BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG " POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG " POT":

Tài liệu 1B N TIN TU N23/08-27/08/2010NH N Đ NH TH TRƯ NGTu n qua, VnIndex đã có s ph c h i k thu pdf

TÀI LIỆU 1B N TIN TU N23/08-27/08/2010NH N Đ NH TH TRƯ NGTU N QUA, VNINDEX ĐÃ CÓ S PH C H I K THU PDF

DNNN tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt mà Nhà nước cần nắm giữ sẽ tạo nên một nguồn cung cổ phiếu mới, ảnh hưởng đến thị trường từ nay đến cuối năm. Tuần qua, VnIndex đã có sự phục hồi kỹ thuật tại ngưỡng tâm lý 450 điểm như chúng tôi đã nhận định. 2 điểm tăng lên trong tuần so với 30 điểm mất đi tuần liên trước cho thấy, áp lực bán đã tạm thời mất ưu thế. 2 Về mặt kỹ thuật, thị trường đang trong một xu hướng đi xuống mạnh và có thể sẽ có nhiều sóng xuống cũng như nhiều đợt phục hồi. Do vậy, để xác định điểm đáy thực sự, ít nhất chúng ta cần thấy một phiên giảm nhưng đóng cửa ở mức cao, kèm theo giao dịch với khối lượng lớn (absorbing volume), thể hiện dòng tiền đang hấp thụ tất cả các cổ phiếu. Điều này chưa xảy ra vì áp lực tăng vốn, nguồn cung dày đặc và bất ổn vĩ mô vẫn đang ảnh hưởng không tích cực đến thị trường chung. THỐNG KÊ CỔ PHIẾU Cổ phiếu tốt giảm giá – Cơ hội cho nhà đầu tư trung và dài hạn Khá nhiều cổ phiếu giảm quá đà trong thời gian vừa qua, trong đó, bên cạnh những cổ phiếu làm ăn kém hiệu quả, những cổ phiếu tăng giá do hiện tượng làm giá trong thời gian vừa qua đã giảm về giá trị thực thì cũng có những cổ phiếu tốt bị ảnh hưởng. Những cổ phiếu tốt có tiềm năng tăng trưởng tốt, có báo cáo kết quả kinh doanh QI, QII/2010 rất khả quan giảm giá do ảnh hưởng của xu thế chung của thị trường thời gian vừa quan hứa hẹn sẽ mang đến những khoản lợi nhuận cho nhà đầu tư trong trung đến dài hạn. Artex thống kê, lọc cổ phiếu dựa vào các yếu tốt EPS QI, QII/2010 so với EPS 4 quý gần nhất, P/E, mức độ giảm giá so với đỉnh VNIndex gần nhất (ngày 14/07/2010) và cả yếu tố thanh khoản để giúp nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, tiềm năng. Tuy vậy, khi thị trường có xu hướng đi xuống (ảnh hưởng của niềm tin vào các công ty) nó sẽ làm cổ phiếu, kể cả cổ phiếu tốt giảm giá và phương án đầu tư của nhà đầu tư sẽ khó thành công hơn. Vì vậy, chúng tôi lưu ý các nhà đầu tư chỉ nên giải ngân khi đã rõ xu thế của thị trường, không mạo hiểm bắt đáy để tránh rủi ro.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vinamax 12

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VINAMAX 12

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vinamax 12 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vinamax 12 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vinamax 12 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vinamax 12 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vinamax 12
Xem thêm

77 Đọc thêm

 SẢN

SẢN

Đề số 3-tháng 6-2016Câu 1: Cách điều chế nào sau đây được dùng trong phòng thí nghiệm?A. Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn điều chế Cl2.B. Điện phân nóng chảy Al2O3 với xúc tác criolit để điều chế Al.C. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2 điều chế O2.D. Chưng cất không khí lỏng để điều chế N2.Câu 2: Ứng dụng nào sau đây không đúng?A. Phenol được dùng để sản xuất tơ nhân tạo hay còn gọi là tơ bán tổng hợp.B. Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ và hồ dán.C. Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.D. PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng để làm vật liệu cách điện.Câu 3: Cho m gam Mg tác dụng với 100 ml dung dịch CuSO 4 0,5M thu được dung dịch A và chất rắn B. Cho toàn bộchất rắn B tách dụng với một lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H 2 (ddktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Giá trị của m làA. 3,60.B. 2,40.C. 4,20.D. 4,80.Câu 4: Có các phát biểu về 4 dung dịch sau: Ca(OH)2, Na3PO4, Na2CO3 và HNO3.(1) Có 3 dung dịch có pH > 7.(2) Có 3 dung dịch làm mềm được nước cứng tạm thời với lượng dùng vừa đủ.(3) Có 4 dung dịch tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2.(4) Có 4 dung dịch tác dụng được với FeCl2. Số phát biểu đúng làA. 3.B. 4.C. 2.D. 1.Câu 5: Cho các chất sau: metylfomat, triolein, glucozơ, fructozơ, tinh bột, saccarozơ, phenol, vinyl axetat. Trong cácchất này người ta thấy có x chất tham gia được phản ứng tráng gương và y chất tham gia phản ứng thủy phân. Giá trịcủa x và y theo thứ tự làA. 4 và 6.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Những lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

thành và dựa trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh tập hợp trong kỳ. Giá thành thực tế sản phẩm là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả phấn đấu củadoanh nghiệp trong việc tổ chức và sử dụng các giải pháp kinh tế kỹ thuật để sản xuấtsản phẩm, là cơ sở xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, có ảnh hưởngtrực tiếp đến thu nhập của doanh nghiệp.b. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí: Giá thành sản xuất bao gồm:- Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng ): Là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chiphí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phânxưởng như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sảnxuất chung tính cho những sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành. Đây là giá căncứ tính toán giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp ở các doanh nghiệp sản xuất.- Giá thành toàn bộ ( giá thành tiêu thụ ): Giá thành toàn bộ của sản phẩm chỉ đượctính toán xác định khi sản phẩm, công việc và lao vụ được tiêu thụ. Nó là căn cứ tínhtoán và xác định lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Giá thành tiêu thụ hay giáthành đầy đủ được tính như sau:Giá thành toànbộ của sảnphẩm tiêu thụ.=Giá thành sảnxuất của sảnphẩm+Chi phí bán hàng +Chi phí quản lýdoanh nghiệp 3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm.
Xem thêm

6 Đọc thêm

BỆNH ÁN SẢN PHỤ KHOA

BỆNH ÁN SẢN PHỤ KHOA

Nguyễn Lệ QuyênĐịnh hướng CK Sản Phụ Khoa XIBỆNH ÁN PHỤ KHOAI.II.III.Hành chánh:Họ và tên bệnh nhân: Nguyễn Thị Đào, 49 tuổi, PARA 8068Nghề nghiệp: làm rẫyĐịa chỉ: 158 Chánh Nghĩa- Vĩnh Thanh- Nhơn Trạch- Đồng NaiNgày nhập viện: 9h30 ph ngày 16/12/2011Lý do nhập viện: Rong kinh - rong huyếtBệnh sử:Cách nhập viện 1 năm, BN bị rong huyết kéo dài 1 tháng, kèm theo đau trằn hạvị, BN đi khám và được siêu âm Rong huyết/ NXTC (lúc này siêu âm: thànhtrước đoạn thân có khối echo hỗn hợp đường kính 23x24 cm) + Nạo sinh thiết:(21/1/2011) KQ: Nội mạc kênh, lòng tử cung giai đoạn phát triển.Điều trị: Lutenyl 5 mg 40 v, ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên + Ferovit 30v mỗingày 1 viên kéo dài 6 th ( có khám kiểm tra định kỳ tại bệnh viện Từ Dũ mỗitháng). Sau đó đổi sang Primolut 5mg 2l/ngày + Ferovit 1v/ngày trong 3tháng tiếp theo. Trong quá trình điều trị, sau mỗi tháng ngưng thuốc ra kinh 5ngày sau đó Bn khám lại, qua các kết quả siêu âm không ghi nhận kíchthước UXTC nhỏ lại.3-4 tháng nay BN vẫn uống thuốc theo toa tại viện, nhưng có có rối loạn kinhnguyệt, kinh nguyệt không đều 3-4 tháng mới có kinh 1 lần. Không đau bụng khihành kinh.Kết quả : Nạo sinh thiết từng phần (4.11.2011): NMTC phần lớn ở phần nông,các tuyến tròn hoặc phân nhánh ít, mô đệm xuất huyết. NMTC cuối thì phát
Xem thêm

Đọc thêm

PHÁP LUẬT T SẢN CÓ

PHÁP LUẬT T SẢN CÓ

Tiểu luận Lời nói đầu Cuộc cách mạng t sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn nh ở Anh, Pháp, Hoa kì và có ảnh h ởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. Sự ra đời nhà nớc t sản là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển phơng thức t bản chủ nghĩa và song song với nó là sự ra đời của pháp luật t sản. Có thể nói sự ra đời của pháp luật t sản đã đánh dấu một bớc ngoặt lớn trong lịch sử lập pháp của lịch sử nhân loại. Từ đây loài ngời đợc biết đến một bản hiến pháp, trong đó quy định những quyền và tự do của công dân mà trớc đây cha bao giờ dám nghĩ đến. Rất nhiều t tởng tiến bộ xuất phát từ những ngày đầu hình thành nên pháp luật t sản vẫn còn giữ nguyên giá trị và không ngừng thúc đẩy sự phát triển xã hội. Trong xã hội hiện đại và phát triển ngày nay, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh và loại trừ nhng mặt yếu của nó, góp phần làm nên một thế giới hoà bình, sự phát triển bền vững và đảm bảo mọi ng ời sinh ra đều có quyền bình đẳng, tự do và mu cầu hạnh phúc nh trong bản hiến pháp nớc Mỹ năm 1787.Nguyễn Thị Tuyết MinhK2B VB II / CQ1Tiểu luận Ngay từ khi nhà nớc t sản đợc thành lập, hàng loạt các chế định của pháp luật t sản cũng đợc ra đời, đó là phơng tiện để bảo vệ chế độ t hữu t bản, địa vị cũng nh quyền lợi của giai cấp t sản. So với pháp luật phong kiến thì pháp luật t sản đã có những tiến bộ vợt bậc về nội dung và kĩ thuật lập pháp, cách thức quy định, ban bố và thi hành lẫn việc pháp điển hoá và phân loại. Chúng ta có thể nhìn nhận những tiến bộ của pháp
Xem thêm

9 Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (48)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - TH (48)

1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 4. Các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định 3.Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 4.Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền lương của công nhân sản xuất. 5.Chi phí bán hàng của sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một sản phẩm. 6.Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn kho. 7.Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản phẩm Y năm kế hhoạch. 2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm X và Y là 10 % thuế suất thuế thu nhập doanh
Xem thêm

2 Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm Công ty Cổ phần sản xuấtvà thương mại Bắc Hưng

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIA THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤTVÀ THƯƠNG MẠI BẮC HƯNG

Kế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩmKế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩmKế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩmKế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩmKế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩmKế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm

79 Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - lt (48)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 2 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - LT (48)

Khoản chí phí Đơn giá Sản phẩm X Sản phẩm Y 1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 4.Bảo hiểm xã hội của công nhân sản xuất ( 22% tiền lương ) 3.Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 4.Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền lương của công nhân sản xuất. 5.Chi phí tiêu thụ sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một sản phẩm. 6.Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn kho. 7.Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản phẩm Y năm kế hhoạch. 2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.
Xem thêm

2 Đọc thêm

ƯƠNG ẤU TR ÙNG CUA BI NG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN SCYLLA PARAMAMOSAIN ) VỚI C ÁC HÌNH TH C HÌNH THỨC KH ÁC NHAU

ƯƠNG ẤU TR ÙNG CUA BI NG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN SCYLLA PARAMAMOSAIN ) VỚI C ÁC HÌNH TH C HÌNH THỨC KH ÁC NHAU

Xác định giai đoạn san thưa thích hợp và khả năng thay thế Arte Vĩnh châu bằng Arte Mỹ hay thức ăn tổng hợp => hạ giá thành sản xuấtXác định giai đoạn san thưa thích hợp và khả năng thay thế Arte Vĩnh châu bằng Arte Mỹ hay thức ăn tổng hợp => hạ giá thành sản xuấtXác định giai đoạn san thưa thích hợp và khả năng thay thế Arte Vĩnh châu bằng Arte Mỹ hay thức ăn tổng hợp => hạ giá thành sản xuấtXác định giai đoạn san thưa thích hợp và khả năng thay thế Arte Vĩnh châu bằng Arte Mỹ hay thức ăn tổng hợp => hạ giá thành sản xuất
Xem thêm

Đọc thêm

 BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨMCƠ KHÍ HÀ NỘI

BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨMCƠ KHÍ HÀ NỘI

sản phẩmCông thức này cho ta thấy, chỉ số hạ giá thành sản phẩm do 3 nhântố tác động: năng suất lao động, tiền lương bình quân và tỷ trọng tiềnlương trong giá thành sản phẩm kỳ báo cáo.- Giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩmTrong giai đoạn hiện nay, do có sự phát triển khoa học- kỹ thuật,trình độ cơ giới hoá và tự động hoá cao chi phí khấu hao tài sản cốđịnh sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm dẫn đến tỷ trọngchi phí sản xuất chung trong giá thành sản phẩm tăng lên. Để giảm chiphí chung trong giá thành trước hết ta phải quan tâm đến giảm chi phíkhấu hao tài sản cố định.Trong thực tế, chi phí khấu hao tài sản cố định bị ảnh hưởng của sựtăng giảm giá của tài sản cố định trên thị trường, tình hình tăng, giảmnguyên giá của tài sản cố định do mua sắm hoặc thanh lý và phươngpháp tính khấu hao của doanh nghiệp. Để giảm khoản này chỉ cầnthực hiện các biện pháp sau:→ Phấn đấu tăng nhanh và tăng nhiều sản phẩm hàng hóa sản xuất ra,tăng tốc độ quy mô của sản phẩm hàng hoá sẽ làm giảm công ty khấuhao trong giá thành sản phẩm, bởi vì tốc độ tăng chi phí cố định chậmhơn tốc độ tăng và quy mô tăng sản lượng. Do đó, phải tăng, giảm quymô sản xuất cho phù hợp với yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp, tinhgiảm bộ máy quản lý, giảm các hao hụt, mất mát.→ Tổ chức tốt định mức thời gian sửa chữa, dự phòng và bảo dưỡng,triệt để triệt tiêu thời gian ngoài ca chế độ của máy móc, thiết bị, thựchiện làm 3 ca dưới tất cả các máy móc thiết bị của doanh nghiệp.→ Giảm bớt đến mức tối thiểu thời gian ngừng máy, ngừng việc,chuẩn bị sản xuất và sản xuất ra phế phẩm, nâng cao thời gian hữu ích
Xem thêm

84 Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - lt (48)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - LT (48)

1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 4. Các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định 3.Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 4.Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền lương của công nhân sản xuất. 5.Chi phí bán hàng của sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một sản phẩm. 6.Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn kho. 7.Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản phẩm Y năm kế hhoạch. 2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm X và Y là 10 % thuế suất thuế thu nhập doanh
Xem thêm

2 Đọc thêm

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp docx

KIỀM CHẾ CẢM XÚC TRONG QUAN HỆ GIAO TIẾP DOCX

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp. Sự thông minh là điều quan trọng tạo nên thành đạt cho một con người, nhưng khả năng kiềm chế cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Bởi những hành vi bốc đồng, khả năng tập trung và cưỡng lại ham muốn nhất thời cũng như sự chấp nhặt, tức giận, bất ổn… trong quan hệ giao tiếp có tác động rất lớn đến mức thu nhập và địa vị xã hội. Khả năng thành công trong cuộc sống của mọi người đều tăng nếu chúng ta cải thiện mức độ tự kiềm chế của bản thân. (Hình: sciencedaily) 1. Cảm xúc trong quan hệ giao tiếp. Cảm xúc là "chất keo" kết nối mọi người với nhau, là nền tảng để bạn hiểu chính mình và liên quan đến khả năng giao tiếp với những người khác. Khi bạn nhận thức và kiểm soát được cảm xúc của bạn, bạn có thể suy nghĩ rõ ràng và sáng tạo, quản lý sự căng thẳng, tạo nên tự tin và dễ dàng giao tiếp tốt với người khác. Nhưng không kiềm chế được cảm xúc, bạn sẽ nhầm lẫn, cô lập và nghi ngờ. Bằng cách học để nhận biết, quản lý và đối phó với cảm xúc của bạn, bạn sẽ tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn và có nhiều mối quan hệ tốt hơn. Cảm xúc của bạn giúp bạn: - Nhận biết bạn là ai: những gì bạn thích, những gì bạn không thích và những gì bạn cần. - Hiểu và cảm thông với người khác - Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và bổ ích - Quyết đoán hơn: Có được quyết định dựa trên những điều quan trọng nhất với bạn. - Có động cơ và hành động để đạt được mục tiêu Với những người có khả năng nhận thức cảm xúc tốt, họ nhận ra và hiểu cảm xúc của
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài tập lớn môn Tổ chức điều hành sản xuất

BÀI TẬP LỚN MÔN TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

f) Lu lèn lớp BTN:Trước khi lu lèn phải thiết kế sơ đồ lu lèn hợp lý. Số lượt lu lèn qua mộtđiểm được xác định trên đoạn thi công thử. Việc lu lèn BTN rải nóng có thể dùng các loại lu:  Lu bánh hơi phối hợp lu bánh cứng.  Lu rung và phối hợp lu bánh cứng  Lu rung kết hợp lu bánh hơi. Máy rải hỗn hợp BTN xong đến đâu là máy lu phải tiến hành theo sát để lulèn ngay đến đấy. Cần tranh thủ lu lèn xong khi hỗn hợp còn ở nhiệt độ lulèn có hiệu quả. Nhiệt độ lu lèn có hiệu quả nhất của hỗn hợp BTN nóng là130 - 1400C, khi nhiệt độ của lớp BTN hạ xuống dưới 700C thì việc lu lènkhông còn hiệu quả nữa. Trong quá trình lu, đối với lu bánh sắt phải thường xuyên làm ẩm bánh sắtbằng nước để tránh hiện tượng BTN bị bóc mặt dính vào bánh sắt. Đối vớilu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bôi vài lư ng nhiệt độ BTN thì sẽkhông xảy ra hiện tượng dính bám nữa. Không được dùng dầu mazut bôivào bánh xe lu (tất cả các loại lu) để chống dính bám. Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất là 20 cm. Trường hợp rải theo phương pháp so le, khi lu ở vệt rải thứ nhất cần chừa lại một dải rộng chừng 10cm để sau lu cùng với vệt rải thứ hai, nhằm làm cho khe nối dọc được liền. Khi máy lu khởi động, đổi hướng tiến lui thì thao tác phảinhẹ nhàng. Máy lu không đựơc dừng lại trên lớp BTN chưa lu lèn chặt vàchưa nguội hẳn. Sau một lượt lu đầu tiên, phải kiểm tra ngay độ bằng phẳngbằng thước 3 m, bổ khuyết ngay những chỗ lồi lõm. Trong khi lu lèn, nếu thấy lớp BTN bị nứt nẻ phải tìmnguyên nhân để sửa chữa kịp thời.Chú ý:Trường hợp máy đang rải bị hỏng, thời gian sửa chữa phải kéo dài hàng giờthì phải báo ngay về trạm trộn, tạm ngừng cung cấp hỗn hợp. Khi này cho
Xem thêm

85 Đọc thêm

Tạp chí Sản Phụ Khoa

TẠP CHÍ SẢN PHỤ KHOA

triển thuận lợi của phôi và trẻ sinh ra từ trứng thuđược nhờ kích thích buồng trứng giai đoạn hoàngthể trong kích thích buồng trứng kép.Mặc dù báo cáo sau nhóm của Xu B vài thángnhưng thực sự nghiên cứu đã được thực hiện trướcvài năm.Hai báo cáo trường hợp về kích thích buồngtrứng kép cùng với nghiên cứu về kích thích buồngtrứng giai đoạn hoàng thể của chính Kuang Y đãlàm tiền đề để ông tiến hành nghiên cứu về “phácđồ Shanghai” và đã tìm ra ứng dụng có hiệu quảTẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14(03), 08 - 15, 2016thường, với cỡ mẫu lớn nhất so với các nghiên cứuvề kích thích giai đoạn hoàng thể cho đến thờiđiểm này, n=242. Thời điểm rụng trứng được xácđịnh hoặc bằng siêu âm theo dõi nang trội đã bịxẹp hoặc xét nghiệm LH nước tiểu dương tính hoặcprogesterone tuần hoàn tăng ≥ 2ng/ml. Ngay saurụng trứng tự nhiên, kích thích buồng trứng với liềucố định: letrozole 2,5mg/ngày đến khi nang lớnnhất đạt 12mm, HMG 225IU/ngày. Chuyển phôitrữ vì nội mạc tử cung và phôi không đồng bộ.Nghiên cứu đã được báo cáo lần đầu tiên tại Hộinghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ V năm 2013.Kết quả: Số lượng trứng thu được trung bìnhlà 13,1±8,5, số lượng phôi loại 1 trung bình là4,8±4,1, tỉ lệ làm tổ 40,37%, tỉ lệ thai lâm sàng55,46% và tỉ lệ thai tiến triển 48,91%. Không có
Xem thêm

168 Đọc thêm

SẢN PHỤ KHOA – ĐA THAI pps

SẢN PHỤ KHOA – ĐA THAI

III. TRIỆU CHỨNG HỌC VÀ CHẨN ĐOÁN Cần phải phát hiện, chẩn đoán sớm bởi vì tiên lượng của nó một phần liên quan đến sự chẩn đoán này. 1. Hỏi - Tiền sử gia đình bên vợ hay chồng có người sinh đôi hoặc đa thai không. Nếu sản phô sinh con rạ thì các lần trước đã có lần nào sinh đôi chưa. - Tiền sử sản phô có sử dụng thuốc ngừa thai, hoặc thuốc kích thích rụng trứng trong điều trị vô sinh không, loại thuốc nào. 2. Cơ năng - Dấu hiệu nghén: Thai phô có dấu hiệu nghén nhiều hơn bình thường so với lần thai trước hoặc so với người cùng có thai. Phù sớm và nhiều do tử cung to chèn ép tuần hoàn chi ưới. Sản phô mệt mỏi, đi lại khó khăn. - Tử cung to nhanh làm thai phô có thể cảm thấy khó thở o cơ hoành bị đẩy lên. - Thai máy ở nhiều nơi trên tử cung, khắp ổ
Xem thêm

8 Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - lt (24)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 2 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - LT (24)

2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm X và Y là 10 % thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25 %. Câu 3: (3 điểm) Các trường tự ra câu hỏi theo modul, môn học tự chọn Ngày…….tháng……năm …… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI (Thí sinh được phép sử dụng bảng thừa số lãi suất, không được phép sử dụng các tài liệu khác, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
Xem thêm

3 Đọc thêm

VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHƯƠNG 3

VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHƯƠNG 3

NaCl thì đất sét không chống thấm được. Ở thí nghiệm b, dưới tác dụng của nước làm các hạt sét nở ra và bịt kín các lỗ nhỏ lại, nước không chui qua được. Cho nên, ở trong môi trường này thì đất sét không thấm nước → đất sét có thể làm vật liệu chống thấm. 2/ Tính dẻo: Tính dẻo của đất sét là tính công nghệ quan trọng. Tính dẻo phụ thuộc vào: + Thành phần hóa học + Thành phần cỡ hạt của đất sét + Hình dạng và đặc trưng bề mặt của hạt sét + Lượng nước nhào trộn và lượng muối hòa tan. Để xác định độ dẻo của đất sét thì có nhiều phương pháp, nhưng hiện nay người ta thường sử dụng 2 phương pháp chủ yếu sau đây: a/ Xác định độ dẻo qua độ co ngót của đất sét nhuyễn trong không khí ứng với lượng nước nhào trộn được xác định. Theo phương pháp này chia làm 3 mức độ: - Đất sét có độ dẻo cao. - Đất sét có độ dẻo vừa. - Đất sét có độ dẻo kém dẻo. + Người ta đem nhào trộn đất sét khô với > 28 % lượng nước thì độ co ngót của sản phNm trên 10% + Người ta đem nhào trộn đất sét khô với 20 ÷ 28 % lượng nước thì độ co ngót của sản phNm trên 6÷10% + Người ta đem nhào trộn đất sét khô với < 20 % lượng nước thì độ co ngót của sản phNm trên < 6 %  Căn cứ vào công nghệ tạo hình hoặc trang thiết bị của nhà máy mà người ta sẽ lựa chọn cách nào. b/ Nén các bi đất sét: (D = 4-6 cm) Người ta nhào trộn đất sét khô với [17 ÷ 30] % nước, sau đó dùng máy nén chuyên dùng, lực 500 gf, 750 gf, 1000 gf… → xuất hiện vết nứt.
Xem thêm

7 Đọc thêm

de thi lich su ky II su 8

DE THI LICH SU KY II SU 8

Phòng GD&ĐT Bắc Mê Kiểm tra chất lợng học kì II Đề chính thức năm học 2008-2009 Môn: Lịch sử 8Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)Họ và tên: Lớp : Trờng: Điểm bằng số Điểm bằng chữ Giám thị Giám khảoĐề bài: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra)Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng. Câu 1: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vơng là: A. Khởi nghĩa Ba Đình ( 1886-1887) C. Khởi nghĩa Hơng Khê ( 1885- 1895).B. Khởi nghĩa Bãi Sậy ( 1883-1892) D. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913).Câu 2: Lãnh đạo của phong trào Đông Du là ai?A. Phan Bội Châu C. Hoàng Hoa ThámB. Phan Châu Trinh D. Phan Đình PhùngCâu 3: Sau đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Xã hội ViệtNam xuất hiện những giai cấp, tầng lớp nào mới?A. Giai cấp công nhân, tầng lớp t sản, tầng lớp tiểu t sản thành thị.B. Giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp tiểu t sản thành thị.C. Giai cấp nông dân, tầng lớp t sản, tầng lớp tiểu t sản thành thị.D. Giai cấp địa chủ, tầng lớp t sản, tầng lớp tiểu t sản thành thị.Câu 4: Tại sao triều đình Huế kí với Pháp hiệp ớc Nhâm Tuất ( 1862) ? A. Nhân nhợng với Pháp để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ.B. Nhân nhợng với Pháp để bảo về đất nớc.C. Nhân nhợng với Pháp để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nớc.D. Nhân nhợng với Pháp để Pháp giúp ta phát triển kinh tế.Câu 5: Theo hiệp ớc Giáp Tuất (15/03/1874) triều đình Huế đã:A. Chính thức thừa nhận cho pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì.B. Chính thức thừa nhận cho pháp chiếm 6 tỉnh miền Đông Nam KìC. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nớc Việt Nam.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Chiến lược sản phẩmx

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨMX

TRANG 9 Giai đoạn Đặc điểm Các chiến lược và nổ lực Giới thiệu - Doanh thu tăng chậm, khách hàng chưa biết nhiều đến sản phẩm- Lợi nhuận là số âm, thấp- Sản phẩm mới tỷ lệ thất bại khá l[r]

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề