BÀI 37. MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI 37. MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC":

Bài 37. mác – ĂNGGHEN sự RA đời của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học

BÀI 37. MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:
1. Kiến thức
Nắm vững công lao của Mác và Angghen những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân.
Nắm được ra đời của tổ chức Đồng Minh những người Cộng sản, những luận điểm[r]

5 Đọc thêm

TIỂU LUẬN sự HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học CHỊU sự QUY ĐỊNH của NHỮNG TIỀN đề, điều KIỆN KHÁCH QUAN và kết hợp với HOẠT ĐỘNG CHỦ QUAN của mác ĂNGGHEN

TIỂU LUẬN SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CHỊU SỰ QUY ĐỊNH CỦA NHỮNG TIỀN ĐỀ, ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN VÀ KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG CHỦ QUAN CỦA MÁC ĂNGGHEN

Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội kh[r]

15 Đọc thêm

Lịch sử 10_ Bài 37

LỊCH SỬ 10_ BÀI 37

BÀI 37:MÁC VÀ ĂNG-GHENSỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC@Các bạn nếu về tìm hiểu trước hãy cho mình biết Chủ nghĩa Xã hội khoa học là gì <?Đây là đáp án: _Là chủ nghĩa cộng sản - chủ nghĩa khoa hoc là có thật,đã được chứng minh rõ ràng,có căn cứ để khẳn[r]

13 Đọc thêm

NHỮNG BÀI HỌC THỰC TIỄN RÚT RA TỪ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA MÁC

NHỮNG BÀI HỌC THỰC TIỄN RÚT RA TỪ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA MÁC

triển từ thấp đến cao. Quan hệ sản xuất là mặt thứ hai của phơng thức sản xuất biểu hiện đợc tính gián đoạn trong sự phát triển của lịch sử, những quan hệ sản xuất lỗi thời đợc xoá bỏ và đợc thay thế bằng những kiểu quan hệ sản xuất mới cao hơn và hình thái kinh tế xã hội mới cao hơn ra đời.[r]

10 Đọc thêm

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA HỌC THUYẾT MÁC VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ pps

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA HỌC THUYẾT MÁC VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ PPS

Từ những quan điểm cơ bản này, C.Mác đi đến một kết luận hết sức khái quát là: "Trong sự sản xuất xã hội ra đời sống của mình, con người có những quan hệ nhất định, tất yếu, không tùy thuộc vào ý muốn của họ - tức những quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù hợp với một trình độ phát[r]

5 Đọc thêm

Tài liệu Báo cáo " KỶ NIỆM 165 NGÀY SINH VÀ 100 NĂM NGÀY MẤT CỦA CÁC MÁC " docx

TÀI LIỆU BÁO CÁO " KỶ NIỆM 165 NGÀY SINH VÀ 100 NĂM NGÀY MẤT CỦA CÁC MÁC " DOCX

Các Mác, người thầy vĩ đại… 17 Bao nhiêu sự kiện đã diễn ra từ một trăm năm nay! Sự lớn mạnh của phong trào công nhân thế giới. Sự thức tỉnh của các dân tộc bị áp bức. Thành công vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng của Việt Nam đối[r]

7 Đọc thêm

ý thức và vai trò của nó trong đời sống xã hộ

Ý THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘ

thông qua lao động và ngôn ngữ.+ ý thức là toàn bộ hoạt động tinh thần của con ngời bao gồm từ cảm giác cho tới t duy, lý luận trong đó tri thức là phơng thức tồn tại của ý thức.b. Nguồn gốc ý thức.* Nguồn gốc tự nhiên.Trớc Mác nhiều nhà duy vật tuy không thừa nhận tính chất siêu tự nhiên của[r]

15 Đọc thêm

Lý luận nhận thức 1 ppsx

LÝ LUẬN NHẬN THỨC 1 PPSX

Chương 10. Hình thái kinh tế - xã hội 2. Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. - Các khái niệm: phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất. - Qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 3. Biện chứng giữa cơ sở h[r]

6 Đọc thêm

Bài giảng D:SKKN DAY HOC MON LICH SU .doc

BÀI GIẢNG D:SKKN DAY HOC MON LICH SU

Hiện nay hầu như học sinh không còn ham thích học tập bộ môn lịch sử ở nhà trường phổ thông , việc này có rất nhiều nguyên nhân , song nguyên nhân cơ bản làm cho các em nhàm chán vì yêu cầu của giáo viên bắt các em nhớ qúa nhiều sự kiện lịch sử , nhân vật lịch sử một cách máy móc khô khan, mà trong[r]

16 Đọc thêm

LUẬN VĂN: Phân tích luận điểm của Mác “Tôi coi sự phát triển của hình thái Kinh tế - Xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên ppt

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA MÁC “TÔI COI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI LÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN PPT

thuần chỉ là một khái niệm, cũng không là một cái gì cụ thể mà nó như là một cái gì đó vận động. Quả thực, khi nghiên cứu về vấn đề này khi tôi thiểu được ra thế nào là hình thái KT - XH, thế nào là sự phát triển hình thái KT - XH thì tôi thấy như tầm hiểu biết của tôi rộng hơn rất nhiều. II - Hì[r]

13 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA TRI THỨC ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA TRI THỨC ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM

ra cái mới nhằm mục đích phát triển kinh tế -xã hội. Tri thức bao gồm tất cả những thông tin,số liệu,bản vẽ,tởng tợng(sáng tạo),khả năng,kỹ năng quan niệm về giá trị và những sản phẩm mang tính tợng trng xã hội khác.Tri thức có vai trò rất lớn đối với đời sống xã hội. Kinh tế th[r]

16 Đọc thêm

EM HÃY SO SÁNH “ĐIẾU VĂN ĐỌC TRƯỚC MỘ MÁC” CỦA ĂNGGHEN VỚI VĂN TẾ PHAN CHÂU TRINH CỦA PHAN BỘICHÂU

EM HÃY SO SÁNH “ĐIẾU VĂN ĐỌC TRƯỚC MỘ MÁC” CỦA ĂNGGHEN VỚI VĂN TẾ PHAN CHÂU TRINH CỦA PHAN BỘICHÂU

Nét tương đồng đầu tiên là cả hai bài điếu văn đều hướng tới cangợi và gợi nhơ về một con người đã mất...Em hãy so sánh “Điếu văn đọc trước mộ Mác” của Ăng-ghen với Văn tế Phan Châu Trinh của Phan BộiChâu.BÀI LÀM...) Nét tương đồng đầu tiên là cả hai bài điếu văn đều hướn[r]

2 Đọc thêm

Giáo trình Quản lý tổng hợp vùng ven bờ part 1 pot

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG VEN BỜ PART 1 POT

VII. Các nhân tố thiết yếu của việc tổng hợp vùng ven bờ. Nhân tố cơ bản của quá trình quản lý tổng hợp vùng ven bờ là sự thống nhất và hợp tác. Bất kỳ một chính sách và hành động quản lý tổng hợp nào được thiết kế để giải quyết các xung đột trong phát triển vùng bờ phải căn cứ vào những hiểu biết[r]

11 Đọc thêm

Giáo trình - Quản lý tổng hợp vùng ven bờ - chương 1 doc

GIÁO TRÌNH - QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG VEN BỜ - CHƯƠNG 1 DOC

dụng được khoảng 1-2%. Một số nước trên thế giới đã sử dụng một phần năng lượng sóng biển để phát điện, tuy nhiên vấn đề này còn có nhiều khó khăn trong thiết kế, xử lý công trình. Năng lượng gió: là loại năng lượng có tiềm năng rất lớn dùng để phát điện, bơm nước, quay các động cơ, Tuy nhiên nguồn[r]

12 Đọc thêm

slide môn văn hóa kinh doanh - chương 6: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

SLIDE MÔN VĂN HÓA KINH DOANH - CHƯƠNG 6: VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

Î Tự nhiên sẽ điều chỉnh mọi sự bất cập, thái quá theo luật âm dương biến đổiLÃO TỬ đưa ra quan niệm VÔ VI: vô vi cónghĩa là muốn làm việc gì đừng làm thái quá, phải hoà nhập, phù hợp với tự nhiên. Vì nếu làm thái quá thì sẽ hỏng việc.“Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản”+ VÔ VI trong đời sống cá nh[r]

13 Đọc thêm

Vấn đề nhận thức và vận dụng các quy luật kinh tế thị trường trong học thuyết giá trị của Mác đối với công cuộc Đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam

VẤN ĐỀ NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TRONG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ CỦA MÁC ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Các Mác đã để lại cho loài người một kho tàng lý luận hết sức to lớn. Một trong những cống hiến quan trọng nhất của Các Mác cho nhân loại đó là việc hoàn thiện học thuyết về giá trị lao động. Mác là người đầu tiên đưa ra những lý luận chính xác và hoàn thiện nhất về giá trị lao động, đây là chìa k[r]

32 Đọc thêm

SỰ ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

SỰ ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

đan xen nhau, những chỉ tiêu kinh tế của NHNN còn phụ thuộc vào cả nền kinhtế. Cho nên điều quan trọng là tạo điều kiện cho NHNN độc lập để họ điều hànhtốt, thực hiện đúng chức năng của họ, còn cái gì đòi hỏi có sự phối hợp thì cũngkhông nên quá đòi hỏi sự độc lập ở đây.Thứ ba, vấn đề của NHNN Việt[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC HỌC THUYẾT MÂU THUẪN TRONG TRIẾT HỌC HÊ GHEN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC HỌC THUYẾT MÂU THUẪN TRONG TRIẾT HỌC HÊ GHEN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

Lịch sử phát triển đời sống tinh thần của xã hội cho thấy rằng, những quan điểm lí luận của mỗi thời đại không bao giờ xuất hiện trên mảnh đất trống không mà được tạo ra trên cơ sở kế thừa những tài liệu lí luận của các thời đại trước. Chẳng hạn, như chủ nghĩa Mác đã kế thừa nhưng tinh hoa tư tưởng[r]

39 Đọc thêm

NHẬN THỨC VỀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH VÀ XU HƯỚNG HÀNH VI LỰA CHỌN BẠN ĐỜI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH (SLIDE)

NHẬN THỨC VỀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH VÀ XU HƯỚNG HÀNH VI LỰA CHỌN BẠN ĐỜI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH (SLIDE)

cứu, khách thể khảo sát và phạm vi nghiênc ứu5. Gỉa thuyết khoa học6. Phương pháp nghiên cứuPHẦN NỘI DUNGChương 1: Cơ sở lý luận của ñề tài1. Tổng quan về vấn ñề nghiên cứuHạnh phúc gia ñình và chọn bạn ñời ñãthu hút ñược sự quan tâm, nghiên cứucủa nhiều tác giả trong và ngoài nước.Các công trình ng[r]

37 Đọc thêm

Khái niệm vùng ven bớ và quản lý tổng hợp vùng ven bờ

KHÁI NIỆM VÙNG VEN BỚ VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG VEN BỜ

1 Chương 1. KHÁI NIỆM VÙNG VEN BỜ VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG VEN BỜ Vùng ven bờ luôn là nơi được con người quan tâm do nguồn tài nguyên của nó. Đây là nơi có vùng đồng bằng màu mỡ và tài nguyên biển phong phú, vùng ven bờ cũng là nơi dễ dàng cho sự tiếp cận của thị trường quốc tế. Nó tạo ra không gian[r]

12 Đọc thêm