhờ vậy cũng gặp nhiều may mắn. - Nếu đặt bể theo hướng Bắc, bạn nên chọn có màu ánh kim .Vì hướng Bắc thuộc hành Thủy. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thủy. - Nếu bạn đặt bể ở hướng Đông Nam thuộc hành Mộc thì nên thả có màu đỏ, hồng, cam … Những màu này thuộc hành Hỏa, Mộc sinh Hỏa sẽ đem lại thịnh vượng cho gia đình. Nếu bạn làm kinh doanh , tốt nhất đặt bể ở hướng Đông Nam nên thả tám con màu đỏ và một con màu đen. Vì theo quan niệm của người phương Đông, số 8 tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Ngoài ra, thả theo nguyên tắc này, bạn còn đạt được sự hài hòa âm dương (màu đen là âm, màu đỏ là dương). 4. Cách chọn biển - Theo quan niệm của nhiều người cứ mua về thả lung tung xong tự nhiên thấy hồ mình bị mất hoặc chết nhiều, bị rách vây, say sát nhiều lý do rất đơn giản đó là do chúng cắn nhau và hiện tượng lớn ăn bé.Vì vậy trước khi mua về thả nên nhờ người bán tư vấn những loài có thể sống hòa đồng với nhau. - Theo mình nếu hồ bạn có nuôi san hô và hải quỳ thì không nên nuôi những có hô
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu LƯỢC SỬ QUÁ TRÌNH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ pptx

TÀI LIỆU LƯỢC SỬ QUÁ TRÌNH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ PPTX

Giai đoạn 1960 Quy hoạch TMB Sài gòn Chợ Lớn được giao cho KTS Ngô Viết Thụ soạn thảo, tuy nhiên dưới ảnh hưởng của các biến động chính trị và làn sóng dân nhập cư ồ ạt nên đô thị phát triển nhanh chóng làm phát sinh nhiều vấn nạn C. Qui hoạch thành phố sau 1975 đến nay Năm 1975 dân số thành phố khoảng 3.500.000 người. Với ảnh hưởng của chiến tranh và cơ chế bao cấp, Thành phố sau năm 1975 phát triển chậm, còn tồn tại nhiều vấn đề nan giải. Tuy nhiên, bên cạnh đó thành phố đã nỗ lực xây dựng được nhiều chương trình và dự án mới như:hệ thống công viên cây xanh, vui chơi, giải trí: Đầm Sen, Suối Tiên, Hồ Kỳ Hòa … các khu du lịch: địa đạo Củ Chi, Đền tưởng niệm Bến Dược-Củ Chi, Chiến khu An Phú Đông, 18 Thôn Vườn Trầu, Hóc Môn Bà Điểm, Láng Le Bàu Cò, Vườn thơm Bưng Sáu Xã, Rừng Sác …Các công trình văn hóa như: Nhà hát Hòa Bình, nhà hát bến Thành… cải tạo các công trình công cộng: Ủy ban nhân dân TP, Nhà hát lớn TP, chợ Bến Thành, hệ thống các nhà Bảo tàng cách mạng, lịch sử…
Xem thêm

6 Đọc thêm

Lị trực khuẩn cấp doc

LỊ TRỰC KHUẨN CẤP

Lị trực khuẩn cấp Biện chứng đông y: Thấp nhiệt nội uẩn. Cách trị: Thanh nhiệt giải độc, lợi thấp, điều khí bổ huyết. Đơn thuốc: Thang bào ẩm, Đương quy thược dược thang gia giảm. Công thức: Thang bào ẩm: Mễ xác (1) 10g, Mật ong 31g, Mễ xác sắc lấy nước, rót mật ong vào. Mỗi ngày uống 1 thang chia làm 2 lần sáng chiều. Đương quy thược dược thang gia giảm: Đương quy 60g, Bạch thược 60g, Lai phục tử 3g, Quảng mộc hương 3g, Hoành liên 9g, Địa du 12g, Chỉ xác 6g, Tân lang 6g, Hoạt thạch 10g, Cam thảo 6g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang vào buổi tối. Hiệu quả lâm sàng: Đông y thường chia bệnh lỵ thành: thấp nhiệt lỵ, hưu tức lỵ (cửu lỵ), hư hàn lỵ, dùng Thanh bào ẩm để trị tiêu (ngọn). Dùng đương quy thược dược thang gia giảm để trị bản (gốc), có thể có tác dụng tốt. Phép điều trị này đối với già trẻ phụ nhi đều thích hợp, đã sử dụng trên lâm sàng mấy chục nǎm chữa cho rất nhiều ca kết quả đều rất tốt. Bạch XX., nam, 30 tuổi, nông dân. Sáng ngày 4-7-1974, đột nhiên phát sốt, phát rét, tháo tỏng, ngay chiều hôm đó đi lỵ, ra mủ máu, mót rặn, vào nhà tiêu liên tục, vào viện cấp cứu. Kiểm tra thân nhiệt 39 độ C, huyết áp 120/70 mmHg, bạch cầu 13.600/mm3, trung tính 80%, lympho 20%, thử phân thấy nhiều tế bào mủ và hồng cầu, chẩn đoán lỵ trực khuẩn cấp, cho dùng cloromycetin, tetracyclin, thuốc lỵ đặc hiệu phối hợp truyền dịch, nhưng điều trị đến 4 ngày mà hiệu quả không rõ rệt. Ngày 8 tháng 7 chuyển sang điều trị đông y. Bệnh nhân đau bụng, mót rặn, đi lỵ phân lẫn lộn trắng đỏ. Đó là thấp nhiệt tích, trệ ở ruột, khí huyết bị tắc, chức nǎng dẫn truyền rối loạn, sinh đau bụng mót rặn, thấp nhiệt hun đốt, tổn thương khí huyết đến nỗi thành lỵ. Phân đỏ trắng lẫn lộn, hậu môn nóng rát, tiểu tiện ít mà đỏ là do thấp nhiệt hạ trú. Rêu lưỡi vàng bẩn, mạch hoạt sác cũng là thể hiện của thấp nhiệt. Nên dùng phép thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp, điều trị bổ huyết, cho uống "Thang bào ẩm" và "Đương quy thược dược thang gia giảm". Buổi sáng uống "Thang bào ẩm" buổi tối dùng "Đương quy thược dược thang gia giảm", mỗi ngày mỗi bài 1 thang. Bệnh nhân uống 2 hôm, mọi chứng đều hết, hoàn toàn khỏe mạnh ra viện. Bàn luận: Mễ xác chất bình vào các kinh phế, đại tràng và thận, các chứng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Quyết định số 377/QĐ-UBND pot

QUYẾT ĐỊNH SỐ 377/QĐ-UBND POT

nghiên cứu các sản phẩm du lịch để hình thành các tour du lịch đến Điện Biên. Ngoài các hoạt động trên công tác tuyên truyền quảng bá qua hệ thống thông tin điện tử ngày càng được chú trọng. UBND tỉnh đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử, thông tin về du lịch Điện Biên bước đầu được cung cấp tới khách du lịch và các công ty lữ hành. Duy trì được các bài báo giới thiệu tiềm năng, sản phẩm và phản ánh hoạt động du lịch trên các báo, tạp chí, đài truyền hình trung ương, địa phương. - Hàng năm tổ chức đón và làm việc với các đoàn khảo sát tiếp xúc điểm đến du lịch do Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, các cơ quan báo chí tổ chức. Bước đầu đã hình thành tuyến du lịch Vòng cung Tây Bắc để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khai thác, thu hút khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu. 3. Hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư về du lịch, phát hành các ấn phẩm dự án đầu tư về du lịch phục vụ cho các hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, có trên 20 dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực du lịch được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Đối với việc xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch: Tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm du lịch để làm cơ sở cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên một cách hiệu quả, đồng thời nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào các khu, điểm du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung trên địa bàn tỉnh Điện Biên (hiện Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Hang động Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên đã được xem xét và trình phê duyệt để thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới). Đối với Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng: Tỉnh đã đầu tư xây dựng hệ thống Cầu treo bắc qua hồ Pá Khoang và hệ thống đường dạo, ngắm cảnh xung quanh hồ, phê duyệt mở rộng diện tích bảo tồn khu rừng đặc dụng Mường Phăng, đồng thời đang hoàn thiện các bước ban đầu để tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết trình Chính phủ phê duyệt. Rà soát, đề xuất bổ sung sửa đổi cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh trong đó cơ chế thu hút đầu tư trong hoạt động du lịch để hỗ trợ cho các hoạt
Xem thêm

18 Đọc thêm

Sắp xếp lại nhà bếp cho hợp lý pptx

SẮP XẾP LẠI NHÀ BẾP CHO HỢP LÝ PPTX

TRANG 1 SẮP XẾP LẠI NHÀ BẾP CHO HỢP LÝ VI ỆC TỐI ƯU HÓA KHÔNG GIAN TRONG NHÀ BẾP KHÔNG CHỈ GIÚP NGƯỜI NỘI TRỢ THOẢI MÁI CHẾ BIẾN NẤU ĂN M À CÒN GIÚP TI ẾT KI ỆM CHI PHÍ MUA SẮM VẬT DỤNG [r]

5 Đọc thêm

Cách chuẩn bị hồ nuôi cá Rồng pot

CÁCH CHUẨN BỊ HỒ NUÔI CÁ RỒNG

Tetra là tốt nhất vì loài này rất nhạy cảm với chất lượng nước. Khi đó các chất thải từ chú thử này sẽ tạo điều kiện cho vi sinh phát triển. Kiểm tra lượng Ammonia trước khi cho cá Rồng vào. - Sử dụng các dung dịch khử Amonia và theo dõi bằng thuốc thử ammonia cho đến khi lượng Ammonia thực sự bằng 0. khi đó lượng vi sinh có lợi sẽ sinh sản và có khả năng khử Ammonia hoặc nitrite nếu có trong hồ. - Sử dụng các media trong thiết bị lọc mới nhằm tạo điều kiện cho các loại vi sinh phát triển nhanh chóng. - Ở giai đoạn này chúng ta có thể hòa thêm vào trong nước hồ một ít vitamin như dennerel 7, một ít nước lá bàng hoặc black water trước khi đưa vào hồ. Sau khi đã chuẩn bị xong hồ , việc làm kế tiếp sẽ là gì? Chọn một chú Rồng đẹp. Trước khi đưa cá Rồng về, chúng ta cần kiểm tra trước độ PH của nước trong thùng chứa và trong hồ cá Rồng. Khi chú cá Rồng của bạn đưa về, đầu tiên bạn hãy cho toàn bộ bịch vào hồ, khoan thả ra, để cả bịch và trong hồ khoảng 10 – 15 phút. Lúc này là ta đang cân bằng nhiệt độ giữa nước trong bịch và nước trong hồ. Kế tiếp, mở miệng bịch ra và lấy một ít nước từ hồ rót vào bịch và cột chặt lại như cũ, lặp lại việc này cứ sau 5 phút, khoảng 30 phút sau bạn có thể thả vào hồ. Động tác này giúp cho nhanh chóng làm quen với môi trường nước mới. Vài điều cần chú ý: Không dùng lưới vớt , sẽ dễ dàng bị tổn thương, xước hoặc rớt vảy, trường hợp xấu
Xem thêm

6 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang ppt

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: CÁC GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN MẠNG QUANG PPT

73 _ TRANG 5 CH Ữ V I ẾT TẮT AAL ATM Adaptation Layer Lớp thớch ứng ATM ADM Add-Drop Multiplexer Bộ xen rẽ APS Automatic Protection Switching Chuyển mạch bảo vệ tự động ARP Address Resol[r]

85 Đọc thêm

LỢI DUNG BẢO VỆ NGUỒN LỢI CÁ THIÊN NHIÊN TRONG SÔNG HỒ NUÔI CÁ

LỢI DUNG BẢO VỆ NGUỒN LỢI CÁ THIÊN NHIÊN TRONG SÔNG HỒ NUÔI CÁ

hồ tự nhiên ở vùng đồng bằng thường là qui định một số khu vực cấm đánh bắt và một khoảng thời gian cấm đánh bắt (chủ yếu vào mùa cá đẻ). Cũng có khi người ta áp dụng biện pháp làm tổ đẻ nhân tạo ở một số khu vực của đầm hồ tự nhiên. Đối với các hồ chứa nước biện pháp biện pháp có hiệu quả nhất là làm tổ đẻ kiểu nổi. Tổ đẻ nhân tạo kiểu nổi gồm 2 bộ phận: khung nổi và dây treo các túm vật bám. Khung nổi có thể làm bằng gỗ, tre và có thể buộc thêm các phao cho tăng sức nổi. Trên khung cứ cách 1m buộc 1 dây. Chiều dài của dây phụ thuộc vào chiều sâu của vùng nước nơi đặt tổ đẻ. Trên dây cách 1m thì buộc một chùm vật bán, cuối dây buộc một hòn đá để kéo thẳng chùm dây vật bám. Loại tổ đẻ nhân tạo này thường đặt ở ven bờ nước nông. Phải nắm vững thời gian đẻ rộ của để đặt tổ đẻ nhân tạo vì nếu đặt quá sớm thì dễ bị các loài tạp chiếm làm giảm hiệu suất lợi dụng của kinh tế, hoặc bị bùn bám. Nhưng nếu chúng ta đặt quá muộn sẽ lỡ cơ hội và mất tác dụng. Sau khi đặt các tổ đẻ nhân tạo phải cử người chuyên trách quản lý để đề phòng sóng gió đánh vỡ nát và chú ý quan sát tình hình đẻ. Khi thấy mật độ trứng bám đạt mật độ cần thiết thì tháo ra mang đi nơi khác để ấp. Nếu trong thời gian đẻ mực nước lên xuống nhanh thì phải chú ý di động tổ đẻ nhân tạo đến nơi có độ sâu thích hợp tránh để bị cạn khi nước xuống. b
Xem thêm

4 Đọc thêm

TÀI LIỆU TÀI LIỆU NUÔI DƯỠNG CÁ RỒNG

TÀI LIỆU TÀI LIỆU NUÔI DƯỠNG CÁ RỒNG

Tại Việt Nam, cá rồng đã du nhập từ nhiều năm nay và đã có mặt tại những ngôi nhà của các doanh nhân giàu có, hoặc những người sớm có thông tin về loại này thông qua các chuyến đi công tác, buôn bán. Thậm chí, một CLB những người nuôi cá rồng đã kịp được thành lập để những người có thú vui này chia sẻ kinh nghiệm, thông tin. “Thế giới rồng” ở Việt Nam Tại Việt Nam, hiện nay đã có một số địa chỉ chuyên cung cấp cá rồng chuyên nghiệp nhằm phục vụ giới doanh nhân giàu có và những người cầu may mắn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có cửa hàng “Thế giới rồng” tại số 53 Bis, đường Trần Hưng Đạo, Q.5, cung cấp đầy đủ các loại cá rồng quý hiếm, màu sắc tuyệt đẹp. Câu lạc bộ những người chơi cá rồng gặp gỡ để trao đổi thông tin Theo anh Hoàng Trọng Cường, một trong những ông chủ cửa hàng cho biết, tại đây, có đến 200 con từ cá rồng, cá hồng long, huyết long, quá bối… để khách hàng chọn lựa. Mỗi con đều được gắn trong mình con chíp xác định độ tuổi, nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt, người chơi sẽ yên tâm hơn với giấy chứng nhận riêng cho từng chú , đảm bảo chất lượng từ các trại nuôi ở Singapore. “Thế giới rồng” hội tụ từ những chú cá rồng vài chục cm cho đến những chú lớn, chiều dài tới 80 cm. Quan niệm cá rồng gắn liền với quyền lực và sự may mắn, thịnh vượng cộng với số lượng còn khá khiêm tốn tại Việt Nam đã khiến mỗi chú có giá khá đắt, tối thiểu từ 1 triệu đồng và tối đa lên đến cả vài ngàn USD. Anh Nguyễn Xuân Lai, giám đốc cửa hàng khẳng định, mỗi chú trong cửa hàng đều được chuyên gia chơi cá rồng có tiếng ở Sài Gòn chọn lựa và nhập về. Có như
Xem thêm

39 Đọc thêm

Vì sao cá bảy màu mới đẻ hao hụt nhiều? ppt

VÌ SAO CÁ BẢY MÀU MỚI ĐẺ HAO HỤT NHIỀU? PPT

Vì sao bảy màu mới đẻ hao hụt nhiều? Có nhiều loài đẻ con không những không chăm sóc con mà còn ăn con của mình, điều này thường thấy ở một số giống bảy màu. Do đó nhiều người nuôi thấy đẻ nhiều nhưng không thấy con lớn lên. Theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư TP.HCM, nuôi bảy màu sinh sản cần chú ý: giai đoạn đầu sau khi đẻ, bố mẹ rất dễ tấn công con. Do vậy trong hồ nuôi, sinh sản bảy màu, nên thiết kế "điểm an toàn" cho con như thêm khung lưới. Sử dụng loại lưới nylon, lưới cước, mịn, mắt lưới nhỏ. Loại lưới này chỉ cho con chui qua, ngăn giữ bố mẹ ở phần hồ còn lại, cách ly hoàn toàn với con. Lưới được gắn cố định vào khung gỗ, khung gỗ thiết kế theo chiều rộng (chiều ngang) của mỗi hồ nuôi. Đặt lưới vào hồ nuôi, chia hồ nuôi làm hai phần, có thể chừa 1/3 là nơi con sinh sống, 2/3 còn lại là nơi bố mẹ sinh sống. Hoặc có thể dùng rổ nhựa, đường kính 10 - 15 cm, có lỗ nhỏ tương đối ngăn chặn được bố mẹ. Thả rổ khắp mặt nước hồ nuôi, con sẽ "trôi giạt" vào rổ tìm nơi trú ngụ, ẩn núp trong khi bố mẹ không vào được. Cũng có thể dùng lưới, căng cách mặt nước 5 - 10 cm, hạn chế bố mẹ đi qua, vì con thường sống gần mặt nước. Một số nơi, dùng lưới cuộn lại, thả quanh hồ, làm nơi ẩn nấp cho con. Ngoài ra, vớt, thu, chuyển con sang hồ riêng cũng là giải pháp tích cực. Tuy nhiên, dễ gây sốc cho con do môi trường sống thay đổi đột ngột. Muốn môi trường ổn định, cần chuẩn bị hồ trước đó vài ngày, lưu ý đến mức nước, nhiệt độ, độ phèn, hàm
Xem thêm

3 Đọc thêm