GIẢNG GIẢI VỀ MÁU ĐỎ CÒN NHÂN NUCLEATED RED CELLS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIẢNG GIẢI VỀ MÁU ĐỎ CÒN NHÂN NUCLEATED RED CELLS ":

Giảng giải về máu đỏ còn nhân (nucleated red cells) ppt

GIẢNG GIẢI VỀ MÁU ĐỎ CÒN NHÂN NUCLEATED RED CELLS

Giảng giải về máu đỏ còn nhân (nucleated red cells) Trong bài dưới đây có nói: khi nhìn mẫu máu dưới kính hiển vi "Không thấy nucleated red cells". Đây là một điểm quan trọng mà hematologists luôn luôn đi tìm khi nhìn máu dưới kính hiển vi khi khám những bnhân bị thiếu máu nặng . Khi thiếu máu, nhìn duới kính hiển vi, thì về hình thái cuả tb máu đỏ , để ý xem có anisocytosis, poikilocytosis, stippling, polychromasia etc. hay không. Có những hình thái đặc biệt sẽ cho biết những nghi ngờ rất quan trọng: chẳng hạn thấy tear drop cells (hình gịọt nước mắt) thì nên nghi có myelofibrosis (tủy hoá sợi). Bình thường tế bào máu đỏ trong máu ngoại biên không còn nhân nưã (nó đã mất nhân rồi khi ra khỏi tủy xương). Trong các giai đoạn tăng trưởng của red cells, thì tb máu đỏ còn nhân (nucleated red cell) còn đứng trước tế bào máu đỏ hình lưới (reticulocytes) (nghiã là nó còn trẻ hơn, immature hơn). Tiến trình sinh trưởng cuả tb máu đỏ bắt đầu từ tủy xương. Cả tiến trình đó gọi là erythropoiesis (đọc là ê-rít-thrô-pô-i-ê-zis). Tiến trình trong tủy xương này kéo dài độ 5 ngày, rồi sau đó tế bào máu đỏ trưởng thành, ra sống ở ngoại biên 120 ngày rồi chết. Erythropoiesis, dưới sự kích thích của Erythropoietin- bắt đầu từ tb tiên tổ rồi tách thành rubriblast, sau đó prorubricytes, rubricyte, metarubricyte, diffuse basophilic erythrocyte, rồi trở thành erythrocytes. Erythrocytes là tb máu đỏ đã trưởng thành. Erythrocytes cũng giống như người đã thành niên (18 tuổi chẳng hạn), tb mạng lưới trẻ hơn, độ 16-17 tuổi (note 1), còn nucleated red cells (cũng gọi là metarubricyte (note 2) thì độ 14-15 tuổi. Từ rubriblast (note 3) cho đến nucleated red cells thì suốt tiến trình này ở trong tủy xương, cho nên khi nhìn thấy tb máu đỏ mà vẫn còn nhân (nucleated red cells ) thì phải nghi ngờ là có điềm dữ (a bad sign) (nó đáng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đếm Máu docx

ĐẾM MÁU DOCX

cũng "giặc đến nhà, đàn bà phải đánh" và những tb máu đỏ trẻ tuổi cũng phải ra máu ngoại biên Tế bào máu đỏ thì đơn giản hơn: từ blasts (trẻ tuổi nhất) cuả máu đỏ trong tủy xương (gọi là erythroblast hay rubriblasts; erythro: hồng; rubrid đỏ), sẽ truởng thành dần, vẫn còn nhân (nucleated red cells) rồi mất nhân đi, thành reticulocytes (tế bào mạng), rồi trưởng thành hẳn (erythrocytes) rồi chết sau 120 ngàỵ. Cho nên khi bnhân bị nguy kịch, nhìn phết máu, gọi là "stressed marrow" (tủy bị khốn cùng, cho nên đẩy tế bào trẻ tuổi ra), thì phải thấy metamyelocytes, bands, hoặc phía red cells thì thấy nucleated red cells Cho nên khi thấy lab báo rằng phết máu có nucleated red cells: đây là một điềm rất bất thường Các hematologists tiên phong vẽ ra bản đồ tế bào máu, thì vẽ blasts (tế bào trẻ tuổi nhất) bên trái của trang giấy, rồi cứ thế trưởng thành lên thì vẽ dần sang tay phải. Chẳng hạn máu đỏ thì vẽ như sau: (Bắt đầu từ stem cell) rồi đến Rubriblast > Prorubricyte > Rubricyte > metarubricyte > basophilic erythrocyte (reticulocyte) > erythrocyte (từ trẻ nhất bên trái, sang già nhất bên phải). Hoặc tế bào máu trắng trung hoà (neutrophils): (Bắt đầu từ stem cell) rồi đến Myeloblast > Promyelocytes > Myelocyte > Band > Segmented neutrophils. Cho nên khi nhiễm trùng, phải động viên những tế bào trẻ hơn từ tủy xương ra tức là dần dần phải lấy tb từ phía trái của hình vẽ ra, cho nên trên trại bệnh ta gọi là "left shift" (chuyển sang trái) (giá họ vẽ từ phải sang trái như viết chữ Tàu thì đã gọi là "right shift") Bs Nguyễn Tài Mai
Xem thêm

7 Đọc thêm

Thiếu Máu ppsx

THIẾU MÁU PPSX

Thiếu Máu Bnhân 83 tuổi đàn bà, caucasian, trại nội thuơng hỏi ý kiến vì thiếu máu Hct 29%, MCV bình thuờng, MCH bình thường, Platelet bình thuờng (normocytic normochromic anemia), TB máu tráng 18 nghìn /mm3, nhưng bnhân đang uống Prednisone. Thử nghiệm gan, thận, LDH, Serum B12, Folate, Iron, TIBC, Ferritin, Protein electrophoresis, Serum immunofixation: normal, Nước đái: normal. Dòm phết máu dưới ống dầu (phóng đại 1000 lần): tb máu không thấy gì lạ, chỉ thấy hơi anisocytosis, poikilocytosis. Không thấy tb máu đỏ còn nhân (nucleated red cells). Bnhân uống Furosemide, Calcium channel blocker. BSử dị ứng: Bnhân uống Prednisone vì cách đây độ 3 -4 tuần bnhân bị phản ứng với Allopurinol khá nặng, gần như bị Stevens-Johnson synd. Khám cơ thể không thấy gì lạ, chỉ thấy còn nổi mẩn ở hai chân, gan không lớn, spleen không lớn, không khám thấy hạch ngoại biên. Vú không có cục. Khám hậu môn không thấy máu. Vital signs: normal, không sốt . CAT scans cuả ngực và bụng không thấy gì. Bạn sẽ giải thích thiếu máu như thế nào? (đây là 3 cases xem trong độ 9-10 consultations tuần qua) NTM Trường hợp kể ở đây cũng là một trong những trường hợp thường thấy trong consultations về máu, và lắm khi rất khó tìm rõ nguyên nhân. Sau khi đã lấy bệnh sử, khám cơ thể, nhìn các CAT scans v v cẩn thận rồi, bây giờ chỉ nói về đếm máu toàn diện (CBC - complete blood count) mà thôi. Ngoài việc nhìn một phết máu mỏng, hematologists thường chia thiếu máu ra làm ba loại. Chia ra làm ba loại, tức là dựa theo thể tích trung bình (TTTB) cuả tb máu đỏ (mean corpuscular volume - MCV). Nếu TTTB ở khoảng 80 fL -95 fL: thì gọi thiếu máu này là NORMOcytic anemia; nếu duới 80 thì gọi MICROcytic anemia, còn trên 95 (hay có sách dùng 100 cho dễ nhớ; sai cũng không bao xa) thì gọi MACROcytic anemia.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tăng Tế Bào Máu Trắng /Thiếu Máu Đỏ pptx

TĂNG TẾ BÀO MÁU TRẮNG /THIẾU MÁU ĐỎ PPTX

tính và thiếu máu dai dẳng vì tủy đang bị ung thư máu xâm nhập (bone marrow infiltration by leukemic cells). Tăng Tế Bào Máu Trắng/Thiếu Máu Đỏ (Tiếp theo) Trường hợp này thì hematology diagnosis cuối cùng là Acute myelogenous Leukemia (AML) ở một bnhân 82 tuổi, và về medical oncology thì cũng vừa tìm ra ung thư ruột già, dù rằng đây chỉ là giai đoạn mới bắt đầu, và không cần phải chưã gì cho ung thư này nưã (về ung thư ruột già trong bnhân này: nếu không chưã trị gì nưã, để nguyên, xác suất sống quá 5 năm trong trường hợp này khoảng 80%). 80% sống được đến 82+5 = 87 tuổi thì chưã làm gì. Cái khó hiện nay là sẽ phải chữa ung thư máu acute myelogenous leukemia ở bnhân này ra sao? Nếu không chữa, sẽ phải cứ thế truyền máu đỏ để kéo dài đời sống của bnhân (transfusion dependent). Nếu không chữa, có lẽ bnhân này sẽ không sống qúa được 3 - 6 tháng. Nếu chữa , thì sẽ chữa bằng cách nào? Tiêu chuẩn hiện nay để chữa AML sẽ phải là ghép tủy xương, sau khi đã phá hủy toàn diện tủy xương cuả bnhân đang bị ung thư máu tràn ngập (gọi là ablation induction chemotherapy và TBI - TBI: total body irradiation). Sau khi đã phá hủy toàn diện tủy xương rồi, thì sẽ cứu bnhân trở lại: bằng cách ghép tủy. Vì trong vòng 21 ngày -30 ngày đầu tiên khi ghép tủy: bnhân không chế tạo ra đưọc máu nữa, cho nên sẽ hoàn toàn sống nhờ máu truyền vào: red cells, platelet transfusions trong suố thời gian đó. Và trong khoảng thời gian này, cơ thể không có tb máu trắng, cho nên mở rộng cửa cho tất cả các nhiễm trùng đang chờ đợi xâm nhập cơ thể (oportunistic infections). Vì thế tử vong ngay sau khi ghép tủy hiện nay vẫn còn ở 15% số bnhân đươc ghép. Đó là nói đến các biến chứng cấp tính ngay sau khi ghép, còn chưa kể đến các biến chứng kinh niên ở những bnah^n này: chẳng hạn GVH (graft versus host) complications: tủy xương ghép vào sẽ phá bnhân và những bnhân này thường cần Prednisone dài hạn ngoài các immunosuppressants khác.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Thiếu Máu đỏ - Anemia pdf

THIẾU MÁU ĐỎ ANEMIA

(1)"định nghĩa: thiếu máu đỏ có nghĩa: Hematocrit ở đàn ông dưới 42 %, ở đàn bà dưới 38%" Về định nghĩa thiếu máu, thì có thể dùng Hematocrit (HCT) hay Hemoglobin (HGB). HGB dĩ nhiên phải chính xác hơn HCT, vì không tùy thuộc vào thể tích nước cơ thể -volemia- (tức là không tùy thuộc vào mức độ thiếu nước (dehydration) cuả bnhân. Nhưng nói một cách chung chung, thì HCT/3 = HGB. Vì thế Hct 33% thì Hemoglobin ở khoảng 11 gram/dL . Như đã nói trong bài trước, các hematologists "già" hơn thường dùng Hct vì hồi đó máy đo Hemoglobin chậm hơn: Hct chỉ cần một máy ly tâm hạng xoàng, có kết quả ngaỵ. Con số bình thường để định nghiã thiếu máu, nói ra thì có nguời sẽ "giận" bảo rằng y sĩ mà không biết con số normal hay sao? Thế nhưng hồi 1985 gì đó, trong một báo y khoa, có một tác giả làm một study rất tầm thường: họ đi trong hành lang nhà thương đại học, thấy ai mặc áo trắng M.D. (M.D. đủ trình độ, đủ specialties) thì chỉ hỏi có một câu: "xin cho biết Hct bình thường là bao nhiêu?" Ngạc nhiên: gần 30% y sĩ ngớ ra, không biết con số đích xác này là bao nhiêu. Không biết bình thường thì làm sao biết bất thuờng !!! (Bài này đọc ở đâu lâu quá quên rồi). (2) về Thalassemia, có một "mẹo" (trick): khi đọc Hct thấy 34% chẳng hạn (tức là thiếu máu), liếc sang MCV (mean corpuscular volume) thấy MCV thấp (thấp hơn 80 fL) (tức là microcytic anemia - thiếu máu tế bào nhỏ), vậy thì differential DX's chính sẽ gồm có thiếu sắt (iron deficiency anemia) và thalassemias. Liếc sang RBC (red cell count) nếu thấy dưới 5 triệu RBC/mm3 thì thường là iron deficiency, nếu trên 5 triệu thì thường là Thalassemia. Đây là mẹo trong nghề mà thôi, dĩ nhiên sau đó phải làm Hemoglobin electrophoresis để xác nhận. (3) Trong trường hợp thiếu máu tế bào nhỏ (microcytic anemia): đa số phải là thiếu sắt, mà ở đàn bà đã tắt kinh hay đàn ông (không chảy máu đi đâu được): thì bắt buộc phải đi tìm nguồn gốc chảy máu ở đường tiêu hoá (Gastro-Intestinal tract – GI Tract), và dĩ nhiên ngại nhất là đang có ung thư ruột già tiềm ẩn, và phải soi ruột. Trong trường hợp thiếu máu vì thiếu sắt
Xem thêm

14 Đọc thêm

Thiếu Máu đỏ pot

THIẾU MÁU ĐỎ

Thiếu Máu đỏ Nói về thiếu máu đỏ, vậy thì một con số đáng để ý là khi truyền cho bnhân một đơn vị máu (one unit of PRBC's - Packed Red Blood cells) thì Hct sẽ tăng (increment) khoảng 3.5 - 4%. Dĩ nhiên dùng Hemoglobin chính xác hơn, vì Hematocrit sẽ bị tình trạng nhiều hay ít nước của cơ thể (hydration) ảnh hưởng (tức là hemoconcentration - "máu "đặc " hơn hay hemodilution - máu "loãng" hơn) (Chớ lầm việc này với erythrocytosis: vì erythrocytosis không muốn nói đến volume, mà chỉ nói đến con số cuả tế bào máu đỏ mà cũng như đã nói trong bài truớc, erythrocytosis có thể chỉ do phản ứng - reaction - chẳng hạn thấy ở người hút thuốc lá - hoặc nó đích thực biểu hiệu ung thư máu - a myeloproliferative disorder). Ghi chú: chữ "myeloproliferative" disorders là một chữ đã cũ, nhưng không có chữ gì khá hơn, thì cứ dùng, thế thôi . Chữ này để phân biệt với "lymphoproliferative" disorders - Khi nói lymphoprolif. disorders tức là muốn nói tới ung thư máu có dính líu đến lymphocytes - chẳng hạn CLL (chronic lymphocytic leukemia hay ALL Acute lynphocytic - hoặc lymphoblastic - leukemia - Dĩ nhiên chữ này (lymphoproliferative disorder ) muốn ám chỉ một tiến trình ung thư (a neoplastic process - thế cho nên các loại lymphomas cũng gọi là lymphoproliferative disorder). Những ung thư máu còn lại (ngoài lynmphocytes ra), vì ngờ rằng tất cả đều từ một phân nhánh chung với nhau: cho nên gom lại với nhau, gọi là "a myeloproliferative disorder: tức là ung thư CML - chronic myelogenous leukemia - AML - acute myelogenous leukemia - AMML - Acute myelogenous monocytic leukemia, Essential thrombocytosis hoặc essential thrombocythemia - Polycythemia vera, ung thư tế bào máu đỏ: erythroleukemia). Vậy thì trở lại tế bào máu đỏ, cứ nhớ con số 4% tương đương với một đơn vị máu (một bịch máu) cho dễ tính, dễ nói chuyện. Trở lại câu hỏi: thiếu máu đến mức nào thì cho là trầm trọng? Câu hỏi này rất quan trọng: vì gồm trong đó hai câu hỏi:
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề KT 1 tiết sinh 8 HKI

ĐỀ KT 1 TIẾT SINH 8 HKI

Kiểm TraMôn : Sinh Thời gian : 45 phút.Điểm Lời phê :Phần I : Trắc nghiệm ( 3 điểm )A. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau ( mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm)1 . Nhóm máu có thể nhận được các nhóm máu khác truyền cho mà không gây chết người là : a . Máu O b . Máu AB c. Máu B d. Máu A 2 . Giúp xương to ra về bề ngang là chức năng của : a . Khoang xương b. Mô xương xốp c. Mô xương cứng d . Màng xương 3 . Chức năng dưới đây không phải của mô biểu bì : a . Hấp thu b. Dự trữ c. Tiết d . Bảo vệ 4 . Tế bào sau đây có vai trò trong sự đông máu là : a . Tiểu cầu b. Limphô T c. Hồng cầu d. Bạch cầu 5 . Tâm thất phải co bóp đẩy máu vào : a . Tâm thất trái b . Tâm nhĩ phải c . Động mạch chủ d . Động mạch phổi 6 . Sự trao đổi khí ở vòng tuần hoàn nhỏ xảy ra ở : a . Tim b . Phổi c . Thận d. Gan B. Điền từ thích hợp vào chỗ trống : ( 1,5 điểm )Tế bào là đơn vị cấu tạo và đơn vị ......(1).....của cơ thể. Tế bào được bao bọc bằng lớp màng sinh chất có chức năng thực hiện ....(2)...giữa tế bào với môi trường trong cơ thể. Trong màng là ....(3).... có các bào quan như : lưới nội chất, bộ máy gôn gi, riboxom, ti thể, ở đó diễn ra mọi ......(4)..... của tế bào. …(5)....điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, trong nhân có .....(6).........1………………………. 2……………………… 3………………………4………………………. 5……………………… 6………………………Phần II : Tự Luận ( 7 điểm )Câu 1 : Giải thích nguyên nhân của hiện tượng mỏi cơ? ( 2 điểm )....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xem thêm

4 Đọc thêm

Máu đỏ ppt

MÁU ĐỎ PPT

Máu đỏ Trong bảng đếm máu (CBC - complete blood count), có mấy con số báo cho biết tình trạng máu đỏ: đó là "RBC" (red blood cell count) tức là số tế bào máu đỏ, Hemoglobin, Hematocrit. Trong ba con số đó, thì RBC thường vô ích: chỉ nên để ý đến hoặc là hematocrit, hoặc Hemoglobin. Hematocrit đo thể tích (volume) cuả máu đỏ, còn Hemoglobin đo trọng lượng sắc tố cuả máu đỏ. Nói một cách chung chung, thì Hemoglobin đúng hơn vì Hematocrit lệ thuộc vào volume (thể tích) cuả toàn cơ thể: cho nên nếu bnhân bị dehydrated thì Hematocrit sẽ hơi cao lên (hemoconcentrated) hoặc nếu bnhân có quá nhiều nước thì Hematocrit sẽ hơi thấp hơn (máu loãng ra), tức là bị hemodilution. Trường hợp này thấy rõ khi bnhân mới vào nhà thương, và bắt đầu truyền nước vào tĩnh mạch, sau một thời gian Hct (Hematocrit) sẽ phải giảm Cho nên giưã hai con số Hct và Hgb (hemoglobin): thì nên chú ý vào con số Hgb: số này chính xác hơn Nhưng theo truyền thống, với sự tiến bộ về kỹ thuật trong y khoa: thời xa xưa (20-30 năm trước) kỹ thuật còn kém: đo Hemoglobin khó hơn là đo hematocrit cho nên các hematologist "già" thường dùng Hct hơn là dùng Hgb. Lý do chính là vì hồi đó: đo Hgb thì phải chờ phòng thí nghiệm, còn Hct thì chỉ cho vào máy ly tâm là nhìn thấy ngay Nói RBC (số đếm tb máu đỏ) vô ích vì nó không giúp gì được nhiều, may ra chỉ có lợi trong một trường hợp mà thôi: liếc qua xem bnhân có bị Thalassemia không. Điểm đáng nhớ như sau: Trong cả Thalassemia và iron deficiency anemia: hai truờng hợp đó đều là microcytic anemia (thiếu máu tế bào nhỏ): nhưng trong Thalassemia thì RBC thuờng cao hơn 5 triệu / mm3, trong khi đó thiếu máu vì thiếu sắt (iron deficiency anemia) thì RBC thường thấp hơn 5 triệu. Ngoài trường hợp này ra thì đếm RBC mất thì giờ vô ích (nay theo truyền thống vẫn cứ thế báo cáo, vì RBC do máy tự động đếm, chả ai hỏi, máy cứ thế đếm, rồi cứ thế in ra, buy one get one free). Nếu chỉ nhìn vào Hematocrit (Hct) thôi thì có vài giá trị (values) cần nhớ : trung bình ở đàn ông bình thuờng Hct phải bằng hay trên 42%, còn đàn
Xem thêm

7 Đọc thêm

Case records of the Massachusetts General Hosp pot

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSP

phóng lớn hơn - tức là phóng đại 1000 -một nghìn- lần, dùng thị kính dầu - oil - xem có phải đó là tế bào máu hay lại là tế bào khác : chẳng hạn nhìn xem có phải tế bào ung thư ở nơi khác (vú, phổi, melanoma, thận ngay cả lymphoma) xâm nhập vào tủy : tức là một ung thư nào đó (thuờng nói tắt là solid tumors - để phân biệt với leukemia) đã "chạy" đến tủy, hoặc tủy đã bị do mô sợi thay thế, tức là myelofibrosis. Chứng tủy hoá sợi - Myelofibrosis - vẫn còn là một bí mật trong ung thư tủy xuơng, vì hiện nay ta vẫn chưa rõ những tế bào sợi này từ đâu ra, có nghĩa là không rõ tổ tiên các tế bào này thuộc hệ thống nào - cell lineage nào - cuả tủy xuơng? nó có phải từ những tế bào rất tiên tổ (primordial) cuả tủy, hay là nó chỉ là những tế bào phụ thuộc (supportive) cuả tủy? - tuơng tự như ý niệm mesenchymal cells cuả mô (tissue) - Đây là một trong các nghiên cứu hiện nay đang bùng nổ rất nhanh trong hematology ; vì các tiến bộ về stem cells đã bắt đầu soi sáng ý nghiã cuả các tế bào này. Vì không rõ myelofibrosis từ hệ thống nào ra, cho nên nay ta không biết cách chưã trị cuả chứng này và đa số bnhân không sống qúa 3 năm. (hết lời bàn cuả NTM). (sẽ viết sau) NTM Bs Nguyễn Tài Mai
Xem thêm

7 Đọc thêm

Gạo đỏ lên men - Hướng mới trong điều trị máu nhiễm mỡ potx

GẠO ĐỎ LÊN MEN - HƯỚNG MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ MÁU NHIỄM MỠ POTX

Gạo đỏ lên men - Hướng mới trong điều trị máu nhiễm mỡ Gạo đỏ lên men (hay còn gọi Men gạo đỏ hoặc Red yeast rice) chứa những hợp chất có tác dụng làm giảm cholesterol một cách đáng kể so với nhóm thuốc statins (làm ức chế hoạt động của các enzyme gan có nhiệm vụ sản xuất ra cholesterol). Tuy nhiên, người bệnh cần chú ý khi có ý định sử dụng gạo đỏ để thay thế nhóm thuốc này. Gạo đỏ lên men Gạo đỏ lên men là một trong những loại thực phẩm được sử dụng từ hàng nghìn năm nay tại các quốc gia Châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Người ta dùng một loại men đặc biệt có tên khoa học là Monascus purpureus để ủ lên gạo, sau đó dùng để nấu thành cơm như các loại gạo trắng thông thường hoặc để tạo màu cho các món ăn khác. Theo y học cổ truyền Trung Hoa, gạo đỏ lên men dùng để chữa các chứng đầy bụng, khó tiêu và giúp lưu thông máu. Tuy nhiên, y học hiện đại đã phát hiện ra rằng men gạo đỏ còn có tác dụng thần kỳ trong việc làm giảm lượng cholesterol trong máu, thậm chí còn hiệu quả hơn sử dụng thuốc statins. Lý do là vì trong men gạo đỏ có chứa các hợp chất monacolins tự nhiên, đặc biệt là monacolins nhóm K có tác dụng ngăn chặn sự sản sinh HMG-CoA, một loại enzyme làm thúc đẩy quá trình tạo cholesterol. Một nghiên cứu mới đăng trên tờ Annals of Internal Medicine (Mỹ) đã theo dõi 62 bệnh nhân trong vòng 12 tuần. Nhóm bệnh nhân này đã dừng dùng thuốc statins khi thuốc xuất hiện một số tác dụng phụ như: nhức đầu, khó ngủ, tấy da, đau nhức, yếu cơ… Họ được tách làm hai nhóm, một nửa được cho sử dụng 1,800 miligram gạo đỏ lên men hai lần mỗi ngày và nửa kia chỉ
Xem thêm

5 Đọc thêm

Ôn tập HKi

ÔN TẬP HKI

bàobào B ng 35.5:ảB ng 35.5: Tiêu hóa Tiêu hóaCơ quan thực hiệnCơ quan thực hiệnMiệngMiệngThực Thực quảnquảnDạ Dạ dàydàyRuộtRuộtnonnonRuột Ruột giàgiàHoạt Hoạt động

29 Đọc thêm

HO RA MÁU doc

HỔ RA MÁU ĐỎ C

Nội soi phế quảnChụp phế quản và động mạch phế quản III. CHẨN ĐÓAN PHÂN BIỆT :Phân biệt với nôn ra máu : Là máu chảy ra từ đường tiêu hóaMáu bầm có lẫn thức ăn.Nguyên nhân do bệnh lý bộ máy tiêu hóa gây nên. IV. ĐIỀU TRỊ :1.Nhanh chóng nhập viện ngay với những trường hợp vừa và nặng để có điều kiện xử trí cấpcứu kịp thời.2. Xử trí suy hô hấp cấp : bảo đảm thông khí tốt, thở oxy, đặt sonde3. Bù lượng máu đã mất: truyền máu cùng nhóm4. Cầm máu : Glanduitrin 5-10UI + 250ml G 5% TTM.Hemocaprol 1-2 ống tiêm tmPhẫu thuật nếu cần5. Điều trị căn nguyên :
Xem thêm

10 Đọc thêm

Viết review như thế nào để có thể bán được sản phẩm? docx

VIẾT REVIEW NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM? DOCX

ng tin cá ncó giá cao,á. n có một đoc giả sử dụhiểu về sứcqua sản phẩbài viết. iew về mộtua hàngó trên mạng

5 Đọc thêm

kiemtrasinh7

KIEMTRASINH7

Phòng GD-ĐT TháI thụy đề kiểm tra cuối năm học 2009-2010 Môn:sinh học 7(Thời gian làm bài 45 phút)Họ và tên...............................Lớp...........SBD.......... I Trắc nghiệm (2điểm )Hãy chọn phơng án đúng nhất điền vào bảng sau Câuhỏi1 2 3 4 5 6 7 8Đápán 1.Ngời ta dùng biện pháp sinh học để tiêu diệt sâu hại lúa bằng cách thả : a.ong vò vẽ b.ong mắt đỏ c.bọ xít d.ong mật 2.Sự trao đổi khí ở giun đất đợc thực hiện qua: a.da b.ruột c.miệng d.hậu môn 3.Triệu chứng của bệnh kiết lị : a.sốt cao 41- 420c b.tắc ruột ,buồn nôn c.đau bụng đi ngoài,phân lẫn máu d. đau đầu,mất ngủ 4.ở thằn lằn máu đi nuôi cơ thể có đặc điểm gì : a.máu đỏ tơi b.máu đỏ thẫm c.máu phavà máu đỏ tơi d.máu pha 5.Chim thiên nga thuộc bộ : a.bộ Ngỗng b.bộ Gà c.bộ Chim ng d.bộ Cú6.Tập tính sinh sản của ếch đồng là :
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giải phẫu thời cận đại pptx

GIẢI PHẪU THỜI CẬN ĐẠI PPTX

máu. Trong lá thơ gởi cho Borelli, Malpighi nhớ lại: Tôi đã hi sinh hầu như cả một chủng loại ếch, một điều chưa từng xảy ra ngay cả trong cuộc chiến man rợ giữa loài ếch và loài mèo trong tác phẩm của Homer. Tôi đã thực hiện những cuộc mổ xẻ ếch, với sự trợ giúp của đồng nghiệp yêu quí của tôi, Carol Frassati, để đạt được hiểu biết chắc chắn hơn về chất màng mỏng của phổi và chính trong những cuộc mổ xẻ này tôi đã bất ngờ nhìn thấy những điều kỳ diệu hết sức… Thực vật, chúng ta thấy rất rõ khi mổ xẻ loài ếch, vì ở loài này chất màng mỏng có một cấu trúc đơn giản và các ống dẫn truyền cũng như hầu hết các cơ quan khác đều trong suốt, giúp ta thấy được cấu trúc bên trong. Thế mà quan sát bằng kính hiển vi còn cho thấy những điều kỳ diệu hơn nữa, vì trong khi tim đang đập… ta có thể quan sát được chuyển động của máu theo những hướng ngược chiều trong những ống dẫn truyền và vì thế ta hiểu rõ được sự tuần hoàn của máu… Vì bằng mắt thường tôi không thể thấy nhiều hơn trong cơ thể động vật, nên tôi đã tin rằng máu đổ vào một khoảng trống ở đó nó được gom lại bởi một ống mở ra tiếp nhận. Nhưng phổi của một con ếch khô làm tôi nghi ngờ điều này, vì các bộ phận nhỏ nhất của nó (sau này tôi biết là các mạch máu) ngẫu nhiên vẫn còn đỏ màu máu và với một thấu kính mạnh hơn tôi đã nhìn thấy không phải những đốm nhỏ giống như da cá mập mà là những ống nhỏ nối liền với nhau để tạo thành những vòng nhẫn và những đường ống này phân nhánh từ một tĩnh mạch ở một phía và động mạch ở phía kia nhiều đến nỗi không còn giữ lại tình trạng của một đường ống và thay vào là một mạng lưới xuất hiện, tạo nên hai ống từ những nhánh. Tôi có thể xác nhận sự quan sát này nơi phổi của loài rùa, cũng có tính màng mỏng và trong mờ. Từ đó tôi thấy rõ rằng máu được chia ra và chảy qua những đường ống ngoằn ngoèo và không phải đổ vào những khoảng trống, mà luôn luôn được đẩy vào những ống nhỏ và được phân phối nhờ rất nhiều những khúc quanh của các mạch máu… Để giúp những người khác kiểm chứng khám phá của ông, Malpighi
Xem thêm

9 Đọc thêm

Gián án KT HK1 Sinh 8

GIÁN ÁN KT HK1 SINH 8

đề kiểm tra học kì 1Môn: Sinh 8 Thời gian 45 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm )Câu 1 ( 2 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái (a,b,c) đứng trớc câu trả lời đúng:1. Khi cơ làm việc quá nhiều, nguyên nhân gây mỏi cơ chủ yếu là:a) Các tế bào cơ sẽ hấp thụ nhiều oxi.b) Các tế bào cơ thải ra nhiều co2.c) Thiếu oxi cùng với sự tích tụ axít lác tíc gây đầu độc cơ.2. Cột sống có chức năng là:a) Bảo vệ tim phổi và các cơ quan ở phía trên khoang bụng.b) Giúp cơ thể đứng thẳng, gắn với xơng sờn và xơng ức thành lồng ngực.c) Bảo đảm cho cơ thể đợc vận động dễ dàng.3. Máu từ phổi về tim đỏ tơi, máu từ các tế bào về tim đỏ thẫm vì:a) Máu từ phổi về tim mang nhiều co2, máu từ các tế bào về tim mang nhiều 02.b) Máu từ phổi về tim mang nhiều 02, máu từ các tế bào về tim không cớ C02.c) Máu từ phổi về tim mang nhiều 02, máu từ các tế bào về tim mang nhiều C02.4. Đặc điểm cấu tạo của phổi làm tăng bề mặt trao đổi khí là:
Xem thêm

1 Đọc thêm

am nhac lôp

AM NHAC LÔP

- Cho HS đọc lại bài TĐN số 4, GV nghe và sửa saicho HS.- Yêu cầu HS đọc lại những chỗ cha chính xác.- Cho HS hoạt động theo nhóm kết hợp gõ phách,các nhóm nghe và nhận xét lẫn nhau.- GV hớng dẫn HS đánh nhịp, yêu cầu từng nhómHS đứng dậy đánh nhịp, GV quan sát và sửa sai choHS.- Yêu cầu 1 vài HS khá lên bảng đánh nhịp cho cảlớp đọc bài kết hợp ghép lời và gõ phách.- Kiểm tra HS đọc bài cá nhân.- GV đánh giá và cho điểm.III. Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc về dân ca Việt Nam.- GV yêu cầu HS đọc bài SGK.- GV hỏi: Dân ca do ai sáng tác? Dân ca đợc lutruyền đến ngày nay nhờ hình thức nào? Hãy kể tên1 số dân tộc mà em biết?- GV giảng về dân ca Việt Nam : Dân ca VN chiathành 5 vùng: Miền núi phía Bắc, Đồng bằng BắcBộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.- GV giới thiệu cụ thể về đặc điểm vị trí địa lí và cáctên dân tộc đặc trng của từng vùng, đặc biệt là têncác bài hát dân ca của từng vùng.- Cho HS nghe các làn điệu dân ca của từng vùngdân ca.- Cho HS hát 1 số bài hát quen thuộc của từng vùngdân ca nh : Inh lả ơi, Xoè hoa ( Dân ca Thái), Lí câyđa (Dân ca Thanh Hoá), Ru em (dân ca TâyNguyên)
Xem thêm

64 Đọc thêm

Thừa Máu ppsx

THỪA MÁU PPSX

Thừa Máu Tính đã ngưng tại đây, vì đã viết xong về các loại THIẾU: thiếu máu trắng (leukopenia), thiếu máu đỏ (anemia), thiếu phiến huyết nhỏ (thrombocytopenia). Tuy nhiên như trong medical statistics về "biểu đồ hình cái chuông" (Bell curve) có bình thường - normal- thì mới có thiếu; mà có thiếu thì phải có thừa (normal distribution on a bell curve). Tuy thế, vì thiếu thì giờ, có lẽ sẽ ngưng loạt bài này ở đây dù rằng đã tính viết về THƯÀ máu: quá nhiều máu trắng (leukocytosis), thừa máu đỏ (erythrocytosis), thừa phiến huyết nhỏ (thrombocytosis) (hoặc thrombocythemia cũng thế, nhưng nói thrombocythemia thì có ý ám chỉ ung thư hơn - tức là ung thư cuả platlelet (a neoplastic process involving the platelet). Đây là môt loạt bài nếu viết ra, sẽ có thể tốn hơn 30-40 bài, vì phải tách THƯÀ MÁU ra làm hai chuyện ngay: (1) thừa máu (leukocytosis, erythrocytosis, thrombocytosis) do môt phản ứng tương đối lành (a benign process, or a reactive process). (2) thừa máu do môt. tiến trình ung thư (a neoplastic process): tức là (đối với máu trắng) gọi là leukemia, (đối với máu đỏ) gọi là erythroleukemia, (đối với phiến huyết nhỏ) gọi là essential thombocythemia. Dĩ nhiên leukemia thì thấy hàng ngày, essential thrombocythemia thì thấy hàng tháng, còn erythroleukemia thì cả đời may ra mới thấy môt lần. Trong leukemia, thì lại tách ra: chẳng hạn eosinophilic leukemia thì cả đời hematologist có lẽ chỉ cùng lắm thấy 1-2 cases, và chả ai biết chữa ra sao (dù rằng cũng dùng cytotoxic agents, nhưng bnhân thường chết trong vòng 2-3 tháng). Sở dĩ câu chuyện sẽ phải rất dài, bởi vì "tách" hai nhóm này ra (ung thư hay không ung thư) lắm khi rất khó, và rất nhiều trường hợp phải theo dõi đếm máu và khám bênh nhân hàng mấy năm mới tách ra được. Tức là "biên giới" giữa hai nhóm này lắm khi rất mờ nhạt (tuy nhiên đa số - có lẽ hơn 90 % - thì ngay lúc đầu đã phải biết ngay là ung thư hay không). Chính
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cứu cánh cho đôi môi nứt nẻ pps

CỨU CÁNH CHO ĐÔI MÔI NỨT NẺ

Cứu cánh cho đôi môi nứt nẻ Cắt dưa chuột thành lát mỏng và chà chúng trên môi có thể làm giảm thiểu tình trạng môi khô nứt trong mùa này. Mùa đông này bạn sẽ không còn lo lắng vì đã biết cách "điều trị" đôi môi khô, nứt nẻ thành đôi môi mềm mại, dịu dàng chỉ với vài mẹo nhỏ dưới đây. Nguyên nhân vì sao môi bạn lại khô nẻ? - Tiếp xúc với nhiều với môi trường bên ngoài, đặc biệt là ánh nắng mặt trời khiến cho môi bị khô. - Do cơ thể bị mất nước - Thường xuyên sử dụng xà phòng - Thiếu vitamin A, B và C trong cơ thể. - Dị ứng với các sản phẩm mỹ phẩm nào đó - Hút thuốc nhiều - Thiếu hụt Vitamin B2 trong cơ thể - Do làn da bị rối loạn. Những triệu chứng - Mất dần độ ẩm của đôi môi - Kiểm tra có cảm giác đau - Khô môi - Môi hơi đỏ hơn bình thường - Môi không còn cảm giác dịu dàng - Chảy máu môi Bí kíp chữa trị đôi môi khô nứt nẻ tại nhà
Xem thêm

4 Đọc thêm

TIET 16.TUAN HOAN MAU VA LUU THONG BACH HUYET

TIET 16.TUAN HOAN MAU VA LUU THONG BACH HUYET

Violet.THSC DiÔn LiªnTiÕt 16 TuÇn hoµn m¸u vµ l­u th«ng b¹ch huyÕtNg« SÜ Trô @yahoo.com Kiểm tra bài cũEm hãy điền vào ô trống (?) ở cột bên phải của bảng và hoàn thành sơ đồ truyền máu được cho dưới đây:Nhóm máuHồng cầu có kháng nguyênHuyết tương có kháng thểO Không có ?A A ?B B ?AB A và B ?1234 Tiết 16: Bài 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề