BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG “ DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG “ DOCX":

tiết 12- bài 7

7TIẾT 12 BÀI

TH TH ỰC ỰC TI TI ỄN ỄN C C ŨN ŨN G T G T ẠO ẠO RA CÁ RA CÁ C C TI TI ỀN ỀN ĐỀ ĐỀ V V ẬT ẬT CH CH ẤT ẤT C TRANG 14 C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬ[r]

18 Đọc thêm

Đồ án thiết kế hệ thống treo trước Mc Pherson

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO TRƯỚC MC PHERSON

) b) Hình 1.1 : Sơ đồ hệ treo 1.Thùng xe -2. Bộ phận đàn hồi 3. Bộ phận giảm chấn 4. Dầm cầu - 5. Các đòn liên kết của hệ treo 3.1. Hệ thống treo phụ thuộc ( hình 1.1a ): Đặc trng của hệ thống treo phụ thuộc là các bánh xe lắp trên một dầm cầu cứng. Trong trờng hợp cầu xe là bị động thì dầm đó là một thanh thép định hình, còn trờng hợp là cầu chủ động thì dầm là phần vỏ cầu trong đó có một phần của hệ thống truyền lực. a)Nhợc điểm: - Khối lợng phần liên kết bánh xe (phần không đợc treo) lớn, đặc biệt là ở cầu chủ động. Khi xe chạy trên đờng không bằng phẳng, tải trọng động sinh ra sẽ gây nên va đập mạnh giữa phần không treo và phần treo làm giảm độ êm dịu chuyển động. Mặt khác bánh xe va đập mạnh trên nền đờng sẽ làm xấu sự tiếp xúc của bánh xe với đờng. - Khoảng không gian phía dới sàn xe phải lớn để đảm bảo cho dầm cầu có thể thay đổi vị trí, do vậy chỉ có thể lựa chọn là chiều cao trọng tâm lớn hoặc là giảm bớt thể tích chứa hàng hoá sau xe. Sinh viên thực hiện: Vũ Ngọc Minh Lớp: Ôtô - K48 5 Hình 1.2. Sự thay đổi vị trí bánh xe và của xe khi xe trèo lên mô đất - Sự nối cứng bánh xe 2 bên bờ dầm liên kết gây nên hiện tợng xuất hiện chuyển vị phụ khi xe chuyển động. b. Ưu điểm: - Trong quá trình chuyển động vết bánh xe đợc cố định do vậy không xảy ra hiện tợng mòn lốp nhanh nh hệ thống treo độc lập. - Khi chịu lực bên (lực li tâm, lực gió bên, đờng nghiêng). 2 bánh xe liên kết cứng bởi vậy hạn chế hiện tợng trợt bên bánh xe. - Công nghệ chế tạo đơn giản, dễ tháo lắp và sửa chữa. - Giá thành thấp c. Vấn đề sử dụng hệ thống treo phụ thuộc. Trọng tâm của ô tô cần phải đợc hạ thấp. Vấn đề ổn định lái phải tốt, trọng lợng phần không đợc treo nhỏ để tăng sự êm dịu khi chuyển động. Vì lí do nh vậy mà hệ thống treo phụ thuộc không đợc sử dụng trên xe có vận tốc cao, có chăng chỉ đợc sử dụng ở những xe có tốc độ trung bình trở xuống và những xe có tính năng việt dã cao. Sinh viên thực hiện: Vũ Ngọc Minh Lớp: Ôtô - K48 6 3.2. Hệ thống treo độc lập ( hình
Xem thêm

137 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ

tiêu dùng, kim khí quý, đá quý, và các vật liệu có giá trị khác. Ngoại tệ bằng tiền mặt, số dƣ trên tài khoản tiền gửi tại tổ chức cung ứngdịch vụ thanh toán bằn tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm,thƣơng phiếu, các giấy tờ trị giá đƣợc bằng tiền. Riêng đối với cổ phiếu của TCTDphát hành, Khách hàng vay không đƣợc cầm cố ở chính TCTD đó. Quyền đòi tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,cKhọquyền đòi nợ, quyền đƣợc nhận só tiền bảo hiểm, các quyền tài sản khác phát sinhtừ hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác. Quyền đối với phần vốn góp trong Doanh nghiệp, kể cả trong Doanh nghiệpcó vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật.inh Tàu biển theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, tàu bay theo quyđịnh của Bộ luật Hàng không dân dụng Việt Nam trong trƣờng hợp đƣợc cầm cố. Tài sản hình thành trong tƣơng lai là động sản hình thành sau thời điểm kýkết giao dịch cầm cố và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố nhƣ hoa lợi, lợi tức,tế
Xem thêm

84 Đọc thêm

Giáo án cây và những bông hoa đẹp

GIÁO ÁN CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

Giáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹpGiáo án cây và những bông hoa đẹp

10 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT KỸ SƯ XÂY DỰNG NGHIỆP KẾT CẤU THÉP II

ĐỒ ÁN TỐT KỸ SƯ XÂY DỰNG NGHIỆP KẾT CẤU THÉP II

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN KẾT CẤU THÉP II Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Văn Lĩnh Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đình Huy Hoàng Lớp : XD10A6 MSSV : 1051022117 Mã đề: : 14 ĐỒÁNKẾTCẤUTHÉP2GVHD:TS.NGUYỄNVĂNLĨNH SVTH: Nguyễn Đình Huy Hoàng Trang 1

40 Đọc thêm

đồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnh

ĐỒ ÁN MÔN HỌC- TÍNH NHIỆT HỆ THỐNG LẠNH

đồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnhđồ án môn học- tính nhiệt hệ thống lạnh
Xem thêm

64 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN CADCAMCNC THIẾT KẾ PHIẾN TỲ BẰNG PHẦN MỀM CREO BKHCM

BÀI TẬP LỚN CADCAMCNC THIẾT KẾ PHIẾN TỲ BẰNG PHẦN MỀM CREO BKHCM

đồ án công nghệ cadcamcncđồ án công nghệ cadcamcncđồ án công nghệ cadcamcncđồ án công nghệ cadcamcncđồ án công nghệ cadcamcncđồ án công nghệ cadcamcncđồ án công nghệ cadcamcncđồ án công nghệ cadcamcncđồ án công nghệ cadcamcncBài tập lớn CADCamCNC thiết kế phiến tỳ bằng phần mềm creo BKHCM

Đọc thêm

LOP 7 BAI 1 TIET 2

LOP 7 BAI 1 TIET 2

giáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnngiáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnngiáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnngiáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnngiáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnngiáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnngiáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnngiáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnngiáo án tin học 7 nnnnnnnnnnnnnn

3 Đọc thêm

Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3

GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 3

Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3Giáo án mỹ thuật Đan mạch lớp 3
Xem thêm

18 Đọc thêm

Giáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu học

GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH TIỂU HỌC

Giáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật ĐGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu họcGiáo án mỹ thuật Đan mạch tiểu học
Xem thêm

20 Đọc thêm

TRƯỜNG đại học TRÀ VINH

TRƯỜNG đại học TRÀ VINH

đồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò line

Đọc thêm

Giáo án thể dục đi thăng bằng trên dây

GIÁO ÁN THỂ DỤC ĐI THĂNG BẰNG TRÊN DÂY

Giáo án thể dục đi thăng bằng trên dâyGiáo án thể dục đi thăng bằng trên dâyGiáo án thể dục đi thăng bằng trên dâyGiáo án thể dục đi thăng bằng trên dâyGiáo án thể dục đi thăng bằng trên dâyGiáo án thể dục đi thăng bằng trên dâyGiáo án thể dục đi thăng bằng trên dâyGiáo án thể dục đi thăng bằng trên dâyGiáo án thể dục đi thăng bằng trên dây

6 Đọc thêm

Đồ án tổ chức thi công xây dựng

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG

Đồ án tổ chức thi công xây dựngĐồ án tổ chức thi công xây dựngĐồ án tổ chức thi công xây dựngĐồ án tổ chức thi công xây dựngĐồ án tổ chức thi công xây dựngĐồ án tổ chức thi công xây dựngĐồ án tổ chức thi công xây dựngĐồ án tổ chức thi công xây dựngĐồ án tổ chức thi công xây dựng

62 Đọc thêm

Đề thi và đáp án tín dụng ngân hàng

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

đáp án đề thi tín dụng ngân hàng đáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàngđáp án đề thi tín dụng ngân hàng
Xem thêm

255 Đọc thêm

Giáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡng

GIÁO ÁN CHO TRẺ KHUYẾT TẬT DINH DƯỠNG

Giáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡngGiáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡngGiáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡngGiáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡngGiáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡngGiáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡngGiáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡngGiáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡngGiáo án cho trẻ khuyết tật dinh dưỡng

5 Đọc thêm

Giáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanh

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI QUAN SÁT CÂY XANH

Giáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanhGiáo án hoạt động ngoài trời quan sát cây xanh

4 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

phá hoại, cản trở bước tiến của quần chúng đông đảo nước ta. Trước hết, nói về trách nhiệm cá nhân. Ý thức đạo đức, trách nhiệm đạo đức là cái thúc đẩy cá nhân cố gắng làm tròn nghĩa vụ người công dân của nước Việt Nam hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển kinh tế, văn hoá theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và được hưởng thụ các phúc lợi vật chất, tinh thần do họ làm ra và đúng theo quy định của Nhà nước. Họ luôn cố gắng nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, trở thành những người có trình độ hiểu biết theo kịp yêu cầu của thời đại mới, biết ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, việc làm của mình, tạo ra năng suất cao, thu nhập tốt và ổn định, cải thiện được mức sống của gia đình và bản thân, đẩy mạnh bước tiến của đất nước. Đồng thời, họ lại là lực lượng nòng cốt thúc đẩy việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước tiên tiến, có hiệu lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài của nước Việt Nam hiện đại, đổi mới. Đồng thời, hoạt động có hiệu quả của người dân lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy nhà nước trong việc tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong lao động, sinh sống. Họ được khuyến khích phát minh, sáng kiến, mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế, văn hoá và không bị cản trở bởi những ràng buộc pháp luật cứng nhắc, lỗi thời, hay bởi bộ máy các nhân viên nhà nước tham nhũng, ăn tiền hay lạc hậu, bảo thủ, thiếu sự hiểu biết theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, của đất nước. Trong quá trình phát triển, người dân không tránh khỏi có những lệch lạc, vi phạm pháp luật, còn về phía nhà nước, cũng còn tồn tại tình trạng không làm đúng trách nhiệm của mình. - Có những người dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm đến lợi ích của người khác, của cộng đồng, bỏ qua những điều quy định tối thiểu và cần thiết của Nhà nước, ví dụ: buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, lừa lọc, buôn bán ma tuý, héroine, v.v.. - Lại có người do thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà có những hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng; ví dụ như bán thuốc dược phẩm không có hoá đơn thầy thuốc, tự ý tăng giá thuốc, không chờ sự điều chỉnh giá của Bộ Y tế, v.v.. - Có những người gặp khó khăn trong làm ăn, sinh sống, không được các cơ quan chính
Xem thêm

9 Đọc thêm

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

TRANG 1 VỚI HÌNH THẾ HẸP NGANG, KÉO DÀI TỪ ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN, DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ LÀ CẦU NỐI BẮC TRUNG BỘ VỚI TÂY NGUYÊN VÀ ĐÔNG NAM BỘ.. Với hình thế hẹp ngang, kéo dài từ Đà Nẵ[r]

1 Đọc thêm

đồ án 1. robot dò line

đồ án 1. robot dò line

đồ án 1. robot dò line đồ án 1. robot dò line đồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò lineđồ án 1. robot dò line

Đọc thêm

Giáo án chủ điểm tết và ngày xuân cho các cháu

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM TẾT VÀ NGÀY XUÂN CHO CÁC CHÁU

Giáo án chủ điểm tết và ngày xuân cho các cháuGiáo án chủ điểm tết và ngày xuân cho các cháuGiáo án chủ điểm tết và ngày xuân cho các cháuGiáo án chủ điểm tết và ngày xuân cho các cháuGiáo án chủ điểm tết và ngày xuân cho các cháuGiáo án chủ điểm tết và ngày xuân cho các cháuGiáo án chủ điểm tết và ngày xuân cho các cháu

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề