ALISKIREN KẾT HỢP VỚI LOSARTAN TRONG ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG LOẠI 2 VÀ BỆNH THẬN POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ALISKIREN KẾT HỢP VỚI LOSARTAN TRONG ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG LOẠI 2 VÀ BỆNH THẬN POTX":

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Gián án Tiet 13 (3 cot 2010-1011)

GIÁN ÁN TIET 13 3 COT 2010 1011

- Học sinh cần có kế hoạch rèn luyện tự giác, sáng tạo trong học tập và lao động hàng ngày .- Học sinh cần tránh lối sống tự do cá nhân , thiếu trách nhiệm , cẩu thả , ngại khó , sống buông thả, lời suy nghĩ trong học tập và lao động .* Thái độ của chúng ta .- Coi trọng lao động chân tay và trí óc- Lao động cần cù, chăm chỉ, có năng suất - Chống lời biếng, cẩu thả.- Tiết kiệm chống lãng phí - Cần xây dựng kế hoạch cho mình Hot ng 4: Lm bi tp GV cho học sinh đọc lại nội dung bài học - chuyển ý củng cố bài Chúng ta cần có thái độ nh thế nào để rèn luyện tính tự giác và sáng tạo ?III> Bi tp: Bài tập 1. GV phát phiếu cho học sinh Bài tập 2. : Đáp án * Tục ngữ: - Cy sâu cuốc bẫm - Làm ruộng ăn cơm nằm- Tay làm hàm nhai Chăn tằm ăn cơm ng Tay quai miệng trễ - Châm lấm tay bùn GV: Vế Lấ NGUYấN Trng THCS Nguyn Th Bo
Xem thêm

4 Đọc thêm

HENRI MATISSE (1896-1954) docx

HENRI MATISSE (1896-1954) DOCX

biểu lộ rõ đặc trưng của dòng tu Saint - Dominique. Matisse không phải một tín đồ tôn giáo này, nhưng qua công trình trang trí cho khu nhà thờ, người xem thấy rõ được tình cảm gắn bó mặn nồng của họa sĩ đối với dòng tu ấy. Nhờ những bức tranh trang trí của Matisse, nhà thờ nữ tu dòng Saint- Dominique trở thành một trong những cơ sở tôn giáo cảm động nhất thế kỷ 20. Chính Matisse cũng thừa nhận: nơi ấy có mối giao hòa giữa cảm xúc tôn giáo với sự sống thật sự của con người. Cũng những năm đau ốm ấy, Matisse đã sáng tạo ra nhiều thủ pháp độc đáo về tranh cắt dán, ông cắt nhiều loại giấy màu rực rỡ rồi sắp xếp và dán thành những hình dáng trừu tượng đầy chất trang trí. Đặc biệt, Matisse sáng tạo ra phương pháp kết hợp hội họa với đồ hoạ, như cắt dán những miếng vải hoa hoặc giấy trang trí dán vào tranh sơn dầu để làm phong phú hơn cách thể hiện, ví dụ bức Nỗi buồn của nhà vua -1952. Nằm trên giường bệnh, ông cắt dán những mảnh giấy màu ghép thành tác phẩm tranh. Lúc này đối với Matisse sử dụng vật liệu giấy màu thật tiện lợi, ông nói: Cắt giấy là được vẽ thẳng vào màu, lối vẽ này đơn giản bởi có thể vẽ đường viền lên ngay một mảng màu hoặc dễ dàng đặt màu này vào một mảng màu khác hay ngược lại Matisse sử dụng màu trong các bức tranh cắt dán rất tươi và hồn nhiên. Không ai có thể nghĩ ông làm các bức tranh đó trong khi đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp của căn bệnh ung thư. Vì theo quan niệm của Matisse: “nghệ thuật là thuần khiết, trong sáng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người xem. Không nên làm những chủ đề bắt người xem lo sợ”. Tranh cắt dán được họa sĩ Braque phát minh từ năm 1913, sau đó họa sĩ Picasso áp dụng ngay lập tức, rồi mới tới Matisse, nhưng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam pot

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I-NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM POT

đợc thành lập hợp pháp, có đăng ký kinh doanh, có giấy phép hành nghề, có quyết định bổ nhiệm ngời đại diện pháp nhân trớc pháp luật. Những giấy tờ này phải phù hợp với các qui định trong các luật tổ chức hoạt động của loại đó nh: luật doanh nghiệp Nhà nớc, luật công ty, luật doanh nghiệp t nhân, luật kinh tế tập thể, luật đầu t nớc ngoài Ngoài ra ngân hàng còn phải thẩm định xem khách hàng có thuộc Đối tợng đợc vay vốn theo qui cụ thể của các chế độ, thể lệ cho vay hay không ? Các trờng hợp khách hàng vay vốn là tổ chức kinh tế tập thể, công ty cổ phần, xí nghiệp liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn phải kiểm tra tính pháp lí của Ngời đại diện pháp nhân đứng ra đăng kí hồ sơ vay vốn phù hợp với Điều lệ hoạt động của tổ chức đó và phải có văn bản uỷ quyền vay vốn của các cổ đông, các sáng lập viên hoặc những ngời đồng sở hữu của tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh. 2) Thẩm định tính cách và uy tín. Mục tiêu thẩm định về tính cách và uy tín của khách hàng nhằm mục đích hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro do chủ quan của khách hàng gây nên nh: rủi ro về đạo đức, rủi ro về thiếu năng lc, trình độ, kinh nghiệm, khả năng thích ứng với thị trờng. Đề phòng, phát hiện những âm mu lừa đảo ngay từ ban đầu của một số khách hàng. Tính cách của ngời vay không chỉ đựơc đánh giá bằng phẩm chất , đạo đức chung mà còn phải kiểm nghiệm qua kết quả hoạt động kinh doanh trong quá khứ, hiện tại và chiến lợc phát triển trong tơng lai, Tính cách của cá nhân vay vốn hoặc ngời đứng đầu pháp nhân còn đợc đánh giá bằng năng lực lãnh đạo và quản lí nh: Khả năng truyền cảm hứng cho ngời xung quanh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Dũng
Xem thêm

80 Đọc thêm

BÀI 22. CHIẾU DỜI ĐÔ

BÀI 22. CHIẾU DỜI ĐÔ

- Ra ®êi vµo n¨m 1010 nh»m bµy tá ý ®Þnh dêi ®« tõ Hoa L­ (Ninh B×nh) ra §¹i La (Th¨ng Long – Hµ Néi ngµy nay) 3.Đọc và tìm hiểu chú thích- Đọc : chậm rãi, dứt khoát, hùng hồn.- Chú thích:6, 10, 11, 12II.Phân tích1.Kết cấu, bố cục- Thể loại: Chiếu- Bố cục : 3 phần Phần 1: Từ đầu đến phồn thịnhPhần 2: Từ thế mà đến dời đổiPhần 3: Còn lại. Nhà vua ban chiÕu CÔNG TRÌNH kiÕn TRÚC THêi LÍ Rång thêi LÝChïa Mét Cét

21 Đọc thêm

common sentence structures in english - các cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh

COMMON SENTENCE STRUCTURES IN ENGLISH - CÁC CẤU TRÚC CÂU THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH

Ví dụ: Canada is a rich country, but it still has many poor people. Canada là một nước giàu nhưng vẫn còn nhiều người nghèo Câu phức (complex sentence): Câu phức là câu được dùng để miêu tả một hay nhiều sự vật, hiện tượng và thường gồm có nhiều hơn một động từ trong câu. Câu phức thường chứa ít nhất một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc. Trong đó các mệnh đề được nối với nhau bởi các liên từ phụ thuộc như which, who, although, despite, if, since… Ví dụ: Although it rained heavily, they went to the beach. Mặc dầu trời mưa to nhưng họ vẫn đi ra biển Câu hỗn hợp (compound – complex sentence): Câu hỗn hợp là một dạng đặc biệt của câu ghép. Là loại câu liên kết hai câu phức hoặc một câu đơn, một câu phức lại với nhau. Một số cấu trúc câu thường gặp trong tiếng Anh Biên soạn: Th.S Vương Hữu Vĩnh - 2- Thông thường, câu hỗn hợp có ít nhất một mệnh đề phụ thuộc và nhiều hơn một mệnh đề độc lập. Những mệnh đề này được liên kết với nhau bởi các liên từ độc lập như but, so, and… và liên từ phụ thuộc như which, who, although, despite, if … Ví dụ: I sent Mr. Vĩnh a message to ask him for a short discussion about the marketing strategy but he refused to see me because he was busy with his thesis. Tôi đã nhắn tin cho ông Vĩnh xin gặp để thảo luận một chút về chiến lươc tiếp thị nhưng ông ta từ chối vì ông ta đang bận làm luận văn. SENTENCE TYPES (CÁC KIỂU CÂU) Trong tiếng Anh câu được chia ra làm bốn kiểu câu:
Xem thêm

18 Đọc thêm

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH MICE CỦA CÔNG TY VIETRAN TOUR TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH doc

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH MICE CỦA CÔNG TY VIETRAN TOUR TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DOC

Du lịch MICE là một phần của ngành du lịch, mang mọi người đến với nhau trao đổi thông tin, các mặt hàng và dịch vụ. Mặc dù nó thường là sự hoà trộn giữa kinh doanh và nghỉ ngơi, nhưng mục đích của MICE thường được hiểu là mục đích thương mại. Gía trị của loại dịch vụ này lớn hơn rất nhiều so với du lịch cá nhân hay du lịch nhóm.Các đoàn khách MICE thường rất đông (vài trăm khách) và đặc biệt mức chi tiêu cao hơn khách đi tour bình thường , trung bình chi tiêu gấp từ 4 đến 6 lần khách du lịch thông thường (do Ban tổ chức các hội nghị quốc tế bao giờ cũng đặt phòng cho khách ở khách sạn 4 - 5 sao, dịch vụ cao cấp, tour sau hội nghị phải thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của khách…). MICE hiện là loại hình du lịch mang lại nguồn thu rất lớn cho ngành du lịch ở các nước. 1.2. Đặc điểm du lịch MICE: Tính chuyên nghiệp cao từ khâu marketing, chuẩn bị đến tổ chức. Để có thể tổ chức 1 tour du lịch MICE cần thời gian chuẩn bị dài và kĩ lưỡng hơn các tour du lịch khác vì du lịch MICE không chỉ đơn thuần là du lịch mà còn kết hợp với hội nghị tổ chức sự kiện. Nhận một tour du lịch MICE, các nhà tổ chức phải lo trọn gói cả quá trình tổ chức từ gửi thiếp mời, đón khách, tổ chức hội nghị, khách sạn nghỉ ngơi đến các hoạt động ngoại khóa. Số lượng khách lớn với chi tiêu cao hơn gấp 4 đến 6 lần khách du lịch bình thường tao nên lợi nhuận cao cho các công ty tổ chức (thường gấp 3 đến 4 lần lợi nhuận của loại hình du lịch cá nhân hay nhóm). Thời gian thường tập trung vào những tháng cuối năm: cuối năm được xem là “thời điểm vàng” để các công ty tổ chức khen thưởng cho nhân viên, đại lý, họp mặt khách hang, tổ chức những chuyến du lịch tập thể giáng sinh, năm mới và tổng kết thành tích đạt được trong năm… Du lịch MICE không chỉ đòi hỏi người tổ chức phải thể hiện được đặc trưng và mục đích của sự kiện mà phải chuyển tải được cái hồn của điểm đến với du khách. Những tour du lịch MICE sẽ càng tạo thêm uy tín cho những nơi tổ chức. GVHD: Thạc sĩ Nguyễn Quang Tiên Bùi Trọng Nhân 19 1.3. Điều kiện phát triển du lịch MICE: Cơ sở vật chất: MICE là loại hình du lịch không chỉ là nghỉ ngơi mà chủ yếu là hội họp kinh
Xem thêm

34 Đọc thêm

Mỹ thuật 7

MỸ THUẬT 7

Tiết 29: vẽ tranh: ĐỀ TÀI :A _N TOÀN GIAO THÔNG_ TRANG 10 Phố xưa Đỗ Thị Tú Oanh Th nh ph pà ố đẹ V Th Maiũ ị Em đi đúng luật giao thông Tạ Thị Phương ng m c Đườ ơ ướ TRANG 11 Đường làng[r]

13 Đọc thêm

Báo cáo sơ kết HK1(2009-2010)

BÁO CÁO SƠ KẾT HK1(2009-2010)

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều sai sót.2.2. Tài chánh, kế toán, tổ chức:* Ưu điểm:- Chi trả kịp thời chính xác về chế độ tiền lương cho CBGV-CNV.- Thực hiện đầy đủ các khoản trích nộp theo lương, kinh phí công đoàn cho cơ quan chủ quản.- Kết hợp công đoàn đề nghị nâng lương thường xuyên đúng định kỳ, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ xây dựng định mức chi tiêu.- Báo cáo số liệu cho cấp trên đúng, đủ theo thời gian quy định.* Hạn chế:- Việc lưu trữ hồ sơ kế toán còn thiếu xót. Công tác kế toán, hoạch toán còn sai sót.- Chưa chủ động trong công tác nâng lương còn truy lãnh nhiều.2.3. Văn thư-Thư viện:* Ưu điểm:- Thực hiện tốt các loại hồ sơ sổ sách của công tác văn thư-thư viện.- Xử lý văn bản nhanh chóng chính xác, kịp thời.- Kịp thời thông báo các loại sách tham khảo, thiết bị dạy học mới được cấp đến giáo viên. * Hạn chế:Do chưa được đào tạo về chuyên môn nên còn lúng túng trong công việc dẫn đến báo cáo đôi lúc còn chậm trễ.2.4. Chữ thập đỏ, nha học đường:* Ưu điểm:- Kết hợp với trạm y tế tổ chức khám chữa bệnh cho học sinh ngay đầu năm.- Tổ chức cho học sinh ngậm fluor được 18 lượt.- Phát động phong trào ba sạch “ ăn sạch, ở sạch, uống sạch” trong học sinh. - Kết hợp với Giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách phát động tốt phong trào vệ sinh trường lớp.- Kết hợp với Giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách tuyên truyền lồng ghép công tác phòng bệnh cho học sinh trong các tiết dạy chính khoá và ngoài giờ lên lớp.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT) ppt

CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) PPT

Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT) 1. Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: - Người đề nghị cấp giấy phép và năng định nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT) gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN). b) Giải quyết TTHC: - Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục HKVN có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra và thực hiện việc cấp giấy phép nhân viên AMT cho những người đề nghị đáp ứng được các yêu cầu của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT. 2. Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc - Nộp qua hệ thống bưu chính. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay; - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc chính quyền địa phương; - Các tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hành được Cục HKVN chấp thuận và loại công việc phù hợp với năng định đề nghị cấp; - Bản sao chứng thực chứng chỉ tốt nghiệp khóa huấn luyện phù hợp với năng định đề nghị cấp tại Tổ chức đào tạo, huấn luyện (ATO) được Cục HKVN công nhận; - Kết quả bài kiểm tra sát hạch về kiến thức, kinh nghiệm phù hợp với năng định đề nghị cấp. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 4. Thời hạn giải quyết: - 20 ngày, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Xem thêm

8 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA

Bài 10: Hoà tan V1 lít khí SO2 (đktc) vào V2 dung dịch Ca(OH)2 0,05M thấy xuất hiện 18 gam kết tủa.Lọc bỏ kết tủa, thêm vào dung dịch lọc một lượng dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ thấy tạo ra 33,7 gam kết tủanữa. Giá trị của V1 và V2 lần lượt là:A. 7,84 và 5.B. 10,01 và 5.C. 10,08 và 7.D. 7,84 và 7.II. Bài tập tự luyệnBài 1: Các cation Na+, Ca2+, Al3+ có cùng đặc điểm nào sau đây ?A. Số proton bằng nhau.B. Số nơtron bằng nhau.C. Số electron bằng nhau.D. Số proton và số nơtron bằng nhau.Bài 2: Hợp chất nào sau đây khi tan trong nước tạo thành dung dịch có tính bazơ ?A. NaHCO3.B. NaHSO4.C. AlCl3.D. Ca(NO3)2.Bài 3: Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn, các quá trình nào sau đây xảy ra ?Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò ViệtTổng đài tư vấn: 1900 58-58-12- Trang | 1 -Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn)Kim loại kiềm thổ và hợp chất
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Bài kiểm tra động cơ pptx

TÀI LIỆU BÀI KIỂM TRA ĐỘNG CƠ PPTX

ểm Tra -1- Q-1 Câu nào trong những câu sau đây về những chú ý cần phải tuân theo khi tháo rời một cụm tổng thành nào đó là đúng? A. Để thực hiện quy trình một cách có hiệu quả, tháo rời tất cả các chi tiết cùng một lúc và kiểm tra tất cả cùng với nhau. B. Tất cả các chi tiết đều có dấu cho biết hướng và vị trí để lắp ráp, nên trình tự lắp ráp có thể dễ dàng hiểu được. C. Phân loại tất cả các chi tiết theo chủng loại và cất chúng khi tháo rời sao cho có thể lắp lại đúng. Khi lắp lại, không có vấn đề gì thậm chí nếu sự kết hợp của các chi tiết thay đổi. (Có nghĩa là, khi tháo xupáp: phân loại con đội xupáp thành nhóm chi tiết liên quan đến con đội xupáp và lò xo xupáp thành nhóm chi tiết liên quan đến lò xo xupáp để cất chúng thành từng nhóm riêng) D. Mỗi khi tháo một chi tiết ra, hãy kiểm tra tình trạng lắp ráp, bẩn, trạng thái mòn, rạn nứt hay gẫy v.v. Q-2 Câu nào trong những câu sau đây về những chú ý cần phải tuân theo khi lắp là đúng? A. Thậm chí đối với những chi tiết không sử dụng lại như gioăng hay đệm, nếu trạng thái còn tốt, hãy cố sử dụng lại chúng.
Xem thêm

5 Đọc thêm

KẾT HỢP DỮ LIỆU ĐO SIDE SCAN SONAR VÀ ĐO SÂU HỒI ÂM ĐƠN TIA TRONG MINH GIẢI ĐỊA HÌNH ĐÁY SÔNG BIỂN

KẾT HỢP DỮ LIỆU ĐO SIDE SCAN SONAR VÀ ĐO SÂU HỒI ÂM ĐƠN TIA TRONG MINH GIẢI ĐỊA HÌNH ĐÁY SÔNG BIỂN

Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14TP. Hồ Chí Minh, 30/10/2015KẾT HỢP DỮ LIỆU ĐO SIDE SCAN SONAR VÀ ĐO SÂU HỒI ÂM ĐƠN TIATRONG MINH GIẢI ĐỊA HÌNH ĐÁY SÔNG/ BIỂNDương Minh ÂuCông ty TNHH Thiết bị Xây dựng Bách khoa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Namduongminhbt@gmail.comTÓM TẮTChúng tôi đã tiến hành thu thập dữ liệu tại khu vực dự kiến sẽ xây dựng đường ống dẫn khí đi qua, thuộc dự án“Thu gom khí Đại Hùng” bằng máy đo sâu hồi âm đơn tia (echo sounder) Odom Hydrotrac II kết hợp thiết bị quéthình bằng sóng siêu âm (side scan sonar) EdgeTech 4200-MP. Kết quả thu nhận được khi kết hợp hai thiết bị sidescan sonar và máy đo sâu hồi âm đơn tia cho thấy đã phát hiện nhiều vật thể ngầm trên bề mặt địa hình đáy tại khuvực khảo sát như đường ống khí hiện hữu, các tuyến ống ngầm khả nghi, dấu vết của hoạt động khoan, đá ngầm, lướicá, các vệt cắt kéo trên bề mặt địa hình do các mỏ neo của tàu tạo ra,... Kích thước nhỏ nhất của địa vật được pháthiện từ kết quả side scan sonar có thể ở mức độ dm. Kết quả này cho thấy phương pháp khảo sát địa hình đáy bằngthiết bị side scan sonar kết hợp máy đo sâu hồi âm đơn tia là một phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để cung cấpmột bộ cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho công tác minh giải địa hình đáy sông/ biển phục vụ xây dựng các côngtrình dưới nước đặc biệt là xây dựng các đường ống dẫn khí.Từ khóa: Side scan sonar, single echo sounder, seafloor mapping1. GIỚI THIỆUThiết bị quét hình bằng sóng siêu âm (side scan sonar) ban đầu được thiết kế để cung cấp “hình ảnh âm thanh”của đáy sông/ biển với độ phân giải cao. Trong khoa học địa chất biển, chúng thường được sử dụng để cung cấp mộtcái nhìn gần hơn về hình ảnh của các trường địa chất dưới đáy. Ngoài ra, side scan sonar còn là một công cụ hữu íchcho việc phát hiện mục tiêu, ví dụ: chìm tàu, đường ống và cáp,… Ngày nay, kỹ thuật side scan sonar được sử dụngnhiều trong rà quét địa hình đáy sông/ biển phục vụ các công tác lắp đặt xây dựng đường ống (dẫn dầu, dẫn khí,…),xây dựng các công trình thủy, khảo sát chướng ngại vật dưới đáy để phục vụ các công tác khảo sát nghiên cứu khác.Kỹ thuật đo side scan có thể được tác nghiệp độc lập hoặc khảo sát kết hợp với các thiết bị đi kèm khác như: đo sâuhồi âm đơn tia (single beam echo sounder), đo sâu đa tia (multi beam echo sounder), thiết bị đo địa tầng (sub bottom
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tài liệu Bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già. doc

TÀI LIỆU BỆNH THOÁI HÓA HOÀNG ĐIỂM TUỔI GIÀ. DOC

- Tiếp theo là giai đoạn nhìn mờ như có màn sương che phủ trước mắt, màn sương này ở ngay trung tâm, còn vùng xung quanh có thể vẫn sáng bình thường. - Giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể giảm thị lực, kèm theo dấu hiệu nhìn hình bị bé lại, có thể thấy ruồi bay và cuối cùng là giảm thị lực rất nhiều, thậm chí mất thị lực. Điều trị: Bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già điều trị tương đối khó khăn, cần kết hợp nhiều phương pháp điều trị hiện đại cùng với điều chỉnh lối sống, giảm bớt các yếu tố nguy cơ của bệnh: - Dùng thuốc: thuốc chống oxy hóa các gốc tự do, các thuốc giãn mạch, các thuốc tăng cường cung cấp oxy võng mạc… - Laser quang đông võng mạc tiêu diệt tân mạch - Tiêm nội nhãn các thuốc tiêu diệt tân mạch: Avastin, Lucentis. Các thuốc này khá đắt tiền, quy trình tiêm thuốc phải đảm bảo vô trùng để tránh biến chứng viêm nội nhãn. Ngoài ra còn có thể gặp một số biến chứng khác tuy tỷ lệ rất thấp như xuất huyết dịch kính, bong võng mạc… Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt: - Hạn chế hút thuốc, uống rượu - Ăn nhiều trái cây tươi và rau xanh, cá biển - Đeo kính mát khi ra đường. Những loại kính này phải đảm bảo tiêu chuẩn ngăn tia cực tím - Kiểm tra thị lực thường xuyên. Những người trên 50 tuổi nên đi khám mắt định kỳ một năm một lần. - Tự phát hiện sớm bệnh: Kiểm tra mắt bằng lưới Amsler gồm những đường kẻ vuông góc với nhau tạo thành nhiều ô vuông: bình thường những đường thẳng này thẳng hàng. Khi có bệnh hoàng điểm, những đường thẳng này bị mờ, biến dạng. Bệnh thoái hoá hoàng điểm tuổi già vẫn còn đang được tiếp tục nghiên cứu và chúng ta hy vọng trong tương lai còn có nhiều tiến bộ hơn nữa trong việc phòng và chữa bệnh này.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tông màu thời thượng cho gương mặt mùa xuân ppt

TÔNG MÀU THỜI THƯỢNG CHO GƯƠNG MẶT MÙA XUÂN

hợp trong 3 tông được gợi ý cho từng tông da dưới đây. - Tím hoa cà (/ tím tử đinh hương) tô điểm làn môi cho những chị em có làn da sắc hồng, tạo nét lãng mạn mềm mại và dịu ngọt, hạn chế sử dụng cho làn da sắc xanh và nhợt nhạt vì ánh xanh trong màu tím có thể khiến sắc da thêm xanh xao. Màu tham khảo: (1) (2) – đối chiếu theo bảng màu cho từng loại da. - Hồng cam / Đỏ cam rực rỡ có thể sử dụng cho cả da hồng hay da xanh, phù hợp với phong cách trang điểm ấn tượng cho những bữa tiệc tối và dạ hội, tạo nên sự quyến rũ lộng lẫy và ngọt ngào. Màu tham khảo: (3) (4) – đối chiếu theo bảng màu cho từng loại da. - Hồng nâu sẫm khá tôn da nhưng lại dễ tạo ấn tượng về tuổi tác, hợp với những phụ nữ cá tính và biết cách khéo léo kết hợp trang phục, màu này cũng hợp với các chị em trên 30 tuổi hoặc thích sự đằm thắm, trưởng thành. Màu tham khảo: (5) (6) - đối chiếu theo bảng màu cho từng loại da. Màu mắt: nghiêng về những tông nhạt và mang hơi hướng thiên nhiên, xu hướng màu mắt năm nay đem lại cho những chị em có làn da trắng vẻ đẹp nhẹ nhàng tự nhiên và trẻ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Không gian ẩm thực sang trọng và tiện nghi pdf

KHÔNG GIAN ẨM THỰC SANG TRỌNG VÀ TIỆN NGHI

Không gian ẩm thực sang trọng và tiện nghi Việc thiết kế góc ẩm thực khoa học và đẹp mắt không chỉ thuận tiện trong nấu nướng, bày trí bàn ăn hàng ngày mà còn kích thích vị giác giúp bữa cơm gia đình thêm ngon miệng và hấp dẫn hơn. Chúng tôi xin giới thiệu tới độc giả mẫu không gian đẹp với phòng ăn liền kề phòng bếp để gợi mở ý tưởng cho những ai muốn décor lại góc ẩm thực của gia đình. 1. Góc ăn uống sang trọng Ấn tượng chung khi ghé thăm không gian này là sự sang trọng và tiện nghi đến từng chi tiết. Bàn ăn được đặt ngay gần cửa phòng bếp, băng ghế đệm chữ L dựa lưng vào 2 cạnh vách ngăn cung cấp chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình. Ghế đơn được lựa chọn với chiều cao phù hợp dễ dàng ẩn một phần dưới gầm bàn ăn khi không sử dụng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc di chuyển của mọi người khi ra vào phòng bếp. Bên cạnh không gian đen trắng tương phản của căn bếp, góc ăn uống nổi bật với những gam màu nhẹ nhàng như trắng, be nhạt và ghi sáng. Chủ nhân trang trí đèn thả với hình khối vuông vức (chụp đèn trắng và các viền cạnh màu cà phê) giúp bàn ăn thêm gần gũi và bắt mắt. Bức tường trống đối diện cũng được tô điểm bằng những khung tranh xinh xắn. Tận dụng góc tường nhỏ, gia chủ bày thêm kệ gỗ dạng mở để trưng bày một vài món đồ trang trí và lưu trữ những loại gia vị thường dùng cho bữa cơm hàng ngày. Không gian vì thế đa năng hơn mà không hề chật chội hay rối mắt. Bếp và phòng ăn được chia tách rõ ràng nhờ hệ thống vách ngăn chắc chắn. Sự kết hợp gỗ và kính là giải pháp thông minh của người thiết kế bởi nó vẫn giữ được sự kết nối hoàn hảo hai góc chức năng. Nửa trên vách ngăn là những ô kính lớn có thể đóng mở khi cần, nó giúp ánh sáng dễ dàng tràn ngập toàn bộ không gian và giảm mùi thức ăn lan tỏa sang khu vực ăn uống. 2. Khu nấu nướng tiện nghi
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tiểu luận:XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN MAI LINH pdf

TIỂU LUẬN:XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN MAI LINH PDF

MSSV: 854011433 sống”. Chúng tôi muốn tạo cho hành khách hình ảnh của chiếc taxi với màu xanh dễ chịu, chấp nhận được, mặc dù trên thế giới hiện nay người ta thường sử dụng màu vàng cho taxi”. 2. Xây dựng thương hiệu Mai Linh Các liên kết hiện hữu về thương hiệu của Mai Linh *Ý nghĩa logo Ngày nay, Mai Linh được mọi người biết đến không còn đơn thuần là tên của một công ty, mà nó đã là tên của một thương hiệu nổi tiếng trên đất nước Việt Nam. Về ý nghĩa của thương hiệu Mai Linh, thì từ "MAI" nói lên hình ảnh của hoa mai trong ngày tết cổ truyền, của sự may mắn và niềm hạnh phúc đầu Xuân, đồng thời cũng là một từ dùng để chỉ về tương lai, về một ngày mai tốt đẹp. Còn từ "LINH" là mang ý nghĩa của từ tinh nhanh, sự linh hoạt, linh động trong giải quyết công việc. Và để tô điểm cho thương hiệu của mình, ông Hồ Huy - người sáng lập ra nó - đã chọn màu xanh lá cây vì đó là màu của hy vọng, của hòa bình, hội nhập, màu của mùa xuân trên đất nước, màu của môi trường tươi đẹp và trên hết là màu áo của người lính Cụ Hồ. Đến với Mai Linh, Quý khách có thể cảm nhận được một thiên nhiên tươi đẹp, một giá trị nhân nghĩa đích thực mà Mai Linh tâm niệm và xây dựng thành một logo làm biểu trưng cho thương hiệu của mình. Đó là hình ảnh của những ngọn núi hùng vĩ được tạo nên bởi 2 chữ ML vẽ cách điệu, là một dòng sông hiền hoà được tạo thành từ 3 nét vẽ nằm ngang và cũng là ý nghĩa của sự hòa hợp giữa Thiên, Địa, Nhân. Phía trên là hình ảnh của chim hạc, là nơi "đất lành chim đậu", nơi an lành hạnh phúc của mọi người.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tài liệu Bài kiểm tra động cơ P1 pptx

TÀI LIỆU BÀI KIỂM TRA ĐỘNG CƠ P1 PPTX

ểm Tra -1- Q-1 Câu nào trong những câu sau đây về những chú ý cần phải tuân theo khi tháo rời một cụm tổng thành nào đó là đúng? A. Để thực hiện quy trình một cách có hiệu quả, tháo rời tất cả các chi tiết cùng một lúc và kiểm tra tất cả cùng với nhau. B. Tất cả các chi tiết đều có dấu cho biết hướng và vị trí để lắp ráp, nên trình tự lắp ráp có thể dễ dàng hiểu được. C. Phân loại tất cả các chi tiết theo chủng loại và cất chúng khi tháo rời sao cho có thể lắp lại đúng. Khi lắp lại, không có vấn đề gì thậm chí nếu sự kết hợp của các chi tiết thay đổi. (Có nghĩa là, khi tháo xupáp: phân loại con đội xupáp thành nhóm chi tiết liên quan đến con đội xupáp và lò xo xupáp thành nhóm chi tiết liên quan đến lò xo xupáp để cất chúng thành từng nhóm riêng) D. Mỗi khi tháo một chi tiết ra, hãy kiểm tra tình trạng lắp ráp, bẩn, trạng thái mòn, rạn nứt hay gẫy v.v. Q-2 Câu nào trong những câu sau đây về những chú ý cần phải tuân theo khi lắp là đúng? A. Thậm chí đối với những chi tiết không sử dụng lại như gioăng hay đệm, nếu trạng thái còn tốt, hãy cố sử dụng lại chúng.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Tin Ngắn Y Dược ppt

TÀI LIỆU TIN NGẮN Y DƯỢC PPT

Mycobacterium Tuberculosis. 2- Những thuốc có thể có hiệu nghiệm trị liệu bệnh lãng trí Alzheimer Trong buổi hội nghị Quốc tế lần thứ chín về bệnh Alzheimer và những rối loạn liên hệ tổ chức tại Philadelphia vào tháng January 2005, có hai thuốc được đề cập đến và khoa học gia hướng dẫn cuộc nghiên cứu đã tường trình rằng những thuốc này có thể có hiệu nghiệm để trị liệu Alzheimer’s disease (AD). Thuốc trị bệnh tiểu đường thuộc nhóm thiazolidinedione, rosiglitazone với liều 4mg một ngày, hình như có khả năng làm duy trì được tri thức năng với những bệnh nhân bị AD nhẹ. Sự hiệu nghiệm có lẽ do sự nhạy cảm với insulin của thuốc cộng thêm khả năng chống viêm và tác dụng của thuốc trên tiến trình thành lập amyloid. Một thuốc thứ hai còn đang trong vòng nghiên cứu, Alzhemed, được khoa học gia tin tưởng rằng có thể ngăn ngừa được sự thành lập những mảng sơ amyloid, thuốc này hiện còn đang nghiên cứu ởû trong giai đoạn III. Ngoài ra trong một buổi họp tại New-Orlean, D. Larry Sparks, Ph.D., cho biết hiện đang có hai nghiên cứu thử nghiệm lớn cho bệnh nhân dùng thuốc atorvastatin với liều cao, có nhiều triển vọng làm chậm sự tiến triển của AD. Theo nhóm nghiên cứu này thì khi nghiên cứu trên động vật, cholesterol trong não giữ một vai trò quan trọng trong sự tạo nên chất beta-amyloid, một chất độc thần kinh đã được tin rằng gây nên AD, thuốc atorvastatin đã cho thấy ngoài khả năng làm giảm bớt LDL và VLDL cholesterol trong máu, thuốc còn làm tăng chức năng mạch nội mô (vascular endothelial function), và có hiệu nghiệm chống
Xem thêm

9 Đọc thêm

Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011 Trường THPT Vinh Xuân ppt

KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THPT VINH XUÂN PPT

Câu 1b: Hiểu được bất phương trình bậc nhất có chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối và cách giải Câu 2b: Hiểu được giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt như cung đối nhau, cung bù nhau, cung phụ nhau… để biến đổi và rút gọn biểu thức chứa các hàm số lượng giác. Câu 3b: Hiểu được điều kiện tiếp xúc của đường thẳng và đường tròn, viết được phương trình đường tròn khi biết tâm và bán kính của nó. Câu 4a.1: Hiểu được cách giải bất phương trình bậc hai có chứa ẩn số ở mẫu. Câu 4b.1: Hiểu được điều kiện để phương trình bậc hai có hai nghiệm dương phân biệt và biết giải hệ bất phương trình để tìm điều kiện cho tham số m. Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011. Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế 8 Câu 2c: Vận dụng được các công thức lượng giác để chứng minh đẳng thức lượng giác trong tam giác ABC và vận dụng bất đẳng thức Cô-si cho ba số dương để chứng minh bất đẳng thức cần tìm. Câu 4a.2 và câu 4b.2: Vận dụng được các công thức hạ bậc, công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích để rút gọn biểu thức bằng một hằng số nên không phụ thuộc vào biến x. Câu 5a: Vận dụng được định lý côsin trong tam giác để chứng minh được sự liên hệ giữa các cạnh và các đường chéo của hình bình hành. Câu 5b: Vận dụng được điều kiện hai véctơ vuông góc và
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề