BÀI TẬP VỀ CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " BÀI TẬP VỀ CHỨC NĂNG GIAO TIẾP":

BÀI TẬP VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI

BÀI TẬP VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI

“2. Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.” Thứ 3: Đôí với việc ông K chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo quy định của pháp luật thì khoản 5, điều 42, Luật đất đai năm 2003 đã quy định: “Trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi giá trị nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trong giá trị được bồi thường, hỗ trợ.” Tại khoản 3, điều 6 của nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ cũng quy định “Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước” hay nếu việc thu hồi đất xảy ra sau ngày 01/10/2009 thì áp dụng khoản 3, điều 14 nghị định của Chính phủ số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. “Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước.” ( kể từ ngày 01/10/2009)Như vậy theo quy định trên thì nghĩa vụ tài chính mà khi còn sống ông K chưa thực hiện xong, khi mà được Nhà nước bồi thường do thu hồi đất sẽ bị trừ đi trong giá trị được bồi thường. Như vậy, 2ha đất nông nghiệp vợ chồng chị H sẽ vẫn Hoàng Thị Kim Anh- KT33F016 Bài tập lớn học kỳ- Luật Đất đai.được nhận bồi thường, chỉ bị trừ đi phần nghĩa vụ tài chính về đất đai mà khi sống ông K chưa thực hiện.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Bài Tập – Đọc Chương Trình C pptx

TÀI LIỆU BÀI TẬP – ĐỌC CHƯƠNG TRÌNH C PPTX

GV.TVN Bài Tập – Đọc Chương Trình C P.1Đọc các chương trình được thiết kế như dưới đây, ghi lại kết quả đọc được và so sánh với kếtquả khi chạy chương trình để kiểm tra kỹ năng vận dụng cấu trúc điều kiển chương trình.//*****De 1#include <iostream.h>void main(){cout<<"de 1: \n";int i=1, n=5, sum=0;while(i<=n){sum+=i*i;i++;}cout<<"i = "<<i<<" ; sum = "<<sum;}//end main1KQ: i = 6 , sum = 55 //*****De 2#include <iostream.h>void main(){cout<<endl<<"de 2: \n";int f=1, n=5;do { f*=n; n--;}while(n>1);cout<<"n = "<<n<<" ; f = "<<f;}//end main2KQ: n = 1 , f = 120 //*****De 3
Xem thêm

4 Đọc thêm

Địa chỉ tích hợp KNS trong môn Khoa học lớp 5

ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP KNS TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 5

- Động não- Thảo luận nhóm- Trình bày 1 phút.- Trò chơi.Bài 9 - 10Thực hành: Nói"không" với cácchất gây nghiện- kỹ năng phân tích và xử lý thôngtin một cách hệ thống từ các tưliệu của SGK, của SGV cung cấp vềtác hải của chất gây nghiện.- kỹ năng tổng hợp, tư duy hệ-Lập sơ đồ tư duy.- Hỏi chuyên gia- Trò chơi- Đóng vai-Viết tích cựcthống thông tin về tác hải của chấtgây nghiện.- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và kiênquyết từ chối sử dụng các chất gâynghiện. - Kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khirơi vào hoàn cảnh bị đe doạ phảisử dụng các chất gây nghiện.Bài 11Dùng thuốc antoàn- kỹ năng tự phản ánh kinh nghiệm
Xem thêm

9 Đọc thêm

Bài soạn giao trinh autucad

BÀI SOẠN GIAO TRINH AUTUCAD

BBÀI GIẢNG AUTOCAD 2004ÀI GIẢNG AUTOCAD 2004(Ti(Tiếp theo-2ếp theo-2))KHOA CNTT KHOA CNTT TRƯỜNG ĐHDL ĐÔNG ĐÔTRƯỜNG ĐHDL ĐÔNG ĐÔ CHƯƠNG 3: TRUY BẮT ĐIỂMCHƯƠNG 3: TRUY BẮT ĐIỂMPhương pháp truy bắt điểm tạm trúCác đặc điểm trên đối tượngPhương pháp truy bắt điểm thường trúPhương thức truy bắt điểm From PHƯƠNG PHÁP TRUY BẮT ĐIỂM TẠM PHƯƠNG PHÁP TRUY BẮT ĐIỂM TẠM TRÚTRÚ

17 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

ng = Ti nălng th i gian gi n đ n k t h png v lƠm đ ngƠy công, gi côngầ).ngătheoăTG gi năđ +Ti năthngng theo th i gian lƠ phù h p v i nh ng công vi c thu c các bph n, phòng ban mƠ không tr c ti p tham gia vƠo quá trình s n xu t. Hình th c nƠyđ n gi n, d tính toán, ph n ánh đ c trình đ k thu t vƠ đi u ki n lƠm vi c c a t nglao đ ng, lƠm cho thu nh p c a h có tính n đ nh h n.Hình th c ti n l ng th i gian m c dù đƣ tính đ n th i gian lƠm vi c th c t , nóv n còn h n ch nh t đ nh đó lƠ ch a g n ti n l ng v i ch t l ng vƠ k t qu laođ ng. Vì v y, các doanh nghi p c n k t h p v i các bi n pháp khuy n khích v t ch t,ki m tra ch p hƠnh k lu t lao đ ng nh m t o cho ng i lao đ ng t giác lƠm vi c,lƠm vi c có k lu t vƠ n ng su t cao.3Thang Long University LibraryHìnhăth c tr lngătheoăs n ph m:Theo hình th c nƠy, ti n l
Xem thêm

77 Đọc thêm

Hình thành kĩ năng học tập cho trẻ pps

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG HỌC TẬP CHO TRẺ

2. Nộp vở bài tập về nhà và các công việc được giao nếu giáo viên yêu cầu 3. Viết lại những bài tập và công việc cần hoàn thành Nếu con bạn không có một nơi yên tĩnh để học tập thì hãy tìm lấy một vị trí cho chúng ngay từ bây giờ. Bạn cũng nên nghĩ đến việc sắp xếp một chỗ để sách vở và cặp sách cho trẻ. Hãy nhớ rằng trách nhiệm hoàn thành bài tập ở trường thuộc về con bạn chứ không phải bạn. Tuy nhiên bạn có thể giúp trẻ giải quyết vấn đề bằng cách xây dựng cho chúng thói quen phân nhỏ các công việc và hoàn thành chúng theo từng bước.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BAI THUYET TRINH SỰ THỂ HIỆN NỘI DUNG TQM TRONG GIÁO DỤC

BAI THUYET TRINH SỰ THỂ HIỆN NỘI DUNG TQM TRONG GIÁO DỤC

TQM là cơ sở để xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp lý đốivới đổi mới QLNT theo phương pháp mới.1. Chất lượng giáo dục nhà trường (CLGDNT)CLGDNT được xác định theo khung tổng quát của CLGD xét vềchức năng gồm:a- Chất lượng đầu vào (tương ứng với chức năng khởi đầu): là cácđiều kiện đảm bảo chất lượng đối với nhà trường: chương trình, nộidung, giáo viên, cơ sở vật chất - thiết bị dạy học, tài chính, quản lý vàcó tính đến chất lượng đầu vào của học sinh.b- Chất lượng của quá trình dạy học - giáo dục: phương pháp dạy họccải tiến; kỹ thuật dạy học; tương tác sư phạm giữa giáo viên - học sinh;khai thác tiềm năng học sinh, thiết bị dạy học, hệ thống đánh giá thíchhợp, thời lượng….c- Chất lượng của kết quả học tập: tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng, tháiđộ và giá trị.2. Quản lý chất lượng giáo dục nhà trường:Quản lý CLGDNT là hoạt động phối hợp nhằm định hướng vàkiểm soát nhà trường về chất lượng.Định hướng CLGDNT gồm:+ Xác định tầm nhìn về chất lượng (vision)+ Xác định nhiệm vụ chiến lược (strategy)+ Xác định chính sách chất lượng (policy)+ Xác định hệ thống mục tiêu chất lượng (aim+objective)Kiểm soát CLGDNT gồm:+ Hoạch định chất lượng (quality plan)+ Kiểm soát chất lượng (quality control)
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÍ QUYẾT HỌC ANH VĂN pptx

BÍ QUYẾT HỌC ANH VĂN PPTX

BÍ QUYẾT HỌC ANH VĂN Có nhiều lý do làm bạn yếu tiếng Anh, trong đó quan trọng nhất là do chán. Con người khó làm được cái gì mà họ không thích nên để có sự đam mê, bạn hãy tìm lý do tại sao bạn ghét Anh văn. Ví dụ bạn chán nản vì học hoài học mãi mà chẳng nói được gì hết. À, thì ra bạn chán vì không nói được. Vậy bạn đi học lớp kỹ năng nói trước tiên đi nhé! Cách dạy kém cũng làm bạn mất khối thời gian mà chẳng mấy tiến bộ. Người thầy dạy giỏi có khả năng làm cho học viên yêu thích môn học. Cuối một khóa học đàm thoại, toàn bộ học viên đều xóa đi cái tính nhút nhát ban đầu. Lý do là đầu khóa học, khi thầy vừa bước vào lớp, học viên chào: "Good evening!", thầy bảo đừng chào như vậy, hãy chào: "Nhút nhát là tự sát!". Hiện nay, phần lớn các lớp luyện thi trình độ A, B, C tại các trung tâm của các trường đại học, giáo viên dạy 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo một giáo trình và hầu như không có giáo trình tự soạn. Trách nhiệm của họ là bắt buộc phải dạy hết bấy nhiêu bài trong suốt khóa học bất kể chất lượng. Vào lớp thì học viên không có thời gian thảo luận nhóm, chép chi chít vào vở nhưng có mấy ai về nhà xem lại. Nhét rất nhiều, nhưng nhớ chẳng bao nhiêu. Bạn hãy tham khảo cách học của những người giỏi tiếng Anh. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng viết nhiều lần một từ lên giấy là cách tốt nhất để nhớ từ đó và tôi sẽ học được nhiều từ. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra nó chỉ phí thì giờ. Bạn thử lấy một cuốn tự điển và học một trang từ trong đó bằng cách như vậy. Tôi chắc là một tuần sau đó bạn sẽ quên sạch những gì mình học, trừ phi bạn là thần đồng Lê Quý Đôn. Môi trường thực tập: Đây là điều kiện tốt nhất giúp bạn vận dụng tiếng Anh và phát triển các kỹ năng. Nhiều cử nhân ngoại ngữ vừa tốt nghiệp nhưng nói không được, viết cũng không xong vì họ học rất nhiều văn phạm, làm hàng đống bài tập nhưng chẳng có thực tập hằng ngày nên không có kỹ năng phản xạ, nói không lưu loát, có
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Thuế thu nhập hoãn lại (tiếp theo)Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phảitrả khi doanh nghiệp có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hànhvới thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thunhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng mộtcơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế hoặc Công ty dự định thanh toán thuế thunhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồitài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọngyếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toánhoặc thu hồi.3.15Công cụ tài chínhCông cụ tài chính – Ghi nhận ban đầu và trình bàyTài sản tài chínhTheo Thông tư số 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6 tháng 11 năm 2009hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế về trình bày báo cáo tài chínhvà thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính ở Việt Nam (“Thông tư 210”), tài sản tàichính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong báo cáo tài chínhgiữa niên độ, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kếtquả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, các khoản cho vay và phải thu. Công ty quyết địnhviệc phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng với chiphí giao dịch trực tiếp có liên quan.Các tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoảnphải thu khách hàng và các khoản phải thu khác.Nợ phải trả tài chínhNợ phải trả tài chính theo phạm vi của Thông tư 210, cho mục đích thuyết minh trong báocáo tài chính giữa niên độ, được phân loại một cách phù hợp thành các nợ phải trả tài
Xem thêm

32 Đọc thêm

ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN

ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN

nênăch ăvénăáo,ăk ăc ăáoăng c.ăN uănhơnăviênă namă đoă choă n ă b nhă nhơnă c cóăng iăth ăbaătrongăphòng.tămáyă ăn iăb ngăph ng,ăv ngăch c.Ki mă traă ngu đi n.ă Nh ngă ngu đi năkhôngă năđ nhăngoƠiăvi căcóăth ălƠmămauăh ngă máyă cònă lƠmă nhi uă đi khiă đo.ăTrongătr ngăh pă đóăt tănh tă lƠă đoăb ngăngu đi d ă tr ă t ă pină cóă s trongămáy.M ămáyăđoăđi nătim.ăKi mătraămáyăxemăcóăho tăđ ngăbìnhăth ngăkhông.Dùngăbôngăđƣăt măc nălauătrênăb ăm tădaăs ăti păxúcăv iăcácăm tăđi năc căđ ăt ngăc ngădi năti păxúc.ăCóăth ăbôiăgelălênăc ăb ă m tă ti pă xúcă c aă cácă đi c că s ă cóhi uăqu ăh n.Hình 2.1. Cách m c các đi ỉ c cCóă 12ă chuy đ o thôngă d ng: 6ă chuy đ oăngo iăbiên,ă6ăchuy năđ oătr cătim.Chuy năđ oăngo iăbiên (các chi)Cácă đi c că đoă chuy đ oă ngo iă biênă vƠămàu th ngăquyă cănh ăsau:B ngă2.1.ăKỦăhi uăvƠămƠuăđi năc cKỦăhi uV ătríVR
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN HÀ HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN HÀ HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP

Tuỳ tình hình từng tháng mà Tổ trưởng chuyên môn chọn lựa để địnhra những công việc làm cụ thể theo gợi ý dưới đây .- Báo cáo chuyên đề ( nếu có ) Tên chuyên đề - Hướng dẫn phân côngGV báo cáo .- Chuẩn bị nội dung gì ? Tài liệu ? Thời gian ? nhân sự tham gia xâydựng chuyên đề .- GV nào minh hoạ thao giảng ? địa điểm ? Thời gian thao giàng ? cầnchuẩn bị gì ?- Phân công giáo viên dự giờ chéo ( theo lịch cụ thể )- Phân công GV tập sự hợp đồng mới ( nếu có ) dự giờ riêng theo lịch ,có thể phân theo qui định dự những môn giáo viên gặp khó khi dạy cần rútkinh nghiệm thêm , cần ghi cụ thể trong lịch phân công . Nghe GV tập sựphản ảnh những thuận lợi và khó khăn , Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo tháogở .- Giao chỉ tiêu các phong trào thi đua Tổ chuyên môn tham gia theolịch của BGH trong tháng , cụ thể hóa trong từng lớp nhận thực hiện . Thờigian báo kết quả thực hiện được .- Triển khai báo giảng , phân phối chương trình trong tuần , tháng .- Bàn kế hoạch bồi dưỡng hướng dẫn học sinh yếu cá biệt , HS giỏitrong tháng học kỳ , kế hoạch bồi dưỡng HS đội tuyển HS giỏi Văn – Toán .- Tổ chức soạn đề cương ôn tập khi hết chương , hết học kỳ .- Thảo luận về tiết dạy mẫu , tiết thao giảng chưa đạt yêu cầu trong Tổchuyên môn còn vấp phải . Những phương pháp và kiến thức trong tiết dạykhò , chưa đạt yêu cầu , những hạn chế chất lượng HS trong tiếp thu , bànbiện pháp tháo gỡ .- Phổ biến những sáng kiến , kinh nghiệm cho tổ bàn bạc trao đổi thốngnhất tối ưu để rút kinh nghiệm điển hình- Kiểm điểm phê bình , góp ý GV trong tổ có vi phạm .chưa hoàn thànhcông tác được tập thể phát hiện và BGH giới thiệu trong tháng ( nếu có ) .
Xem thêm

98 Đọc thêm

CUỐI HKII

CUỐI HKII

PHÒNG GD-ĐT TAM KỲ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IITRƯỜNG TH NGÔ GIA TỰ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 đI. Đọc thành tiếng: (5 đ)II. Đọc thầm và làm bài tập: 5 đ (30 phút ) Bài đọc: Cửa Tùng Trên sông Bến Hải- con sông nằm ngang vĩ tuyến mười bảy ghi dấu ấn lịchsử một thời chống Mĩ cứu nước ròng rã suốt hơn hai mươi năm- thuyền chúng tôi đang xuôi dòng, trôi. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làngvà những rặng phi lao rì rào gió thổi. Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát từng được ngợi ca là “Bà chúa của bãi tắm”. Diệu kì thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì biển đổi sang màu xanh lục. Đồng bào nơi đây nhận xét: “ Nước biển đổi màu từng giờ dưới ánh mặt trời”. Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng. Thụy ChươngCâu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: a. Hai bên bờ sông Bến Hải có những cảnh đẹp gì?A. Con sông in đậm dấu ấn lịch sử.B. Thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là gặp biển cả mênh mông.C. Thôn xóm mướt màu xanh, rặng phi lao rì rào gió thổi.b. Bãi tắm Cửa Tùng được coi là “ Bà chúa bãi tắm” vì sao?A. Bãi tắm nơi đây vốn là nơi tắm của vua chúa thời xưa.B. Vì đây là bãi tắm đẹp và kì vĩ nhất trong tất cả các bãi tắm.C. Vì cạnh bãi tắm là một làng chài có tên là Bà Chúa.c. Cửa Tùng nằm trên con sông nào?A. Sông Hương
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu BÀI GIẢNG AUTOCAD

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG AUTOCAD

BBÀI GIẢNG AUTOCAD 2004ÀI GIẢNG AUTOCAD 2004(Ti(Tiếp theo-2ếp theo-2))KHOA CNTT KHOA CNTT TRƯỜNG ĐHDL ĐÔNG ĐÔTRƯỜNG ĐHDL ĐÔNG ĐÔ CHƯƠNG 3: TRUY BẮT ĐIỂMCHƯƠNG 3: TRUY BẮT ĐIỂMPhương pháp truy bắt điểm tạm trúCác đặc điểm trên đối tượngPhương pháp truy bắt điểm thường trúPhương thức truy bắt điểm From PHƯƠNG PHÁP TRUY BẮT ĐIỂM TẠM PHƯƠNG PHÁP TRUY BẮT ĐIỂM TẠM TRÚTRÚ

17 Đọc thêm

Tài liệu Bài 4: DISPLAY doc

TÀI LIỆU BÀI 4: DISPLAY DOC

Settings TabGraphic propertiesXem thông tin màn hìnhRotation: xoay màn hìnhTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Chuẩn đoán và xử lý sự cốSự cố độ phân giải, tần sốMàn hình chớp liên tục, thay đổi tần số màn hìnhThay đổi độ phân giải màn hình, màn hình tối đenTrường hợp màn hình xoay ngược.Khắc phục sự cố về độ phân giải, tần số không phù hợp,…Khắc phục sự cố về độ phân giải, tần số không phù hợp,…TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Chuẩn đoán và xử lý sự cốCác Icons có kích thước lớn hơn bình thườngFont chữ thay đổi trên Start MenuTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài tập tình huốngẨn/hiện các Icons hệ thống, Recycle BinDùng Customize Desktop…Ẩn/hiện các icons hệ thống trong Group Policy.Thay đổi cách hiển thị Start MenuStart MenuClasic start menuExpaned menuPassword Screen saverOn resume, password protect
Xem thêm

17 Đọc thêm

bai 54. Tiến hoá về tổ ch­­ức cơ thể

BAI 54. TIẾN HOÁ VỀ TỔ CH­­ỨC CƠ THỂ

***Trong sự tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan được hình thành và hòan thiện dần. *** Các cơ quan mới được hình thành đảm bảo chức năng sinh lý phức tạp, thích nghi với các điều kiện sống đặc trưng.*** Sự tiến hóa đó được thể hiện như thế nào? Bài 54 TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂI. So sánh một số hệ cơ quan của động vật. phần III. Sự phức tạp hóa về tổ chức cơ thểChúng ta lần lượt xét sự tiến hóa qua các đại diện Động vật nguyên sinh ngành Giun ngành Chân khớp cá chép thỏ Qua các đại diện trên hãy lựa chọn câu trả lời hòan thành bảng so sánh 1 số hệ cơ quan của động vật?bảng
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM ỨC TRAI THI TẬP

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM ỨC TRAI THI TẬP

Khái quát về tác giả, tác phẩm Ức Trai thi tập Nội dung của tác phẩm Ức Trai thi tập Nghệ thuật của tác phẩm Ức Trai thi tập Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, sinh năm 1380, quê gốc ở làng Chi Ngại, tỉnh Hải Dương. Thân phụ là Nguyễn Ứng Long , vốn là học trò nghèo thi đỗ thái học. Thân mẫu là Trần Thị Thái, con quan Tư đồ Trần Nguyên Hàn, dòng dõi quý tộc. 1. Khái quát về tác giả, tác phẩm Ức Trai thi tập: 1.1. Tác giả: 1.1.1. Cuộc đời: Lên sáu tuổi mất mẹ, lên mười tuổi ông ngoại qua đời, Nguyễn Trãi về Nhị Khê ở với cha. Năm 1400, Nguyễn Trãi đậu thái học sĩ, sau đó được nhà Hồ giữ chức Ngự sử đài chính chưởng. Năm 1428, bị nghi oan và bắt giam, sau đó ông được tha, nhưng không còn được tin cậy như trước. Ông buồn, xin về Côn Sơn. Năm 1440, Lê Thái Tông mời ông trở lại làm việc và giao cho nhiều công việc quan trọng. Vốn chứa thù từ lâu đối với Nguyễn Trãi, bọn gian tà ở triều đình vu cho ông âm mưu giết vua, khép vào tội phải giết cả ba họ năm 1442. Nỗi oan tầy trời ấy, hơn hai mươi năm sau, 1464, Lê Thánh Tông mới giải toả và ca ngợi ông.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI KHOA ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" docx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI KHOA ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" DOCX

phương tiện dùng để minh họa trong quá trình dạy học, được trang bị từ 2000 đến nay. không có phương tiện thiết bị để sinh viên có thể thực hành, nghiên cứu. Giáo trình và tài liệu để sinh viên tham khảo và nghiên cứu còn rất hạn chế, các phương tiện hiện đại để lấy thông tin cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên. - Những khó khăn trên ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình dạy và học: + Sinh viên không thể lựa chọn môn học và thầy dạy, cũng không thể học cải thiện theo khả năng và nguyện vọng, tất yếu không thể học thêm ngành để phòng bị cho tương lai. Việc tự học và tự nghiên cứu của sinh viên cũng còn nhiều hạn chế. + Người dạy khó có thể đáp ứng với yêu cầu đào tạo tín chỉ trong một thời gian ngắn, từ việc chuẩn bị giáo trình, đề cương bài giảng đến việc xây dựng các bài tập nhận thức, bài tập nghiên cứu cho sinh viên và việc đổi mới phương pháp cũng gặp những khó khăn bất cập. Tất cả đều làm cho kết quả, chất lượng đào tạo chưa đúng nghĩa của học chế tín chỉ. 3. Những định hướng đổi mới phương pháp dạy học để từng bước đáp ứng yêu cầu của đào tạo tín chỉ Từ những khó khăn trên, để từng bước đáp ứng được yêu cầu của đào tạo tín chỉ, trong điều kiện cho phép có thể làm được của mỗi giảng viên đó là đổi mới phương pháp dạy học. Việc đổi mới phương pháp dạy học là nhằm đạt đến một chất lượng cao, cần thiết cho mọi hình thức đào tạo, không chỉ riêng đào tạo học chế tín chỉ. Qua hai năm dạy học theo học chế tín chỉ, chúng tôi đã định hướng được mục đích và những yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học, chúng tôi đã tập trung vào những vấn đề cơ bản như sau: 3.1. Đổi mới về cách thức, nội dung biên soạn giáo trình và đề cương bài giảng Tất cả các học phần khi chuyển sang học chế tín chỉ đều giảm tải thời gian lên lớp từ 30 đến 50 % so với niên chế, nhưng không được cắt giảm nội dung cơ bản của chương trình, vì vậy vấn đề đầu tiên của người giảng viên là phải biên soạn lại toàn bộ những giáo trình, bài giảng. Đây là điều kiện tiên quyết, nhưng đồng thời là một thách thức lớn đối với giảng viên. Theo chúng tôi, cách biên soạn chương trình và đề cương bài giảng theo hướng
Xem thêm

6 Đọc thêm

THỰC TẬP BIONFORMATICS ĐẠI CƯƠNG NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THỰC TẬP BIONFORMATICS ĐẠI CƯƠNG NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THỰC TẬP BIOINFORMATICS THỰC TẬP BIOINFORMATICS ĐẠI CƯƠNGĐẠI CƯƠNGNGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌCĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNKHOA SINH HỌCCBGD: Nguyễn Thái Minh QuânVõ Trí NamBài 1 - CSDL SH và PP khai thác thông tinSlide 2NỘI DUNG THỰC TẬP•Bài 1: Cơ sở dữ liệu sinh học và phương pháp khai thác thông tin trên internet•Bài 2: Khai thác cơ sở dữ liệu PubMed, Nucleotide, Protein trong NCBI •Bài 3: Thiết kế mồi (primer)•Bài 4: So sánh các trình tự sinh học•Bài 5: Vẽ cây phát sinh loài•Bài 6: Bài tập tổng hợp Bài 1 - CSDL SH và PP khai thác thông tinSlide 3
Xem thêm

16 Đọc thêm

NỘI DUNG KHÓA HỌCỨNG DỤNG INTERNET VÀ THƯ ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP1

NỘI DUNG KHÓA HỌCỨNG DỤNG INTERNET VÀ THƯ ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP1

+ Các khái niệm cơ bản về Internet+ Các dịch vụ cơ bản- Kỹ năng truy nhập website có hiệu quả: + Sử dụng các chức năng của IE: home, forward, backward, stop, refresh, search, history …+ Chức năng lưu địa chỉ trang web: cách sử dụng, import, export …+ Thiết lập trang chủ, …- Kỹ năng sử dụng các tính năng của website yahoo+ Đăng ký và sử dụng dịch vụ thư điện tử trên web của yahoo+ Các dịch vụ miễn phí khác trên myyahoo: thời tiết, lịch làm việc, ghi chú, nghe nhạc …6.2 Tổng quan về thư điện tử và trình duyệt thư điện tử: - Giới thiệu về dịch vụ thư điện tử- Giới thiệu trình duyệt thư điện tử Outlook ExpressTRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN TRUYỀN SỐ LIỆU KV ITRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ITC - VDCTầng 4, Số 19 Nguyễn Trãi - Hà Nội ĐT : 04 5 680 373 Fax: 04 5 680 374 Email: itcvdc1@vnn.vn+ Giới thiệu màn hình Outlook Express+ Khai báo và hiệu chỉnh các thông số email+ Các kỹ năng gửi nhận thư: nhận thư, gửi thư, trả lời thư, gửi kèm thư…+ Các kỹ năng soạn thảo thư: thiết lập font chữ, định dạng, tạo background …+ Tính năng sổ địa chỉ: thiết lập sổ địa chỉ, nhóm địa chỉ …+ Các tính năng nâng cao: sử dụng các filter để lọc thư, chữ ký tự động, …6.3 Dịch vụ truyền file FTP: công cụ trao đổi và lưu trữ thông tin hiệu quả- Giới thiệu về dịch vụ truyền file FTP: + Khái niệm và các điều kiện cần có để sử dụng dịch vụ+ Ưu điểm của dịch vụ truyền file FTP- Giới thiệu sử dụng phần mềm truyền file WS-FTP Pro+ Cách thức cài đặt WS-FTP Pro+ Màn hình WS-FTP Pro, các phím chức năng
Xem thêm

2 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp part 4 pot

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 4 POT

8.4. Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay các bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng (ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 8.5. Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi: Nợ các TK 111, 112, Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 9. Kế toán các khoản phải thu của khách hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu: 9.1. Khi nhận của đơn vị uỷ thác nhập khẩu một khoản tiền mua hàng trả trước để mở LC , căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ các TK 111, 112, Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu). 9.2. Khi chuyển tiền hoặc vay ngân hàng để ký quỹ mở LC (Nếu thanh toán bằng thư tín dụng), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: 285 Nợ TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Có các TK 111, 112, 311, 9.3. Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa cần phản ánh các nghiệp vụ
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề