ONCOLOGY CASETIẾP THEO MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ TUYẾN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ONCOLOGY CASETIẾP THEO MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ TUYẾN ":

CÁ MỐI THƯỜNG Saurida Tumbil pptx

CÁ MỐI THƯỜNG SAURIDA TUMBIL PPTX

Cá m i th ng là loài phân b r ng t i các khu ố ườ ố ộ ạv c nhi t đ i 34oN-2ự ệ ớ 8oS vùng bi n phía Đông ểPhi Châu(Somalia Madagascar), n Đ , Đông- Ấ ộĐông Nam Á( Trung Hoa, Nh t, Indonexia, Vi t ậ ệNam, Tây Thái Bình D ng, Australia. ươPhân b đ sâu 20-30m. Tuy nhiên v n có th ố ở ộ ẫ ểs ng vùng n c c n h n. Cá sinh s ng t ng ố ở ướ ạ ơ ố ở ầđáy n i bùn l y ho c r n san hô.ơ ầ ặ ạII.Đ c đi m phân bặ ể ố VN:ỞCá phân b ch y u mi n Trung, t Qu ng ố ủ ế ở ề ừ ảNgãi xu n đ n Nha Trang, Vũng Tàuố ếs phân b trên th gi iự ố ế ớIII. Sinh h c sinh s n- tăng ọ ảtr ngưở Kích th c con tr ng thành khi tham gia ướ ưởvào l n sinh s n đ u tiên kho ng 11cm ầ ả ầ ảđ i v i con đ c và 13cm đ i v i con cái.ố ớ ự ố ớ Kho ng 50% con cái khi tr ng thành có ả ưởchi u dài 19cm.ề Cá đ quanh năm nh ng t p trung ch ẻ ư ậ ủy u vào tháng 8-12, đ nh đi m là t ế ỉ ể ừtháng10-11. III. Sinh h c sinh s n- tăng ọ ảtr ngưở
Xem thêm

26 Đọc thêm

đê tài cá mối thường saurida tumbil

ĐÊ TÀI CÁ MỐI THƯỜNG SAURIDA TUMBIL

Cá m i th ng là loài phân b r ng t i các khu ố ườ ố ộ ạv c nhi t đ i 34oN-2ự ệ ớ 8oS vùng bi n phía Đông ểPhi Châu(Somalia Madagascar), n Đ , Đông- Ấ ộĐông Nam Á( Trung Hoa, Nh t, Indonexia, Vi t ậ ệNam, Tây Thái Bình D ng, Australia. ươPhân b đ sâu 20-30m. Tuy nhiên v n có th ố ở ộ ẫ ểs ng vùng n c c n h n. Cá sinh s ng t ng ố ở ướ ạ ơ ố ở ầđáy n i bùn l y ho c r n san hô.ơ ầ ặ ạII.Đ c đi m phân bặ ể ố VN:ỞCá phân b ch y u mi n Trung, t Qu ng ố ủ ế ở ề ừ ảNgãi xu n đ n Nha Trang, Vũng Tàuố ếs phân b trên th gi iự ố ế ớIII. Sinh h c sinh s n- tăng ọ ảtr ngưở Kích th c con tr ng thành khi tham gia ướ ưởvào l n sinh s n đ u tiên kho ng 11cm ầ ả ầ ảđ i v i con đ c và 13cm đ i v i con cái.ố ớ ự ố ớ Kho ng 50% con cái khi tr ng thành có ả ưởchi u dài 19cm.ề Cá đ quanh năm nh ng t p trung ch ẻ ư ậ ủy u vào tháng 8-12, đ nh đi m là t ế ỉ ể ừtháng10-11. III. Sinh h c sinh s n- tăng ọ ảtr ngưở
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

Th tr ng v lúa g o Vi t Nam đ c cho nh sau: ị ườ ề ạ ở ệ ượ ư Trong năm 2002, s n l ng s n xu t đ c là 34 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.000 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u; m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 31 tri u t n. ướ ệ ấ Trong năm 2003, s n l ng s n xu t đ c là 35 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.200 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u, m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 29 tri u t n. ướ ệ ấ Giả ử ườ ườ ầ ề ạ ủ ệ ườ ẳ s đ ng cung và đ ng c u v lúa g o c a Vi t Nam là đ ng th ng, đ n v tính trong các ph ng trình đ ng cung và c u đ c cho là Q tính theo ơ ị ươ ườ ầ ượ tri u t n lúa; P đ c tính là 1000 đ ngkg. ệ ấ ượ ồ
Xem thêm

Đọc thêm

DỊCH TỄ HỌC CƠ BẢN docx

DỊCH TỄ HỌC CƠ BẢN DOCX

những người trong quần thể ban đầu không có bệnh (khỏe mạnh)z Quần thể nguy cơ: những người ban đầu không có bệnh và có khả năng mắc bệnh419Quần thể nguy cơ(quần thể có nguy cơ trong ung thư cổ tử cung)Beaglehole và cộng sự, 200020Hai đo lường mới mắcz Tỷ lệ mới mắc tích lũy (Cummulative incidence)z Tỷ suất mới mắc (Incidence rate)21Mới mắc tích lũyz Tỉ lệ mới mắc tích luỹ phản ánh nguy cơ mắc bệnhQuần thể có nguy cơ Số trường hợp mới mắc bệnhCI = trong một khoảng thời gian 22Mới mắc tích lũyz Cho biết ước lượng về nguy cơ (xác suất) mắc bệnh trong một khoảng thời gian nào đó của một cá thể
Xem thêm

7 Đọc thêm

xây dựng chương trình tính lương thời gian

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH LƯƠNG THỜI GIAN

vải này sẽ chuyển xuống cho công nhân sản xuất. Công nhân tiến hành sản xuất và ghi lại số lượng đã làm được. Nhân viênquản lý sẽ thu hồi lại chuyển về máy quẹt thẻ để ghi nhận lại. Từ đó tính số lượng sản phẩm công nhân đã làm để tính lương.Ứng dụng phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, hỗ trợ tốt chocông việc tính toán lương, giảm bớt nhân lực trong các công đoạn quản lý.Đồng thời cung cấp cho ban lãnh đạo một số thông tin về tình hình sản xuấtkịp thời và nhanh chóng, phục vụ cho việc đảm bảo tiến độ giao hàngVD: Tháng 2 có 28 ngày - 4 ngày chủ nhật, còn lại 24 ngày công thì lương 1tháng chia đều 24 ngày công.Nếu tháng 3 có 31 ngày - 4 ngày chủ nhật, cònlại 27 ngày công thì lương 1 thágn chia đều cho 27 ngày.Nếu công ty quyđịnh chỉ làm việc 7 giờ/ngày thì số giờ làm việc tối đa một tháng ở công tybạn là 26 x 7 = 182 giờ. Tiền lương thời gian sẽ được tính bằng cách lấy tiền lương cơ bản + phụcấp mang tính chất lương (nếu có) chia cho 182 giờ rồi nhân với số giờ làmviệc thực tế trong tháng. Lương sản phẩm là lương phải trả cho người lao động làm ra sản phẩmbao nhiêu với số lượng hàng làm ra. Tiền lương theo sản phẩm sẽ được tính bằng số sản phẩm * đơn giá tùytheo sản phẩm Ví dụ tính lương sản phẩm người lao động làm ra : 2000sp* 500(đơngiá/sp)= 1.000.000đ( đây là mức lương phải trả cho người lao động) Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng hệ thống chính sáchkinh tế - xã hội, là động lực trong việc tăng trưởng kinh tế và giải quyết côngbằng xã hội, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, khai thác khảnăng của người lao động. Cải cách chính sách tiền lương năm 1993 đến naychúng ta đã đạt được một mục tiêu nhất định. Tuy nhiên đến nay chính sáchtiền lương vẫn còn nhiều tồn tại, diễn biến phức tạp và hết sức bức xúc. Vìvậy cần thiết phải phân tích, đánh giá đúng thực trạng chính sách, chế độtiền lương hiện hành, các hình thức tiền lương và tổ chức hạch toán lao
Xem thêm

