CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ PPSX":

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

_+ Thịt lá nhu mô đồng hóa _ Nhu mô đồng hoá của lá cây thực vật 1 lá mầm thường có cấu tạo đồng nhất, nghĩa là không phân hóa thành mô giậu và mô xốp; chúng gồm những tế bào tròn cạnh h[r]

5 Đọc thêm

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

tận biểu bì. Hình 3.18. Cấu tạo giải phẫu của lá cây thực vật một lá mầm ( ngô) 1. Biểu bì trên; 2. Lỗ khí; 3. Mô đồng hoá; 4. Lạp lục; 5. Mô khuyết; 6. Gỗ; 7. Libe; 8, 10. Mô cứng; 9. Biểu bì dưới. (Nguồn: N.X. Kixeleva; N.V. Xelukhi,1969) 83

5 Đọc thêm

Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA LÁ pps

SINH HỌC 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA LÁ PPS

§20. CẤU TẠO TRONG CỦA I. Mục tiêu : - HS nắm được những đặc điểm cấu tạo bên trong phù hợp với những chức năng của phiến lá. - Giải thích được đặc điểm màu sắc hai mặt của phiến lá. II. Phương pháp : Trực quan, đàm thoại, diễn giảng. III. Chuẩn bị : GV : - Tranh phóng[r]

6 Đọc thêm

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA THÂN CÂY MỘT LÁ MẦM

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA THÂN CÂY MỘT LÁ MẦM

Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm Thân cây thực vật 1lá mầm không có cấu tạo thứ cấp (do không có tầng phát sinh trụ) mà cấu tạo sơ cấp tồn tại suốt đời sống của cây. Trong cấu tạo giải phẫu của thân cây thực vật 1 lá mầm, không phân biệt thành phần vỏ và trung tr[r]

6 Đọc thêm

CẤU TẠO THỨ CẤP CỦA THÂN CÂY HAI LÁ MẦM

CẤU TẠO THỨ CẤP CỦA THÂN CÂY HAI LÁ MẦM

Cấu tạo thứ cấp của thân cây Hai lá mầm Thân cây thực vật 2 lá mầm sống nhiều năm và cây hạt trần có cấu tạo thứ cấp, thân cây có khả năng tăng trưởng về bề ngang và kích thước do hoạt động của mô phân sinh thứ cấp: tầng phát sinh libe - gỗ (tầng phát sinh trụ) và tầng phát sinh bần -[r]

13 Đọc thêm

CẤU TẠO CỦA BỘ NHỊ CỦA HOA

CẤU TẠO CỦA BỘ NHỊ CỦA HOA

Bộ nhụy là bộ phận sinh sản cái của hoa, thường nằm ở chính giữa của hoa do các lá noãn (tâm bì) hình thành. Khác với nhóm thực vật hạt trần, các lá noãn ở thực vật hạt kín đã khép kín hai mép lại với nhau, chỗ dính đó làm thành đường giá noãn và đường đối diện gọi là đường lưng. Cấu tạo của[r]

10 Đọc thêm

CẤU TẠO CỦA HOA

CẤU TẠO CỦA HOA 11

Cấu tạo của hoa 1.1. Định nghĩa 89 Hoa là chồi cành biến thái, sinh trưởng có hạn, trong trường hợp điển hình có mang các bào tử tham gia vào quá trình sinh sản, đó là nhị hoa (cơ quan sinh sản đực) và nhụy hoa (cơ quan sinh sản cái) và các không tham gia vào quá trình sin[r]

14 Đọc thêm

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ THỰC VẬT HAI LÁ MẦM

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ CÂY THỰC VẬT HAI LÁ MẦM

Phiến lá của lá cây thực vật 2 lá mầm thường có vị trí nằm ngang, nên cấu tạo thường không đồng nhất, thể hiện kiểu lưng - bụng rõ rệt. Khi cắt ngang qua phiến lá và thẳng góc với gân chính, người ta phân biệt các phần chính sau đây: + Biểu bì: cả mặt trên và dưới của lá cây đều có các tế bào[r]

13 Đọc thêm

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ CÂY THỰC VẬT HAI LÁ MẦM

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ CÂY THỰC VẬT HAI LÁ MẦM


Cấu tạo giải phẫu của lá cây thực vật hai lá mầm Đa số cây thực vật hai lá mầm đều có cuống và phiến lá phân biệt với nhau
tương đối rõ rệt, do đó trong cấu tạo giải phẫu cũng phân biệt hai phần này.

13 Đọc thêm

CẤU TẠO THỨ CẤP CỦA RỄ CÂY CẤU TẠO MIỀN TRƯỞNG THÀNH

CẤU TẠO THỨ CẤP CỦA RỄ CÂY CẤU TẠO MIỀN TRƯỞNG THÀNH

đầy đủ các thành phần: ống rây, tế bào kèm, nhu mô libe, sợi libe và phân hóa theo hướng hướng tâm. Trong cấu tạo thứ cấp của rễ cây, các yếu tố sơ cấp của rễ vẫn có thể tồn tại: libe sơ cấp bị đẩy ra phía ngoài vỏ, hẹp dần và có thể bị tiêu biến đi, gỗ sơ cấp bị đẩy vào trung tâm của rễ và v[r]

10 Đọc thêm

Cấu tạo giải phẫu lá

CẤU TẠO GIẢI PHẪU LÁ

I. Sự hình thành và phát triển của lá.
• Lá bắt đầu xuất hiện dưới dạng các u hay nếp nhỏ.
• Các tế bào u lá phân chia thành một đỉnh hình nón với một phần gốc loe rộng.
• Đỉnh hình nón sẽ phát triển thành phiến lá và cuống lá, còn phần gốc cho ra lá kèm.
• Lớp ngoài cùng phân chia cho ra biểu bì lá[r]

16 Đọc thêm

BÀI 20. CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

BÀI 20. CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

Em hãy nêu những đặc điểm của phiến lá và cách xếp látrên thân giúp tiếp nhận ánh sáng tốt nhất ?- Phiến lá: màu lục,có dạng bản dẹt, là phần rộng nhấtcủa .- trên thân xếp so le nhau, (mọc cách, đối, vòng).=> Giúp nhận được nhiều ánh sáng.Bài 20: CẤU[r]

25 Đọc thêm

Cấu tạo thứ cấp của thân cây Hai lá mầm

CẤU TẠO THỨ CẤP CỦA THÂN CÂY HAI LÁ MẦM

- Tế bào khởi sinh tia: thường có dạng hình tròn, có số lượng ít hơn tế bào khởi sinh hình thoi. Những tế bào này thường tập hợp thành nhóm với số lượng và kích thước khác nhau, tùy từng loài cây. Hoạt động của những tế bào này sẽ sinh ra tia ruột thứ cấp (gồm tia gỗ và tia libe). Các tế bào của tần[r]

13 Đọc thêm

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA THÂN CÂY MỘT LÁ MẦM

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA THÂN CÂY MỘT LÁ MẦM


Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm
Thân cây thực vật 1lá mầm không có cấu tạo thứ cấp (do không có tầng phát
sinh trụ) mà cấu tạo sơ cấp tồn tại suốt đời sống của cây. Trong cấu tạo giải phẫu

6 Đọc thêm

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

năm xen kẽ với CÁC TẾ BÀO BIỂU BÌ trên của phiến lá, có các tế bào có kích thước lớn hơn CÁC TẾ BÀO BIỂU BÌ VÀ XẾP như rẻ quạt - người ta gọi đó là các fế bào trương TRANG 3 vận động, kh[r]

5 Đọc thêm

Bài 37- Tiết45- Tảo

BÀI 37- TIẾT45- TẢO

Gi¸o viªn: §Æng Thi B»ngPhßng GD - §t §¹i Tõ TN.–Tr­êng THCS La B»ngChµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê th¨m líp 6aTiết 45- Tảo Kiểm tra bài cũ:•1/ Cây sống trong môi trường nước có đặc điểm gì?•2/ cây sống trong môi trường đặc biệt có đặc điểm gì? Chương viiiCác nhóm thực vật Tiết 45: TảoI/ Cấu tạo<[r]

13 Đọc thêm

sinh hoc 11 bai 8

SINH HOC 11 BAI 8

giải phẫu? Thực hiện lệnh: quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong và cho biết điều đó có tác dụng gì đối với quang hợp.GV: Các tế bào chứa diệp lục phân bố trong mô giậu và mô xốp của phiến lá. Mô giậu có nhiều tế bào chứa diệp lục hơn, các tế[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Bài tuần 5: Lá (Leaf) docx

TÀI LIỆU BÀI TUẦN 5: LÁ (LEAF) DOCX

4Hệ gân (Venation)Chẻ đôi Chân vòt Lông chim Song songMạng Sự phân thùy (Division)Lá đơn (Simple) vs kép (Compound)9/22/20095Lá đơn giả &amp; kép giảTiết thể (Cladode) &amp; Diệp thể (Phyllode)Ruscus Acacia Cuống (Petiole)9/22/20096Beï laù (Leaf sheath)Laù beï ([r]

13 Đọc thêm

TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

I. Cây là một thể thống nhất1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoaThânQuảHạtHoaLáRễ Tên các cơ quanCác chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạoRễ1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hútThân2. Thu n[r]

12 Đọc thêm