10 KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CLB ĐỘI NHÓM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "10 KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CLB ĐỘI NHÓM":

ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ MARKETING BÁN LẺ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ MARKETING BÁN LẺ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI1

+ Cách thức trưng bày hàng hoá phải phù hợp với tính chất lý hoá và đặc tính thương phẩm của từng loại mặt hàng.- Đối với mặt hàng mới: Để đạt được mặt hàng mới, Công ty có thể tiến hành bằng 2 cách như sau: + Triển khai nghiên cứu mặt hàng mới và tổ chức mua mặt hàng mới theo hoạch định từ các nhà sản xuất. + Nghiên cứu triển khai mặt hàng mới và liên kết với Công ty sản xuất phát triển mặt hàng mới.Để Công ty có thể phát triển mặt hàng mới một cách khoa học tôi xin đề xuất mô hình phát triển mặt hàng mới như biểu hình sau:Biểu 10: Mô hình phát triển mặt hàng mới của Công tyHình th nh ý nià ệm từ nhu cầu thị trường định hướng mặt h ngàTriển khai nghiên cứu mặt h ng mà ớiPhân tích thời cơ lựa chọn khách h ngàQuyết định chọn mặt h ng mà ớiĐánh giá sự chấp nhận của khách h ng thu nhà ập thông tin phản phốiTriển khai kinh doanh mặt h ng mà ớiTheo dõi chu kỳ sống - Điều chỉnh sức bánĐể đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, cần phải phân loại hàng hoá phù hợp với yêu cầu (tiện dụng, dễ vận chuyển, chất lượng, hình thức…)2.2. Đề xuất hoàn thiện quy trình định giá Tổ chức Marketing định giá là một công việc phức tạp và quan trọng vì giá bán lẻ là một yếu tố chiến lược chủ chốt của Marketing – mix. Các mục tiêu Marketing đóng vai trò định hướng trong việc xác định vai trò và nhiệm vụ của giá. Giá chỉ trở thành một công cụ Marketing hữu hiệu nếu nó phục vụ đắc lực cho chiến lược thị trường mục tiêu và định vị những hàng hoá mà Công ty đã chọn. Đối với sản phẩm hàng tiêu dùng, giá thấp thường dễ tiêu thụ hơn, bởi vì nhu cầu là rất lớn nhưng khả năng thì có hạn. Nếu mức giá đặt ra không tương xứng với
Xem thêm

18 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG V VAI TRÒÀCỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CH NH CÍ ỦACÔNG TY XĂNG DẦU H NG KHÔNG VIÀ ỆT NAMI-/ KH I NIÁ ỆM, NỘI DUNG V VAI TRÒ CÀ ỦA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆPV o cuà ối chế độ công xã nguyên thuỷ, khi các bộ tộc đã có sản phẩm dôidư, từ đó xuất hiện nhu cầu trao đổi sản phẩm giữa các bộ tộc với nhau. Banđầu, sự trao đổi sản phẩm chỉ thực hiện bằng những hiện vật v chà ỉ xảy ra ởcác vùng giáp ranh giữa các bộ tộc, sau đó sự trao đổi sản phẩm thâm nhậptrực tiếp v o sâu trong các bà ộ tộc. Để có những sản phẩm để trao đổi, phươngthức sản xuất được hình th nh, thà ời kỳ n y à được gọi l thà ời kỳ nền kinh tếhiện vật. Sản phẩm được trao đổi giữa các bộ tộc dần dần tạo nên thị trườnggọi l thà ị trường trao đổi.Ở nền kinh tế hiện vật, hình thức trao đổi hiện vật ( H - H ) có nhữnghạn chế về không gian, thời gian v sà ố lượng sản phẩm. Người tham gia traođổi kinh tế hiện vật ứng với một xã hội có nhu cầu không lớn về khối lượngsản phẩm v à đơn giản về mặt lưu thông h ng hoá. à Đến chế độ phong kiến,với sự phát triển của lực lượng sản xuất, hình thức giao lưu buôn bán khôngcòn giới hạn trong một bộ tộc, một vùng hay một lãnh thổ m nó à đã phát triểnrộng ra giữa các nước với nhau trên thế giới nên hình thức trao đổi bằng hiệnvật không còn phù hợp, từ đó nền kinh tế h ng hoá à được hình th nh.àTrong kinh tế h ng hoá, ngà ười ta trao đổi với nhau những h ng hoá và àlấy tiền tệ l m môi già ới, phương tiện cho trao đổi lưu thông ( H - T - H ).Chính sự trao đổi h ng hoá là ấy tiền tệ l m môi già ới đã khắc phục những hạnchế của trao đổi hiện vật nói trên. Lưu thông h ng hoá mà ở rộng không giantrao đổi, có thể bán ở nơi n y v mua à à ở nơi khác, mở rộng thời gian trao đổi,mua lúc n y bán lúc khác v mà à ở rộng cá nhân, các doanh nghiệp tham gia traođổi, đồng thời l m phong phú thêm sà ản phẩm trao đổi.Lưu thông h ng hoá tià ến bộ hơn so với trao đổi hiện vật. Tuy nhiên, điềuđó có nghĩa l h ng hoá không nhà à ất thiết phải được chuyển th nh tià ền v tià ềnchuyển th nh h ng hoá. Bà à ản thân sự trao đổi không phải đương nhiên thực
Xem thêm

19 Đọc thêm

một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ" Nguyễn Thị Hải Yến Hiệu Phó Trương mầm Non thị Trấn Diễn Châu

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DỠNG NÂNG CAO CHẤT LỢNG ĐỘI NGŨNGUYỄN THỊ HẢI YẾN HIỆU PHÓ TRƠNG MẦM NON THỊ TRẤN DIỄN CHÂU

một số biện pháp bồi dỡng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên.* Biện pháp 1: Lên kế hoạch bồi dỡng giáo viên cụ thể cho từng năm học, kỳ học và hàng tháng.Để thực hiện đợc kế hoạch một cách thuận lợi, vào đầu năm học ng-ời phụ trách chuyên môn phải lên kế hoạch cụ thể, dự kiến thời gian bồi d-ỡng, nội dung bồi dỡng và kinh phí để tổ chức bồi dỡng cho giáo viên dể tham mu với hiệu trởng nhà trờng.VD: Năm học 2006 - 2007 tôi đã trình kế hoạch hoạt động trong năm nh sau:TTThời gian Nội dung bồi dỡng Đối tợng dự Ngời phụ trách1 Tháng 8 5 ngàyBồi dỡng lý thuyết về phơng pháp đổi mới, học các chuyên đề mà cấp trên tổ chứcToàn thể giáo viênCô yến HP2 Tháng 9Tuần 1& 2Tuần 3& 4 Họp chuyên môn trao đổi chia sẻ về việc xây dựng kế hoạch các chủ đề của nhóm lớp.Dự giờ bồi dỡng thực hành giáo viên mới vào.Toàn thể giáo viênSố giáo viên
Xem thêm

13 Đọc thêm

TOM LUOC GIAO TRINH

TOM LUOC GIAO TRINH

Quá trình hoạch định nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tổ chức t rong bối cảnh tác động của các yếu t ố môi trường ki nh doanh. Quá trình hoạch đị nh bao gồm dự báo nhu cầu nguồn nhân l ực và phát triển các chương trình nhằm đảm bảo sự sẵn sàng về số lượng của các loại và với chất l ượng mong m uốn về nguồn nhân lực cho tổ chức ởđúng nơi và vào đúng l úc. Quản lý một tổ chức phụ thuộc vào các tình huống có thể có trong t ương lai về nhu cầu nguồn nhân lực, yếu tố nhân khẩu học, tình hình nền kinh t ế, sự thay đổi về công nghệ, mức thành công của t uyển dụng, xác lập lại mục tiêu hay tình huống của chi ến lược công ty. II.1.2 Phân tích và thiết kế công việc Phân tích công việc là quá trình thu thập, phân tích và sắp xếp một cách hệ thống thông tin vềđặc điểm một công việc cụ thể. Phân tích công việc là công cụ cơ sở cho thiết lập hệ thống chọn lựa và chương trình huấn luyện và đảm bảo rằng hệ thống đánh giá và thù lao được xây dựng trên cơ sở nhu cầu công vi ệc. Bước tiếp theo của các lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực l à đảm bảo nguồn nhân lực, đó l à các hoạt động tuyển mộứng vi ên, đánh giá và l ựa chọn các ứng viên tốt nhất; thiết lập Hệ thống thông tin Quản trị Nguồn nhân lực Newwind Tech JSC - 7 - và tri ển khai các chương trình đào tạo và phát triển thích hợp. II.1.3 Tuyển mộ và lựa chọn Nhi ệm vụ của t uyển mộ là xúc tiến các hoạt động nhằm thu hút các ứng viên thích hợp cho tổ chức. Các yêu cầu về sự công bằng và dân chủ trong việc l ựa chọn các ứng viên ngày càng được chú trọng, làm cho quy trình lựa chọn nhân viên ngày càng trở nên chặt chẽ, hợp lý. Quá trình lựa chọn gồm một số bước quan trọng. B ước đầu tiên đó là việc xác định nhu cầu các vị trí mới và xác định những kỹ năng nào cần thi ết để t hực hiện công vi ệc hữu hiệu. Xác định được các năng lực và khả năng cần thiết , các quản trị viên nguồn nhân lực sẽ dễ dàng thiết lập nhiều chiến l ược t uyển mộ khác nhau. Quy trình xem xét và đánh giá để lựa chọn ứng viên có thể gồm có việc đi ền phiếu thông tin ứng viên, phỏng vấn, kiểm tra năng lực.
Xem thêm

45 Đọc thêm

BAI GIANG DA CHINH SỦA

BAI GIANG DA CHINH SỦA

Trờng THCS Hoàng DiệuTổ KHTN Ngoại khoá môn sinh học lớp 9Ngày 20 tháng 4 năm 2009Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về di truyền và biến dịI/ Mục tiêu:- Củng cố, hệ thống lại những kiến thức về di truyền và biến dị trong chơng trình Sinh học 9 THCS- Phát triển kĩ năng t duy lí luận nh phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, kĩ năng làm việc theo nhóm, trình bày trớc lớp, tổ trau dồi thêm kĩ năng làm bài tập.- Học sinh thêm yêu thích môn học.II/ Chuẩn bị:1. Giáo viên: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi cho chơng trình và các trang thiết bị cần thiết: Kẻ bảng ô chữ, mô hình phân tử AND tháo rời2. Học sinh: Ôn lại kiến thức phần Di truyền và biến di trong chơng trình Sinh học 9 và lập ra mỗi lớp một đội thi gồm 5 em, những học sinh khác mang vở để ghi chép nội dung của buổi ngoại khoáIII/ Tiến trình hoạt động : 1. Tổ chức: Giáo viên ổn định tổ chức hoạt động ngoại khoá2. Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh3. Tiến hành hoạt động: Kính tha các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh thân mến!Nh chúng ta đều biết: Thế giới sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm những nhóm lớn là: Vi khuẩn, Nấm, Thực vật và Động vật,...Chúng sống ở nhiều môi trờng khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau và với con ngời.Từ Sinh học 6 đến Sinh học 8, các em đã tìm hiểu những kiến thức chủ yếu về sinh học cơ thể, thấy đợc tính đa dạng sinh học và lịch sử tiến hoá của sinh giới.Trong chơng trình Sinh học 9, các em đợc tìm hiểu những lĩnh vực mới của sinh học, cụ thể là di truyền và biến dị, cơ thể và môi trờng. Đến nay các em đã giải thích đợc 1
Xem thêm

8 Đọc thêm

NGLL K7-THANG 10

NGLL K7-THANG 10

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ - KHỐI 7HỌAT ĐỘNG 1VÂNG LỜI BÁC HỒ DẠY EM CỐ GẮNG HỌC CHĂM***********I/ YÊU CẦU GIÁO DỤC: giúp HS:-Hiểu được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gởi HS nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (9/1945)-Giáo dục tình cảm kính yêu Bác Hồ, giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, ý chí vươn lên trong học tập-Rèn luyện kó năng trình bày và trao đổi ý kiến trong tập thểII/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỌAT ĐỘNG:1/ Nội dung:-Thư Bác Hồ gởi HS nhân ngày khai trường đàu tiên của nước ta và ý nghóa, tác dụng của thư Bác đối với HS-Vui văn nghệ2/ Hình thức họat động:-Thi trình bày nội dung và ý nghóa thư BácIII/ CHUẨN BỊ HỌAT ĐỘNG:1/ Về phương tiện họat động:-nh Bác Hồ-Khăn bàn-Lọ hoa-Câu hỏi và đáp án2/ Về tổ chức:-GVCN nêu mục đích yêu cầu nội dung của chủ đề, cách tiến hành và phân công chuẩn bò gồm:+Mỗi HS có 1 bản thư Bác Hồ gởi HS nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (9/1945)+GVCN và CBL chuẩnbò 3 câu hỏi giành cho 3 tổ, nhóm trao đổi tìm hiểu nội dung, ý nghó thư Bác và chuẩn bò đáp ánCâu 1: Đọc thư Bác có câu “Trước đây cha anh các em và mới năm ngoái cả các em nữa…….. một nền giáo dục của một nước độc lập”. Bạn có suy nghỉ gì?
Xem thêm

7 Đọc thêm

U Ậ T CÔ NG ĐOÀ N

U Ậ T CÔ NG ĐOÀ N

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATAL U Ậ T NG ĐOÀ NĐể phát huy vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích của người lao động;Căn cứ vào các Điều 10, 32, 83, 86 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Luật này quy định chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 11- Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động.2- Những người lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (gọi chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức) đều có quyền thành lập và gia nhập công đoàn trong khuôn khổ Điều lệ công đoàn Việt Nam.Các hội của những người lao động thành lập theo quy định của pháp luật có quyền gia nhập các Liên đoàn lao động.Khi thành lập, mỗi tổ chức công đoàn thông báo cho cơ quan chính quyền, tổ chức hữu quan để xây dựng quan hệ công tác.Cấm mọi hành vi cản trở, vi phạm nguyên tắc tự nguyện tham gia tổ chức và hoạt động công đoàn; phân biệt đối xử với lý do người lao động gia nhập, hoạt động công đoàn.3- Công đoàn từ cấp cơ sở trở lên có tư cách pháp nhân.4- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các công đoàn ngành Việt Nam có quyền gia nhập các tổ chức công đoàn quốc tế phù hợp với mục đích hoạt động của mình.
Xem thêm

6 Đọc thêm

tiểu luận kurt lewin và tiếp cận thay đổi được hoạch định đối với sự thay đổi

TIỂU LUẬN KURT LEWIN VÀ TIẾP CẬN THAY ĐỔI ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI

thay đổi, trong ngắn hạn, là một s ự thay đổi "bầu không khí văn hóa," (p. 46) Thay đổi trong các nền văn hóa đòi hỏi phải thay đổi hình thức lãnh đạo trong mỗi bước đi của cuộc sống. Từ khi bắt đầu, đặc biệt quan trọng là lãnh Bài dịch môn Quản trị thay đổi. Học viên thực hiện : Nhóm 5 - Lớp MBA7 – ĐH Mở Tp.HCM Trang 5 đạo trong các lĩnh vực xã hội và đó cũng là quan điểm cơ bản của quyền lực. (p. 55) Sau khi kết thúc chiến tranh, LEWIN thành lập Trung tâm Nghiên cứu cho nhóm năng động tại Viện Công nghệ Massachusetts. Mục đích của Trung tâm là điều tra tất cả các mặt của hành vi nhóm, đặc biệt là làm thế nào để nó có thể thay đổi được. Đồng thời, ông cũng là ng ười đứng đầu của Ủy ban cộng đồng quan hệ quốc tế (CCI). Được thành lập và được tài trợ của đại biểu người Mỹ do thái, mục đích của nó là nhằm chống phân biệt đối xử đối với tất cả các nhóm thiểu số. Trong th ời gian đó Lewin viết như sau, "Chúng tôi sẽ có người Giu-đa để đấu tranh cho bản thân và chúng tôi sẽ làm m ạnh mẽ như vậy và với lương tâm cao quý. Chúng tôi cũng biết rằng cuộc đấu tranh của người Giu-đa là một phần đấu tranh của các dân tộc thiểu số cho dân chủ, quyền bình đẳng và các cơ hội. . . "(Trích trong Marrow, 1969, p. 175). Trong M ục tiêu theo đuổi này, LEWIN tin r ằng, nghiên cứu của mình về nhóm động thái và hành động nghiên cứu sẽ cung cấp các công cụ chủ chốt cho CCI. LEWIN cũng có được ảnh hưởng trong việc xây dựng viện Tavistock tại Vương quốc Anh, các tạp chí của viện mối quan hệ con ng ười (Jaques, 1998; Marrow, 1969). Ngoài ra, năm 1946, nhà nước Connecticut Inter-Racial đề nghị LEWIN giúp đào tạo đội ngũ lãnh đạo và tiến hành nghiên cứu các phương tiện hiệu quả nhất để chống lại sự kỳ thị chủng tộc và ảnh hưởng tôn giáo trong cộng đồng. Điều này dẫn đến việc huấn luyện và sáng tạo đã phát triển mạnh mẽ trong 1947, hiện nay của các quốc gia này nổi tiếng đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu. Tuy nhiên, khối lượng lớn của các công trình nghiên cứu đã làm ông ki ệt s ức. Vào ngày 11 tháng hai năm 1947, Lewi n chết vì đau
Xem thêm

24 Đọc thêm

LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2010

LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2010

Bình Dương + Bình Giang.Buổi chiều Bình Định Bắc11 03/10/2010Buổi sáng Bình Quý Đ/c: Nhi + Cường + Phước + Bí thư Đoànxã Bình Lãnh và Bình Trị.Buổi chiều TT Hà Lam* Thời gian và nội dung kiểm tra: + Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h00.+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.* Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:- Thông qua quyết định thành lập đoàn kiểm tra, nội dung, phương pháp kiểm tra.- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách công tác Đoàn - Hội - Đội từ Chi đoàn đến xã, thị trấn,hồ sơ vốn vay, làm việc với các tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn TN.- Kiểm tra thực tế 01 - 02 mô hình kinh tế tiêu biểu trong thanh niên, sinh hoạtgiao lưu với 01 Chi đoàn thôn, tổ dân phố.- Nghe đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN của địaphương năm 2010.- Ý kiến của các đồng chí Bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố, TPT Đội, tổ trưởng tổtiết kiệm vay vốn…..- Ý kiến phát biểu của lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND UBND, các ban ngành của xã.- Phát biểu đánh giá của Đoàn kiểm tra.Trên đây là lịch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010. Đề nghịcác đơn vị và các đồng chí được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện và đúng theothời gian quy định. (Lịch này thay cho lịch kiểm tra phát hành ngày 04/10/2010). T/M BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ(Đã ký) Phan Thị Nhi
Xem thêm

2 Đọc thêm

LUẬN VĂN: Thực trạng thuế tại Chi cục thuế quận Ba Đình pptx

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BA ĐÌNH PPTX

Đội thuộc cơ cấu bộ máy Chi cục Thuế phải đảm bảo trong phạm vi biên chế được giao , không những không tăng biên chế mà còn phải giảm biên chế theo quy định của Nhà Nước. 3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các tổ, đội: 3.1.Tổ nghiệp vụ: Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế hướng dẫn chỉ đạo về nghiệp vụ thuế đối với các đối tượng nộp thuế và các Tổ, Đội của Chi cục Thuế; điều tra xác định doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh để đề xuất kế hoạch điều chỉnh doanh thu đối với hộ thu ổn định; quản lí một số khoản thu gồm: Lệ phí trước bạ nhà đất ( đối với trường hợp UBND huyện đăng ký và cấp giấy chứng nhận), Tiền sử dụng đất, Thuế chuyển quyền sử dụng đất ( đối với các trường hợp UBND quận, huyện cấp đất và công nhận chuyển quyền) các loại phí, lệ phí do các cơ quan, tổ chức cấp huyện( quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh ) quản lý thu: Nhiệm vụ cụ thể: - Xây dựng chương trình, biện pháp triển khai quản lý thu thuế và thu khác ở địa phương; hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế và thu khác, các biên pháp nghiệp vụ hành thu, chỉ đạo công tác nghiệp vụ thu thuế ở các Đội Thuế; - Hướng dẫn, giải thích những vướng mắc, những câu hỏi của ĐTNT trong quá trình thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy đinh về thuế và thu khác của Nhà nước. - Điều tra tình hình sản xuất, kinh doanh của các ĐTNT để có kế hoạch điều chỉnh doanh thu và mức thuế của các hộ, đảm bảo cân đối giữa các địa bàn; Rà soát các căn cứ tính thuế của ĐTNT do các Đội Thuế gửi lên; - Kiểm tra các hồ sơ hoàn thuế đối với các ĐTNT theo phương pháp khấu trừ có đề nghị hoàn thuế trình lãnh đạo Chi cục Thuế. - Xem xét đơn và các điều kiện cần thiết của các ĐTNT về việc đề nghị xin chuyển phương pháp tính thuế gía trị gia tăng từ trực tiếp sang phưong pháp khấu trừ. - Phối hợp với các Đội Thuế xã, phường, thị trấn và Đội Thuế khu vực để xác định mức độ thiệt hại để đề nghị miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Xem thêm

12 Đọc thêm

HDNGLL6

HDNGLL6

3- Thảo luận : Tùng Lâm: chủ trì phần thảo luận. HS trong lớp nêu câu hỏi trao đổi với các bạn Báo cáo kinh nghiệm .. Thống nhất cách học các môn : toán, văn, anh, Sử, địa.V- Kết thúc hoạt động - Văn nghệ tập thể Cả lớp - Hát tập thể Hát cá nhân. đọc thơ. Trang, Phơng, Nam.GV; Nhận xét giờ học -Nhắc nhở học sinh học tập ó phơng pháp - Khi học cần rút ra những kinh nghiệm để học tốt hơn. Tháng 11 : Chủ điểm tôn s trọng đạo.Ngày soạn : / 10 / 2009Ngày giảng: / 11 / 2009Tiết5 : Nghe thiệu về đội ngũ thầy cô giáo.I-Yêu cầu:Giúp HS hiểu về thầy cô giáo ( về số lợng tuổi đời, tuổi nghề, thành tích ) Giáo dục lòng biết ơn, kính trọng thầy cô giáo. Chăm ngoan học giỏi theo gơng các thầy cô giáo. II- Nội dung và hình thức hoật động. 1)Nội dung- HS nắm đợc biên chế tổ chức đội ngũ GV của nhà trờng.-Những đặc điểm nổi bật của đội ngũ thầy cô giáo.2)Hình thức - Trao đổi vấn đáp .Nghe giới thiệu . -Văn nghệ III- Chuẩn bị hoạt động
Xem thêm

22 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 8 CHỦ ĐIỂM THÁNG 1

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 8 CHỦ ĐIỂM THÁNG 1

các đội-Cổ đôngviên-BGK- Dẫnchưongtrình-BGKNỘI DUNG HOẠT ĐỘNGTLNgườiThực hiệnđẹp quê hương em”(mỗi tổ chuẩn bò).E Rút kinh nghiệm-bổ sung………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CHỦ ĐIỂM THÁNG 1-2MỪNG ĐẢNG MỪNG XNGIAO LƯU VỚI ĐẢNG VIÊN TRONGTRƯỜNGNgày soạn : 16/1/2015
Xem thêm

7 Đọc thêm

Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng - 3 pdf

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CTY NHỰA ĐÀ NẴNG - 3 PDF

định thành lập theo Quyết định số 866/QĐ – UB ngày 22/01/1976 và là doanh nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Đến năm 1978, do những đòi hỏi nhất định về công tác sản xuất, với sự giúp đỡ của cơ quan chủ quản Nhà Nước, Xí nghiệp đã đầu tư cải tạo và xây dựng một cơ sở sản xuất mới nằm trên đường Trần Cao Vân- Thành phố Đà Nẵng và công trình được hoàn tất và đưa vào sử dụng vào tháng 11/1981 với tổng diện tích mặt bằng là 17.400m2. Đồng thời đổi tên là Nhà máy Nhựa Đà Nẵng. Ngày 29/11/1993, theo Quyết định số 1844/QĐ – UB của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Nhà máy Nhựa Đà Nẵng được đổi tên thành Công ty Nhựa Đà Nẵng - chịu sự quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng với tên giao dịch là DANANG PLASTIC COMPANY ( viết tắt là DPC), trụ sở tại 199 Trần Cao Vân – Thành phố Đà Nẵng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là sản xuất, cung ứng, kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm nguyên vật liệu thuộc lĩnh vực nhựa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng trong nước. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comNgày 04/08/2000 theo Quyết định 90/2000/QĐTT của Thủ Tướng Chính Phủ, Công ty được Cổ phần hoá và lấy tên là Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng.Sau đó các cấp lãnh đạo quyết định gửi hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu lên Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ngày 10/12/2001 cổ phiếu của công ty Nhựa Đà Nẵng chính thức giao dịch tại Trung tâm Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của công ty là 15,8 tỷ VND với cơ cấu vốn điều lệ như sau: Nhà nước chiếm 31,5%, cổ đông trong công ty chiếm 27,33%, cổ đông bên ngoài chiếm 41,17%. * Về mặt pháp lý của công ty: - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG - Tên giao dịch: DANANG PLASTIC JOINT – STOCK COMPANY - Tên viết tắt: DANAPLAST.Co - Trụ sở: 371 TRẦN CAO VÂN – tp ĐÀ NẴNG
Xem thêm

10 Đọc thêm

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Vào giai đoạn này xản xuất kinh doanh của Cảng Khuyến Lương gặp không ít khó khăn sản lượng bốc xếp hàng giảm đáng kê, người lao động thiếu việc làm, đời sống công nhân viên giảm sút do thu nhập thấp. Nguyên nhân của khó khăn này là do chiến tranh lạnh của liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu tan rã. nguồn hàng xuất nhập khẩu hai chiều từ Việt Nam sang và các nước Đông Âu về Việt Nam bằng các xà lan LSAH không còn, nguồn hàng duy nhất qua Cảng Khuyến Lương là hàng nội địa, đó là:Gạo từ miền nam vận chuyển cung cấp cho miền bắc. than từ quảng ninh cùng một mặt hàng khác vận chuyển về Hà Nội qua Cảng Khuyến Lương, song vào thời điểm này hai nguồn hàng còn lại duy nhất này cũng bị hạn chế bởi 2 lý do: Nhu cầu vận chuyển gạo từ miền nam ra miền bắc được bốc xếp qua Cảng Khuyến Lương giảm dần và giảm hoàn toàn bởi lẽ : từ khi khoá 10 được tạo điều kiện đổi mới trong nông nghiệp, đã khiến người nông dân ý thức, tự chủ được trong sản xuất. Miền bắc đã tự chủ được lương thực vì vậy đã tạo điều kiện cho miền nam xuất khẩu gạo. Vì không không phải tạo điều kiện cung cấp cho miền bắc nên nhu cầu vận chuyển gạo từ miền nam qua Cảng Khuyến Lương bị cắt bỏ hoàn toàn. Giao thông được Nhà nước chú trọng phát triển một cách đồng bộ. Quốc lộ 1, quốc lộ 5 và nhiều tuyến giao thông khác đều được đổi mới xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đường bộ phát triển và thật sự được coi trọng. đây là những khó khăn khách quan của đường thuỷ so với đường thuỷ dẫn đến quá trình khai thác và phát triển việc vận tải đường sông bị hạn chế. Chính vì vậy sản lượng hàng vận chuyển bốc xếp qua Cảng bị giảm sút là một điều tất yếu khách quan.33Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên thực hiên : Trần Minh Đức
Xem thêm

44 Đọc thêm

MẪU THÔNG BÁO (Về việc huỷ thanh toán giao dịch) doc

MẪU THÔNG BÁO (VỀ VIỆC HUỶ THANH TOÁN GIAO DỊCH) DOC

CÔNG TY PH ẢI CH ỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHI ỆM ĐỐI V ỚI CÁC T ỔN TH ẤT PHÁT SINH CHO KHÁCH HÀNG VÀ THÀNH VIÊN LIÊN QUAN DO GIAO D ỊCH KHÔNG ĐƯỢC THANH TOÁN.. M ỨC B ỒI TH ƯỜNG DO CÁC BÊN T Ự[r]

1 Đọc thêm

Đề tài " Thị trường chứng khoán "

ĐỀ TÀI " THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN "

thành các qui tắc bắt buộc với các thành viên tham gia . Buổi họp đầu tiên diễn ra năm 1943 tại một lữ quán của gia đình Vanber tại thành phố Bruges (Vương quốc Bỉ ) .Trước lữ quán có 1 bảng hiệu vẽ hình ba túi da và chữ .Ba túi da tượng trưng choc ho ba nội dung của thị trường chứng khoán :thị trường hàng hoá , thị trường ngoại tệ , và thị trường chứng khoán động sản ; còn chữ Bourse có nghĩa là mậu dịch thị trường hay còn gọi là “ nơi buôn bán chứng khoán “. Đến năm1547 , thị trường ở thành phố Bruges sụp đổ do cửa biển Envin –nơi dẫn các tàu thuyền vào buôn bán tại thành phố bị cát biển lấp mất . Tuy nhiên vào năm 1531 ,thị trường này đã được dời đến thành phố cảng Anvers (Bỉ) ,từ đó , thị trường này phát triển nhanh chóng .Một thị trường như vậy cũng được thành lập tại London (Vương quốc Anh ) thế kỷ 18 và sau đó là một loạt thị trường ra đời tại Pháp, Đức , ý và một số nước Bắc Âu và Mỹ cũng được thành lập. Sau một thời gian hoạt động , thị trường đã chứng tỏ khả năng không đáp ứng được yêu cầu cả ba loại giao dịch khác nhau .Vì thế , thị trường hàng hoá được tách thành các khu thương mại , thị trường ngoại tệ được tách ra và phát triển thành thị trường hối đoái . Thị trừơng chứng khoán động sản trở thành thị trường chứng khoán . Như vậy , thị trường chứng khoán được hình thành cùng với thị trường hàng hoá và thị trường hối đoái . Quá trình phát triển của thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều bước thăng trầm . Lịch sử đã ghi nhận hai đợt khủng hoảng lớn , đó là khi các thị trường chứng khoán lớn ở Mỹ ,Tây Âu ,và Bắc Âu ,Nhật Bản bị sụp đổ chỉ trong vài giờ vào “ ngày thứ năm đen tối “ 29/10/1929 và “ ngày thứ hai đen tối “ 19/10/1987 và vừa qua là cuộc khủng hoản tài chính châu á mà khởi nguồn là từ Thái Lan . Song trải qua các cuộc khủng hoảng ,cuối cùng thị trường chứng khoán lại được phục hồi và tiếp tục phát triển , cho tới nay đã có trên 160 sở giao dịch trên toàn thế giới . Thị trường chứng khoán đã trở thành một thể chế tài chính không thể thiếu được trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường Hiên nay trước xu thế kinh tế quốc tế và khu vực với sự ra đời của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) , của Liên minh Châu Âu , của các khối thị trường chung , đòi hỏi các quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ và hiệu quả cao .Thực tế phát triển kinh tế ở các quốc gia trên thế giới đã khẳng định vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán trong phát triển kinh tế
Xem thêm

46 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP H36

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP H36

Kế toán công trình: Ghi chép các nghiêp vụ kinh tế phát sinh ở công trườngthi công.89Kế toán thanh toán công nợ: Theo dõi tình hình biến động các khoản thunợ, thanh toán nợ đối với các chủ thể khác.2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢNXUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂYLẮP H36.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp xây lắp H36 2.2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tại Xí nghiệp Chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ các chi phí sản xuất phát sinh trong lĩnhvực hoạt động xây lắp, là bộ phận cấu thành lên sản phẩm xây lắp. Do đặc điểmriêng của ngành nên chi phí thường mang tính đa dạng, không ổn định, phụthuộc vào từng giai đoạn thi công từ đó mà quá trình tập hợp chi phí xây lắp gặpnhiều khó khăn.2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuấtĐể tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch sản xuất, giá thành dự toán, tính giáthành sản phẩm, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch dự toán, Xí nghiệp phânloại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm toàn bộ các loại nguyên vật liệu cầnthiết để tạo ra sản phẩm: nguyên vật liệu chính (xi măng, bê tông, sắt, thép, gạchđá, sỏi...), các loại vật liệu phụ (dây thép buộc, đinh, que hàn điện...), các loại vậttư chế sẵn (lưới thép, bê tông đúc sẵn...) và các loại vật tư hoàn thiện công trình(bồn tắm, máy điều hoà...).Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản lương chính, lương phụ và cáckhoản phụ cấp lương của công nhân tham gia vào việc thi công gồm công nhântrực tiếp thi công, tổ trưởng các tổ thi công và công nhân chuẩn bị, thu dọn côngtrường. Chi phí sử dụng máy thi công:
Xem thêm

26 Đọc thêm

HDGDNGLL 8.hst

HDGDNGLL 8

- Tổng hợp kết quả các phần thi và trao thưởng.E. Kết thúc hoạt động : (3’) - GVCN nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm; tuyên dương và động viên các đội chơi giành được kết quả cao.- Dặn dò:+ HĐ sau: 30-4, ngày lịch sử đáng nhớ.+ Chuẩn bị: - Tìm hiểu về lịch sử ngày 30-4 - tìm hiểu các tấm gương anh hùng, các chiến dịch, các câu chuyện, bài hát …liên quan. - Nêu lên những nhận thức của bản thân…GV: Ngô Thị NhànTrường THCS Lao Bảo Giáo án HĐGDNGLL 8GV: Ngô Thị NhànCâu 2: Biểu hiện nào thể hiện rõ nhất tác hại của tệ nạn xã hội?A. Ảnh hưởng xấu đến đạo đức người mắc tệ nạn xã hội. B. Ảnh hưởng xấu đến người mắc tệ nạn xã hội, gia đình và toàn xã hội.C. Chỉ ảnh hưởng đến gia đình người mắc tệ nạn xã hội.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giao an NGLL 8

GIAO AN NGLL 8

-Thống nhất về chương trình, nội dung, yêu cầu tổ chức tiết sinh hoạt lớp . - Phân công :+Những người đọc đăng kí của các tổ và giao ước thi đua của lớp;+Những người chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, kể chuyện;+Trang trí lớp : T ổ 3IV.Tiến hành hoạt động:1.Khởi động : Hát tập thể bài" Mái trường mến yêu"2.Tuyên bố lí do : NĐK ( Nguyễn Hữu Liêm ) tuyên bố lý do *Trong học tập 1 yếu tố quan trọng là phải có phương pháp học tập đúng đắn thì mới đạt được kết quả cao . Trong chúng ta mỗi người có phương pháp học tập riêng của mình . những bạn có nhiều kinh nghiệm tốt trong học tập sẽ trình bày phương pháp với lớp để các bạn tham khảo và thảo luận để biến những kinh nghiệm đó thành phương pháp học tập bổ ích cho mỗi cá nhân . Trong tiết hoạt động hôm nay, lớp chúng mình sẽ cùng nhau thaỏ luận phương pháp học tập và đăng kí những chỉ tiêu thi đua của mình để việc học tập của lớp nói chung và của mỗi người đạt được kết quả tốt nhất.Hoạt động 1: Báo cáo, thảo luận về phương pháp học tậpNĐK: nêu yêu cầu về việc báo cáo kinh nghiệm học tập . Yêu cầu mỗi bạn khi phát biểu ý kiến không đọc báo cáo đã viết sẵn mà dùng lời để trao đổi tranh luận một cách tự nhiên .Lớp trưởng lần lượt nêu các vấn đề để lớp trao đổi thảo luậnVD:- Làm thế nào để học tốt môn toán?- Làm thế nào để học tốt môn ngữ văn ?- Lớp ta học yếu nhất môn nào? Tại sao? hướng khắc phục ?- Sau mỗi vấn đề nêu lên, lớp phó phụ trách học tập phối hợp cùng lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận, trao đổi và thống nhất* Có thể lấy tinh thần xung phong hoặc chỉ định các học sinh được chọn làm hạt nhân phát biểu ý kiến.NĐK tổng kết tóm tắt vấn đề đã thống nhấtVới những vấn đề hoặc tình huống khó NĐK mời GV cố vấn giải đápHoạt động 2: * Văn nghệ : NĐK chương trình văn nghệ giới thiệu 1 vài tiết mục * Giao ước thi đua* NĐK nêu thể lệ giao ước thi đua và lần lượt mời các tổ trưởng thay mặt tổ lên giao ước thi đua.- Bản giao ước thi đua của tổ đã có chữ kí của các tổ viên. Tổ trưởng khi lên giao ước thi đua cần nêu rõ
Xem thêm

22 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu phiếu đề nghị hợp pháp hóa chứng nhận lãnh sự doc

TÀI LIỆU MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỢP PHÁP HÓA CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ DOC

_FOR THE PURPOSE OF : _ TÔI XIN CAM ĐOAN NHỮNG LỜI KHAI TRÊN LÀ ĐÚNG SỰ THẬT V À HOÀN TOÀN CH ỊU TRÁCH NHI ỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT VỀ TÍNH XÁC TH ỰC CỦA HỒ SƠ NÀY.. _I HEREBY CERTIFY THAT THE[r]

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề