CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG " PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG " PPS":

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

PHẦN 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

PHẦN 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

trên thị trường bảo hiểm. Trong những năm gần đây thị trường bảo hiểm ởnước ta đã bắt đầu trở nên sôi động cùng với sự phát triển đi lên của nền kinhtế thị trường v sà ự tham gia của nhiều công ty bảo hiểm. Hoạt động kinhdoanh bảo hiểm đòi hòi tính năng động cao, sự phong phú v à đa dạng, cạnhtranh cũng ng y c ng phà à ức tạp.Hoạt động bảo hiểm có liên quan rất lớn đến hoạt động t i chính cà ủaquốc gia. Vì các công ty bảo hiểm l các trung gian t i chính, tham gia v o thà à à ịtrường t i chính bà ằng cách cung cấp vốn từ nguồn phí thu được của cácth nh viên trong xã ội, nó liên quan đến lợi ích của người được bảo hiểm,ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nhất l nhà ững lúc khó khăn. Do đó m à đòihỏi ng nh kinh doanh bà ảo hiểm đòi hỏi phải cạnh tranh l nh mà ạnh. Mặt khác, nếu có doanh nghiệp n o à đó bị phá sản bởi sự cạnh tranhkhông l nh mà ạnh của các công ty khác thì cũng dẫn đến sự thiệt hại rất lớncho xã hội.Trong nền kinh tế thị trường có sự can thiệp của Nh nà ước, bằng cáccông cụ t i chính mà ạnh v hià ệu quả, hệ thống pháp luật mang tính khả thi caoNh nà ước có thể điều tiết các hoạt động kinh tế v t i chính. Tuy nhiên, hià à ệnnay chưa có một môi trường kinh doanh, cạnh tranh ho n ảo cho các hoạtđộng kinh doanh bảo hiểm. Điển hình l vià ệc hạ phí tùy tiện, dùng áp lựch nh chính cà ủa các công ty bảo hiểm cổ phần ... v các thà ủ đoạn khác l màảnh hưởng đền môi trường kinh doanh. Vì luật kinh doanh bảo hiểm ra đờiv hoà ạt động chỉ mới 1 năm nay do đó Nh nà ước cần phải theo dõi sát xaođể các doanh nghiệp hoạt động theo đúng luật v xà ử phạt nghiêm khắc cácdoanh nghiệp vi phạm ... có như vậy mới tạo ra được môi trường pháp lý phùhợp, l nh mà ạnh nhưng vẫn phải đảm bảo tính thông thoáng để tạo điều kiệncho các doanh nghiệp bảo hiểm có thể hoạt động v phát trià ển. Trong thời giantới, Nh nà ước cần ban h nh nhià ều văn bản hơn nữa nhưng phải giải quyếtđược các vấn đề sau : - Khắc phục được tình trạng hạ phí tùy tiện, ngăn chặn việc dùng áp lựch nh chính, à đảm bảo môi trường kinh doanh l nh mà ạnh giữa các doanh
Xem thêm

10 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIỆT MỸ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIỆT MỸ

lịch dài ngày và ngắn ngày, các chương trình tham quan văn hoá và giải trí. Khi tổ chứccác chương trình du lịch trọn gói, các Công ty lữ hành có trách nhiệm đối với khách dulịch cũng như các nhà sản xuất ở mức độ cao hơn nhiều so với hoạt động trung gian.3. Các hoạt động kinh doanh lữ hành tổng hợpTrong quá trình phát triển, các Công ty lữ hành có thể mở rộng thạm vi hoạt động củamình trở thành những người trực tiếp tạo ra sản phẩm du lịch. Vì lẽ đó các Công ty lữhành lớn trên thế giới hoạt động hầu hết trên lĩnh vực có liên quan đến du lịch.- Kinh doanh khách sạn nhà hàng.- Kinh doanh các dịch vụ, vui chơi giải trí.- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển du lịch: hàng không, đường thuỷ.- Các dịch vụ ngân hàng phục vụ khách du lịch.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Các dịch vụ này thường là kết quả của sự hợp tác, liên kết trong du lịch, trong tương lai,hoạt động lữ hành du lịch càng phát triển, hệ thống sản phẩm của Công ty lữ hành sẽphong phú và đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách một cách tối ưu nhất.II.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNHSự ra đời của các Công ty lữ hành nhằm đáp ứng và giải quyết những nhu cầu đòi hỏiđược phục vụ, là chiếc cầu nối giữa du khách và các nhà cung ứng du lịch, nó là sự kết nốigiữa cung và cầu về du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế và điểm du lịch, các cơ sởdịch vụ trong ngành du lịch và các đơn vị dịch vụ khác.Để thực hiện chức năng đó, các Công ty lữ hành nội địa và quốc tế tiến hành hoạt độngtrên 4 mảng chủ yếu:1. Hoạt động nghiên cứu thị trườngNgay từ đầu thành lập một doanh nghiệp và doanh nghiệp lữ hành nói riêng thì vấn đề thịtrường đặt ra cho các nhà kinh doanh cần xây dựng một chiến lược thị trường cụ thể đâylà vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phải cómột vị trí nhất định trên thị trường. Để xây dựng một chiến lược kinh doanh cho phù hợp
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

Qua bàn tay khéo léo của những thợ nhà cặm cụi đạp máy may ghép thành những bộ đồ bé gái, quần áo bé trai. Cũng từ các cơ sở kinh tế gia đình này, vải đầu thừa đuôi thẹo to hay vừa mảnh được may ghép thành áo gối, khẩu trang, mạng che mặt, nón kết, khăn lau nhà bếp, vỏ chăn Sản phẩm được đem đi tiêu thụ dưới dạng ""hàng chợ"" rất rẻ tiền, phù hợp mức sống giới bình dân. Loại vải quá vụn cũng được tận dụng đan kết thành những tấm thảm lót sàn để chà chân, những tấm rễ lót nồi to nhỏ… II. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VẢI VỤN CHO CÁC NGÀNH DỆT MAY Ở ĐÀ NẴNG VÀ VIỆT NAM Do năng lực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của ngành dệt may Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, ngoài nguyên nhân do chi phí đầu tư các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường quá lớn, thì chi phí để vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũng còn quá tốn kém so với tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp dệt may, nhất là đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, trước mắt cần ưu tiên sử dụng các giải pháp như quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, thay đổi nguyên liệu, cải tiến thiết bị và áp dụng công nghệ sản xuất mới, đặc biệt là càng sớm càng tốt lựa chọn, sử dụng các thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ dung vừa tốt vừa thân thiện với môi trường. Vải vụn do có giá trị thấp, đòi hỏi một khối lượng lớn và quy trình tái chế phức tạp nên ít được vận dụng, chỉ một phần được sử dụng lại cho mục đích khác như làm giẻ lau nhà, xơ sợi phế phẩm được dùng để nhồi vào thú bông… Khả năng tái sử dụng ở ngành này nhìn chung là thấp do đa số các thành phần chất thải này bị đổ chung với rác thải sinh hoạt. Mặt khác, trên thực tế các ngành này không có xu hướng tái chế tại chỗ mà thường đổ bỏ hoặc bán với giá rẻ cả một số lượng lớn. Do chất thải loại này trên thị trường sử dụng không nhiều và giá thành sản phẩm tương đối rẻ nên có ít cơ sở tái sử dụng và chủ yếu chỉ làm bằng thủ công. Đứng trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu xin đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu lượng vải vụn này như sau: II.1. Hướng quản lý, xử lý vải vụn cho công ty cổ phần dệt may 29/3 Tp. Đà Nẵng - Thu gom vải vụn sau mỗi ca sản xuất, khi thu gom kết hợp phân loại vải vụn (vải coton, sợi tổng hợp, polymer. . .) thành những bao riêng để dễ xử lý.
Xem thêm

12 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp đồng;-Không được thay đổi các chính sách làm gia tăng các khoản chi trả cho người laođộng, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, khôngtiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợpdo pháp luật quy định hoặc chính sách của Các Bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồngvà đã tiến hành thông báo trước cho Công ty cổ phẩn Sông Đà 9;-Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty cổ phẩn Sông Đà 9, Công ty cổphẩn Sông Đà 901 không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nàotừ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Công ty cổ phẩn Sông Đà 9 sẽphải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ,bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã cótừ trước khi ký kết Hợp đồng này;-Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục pháp lý, điều hành vàcác quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Công ty cổphẩn Sông Đà 901;-Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản củacác hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bênthứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nếu
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

nói chung, NHNo&PTNTViệt Namnói riêng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu để đưa ra giải phápvềmở rộngquy mô vànâng cao chất lượngtín dụngđối vớiDNNVV tại các chi nhánhNHNo&PTNT ViệtNam trên địa bàn TP.HCM là một trong những vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế,giúp DNNVV và hệ thống NHNo&PTNTViệt Nam hội nhậpnền kinh tế thế giới.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUANTrướcđây đã có nhiều công trình nghiên cứu vềmở rộngquy mô và nâng caochất lượng tín dụngtrong hoạt động ngân hàng với nhiều cách tiếp cận khác nhau.Ở nước ngoài, có nhiều nghiên cứu về các loại rủi ro đối với hoạt động ngânhàng và một số mô hình kinh tế lượng đã được xây dựng như Mô hình điểm số Z (Z-Credit scoring model) do E.I.Altman dùng để cho điểm tín dụng đối với các doanhnghiệp vay vốn. Đại lượng Zdùng làm thước đo tổng hợp để phân loại rủi ro tíndụng đối với người vay, các biến được dùng là các hệ số tài chính của người vay.Nhược điểm của mô hình này là chỉ quản lý rủi ro thông qua xác suất vỡ nợ củangười vay trong quá khứ.Năm 1993, Fair, Isaac, một công ty hàngđầu ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực thangđiểm người tiêu dùng giới thiệu mô hình thang điểm tín dụng có thể xử lý những hạnmức tín dụng và khoản vay có kỳ hạn lênđến 250.000 USD thông qua bản thânkhách hàng, doanh nghiệp, thông tin từ nhữngvăn phòng thông tin tín dụng và lịchsử tín dụng của khách hàng. Mô hình nàyđưa ra hàng loạt các chỉ tiêu để ngân hàngchấm điểm khách hàng, tuy nhiên các chỉ tiêu này cũng chỉ liên quan đến chính bảnthân khách hàng mà không đề cậpđến những nhân tố liênquan đến sự thayđổi củamôi trường kinh doanh và hoạt động của chính ngân hàng trong quá trình ngân hàngchấmđiểm và quản lý khoản vay.Uỷ ban Basel về giám sát nghiệp vụ ngân hàng năm 1988 ban hành Basel I đãđề cậpđến các mô hình thiết lập qui trìnhquản lý rủi ro trong hoạtđộng ngân hàng,được hoàn thiện thêm bằng Basel II (2004). Trước những diễn biến phức tạp củakhủng hoảng tài chính toàn cầu và hệ lụy lâu dài của chúng đối
Xem thêm

257 Đọc thêm

Wi-Fi là ''''một thuật ngữ không có nghĩa''''? doc

WIFI LÀ 'MỘT THUẬT NGỮ KHÔNG CÓ NGHĨA'

Wi-Fi là 'một thuật ngữ không có nghĩa'? Wi-Fi không phải thuật ngữ viết tắt của cụm từ nào cả. Nó không hề có nghĩa. Wi-Fi và hình biểu tượng (logo) theo phong cách âm dương được thiết kế bởi hãng Interbrand, công ty đã đặt ra những tên nổi tiếng như 'Prozac', 'Compaq', 'Oneworld', 'Imation' Chúng tôi, những người sáng lập Wireless Ethernet Compatibility Alliance (hiện nay là Wi-Fi Alliance), đã thuê Interbrand thiết kế thương hiệu và logo để nhấn mạnh khả năng tương tác lẫn nhau và khuếch trương công nghệ. Chúng tôi cần một cái gì đó dễ nắm bắt hơn thuật ngữ 'IEEE 802.11b Direct Sequence'. Lý do duy nhất bạn nghe thấy thuật ngữ 'Wireless Fidelity' là vì một số đồng nghiệp trong nhóm cảm thấy không hài lòng. Họ không hiểu về thương hiệu hay tiếp thị. Họ không thể tưởng tưởng việc sử dụng tên 'Wi-Fi' mà không có một vài lời giải thích rõ ràng. Do đó, chúng tôi thỏa thuận thêm vào dòng chữ 'viết tắt của Wireless Fidelity' phía sau tên này. Đây là một sai lầm và chỉ làm cho mọi người khó hiểu và làm loãng thương hiệu. Sau này, khi Wi-Fi đã thành công hơn và có thêm những thành viên từ các doanh nghiệp lớn trong hội đồng quản trị, hiệp hội chấp nhận 'đoạn mở rộng' này. Như thế, Wireless Fidelity được sáng tác sau khi chúng tôi đã chọn từ 10 thuật ngữ khác nhau do Interbrand đề xuất. Và nó không có nghĩa gì cả. Đây chỉ là một cố gắng vụng về trong việc tìm ra hai từ hợp với Wi và Fi". Không sử dụng các chương trình bảo vệ, máy tính của bạn rất dễ bị nhiễm vi rút và phần mềm gián điệp.Các chương trình chống vi rút thường rất thành công trong việc xác định vi rút và tiêu diệt chúng. Nhưng tốt nhất, bạn chỉ nên chạy một chương trình diệt vi rút mà thôi, chạy 2 hay 3 chương trình cùng một lúc sẽ rất tốn tài nguyên mà lại làm ảnh hưởng tới các chương trình khác. Các phần mềm chống vi rút như Norton Antivirus của Synmatec chẳng hạn,
Xem thêm

3 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà NẵngLời mở đầuChương I. Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong nền kinh tế thị trườngI. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường1. Khái niệm về ngân hàng thương mại2. Các chức năng làm trung gian tín dụng2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán2.3. Chức năng "tạo tiền"3. Các nghiệp vụ của NHTM3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ (nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM)3.2. Nghiệp vụ tài sản có (nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM)II. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng2. Rủi ro tín dụng của NHTM3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng3.1. Những thông tin không cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức3.2. Sự điều khiển của "Bàn tay vô hình" - cơ chế thị trường3.4. Nguyên nhân về phía Nhà nướcChương II. Thực trạng chất lượng tín dụng của NH TMCP Đông Nam Á-Chinhánh Đà Nẵng I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức1. Quá trình hình thành phát triển của SeABank2. Cơ cấu tổ chức của SeABankII. Thực trạng hoạt động tín dụng tại SeABank Đà Nẵng1. Tình ình huy động vốn2. Tình hình cho vay3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SeABank Đà Nẵng3.1. Thành tựu3.2. Rủi ro tín dụng ở ngân hàng SeABank Đà Nẵng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giáo án Toán lớp 5 - THỜI GIAN pdf

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 - THỜI GIAN PDF

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: THỜI GIAN HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TH Ầ Y HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TRÒ I/ BÀI CŨ : + HS nhắc lại công thức tính thời gian của 1 chuyển động + HS trình bày cách rút ra công thức [r]

6 Đọc thêm

VẤN ĐỀ TẠI CTY BÁNH KẸO HẢI HÀ.

VẤN ĐỀ TẠI CTY BÁNH KẸO HẢI HÀ.

Báo cáo thc tập Lời nói đầu Đối với mỗi sinh viên sau quá trình học tập lý thuyết tại trờng thì những kiến thức thu nhận đợc từ thực tế là hết sức quan trong nó giúp mỗi sinh viên hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp và sau khi ra trờng có khả năng nắm bắt công việc một cách nhanh nhất, chính vì vậy đợt thực tập tốt nghiệp này hết sức quan trọng đối với sinh viên nói chung và sinh viên ngành Thiết bị Điện nói riêng tr-ớc khi làm đồ án tốt nghiệp . Đợt thực tập này nhằm mục đích giúp sinh viên tiếp cận với các thiết bị điên đang đựơc sử dụng trong các nhà máy cũng nh trong các quá trình công nghiệp. Qua việc tìm hiểu và tiếp súc trực tiếp với các thiết bị điện giúp cho mỗi sinh viên củng cố lý thuyết đã đợc học và quan trọng hơn nó bớc đầu tạo lập mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế và khả năng làm việc cũng nh nghiên cứu độc lập của mỗi sinh viên. Thông qua sự hớng dẫn của các kỹ s cũng nh các công nhân giầu kinh nghiệm nhiều năm công tác giúp cho chúng ta có thêm những hiểu biết về quá trình hoạt động cũng nh các sự cố th-ờng găp trong quá trình vận hành máy. Ngoài ra chúng ta còn đợc nhìn thấy và tiếp súc với các thiết bị điện đợc sử dụng trong hệ thống điện của nớc ta và một số máy móc thiết bị tiên tiến của nớc ngoài. 1Báo cáo thc tập Giới thiệu công ty Việt á1.Giới thiệu: Việt á đợc thành lập vào ngày 20/10/1995 khi đất nớc bớc sang thời kỳ đổi mới, nền kinh tế châu á bị khủng hoảng, sự cạnh tranh trong nớc và trên trờng quốc tế vô cùng khắc liệt. Việt á đã chọn cho mình con đờng đi lên lấy chất l-ợng và uy tín làm đầu. Việt á cung cấp những sản phẩm chất lợng tốt nhất, siêu bền nhất, tiết kiệm nhất ngang hàng với các sản phẩm của các công ty hàng đầu thế giới bởi các nguyên liệu, thiết bị chính đợc nhập từ các hãng uy tín trên thế giới, từ các nớc: G7, úc, Mỹ và các nớc Bắc âu... lắp ráp trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhập từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và đợc những bàn tay khối óc của ngời Việt á thực
Xem thêm

18 Đọc thêm

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

+ Icắt đm : Dòng điện cắt định mức của MC (kA) + fđm : Tần số định mức (Hz)2/ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy cắt điện dập hồ quang bằng khí SF6- Cấu tạo: Được chế tạo mỗi pha một chỗ cắt (với cấp điện áp ≤ 220kV), buồng dập hồ quang được bố trí rong một cột sứ, nạp khí SF6 từ 3.5÷ 8 bar, trong đó dặt tiếp điểm chính, tiếp điểm chịu hồ quang của phần cố định và phần động, phần tiếp điểm động được nối với thanh truyền bằng phíp cách điện, được đưa ra bên ngoài liên kết với hệ thống truyền động bên ngoài bằng các khớp nối, tay đòn. Cơ cấu truyền động thường sử dụng truyền động bằng khí nén hơặc lò xo c ng b i hu n nâng b c công nhân Đề ươ ồ ấ ậ - 5 - Lò xo đóngLò xo c tắCamB ch ng ộ ốrungTr cụ chínhCh t ốch nặCh t ốmở
Xem thêm

10 Đọc thêm

VẤN ĐỀ TẠI CTY BÁNH KẸO HẢI HÀ

VẤN ĐỀ TẠI CTY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Báo cáo thc tập Lời nói đầu Đối với mỗi sinh viên sau quá trình học tập lý thuyết tại trờng thì những kiến thức thu nhận đợc từ thực tế là hết sức quan trong nó giúp mỗi sinh viên hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp và sau khi ra trờng có khả năng nắm bắt công việc một cách nhanh nhất, chính vì vậy đợt thực tập tốt nghiệp này hết sức quan trọng đối với sinh viên nói chung và sinh viên ngành Thiết bị Điện nói riêng tr-ớc khi làm đồ án tốt nghiệp . Đợt thực tập này nhằm mục đích giúp sinh viên tiếp cận với các thiết bị điên đang đựơc sử dụng trong các nhà máy cũng nh trong các quá trình công nghiệp. Qua việc tìm hiểu và tiếp súc trực tiếp với các thiết bị điện giúp cho mỗi sinh viên củng cố lý thuyết đã đợc học và quan trọng hơn nó bớc đầu tạo lập mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế và khả năng làm việc cũng nh nghiên cứu độc lập của mỗi sinh viên. Thông qua sự hớng dẫn của các kỹ s cũng nh các công nhân giầu kinh nghiệm nhiều năm công tác giúp cho chúng ta có thêm những hiểu biết về quá trình hoạt động cũng nh các sự cố th-ờng găp trong quá trình vận hành máy. Ngoài ra chúng ta còn đợc nhìn thấy và tiếp súc với các thiết bị điện đợc sử dụng trong hệ thống điện của nớc ta và một số máy móc thiết bị tiên tiến của nớc ngoài. 1Báo cáo thc tập Giới thiệu công ty Việt á1.Giới thiệu: Việt á đợc thành lập vào ngày 20/10/1995 khi đất nớc bớc sang thời kỳ đổi mới, nền kinh tế châu á bị khủng hoảng, sự cạnh tranh trong nớc và trên trờng quốc tế vô cùng khắc liệt. Việt á đã chọn cho mình con đờng đi lên lấy chất l-ợng và uy tín làm đầu. Việt á cung cấp những sản phẩm chất lợng tốt nhất, siêu bền nhất, tiết kiệm nhất ngang hàng với các sản phẩm của các công ty hàng đầu thế giới bởi các nguyên liệu, thiết bị chính đợc nhập từ các hãng uy tín trên thế giới, từ các nớc: G7, úc, Mỹ và các nớc Bắc âu... lắp ráp trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhập từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và đợc những bàn tay khối óc của ngời Việt á thực
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đôi nét về lịch sử phim gợi cảm của điện ảnh Hoa ngữ

ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ PHIM GỢI CẢM CỦA ĐIỆN ẢNH HOA NGỮ

Đầu thập niên 70, công ty điện ảnh Thiệu Thị của Hong Kong hùng bá thị trường điện ảnh Đông Nam Á. Khi đó phim võ hiệp và phim hài là ăn khách nhất, nhưng nội dung phim quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó, không nhiều mới lạ khiến khán giả cũng dần ngao ngán. Đúng lúc ấy một cựu đại thần của Thiệu Thị là Lý Hàn Tường sau khi mở công ty ở Đài Loan thất bại trở về Hong Kong, ông chủ của Thiệu Thị là Thiệu Dật Phu nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, ra sức mời Lý Hàn Tường trở về Thiệu Thị. Lý Hàn Tường một phần rất cảm kích lòng nhiệt thành của Thiệu Dật Phu, hai là ông cần kiếm tiền nuôi gia đình nên quyết định quay trở về mái nhà xưa. Lý Hàn Tường lúc ấy bị dồn đến chân tường buộc phải ra một bộ phim thật ăn khách để lấy lại danh tiếng nên ông đã khai sáng nên thể loại phim gợi cảm, tạo nên một thể loại phim hòan toàn mới. Với những cảnh quay rất nóng bỏng được xem như là điểm thu hút khách nhất đã lôi kéo một lượng khán giả khổng lồ đến rạp xem phim. Thể loại phim gợi cảm trở thành một trong những sản phẩm ăn khách nhất của hãng phim Thiệu Thị. Lý Hàn Tường là một đại đạo diễn của thể loại phim nghệ thuật, phim gợi cảm của ông thiên về tính thương mại hơn, với những tác phẩm như “Chuyện vui bắt tình phu”, “Phong hoa tuyết nguyệt”, “Câu chuyện phong lưu”…với nội dung phim bình thường, không có giá trị nghệ thuật cao, điểm đáng xem và chú ý nhất là các nữ diễn viên biểu diễn rất hết mình với những cảnh quay gợi cảm.Vì Lý Hàn Tường là đạo diễn quay thể loại phim gợi cảm nhiều nhất của Thiệu Thị, cho nên cũng có rất nhiều nữ diễn viên nhờ vào các bộ phim của ông mà nổi tiếng như: Địch Na, Trần Bình, Hồ Cẩm, Bạch Tiểu Mạn…đều là những đóa hoa hương sắc của thập niên 70. Ngoài Lý Hàn Tường ra, Thiệu Thị cũng còn rất nhiều đạo diễn khác cũng quay thể loại phim gợi cảm này như Lữ Kỳ, Phan, Sở Nguyên…nhưng mỗi một người đều có những sáng kiến cho tác phẩm của mình và dùng các góc độ khác nhau để thể hiện nó. Còn có một vị đạo diễn khác là Quế Trị Hồng từng đạo diễn các phim như “Đánh rắn” , “Tà”, “Nữ tập trung doanh”…Tuy những bộ phim của ông cũng có phần lớn các nguyên tố gợi cảm, nhưng Quế Trị Hồng càng yêu thích biểu hiện nhân tính biểu hiện một mặt của sự đen tối, vì vậy những bộ phim
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

% 34.3 % Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 3  Tuổi nghề 21-40 năm: đây là số giảng viên có chuyên môn rất sâu, kinh nghiệm giảng dạy tốt nhưng cũng có nhiều mâu thuẫn về suy nghĩ, đánh giá so với giảng viên trẻ. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ban hành Luật người cao tuổi. Theo Chương I, Điều 2 – Người cao tuổi hay người già là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nói đến giảng viên già hay trẻ không thể dựa vào tuổi đời mà cần suy xét trên 3 phương diện:  Tuổi nghề.  Trình độ chuyên môn.  Kinh nghiệm giảng dạy. 1.1. Giảng viên già Một giảng viên có tuổi nghề cao thì không nhiều thì ít người giảng viên đó cũng đã đúc kết cho mình những kinh nghiệm trong giảng dạy, trong trình độ chuyên môn, trong ứng xử về quan hệ Thầy – Trò, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ lãnh đạo, … Một yếu tố quan trọng khi xét giảng viên là trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy, được gọi là giảng viên già khi trình độ chuyên môn sâu, trình độ nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, kinh nghiệm ứng xử trong các quan hệ ở môi trường giáo dục để có được những điều đó chắc hẳn họ phải có tuổi nghề cao. Một số trường hợp khi đánh giá một giảng viên già:
Xem thêm

13 Đọc thêm

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phầns Cơ điện Hà Nội

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNS CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phầns Cơ điện Hà NộiNâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phầns Cơ điện Hà NộiNâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phầns Cơ điện Hà NộiNâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phầns Cơ điện Hà NộiNâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phầns Cơ điện Hà NộiNâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phầns Cơ điện Hà Nội

79 Đọc thêm

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ppt

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRỰC THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ PPT

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG TH Ể THAO TRỰC THUỘC CÁC [r]

3 Đọc thêm

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH1

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH1

Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh - Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành; - Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hà[r]

1 Đọc thêm

Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ potx

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRỰC THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ POTX

TRANG 1 THÀNH L ẬP TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO TRỰC THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG B Ộ, CƠ QUAN[r]

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề