UNG THƯ THANH QUẢN – PHẦN 2 PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "UNG THƯ THANH QUẢN – PHẦN 2 PPTX":

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ KHÓ ĐÒI TẠI SỞ DAO DỊC 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ KHÓ ĐÒI TẠI SỞ DAO DỊC 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

lãi. Ưu điểm rõ rệt nhất của nó l tránh à được thủ tục phiền h trong vià ệc phát mãi t i sà ản đảm bảo v sà ự liên két trách nhiệm với h nh vi cà ủa con nợ khi anh ta có h nh vi gây ra trách nhià ệm dân sự hoặc hình sự.Với tài sản có giá trị hao mòn theo thời gian, khó tiêu thụ như máy móc,thiết bị lại phải khác. Để đảm bảo cần thiết phải đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo mà mức độ thường xuyên của nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể để đối phó kịp thời khi có dấu hiệu khả nghi xuất hiện vào thời điểm trả nợ, khách hàng không trả nợ được, sở sẽ giải quyết bằng cách phát mãi tài sản đảm bảo, nếu doanh nghiệp bị phá sản, phải trả hết số nợ do tài sản đảm bảo chưa đủ để trả nợ trước khi trả các món nợ khác. Người có đảm bảo tài sản được ưu tiên đòi nợ hơn các chủ nợ khác.II.8. Cần coi t i sà ản đảm bảo l mà ột bộ phận cấu th nh nguyên tà ắc tín dụng nên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc v chú ý hà ơn nữa đến công tác quản lý, điều h nh vià ệc xử lý.-Coi trọng t i sà ản đảm bảo, xem nó như một bộ phận cấu th nh nguyênà tắc tín dụng cũng l chà ủ trương của ngân h ng nh nà à ước, nó tạo sự bình đẳng giữa ngân h ng v khách h ng do à à à đó hạn chế được quan niệm không đúng coi t i sà ản đảm bảo l à điều kiện tiên quyết thì xem xét cho vay; tạo điều kiện cho ngân h ng là ựa chọn khách h ng sao cho có uy tín, hoà ạt động có hiệu quả, có khả năng trả nợ để cho vay ; lựa chon được biện pháp bảo đảm phù hợp với cả hai bên v là ựa chọn t i sà ản đảm bảo. Đó l nhân tà ố quan trọng giúp giảm bớt tồn đọng t i sà ản cần phải xử lý.-Đối với tài sản đảm bảo thuộc diện sẽ phát mãi cần thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng, tránh việc sau khi tòa án quyết định phát mãi thì tài sản đã cũ kỹ, hỏng hóc, giảm giá khiến ngân hàng không thể thanh lý được.-Sở đề ra kế hoạch từng người, từng việc để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả.II.9. Đối với vấn đề phát mãi t i sà ản.-Nếu người vay đã tìm mọi nguồn thu từ kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác mà vẫn không trả hết nợ, phải phát mãi tài sản từ sở tạo điều kiện cho họ tự bán tài sản nhằm thu đựơc giá trị sát thực và tránh cho sở những chi phí phát sinh.
Xem thêm

18 Đọc thêm

bài tập về phương pháp bảo toàn nguyên tố hóa học

BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

CHUYÊN Đ Ề 2: PHƯƠNG PHÁP B ẢO TOÀN NGUYÊN T Ố I. Phương pháp b ảo toàn nguyên t ố 1. N ội dung phương pháp b ảo toàn nguyên t ố Cơ s ở c ủa phương pháp b ảo toàn nguyên t ố là đ ịnh lu ật b ảo toàn nguyên t ố : Trong ph ản ứng hóa h ọc, các nguyên tố được b ảo toàn. H ệ qu ả c ủa c ủa đ ịnh lu ật b ảo toàn nguyên t ố : Trong ph ản ứng hóa h ọc, tổng s ố mol c ủa m ột nguyên tố tham gia ph ản ứng b ằng tổng s ố mol nguyên tố đó tạo thành sau ph ản ứng. Ví dụ : Đ ốt cháy hoàn toàn 6 gam axit axetic c ần vừa đ ủ V lít O2 (đktc). S ản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đ ựng NaOH dư, thấy khối lư ợng bình tăng m gam. Tính V và m ? Các hướng tư duy đ ể tính V và m : Hướng 1 : D ựa vào s ố mol c ủa axit axetic (CH3COOH) và phương trình ph ản ứng đ ể tính s ố mol c ủa O2 c ần dùng, s ố mol CO2 và s ố mol H2O t ạo thành. T ừ đó suy ra thể tích O2 và khối lư ợng bình NaOH tăng. Theo giả thi ết : CH COOH3 6 n 0,1 mol. 60 = = Phương trình phản ứng : CH3COOH + 2O2 ¾¾®to 2CO2 + 2H2O mol: 0,1 ® 0,2 ® 0,2 ® 0,2 Theo phương trình và gi ả thiết, ta có : 2 2 2 O (ñktc) bình NaOH taêng CO H O V 0,2.22,4 4,48 lít m m m 0,2.44 0,2.18 12,4 gam = = = + = + = Hướng 2 : D ựa vào h ệ qu ả c ủa định lu ật b ảo toàn nguyên tố và s ố mol axit CH3COOH (0,1 mol) đ ể tính s ố mol CO2 và s ố mol H2O t ạo thành; s ố mol O2 tham gia phản ứng. T ừ đó suy ra thể tích O2 và khối lượng bình NaOH tăng. Áp dụng b ảo toàn nguyên t ố đối với C và H, ta có : 2 3 2 2 3 2 CO CH COOH CO H O CH COOH H O n 2n 2.0,1 0,2 n 0,2 2n 4n 4.0,1 0,4 n 0,2 ì ìï ï= = = = í íÞ = = = = ïïîî Áp dụng b ảo toàn nguyên t ố O, ta có : { { { CH COOH O CO H O O3 2 2 2 2 0,1 ? 0,2 0,2 2 n 2 n 2 n n n 0,2 mol.+ = + Þ = 14243 Suy ra : 2 2 2 O (ñktc) bình NaOH taêng CO H O V 0,2.22,4 4,48 lít m m m 0,2.44 0,2.18 12,4 gam = = = + = + = Phương pháp b ảo toàn nguyên t ố là phương pháp gi ải bài tập hóa h ọc s ử dụng h ệ qu ả c ủa định lu ật b ảo toàn nguyên tố.
Xem thêm

8 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

c ng hđưa đến h u quảòng năng động đư c. Chính cung cáchn đến sự thụ động trong các công sở của Việt Nam.- Đối thủ cạnh tranh: Trong nền kinh tế thị ư ng, nhà quản trị không phải chcạnh tranh thị ư ng, cạnh tranh sản ph m mà bỏ quên cạnh tranh về nguồn nhân lực.Rõ ràng hiện nay các doanh nghiệp chịu sự ác động bởiv hách đ . Để tồn tại và phát triểni ư ng đầy cạnh tranhh ng c c n đư ng nào b ng c n đư ng quảntrị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Nhân lực là tài nguyên quý giá nh t, cáccông ty phải lo gi , duy trì và phát triển. Để thực hiện đư c điều trên, các doanhnh đạ động vi n hưởngnghiệp phải có các chính sách nhân sự h p lý, phải biếphạt h p lý, phải tạo một bầu h ng hí văn h a g n… Ngoài ra, Công ty phải cómột chế độ chính ách ư ng ổng đủ để gi nhân viên, phải cải tiếni ư ng làm
Xem thêm

117 Đọc thêm

Giáo án lớp 4: KĨ THUẬT: THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN pdf

GIÁO ÁN LỚP 4: KĨ THUẬT: THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN PDF

-Gv nhận xét và ghi điểm. Bài tập 2:Tìm động từ và tính từ trong đoạn văn sau đây: “Sáng sớm trời quang hẳn ra . Đêm qua một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng . Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng đông phía trên dãy đê chạy dài rạch ngang tầm mắt , ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn năm mảng mây hồng to tướng , lại điểm xuyết thêm ít nét mây mở gà vút dài thanh mảnh.” -1hs đọc đoạn văn ,cả lớp đọc thầm theo. -Gv phát phiếu học tập., y/c hs thảo luận và làm bài. -Nhóm dán phiếu kết quả lên bảng. Nhận xét bài làm của hs, ghi điểm. Bài tập 3: Đặt 2 câu : (làm cá nhân)
Xem thêm

8 Đọc thêm

Dấu ấn ảnh hưởng của Thiên diễn luận trong văn học của nhà Nho Việt Nam pps

DẤU ẤN ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN DIỄN LUẬN TRONG VĂN HỌC CỦA NHÀ NHO VIỆT NAM PPS

cường. Về loại 2, ông viết: “Tân thư mang nội dung mở cửa học phương Tây, một loạt các sách dịch, các nhà Tây học tầm cỡ như: Quách Sùng Đào, Khâm sai sứ thần nhà Thanh ở Anh trong những năm 1876-1879; Ngụy Nguyên (1794-1857). Nhật Bản có Fukuzawa Yukichi (1835-1901) nhà tư tưởng Tây học tầm cỡ. Nghiêm Phục nhà Tây học Trung Quốc được mệnh danh là danh sư Tây học, người đã dịch cuốn sách Tiến hóa luận nổi tiếng của Hutxlây”(2). Một nhà nghiên cứu khác là Nguyễn Thạch Giang cũng viết: “Trong giai đoạn đầu thế kỷ XX, một tác giả nổi tiếng của Trung Hoa là Nghiêm Phục (1853-1921), người có uy tín nhất về mặt nghiên cứu tư tưởng Tây phương”(3). Thông tin về sự nghiệp dịch thuật của Nghiêm Phục như các dẫn chứng trên là rất hiếm hoi ở Việt Nam, vì đa số các nhà nghiên cứu thường chỉ nhắc đến Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu Tiếc là hai nhà nghiên cứu chưa đi sâu khảo sát sự nghiệp dịch thuật của Nghiêm Phục qua Thiên diễn luận. Chúng tôi chọn Thiên diễn luận khảo sát vì trong xu thế trí thức Trung Quốc hướng về phương Tây để tìm đường đổi mới tư tưởng, đây là một công trình dịch thuật tiêu biểu giới thiệu tư tưởng phương Tây, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng Duy tân ở Trung Quốc và qua đó, ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy hiện nay, chưa có bằng chứng cụ thể xác nhận các nhà Nho duy tân Việt Nam đã từng đọc Thiên diễn luận, song xét theo lý thuyết liên văn bản, dấu ấn ảnh hưởng - dù là gián tiếp hay trực tiếp - của bản dịch này là rõ ràng. Phân tích bản dịch này và dấu ấn ảnh hưởng của nó có thể chỉ ra được một số đặc điểm của tư tưởng yêu nước của các nhà Nho Việt Nam trên con đường cứu nước đầu thế kỷ XX. Có thể thấy, hai tư tưởng duy tân quan trọng nhất ở Trung Quốc và Việt Nam là cạnh tranh sinh tồn và hợp quần. Nhìn từ mối quan hệ liên văn bản, nếu so sánh bản dịch Thiên diễn luận với sáng tác thơ văn của các nhà Nho Việt Nam, có thể nghĩ rằng hai tư tưởng này đã đến với các nhà Nho Việt Nam từ văn bản gốc là Thiên diễn luận, dẫu họ có thể đọc trực tiếp bản dịch hay đọc gián tiếp qua một tác giả khác có ảnh
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi l28 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI L28 PPTX

22 sin(wt -4) cm và x2 = A2sin(wt +2)cm.Để dao động tổng hợp của vật có biên độ nhỏ nhất thì A2 có giá trị: A. 22cm B. 2cm C. 0 D. Không xác định được 24. Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của nó thay đổi như thế nào.Biết vận tốc truyền âm trong nước 1550m/s và trong không khí 330m/s. A. Tăng 4,7 lần B. Giảm 0,2 lần C. Giảm 4,7 lần D. Tăng 0,2 lần 25. Một gương cầu lõm có tiêu cự f. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính trong khoảng tiêu cự cho ảnh A'B'.Khi tịnh tiến vật AB ra xa gương thì: A. Ban đầu ảnh A'B' là ảnh ảo sau đó chuyển thành ảnh thật B. Anh A'B' vẫn là ảnh ảo và chiều cao giảm dần. C. Anh A'B' là ảnh ảo và dịch chuyển ra xa gương D. Anh A'B' luôn là ảnh ảo và dịch chuyển ra xa gương
Xem thêm

5 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

D. Trước đó chưa điều trị hoá chất.E. Nồng độ hCG nước tiểu 24 32.Sau hút nạo thai trứng 8 tuần, bệnh nhân vẫn còn ra huyết âm đạo kéo dài, khámthấy có một khối u tròn tím gồ lên ở thành trước âm đạo ngay dưới lỗ tiểu, tử cung to,mật độ không đều, 2 phần phụ không sờ chạm. Chẩn đoán được nghĩ đến là:A. Bệnh nguyên bào nuôi không phân giai đoạn.B. @Ung thư nguyên bào nuôi giai đoạn II.C. Ung thư nguyên bào nuôi giai đoạn III.D. Thai trứng xâm lấn cho di căn âm đạo.E. Khối u nguyên bào nuôi nơi nhau bám.33.Ung thư nguyên bào nuôi có nguy cơ khi:A. Tổng số điểm B. Tổng số điểm > 4 điểm.C. Tổng số điểm 4-7 điểm.D. Tổng số điểm  7 điểm.E. @Tổng số điểm  8 điểm.34.Ung thư nguyên bào nuôi đánh giá có đáp ứng với điều trị hoá chất cần khoảngthời gian là:A. Sau 1 tuần.B. @Sau 2 tuần.C. Sau 3 tuần.D. Sau 4 tuần.E. Sau 5 tuần.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy

MÀN HÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG MÁY

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy T ẠO T ÀI KHO ẢN KH ÁCH H ÀNG: Đ Ư ỜNG D ẪN: PH ÂN H Ệ KH ÁCH H ÀNG >H Ồ S Ơ KH ÁCH H ÀNG> TH ÊM NH ẬP Đ ẦY Đ Ủ TH ÔNG TIN TRONG C ÁC TR Ư ỜNG C Ó D ẤU Đ Ỏ. TH ÔNG TIN CH Ữ K Ý:

23 Đọc thêm

Bài soạn Kiem tra Toan Lop 5-cuoi HKI(ần 2)

BÀI SOẠN KIEM TRA TOAN LOP 5-CUOI HKI(ẦN 2)

7. Trung cao 160cm, có nghĩa là Trung cao:A. 160dm B. 1m60dm C.1m60cm D.1m40cm8. 172 + 208 x 3=A. 896 B.786 C.797 D.7969. 805m2 = ...... ha A. 80,5 B. 8,05 C. 0,805 D. 0,080510. ung ghi , sai ghi S vao a) 85km2 < 850ha b) 51ha > 60 000m2 c) 4dm2 7cm2 = 4107dm2 c) 790ha > 79km2Phõn 2:1ACâu 4 : Đặt tính rồi thực hiện phép tính : (2 điểm) a) 605,26 + 217,3 b) 75,5 – 30,26

3 Đọc thêm

Những chủ đề tiến bộ trong C# - Delegate – Phần 2 pps

NHỮNG CHỦ ĐỀ TIẾN BỘ TRONG C# - DELEGATE – PHẦN 2 PPS

TRANG 1 DELEGATE – PH ẦN 2 Định nghĩa delegate như sau: delegate bool CompareOpobject lhs, object rhs; Và xây dựng phương thức sort là : static public void Sortobject [] sortArray, Compa[r]

10 Đọc thêm

Tiet_60__Toan 9 _Phuong trinh quy ve phuong trinh bac hai

TIET_60__TOAN 9 _PHUONG TRINH QUY VE PHUONG TRINH BAC HAI

Vậy phương trt ttacbtabtaình (2) vô nghiệm♣Vậy phương trình trùng phương có thể có 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm, 4 nghiệm, vô nghiệm+ =≥ ⇒ =2Bài tập bổ sung: Giải phương trình:2x-3 x 1 0Hướng dẫn: Đặt x= t (t 0) x t 2.Phơngtrìnhchứaẩnởmẫuthức:Đ Tiết 60 - 7 Ph ơng trình quy về ph ơng trình bậc hai Khigiảiphơngtrìnhchứaẩnởmẫuthức,talàmnhsau:Bớc1:Tìmđiềukiệnxácđịnhcủaphơngtrình;Bớc2:Quyđồngmẫuthứchaivếrồikhửmẫuthức;Bớc3:Giảiphơngtrìnhvừanhậnđợc;
Xem thêm

14 Đọc thêm

Bai 3 Phuong trinh he phuong trinh bac nhat nhieu an potx

BAI 3 PHUONG TRINH HE PHUONG TRINH BAC NHAT NHIEU AN POTX

Bài 3: ph ơng trình và hệ ph ơng trình bậc nhất nhiều ẩn)I. Ôn tập về ph ơng trình và hệ ph ơng trình I. Ôn tập về ph ơng trình và hệ ph ơng trình bậc nhất hai ẩnbậc nhất hai ẩnPhơngtrìnhbậcnhấthaiẩnxPhơngtrìnhbậcnhấthaiẩnx,, ycódạngtổngycódạngtổngquátlà:ax+by=cquátlà:ax+by=cTrongđóTrongđó : a, b, c là các hệ số với điều kiện : a, b, c là các hệ số với điều kiện a, b không đồng thời bằng 0.a, b không đồng thời bằng 0.Vídụ:Phơngtrìnhx2y=4Cặp(-2;-3)cólànghiệmcủaphơngtrìnhtrênhaykhông?Hãybiểudiễntậpnghiệmtrên.
Xem thêm

15 Đọc thêm

lop 3 - 20

LOP 3 - 20

:Điềngiátrịcủachữsốthíchhợpvàoôtrống:Số 7658 5786 8576 6857Giátrịcủachữsố6 Giátrịcủachữsố8 Giátrịcủachữsố5 Giátrịcủachữsố7 II.Tiếng Việt:Bài 1:Điềndấuchấm,phẩythíchhợptrongđoạnvănsau.Sauđóhãyviếtlạicâuvăncóchứahìnhảnhnhânhoárồigạchchând ớisựvậtđ ợcnhânhoá,khoanhtrònvàocáctừngữđ ợctảnh ng ời:SaulăngnhữngcànhđàoSơnLakhoẻkhoắnv ơnlênreovuivớinhànhsứđỏcủađồngbằngNamBộtrênbậctamcấphoadạh ơngch ađơmbôngnh nghoanhàitrắngmịnhoamộchoangâukếtchùmđangtoảh ơngngàongạt.Bài 2:Hãyxếpcáctừngữsauvào2nhóm:bộ đội, chiến đấu, trung đoàn, ng ời chỉ huy, bảo vệ, hành quân, đoàn Vệ quốc quân, diệt giặc, cứu n ớc, quân đội, kéo quân, trẩy quân, chủ t ớng, quân khởi nghĩa, chống ngoại xâm Từ ngữ chỉ quân đội, ng ời trong quân đội Từ ngữ chỉ hoạt động của quân đội Bài 3
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đàn ông là thế ư? - Phần 2 pot

ĐÀN ÔNG LÀ THẾ Ư? - PHẦN 2 POT

Đàn ông là thế ư? - Phần 2 Phụ nữ luôn thắc mắc về nửa còn lại của nhân loại, và với trí tưởng tượng phong phú cùng khả năng truyền miệng siêu phàm, có biết bao điều hoang đường được thêu dệt xung quanh các quý ông của chúng ta. Đàn ông là thế ư? Hãy nghe những lời bộc bạch thầm kín của phái mạnh!Tin đồn #6: Đàn ông không thích trao đổi.Đàn ông rất thích nói – “Em đã bao giờ cố hỏi anh cách nàolà ổn nhất chưa?” Dù vậy, phái mạnh thường tự động kiểm duyệt dựa trên những gì họ cho rằng phụ nữ phản ứng thực sự. Vì thế, có những lúc họ tỏ ra không bận tâm. Điều này khá đáng tiếc bởi cuộc sống nội tâm của đàn ông rất thú vị Phải chăng đàn ôngnào cũng mê người đẹp?và đáng nói, và việc tìm hiểu họ bằng những đánh giá không vội vàng sẽ giúp khuyến khích họ trở nên cởi mở và dễ biểu lộ với bạn hơn.Tin đồn #7: Đàn ông chỉ mê phụ nữ đẹpKhông đúng, không phải và không hề. Vẻ đẹp của phụ nữ là một thứ để nhìn ngắm, và thi thoảng họ có thể ngắm nhìnnó không đúng lúc đúng chỗ (như khi đi ngang qua một phụ nữ khác trên đường). Nhưng tất cả chỉ là sự kích thích hình ảnh; mà đối với đàn ông, những sự kích thích quan trọng và đáng kể nhất phải chạm được vào trái tim và trí óc.Phụ nữ thông minh, sắc sảo, hài hước, nhạy cảm và có tâm hồn- mới thực sự cuốn hút.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giáo án Hóa 11 Ban Cơ bản

GIÁO ÁN HÓA 11 BAN CƠ BẢN

4 (k)2/Trò: SGK . SGK ,SBT hóa 10NC.III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.1/Ổn đònh lớp: (1 phút.)Điểm danh ,chuẩn bò cho công tác dạy học.2/Kiểm tra bài cũ:Tiết 1: HS trả lời BT 5 SGK trang 202.Tiết 2: HS trả lời : Phản ứng 1 chiều ? phản ứng thuận nghòch ? Cân bằng hóa học? Viết biểu thức hằng ố cân bằng hệ đồng thể của p/ứ : aA + bB cC + dD.3/Giảng bài mới:-Giới thiệu bài : Ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu tốc độ p/ư và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ p/ư hóa học . Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến các p/ư hóa học đó là “ Cân bằng hóa học”.-Tiến trình tiết dạy. TLHoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dungI/PHẢN ỨNG MỘT CHIỀU , PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC: HOẠT ĐỘNG 1:1/Phản ứng một chiều.-GV cho HS tìm hiểu SGK .-Phản ứng 1 chiều ?-GV chốt lại sau khi HS khái niệm.1/Phản ứng một chiều.-HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi.( Dụa vào TN để trả lời ,giải thích.)1/Phản ứng một chiều.
Xem thêm

4 Đọc thêm

lam quen u ư

LAM QUEN U Ư

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮHOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN CHỮ VIẾTĐỀ TÀI: u ưGIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ THÙY DUNGĐƠN VỊ: MẪU GIÁO TÂN THUẬN Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11Bé yêu thích chữ cáiboaboa Thửỷ taứi thoõng minh cuứng beự Nhaø chung cö nhaø huc n cöuöga uuU ööƯ Gièng nhauKhaùc nhau u öuöU Ư Beù nhanh tay, nhanh maét hoäp quaøu hoa höôùng döôngöö böu thieápuö uuuoouuooooueeooaaöö ưaaưưaaưưaaưeeaaoouu •Công cha như núi Thái Sơn•Nghóa mẹ như nước trong nguồn chảy ra•Một lòng thờ mẹ kính cha•Cho tròn chữ hiếu mới là đạo conGạch chữ cái u ư 8 Troứ chụi: Beự laứm thụù xaõy cccn KÍNH CHÚC CÁC CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC!Chúc các bé chăm ngoan, học giỏi!
Xem thêm

20 Đọc thêm

chu cai u ư

CHU CAI U Ư

Làm quen với chữ cái: U, ƯChủ đề gia đìnhLớp 5 tuổi Giáo viên:Trần Thị Duyên Trường mầm non Hồng Khêthanhng721@gmail.comtñ ®øngu,So sánh chữ u, ư

11 Đọc thêm

Đàn ông là thế ư? Phần 2 pot

ĐÀN ÔNG LÀ THẾ Ư? PHẦN 2 POT

Đàn ông là thế ư? - Phần 2 Phụ nữ luôn thắc mắc về nửa còn lại của nhân loại, và với trí tưởng tượng phong phú cùng khả năng truyền miệng siêu phàm, có biết bao điều hoang đường được thêu dệt xung quanh các quý ông của chúng ta. Đàn ông là thế ư? Hãy nghe những lời bộc bạch thầm kín của phái mạnh! Phải chăng đàn ông nào cũng Tin đồn #6: Đàn ông không thích trao đổi. Đàn ông rất thích nói – “Em đã bao giờ cố hỏi anh cách nào là ổn nhất chưa?” Dù vậy, phái mạnh thường tự động kiểm duyệt dựa trên những gì họ cho rằng phụ nữ phản ứng thực sự. Vì thế, có những lúc họ tỏ ra không bận tâm. Điều này khá đáng tiếc bởi cuộc sống nội tâm của đàn ông rất thú vị và đáng nói, và việc tìm hiểu họ bằng những đánh giá không vội vàng sẽ giúp khuyến khích họ trở nên cởi mở và dễ biểu lộ với bạn hơn. Tin đồn #7: Đàn ông chỉ mê phụ nữ đẹp Không đúng, không phải và không hề. Vẻ đẹp của phụ nữ là một thứ để nhìn ngắm, và thi thoảng họ có thể ngắm nhìn nó không đúng lúc đúng chỗ (như khi đi ngang qua một phụ nữ khác trên đường). Nhưng tất cả chỉ là sự kích thích hình ảnh; mà đối với đàn ông, những sự kích thích quan trọng và đáng kể nhất phải chạm được vào trái tim và trí óc. Phụ nữ thông minh, sắc sảo, hài hước, nhạy cảm và có tâm hồn- mới thực sự cuốn hút. Tin đồn #8: Đàn ông không nhỏ mọn Đây là điều mà cả họ cũng cho là hoang đường. Không có gì
Xem thêm

5 Đọc thêm

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hen phế quản dinh nghĩa OMS trong y học p5 docx

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH HEN PHẾ QUẢN DINH NGHĨA OMS TRONG Y HỌC P5 DOCX

Hen nhiệt _ ư Buồn bực khó chịu ư Rêu lưỡi thường vang đục ư Đại tiện táo ư Mạch hoạt sác ư Nếu do âm hư hỏa vượng thì chất lưỡi đỏ sẫm ư Nếu có kiêm ngoại cảm thì lạnh, đau mình, phát s[r]

8 Đọc thêm

PHONG BENH VIEM NAO

PHONG BENH VIEM NAO

bệnh s ang người.Gây tử vong ; để lại di chứng.1ư Tác nhân gây bệnh:2ư Đường lây truyền:3ư Tác hại:Tỡm hiu nguyờn nhõn gõy bnh viờm nóo Mét sè h×nh ¶nhNhiÒu ng­êi ph¶i vµo viÖn do m¾c bÖnh viªm n·o ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ngCÊp cøu do m¾c bÖnh viªm n·o4­ C¸ch phßng bÖnh:Quan s ¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:+ Ng­êi trong tranh minh ho¹ ®ang lµm g×?+ Lµm nh­ vËy cã t¸c dông g×?

16 Đọc thêm