CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ”HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO PHƯƠNG THỨC FCL/FCL Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG (VINATRANS ĐÀ NẴNG)” PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ”HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO PHƯƠNG THỨC FCL/FCL Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG (VINATRANS ĐÀ NẴNG)” PPS":

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

điện tử trong ngành ngân hàng, chưa có sự chấp nhận đồng bộ giao dịch đi ện tử,chứng từ điện tử giữa các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (nh ư T ổng c ụcThuế, Tổng cục Hải quan,…).Gần đây, để đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng ti ền m ặt, Chínhphủ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét xây d ựng ph ương ánmiễn giảm thuế và phí cho những trường hợp thanh toán qua thẻ tín dụng. Song,vấn đề đặt ra là nên miễn giảm những loại thuế nào và giảm bao nhiêu đ ể c ảngười tiêu dùng và doanh nghiệp được hưởng lợi khi giao dịch qua thẻ ATM.Hệ thống pháp lý bảo vệ thông tin cá nhân vẫn còn thi ếu nh ững quy đ ịnh,chế tài cụ thể về bảo vệ đối tượng sử dụng thương mại điện tử. Thực tế hi ện nay,có những website bán hàng trực tuyến khá uy tín và ho ạt đ ộng mua bán trên m ạngcũng khá phát triển nhưng vẫn chỉ mang tính tự phát, manh mún do ch ưa có nh ữngchế tài để xử lý đối với các hành vi gian lận khi tham gia th ương m ại đi ện t ử, khimua bán hàng hóa qua mạng, nên khi xảy ra tranh chấp, gian l ận, ng ười mua làngười phải chịu thiệt.- Thứ ba, những hạn chế của các sản phẩm dịch vụ được cung cấp.Thực tế cho thấy, đầu tư một máy ATM hiện quá tốn kém mà phí bù đ ắp l ạiquá ít. Đơn cử, với mỗi chiếc máy ATM, ngoài chi phí lắp đ ặt, duy trì thi ết b ị, thuêđịa điểm thuận lợi, chi phí an ninh… và số tiền nạp trong máy, ngân hàng ph ải d ựtrữ một lượng vốn tiếp với tổng số tiền lên tới 500 tri ệu đồng/máy. Số ti ền nàysau khi nhân với tổng số máy ATM sẽ là không nhỏ và đây l ại là s ố v ốn không sinhlời cho ngân hàng, vì thế, có thể gây khó khăn cho v ốn l ưu đ ộng c ủa ngân hàng, đ ặcbiệt trong những thời điểm ngân hàng đang “khát v ốn”. Chính vì lý do này, nhi ều chinhánh hiện không dám nhận tri ển khai Auto-bank mà l ại tr ả v ề trung tâm th ẻ c ủangân hàng.- Thứ tư, những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật.Hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán phát tri ển ch ưađồng bộ, mới tập trung các đô thị, chưa vươn đến các vùng nông thôn, mi ền núi,hệ thống POS chưa phát triển và thiếu hệ thống chuy ển mạch, dịch v ụ cho hệthống ATM còn nghèo nàn, vẫn chủ yếu là để rút ti ền mặt. S ố l ượng máy ATM tuy
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

MẪU ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI (Dùng cho trường hợp xin đích danh) docx

MẪU ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI (DÙNG CHO TRƯỜNG HỢP XIN ĐÍCH DANH) DOCX

ĐỒNG THỜI, CHÚNG TÔI/TÔI CAM KẾT TRONG THỜI HẠN BA NĂM, KỂ TỪ NG ÀY GIAO NH ẬN CON NUÔI, ĐỊNH KỲ 06 THÁNG MỘT LẦN, GỬI THÔNG BÁO VỀ T ÌNH HÌNH PHÁT TRI ỂN CỦA CON NUÔI CÓ K ÈM THEO ẢNH C[r]

4 Đọc thêm

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài docx

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI DOCX

K Ể T Ừ NGÀY GIAO NH ẬN CON NUÔI, NG ƯỜI NH ẬN CON NUÔI VÀ TR Ẻ EM ĐƯỢC NH ẬN LÀM CON NUÔI CÓ TÊN TRÊN CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ỀN VÀ NGH ĨA V Ụ GI ỮA CHA, M Ẹ VÀ CON THEO QUY ĐỊNH C ỦA PHÁP LU[r]

3 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

mới… T y nhiên, TDTT nước ta còn trình độ thấp, đặc biệt là thanh niên chưatích cực tham gia tập l yện. Hiệ q ả của GDTC trong trường học còn thấp…”Ngày nay nước ta ch yển sang thời kỳ phát triển mới, Đảng và Nhà nướccàng q an t m đến việc chăm lo sức khỏe của nh n d n và cho rằng: “Thực hiệnGDTC trong tất cả các cấp học làm cho việc tập l yện TDTT trở thành nếp sốnghằng ngày hầ hết của học sinh, thanh niên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, cán bộcông nh n viên chức. Sự cường tráng về thể chất là nh cầ cần thiết của con người,đồng thời là vốn q ý tạo ra tài sản trí t ệ và vật chất cho xã hội. Chăm lo cho conngười về thể chất là trách nhiệm của toàn xã hội nói ch ng và của ngành TDTT nóiriêng. Đó cũng là mục đích cơ bản và q an trọng nhất của GDTC nước ta.Theo nội d ng chương trình của Bộ GD&ĐT đã ban hành giành cho cáctrường Phổ thông, các trường ĐH, CĐ và Tr ng học ch yên nghiệp thì môn điềnkinh là một trong những môn khoa học được trình bày với đầy đủ cơ sở lý l ận,thực triển và phương pháp giảng dạy. Với nội d ng phong phú và đa dạng, điềnkinh chiếm một vị trí q an trọng trong chương trình học chính khóa các bậc học.Nhằm đáp ứng nh cầ thực tế trong tình hình mới Bộ GD&ĐT đã điềchỉnh, bổ s ng nội d ng, tài liệ , chương trình GDTC các bậc học có hệ thống vàn ng cao hơn. Ngoài ra còn giúp các em có điề kiện tiếp cận, n ng cao và hoànthiện kỹ th ật. Điề này đã có tác động tích cực đến việc n ng cao thành tích môn11điền kinh trong đó có môn nhảy xa. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ ýnghĩa, tác dụng của điền kinh, thầy và trò các trường, các bậc học cần đẩy mạnhphong trào tập l yện điền kinh trường mình về cả chất và lượng. Cùng nha pháthiện các tài năng điền kinh nói riêng và tài năng thể thao nói ch ng cho đất nước.1.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN NHẢY XA ‘KIỂUƯỠN THÂN’ CHO HỌC SINH THPT.1.3.1. Các yếu tố cấu thành của thành tích nhảy xa.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT) ppt

CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) PPT

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: A THÀNH PH ẦN H Ồ S Ơ : - ĐƠ N ĐỀ NGH Ị C ẤP GI ẤY PHÉP VÀ N Ă NG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN B ẢO D ƯỠNG TÀU BAY; - SƠ YẾU LÝ LỊCH CÓ DÁN ẢNH V À XÁC NH ẬN CỦA THỦ TR[r]

8 Đọc thêm

SKKN TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO

SKKN TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO

ẾN NGH KHẢ N NG ÁP DỤNG:ua uá tr nh giảng dạy vật lí th t i thường yêu cầu học sinh học đếnđâu th hệ thống kiến thức lại đến đó, đặc biệt là hệ thống c ng thức để vậndụng. Vậy t i đề xuất các giáo viên dạy toán cũng nên yêu cầu học sinh tự hệthống các c ng thức toán học đã học và giáo viên bổ sung thêm một số c ngthức có liên uan. cấp THCS chưa được học về bất đẳng thức Côsi, Bunhia côpxki, cònnhững kiến thức khác như: giá trị trung bình cộng, hệ số góc, parabol, tính chấtdãy tỉ số bằng nhau.v.v… Tuy được học r i nhưng nhiều HS quên đi hoặc cònnhớ nhưng chưa biết cách vận dụng chúng vào trong từng bài tập Vật lí cụ thể.Bởi vậy việc b i dư ng kiến thức Toán và phương pháp vận dụng kiến thứcToán vào việc giải các bài tập Vật lí là rất quan trọng.Việc áp dụng đề tài này vào thực tiễn giảng dạy có thuận lợi là một sốkiến thức Toán học được sử dụng có học trong chương trình chính khoá nênhọc sinh vận dụng rất thuận lợi. Tuy nhiên cũng có khó khăn là: một số kiếnthức Toán học nâng cao HS chưa hề được học như: tổng của n số tự nhiên liên-21-tiếp, bất đẳng thức Côsi, Bunhia côpxki… (những kiến thức này bậc THCSchỉ dạy cho HS nằm trong đội tuyển Toán).Qua thực tiễn giảng dạy cho thấy rằng nếu HS bị hổng về kiến thứcToán học thì các em sẽ bỏ qua nhiều bài toán Vật lí đáng tiếc trong các k thihọc sinh giỏi.Đề tài này có thể áp dụng trong phạm vi dạy b i dư ng học sinh giỏi cấphuyện. cũng có thể dành cho đối tượng học sinh khá, giỏi tự nghiên cứu kiếnthức Vật lí nâng cao.Đề nghị các bạn đ ng nghiệp ủng hộ và hỗ trợ thêm tư liệu để bổ sung và
Xem thêm

27 Đọc thêm

Luận văn Tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÔNG ANH

LỜI MỞ ĐẦU Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh t ế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn, mỗi doanh nghi ệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng h ơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa vì điều đó quyết đ ịnh đ ến k ết qu ả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đ ắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước. Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của Doanh nghiệp là lợi nhu ận và uy tín nên việc xác định đúng đắn Kết quả kinh doanh nói chung và k ết qu ả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin k ịp th ời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững ch ắc trong n ền kinh t ế th ị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Cùng với sự phát triển này, với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống Kế toán Vi ệt Nam v ới tư cách là công cụ quản lý Kinh tế Tài chính đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính c ủa doanh nghiệp nói chung và nâng cao hiệu quả quản lý quá trình tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Nhận thấy tầm quan trọng đó, sau quá trình học tập ở nhà trường kết hợp với sự thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại Công ty c ổ ph ần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh và được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Nghiêm Văn Lợi , em đã chọn đề tài “ Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh ”cho bài chuyên đề thực tập của mình. Nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Đặc điểm kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP Vận tải thương mại và Du lịch Đông Anh. Chương II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh Chương III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với việc tìm hiểu về công việc thực tế, cũng như hạn chế về nhận thức nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá v ề công ty Cổ phần Vận tải thương mại và Du lịch Đông Anh. Vì vậy em rất mong được sự đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn Em xin chân thành cám ơn CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, TỔ CHỨC SXKD ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÔNG ANH I. Đặc điểm kinh doanh, tổ chức quản lý SXKD ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP V ận tải thương mại và du lịch Đông Anh: 1. Đặc điểm kinh doanh, tổ chức qu ản lý SXKD c ủa công ty CP Vận tải thương mại và du lịch Đông Anh: 1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty: Công ty có giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh s ố 0103000815 do s ở k ế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 07022002. Tiền thân của công ty cổ phần vận tải thương mại và du l ịch Đông Anh là công ty cơ giới xây dựng Đông Anh. Đây là một doanh nghiệp nhà nước đ ược thành lập năm 1993. Trải qua hơn 10 năm thành lập, công ty đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần trong lĩnh vực phát tri ển v ận tải trên đ ịa bàn huyện Đông Anh cũng như tham gia phát triển mạng l ưới v ận t ải chung c ủa cả nước. Sau một số năm trực tiếp tham gia Vận Tải Hành Khách công cộng bằng xe buýt, Công ty càng khẳng định được năng lực t ổ ch ức th ực hi ện nhi ệm v ụ mới của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên. Hoạt động Vận Tải Hành Khách công cộng ngày càng đi vào thế ổn định và phát triển vững chắc với nhiều biện pháp phong phú sáng tạo như việc kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, quản lý và bảo quản phương tiện, điều hành sâu sát, hiệu qu ả, uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao. Đặc biệt việc rèn luy ện lái xe và nhân viên bán vé về phong cách chất lượng phục vụ tạo được tín nhiệm và lòng tin của hành khách và được dư luận xã hội hoan nghênh. Với tinh thần sáng tạo, quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, tranh th ủ ý ki ến chỉ đạo của lãnh đạo công ty và các phòng ban chức năng, ch ỉ trong vòng m ột thời gian rất ngắn, Công ty đã khẳng định vị trí của mình trong vận chuy ển hành khách công cộng của thành phố. Mặc dù đã có lúc Công ty gặp nhiều khó khăn và biến động nhưng Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất. Tổ chức và cơ cấu b ộ máy không ngừng được củng cố và đổi mới, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công nhân viên chức được tăng cường. Đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ công nhân viên chức được nâng cao. Bên cạnh những thành tích trong hoạt động SXKD, Công ty cũng rất chú trọng và tạo điều kiện cho các mặt hoạt động khác như Công Đoàn, Đoàn thanh niên, công tác phụ nữ và đặc biệt là phong trào thi đua, hội thi. Trong các mặt hoạt động này, Công ty cũng đã đạt được thành tích đáng khích l ệ, được cấp trên biểu dương và khen thưởng. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và v ới lòng quy ết tâm và sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên, chắc chắn Công ty s ẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kế hoạch vào những năm tiếp theo. Trong hoạt động kinh doanh, công ty luôn đảm bảo chữ tín với khách hàng và đúng thời gian yêu cầu vận chuyển. Các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của công ty: Hợp đồng vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt tuy ến 46: Bến xe Mỹ Đình – Cổ Loa. Tuyến xe buýt này đưa vào khai thác từ tháng 2 năm 2005. Hợp đồng nhà thầu phụ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến 43: Trị trấn Đông Anh – Ga Hà Nội. Tuy ến 43 được khai thác t ừ tháng 01 năm 2006. Hợp đồng hàng năm khai thác tuyến xe khách Hà Nội – Thái Nguyên. Và các hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch, lữ hành trong nước khác. 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ ph ần v ận t ải th ương mại và du lịch Đông Anh: Công ty có chức năng tổ chức vận tải phục vụ hành khách, trong đó chủ yếu là vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên đ ịa bàn Thành ph ố Hà
Xem thêm

20 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 DOC

PH ƯƠ NG PHÁP TÍNH TOÁN C Ụ THỂ D ỰA V ÀO QU Ỹ ĐƯỜNG TRUY ỀN THAM KHẢO CHO DỊCH VỤ SỐ LIỆU THỜI GIAN THỰC 144 KBPS B ẢNG 4.2 TA TÍNH ĐƯỢC CỤ THỂ TỶ SỐ TÍN HIỆU TR ÊN NHI ỄU SIR NHƯ NG CÁ[r]

8 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Giáo trình toán ứng dụng part 10 potx

GIÁO TRÌNH TOÁN ỨNG DỤNG PART 10 POTX

Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 1. Cù Ngọc Bắc, Nghiên cứu một số thông số cơ bản khi sấy quả hồi trong phòng thí nghiệm, Luận văn thạc sỹ Khoa học Kĩ thuật, Tr ường ĐHNN I Hà Nội, 2002. 2. Nguyễn Văn Cường, Tối ưu hoá kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi cá nông hộ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp, Trường ĐHNN I Hà Nội, 2003. 3. Trần Thị Nhị Hường, Đặng Thế Huy, Một số phương pháp toán học trong cơ học nông nghiệp, Nxb Nông Nghiệp, 1987. 4. Trần Quang Khánh, Toán ứng dụng cho chuyên ngành điện, Bài giảng cho cao học điện, Khoa Cơ điện, Trường ĐHNN I Hà Nội, 1998. 5. Nguyễn Đức Nghĩa, Tối ưu hoá, Nxb Giáo dục, 2001. 6. Nguyễn Hải Thanh, Quy hoạch tuyến tính v à một số ứng dụng trong kinh tế, Tài liệu tham khảo, Trường ĐHNN I Hà Nội, 1997. 7. Nguyễn Hải Thanh, “Mộ t số mô hình tối ưu dùng trong nông nghi ệp”, Kết quả nghiên cứu khoa học Trường ĐHNN I Hà Nội, Quyển 3, trang 228-236, Nxb Nông nghiệp, 1997. 8. Nguyễn Hải Thanh, “Một phương pháp t ương tác ng ười - máy tính giải bài toán v ận tải cân bằng thu phát nhiều mục tiêu trong môi trường mờ”, Hệ mờ và ứng dụng, trang 64-72, Nxb Khoa học và Kĩ thuật, 1998. 9. Nguyễn Hải Thanh “Một số phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu”, Kết quả nghiên cứu khoa học Trường ĐHNN I Hà Nội, Quyển 4, trang 192-196, Nxb Nông nghiệp, 2000. 10. Nguyễn Hải Thanh, “Mô hình toán tối ưu xây dựng cơ cấu cây trồng”, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ mã số B99-32-54 đã nghiệm thu, 1999 -2001. 11. Nguyễn Hải Thanh, “Xây dựng hệ phần mềm máy tính phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học nông nghiệp”, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ mã số B2001-32-23 đã nghiệm thu, 2001 -2003. 12. Nguyễn Hải Thanh, Mô phỏng ngẫu nhi ên, Bài giảng cho cao học khoá 1 v à 2, ngành
Xem thêm

