TẢI LỢI ÍCH TUYỆT VỜI KHI CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ NẰM SẤP - TÁC DỤNG KHI CHO TRẺ SƠ SINH NẰM SẤP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TẢI LỢI ÍCH TUYỆT VỜI KHI CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ NẰM SẤP - TÁC DỤNG KHI CHO TRẺ SƠ SINH NẰM SẤP":

TẢI LỢI ÍCH TUYỆT VỜI KHI CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ NẰM SẤP - TÁC DỤNG KHI CHO TRẺ SƠ SINH NẰM SẤP

TẢI LỢI ÍCH TUYỆT VỜI KHI CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ NẰM SẤP - TÁC DỤNG KHI CHO TRẺ SƠ SINH NẰM SẤP

Mẹ đừng lo lắng về việc trẻ sẽ khó thở khi nằm sấp, bản năng sinh tồn tự nhiên sẽ giúp con nhanh thích ứng với tư thế này và phát triển nhanh có kỹ năng vận động sau này.. Phát triển thị[r]

Đọc thêm

Chủ Đề: Chào năm mới - Đề tài: Những cánh hoa mùa xuân - Lớp : Mầm

CHỦ ĐỀ: CHÀO NĂM MỚI - ĐỀ TÀI: NHỮNG CÁNH HOA MÙA XUÂN - LỚP : MẦM

Ho ạ t độ ng 2: Nh ữ ng cánh hoa mùa xuân
Tr nh ậ n gi ấ y, bút màu và v ẽ b ứ c tranh hoa mùa xuân c ủ a mình. Trong quá trình tr v ẽ cô quan sát, g ợ i ý và giúp đỡ tr khi c ầ n thi ế t. Trò chuy ệ n v ớ i tr v ề quá trình tr th ự c hi ệ n. Có th ể g ợ i ý để tr trang trí thêm các chi ti ế t ph ụ cho b ứ c tranh sinh độ ng. Nh ắ c nh ở tr dùng mà s ắ c nh ạ t để tô màu n ề n.

3 Đọc thêm

Những điều cần biết khi cho con bú mẹ

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI CHO CON BÚ MẸ


B ạ n có cho con bú đ úng cách ch ư a?
Khi tr sinh ra đờ i đề u có b ả n n ă ng bú m ẹ và m ẹ có th ể cho con bú ngay khi bé v ừ a chào đờ i. Sau đ ây là m ộ t s ố l ư u ý để m ẹ cho bé bú

3 Đọc thêm

Bệnh ho ở trẻ em

B Ệ NH HO Ở TR Ẻ EM


Bệnh ho ở trẻ em Bác s ĩ Ð ỗ H ồ ng Ng ọ c
B ệ nh ho ở tr em không ch ỉ gây " đ au đầ "u cho các b ậ c cha m ẹ mà ngay c ả bác s ĩ c ũ ng ph ả i h ế t s ứ c c ẩ n th ậ n khi đ i ề u tr ị .

1 Đọc thêm

Dinh dưỡng với nhiễm khuẩn và miễn dịch ở trẻ em

DINH DƯỠNG VỚI NHIỄM KHUẨN VÀ MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM


Thi ế u Pyridoxin: làm ch ậ m tr ễ các ch ứ c ph ậ n mi ễ n d ị ch c ả d ị ch th ể l ẫ n trung gian t ế bào.
Vai trò c ủ a m ộ t s ố ch ấ t khoáng đố i v ớ i mi ễ n d ị ch:
S ắ t (Fe): C ầ n thi ế t cho t ổ ng h ợ p ADN. Fe còn tham gia vào nhi ề u enzym can thi ệ p vào quá trình phân gi ả i các vi khu ẩ n bên trong t ế bào. Khi thi ế u Fe tính nh ạ y c ả m v ớ i nhi ễ m khu ẩ n t ă ng nh ư ng Fe c ầ n đượ c k ế t h ợ p v ớ i các protein đ úng m ứ c m ớ i h ấ p thu đượ c n ế u không Fe t ự do s ẽ là y ế u t ố thu ậ n l ợ i cho vi khu ẩ n phát tri ể n. Vì v ậ y khi b ổ sung Fe c ầ n chú ý c ả m ặ t protein – n ă ng l ượ ng c ủ a kh ẩ u ph ầ n. Ch ỉ nên b ổ sung Fe vào ngày th ứ 5 ho ặ t th ứ 7 c ủ a quá trình h ồ i ph ụ c dinh d ưỡ ng. Fe ả nh h ưở ng t ớ i mi ễ n d ị ch qua trung gian t ế bào nhi ề u h ơ n mi ễ n d ị ch d ị ch th ể vì th ế ở tr thi ế u Fe v ừ a ph ả i vi ệ c tiêm ch ủ ng phòng b ệ nh v ẫ n cótác d ụ ng.
Xem thêm

6 Đọc thêm

V Ẻ ĐẸP NG ƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

V Ẻ ĐẸP NG ƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI


phải đối nghịch mình. Trên thế giới cĩ khơng ít quốc gia cĩ những người đứng đầu là ph ụ nữ…
Khơng ai cảm thấy chán ngán khi được nĩi chuyện với một cơ gái cĩ tri thức uy ên bác, am hiểu mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sự hiểu biết giúp cho người phụ nữ làm việc cĩ hiệu quả, nhanh nhẹn, năng động. Trong mơi trường làm vi ệc với năng suất cao như hiện nay, một người chậm chạp liệu cĩ phù hợp? Người phụ nữ nhìn b ề ngoài yếu đuối nhưng lại là người nhanh nhẹn trong cơng việc, cơng việc cĩ nặng nề cũng khơng than vãn sẽ được tr ọng dụng vì cơng việc l à yếu tố quan trọng, là phương pháp làm đẹp hữu hiệu của phái đẹp. Người phụ nữ hiện đại khơng muốn phụ thuộc kinh tế vào người khác. Họ muốn cĩ một cơng việc độc lập và thu nhập ổn định, điều đĩ tạo cho họ sự tự tin để hưởng thụ thành quả cơng việc của m ình. Khơng chỉ phái mạnh mới cĩ tham vọng đối với sự nghiệp mà ngày nay người phụ nữ khơng chịu lép vế với phái mày râu họ luơn biết tận dụng để nâng cao chuyên mơn, khơng ngừng học hỏi để trở th ành chuyên gia trên m ọi lĩnh vực. Thực tế, phụ nữ hiện nay khơng kém gì nam gi ới cũng xơng pha, nhiệt tình, phấn đấu hết sức mình. Đ ã cĩ những nhận xét: trong cơng việc (đặc biệt ở lĩnh vực kinh doanh) phái đẹp thường cĩ hiệu quả hơn bởi nhờ sự dịu d àng, chịu đựng, khéo léo của người phụ nữ, đ ã giúp họ chuyển những t ình huống bất lợi thời cĩ lợi, chuyển thất bại sang th ành cơng.
Xem thêm

13 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI OXY MÁU VÀ CƠ HỌC PHỔI TRONG THÔNG KHÍ NHÂN TẠO TƯ THẾ NẰM SẤP TRÊN BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN (FULL TEXT)

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI OXY MÁU VÀ CƠ HỌC PHỔI TRONG THÔNG KHÍ NHÂN TẠO TƯ THẾ NẰM SẤP TRÊN BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN (FULL TEXT)

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) là tình trạng bệnh lý nặng
nề, thƣờng gặp trong khoa Hồi sức cấp cứu. Tại Mỹ hàng năm có khoảng
150.000 bệnh nhân ARDS [1]. Theo một số tác giả trên thế giới thì tỷ lệ tử
vong của ARDS từ 40 - 60% [2],[3]. Tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện
Bạch Mai, theo nghiên cứu của một số tác giả nhƣ Nguyễn Minh Nghĩa và
Phạm Đức Lƣợng năm 2011 thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ARDS là 52,6%
và 54,8% [4],[5].
Đặc trƣng của ARDS là tổn thƣơng màng phế nang - mao mạch lan tỏa,
làm cho dịch và các chất có trọng lƣợng phân tử cao từ trong lòng mạch thoát
ra ngoài khoảng kẽ và vào phế nang. Vùng phổi phía lƣng trở nên đông đặc và
không còn khả năng thông khí. Trong khi đó ở phía xƣơng ức thì các phế
nang lại bị căng giãn quá mức. Hậu quả làm bất tƣơng xứng tỷ lệ thông
khí/tƣới máu và gây giảm oxy máu trơ [6],[7].
Cho đến nay, thông khí nhân tạo (TKNT) theo chiến lƣợc bảo vệ phổi
với Vt thấp và huy động phế nang vẫn là biện pháp cơ bản trong điều trị bệnh
nhân ARDS [8]. Tuy nhiên khi bệnh nhân nằm ngửa thì do tác động của trọng
lực làm cho vùng phổi phía lƣng bị xẹp nên không đƣợc thông khí, còn vùng
phổi phía xƣơng ức lại bị thông khí quá mức [9]. Vì vậy các nhà nghiên cứu
đã đề xuất biện pháp TKNT ở tƣ thế bệnh nhân nằm sấp với mục đích làm
tăng huy động phế nang ở vùng phổi phía lƣng, đồng thời làm giảm sự căng
giãn phế nang quá mức ở vùng phổi phía xƣơng ức.
Phƣơng pháp TKNT tƣ thế nằm sấp lần đầu tiên đƣợc Piehl áp dụng
vào năm 1976 trên 5 bệnh nhân ARDS thì thấy có sự cải thiện rõ rệt về oxy
máu khi chuyển bệnh nhân từ tƣ thế nằm ngửa sang nằm sấp [10]. Hầu hết các
nghiên cứu sau đó cũng cho thấy TKNT tƣ thế nằm sấp có tác dụng làm tăng oxy máu trên 60 - 80% bệnh nhân, đồng thời làm cải thiện cơ học phổi nhƣng
không làm giảm tỷ lệ tử vong [11],[12].
Dựa trên những tiến bộ về hiểu biết cơ chế bệnh sinh của ARDS, năm
2013 Guerin và cộng sự tiến hành nghiên cứu đa trung tâm trên 466 bệnh
nhân ARDS có tỷ lệ PaO
2
/FiO
2
≤ 150, trong đó có 234 bệnh nhân nằm sấp 17
giờ/ngày và đƣợc TKNT với Vt thấp (khoảng 6 ml/kg). Kết quả tỷ lệ tử vong
ngày thứ 28 giảm từ 32,8% xuống 16% với p < 0,001 [13]. Phân tích gộp của
Sud và cộng sự năm 2014 về hiệu quả của TKNT tƣ thế nằm sấp ở bệnh nhân
ARDS cũng cho thấy bệnh nhân ARDS nặng đƣợc TKNT với Vt thấp ở tƣ thế
nằm sấp trên 16 giờ/ngày thì làm cải thiện tỷ lệ tử vong với p < 0,01 [14].
Tuy nhiên khi thực hiện TKNT tƣ thế nằm sấp cũng có thể xảy ra một
số tai biến nguy hiểm nhƣ ngừng tim, tụt huyết áp, tắc hay tuột ống nội khí
quản, tuột catheter. Các tai biến ít nghiêm trọng nhƣng cũng hay gặp là nôn
và tổn thƣơng vùng tỳ đè...[15],[16],[17]. Do đó TKNT tƣ thế nằm sấp tuy
đƣợc khuyến cáo trong điều trị bệnh nhân ARDS nhƣng những vấn đề về lợi
ích và nguy cơ của biện pháp này hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi.
Tại Việt Nam, cho đến nay mới có một vài trƣờng hợp thử nghiệm về
TKNT tƣ thế nằm sấp trên bệnh nhân ARDS nhƣng vẫn chƣa có đề tài nào
đƣợc nghiên cứu. Vì vậy để đánh giá một số tác dụng và nguy cơ có thể xảy
ra khi TKNT tƣ thế nằm sấp trong điều trị bệnh nhân ARDS, chúng tôi tiến
hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu sự thay đổi oxy máu và cơ học phổi
trong thông khí nhân tạo tư thế nằm sấp trên bệnh nhân suy hô hấp cấp
tiến triển” nhằm mục tiêu:
1. Nghiên cứu sự thay đổi oxy máu và cơ học phổi trong thông khí nhân
tạo tư thế nằm sấp trên bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.
2. Nhận xét các tai biến có thể gặp khi áp dụng thông khí nhân tạo tư
thế nằm sấp trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.
Xem thêm

Đọc thêm

Tập cho bé nằm sấp - lợi ích và cách thực hiện doc

TẬP CHO BÉ NẰM SẤP - LỢI ÍCH VÀ CÁCH THỰC HIỆN DOC

Sau đây là vài mẹo nho nhỏ để giờ tập nằm sấp của con trở nên vui vẻ hơn:- Khi bé chưa thể tự nâng đỡ được đầu mình, hãy TRANG 5 _Bạn cũng có thể cho con nằm sấp trên ngực mình.. Diễn tr[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ KT SINH 7 NHIEU ĐỀ

ĐỀ KT SINH 7 NHIEU ĐỀ

(2.0 ệiÓm)
* ậẳc ệiÓm cÊu tỰo ngoội cựa cị chĐp thÝch nghi vắi ệêi sèng n-
ắc lộ:
-Thẹn cị chĐp thon dội, ệẵu thuền nhản gớn chẳt vắi thẹn lộm giờm sục cờn cựa nắc. Mớt cị khềng cã mi, mộng mớt tiạp xóc vắi mềi tr- êng nắc gióp cho mộng mớt khềng bỡ khề .

16 Đọc thêm

Chủ đề: Gia đình bé yêu - Đề tài: Thỏ con không vâng lời mẹ - Nhóm lớp: 25 – 36 tháng

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH BÉ YÊU - ĐỀ TÀI: THỎ CON KHÔNG VÂNG LỜI MẸ - NHÓM LỚP: 25 – 36 THÁNG

K ể cho tr nghe câu chuy ệ n “Th con không vâng l ờ i”
Trò chuy ệ n v ớ i tr v ề n ộ i dung câu chuy ệ n và các nhân v ậ t có trong câu chuy ệ n.
Chú ý cho tr nh ắ c l ạ i các l ờ i tho ạ i ng ắ n trong câu chuyên.

3 Đọc thêm

Món ngon từ nấm và rong biển

MÓN NGON TỪ NẤM VÀ RONG BIỂN

xa so v ới nhiều loại rau củ khác. Nấm hương có tác
d ụng r õ r ệt trong điều tiết chuyển hóa, tăng cường
s ức đề kháng , ức chế tế bào ung thư , gi ảm
cholesterol máu, tr ợ giúp ti êu hóa... Đây là thức ăn lý tưởng cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt , cao huy ết áp , ti ểu đường , tr em suy dinh dưỡng . Nhi ều b à n ội trợ đ ã phả i ng ạc nhiên trước c ông d ụng

5 Đọc thêm

Tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe của bé pptx

TƯ THẾ NGỦ TỐT NHẤT CHO SỨC KHỎE CỦA BÉ PPTX

Nếu nằm nghiêng thường xuyên cũng sẽ dễ khiến đầu của bé bị bẹp hoặc hai bên má phát triển không cân đối.. NẰM SẤP _Ưu điểm: Đối với bé sơ sinh chưa đầy tháng, tư thế nằm sấp rất có lợi [r]

5 Đọc thêm

112 câu trắc nghiệm sinh học 11 pdf

112 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 PDF

CÂU 80: _SÙ PHẸN BÈ ION Ẻ HAI BẾN MỘNG TẠ BỘO KHI ỆIỶN _ _THẠ HOỰT ỆÉNG Ẻ GIAI ỆOỰN ỆỜO CÙC LỘ _ A TRONG VỘ NGOỘI MỘNG CỈNG TÝCH ỆIỶN D−ỂNG.. B BẾN TRONG MỘNG TÝCH ỆIỶN D−ỂNG, BẾN NGOỘI [r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Cách bổ sung sắt cho cơ thể doc

TÀI LIỆU CÁCH BỔ SUNG SẮT CHO CƠ THỂ DOC

ẻ em thiếu sắt bị xanh xao, chậm lớn, c ọc, biếng ăn, ắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp v ầu về sắt thay đổi tùy theo điều kiện sinh l ẻ sơ ếu đẻ đủ tháng v ẹ không bị thiếu máu thiếu[r]

4 Đọc thêm

CẤP CỨU NGƯỜI CHẾT ĐUỐI

CẤP CỨU NGƯỜI CHẾT ĐUỐI


Cấp cứu người chết đuối
Chết đuối là hiện tượng tử vong do ngạt nước, có thể xảy ra với cả những người bơi giỏi mà chủ quan. Điều quan trọng nhất trong cấp cứu nạn nhân là phải khẩn trương thực hiện sơ cứu.
Nếu nạn nhân còn thở và tim còn đập nhẹ, chỉ cần đặt nằm đầu thấp, thay quần áo, ủ ấm, dùng ngón tay quấn gạc hoặc khăn tay móc hết đờm dãi trong mồm. Sau đó, cho uống 20 ml rượu cấp cứu hoặc nước chè đường nóng. Nên cho uống kháng sinh để phòng viêm phổi, tiêm dưới da cafein 0,25 g và dầu long não 0,2 g để trợ sức, trợ lực.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Ngủ tư thế nào tốt nhất cho sức khỏe của bé? doc

NGỦ TƯ THẾ NÀO TỐT NHẤT CHO SỨC KHỎE CỦA BÉ

NGỦ SẤP Các thầy thuốc khoa nhi nước ngoài sẽ nói rằng, TRANG 3 đầu, xoay đầu, lật người, còn chưa kiểm soát được cử động của mình.. Vì thế, tư thế nằm sấp để ngủ dễ dàng phát sinh sự tắ[r]

5 Đọc thêm

giới thiệu về css _ học thiết kế web theo chuẩn.

GIỚI THIỆU VỀ CSS _ HỌC THIẾT KẾ WEB THEO CHUẨN.

C Ụ C B Ộ – CODE CSS ĐUỢ C CHÈN TR Ự C TI Ế P VÀO TRONG TH Ẻ HTML CÁCH ĐỊNH DẠNG CỤC BỘ LÀ BẠN SỬ DỤNG CODE CSS CHÈN TRỰC TIẾP VÀO THẺ HTML VÀ CHỈ CÓ TÁC CSS CSS Cơ bản JQUERY jQuery Cơ [r]

7 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch
ươ
ng 1: T

ng quan v

th

thanh toán ......................................................................................3

Ch
ươ
ng 2: Phân lo

i th

thanh toán .............................................................................................6

1. Theo công ngh

s

n xu

t th

................................................................................................6

2. Theo ph

m vi lãnh th

s

d

ng th

......................................................................................6

3. Theo ngu
ồn tài chính đả
m b

o cho vi

c s

d

ng th

............................................................6

4. Theo ch

th

phát hành ........................................................................................................7

5. Theo hình th

c liên k
ế
t phát hành ........................................................................................7

6. S

d

ng k
ế
t h

p trong tên g

i s

n ph

m th

.........................................................................8

Ch
ươ
ng 3: Tìm hi

u v

mã BIN t

i Vi

t Nam .............................................................................9

Ch
ươ
ng 4: Các t

ch

c th

qu

c t
ế
............................................................................................ 11

Ch
ươ
ng 5: Các t

ch

c chuy

n m

ch th

c

a Vi

t Nam ............................................................ 18

Ch
ươ
ng 6: M

t s

giao d

ch c
ơ
b

n trên ATMPOS .................................................................. 23

Ch
ươ
ng 7: Nh

n d

ng r

i ro v

s

d

ng th

ngân hàng .............................................................. 25

Ch
ươ
ng 8: M

t s

v

trí làm vi

c trong l
ĩnh vự
c th

................................................................... 27

A. M

ng kinh doanh th

........................................................................................................ 27

B. M

ng nghi

p v

phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31

C. M

ng nghi

p v

qu

n lý r

i ro và x

lý tranh ch

p............................................................ 33

D. M

ng nghi

p v

v

n hành h

th

ng .................................................................................. 34

E. M

ng công vi
ệc liên quan đế
n th

tín d

ng qu

c t
ế
........................................................... 37

Ch
ươ
ng 9: M
ột số kiến thức nâng cao về thẻ
............................................................................. 39

1. Chu
ẩn bảo mật PCI DSS
.................................................................................................... 39

2. Ch
ươ
ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40

3. Nguyên t
ắc bảo vệ thẻ thanh toán
...................................................................................... 41

4. M
ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng
...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

ĂN G S ỨC ĐỀ KHÁNG Ở TR Ẻ

ĂN G S ỨC ĐỀ KHÁNG Ở TR Ẻ

TẤT CẢ BẮT ĐẦU BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN Để duy trì sức đề kháng tốt, chế độ ăn với các thực phẩm lành mạnh thực sự rất quan trọng.. Đảm bảo rằng trẻ luôn ăn các thực phẩm đóng gói hoặc đã qua chế [r]

2 Đọc thêm

Xoa dịu cơn đau bụng của trẻ sơ sinh pdf

XOA DỊU CƠN ĐAU BỤNG CỦA TRẺ SƠ SINH

Một trong những cách hay cha mẹ có thể làm để xoa dịu cơn đau bụng của bé là cho bé nằm sấp và nhẹ nhàng massage lưng cho bé trong một khoảng TRANG 4 _Cho bé nằm sấp và nhẹ nhàng massage[r]

5 Đọc thêm