BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 08/3

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 08/3":

Báo cáo hoạt động 08/3

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 08/3

CÔNG ĐOÀN GD GIO LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐ TRƯỜNG TH GIO MỸ SỐ 1 Độc lập - Tự do - hạnh phúc. Gio Mỹ, ngày09 tháng 3 năm 2010BÁO CÁOV/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/31. Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt.Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 08/3 các tiết thao giảng đều sử dụng giáo án điện tử. CBGV bồi dưỡng học sinh giỏi thường xuyên, tổ chức cho lớp đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt thi đua trang trí lớp học tích cực. Được công đoàn viên hưởng ứng và tham gia nghiêm túc .Kết quả: 09 tiết xếp loại tốt; 10/10 lớp thực hiện tốt phong trào thi đua.2. Tổ chức toạ đàm về truyền thống ngày quốc tế Phụ nữ :Tổ chức cho CBGV – CNV nữ ôn lại truyền thống ngày quốc tế phụ nữ , nêu gương những người tốt, việc tốt ở đơn vị trong phong trào thi đua hai tốt, cuộc vận động “2 không với 4 nội dung”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện chủ đề năm học 2009 - 2010. Phổ biến kinh nghiệm nuôi con khoẻ - dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.Tổ chức cho công đoàn viên trao đổi: “thế nào là ý thức trách nhiệm; thế nào là người có ý thức trách nhiệm đối với phụ nữ, gia đình và đất nước? Tại sao phải nâng cao ý thức trách nhiệm với phụ nữ, gia đình và đất nước?; Để nâng cao ý thức trách nhiệm đối với phụ nữ, gia đình và đất nước mỗi người phụ nữ cần phải làm gì?” Mỗi đồng chí tự liên hệ bản thân với gia đình và công việc, nhiệm vụ được giao. Tổ chức cho công đoàn viên nữ thi nữ công gia chánh, thi cắm hoa trong 3 tổ công đoàn. Giao lưu bóng chuyền với đơn vị bạn (trường TH Gio Thành) Tạo không khí vui tươi sôi nổi để động viên chị em hăng hái hơn trong việc thi đua dạy giỏi, lao động sáng tạo. Thăm hỏi , động viên 01 CBGV nữ trong công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3 cũng là một dịp để chị em và toàn thể công đoàn viên càng thêm đoàn kết gắn bó, nâng cao tinh
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO cáo tài CHÍNH hợp NHẤT consolidated financial statements Các số liệu thể hiện trong Báo Cáo Thường Niên này được căn cứ trên số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31 12 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS CÁC SỐ LIỆU THỂ HIỆN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NÀY ĐƯỢC CĂN CỨ TRÊN SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐẾN NGÀY 31 12 2013

Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.Ý kiến của Kiểm toán viênTheo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý , trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp vớ i chuẩn mự c kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụ ng cho các công ty bả o hiểm và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.HUỲNH THANH PHƯƠNGKiểm toán viênChứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toánsố 2061-2013-001-1VÕ THÁI HÒAPhó Tổng Giám đốcChứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0138-2013-001-1Thay mặt và đại diện cho CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM46Ngày 28 tháng 3 năm 2014, TP. Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Namwww.baominh.com.vnINDIPENDENTAUDITOR’S REPORTTo: S hare ho lder s, Boar d o f D ire c to rs, Ex ec utiv e B oard a nd S uper v iso r y B oard – Bao Minh Ins ura nce Co rp ora tio nWe have audited the attached consolidated nancial statements reported on March 28, 2014, consisting of consolidated balance sheet, consolidated income statement, consolidated statement of cash ows and Notes to consolidated nancial statements (generally referred to “consolidated nancial statements”) of Bao Minh Insurance Corporation (“Corporation” in short) from page 4 to page 33 for the scal year ended December 31, 2013.Responsibilities of Executive BoardThe Executive Board assumes the responsibility for preparation of consolidated nancial statements of the Corporation, assuring disclo-sures on a rational basic, company with accounting standards, Vietnam’s business accounting regime applied to insurance companies and statutory regulations related to preparation of nancial statements; and also assumes the responsibility for necessary internal supervi-
Xem thêm

40 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

02./Chào cờ.03./Giới thiệu đại biểu: 04./Thông qua Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.+ Chủ tịch đoàn :Thầy Bỉnh- Thầy Hảo- Cô Duyên.+T hư ký đ oàn :05./Chủ tịch đoàn công bố chương trình đại hội.T-Bỉnh05./Chủ tịch đoàn công bố chương trình đại hội.T-Bỉnh06./BCH công đoàn trình bày báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ 2007-2010CôDuyên07./BCH CĐ trình bày dự thảo phương hướng công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012Thầy Hảo08./Đại hội tiến hành góp ý cho bản báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012a./Phần tổng kết nhiệm kỳ công đoàn 2007-2010 : +Kiểm điểm hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2007-2010.+Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước.+Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về những việc đã làm được.+Trách nhiệm của BCH công đoàn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.b./Phần Phương hướng nhiệm kỳ công đoàn 2010-2012 : +Quán triệt được các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ +Thảo luận những vấn đề của dự thảo báo cáo của CĐGD huyện, LĐLĐ huyện +Thảo luận những vấn đề của dự thảo báo cáo của công đoàn nhà trường.T-Bỉnh09./Chủ tịch đoàn tổng kết các ý kiến của ĐH cho bản tổng kết và phương hướng.CôDuyên10./Các tổ công đoàn trình bày tham luận của tổ mình trước đại hội .+Cô Ng Thị Mỹ Hoa: T-luận về việc thực hiện tốt các ptrào thi đua, các cuộc vđộng của ngành
Xem thêm

3 Đọc thêm

TUẦN 14-TIẾT 30-CN8

TUẦN 14-TIẾT 30-CN8

Tu ần: 14 NS: 6/11/2010Tiết: 30 ND: 10/11/2010Bài 31THỰC HÀNH - BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNGI.M ục tiêu 1.Ki ến thức : Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.2.K ĩ năng : Tháo lắp được và kiểm tra tỉ số truyền của các bộ truyền động.3.Thái độ: Cẩn thận, trung thực, tích cực khi làm việc nhómII.Chu ẩn bị 1.Giáo viên-Dụng cụ: Bộ dụng cụ tháo lắp cho mỗi nhóm HS-Mô hình truyền động gồm: truyền động đai, truyền động xích, truyền động bánh răng,.2.Học sinh-Đọc trước bài 31.-Chuẩn bò báo cáo thực hành theo mẫu ơ mục III trang 108III.Các ho ạt động dạy và học 1.Ki ểm tra sĩ số (1phút)2.Kiểm tra bài cũ: (7phút)Nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay – con trượt?Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay – thanh lắc?3.Bài mới:PHƯƠNG PHÁPTR Ợ GIÚP CỦA GV HO ẠT ĐỘNG CỦA HS ø Hoạt động 1-GV gọi hs lên đọc rõ nội dung và trình tự tiếnhành của bài thực hành.ø Hoạt động 2-GV giới thiệu các bộ truyền động, tháo từng bộtruyền động cho hs q/s cấu tạo.-Hướng dẫn hs phương pháp đo đường kính bánh
Xem thêm

4 Đọc thêm

Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 12-6.

Dữ liệu đầu vàoMáy vi tính tự động thu nhậpMáy vi tính xử lý thôngtin và đa raSổ kế toán và báo cáo quản trị- Sổ chi tiết TM, TGNH- Thẻ kho- Sổ chi tiết công nợ- Báo cáo chi tiết và tính giá thành từng CT,HMCT- Báo cáo chi tiết các loại nguồn vốn-Sổ kế toán và Báo cáo tài chính- Sổ nhật lý chung- Sổ cái tài khoản- Bảng cân đối kế toán- Bảng báo cáo kết quả kinhdoanh- Báo cáo lu chuyển tiền tệ2.2.Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thànhsản phẩm tại xí nghiệp Sông Đà 12 -6.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp Sông Đà 12-62.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại xí nghiệp .Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, xí nghiệp Sông Đà 12-6luôn sử dụng nhiều yếu tố chi phí phục vụ cho quá trình thi công. Các côngtrình trớc khi bắt đầu thi công đều phải lập dự toán thiết kế để các bên duyệt vàlàm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng kinh tế. Các dự toán XDCB đợc lập theotừng CT, HMCT và đợc phân tích theo từng hạng mục chi phí. Nh vậy toàn bộchi phí của Xí nghiệp bao gồm:
Xem thêm

39 Đọc thêm

BC TONG KET CHI BO DANG 2010

BC TONG KET CHI BO DANG 2010

ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG HÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ GIÁO DỤC Số 05-TK-CB Đông Hà, ngày 09 tháng 12 năm 2010BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA CHI BỘ NĂM 2010Thực hiện theo điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.Thực hiện theo công văn hướng dẫncủa Đảng ủy xã Đông Hà. Qua một năm công tác,chi bộ Giáo dục báo cáo tổng kết hoạt độngcủa chi bộ năm 2010 cụ thể như sau: I-Báo cáo thực lực : -Tổng số đảng viên : 08 -Chính thức : 06 -Dự bị : 02 -Đảng viên là cán bộ quản lý : 03II-Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị: -Trong năm 2010 chi bộ Đảng thực hiện tốt việc lãnh đạo quần chúng,cán bộ, giáoviên và học sinh chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước,nội quy, quy định củangành,của cơ quan trường học.Chi bộ và mỗi đảng viên gương mẫu trong công tác ,hoànthành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó .-Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được duy trì và phát triển trên nguyêntắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Đời sống vật chất,tinh thần của cán bộ ,giáo viên,nhân viên ngày được nâng cao.Chi bộ Đảng và tập thể các Hội đồng Sư phạm luôn nêu caotinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng lãng phí và các tệ nạn tiêu cực nếu có.-Bên cạnh công tác chuyên môn là chính ,Chi bộ luôn theo sát nhắc nhở cán bộ, giáoviên học sinh nâng cao cảnh giác cách mạng ,góp phần giữ vững trận tự trị an ở cơ quan vàđịa bàn dân cư. -Kết quả chỉ đạo công tác Chuyên môn cụ thể như sau:VỀ HỌC SINH:*Duy trì sĩ số học sinh 566/566 (Tiểu học ) đạt 100 %. 254/254 (Mẫu giáo) đạt 100 %.*Hạnh kiểm: “Thực hiện đầy đủ” 566/566 (Tiểu học) đạt 100 %.*Học lực :
Xem thêm

4 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính ACB giai đoạn 2008-2012

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ACB GIAI ĐOẠN 2008-2012

9NHTMNN. Các ngân hàng nước ngoài có tốc độ tăng trưởng huy động vốn cũng theo xu hướng chung của nền kinh tế. Khi chính sách tiền tệ được thắt chặt để kiểm soát lạm phát từ cuối năm 2011, tốc độc tăng trưởng huy động vốn của khối ngân hàng nhà nước đã chững lại trong năm 2012. Tuy nhiên, quy mô huy động vốn giữa ba khu vực ngân hàng đã có sự thay đổi lớn từ năm 2008 đến 2011. Nếu số dư huy động vốn năm 2008 giữa NHTMCP và ngân hàng nước ngoài chỉ chênh lệch khoảng hơn 300 nghìn tỷ đồng thì sự chênh lệch giữa hai nhóm đến cuối năm 2012 đã kéo rộng tới hơn 3,5 lần, tương đương với mức chênh lệch hơn 1,1 nghìn tỷ đồng. Như vậy, sự chênh lệch này cho thấy các NHTMCP đã rất nỗ lực trong việc thực hiện chính sách giá, chăm sóc khách hàng và mở rộng quy mô hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc các NHTMCP có đủ năng lực cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài có lợi thế hơn về kinh nghiệm quản lý, công nghệ và sự phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ. Ngược lại, khoảng cách huy động vốn giữa nhóm NHTMNN và NHTMCP đã thu hẹp đáng kểtừnăm 2008 đến 2012. Nếu khoảng cách giữa 2 nhóm ngân hàng này là trên 300 nghìn tỷ năm 2008 thì khoảng cách đó đã thu hẹp xuống dưới 60 nghìn tỷ năm 2012. Điều này khẳng định sựnỗlực của các NHTMCP trong việc mởrộng thịphần huy động vốn nhằm tiến tới giảm sự phục thuộc nguồn vốn từ các NHTMNN cũng như tự chủ hơn nữa trong quản trị thanh khoản. Hoạt động tín dụng dịch chuyển về tỷ trọng: Nếu khoảng cách về số dư huy động vốn có sự thay đổi mạnh mẽ trong vòng 4 năm qua thì dư nợ của các nhóm ngân hàng này cũng có sự dịch chuyển nhưng chưa nhiều. Biểu đồ 4 mô tả tín dụng của 3 khu vực này với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất trong 2 năm 2009-2010 thuộc về nhóm NHTMCP. Đây cũng chính lànhững năm tăng trưởng tín dụng nóng dẫn đến lạm phát bùng nổ năm 2011 lên tới hơn 18%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 và2012 đã chững lại do NHNN thực
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

phương thức thanh toánGiá bán hàng điều chỉnh tăng giảm chủ yếu phụ thuộc vào giá nguyên liệu đầu vào lànhôm thỏi. Hiện nay Việt Nam chưa đầu tư khai thác quặng bôxit nên nhôm thỏi phải nhập từnước ngoài.* Xúc tiến bán hàng:Thực hiện thông qua việc tham gia hội chợ thương hiệu, hội chợ Vietbuild, mởshowroom giới thiệu sản phẩm…Đối với những sản phẩm lỗi hoặc trục trặc kỹ thuật, công ty sẽ hoàn trả bằng sản phẩmmới hoặc đưa ra phương án khắc phục tối ưu cho cả đôi bên6Chính sách chiết khấu cho các đại lý thứ cấp được điều chỉnh theo số lượng bán hàng.Ngoài ra, việc thanh toán đúng hạn cũng được công ty xem xét, cân nhắc phản ánh vào mứctín dụng lấy hàng* Khuếch trương thương hiệu:Từ năm 1992 (trước khi chính thức đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu côngnghiệp (KCN) Biên Hòa 2 vào năm 1995), Công ty TungKuang (đơn vị 100% vốn đầu tư củaĐài Loan) đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và đóng logo trên sản phẩm nhôm thanhnhập vào Việt Nam để làm dấu hiệu cho người tiêu dùng dễ phân biệt.Ngay từ buổi ban đầu, công ty đã có quyết định đúng đắn trong chiến lược xây dựngvà quảng bá rất sớm hình ảnh thương hiệu của mình đối với người tiêu dùng Việt Nam. Chínhnhờ vậy, các sản phẩm nhôm thanh mang thương hiệu TungKuang ngày càng được rất nhiềungười tiêu dùng trong nước ưa chuộng.3. Định hướng phát triển:Tung Kuang tiếp tục phấn đấu và duy trì là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuấtnhôm định hình tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này Tung Kuang chủ trương:Duy trì và tăng doanh thu của Tung Kuang;Đặt khách hàng là trọng tâm cho mọi hoạt động của Tung Kuang;
Xem thêm

30 Đọc thêm

tuần 15. tiết 31-CN8. Cẩn

TUẦN 15. TIẾT 31-CN8. CẨN

Tu ần : 15 NS: 13/11/2010Tiết : 31 ND:16/11/2010Bài 32:VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜISỐNGI.M ục tiêu 1.Ki ến thức : Biết được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng2.K ĩ năng : Hiểu được vai trò của sản xuất điện năng trong đời sống và sản xuất.3.Thái độ: Làm việc khoa học, liên hệ với kiến thức mơn vật lí,kiến thức thực tếII.Chu ẩn bị 1.Giáo viênGV nghiên cứu SGK và sách hướng dẫn GV, tranh ảnh liên quan đến quá trình sản xuất điệnnăng.2.Học sinhĐọc trước bài 32.III.Các ho ạt động dạy và học 1.Ki ểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũKhơng3.Bài mớiPHƯƠNG PHÁPTRỢ GIÚP CỦA GVHO ẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1-Từ thế kỷ 18, con người đã biết sử dụng điện đểsản xuất và phục vụ đời sống (nguồn điện từ pin,ắc quy, máy phát điện) và năng lượng của dòngđiện được gọi là điện năng.GV đưa ra các dạng năng lượng: nhiệt năng,thủy năng, năng lượng nguyên tử.Con người đã sử dụng các dạng năng lượng cho
Xem thêm

3 Đọc thêm

LUẬN VĂN:MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN EQUATORIAL potx

LUẬN VĂN MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN EQUATORIAL POTX

gọi “Hotel Equatorial International”. Công ty được thành lập như là một chi nhánh của công ty TNHH Lim Kah Ngam, một tập đoàn đầu tư xây dựng và phát triển tài sản ở Singapore. Khách sạn đầu tiên “Equatorial Singapore” bắt đầu hoạt động chính thức vào năm 1969. Năm 1990, tập đoàn đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam và Myanmar. Ngày nay xuyên khắp Á Châu và xa hơn nữa, các 12 khách sạn Equatorial trong tập đoàn đều được thừa nhận về sự hiếu khách tuyệt vời và cách phục vụ khách hàng chu đáo, tận tình. Trải qua 3 thập niên, từ một công ty mang tính chất gia đình đã phát triển thành tập đoàn kinh doanh khách sạn chuyên nghiệp. Vào 1998, tên gọi của tập đoàn được đổi thành Hotel Equatorial với trụ sở chính đặt tại Kuala Lumpur. Hotel Equatorial Corporate Office (HECO) có nhiệm vụ như là một trung tâm báo cáo và điều hành hoạt động của tập đoàn với chức năng như : Giám sát, điều phối, hỗ trợ, hoạch định chiến lược. Ban quản lý tập đoàn: Lim Kong Yong: Tổng giám đốc điều hành. Alan Ong: Phó chủ tịch hội đồng quản trị cấp cao- hoạt động và dự án. Charles Lim: Phó chủ tịch hội đồng quản trị - tài chánh. Lim Pean: Tư vấn công nghệ thông tin. Ricky Ang: Phó chủ tịch hội đồng quản trị -Marketing. Nicolas: Giám đốc nhân sự của tập đoàn. Khách sạn Equatorial TP HCM mở cửa lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1995, và chính thức hoạt động vào ngày 14/9/1996. Vào ngày hoạt động đầu tiên của khách sạn, công suất phòng trung bình là 250 %. Hiện tại khách sạn Equatorial HCM có chủ sở hữu là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Planergo và Công ty Hoàng Việt, với trụ sở chính đặt tại Hồng Kông. Năm 2000, Equatorial HCM đã được Tổng Cục Du Lịch Việt Nam chính thức công nhận là Khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, tọa lạc tại vị trí trung tâm tài chính, mua sắm và kinh doanh. Khách
Xem thêm

58 Đọc thêm

BÁO CÁO TV THÁNG 9

BÁO CÁO TV THÁNG 9

TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ PHẬN THƯ VIỆN Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/ BCTV Đạ M'Rông, ngày 03/09/2010BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN THÁNG 08/2010VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2010Kính gửi : Hiệu trưởng trường THCS Đạ M’RôngCăn cứ vào kế hoạch công tác tháng 09 của trường THCS Đạ M’Rông, nay bộ phận thư viện tiến hành lập báo cáo về tình hình hoạt động của thư viện tháng 08 và kế hoạch hoạt động tháng 09 như sau:A, BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08I, VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ.- Đầu năm học, thư viện đã tiến hành dọn dẹp và lau chùi kho sách và kho thiết bị thư viện nhà trường đẩm bảo thực hiện theo tiến độ đầu năm học.- Đã tiến hành cấp phát sách giáo khoa cho học sinh mượn vào đầu năm học.- Phân loại sách giáo khoa không còn khả năng sử dụng để có kế hoạch thanh lý.- Theo dõi việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng của Cán bộ - Giáo viên, yêu cầu ghi và kí mượn kí trả đầy đủ vào sổ mượn đồ dùng thiết bị dạy học của Thư viện.- Phục vụ học sinh tới đọc truyện và đọc báo đội tại phòng thư viện.- Hàng ngày cán bộ thư viện có nhiệm vụ trực thư viện theo giờ hành chính .*Hạn chế:- Việc bảo quản giữ gìn vệ sinh kho thiết bị của cán bộ thư viện còn hạn chế- Việc mua sắm sách giáo khoa bổ sung còn chậm. Lí do: Do thiếu sót của CBTV trong việc liên hệ với nhà cung cấp sách giáo khoa nên việc chuyển SGK về muộn, gây bất lợi cho học sinh trong quá trình học tập.B, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 09I, NỘI DUNG- Thực hịên tốt công tác vệ sinh phòng Thư viện, kho Thiết bị Đồ dùng dạy học- Bổ sung sách giáo khoa kịp thời cho học sinh.- Thực hiện nhiệm vụ được phân công cho lễ khai giảng năm học mới và chuẩn bị cho đại hội CB – GV – CNV diễn ra vào cuối tháng.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài soạn dung-cong nghe 9-tuần 22

BÀI SOẠN DUNG-CONG NGHE 9-TUẦN 22

TL: Làm cho hoa khô giảm năng suấtBệnh là do nấm gây ra những đốm đen nâu làm hoa quả rụng _ Học sinh đọc phần thông tin và quan sát hình 32.TL: là do vi khuẩn hại lá và quả _ HS đọc phần thông tin quan sát hình tr33/ sgkTL: Bệnh là do virút làm cho lá bò vàng, cành bò héo.Ho ạt động 2: Vận dụng và cũng cố _ Đánh giá kết quả buổi thực hành + Kết quả ghi chép +Các nhóm báo cáo kết quả +các nhóm khác cùng trao đổi đánh giá +Giáo viên kết luận đánh giá trao đổi _GV cho hs điền bảng để củng cố bài: TT Tên bệnh hại cây ăn quả Nguyên nhân sinh bệnh Tác hại Phòng trừ1 Mốc sương hại nhãn vảiNấm Quả nhãn vải bò thối Score250EC,Kasuran2 Bệnh thán thư hại xoài Nấm Lá quả Score 250EC3 Bệnh loét Vi khuẩn Hại lá quả Score 250EC4 Bệnh vàng lá Vikhuẩn, virút Lá bò vàng cành khô héo
Xem thêm

3 Đọc thêm

hoàn thiện kết cấu , nội dung phản ánh và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3 HOÀN THIỆN KẾT CẤU NỘI DUNG PHẢN ÁNH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ1

quen. Phần 3: Hoàn thiện kết cấu , nội dung phản ánh và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ1. Đánh giá khái quát về chế độCó thể nói chế độ báo cáo tài chính nói chung, chế độ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nói riêng áp dụng cho các doanh nghiệp ngày càng được hoàn thiện. Hệ thống báo cáo tài chính ban hành theo quyết định 167/2000/QĐ-BTC của Bộ tài chính là một bước đột phá căn bản. Hệ thống biểu mẫu báo cáo được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc và các chuẩn mực kế toán quốc tế, phù hợp với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, có nhiều ưu điểm cả về nội dung và hình thức, khắc phục được phần lớn các nhược điểm của chế độ báo cáo trước. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã cung cấp được những thông tin chính xác về luồng tiền từ các hoạt động của doanh nghiệp, nhờ đó cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm như: nhà đầu tư, các đối tác, nhà cho vay, các nhà tín dụng, các cơ quan thuế,… Tuy nhiên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện hành vẫn còn tồn tại rất nhiều thiếu sót. Một số chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ vẫn còn quá chi tiết , các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ vẫn chưa thật hợp lý và không nhất quán, biểu mẫu còn quá cồng kềnh ,phức tạp, không phù hợp với trình độ thực tiễn Việt Nam nên nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc…Chính vì thế đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ,Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới chỉ là khuyến khích lập chứ chưa bắt buộc.2. Các phương pháp để hoàn thiện chế độTừ những vấn đề hạn chế, tồn tại phân tích ở trên theo bản thân em để hoàn thiện chế độ hơn thì em đưa ra các giải pháp sau: Cần xây dựng thêm những khoản mục cần thiết trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phải giải thích rõ ràng , minh bạch. Ví dụ các khoản tiền không liên quan đến hoạt động của công ty cần đươc hạch toán độc lập và phải được giải thích rõ ràng, minh bạch nhờ đó có thể phân tích khả năng của một công ty một cách dễ dàng bằng cách nhìn vào những con số thu chi hợp
Xem thêm

34 Đọc thêm

Tài liệu Tập huấn nghi thức đội

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHI THỨC ĐỘI

II.Các loại đội hình, đội ngũA.Các loại đội hình1. Đội hình hàng dọc2. Đội hình hàng ngang3. Đội hình chữ U4. Đội hình vòng trònB. Đội ngũ1. Đội ngũ tĩnh tại2. Đội ngũ vận động A.Các loại đội hình1.Đội hình hàng dọcĐội hình hàng dọc dùng để tập hợp,điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động. 1.1.Phân đội hàng dọcPhân đội trưởng đứng đầu, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàngHướng mặtPĐTrưởng12345
Xem thêm

35 Đọc thêm

Bài soạn Tập huấn nghi thức đội

BÀI SOẠN TẬP HUẤN NGHI THỨC ĐỘI

II.Các loại đội hình, đội ngũA.Các loại đội hình1. Đội hình hàng dọc2. Đội hình hàng ngang3. Đội hình chữ U4. Đội hình vòng trònB. Đội ngũ1. Đội ngũ tĩnh tại2. Đội ngũ vận động A.Các loại đội hình1.Đội hình hàng dọcĐội hình hàng dọc dùng để tập hợp,điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động. 1.1.Phân đội hàng dọcPhân đội trưởng đứng đầu, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàngHướng mặtPĐTrưởng12345PĐPhó
Xem thêm

35 Đọc thêm

công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức báo cáo thường niên 2010 hạnh phúc từ nơi tổ ấm của bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 HẠNH PHÚC TỪ NƠI TỔ ẤM CỦA BẠN

đồng thời tạo tiền đề vững vàng cho sự tăng trưởng ổn đònh trong thời gian tới. 22Báo cáo thường niên 2010I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2010 Năm 2010 là năm hết sức khó khăn với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp bất động sản khi mà lãi suất cho vay ngày càng leo thang và thị trường bất động sản dường như đã dần mất đi sự sôi động. Bên cạnh đó, những chính sách về thị trường bất động sản được Nhà Nước ban hành như Nghị định 69 và Nghị định 71 cũng đã có những ảnh hưởng nhất định. Song, với nỗ lực của toàn Thuduc House Group thì kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2010 của công ty đạt được khá tốt so với kế hoạch năm 2010 đã được Đại hội cổ đông thông qua. 1.1 | Tổng doanh thuViệc vượt mức kế hoạch năm 2010 và đạt mức tăng trưởng doanh thu 22,98% so với năm 2009 xuất phát từ các yếu tố như sau: p Công ty đã xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường bất động sản hiện tại; cụ thể như tiến độ thanh toán khá linh hoạt, tạo điều kiện tối đa trong việc hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm của Thuduc House như việc ký kết với các ngân hàng cho khách hàng của Công ty vay với lãi suất ưu đãi. p Ngoài ra, để thu hút khách hàng; công ty có những chiến dịch Marketing cho từng sản phẩm, từng dự án khá đa dạng nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty có những chương trình
Xem thêm

91 Đọc thêm

TAP HUAN NGHI THUC DOI

TAP HUAN NGHI THUC DOI

II.Các loại đội hình, đội ngũA.Các loại đội hình1. Đội hình hàng dọc2. Đội hình hàng ngang3. Đội hình chữ U4. Đội hình vòng trònB. Đội ngũ1. Đội ngũ tĩnh tại2. Đội ngũ vận động A.Các loại đội hình1.Đội hình hàng dọcĐội hình hàng dọc dùng để tập hợp,điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động. 1.1.Phân đội hàng dọcPhân đội trưởng đứng đầu, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàngHướng mặtPĐTrưởng12345
Xem thêm

35 Đọc thêm

Tài liệu dung-cong nghe 9-tuần 22

TÀI LIỆU DUNG-CONG NGHE 9-TUẦN 22

TL: Làm cho hoa khô giảm năng suấtBệnh là do nấm gây ra những đốm đen nâu làm hoa quả rụng _ Học sinh đọc phần thông tin và quan sát hình 32.TL: là do vi khuẩn hại lá và quả _ HS đọc phần thông tin quan sát hình tr33/ sgkTL: Bệnh là do virút làm cho lá bò vàng, cành bò héo.Ho ạt động 2: Vận dụng và cũng cố _ Đánh giá kết quả buổi thực hành + Kết quả ghi chép +Các nhóm báo cáo kết quả +các nhóm khác cùng trao đổi đánh giá +Giáo viên kết luận đánh giá trao đổi _GV cho hs điền bảng để củng cố bài: TT Tên bệnh hại cây ăn quả Nguyên nhân sinh bệnh Tác hại Phòng trừ1 Mốc sương hại nhãn vảiNấm Quả nhãn vải bò thối Score250EC,Kasuran2 Bệnh thán thư hại xoài Nấm Lá quả Score 250EC3 Bệnh loét Vi khuẩn Hại lá quả Score 250EC4 Bệnh vàng lá Vikhuẩn, virút Lá bò vàng cành khô héo
Xem thêm

3 Đọc thêm

Gián án dung-cong nghe 9-tuần 22

GIÁN ÁN DUNG-CONG NGHE 9-TUẦN 22

TL: Làm cho hoa khô giảm năng suấtBệnh là do nấm gây ra những đốm đen nâu làm hoa quả rụng _ Học sinh đọc phần thông tin và quan sát hình 32.TL: là do vi khuẩn hại lá và quả _ HS đọc phần thông tin quan sát hình tr33/ sgkTL: Bệnh là do virút làm cho lá bò vàng, cành bò héo.Ho ạt động 2: Vận dụng và cũng cố _ Đánh giá kết quả buổi thực hành + Kết quả ghi chép +Các nhóm báo cáo kết quả +các nhóm khác cùng trao đổi đánh giá +Giáo viên kết luận đánh giá trao đổi _GV cho hs điền bảng để củng cố bài: TT Tên bệnh hại cây ăn quả Nguyên nhân sinh bệnh Tác hại Phòng trừ 1 Mốc sương hại nhãn vảiNấm Quả nhãn vải bò thối Score250EC,Kasuran2 Bệnh thán thư hại xoài Nấm Lá quả Score 250EC3 Bệnh loét Vi khuẩn Hại lá quả Score 250EC4 Bệnh vàng lá Vikhuẩn, virút Lá bò vàng cành khô héo
Xem thêm

3 Đọc thêm

báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 9

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CẢM QUAN - 9

tc tra từ phục lục 6 là 3,63( ứng với n1= 2, n2 = 16)F < Ftc nên có thể kết luận được rằng mức độ ưa thích về vị của 3 sản phẩm nước mắm là như nhau. So sánh giữa những người thử: Giá trị F đối với người thử trong bảng phân tích phương sai là 1,72. Giá trị Ftc tra từ phụ lục 6 là 2,59( n1 = 8 , n2 = 16)  F < Ftc  những người thử này không có sự khác nhau về cách cho điểm ở các mức ý nghĩa.4. Đánh giá mức độ ưa thích về mùi: Bảng 4: Đánh giá mức độ ưa thích của 9 người thử đối với hậu vị của 3 sản phẩm nước mắm có độ đạm khác nhau.Kết quả đánh giá được tập hợp trong bảng sau: Người thử Mẫu TổngA(200 đạm) B(250
Xem thêm

12 Đọc thêm