12 Đọc thêm

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

Bài 2 - dentifying competencies & skills -phần 1 pdf

BÀI 2 - DENTIFYING COMPETENCIES & SKILLS -PHẦN 1 PDF

TRANG 1 BÀI 2 - DENTIFYING COMPETENCIES & SKILLS NH ẬN ĐỊNH KHẢ NĂNG V À K Ỹ NĂNG -PH ẦN 8 BÀI TẬP ỨNG DỤNG: CÁC Bạn hãy sử dụng bảng liệt kê dưới đây như là một sự chỉ dẫn để viết một v[r]

5 Đọc thêm

HÓA CHẤT NGUY HIỂM Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển - 4 pdf

HÓA CHẤT NGUY HIỂM QUY PHẠM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN - 4 PDF

4.22 TRƯỚC KHI HÀNG ĐẾN GA, CẢNG CƠ QUAN V ÃN CHUY ỂN PHẢI BÁO CHO CƠ QUAN NHẬN H ÀNG BI ẾT TRƯỚC ĐỂ CÓ THỜI GI AN CHU ẨN BỊ ĐẾN CHUYỂN HÀNG ĐI KỊP THỜI.. NHẤT THIẾT PHẢI CÓ NGƯỜI NH ẬN,[r]

7 Đọc thêm

Suy nghĩ về một số đặc điểm chung của doanh nghiệp Việt Nam

SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tôi cảm thấy trong trường hợp này câu nói “No Boss, No Business” trở nên rất thật (tạm dịch: Không có sếp, không có kinh doanh/hoạt động). Nên khi xảy ra những vấn đề rắc rối, thì họ không biết qui trách nhiệm cho ai, và ai có quyền được giải quyết. Cách giải quyết tốt nhất là phải có ai đó “bị” kết án để làm gương cho người khác. Nhiều người cho việc giải quyết này là một “sự hy sinh” hay “tổn thất cần thiết” cho sự phát triển của công ty. Hãy thử nhìn vào một doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, họ sẵn sàng giao phó quyền hạ n cho ngư ời Việt Nam về cả tài chính, hoạt động. Vì sao vậy? Vì doanh nghiệp đó đã tạo dựng nên một hệ thống, qui trình làm việc rất hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ và tôn trọng cao. (Theo saga)
Xem thêm

4 Đọc thêm

dekiem tra dia1 tiet gk2

DEKIEM TRA DIA1 TIET GK2

Họ và tên : kiÓm tra 45’Lớp 7 M«n : ®Þa lý 7 §Ò 2 ĐIỂM Nh ận xét của giáo viên I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4đ)Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúngCâu1:Hệ thống Cooc đi e và dãy nuíApa lát Bắc Mỹ thuộc loại nào sau đây:a.Coocđi e là núi già,Apalat là núi trẻ b.Cooc đie là núi trẻ,Apalat là núi giàc.Cả hai là núi già d.Cả hai là núi trẻCâu2:Tiêu chí nào sau đây không phải là đặc điểm của nền nông nghiệp Hoa Kì,Ca Na Đa:a. Năng suất cao b. Sản lượng lớnc. Diện tích rộng d. Tỉ lệ lao động caoCâu3: Các ngành công nghiệp nào sau đây không phải là thế mạnh của “vành đai Mặt Trời”a. Công nghiệp dệt may và thực phẩm b. Công nghiệp hoá chất và lọc dầuc. Công nghiệp hàng không và vũ trụ d. Công nghiệp điện tử và vi điện tửCâu4: Rừng xích đạo xanh quanh năm điển hình nhất thế giới phát triển :a. Đồng bằng Đông Âu b. Đồng bằng trung tâmc. Đồng bằng Amadôn d. Đồng bằng Tây XibiaCâu5: Eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ăngti nằm trong môi trường:a. Ôn đới b. Hàn đới c . Cận nhiệt đới d. Nhiệt đớiCâu6: Khu vực Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hoá số dân sống trong đô thị chiếm: a. 75% b. 76% c. 77% d. 78%Câu7:Đặc điểm nổi bật cuả vùng Bắc Phi so với toàn châu lục là phần lớn đây dâncư thuộc chủng tộc:a.Ơ rôpê ô ít b.Nê grô ít c.Môn gô lô ít d.Tất cả đều đúngCâu8: Nước nào sau đây là thành viên của Méc xua.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm); mã số hồ sơ 019397 docx

CÔNG NHẬN LẠI NGUỒN GIỐNG (ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM); MÃ SỐ HỒ SƠ 019397 DOCX

TRANG 1 CÔNG NH ẬN LẠI NGUỒN GIỐNG ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHI ỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM ; MÃ S Ố HỒ SƠ 019397 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: + Trước khi Giấy chứng nhận nguồn giống hết hạn 03 thá[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 120 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI 120 POTX

20. Đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội nhưng có thể truyền được thông tin đi khắp mọi miền đất nước vì đã dùng sóng vô tuyến có bước sóng: A. 100 - 10m B. 10 -0,01m C. 1000 -100km D. 100 - 1km 21. Chọn câu sai khi nói về vật dao động điều hoà : A. Động năng tăng khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên B. Lực phục hồi tác dụng vào vật biến thiên điều hoà theo thời gian. C. Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại D. Gia tốc bằng không khi vật vị trí cân bằng. 22. Trong hiện tượng giao thoa khoảng cách ngắn nhất giữa điểm dao động với biên độ cực đại và điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là: A. Một phần tư bước sóng B. Một nưã bước sóng C. Một bước sóng D. Giá trị khác. 23. Chọn câu sai: A. Phần cảm của máy phát điện xoay chiều tạo từ trường và phần ứng tạo ra dòng điện. B. Bộ ghóp của máy phát điện một chiều gồm hai vành khuyên và hai chổi quét. C. Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay của nam châm. D. Máy phát điện xoay chiều ba pha và một pha có nguyên tắc hoạt động giống nhau. 24. Cho một đoạn mạch xoay chiều AB gồm 2 trong 3 phần tử R,L,C nối tiếp.Khi đặt vào 2 đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều (200V – 50Hz) thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng 1A và trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 600. Giá trị của 2 phần tử đó là: A. R= 100W, L = 3/
Xem thêm

5 Đọc thêm

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ MÔ HÌNH pdf

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ MÔ HÌNH PDF

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH CỦA DỰ ÁN _ _ CĂN CỨ BÁO CÁO KẾT QUẢ V À TÌNH HÌNH TRI ỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ H ÌNH, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ, NGHI ỆM THU KẾT QUẢ MÔ H ÌNH NH ẬN XÉ[r]

3 Đọc thêm

Đề thi trên máy tính cầm tay THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 môn Toán doc

ĐỀ THI TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THPT TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2011 MÔN TOÁN DOC

1SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ————————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI MÔN: TOÁN- THPT&BTTHPT Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề. ———————————— Chú ý: - Đề thi có 04 trang - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này Quy định chung: 1. Thí sinh được dùng một trong các loại máy tính sau: Casio fx-500A; fx-500MS; fx-500ES; fx-570MS; fx-570ES; VINACAL Vn-500MS; Vn-570MS. 2. Nếu có yêu cầu trình bày cách giải, thí sinh chỉ cần nêu vắn tắt lời giải, công thức áp dụng, kết quả tính vào ô qui định. Nếu thí sinh không ghi lời giải hoặc lời giải sai thì không được điểm của câu đó (kể cả trường hợp ghi đúng đáp số). 3. Đối với các kết quả tính toán gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể chỉ lấy đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy. 1. Phần ghi của thí sinh: Họ và tên thí sinh:……………………………………, SBD:…………………………… Ngày sinh:……………………Học sinh trường THPT:………………………………….
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề