MỘT CASE TIÊU BIỂU VÌ THIẾU MÁU POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "MỘT CASE TIÊU BIỂU VÌ THIẾU MÁU POTX":

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Mã đề 137 pptx

TÀI LIỆU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2009 MÃ ĐỀ 137 PPTX

82. Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T = 4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không có chì. Nếu hiện nay tỉ lệ các khối lượng của U238 và Pb206 là 37 thì tuổi của đá ấy là bao nhiêu năm? A. ≈ 2.108 năm B. ≈ 2.109 năm C. ≈ 2.107 năm D. ≈ 2.1010 năm Câu 43: Một điện trở được mắc vào nguồn điện xoay chiều thì công suất toả nhiệt trên điện trở là P. Hỏi khi mắc điện trở nối tiếp với một điôt lí tưởng rồi mắc vào nguồn điện nói trên thì công suất toả nhiệt trên điện trở là bao nhiêu? A. 2P B. P/4 C. P/2 D. P Câu 44: Cho hiệu điện thế xoay chiều u = 2002cos100πt (V). Cuộn dây có L = π1,0H, điện trở r ; tụ điện có điện dung C. Khi mạch chỉ có cuộn dây hay mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ thì công suất tiêu thụ của mạch đều bằng 2 kW. Giá trị của điện trở r là bao nhiêu? A. 40Ω B. 20 Ω C. 30Ω D. 10Ω
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn vật lý năm 2011 - Mã đề 137 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ NĂM 2011 MÃ ĐỀ 137 DOCX

B. 2,165.1019 C. 1,234.1021 D. 2,465.1020 Câu 19: Tần số của âm quyết định đến đặc tính nào sau đây của âm? A. Cường độ âm B. Vận tốc truyền âm C. Độ cao của âm D. Âm sắc Câu 20: Điều nào là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường? A. Từ trường biến thiên càng nhanh làm điện trường sinh ra có tần số càng lớn. B. Điện trường biến thiên đều thì từ trường biến thiên cũng đều. C. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên. D. A, B và C đều đúng. Câu 21: Tác dụng một momen lực 18 Nm lên bánh xe có momen quán tính 3 kg.m2. Nếu bánh xe quay từ nghỉ thì sau 20s nó có động năng là: A. 21600 J B. 2400 J C. 25600 J D. 43200 J Câu 22: Một sàn quay hình trụ có khối lượng 40 kg và có bán kính 1m. Sàn bắt đầu quay nhờ một lực không đổi, nằm ngang F = 60N tác dụng vào sàn theo phương tiếp tuyến với mép sàn. Tại thời điểm t = 10s, động năng của sàn là: A. 6000 J B. 4500 J C. 9000 J D. 2400 J Câu 23: Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát êlectron A0 = 2,2eV. Chiếu vào catôt một bức xạ điện từ có bước sóng λ. Muốn triệt tiêu dòng điện quang người ta phải đặt vào anôt và catôt một hiệu điện thế hãm U
Xem thêm

4 Đọc thêm

[Toán Học Cao Cấp] Rút - Tối Ưu Phương Trình Phần 8 potx

[TOÁN HỌC CAO CẤP] RÚT - TỐI ƯU PHƯƠNG TRÌNH PHẦN 8 POTX

n) ∈ D được gọi là véc tơ quyết định hay phương án khả thi (hoặc phương án, nếu vắn tắt hơn), xj là các biến quyết định,∀j = 1, n . Người giải bài toán cần tìm một véc tơ x* ∈ D sao cho: f(x*) ≤ f(x), ∀x ∈ D cho bài toán cực tiểu hoá hoặc f(x*) ≥ f(x), ∀x ∈ D cho bài toán cực đại hoá. 1. Tập hợp lồi Trong phần này chúng ta nghiên cứu các khái niệm cơ bản của giải tích lồi bao gồm các vấn đề sau liên quan đến tập hợp lồi (còn gọi vắn tắt là tập lồi): – Bao lồi của một tập hợp. – Bao đóng và miền trong của tập lồi. – Siêu phẳng tách và siêu phẳng tựa của tập lồi. – Nón lồi và nón đối cực. 1.1. Bao lồi Trong chương V, chúng ta đã biết, tập lồi là tập S ⊂ Rn có tính chất: mọi đoạn thẳng nối x1, x2 ∈ S đều nằm trong S. Nói cách khác: S ⊂ Rn là tập lồi khi và chỉ khi x = λx1 + (1 – λ) x2 ∈ S ,
Xem thêm

19 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI : VẬT LÝ - Mã đề thi 137 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI VẬT LÝ MÃ ĐỀ THI 137 PPSX

82. Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T = 4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không có chì. Nếu hiện nay tỉ lệ các khối lượng của U238 và Pb206 là 37 thì tuổi của đá ấy là bao nhiêu năm? A. ≈ 2.108 năm B. ≈ 2.109 năm C. ≈ 2.107 năm D. ≈ 2.1010 năm Câu 43: Một điện trở được mắc vào nguồn điện xoay chiều thì công suất toả nhiệt trên điện trở là P. Hỏi khi mắc điện trở nối tiếp với một điôt lí tưởng rồi mắc vào nguồn điện nói trên thì công suất toả nhiệt trên điện trở là bao nhiêu? A. 2P B. P/4 C. P/2 D. P Câu 44: Cho hiệu điện thế xoay chiều u = 2002cos100πt (V). Cuộn dây có L = π1,0H, điện trở r ; tụ điện có điện dung C. Khi mạch chỉ có cuộn dây hay mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ thì công suất tiêu thụ của mạch đều bằng 2 kW. Giá trị của điện trở r là bao nhiêu? A. 40Ω B. 20 Ω C. 30Ω D. 10Ω
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi thử Đại học môn lý - Hà Nội pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - HÀ NỘI POT

Khi C tăng lên 2 lần thì giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện như cũ nhưng pha của i thay đổi một góc 2 Π?. Bi ểu thức cường độ dòng điện trong mạch khi chưa tăng C là: AA[r]

4 Đọc thêm

đề thi thử đại học môn vật lý khối a số 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A SỐ 19

B. 2,165.1019 C. 1,234.1021 D. 2,465.1020 Câu 19: Tần số của âm quyết định đến đặc tính nào sau đây của âm? A. Cường độ âm B. Vận tốc truyền âm C. Độ cao của âm D. Âm sắc Câu 20: Điều nào là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường? A. Từ trường biến thiên càng nhanh làm điện trường sinh ra có tần số càng lớn. B. Điện trường biến thiên đều thì từ trường biến thiên cũng đều. C. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên. D. A, B và C đều đúng. Câu 21: Tác dụng một momen lực 18 Nm lên bánh xe có momen quán tính 3 kg.m2. Nếu bánh xe quay từ nghỉ thì sau 20s nó có động năng là: A. 21600 J B. 2400 J C. 25600 J D. 43200 J Câu 22: Một sàn quay hình trụ có khối lượng 40 kg và có bán kính 1m. Sàn bắt đầu quay nhờ một lực không đổi, nằm ngang F = 60N tác dụng vào sàn theo phương tiếp tuyến với mép sàn. Tại thời điểm t = 10s, động năng của sàn là: A. 6000 J B. 4500 J C. 9000 J D. 2400 J Câu 23: Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát êlectron A0 = 2,2eV. Chiếu vào catôt một bức xạ điện từ có bước sóng λ. Muốn triệt tiêu dòng điện quang người ta phải đặt vào anôt và catôt một hiệu điện thế hãm U
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi toán 12 THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Tuyên Quang năm 2010 ppt

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 12 THPT TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2010 PPT

Câu 7 (5 điểm). Tìm giao điểm của Elip 2 219 4x y  và hypebol 1yx. Kết quả Câu 8 (5 điểm). Tính thể tích khối tám mặt đều biết độ dài đường cao của một mặt của nó là 4cm. Cách giải

5 Đọc thêm

Chương 1: Một Vài Nguyên Lí Cơ Bản - NGUYÊN LÝ DIRICHLET_2 pptx

CHƯƠNG 1 MỘT VÀI NGUYÊN LÍ CƠ BẢN NGUYÊN LÝ DIRICHLET 2 PPTX

theo thứ tự đó sao cho AB khác BC. Trên cung ABC của đường tròn lấy trung điểm B’ của nó, thì B’ khác B. Dễ thấy khoảng cách từ B’ tới đường thẳng AC lớn hơn khoảng cách từ B đến đường thẳng này. Vì vậy, diện tích tam giác AB’C lớn hơn diện tích tam giác ABC. Khi đó ta thay đỉnh B của đa giác S bởi đỉnh B’, còn các đỉnh khác giữ nguyên thì ta sẽ thu được đa giác S’ có diện tích lớn hơn diện tích đa giác S, mâu thuẫn. Vậy có điều phải chứng minh ! Các ví dụ trên đã cho ta một cách nhìn về việc sử dụng nguyên lí xuống thang trong giải các bài toán số học cũng như một số bài toán hình học. Sau đây là một số bài toán : Bài tập sách giáo trình Bài 1. a, Giải phương trình với nghiệm nguyên: x2 + y2 + z2 + u2 = xyzu b, Chứng minh rằng không thể biểu diễn số 7 thành tổng bình phương của 3 số hữu tỉ. c, Giải phương trình với nghiệm nguyên x3 = 3y3 + 9z
Xem thêm

7 Đọc thêm

TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP potx

TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP POTX

hay dấu “ , “ . - Mỗi phần được liệt kê một lần , thứ tự liệt kê tùy ý . - Ngoài cách viết liệt kê tất cả các phần tử đó ) 4./ Củng cố : Củng cố từng phần 5./ Dặn dò : - Học sinh làm các bài tập 4 ; 5 SGK trang 6 - Có thể làm thêm các bài tập từ 1 đến 9 ở sách Bài tập Toán 6 trang 3 và 4 của tập hợp ta có thể viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử Ví dụ : Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4 Ta viết : A = { xN / x < 4 } Để viết một tập hợp , thường có hai cách: - Liệt kê các phần tử của tập hợp .
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài giảng toán tin 4 pps

BÀI GIẢNG TOÁN TIN 4 PPS

Số các hướng cực biên của D là hữu hạn. (Dành cho bạn đọc tự chứng minh) 2.2. Biểu diễn tập lồi đa diện qua điểm cực biên và hướng cực biên Theo định nghĩa, một tập lồi đa diện là giao của một số hữu hạn các nửa không gian đóng. Có thể coi đây là biểu diễn ngoài của tập lồi đa diện. Còn biểu diễn trong của tập lồi đa diện (được ứng dụng rộng rãi trong quy hoạch tuyến tính và phi tuyến) thông qua các điểm cực biên và hướng cực biên được phát biểu ngắn gọn như sau: Mỗi điểm của tập lồi đa diện D = {x: Ax = b, x ≥ 0} được biểu diễn dưới dạng tổ hợp lồi của các điểm cực biên của D và một tổ hợp tuyến tính không âm của các hướng cực biên của nó. Định lý 15. Xét tập lồi đa diện khác rỗng D = {x: Ax = b, x ≥ 0} ⊂ Rn, trong đó A là ma trận cấp m×n và có hạng bằng m. Giả sử x1, , xk là các điểm cực biên của D và d1, , du là các hướng cực biên của D. Lúc đó x ∈ D khi và chỉ khi x có thể biểu diễn dưới dạng x = kujjjj
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.6 pot

TIỂU LUẬN CNH-HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN P.6 POT

khoa học và công nghệ hiện đại, một số nước phát triển đã bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức.Do đó phải tranh thủ ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp cận kinh tế tri thức để hiện đại hóa những ngành, những khâu thế mạnh để nhảy vọt. Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá - hiện đại hóa là một mục tiêu quan trọng trước mắt Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải trang bị kỹ thuật cho các ngành của nền kinh tế theo hướng hiện đại.Do đó, phát triển kinh tế nông thôn trong điều ki ện công nghiệp hóa- hiện đại hóa có nội dung rất quan trọng là phải đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp thể hiện tập trung ở những nội dung sau đây: Cơ giới hoá: Các hoạt động sản xuất ở nông thôn chủ yếu dựa vào lao động thủ công, kỹ thuật lạc hậu, do đó, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm rất thấp. Cơ giới hoá, trước hết là cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp vừa giảm nhẹ lao động của con người, vừa nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả. Tuy nhiên, cơ giới hoá phải đặc biệt chú ý đến những đặc điểm riêng của sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Cơ giới hoá phải tập trung vào những khâu lao động nặng nhọc( làm đất, gặt lúa…. ) và những khâu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh(chê biến….) Thuỷ lợi hoá: sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Việt Nam là một nước nông nghiệp nhiệt đới nắng lắm, mưa nhiều, do đó, hạn hán và úng lụt thường xuyên xảy ra. Để hạn chế tác động tiêu cực của thiên nhiên, việc xây dựng hệ thống thuỷ lợi để chủ đông tưới tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điện khí hoá: Điện khí hoá vừa nâng cao khả năng của con người trong việc chế ngự tự nhiên, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế,vừa tạo điều kiện cư dân nông rhôn tiếp cận với
Xem thêm

18 Đọc thêm

Chấn thương ngực kín (Kỳ 2) docx

CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN (KỲ 2) DOCX

Nếu vỡ phế quản và phân thùy, bệnh nhân sẽ bị tràn khí màng phổi nặng. Các triệu chứng lâm sàng của tổn thương đường hô hấp chính là khó thở, tràn khí và máu màng phổi, tràn khí dưới da, đau tại chỗ, có khi ho ra máu, trạng thái sốc. Để chẩn đoán: nên soi phế quản, sẽ thấy được vị trí và hình thái thương tổn. 5.3. Thương tổn tim, màng tim: + Giập tim: cơ tim có thể bị đụng giập, gây nên thiếu máu tại chỗ. Nếu vùng giập nhỏ và khu trú thì có thể khỏi hoàn toàn. Nếu vùng giập rộng thì bệnh nhân có thể chết ngay trong tình trạng suy tim. Có một số trường hợp, sau khi qua giai đoạn cấp tính thì để lại di chứng thiếu máu cơ tim. Bệnh nhân có diễn biễn như tắc động mạch vành. Nếu vùng giập khu trú ở nội tâm mạc thì có thể hình thành các cục máu trong buồng tim, gây nên các tai biến tắc nghẽn. Các biến chứng có thể xuất hiện trong giập tim là: - Vỡ tim thì hai. - Suy tim. - Túi phình ở thành cơ tim. + Vỡ tim: những chấn thương mạnh vào thành ngực có thể làm rách cơ tim. Thất phải hay bị thương tổn nhất, vì thành mỏng và lại nằm sau xương ức. Trong rách tâm thất, vết rách thường theo một đường dọc tương ứng với thớ của cơ tim. Nếu màng tim bị rách thì máu sẽ tràn vào khoang màng phổi. Đa số các bệnh nhân này thường bị tử vong nhanh chóng. Nếu màng tim còn nguyên vẹn thì có tràn máu màng tim. ở một số bệnh nhân chưa tử vong ngay mà còn sống với triệu chứng của chèn ép tim. Đây là những trường hợp có thể hy vọng được cứu sống bằng phẫu thuật. + Thương tổn trong buồng tim: các vách ngăn liên nhĩ hay liên thất đều có thể bị rách, có thể có thương tổn các van tim. Van động mạch chủ hay bị thương tổn hơn cả. + Thương tổn màng tim: thường nhẹ không có biểu hiện lâm sàng, không gây nên chảy máu. Nhưng nếu thương tổn rộng thì có thoát vị tim qua lỗ rách, sẽ gây nên rối loạn về nhịp tim, suy tim hoặc ngừng tim.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tối ưu hóa phần 8 docx

TỐI ƯU HÓA PHẦN 8 DOCX

j ≤ 0 (đpcm).  Hệ quả 14a. Số các hướng cực biên của D là hữu hạn. (Dành cho bạn đọc tự chứng minh) 2.2. Biểu diễn tập lồi đa diện qua điểm cực biên và hướng cực biên Theo định nghĩa, một tập lồi đa diện là giao của một số hữu hạn các nửa không gian đóng. Có thể coi đây là biểu diễn ngoài của tập lồi đa diện. Còn biểu diễn trong của tập lồi đa diện (được ứng dụng rộng rãi trong quy hoạch tuyến tính và phi tuyến) thông qua các điểm cực biên và hướng cực biên được phát biểu ngắn gọn như sau: Mỗi điểm của tập lồi đa diện D = {x: Ax = b, x ≥ 0} được biểu diễn dưới dạng tổ hợp lồi của các điểm cực biên của D và một tổ hợp tuyến tính không âm của các hướng cực biên của nó. Định lý 15. Xét tập lồi đa diện khác rỗng D = {x: Ax = b, x ≥ 0} ⊂ Rn, trong đó A là ma trận cấp m×n và có hạng bằng m. Giả sử x1, , xk là các điểm cực biên của D và d1, , du là các hướng cực biên của D. Lúc đó x ∈ D khi và chỉ khi x có thể biểu diễn dưới dạng x =
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Vật lý - Ban tự nhiên 2009 (Mã đề 137) doc

TÀI LIỆU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ - BAN TỰ NHIÊN 2009 (MÃ ĐỀ 137) DOC

quay? A. Điểm đặt của lực nằm rất xa trục quay. B. Giá của lực đi qua trục quay. C. Độ lớn của lực rất nhỏ. D. Phương của lực không song song với trục quay. GV: Nguyễn Tiến Hùng Trang 2/4 - Mã đề thi 137 Câu 14: Mạch LC dao động tự do, có điện tích cực đại trên bản tụ là 10-6 C, dòng điện cực đại qua mạch là 10A. Tìm bước sóng mà mạch có thể thu được. A. 168,8m B. 188,4 m C. 118,3m D. 184,8m Câu 15: Điều nào sau đây là sai khi nói về tia hồng ngoại? A. Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn ánh sáng đỏ (0,75µm) B. Tia hồng ngoại do các vật nung nóng phát ra. C. Tia hồng ngoại có tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt. D. Tia hồng ngoại có màu đỏ. Câu 16: Chiếu một tia sáng trắng qua một lăng kính. Tia sáng đã tách ra thành chùm tia có các màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng gì? A. Tán sắc ánh sáng. B. Khúc xạ ánh sáng C. Giao thoa ánh sáng D. Nhiễu xạ ánh sáng. Câu 17: Trong một dao động điều hoà thì vị trí có động năng và thế năng dao động bằng nhau là vị trí nào? A. Vị trí biên B. ở chính giữa vị trí cân bằng và vị trí biên. C. Vị trí cân bằng D. Không phải ba vị trí nêu trên. Câu 18: Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3,6 ngày. Tại thời điểm ban đầu có 1,2g Rn22286, sau khoảng thời gian t = 1,4T số nguyên tửRn22286 còn lại là bao nhiêu?
Xem thêm

4 Đọc thêm

bài giảng toán lớp 7 nghiệm của đa thức một biến

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 7 NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

tích lớn lao trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đây là khu di tích có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá nghệ thuật nên ngày 28 tháng 4 năm 1962, Bộ văn hoá đã ra quyết định số 313 xếp hạng khu di tích này là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Qua bài này ta cần ghi nhớ kiến thức gì? §9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN Tiết 62. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾNHíng dÉn vÒ nhµ * Nắm vững phần ghi nhớ kiến thức.* Làm bài tập 54;55;56/ tr48- SGK. 43;44;46;47/ tr15+16- SBT C1: Kiểm tra lần lượt các giá trị của biến.Giá trị nào làm cho P(x) = 0 thì giá trị đó là nghiệm của P(x).C2: Cho P(x) = 0 rồi tìm x a là nghiệm của đa thức P(x) ⇔ P(a) = 0Để tìm nghiệm của đa thức một biến P(x):GHI NHỚ
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tiểu đường và tai biến mạch máu não

TIỂU ĐƯỜNG VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Tiểu đường và tai biến mạch máu não Trong các biến chứng của bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) thì tai biến mạch máu não là một biến chứng nguy hiểm, đe doạ đến tính mạng của người bệnh. Giúp người bệnh kiểm soát bệnh và đề phòng những tai biến có thể xảy ra, chúng tôi xin mời bạn đọc tham khảo bài viết về vấn đề này của GS.TS. Trần Đức Thọ, Chủ tịch Hội Nội tiết - đái tháo đường Việt Nam. Vì sao bệnh nhân ĐTĐ có nguy cơ tai biến mạch máu não Tai biến mạch máu não (TBMMN) là sự rối loạn tuần hoàn não dưới dạng cấp tính, bệnh xuất hiện đột ngột trong vài giây hoặc có thể xuất hiện nhanh trong vài giờ với các triệu chứng như: đau đầu dữ dội, nôn, buồn nôn, liệt chi, mất ngôn ngữ, mất phản xạ, xuất huyết não... Người bệnh có thể bị tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời, nếu qua khỏi thì cũng giảm tuổi thọ nghiêm trọng và suy giảm nhiều chức năng của cơ thể, thậm chí tàn phế. Đối với bệnh nhân ĐTĐ, nhiều trường hợp tử vong do nhồi máu não, đặc biệt là nhồi máu ổ khuyết. Tăng huyết áp (THA) là biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân ĐTĐ. THA kinh diễn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến TBMMN. Tỷ lệ THA ở bệnh nhân ĐTĐ cao gấp 1,5 - 3 lần so với nhóm không bị ĐTĐ. Đối với ĐTĐ týp 1, THA xảy ra sau nhiều năm. Đối với bệnh nhân ĐTĐ týp 2, THA là vấn đề thường gặp, sẽ nghiêm trọng hơn về huyết áp nếu người bệnh có biến chứng ở thận. ĐTĐ làm cho quá trình xơ vữa động mạch diễn ra nhanh hơn ở người bình thường, do vậy hiện tượng những cục huyết khối hình thành trong lòng động mạch hay các mảng xơ vữa làm bít tắc lòng động mạch là nguyên nhân làm cho máu, ôxy không đến nuôi dưỡng được vùng mạch máu đó cung cấp. Đây không chỉ là lý do dẫn đến tắc mạch máu não, phình vỡ mạch máu não mà còn gây ra đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim... Hầu hết các bệnh nhân ĐTĐ thường bị nhiễm mỡ máu, có lượng cholesterol trong máu vượt quá khả năng cho phép, nhất là cholesterol có hại làm cho quá trình xơ vữa động mạch càng trở nên trầm trọng hơn, nguy cơ TBMMN
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Cách bổ sung sắt cho cơ thể doc

TÀI LIỆU CÁCH BỔ SUNG SẮT CHO CƠ THỂ DOC

Cách bổ sung sắt cho cơ thể Sắt là một trong những chất khoáng quan trọng đối với cơ thể con người. Sắt là thành phần của huyết sắc tố, mioglobin, các xitrocrom và nhiều enzym như catalaza và các peroxidaza. Sắt vận chuyển ôxy và giữ vai trò quan trọng trong hô hấp tế bào. Thiếu sắt dẫn đến thiếu máu là bệnh thiếu máu dinh dưỡng, tuy ít khi gây tử vong nhưng nó làm hàng vạn người ở tình trạng yếu đuối, sức khỏe kém và giảm khả năng lao động. Trẻ em thiếu sắt bị xanh xao, chậm lớn, còi cọc, biếng ăn, hay mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa. Nhu cầu về sắt thay đổi tùy theo điều kiện sinh lý, trẻ sơ sinh nếu đẻ đủ tháng và mẹ không bị thiếu máu thiếu sắt thì lượng sắt dự trữ tại gan và lách có thể đủ cho trẻ trong 6 tháng. Từ 6 tháng nếu trẻ không được ăn bổ sung hợp lý sẽ bị thiếu máu thiếu sắt vì lượng sắt trong sữa mẹ cũng có rất Lòng đỏ trứng có giá trị dinh dưỡng cao ít. Trẻ em 6-12 tháng cần 10-11mg sắt/ngày, trẻ 1-6 tuổi cần 6-7 mg/ngày, trẻ 7-12 tuổi cần 11-12 mg/ngày, trẻ gái từ 13 tuổi trở lên cho đến hết thời kỳ sinh đẻ (50-55 tuổi) cần từ 18-24 mg/ngày còn trẻ trai và nam giới chỉ cần 11-12 mg/ngày ở tất cả các lứa tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú cần 24-30mg/ngày. Chính vì vậy thiếu máu thiếu sắt thường gặp ở trẻ em, các trẻ gái từ tuổi bắt đầu có kinh nguyệt, phụ nữ mang thai và cho con bú.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giáo án giảng dạy khối lớp Lá: Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi ppsx

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI LỚP LÁ: CHỦ ĐỀ: NGÀY CUỐI TUẦN CỦA GIA ĐÌNH TÔI PPSX

Kế hoạch giảng dạy Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi Thời gian 3 tuần I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: Khả năng quan sát, so sánh và phân loại các đồ dùng trong gia đình theo chức năng, hình dạng v.v Phát hiện, giải quyết một số vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau. Biểu tượng ban đầu về: quan hệ kích thước giữa 3 đối tượng Nhận biết và tham gia vào các công việc trong gia đình 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: Hình thành và phát triển khả năng lắng nghe, hiểu và truyền đạt thông tin bằng nhiều cách khác nhau. Khả năng diễn đạt mạch lạc Khả năng hiểu và nhớ nội dung câu chuyện, bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ, kể chuyện thể hiện tính cách các nhân vật và tình huống câu chuyện thông qua sự to, nhỏ, nhanh, chậm của âm thanh diễn đạt Giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống Sử dụng từ ngữ giao tiếp lễ phép trong gia đình và đối với mọi người xung quanh 3. Phát triển thẩm mỹ Hình thành và phát triển khả năng cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật. Phát triển khả năng thể hiện cảm xúc thông qua các giai điệu âm nhạc và các hoạt động tạo hình. Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật. 4. Phát triển thể chất Phân biệt các loại thực phẩm thông thường và cách chế biến đơn giản Hiểu được lợi ích của thực phẩm, tác dụng của việc ăn uống đối với sức khỏe Hiểu được lợi ích của việc tập thể dục rèn luyện thân thể Nhận biết các vật dụng gây nguy hiểm trong gia đình bé Biết sử dụng một số đồ dùng trong gia đình 5. Phát triển tình cảm – xã hội Tình cảm quan tâm, yêu thương những người gần gữi, thân yêu trong gia đình, biết giá trị của mình và người khác.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2.7 doc

TÀI LIỆU EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – SERIES 2.7 DOC

to be careful [ bi 'kɛəfəl ] cẩn thận to be late [ bi 'leɪt ] bị trễ to catch (a bus) [ 'kætʃ ] đáp xe (buýt) to get lost [ gɛt 'lɒst ] lạc đường to pull over [ pʊl∪oʊvə ] đánh xe vào bên lề đường Part 3 - LESSON: conditional clauses – causes and effects (loại câu điều kiện – quan hệ nhân quả) Khi muốn đề cập tới một sự việc có thể xảy ra là nhân quả của một sự việc khác chúng ta dùng loại câu điều kiện thứ nhất. Sau đây là cấu trúc của loại câu điều kiện thứ nhất: CONDITION RESULT If you drive up, you'll have the car there. Nếu tự lái xe lên Sydney, bạn sẽ có xe ở đó để đi.
Xem thêm

6 Đọc thêm