ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC ĐIỂM DU LỊCH BIỂN Ở NHẬT LỆ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại các điểm du lịch biển ở Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình":

TIỀM NĂNG DU LỊCH BIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

TIỀM NĂNG DU LỊCH BIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Trong bài viết này, tác giả chia sẻ những tiềm năng du lịch biển ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, góp phần thúc đẩy du lịch biển và kinh tế biển của thành phố ngày một phát triển và lớn mạnh.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai

Mục tiêu nghiên cứu của luật văn là đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai.

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực nghiên cứu.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Luận văn được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với quỹ BHYT trên địa bàn cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn do khai thác than tại thành phố Cẩm Phả

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn do khai thác than tại thành phố Cẩm Phả

3.5 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn do khai thác than tại thành phố Cẩm Phả ..1. Error.[r]

Đọc thêm

VẤN ĐỀ CHẤT THẢI RẮN Ở THÀNH PHỐ THANH HÓA TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010

VẤN ĐỀ CHẤT THẢI RẮN Ở THÀNH PHỐ THANH HÓA TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010

Bài viết làm rõ thực trạng của chất thải rắn, nguyên nhân gia tăng và giải pháp khắc phục tình hình chất thải rắn ở thành phố Thanh Hóa từ năm 2005 đến năm 2010.

Đọc thêm

Kinh nghiệm du lịch Quảng Bình docx

KINH NGHIỆM DU LỊCH QUẢNG BÌNH DOCX


Thuê một chiếc xe máy với giá 100.000-150.000 đồng / ngày tại khách sạn hoặc các điểm cho thuê xe hay từ những người làm nghề xe ôm, chuyến du lịch bụi có thể bắt đầu ngay buổi sáng đầu tiên Đồng Hới. thẳng tiến từ đường Trần Hưng Đạo, chưa đầy 15 phút xe đã bon bon trên đường Hồ Chí Minh, con đường dẫn tới Phong Nha- Kẻ Bàng.

5 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ TẠI TỈNH BẮC NINH

CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ TẠI TỈNH BẮC NINH

Từ kết quả phân tích về thành phần chất lượng chất thải rắn đô thị, thực trạng xử lý chất thải rắn đô thị Bắc Ninh, đã đề xuất một số giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đó là công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp thiêu đốt, công nghệ ủ sinh học.

Đọc thêm

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại KCN Đồng Văn. Tổng hợp đánh giá được thực trạng chất lượng môi trường nước, không khí. Thực trạng phát sinh chất thải rắn tại KCN Đồng Văn. Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại KCN Đồng Văn.

Đọc thêm

Báo cáo thực tập chuyên đề đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

báo cáo đánh giá hiện trạng và đề đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề chất thải rắn sinh hoạt, thành phố Hạ Long

43 Đọc thêm

Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học cơ sở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HÀ XUÂN TÝ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC[r]

114 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng công tác quản lý, xử lý chất thải rắn và để xuất giải pháp về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội đến năm 2020

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ ĐỂ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÂN HƯNG, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020


hiện nhiệm vụ xõy dựng nụng thụn mới trờn địa bàn tỉnh đó cú chuyển biến tớch cực: Ban chỉ đạo xõy dựng nụng thụn mới đó được thành lập hầu hết cỏc huyện và một số xó; cỏc sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chớnh quyền cỏc huyện đó vào cuộc một cỏch quyết liệt để triển khai thực hiện chương trỡnh, nhiều huyện đó ban hành cỏc chỉ thị, nghị quyết chuyờn đề về xõy dựng nụng thụn mới; cụng tỏc tập huấn, tuyờn truyền đó được triển khai, tạo chuyển biến một bước trong nhận thức của cỏn bộ và nhõn dõn về mục tiờu, nhiệm vụ và nội dung xõy dựng nụng thụn mới; một số xó đặc biệt là cỏc xó điểm của tỉnh đó chủ động thực hiện và hoàn thành thờm được từ 1 – 3 tiờu chớ so với đề ỏn được duyệt, nhiều xó do cỏc huyện chỉ đạo đó hoàn thành điều tra, đỏnh giỏ thực trạng và đang tiếp tục triển khai cỏc nội dung xõy dựng nụng thụn mới theo kế hoạch. Tuy nhiờn, bờn cạnh kết quả đạt được, vẫn cũn một số tồn tại, hạn chế: Cụng tỏc tuyờn truyền, phổ biến, quỏn triệt cỏc Nghị quyết của Đảng về nụng nghiệp, nụng dõn, nụng thụn và chương trỡnh xõy dựng nụng thụn mới chưa thường xuyờn và hiệu quả; một số đơn vị và nhõn dõn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, nội dung và ý nghĩa của chương trỡnh, chưa xem chương trỡnh xõy dựng nụng thụn mới là cuộc vận động lớn, sõu rộng đến cỏc cấp uỷ, chớnh quyền và nhõn dõn, cũn tõm lý trụng chờ; nhiều địa phương cũn lỳng tỳng trong việc lựa chọn phương phỏp, cỏch làm; kết quả đạt được cũn hạn chế, chuyển biến chưa đồng đều [24].
Xem thêm

87 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

TRANG 1 THÁI NGUYÊN - 2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC LÊ HỮU HỒNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH H[r]

85 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ

Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ

Mời các bạn tham khảo tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ. Mục tiêu của chuyên đề này là: Điều tra, đánh giá tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập; điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước và chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập; đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện của huyện để nâng cao công tác quản lý chất lượng môi trường, giảm thiểu ô nhiễm một cách khoa học và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Xem thêm

Đọc thêm

Thạc sĩ Đề cương luận văn 2019

Thạc sĩ Đề cương luận văn 2019

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lựa chọn nhà thầu xây dựng các dự án sử dụng vốn của Ngân hàng Thế Giới (WB) và Ngân hàng Châu Á (ADB) tại ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đọc thêm

Đề tài: Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch, xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020

Đề tài: Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch, xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020

Đề tài Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch, xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020 thuộc chuyên đề Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Đọc thêm

Quản lý chất thải rắn vùng ven đô thực trạng và giải pháp

Quản lý chất thải rắn vùng ven đô thực trạng và giải pháp

Bài viết này trình bày thực trạng quản lý chất thải rắn vùng ven đô thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn ở vùng ven đô tại Việt Nam.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá công chức thuộc diện BTVHU Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình quản lý. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức thuộc diện BTVHU quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh.

Đọc thêm

Cùng chủ đề