64 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

Long An là tỉnh thuộc vùng Đồng Tháp Mười, có diện tích đất phèn chiếm 55,47%, là tỉnh có diện tích trồng đay lớn nhất cả nước (năm 2006 diện tích đay của tỉnh Long An chiếm 64,6% diện tích đay cả nước). Song sản xuất đay luôn thiếu ổn định do giá bán đay tăng giảm thất thường. Sản xuất đay nguyên liệu chưa gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến và tiêu thụ. Lợi nhuận từ sản xuất đay chưa tạo cho cây đay đủ sức cạnh tranh với cây trồng khác. Trong thời gian qua, người dân trồng đay chủ yếu để lấy tơ dùng trong công nghiệp bao bì. Sản xuất đay lấy tơ có nhược điểm là ngâm ủ đay trong kênh, mương nước bị đen và có mùi thối. Giá đay tơ thường không ổn định, rất bấp bênh, phụ thuộc rất lớn vào thị trường, đặc biệt là thị trường phía Bắc. Thương lái mua đay tơ thường ép giá nông dân trong trường hợp thấy ở địa phương trồng nhiều đay. Chính vì vậy, hiệu quả kinh tế của việc sản xuất đay lấy sợi rất bấp bênh và đầy tính rủi ro. Hiện nay, Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, với công suất 100.000 tấn bột/năm mà nguyên liệu chính là từ cây đay với tổng nhu cầu sản lượng đay cây tươi 600.000 tấn/năm. Với sản lượng như vậy, cần phải xây dựng vùng nguyên liệu đay phục vụ cho công nghiệp bột giấy khoảng 12.000 -15.000 ha. Tỉnh Long An đã xây dựng vùng nguyên liệu ở các huyện Thạnh Hóa và Mộc Hóa. Một phần diện tích sản xuất lúa Hè Thu kém hiệu quả sẽ được chuyển sang sản xuất đay và chuyển dịch từ sản xuất đay lấy tơ sang đay làm nguyên liệu bột giấy. Tuy nhiên, canh tác đay làm nguyên liệu bột giấy khác với canh tác đay lấy tơ vì cây đay làm bột giấy cần năng suất sinh vật cao, thân thẳng. Hiện tại nông dân trong vùng sản xuất đay làm bột giấy chủ yếu theo kinh nghiệm như sản xuất đay lấy tơ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy phục 2vụ cho vùng nguyên liệu ở Đồng Tháp Mười là rất cần thiết, góp phân nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế của sản xuất đay. Mục tiêu tổng quát Phát triển giống đay cung cấp cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu Phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục ppt

TÀI LIỆU PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TƯ THỤC PPT

TRANG 1 PHÊ DUY Ệ T Đ I Ề U L Ệ TR ƯỜ NG CAO ĐẲ NG NGH Ề T Ư TH Ụ C THÔNG TIN Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương bin[r]

5 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “KHẢO SÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG PHAN CHU TRINH.” ppt

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “KHẢO SÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG PHAN CHU TRINH.” PPT

Sau khi có đầy đủ các thông tin liên quan ,cá nhân soạn thảo văn bản sẽ tiến hành xây dựng đề cương và viết dự thảo văn bản Việc xây dựng đề cương là để giúp người soạn thảo hình thành ra văn bản một cách toàn diện từ nội dung, bố cục, các phần, các chương, các mục lớn, nhỏ,điều … tránh bị trùng lặp, bỏ sót ý hoặc viết lạc đề, sai lệch với mục đích ban đầu đặt ra. Những văn bản có nội dung quan trọng, phức tạp thì cơ quan sẽ tiến hành cuộc họp để góp ý cho đề cương. Sau khi xây dựng xong đề cương sẽ kiểm tra lại cách bố trí các phần, mục, điểm theo trật tự khoa học và đảm bảo mục đích ban hành, nếu chưa đạt yêu cầu thì điều chỉnh lại sao cho hợp lý để từ đó hình thành văn bản chính. Đối với những văn bản thông thường thì người soạn thảo văn bản chỉ cần dựa vào kinh nghiệm thực tế, không cần phải qua bước xây dựng đề cương mà có thể tiến hành ngay công việc soạn thảo. Sau khi văn bản được viết xong, người soạn thảo lại tiến hành: 12 Kiểm tra mục đích ban hành văn bản; 13 Kiểm tra sự phù hợp về tên loại văn bản 14 Kiểm tra tính logic của cách trình bày văn bản 15 Kiểm tra ngữ pháp và chính tả. + Bước 5. Duyệt,đánh máy,trình ký, đăng ký và ban hành văn bản: Sau khi mang bản thảo trình cho hiệu trưởng xem xét cho ý kiến bổ sung hay cần thêm bớt vấn đề nào(nếu có) .Người soạn thảo sẽ sửa chữa lại đúng theo yêu cầu, (nếu không) thì hiệu trưởng sẽ ký tắt vào bản thảo ,văn bản đó sẽ được in ra bản sạch trình ký chính thức. Sau khi văn bản đã được ký duyệt văn thư làm các thủ tục như: ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành; vào sổ đăng ký văn bản đi, nhân bản theo số lượng đã được duyệt; đóng dấu và phát hành. 3.2 Tình hình tổ chức quản lý “văn bản đi” tại trường TH Phan Chu Trinh Để đảm bảo thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác và đảm bảo tính pháp lý .Người làm công tác văn thư hằng ngày phải có tại cơ quan ,để nhận văn bản từ các nơi chuyển đến, đồng thời thực hiện việc tổ chức văn bản đi. Để làm tốt công tác đòi hỏi cán bộ văn
Xem thêm

33 Đọc thêm

Tài liệu Luyện từ và câu - ÔN CÁC TỪ NGỮ ĐÃ HỌC theo 3 chủ điểm Thương người như thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ pdf

TÀI LIỆU LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ÔN CÁC TỪ NGỮ ĐÃ HỌC THEO 3 CHỦ ĐIỂM THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN, MĂNG MỌC THẲNG, TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ PDF

trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép cần thêm dấu hai chấm -Đánh dấu những từ được dùng vời ý nghĩa đặc biệt *Bố thường gọi em tôi là “ Cục cưng của bố” * Ông thường bảo: “ Các cháu phải thật giỏi môn văn để nối nghề của bố” *Tuần trước, bọn tôi đã xây được 1 “lâu đài” trênbãi biển Nha Trang 3. Củng cố , dặn dò -Giáo viên nhận xét tiết học -Nhắc học sinh đọc trước, chuẩn bị nội dung cho tiết ôn tập sau

4 Đọc thêm

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ pptx

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ PPTX

bình lớn hơn ở trường ĐHGTVT (75,56% so với 73%) và tỷ lệ sinh viên đạt mức thấp, trung bình thấp của sinh viên ĐHGTVT cao hơn so với trường CĐSPQT (27% so với 24,44%). Điều này có thể giải thích là do tính chất đặc thù trong hoạt động nghề nghiệp mà sinh viên sư phạm và sinh viên ĐHGTVT hướng tới, một bên có đối tượng trực tiếp là con người còn một bên đối tượng trực tiếp là sự vật (máy móc, cầu đường… ). Yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi sinh viên sư phạm phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, có vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống, thói quen, tính cách, nghề nghiệp… khác nhau. Chính các mối quan hệ này khiến sinh viên sư phạm - những người giáo viên tương lai, phải tích cực, chủ động trong GT và có NCGT cao so với mọi người để tập dượt và 108 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(25).2008 109 chuẩn bị cho việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh, để hiểu đặc điểm tâm lý đối tượng của mình mà lựa chọn phương pháp giảng dạy, giáo dục thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sư phạm. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của nghề nghiệp tương lai đối với NCGT của sinh viên trường CĐSPQT. Nếu so sánh giữa các khoa đào tạo thì sinh viên theo học các ngành thuộc các khoa khác nhau có NCGT ở các mức độ như nhau, thể hiện rõ khi sử dụng tiêu chí “Khi-bình phương” để kiểm định ta có2χ=20,01<2αχ= 26,30, có nghĩa là không có sự khác biệt về mức độ nhu cầu giao tiếp của SV các khoa khác nhau. Sự chênh lệch không lớn về tỷ lệ phần trăm ở cùng mức độ NCGT và số điểm trung bình chung đạt được của sinh viên các khoa đào tạo khác nhau đã cho thấy sự khác nhau về lĩnh vực chuyên môn ảnh hưởng
Xem thêm

8 Đọc thêm

GIAO AN DAY THEM VAT LI LOP 10

GIAO AN DAY THEM VAT LI LOP 10

đường ngắn nhất mà ơ tơ có thể đi cho tới khi dừng lại trong hai trường hợp:a. Đường khơ, hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đường là µ = 0,75b. Đường ướt, µ = 0,42.Bài 6: Người ta đẩy một chiếc hộp để truyền cho nó một vận tốc đầu v 0 = 3,5m/s. Sau khiđẩy, hộp chuyển động trượt trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hộp và sàn nhà là µ = 0,3.Hộp đi được một đoạn đường là bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s2.Bài 7. Một vật KL m = 10kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật vàmặt bàn là 0,1. Tác dụng lên vật một lực F song song với mặt bàn. Cho g = 10m/s2. Tìmquãng đường vật đi được sau 10 giây kể từ lúc lực tác dụng trong hai trường hợp sau : F =8N, F = 10NBài 8. Một ôtô kl m = 10tấn, chuyển động trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát lăngiữa xe và mặt đường là 0,01. Tính lực kéo của động cơ trong mỗi trường hợp sau.a.Ôtô chuyển động thẳng đều.b.Ôtô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Lấy g = 10m/s2Bài 9:Một xe lăn, khi được đẩy bằng lực F = 20N nằm ngang thì xe chuyển động thẳng đều.Khi chất lên xe một kiện hang khối lượng 20 kg thì phải tác dụng lực F ’ = 60N nằm ngang xemới chun động thẳng đều..Tính hệ số ma sát giữa xe và đường?Bài 10: Đồn tàu có khối lượng m = 1000 tấn bắt đầu chuyển động, lực kéo của đầu máy là25.104N, hệ số ma sát lăn 0,005. Tìm vận tốc đồn tàu khi nó đi được 1 km và thời gianchuyển động trên qng đường này. g = 10m / s 2 .Bài 11:Cần phải kéo một vật 100 kg chuyển động đều với lực có độ lớn bao nhiêu. Biết lựcchếch lên theo phương ngang 300, hệ số ma sát là 0,2, g = 10m / s 2Bài 12 :Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn. Được nối với 2 toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn.Đầu tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,2 m / s 2 . Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và đườngray là 0,05. Lấy g = 10m / s 2 . Hãy tính:a. Lực phát động tác dụng vào đầu tàu.b. Lực căng ở những chỗ nối.Bài 13 :Một ơtơ khối lượng 1 tấn chuyển động đều trên đường ngang với vận tốc 36 km/h.
Xem thêm

53 Đọc thêm

bài giảng thuế xuất nhập khẩu

BÀI GIẢNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

PhPhPhâââân lon lon lon loạạạạiiii Căn cứ vào mục đích, có: Loại tạo nguồn thu, Loại đểbảo hộ, Loại để trừng phạt; Căn cứ vào phạm vi, tác dụng, có: Thuế tự quản, Thuếtheo cam kết quốc tế; Căn cứ vào cách thức đánh thuế, có: thuế tuyệt đối, thuế theo tỷ lệ phần trăm, thuế hỗn hợp, .10Một số vấn đề cơ bản về thuế XNK((((titititiếpếpếpếp)))) VaiVaiVaiVai tr

76 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Ghi nhận doanh thuDoanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xácđịnh được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định trên giá trị thuần có thể thực hiệnđược từ các khoản đã thu hoặc phải thu, không bao gồm các khoản chiết khấu. Các điềukiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:Doanh thu bán hàngDoanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóađã được chuyển sang người mua, thường là trùng với việc chuyển giao hàng hóa.Tiền lãiDoanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tàisản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.14Công ty Cổ phần Sợi Thế KỷB09a-DNTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo)vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 20153.CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)3.14ThuếThuế thu nhập hiện hành
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

•Năm 2010 là một năm thử thách đối vớithị trường bất động sản, ảnh hưởng củatình hình kinh tế thế giới nói chung và ViệtNam nói riêng.•Chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăngcao, thị trường địa ốc trầm lắng, giao dịchbất động sản chậm do sự điều chỉnh củacác Nghị định, thông tư hướng dẫn về nhàđất dẫn đến việc khó khăn trong huy độngvà tìm nguồn vốn của các công ty bấtđộng sản.•Tuy nhiên, Công Ty Quốc Cường Gia Laiđã cố gắng nỗ lực để đạt những kết quảkhả quan tạo nền tảng cho sự phát triểnvững chắcLợi nhuận sau thuế tăng 160,4 tỷ so vớinăm 2009, mức tăng tương đương 131%so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuếnăm 2010 tăng mạnh so với năm 2009do các nguyên nhân sau:1. Lợi nhuận từ chuyển nhượng dự áncao ốc văn phòng 472 Nguyễn ThịMinh Khai.2. Lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án106 Lý Chính Thắng.3. Công ty có thêm nguồn thu nhập tài
Xem thêm

79 Đọc thêm

Chương 7 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ pdf

CHƯƠNG 7 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ PDF

10Các nhân tố tác động - Nhân tố bên ngoàiTính cạnh tranh trên thị trường Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Thị trường độc quyền hoàn toàn Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn Thị trường độc quyền nhóm.11Các nhân tố tác động - Nhân tố bên ngoàiLượng cầu Số lượng hàng hóa khách hàng sẵn sàng mua ởcác mức giá khác nhau. Thể hiện mức độ nhạy cảm của người tiêu dùngkhi một yếu tố thay đổi.12Các nhân tố tác động - Nhân tố bên ngoàiGiá và SP của đối thủ cạnh tranh Là tiêu chí để khách hàng so sánh trong lựachọnChính sách giá của Nhà nước Quy định giá Quy định khung giá (giá trần, giá sàn)13Các phương pháp định giáĐịnh giá dựa vào chi phíĐịnh giá dựa theo người muaĐịnh giá dựa vào cạnh tranh
Xem thêm

39 Đọc thêm

Quản trị dự án THAY đổi địa điểm HOẠT của MARITIME BANK – PGD THỦ đức

QUẢN TRỊ DỰ ÁN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT CỦA MARITIME BANK – PGD THỦ ĐỨC

Quản trị dự án thay đổi địa điểm hoạt động của maritime bank thủ đức. Ả ưởng c a cuộc kh ng ho ng quy mô toàn c ó t c các công ty tậ ế giới, ngân hàng là một trong những ngành nh ưởng nhiều nh t c a làn sóng này. Từ các ngân hàng lớ ến ngân hàng nhỏ ều g ó ữ ừa qua, nhiều ngân hàng bị nh n chìm trong làn sóng. T i Vi t Nam nhữ ừ q ng kiến nhiều ngân hàng ph i sáp nhậ ơ u theo yêu c u c N N ướ ều ph i i và rà soát l i toàn bộ các ho ộng c a mình, cắt gi m nhân viên, thay i ơ u, thu hẹp ph m vi ho ộ … e b ằm ngoài cuộc kh ng ho b ều hành c N ư ững bi n pháp nhằm gi m thiểu ưởng c a làn sóng ướng tới kinh doanh hi u qu trong thời k ó . ột trong s ó nâng cao hi u qu c a các chi nhánh phòng giao dịch ho ộng kinh doanh yếu kém, tinh gi m nhân sự, mở rộng các khu vực tiề ị ượ ó ; ừ ó ằ ư ữ ợ ớ ượ … Từ những yêu c ó ến hành dự ị ểm c a các chi nhánh ho ộng không hi u qu ư ó ến những vị trí tiề ơ .. Đ u tiên trong chuỗi dự i nên kết qu c a dự án này có ưởng r t lớ ến các dự án sau. Chúng tôi mong nhậ ược các góp ý từ b ều hành và quý vị c ể dự án hoàn thi ơ .
Xem thêm

52 Đọc thêm

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

TÀI LIỆU THỦ TỤC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC DOC

V/v thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “ …(2) …” (Địa danh), ngày… tháng … năm …Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …: Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án) sẽ do … (4) … phê duyệt. - Địa điểm thực hiện Dự án: …; - Địa chỉ liên hệ: …; - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau: - 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu … … (5) … (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Vũ trụ bao la

VŨ TRỤ BAO LA

Trái Đất của chúng ta nằm trong hệ mặt trời thuộc một thiên hà có tên là Ngân Hà, Hệ Mặt Trời của chúng ta nằm ở phía ngoài rìa của thiên hà, tức là chúng ta ở rất xa tâm thiên hà của mình. So về kích thước, Trái Đất của chúng ta chỉ là một hạt bụi trong dải Ngân Hà, và dải Ngân Hà của chúng ta thì chỉ là một hạt bụi so với nhiều thiên hà và siêu thiên hà khác, để diễn tả rõ hơn kích thước của Trái Đất mời bạn xem loạt hình minh họa dưới đây. Đây là Trái Đ t, Hành tinh xanh c a chúng ta, kích th c này thì con ấ ủ ở ướng i chúng ta ch nh nh ng vi sinh v t, không th th y đ c.ườư ữ ậ ể ấ ượTrái Đ t có m t v tinh t nhiên là M t Trăngấ ộ ệ ự ặ ##################################################################################################################Đây là kích thước của Sao Thủy so với Trái Đất và Mặt Trăng So với sao Hỏa So với sao Kim Trái Đất to lớn của chúng ta bỗng nhiên nhỏ bé quá đỗi so với sao Thiên Vương và Hải Vương
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tài liệu DỰ ÁN XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG pdf

TÀI LIỆU DỰ ÁN XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PDF

chủ đầu tư, thiết kế đảm bảo thẩm mỹ, độ bền và công năng sử dụng, ước tính giá thành công trình Người sử dụng: Thuyết minh một cách chi tiết các yêu cầu của người sử dụngLuu Truong Van, M.E9VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN: Giai đoạn thực hiện dự án – Thiết kế và đấu thầu Nhà thầu thi công: Tham gia ý kiến về vật liệu và phương pháp thi công Chủ nhiệm điều hành dự án: điều phối các hoạt động trong giai đoạn thiết kế Đơn vị thiết kế: thiết kế kiến trúc, kết cấu, lập các bản vẽ thi công về điện, nước, thông gió, … Lập các tài liệu tính toán khối lượng và các hồ sơđấu thầu, tính dự toán công trình. Người sử dụng: Cung cấp thông tin liên quan đến công trình để phục vụ thiết kếLuu Truong Van, M.E10VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN: Giai đoạn thực hiện dự án – Thi công Nhà thầu thi công: Thi công công trình, điều phối và thanh toán cho các nhà thầu phụ, lập tiến độ thi công, giám sát thi công (tự giám sát) và cung cấp thông tin theo yêu cầu đối với những điều khoản của hợp đồng. Chủ nhiệm điều hành dự án: thỏa thuận với nhà thầu về cách thức tổ chức thi công, tiến độ thi công, kiểm tra sự điều phối của bên thiết kế,phối hợp với người lập dự toán đánh giá khối lượng và chuyển séc thanh toán, báo cáo định kỳ cho chủ đầu tư về tiến
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu TALREN 4 - Tính ổn định của mái dốc và tường neo pptx

TÀI LIỆU TALREN 4 - TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MÁI DỐC VÀ TƯỜNG NEO PPTX

f Khả năng nhập đồ hoạ nền (theo khuôn dạng .jpg và .gif) và điều chỉnh tỷ lệ. f Có thể điều khiển cho nhiều giai đoạn thi công và các lựa chọn tính toán khác nhau trong cùng một file. f Các bảng minh hoạ dữ liệu về đất chính, tải trọng và gia cố. f Các lựa chọn đầu ra bằng đồ thị và kết quả (tô màu, các lực và vật gia cố, kết quả chi tiết cho mỗi mặt phá hoại, v.v ) f Các thủ thuật tin học (Wizards) và cơ sở dữ liệu giúp cho việc mô hình hoá và lựa chọn tốt nhất dữ liệu đưa vào (các hệ số an toàn từng phần, lựa chọn qs, v.v ). Giao diện mới bằng đồ thị dễ dùng Ví dụ: f Xác định mặt cắt bằng chuột, thước đo và mắt lưới. Các tính năng khác gồm các thực đơn liên kết để lựa chọn màu gán cho đất. Những chức năng tính toán mới f Tự động chọn tìm các mặt trượt trụ tròn (không cần xác định lưới bằng tay). f Có thể xác định không giới hạn các phần tử (các điểm, tầng lớp đất - vật liệu, vật gia cố, lưới thấm, v.v ). f Phương pháp tính dựa trên lý thuyết phân tích của J. Salençon, với mặt trượt dạng xoắn ốc lôgarit.
Xem thêm

2 Đọc thêm