GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN KHỐI 1 - TUẦN 32

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 32":

GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC - TUẦN 1 ĐẾN 32

GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC - TUẦN 1 ĐẾN 32

Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32.

Đọc thêm

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 32

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 32

 Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn Lần 1: các em thuộc các nhóm đóng vai và kể lại câu chuyện theo tranh: câu chuyện Giáo viên yêu cầu mỗi tổ cử 1 đại diện Học sinh cả lớp nhận xét các bạ[r]

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần một đến tuần bốn trong chương trình học kỳ 1 lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Đọc thêm

Bài soạn Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 32

Bài soạn Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 32

C¸c em h·y xem c¸c ¶nh chôp c¶nh Hồ Gươm gt ảnh b- LuyÖn nãi: - GV nêu đề bài cho cả lớp: Các em nhìn các bức ảnh, đọc tên cảnh trong ảnh ghi phía dưới và tìm câu văn trong bài tả cảnh đ[r]

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục...

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 32

Giáo án Tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 32

Những kiến thức HS đã biết có liên Nh÷ng kiÕn thøc míi cÇn ®­îc h×nh quan đến bài học thµnh cho HS - BiÕt kh¸i niÖm vÒ gãc vu«ng,gãc - Biết sử dụng ê ke để kiểm tra, nhận biết kh«ng vu«n[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 32 - Trường Tiểu học Tân Phú 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 32 - Trường Tiểu học Tân Phú 1

KC: Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của bác thợ săn, dựa theo tranh minh họa SGK - HS khá, giỏi kể lại câu chuyện theo lời của bác thợ săn B/ ChuÈn bÞ: - Tranh minh họa bài tập[r]

Đọc thêm

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 32, 33

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 32, 33

Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Hát “Lí cây xanh” Hoạt động 2: Giới thiệu bài  GV chấm một số vở tập viết của HS..  Bảng con: xanh mướt, dòng nước.[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 32 năm 2010

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 32 năm 2010

con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu d/ Chấm chữa bài -Giáo viên chấm từ 5- 7 bài học sinh -Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm - Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa và danh từ riêng 4/ Củng[r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp khối 4 - Tuần 32

Giáo án tổng hợp khối 4 - Tuần 32

- Nhận biết được: đoạn văn và ý chính của đoạn trong bài văn tả con vật, đặc điểm hình dáng bên ngoài và hoạt động của con vật được miêu tả trong bài văn BT1; bước đầu vận dụng kiến thức[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 32 (buổi sáng)

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 32 (buổi sáng)

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Hai học sinh nêu lại nội dung vừa học 5 - Dặn dò -Dặn về nhà học bài xem trước bài mới -Về nhà học bài và làm các bài tập còn lại.. I/ Mục tiêu: - [r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 32 - Năm 2010

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 32 - Năm 2010

Môc tiªu: - Biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.. - Cñng cè vÒ biÓu thøc.[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 32 năm 2011

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 32 năm 2011

e Cả lớp đọc đồng thanh * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu bài - Yêu cầu 1 học sinh đọc thầm đoạn, - Học sinh đọc thầm đoạn, bài thơ, kết bài thơ, kết hợp thảo luận nhóm để trả hợp thảo luận n[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

* Hoạt động 3: Tìm hiểu nội quy trường lớp - GV đưa ra nội quy của trường lớp và đọc cho c¸c em nghe mét sè néi quy liªn quan đến các em học sinh lớp một.. - C« nh¾c nhë c¸c em thùc hiÖn[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Hướng dẫn viết vào vở - Viết mẫu từng chữ trên hàng ô li trên bảng , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình ក កក.. - Quan sát và đọc lại.[r]

Đọc thêm

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Để nắm chi tiết nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo giáo án.

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 32

giáo án toán lớp 5 tuần 32

Lưu ý: GV có thể làm một hình lập phương cạnh 10 cm bằng bìa có dán giấy
màu để minh hoạ trực quan và cho HS biết thể tích hình đó chính là 1dm 3
(1000cm 3 ).
Bài 3: Yêu cầu HS trước hết tính thể tích bể nước. Sau đó tính thời gian để vòi nước chảy đầy bể.

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần một đến tuần bốn trong chương trình học kỳ 1 lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 32 năm 2012

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 32 năm 2012

Bµi míi: aGiíi thiÖu bµi b Luyện tập : Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt làm các bài tập Bài 1: Viết số từ 0 đến 10 vào dưới mỗi vạch của tia số - Học sinh đọc yêu cầu bài tập.. - Hä[r]

Đọc thêm