ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN HOÁ LẦN 2 TTLTTT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đề và đáp án chi tiết môn hoá lần 2 TTLTTT ":

Đề và đáp án chi tiết môn hoá lần 2 TTLTTT

Đề và đáp án chi tiết môn hoá lần 2 TTLTTT

Câu 75 . Nung 52,15 gam h ỗ n h ợ p X g ồ m BaCO 3 , Al(OH) 3 , Mg(NO 3 ) 2 đế n kh ố i l ượ ng không đổ i thu đượ c 20,10 gam h ỗ n h ợ p Y g ồ m khí và h ơ i . Ph ầ n ch ấ t r ắ n sau ph ả n ứ ng hoà tan trong n ướ c đượ c dung d ị ch Z và còn l ạ i ch ấ t r ắ n G. Cho Z tác d ụ ng v ớ i 200ml dung d ị ch H 2 SO 4 1M đượ c 40,15 gam k ế t t ủ a. Làm l ạ nh h ỗ n h ợ p Y để h ơ i n ướ c ng ư ng t ụ hoàn toàn đượ c h ỗ n h ợ p T. Ph ầ n tr ă m kh ố i l ượ ng c ủ a khí có kh ố i l ượ ng mol phân t ử nh ỏ nh ấ t trong T gần nhất v ớ i giá tr ị nào sau đ ây?
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ 44 THI THỬ MÔN HÓA 2020 THEO ĐỀ MH LẦN 2 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ 44 THI THỬ MÔN HÓA 2020 THEO ĐỀ MH LẦN 2 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

đề 44 thi thử môn hóa 2020 theo đề MH lần 2 có đáp án chi tiết

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 1 NĂM 2015

ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 1 NĂM 2015

ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 1 NĂM 2015
ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 1 NĂM 2015
ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 1 NĂM 2015
ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 1 NĂM 2015
ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 1 NĂM 2015

9 Đọc thêm

5 ĐỀ VẬT LÝ BÁM SÁT ND TINH GIẢM 20192020 + ĐÁP ÁN CHI TIẾT

5 ĐỀ VẬT LÝ BÁM SÁT ND TINH GIẢM 20192020 + ĐÁP ÁN CHI TIẾT

5 đề Vật lý bản Word kèm đáp án chi tiết, bám sát nội dung tinh giảm 2019 2020, bám sát đề minh họa THPT lần 2.Cấu trúc đề 60% nhận biết, thông hiểu, 30% vận dụng thấp và 10% vận dụng cao.(Có nhiều câu hỏi hay và lạ)

Đọc thêm

LUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾT

LUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾT

LUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾTLUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾTLUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾTLUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾTLUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾTLUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾTLUYỆN GIẢI ĐỀ MÔN TOÁN 2015 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Xem thêm

46 Đọc thêm

18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

81 Đọc thêm

30 đề thi học sinh giỏi ngữ văn 6 có đáp án chi tiết cụ thể

30 đề thi học sinh giỏi ngữ văn 6 có đáp án chi tiết cụ thể

Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.
( Bóng mây - Thanh Hào )
Câu 2 ( 4 Điểm ) : Đọc đoạn văn sau và cho biết : “ Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh nh cắt. Thuyền cố lấn lên. Dợng Hơng Th nh một pho tợng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng căn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống nh một hiệp sĩ của Trờng Sơn oai linh hùng vĩ

Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường cao qua đỉnh B là 3 x + 4 y + 10 = 0 , đường phân giác trong góc A là x − y + 1 = 0 , điểm M (0; 2) thuộc AB đồng thời cách C một khoảng bằng √ 2 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm H (1; 2; 3) . Viết phương trình mặt phẳng ( P ) qua H và cắt các trục tọa độ tại A, B, C khác O sao cho H là trực tâm tam giác ABC. Câu 9.b (1,0 điểm). Gọi z 1 , z 2 , z 3 là ba nghiệm của phương trình z 3 − (2 + i ) z 2 + 2(1 + i ) z − 2 i = 0 . Tính A = z 1 2 + z 2 2 + z 2 3 .
Xem thêm

91 Đọc thêm

Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán

Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán

Từ M , N lần lượt kẻ các đường thẳng song song với trục OO ' , cắt đường tròn tâm O ' tại Q , P . Thiết diện ta thu được là hình vuông MNPQ có cạnh bằng 6 a .
Gọi H là trung điểm của PQ . Suy ra OH  PQ .
Vì OO '   MNPQ  nên ta có d OO  ',  MNPQ    d O  ',  MNPQ    O H ' . Từ giả thiết, ta có O H '  3 a . Do đó  O HP ' là tam giác vuông cân tại H . Suy ra bán kính đường tròn đáy của hình trụ là O P '  O H ' 2  HP 2  3 a 2 . Vậy thể tích của khối trụ cần tìm là:   2 3
Xem thêm

Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1) Tính các giá trị lượng giác của gĩc , α biết sin α = 5 4 và π α π 2 < < . 2) Chứng minh rằng: cot α − tan α = 2cot2 α
Câu IV(2điểm). Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1 ; 0) và B(-2 ; 9).
1) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ đi qua hai điểm A và B.

58 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TV3 HÈ

ĐỀ KIỂM TRA TV3 HÈ

đề kiểm tra môn tiếng việt 3 có đầy đủ đáp án, ôn tập tiếng việt hè lớp 3 có đáp án chi tiết, củng cố kiến thức tiếng việt lớp 3 đủ đáp án, kiểm tra đầu vào lớp 4 môn tiếng việt, có đáp án chi tiết, đề kiểm tra môn tiếng việt 3 có đầy đủ đáp án, ôn tập tiếng việt hè lớp 3 có đáp án chi tiết, củng cố kiến thức tiếng việt lớp 3 đủ đáp án, kiểm tra đầu vào lớp 4 môn tiếng việt, có đáp án chi tiết,

Đọc thêm

Đề thi thử THPT quốc gia 2015

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015

Gồm 2 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 hay Đăk Lăk, có đáp án chi tiết. Quý thầy cô cùng các em học sinh có thể tham khảo. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015Môn: TOÁNĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015Môn: TOÁN

12 Đọc thêm

27 Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8

27 Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8

cuừng ủi tửứ A ủeỏn B vụựi vaọn toỏc 30 km/h. Bieỏt raống ngửụứi ủi xe ủaùp tụựi B chaọm hụn ngửụứi ủi xe maựy laứ 3 giụứ. Tớnh quaừng ủửụứng AB?
Baứi 4 : Cho tam giaực ABC coự 3 goực nhoùn vaứ AB < AC. Caực ủửụứng cao AD, BE, CF caột nhau taùi H.
1) Chửựng minh : ACD  ~ BCE  . 2) Chửựng minh : HB.HE = HC.HF. 3) Cho AD = 12 cm ; BD = 5 cm ; CD = 9 cm. Tớnh AB vaứ HC.

Đọc thêm

siêu phẩm luyện đề trước kỳ thi đại học vật lý 2015 kèm theo đáp án và bình luận chi tiết

SIÊU PHẨM LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2015 KÈM THEO ĐÁP ÁN VÀ BÌNH LUẬN CHI TIẾT

nh ỏ khối lượng 200g, l ò xo có độ cứng 10N/m, h ệ số ma sát trượt giữa vật v à m ặt phẳng ngang l à 0,1. Ban
đầu, vật được giữ ở vị trí l ò xo dãn 10cm, r ồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy g = 10m/s 2 . Trong kho ảng thời gian kể từ lúc thả đến khi tốc độ vật bắt đầu giảm th ì độ giảm thế năng của con l ắc l à:

209 Đọc thêm

Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA 2015 ĐỀ SỐ 9 KÈM ĐÁP ÁN

Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án Đề trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa 2015 đề số 9 kèm đáp án

33 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (ĐỀ SỐ 10)

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (ĐỀ SỐ 10)

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 10)
Xem thêm

Đọc thêm

BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP 9 NĂM 2016

BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP 9 NĂM 2016

Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 v
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (ĐỀ SỐ 3)

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (ĐỀ SỐ 3)

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 3)
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)
Xem thêm

Đọc thêm