KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 DOCX":

Gián án BÁO CÁO SƠ KẾT HKI 2010

GIÁN ÁN BÁO CÁO SƠ KẾT HKI 2010

hiện tốt Luật thi đua khen thởng, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục - Tích cực tham mu với địa phơng , huy động các nguồn lực tăng cờng XD bổ sung CSVC nhà trờng đảm bảo các tiêu chuẩn của trờng chuẩn Quốc gia.- Tham mu với Ban đại diện hội CMHS trờng, lớp huy động phụ huynh đóng góp tu sửa bổ sung CSVC, xây dựng khuôn viên, cải tạo cảnh quan s phạm.- Phân công Đoàn Thanh niên chăm sóc cắt tỉa vờn hoa, cây cảnh; Các lớp làm vệ sinh, tới cây hoa hàng ngày đều đặn; giữ cho trờng lớp luôn sạch sẽ. - Đổi mới việc xây dựng, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch ; đổi mới kiểm tra đánh giá giờ dạy của giáo viên ; đổi mới việc đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp GVTH .- Thực hiện công tác quản lý CBGV, HS theo chơng trình phần mềm VNPT school.- Nhà trờng tổ chức, tạo điều kiện cho 100% CBGV,NV đợc học tập kiến thức về tin học. Kết quả 16/16 CBGV, NV biết sử dụng thành thạo tin học ứng dụng và đã vận dụng vào quá trình dạy học.2.9. Các biện pháp giúp đỡ HS có học lực yếu kém- Vào đầu năm học mới, tổ chức kiểm tra khảo sát chất lợng, phân loại đối tợng học sinh, thống nhất xây dựng kế hoạch phụ đạo chung của nhà trờng. Tổ chức phụ đạo HS yếu theo khối , theo môn cụ thể theo kế hoạch của từng lớp. Phân công giáo viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao phụ đạo. Thực hiện đổi mới phơng pháp giảng dạy trong việc soạn giảng, chú ý đầy đủ đến các đối tợng học sinh trong các tiết học. - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá qua từng đợt kiểm tra theo đúng quy định, sát thực tế đẻ có kế hoạch phụ đạo phù hợp với từng đối tợng học sinh. 3. Những kết quả nổi bật trong Học kỳ I : Nhà trờng đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Thông t, Hớng dẫn của các cấp từ Bộ đến Phòng về các nhiệm vụ học kỳ I năm học 2010-2011. Giữ vững nề nếp, kỷ cơng tr-ờng lớp. Thực hiện đổi mới công tác quản lý, đặc biệt là việc quản lý chất lợng dạy và học của học sinh trên lớp nhằm nâng cao chất lợng giáo dục. Tham mu, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất cảnh quan s phạm, đảm bảo
Xem thêm

10 Đọc thêm

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TỔ NĂM 2010-2011

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TỔ NĂM 2010-2011

- Tổ chức tuyển chọc và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường năm học 2010-2011.- Tham gia Hội nghị CB-VC, Công đoàn năm học 2010-2011.- Tham gia tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, thành lập đội tuyển học sinh giỏi và bồi dưỡng để tham gia dự thi cấp tỉnh.- Đăng ký mua đddh còn thiếu.- Tiến hành lập các kế hoạch cá nhân, tập thể.- Sinh hoạt chuyên môn theo qui định ( Ký giáo án, họp tổ, dự giờ, thao giảng, báo giảng....) 1 3. Tháng 10/2010 :* Chủ điểm: Lập thành tích kỷ niệm ngày Bác Hồ gởi thư đầu tiên cho ngành giáo dục (15/10).* Nội dung hoạt động chính :- Kiểm tra và duyệt hồ sơ, kế hoạch công tác cá nhân trong tổ năm học 2010-2011.- Kiểm tra hồ sơ học sinh để bổ sung, sửa chữa sai sót. - Tham gia các hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10.- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, bảo quản cơ sở vật chất.- Thực hiện hướng dẫn thử việc giáo viên mới tuyển dụng và xét hết thời gian thử việc cho GV.- Tham gia thi GVDG cấp trường.- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV, và chuẩn bị hồ sơ tổ chuyên môn để nhà trường kiêm tra.- Tham gia thanh tra toàn diện 15% giáo viên.- Sinh hoạt chuyên môn theo qui định ( Ký giáo án, họp tổ, dự giờ, thao giảng, báo giảng....) - Thực hiện công việc cơ quan. 4. Tháng 11/2010 :* Chủ điểm: Thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.* Nội dung hoạt động chính :- Tham gia các hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2010.- Tham gia thi tự làm đồ dùng dạy học cấp tỉnh.- Tham gia văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.- Tham gia tập luyện và thi đấu cầu lông cấp trường cho CB-GV-CNV.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài soạn Bao cao so ket hoc ki I-TH XuanTan

BÀI SOẠN BAO CAO SO KET HOC KI I-TH XUANTAN

hiện tốt Luật thi đua khen thởng, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục - Tích cực tham mu với địa phơng , huy động các nguồn lực tăng cờng XD bổsung CSVC nhà trờng đảm bảo các tiêu chuẩn của trờng chuẩn Quốc gia.- Tham mu với Ban đại diện hội CMHS trờng, lớp huy động phụ huynh đónggóp tu sửa bổ sung CSVC, xây dựng khuôn viên, cải tạo cảnh quan s phạm.- Phân công Đoàn Thanh niên chăm sóc cắt tỉa vờn hoa, cây cảnh; Các lớp làmvệ sinh, tới cây hoa hàng ngày đều đặn; giữ cho trờng lớp luôn sạch sẽ. - Đổi mới việc xây dựng, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá việc thực hiện kếhoạch ; đổi mới kiểm tra đánh giá giờ dạy của giáo viên ; đổi mới việc đánh giá CBGVtheo chuẩn nghề nghiệp GVTH .- Thực hiện công tác quản lý CBGV, HS theo chơng trình phần mềm VNPTschool.- Nhà trờng tổ chức, tạo điều kiện cho 100% CBGV,NV đợc học tập kiến thứcvề tin học. Kết quả 16/16 CBGV, NV biết sử dụng thành thạo tin học ứng dụng và đãvận dụng vào quá trình dạy học.2.9. Các biện pháp giúp đỡ HS có học lực yếu kém- Vào đầu năm học mới, tổ chức kiểm tra khảo sát chất lợng, phân loại đối tợnghọc sinh, thống nhất xây dựng kế hoạch phụ đạo chung của nhà trờng. Tổ chức phụđạo HS yếu theo khối , theo môn cụ thể theo kế hoạch của từng lớp. Phân công giáoviên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao phụ đạo. Thực hiện đổi mới phơng phápgiảng dạy trong việc soạn giảng, chú ý đầy đủ đến các đối tợng học sinh trong các tiếthọc. - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá qua từng đợt kiểm tra theo đúng quy định, sát thựctế đẻ có kế hoạch phụ đạo phù hợp với từng đối tợng học sinh. 3. Những kết quả nổi bật trong Học kỳ I : Nhà trờng đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Thông t, Hớng dẫn của các cấp từ Bộđến Phòng về các nhiệm vụ học kỳ I năm học 2010-2011. Giữ vững nề nếp, kỷ cơng tr-ờng lớp. Thực hiện đổi mới công tác quản lý, đặc biệt là việc quản lý chất lợng dạy vàhọc của học sinh trên lớp nhằm nâng cao chất lợng giáo dục. Tham mu, phối hợp vớiBan đại diện cha mẹ học sinh tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất cảnh quan s phạm, đảm bảo
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP -ĐÁP ÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP -ĐÁP ÁN

PHÒNG GD TRƯỜNG THCS ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011MÔN SINH LỚP 7THỜI GIAN:45 phútI.Mục tiêu : 1.Kiến thức: - HS hiểu và trình bày được trong bài kiểm tra của mình những kiến thức đã được học từ đầu năm:tổng hợp kiến thức về các ngành :động vật nguyên sinh,ngành ruột khoang,các ngành giun,ngành thân mềm,ngành chân khớp và lớp cá của ngành động vật có xương sống. 2.Về kĩ n ăng: - Kĩ năng làm việc với các dạng đề, tổng hợp kiến thức để trình bày khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong bài làm.3.Về thái độ : - Hs có ý thức cao trong việc học và làm bài kiểm tra II. Chuẩn bị : - GV: Đề kiểm tra đã được chuẩn bị trước.- HS : Các kiến thức đã được học từ tuần 1 đến tuần 17.III. Ma Trận.CHỦ ĐỀ CHÍNHCÁC MỨC ĐỘ KIẾN THỨCTỔNGNHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNGTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLNgành ĐVNS1 câu (1.5 đ ) 1câu (0,5đ) 2câu(2đ )Ngành
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu kich ban so ket hoc ki II

TÀI LIỆU KICH BAN SO KET HOC KI II

Sau đây, tôi xin trân trọng kinh mời đồng chí lên phát biểu ý kiến Xin trân trọng kính mời đồng chí! ……………………………………………………………………………6. Thông qua báo cáo sơ kết thi đua học kỳ I và phát động thi đua học kỳ II:- Kính thưa các vị đại biểu! - Kính thưa các thầy, cô giáo!- Thưa toàn thể các em học sinh thân mến! Nhìn lại học kỳ vừa qua, đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là đủđể thầy và trò trường PTDT nội trú Quang Bình ra sức thi đua, nỗ lực hết mình hoànthành thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Để có những đánh giá cụ thể nhất về phongtrào thi đua, đồng thời nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c Phạm Duy Thế - Chủ tichcông đoàn thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường lên thông qua báo cáo sơkết thi đua học kỳ I và phát động thi đua học kỳ II.Xin trân trọng kính mời đồng chí! 7. Bế mạc:- Kính thưa các vị đại biểu! - Kính thưa các thầy, cô giáo!- Thưa toàn thể các em học sinh ! Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả Lễ sơkết học kỳ I năm học 20102011 của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa, xin được trân thành cảm ơn và gửi tới các vị đại biểu khách quý cácđ/c cán bộ giáo viên lời kính chúc sức khỏe – hạnh phúc – thành đạt.Chúc các em họcsinh chăm ngoan học giỏi.Thay mặt cho BTC, tôi xin tuyên bố bế mạc buổi LễKính mời các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ giáo viên lên phòng Hội đồnguống nước.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề thi toán HKI 9-có đáp án

ĐỀ THI TOÁN HKI 9-CÓ ĐÁP ÁN

⊥BC. b/ Vẽ đường kính COD, đường thẳng qua O và vuông góc CD cắt DB ở E . Chứng minh tứ giác OAEB là hình thang cân. ------------- HẾT ------------- * Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : ……………………………; Số báo danh:………………….. Họ tên giám thị 1:……………………………………Chữ kí ……………………. Họ tên giám thị 2: …………………………………...Chữ kí …………………….. ĐỀ CHÍNH THỨC(Đề gồm 01 trang) SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 20102011A/ PHẦN TỰ CHỌN 2 điểmCâu 1:a/ Muốn khai phương một tích các thừa số không âm ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau. b/ Áp dụng: Tính 4.100 4 100 2.10 20= = = Câu 2: Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:- Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.- Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân
Xem thêm

4 Đọc thêm

De kiem tra HK1 Toan 7

DE KIEM TRA HK1 TOAN 7

PHÒNG GD THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011MÔN SINH LỚP 7THỜI GIAN:45 phútI.Mục tiêu : 1.Kiến thức: - HS hiểu và trình bày được trong bài kiểm tra của mình những kiến thức đã được học từ đầu năm:tổng hợp kiến thức về các ngành :động vật nguyên sinh,ngành ruột khoang,các ngành giun,ngành thân mềm,ngành chân khớp và lớp cá của ngành động vật có xương sống. 2.Về kĩ n ăng: - Kĩ năng làm việc với các dạng đề, tổng hợp kiến thức để trình bày khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong bài làm.3.Về thái độ : - Hs có ý thức cao trong việc học và làm bài kiểm tra II. Chuẩn bị : - GV: Đề kiểm tra đã được chuẩn bị trước.- HS : Các kiến thức đã được học từ tuần 1 đến tuần 17.III. Ma Trận.CHỦ ĐỀ CHÍNHCÁC MỨC ĐỘ KIẾN THỨCTỔNGNHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNGTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLNgành ĐVNS1 câu (1.5 đ ) 1câu (0,5đ) 2câu(2đ )Ngành Ruột
Xem thêm

3 Đọc thêm

Kiểm tra học kỳ I hay có ma trận

KIỂM TRA HỌC KỲ I HAY CÓ MA TRẬN

PHÒNG GD HUYỆN BÁT XÁT TRƯỜNG THCS PHÌN NGAN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011MÔN SINH LỚP 7THỜI GIAN:45 phútI.Mục tiêu : 1.Kiến thức: - HS hiểu và trình bày được trong bài kiểm tra của mình những kiến thức đã được học từ đầu năm:tổng hợp kiếnthức về các ngành :động vật nguyên sinh,ngành ruột khoang,các ngành giun,ngành thân mềm,ngành chân khớp vàlớp cá của ngành động vật có xương sống. 2.Về kĩ n ăng: - Kĩ năng làm việc với các dạng đề, tổng hợp kiến thức để trình bày khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong bài làm.3.Về thái độ : - Hs có ý thức cao trong việc học và làm bài kiểm tra II. Chuẩn bị : - GV: Đề kiểm tra đã được chuẩn bị trước.- HS : Các kiến thức đã được học từ tuần 1 đến tuần 17.III. Ma Trận.CHỦ ĐỀCHÍNHCÁC MỨC ĐỘ KIẾN THỨCTỔNGNHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNGTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLNgànhĐVNS1 câu (1.5 đ ) 1câu (0,5đ) 2câu(2đ )NgànhRuột
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 8 (2010-2011)

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 8 (2010-2011)

PGD- ĐT: CẦU KÈ ĐỀ THI HỌC KỲ I-NH:2010-2011TRƯỜNG THCS THÔNG HOÀ MÔN:GDCD-LỚP 8 Câu 4: (2,5 điểm)Thế nào là biết tôn trọng người khác ? Nêu 2 viêc làm của bản thân em thể hiện tôn trọng người khác ? Cầu 2: (2,5 điểm)a/ Pháp luật là gì ?b/ Bản nội quy của nhà trường ,những quy định cùa một cơ quan có thể coi làpháp luật được không ? tại sao ?Câu 3 (2,5 điểm)Tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm gì ? Em sẽ làm gì ở vào mỗi tình huống sau:-Có người rủ em hút thuốc lá ?-bạn em phê bình em ?Câu 4:(2,5 điểm)a/ Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền và nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà ?b/Sơn sinh ra trong một gia đình giàu cóvà là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng va thoả mãn mọi đòi hỏi của. Sơn đua đòi ăn chơi,hút thuốc lá rồi bị nghiện ma tuý….Theo em, ai là người có lỗi trong việc này ? Vì sao ?…..Hết….. HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ INĂM HỌC:2010-2011MÔN:GDCD - LỚP 8 CÂU NỘI DUNG ĐIỂMCâu 1Câu 2
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 7 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 7 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đCâu 2 Câu 3Câu 4*Đoản kết, tương trợ : Là sự thông cảm, chia sẽvà việc làm cụ thểgiúp nhau khi gặp khó khăn*Nếu em là Thuỷ em sẽ giúp trung ghi lại bài, thăm hỏi đông viên bạn Gia đình văn hoá : Là gia đình hoà thuận, hạnh phúc tiến bộ, thực hiện kế hoạc hoá gia đình, đoàn kết xóm giềng và làm tốt nghĩa vụcông dân*Tham gia xây dựng gia đình văn hoá : là học sinh cần phải -Chăm ngoan, học giỏi vâng lời thầy cô giào, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ thương yêu anh chị em .-Không đua đòi ăn chơi, không làm điều tổn hại đến danh dự gia đình *Tự tin : Là tin tưởng vào khả năng của bản thâ, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắ, không hoang mang dao động .*Những biểu hiện tínhtự tin : -Không lệ thuộc, dựa dẩm vào người khác… -Tự quyết định công việc của mình*Hướng rèn luyện tính tự tin : -Phải chủ động, tự giác trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động tập thể -Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẩm, ba phải 1đ
Xem thêm

3 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN SINH HỌC 10-11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN SINH HỌC 10-11

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GDTrH Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Hà, ngày 09 tháng 9 năm 2010KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2010-2011Căn cứ vào nhiệm vụ của năm học, Hội đồng bộ môn khối THPT và THCS đề ra kế hoạch hoạtđộng của bộ môn Sinh học năm học 2010-2011 như sau:I. Khối THPT1. Chuyên môn- Mỗi tổ chuyên môn tổ chức dự giờ và trao đổi kinh nghiệm về nội dung và chương trình SGKlớp 10, 11,12 theo chuẩn kiến thức - kỹ năng.- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo phân công.- Tổ chức ôn tập từng chương, từng học kỳ bằng hệ thống câu hỏi bám sát chuẩn kiến thức vàkỹ năng.- Xây dựng câu hỏi kiểm tra lớp 12 cơ bản theo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Đề kiểm tra tốithiểu phải có ít nhất 50% lượng kiến thức đòi hỏi học sinh nhận thức ở mức độ hiểu, vận dụng vàsáng tạo trở lên. Đề cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong kiểm tra, chấm điểm trong cả 5khâu sau: ra đề bảo đảm các yêu cầu của đề, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, chấm điểm chính xác,khách quan, trả bài và cập nhật điểm đúng quy định. Đây được xác định là “điểm nhấn” của năm họcnày.Mỗi trường soạn câu hỏi có thể kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng(bằng hình thức tựluận và trắc nghiệm) đối với bài được phân công soạn giảng theo Thông báo 03 ngày 05 tháng 01năm 2010 của Sở ( gửi về chuyên viên ngày 02/3/2011).- Mỗi GV có một việc làm mới phù hợp với bộ môn.- Chương trình thực hiện như năm học 2009 -20102. Kiểm tra học kì: - Kiểm tra học kỳ I (bằng hình thức tự luận), học kỳ II (bằng hình thức trắc nghiệm, nếu có thitốt nghiệp) lớp 12 theo đề chung của Sở.- Mỗi tổ bộ môn gửi 02 đề kiểm tra học kì lớp 10, 11 kèm đáp án .- Thời gian nộp đề: Học kỳ I hạn cuối ngày 30/11/2010, học kì II hạn cuối ngày 15/4/2011.3. Bồi dưỡng và thi HSG
Xem thêm

3 Đọc thêm

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2010

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2010

- Tổng kết, bế giảng năm học (theo lịch của Phòng GD&ĐT)- Kiểm kê CSVC cuối năm học.- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.27-28/5 - Tham gia thi học sinh giỏi Tin học cấp Tiểu học (theo kế hoạch).29/5 - 7 giờ 30: Họp PHHS cuối năm.30/5 - Nộp hồ sơ quy hoạch dự nguồn, bổ nhiệm cán bộ và hồ sơ đánh giáCB-CC-VC về Phòng GD&ĐT. - Nộp hồ sơ kiểm định chất lượng CSGD về Phòng GD-ĐT31/5 - Nộp báo cáo danh sách phân công trực hè về Phòng GD&ĐT.Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG- Phòng GD&ĐT;- Đảng uỷ -UBND phường để báo cáoAn Xuân- Ban ĐD CMHS: để phối hợp- Các tổ, các bộ phận: để thực hiện - Lưu VT.(Đã ký) Nguyễn Thị Thanh Hữu
Xem thêm

2 Đọc thêm

de cuong on thi hoa 12 hk 1

DE CUONG ON THI HOA 12 HK 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮKTRƯỜNG THPT DTNT N’TRANG LƠNG NĂM HỌC 2010-2011ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – MÔN HÓA LỚP 121/ Chương 1: ESTE-LIPIT- Nắm được khái niệm este, este đơn chức, este no đơn chức; tên gọi và công thức một số este, VD: este có mùi dứa chín, este có mùi thơm của chuối chín; t/chh và điều chế este- Nắm được khái niệm &t/chh của lipit, chất béo; khái niệm và PP điều chế xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp- Biết vận dụng để làm bài tập dạng lý thuyết và tính toán.- BT SGK: 1,2,3,4,5,6 (tr.7); 1,2,3,4,5 (Tr.11, 12); 2,3,5 (tr.15,16); 1,2,3,4,5,6,7,8 (tr.18)- BT SBT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11,(tr.3,4); 1.18, 1.19, 1.23 (tr. 6,7) (tr.3,4); 1.30 (tr.9).2/ Chương 2: Cacbohiđrat- Khái niệm, công thức cacbohiđrat: Cn(H2O)m ; khái niệm, công thức, tên gọi, cấu tạo, t/cvl, t/chh của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.- Lưu ý các dạng bài tập ở phần này:+ Dạng bài nhận biết: SGK: 1,2,5 (tr.25) & 1,3 (tr.36, 37), 2(tr.37)+ Dạng bài về khái niệm: SGK: 1, 2, 5 (tr33, 34) + Tính toán liên quan đến hiệu suất p/ư: SGK: 4,5 (tr37); 2.34 (SBT tr15)+ Lập CTPT: SGK: 6(tr.37)+ Sơ đồ chuyển hóa: SBT: 2.23 (tr.13)+Bài trong SBT: 2.1,2.2,2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 (tr. 10, 11); 2,16->2,25 (tr.12,13); 2.30->2.35 (tr. 14, 15).3/ Chương 3: Amin, amino axit và protein
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH POT

Asian Games? a. 463 sports and events b. 346 sports and events c. 436 sports and events d. 634 sports and events BẢN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Học sinh khoanh tròn A, B, C, hay D vào bản trả lời bên dưới cho các câu từ 1 đến 40 01. a b c d 02. a b c d 03. a b c d 04. a b c d 05. a b c d 06. a b c d 07. a b c d 08. a b c d 09. a b c d 10. a b c d 11. a b c d 12. a b c d 13. a b c d 14. a b c d 15. a b c d 16. a b c d 17. a b c d 18. a b c d

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh ppsx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH PPSX

1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20102011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT Chuẩn &Nâng cao Thời gian : 60 phút (không kể phát đề) (Đề gồm Phần Tự luận & Trắc nghiệm, 4 trang) Chữ ký Giám khảo Điểm Số phách Số thứ tự Học sinh làm bài thi ngay vào phần chừa trống của đề thi TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2ms) Writing Skill: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. (2ms) 1. The weather is warm and I feel good. The warmer ______________________________________________________ 2. Mary said: “I work for a big company.” Mary said that _____________________________________________________ 3. You can buy toothpaste at the drugstore. Toothpaste ________________________________________________________ 4. You should keep the flowers in a warm sunny place. The flowers _______________________________________________________
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH LỚP 12 PDF

40. How many games and events were organized at the 15th Asian Games? a. 463 sports and events b. 346 sports and events c. 436 sports and events d. 634 sports and events BẢN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Học sinh khoanh tròn A, B, C, hay D vào bản trả lời bên dưới cho các câu từ 1 đến 40 01. a b c d 02. a b c d 03. a b c d 04. a b c d 05. a b c d 06. a b c d 07. a b c d 08. a b c d 09. a b c d 10. a b c d 11. a b c d 12. a b c d 13. a b c d 14. a b c d 15. a b c d 16. a b c d

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT pptx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH LỚP 12 CT PPTX

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20102011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT Chuẩn &Nâng cao Thời gian : 60 phút (không kể phát đề) (Đề gồm Phần Tự luận & Trắc nghiệm, 4 trang) Chữ ký Giám khảo Điểm Số phách Số thứ tự Học sinh làm bài thi ngay vào phần chừa trống của đề thi TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2ms) Writing Skill: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. (2ms) 1. The weather is warm and I feel good. The warmer ______________________________________________________ 2. Mary said: “I work for a big company.” Mary said that _____________________________________________________ 3. You can buy toothpaste at the drugstore. Toothpaste ________________________________________________________ 4. You should keep the flowers in a warm sunny place.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài soạn SƠ KÉT CĐ

BÀI SOẠN SƠ KÉT CĐ

B./Nội dung hoạt động: 1./ Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của công đoàn viên và lao động tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo.a./Chăm lo đời sống của công đoàn viên:Công Đoàn phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước như: Chế độ lương, phụ cấp, Chế độ thai sản, ốm đau, giải quyết cho CĐV nghỉ phép trong việc: Sinh đẻ, cưới xin, tang lễ, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn … Sơ kết học kì I Năm học:2010-2011 1Công Đoàn trường THCS Triệu SơnTrong học kỳ vừa qua Công Đoàn cùng nhà trường đã tổ chức kĩ niệm ngày phụ nữ VN 20/10, ngày QĐND Việt Nam 22/12, tặng quà cho con cán bộ giáo viên dịp tết Trung Thu, động viên thầy Phan Trung Hiếu tham gia dự thi GVDG cấp tỉnh…b./Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ CBGV trong trường để chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.Nhình chung đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên khá ổn định, hăng hái trong công việc, tinh thần đoàn kết nội bộ cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho anh chị em trong việc giảng dạy và làm công tác giáo dục ở nhà trường.2./Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.a./Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 40/CT của Ban Bí thư và phối hợp với nhà trường để XD kế hoạch về công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ GV và cán bộ QLGD nâng mức TĐCMNV trên chuẩn cho CBGV.-Phấn đấu đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo góp phần thực hiện có
Xem thêm

5 Đọc thêm

Quyết định thành lập Đoàn gám sát thi HKII lớp 5 2009-2010

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN GÁM SÁT THI HKII LỚP 5 2009-2010

UBND HUYỆN ĐAKRÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 36/QĐ-PGD&ĐT. Đakrông, ngày 05 tháng 05 năm 2010.QUYẾT ĐỊNHThành lập Đoàn giám sát thi học kỳ II lớp 5 năm học 2009-2010TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAKRÔNG Căn cứ Thông tư liên tịch số: 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ, Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện;Căn cứ Quyết định số: 10/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND huyện Đakrông về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện;Căn cứ Quy trình năm học 2009-2010 của Phòng GD&ĐT Đakrông;Theo đề nghị của Bộ phận Phổ thông và TCCB Phòng GD&ĐT; Xét phẩm chất, năng lực của cán bộ, giáo viên,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát thi học kì II lớp 5 năm học 2009-2010 gồm các Ông (Bà) có tên sau:(Có danh sách kèm theo)Chủ tịch Hội đồng coi thi học kỳ II Cấp THCS năm học 2009-2010 bố trí người thay thế trách nhiệm trong Hội đồng thi cho các thành viên tham gia Đoàn giám sát. Điều 2. Đoàn giám sát thi chịu trách nhiệm tổ chức giám sát theo đúng Qui chế của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Đakrông.Thời gian và địa điểm làm việc của Đoàn giám sát thi: Họp Đoàn giám sát: Vào lúc 14h00 ngày 10/05/2010. Tại Phòng GD&ĐT Đakrông.Tiến hành giám sát: từ 06h45 ngày 14/05/2010 đến hết ngày 14/05/2010. Tại các Hội đồng coi thi. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị
Xem thêm

3 Đọc thêm

Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi HKII 2009-2010

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM THI HKII 2009-2010

Nơi nhận: K/T TRƯỞNG PHÒNG- Như điều 3; P.TRƯỞNG PHÒNG - Lưu: VT, PT.(Đã ký)Nguyễn Văn ĐươngDANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI HỌC KỲ II LỚP 9NĂM HỌC 2009-2010(Kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-PGD&ĐT ngày 05 tháng 05 năm 2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông)1. Ông : Nguyễn Văn Đương - P.Trưởng phòng GD&ĐT - Chủ tịch.2. Ông : Phan Văn Đức - Tổ trưởng tổ Phổ thông - Thư ký.3. Ông : Nguyễn Thanh Bình - PHT trường TH&THCS A Vao - Thành viên.4. Bà : Vũ Thị Thu Hà - GV trường THCS KrôngKlang - Thành viên. 5. Bà : Hoàng Thị Thủy - GV trường THCS Ba Lòng - Thành viên.6. Bà : Lê Thị Thủy - GV trường THCS Triệu Nguyên - Thành viên.7. Bà : Nguyễn Thị Thu Thủy - GV trường THCS Hướng Hiệp - Thành viên.8. Ông : Nguyễn Văn Mùi - GV trường THCS Pa Nang - Thành viên.9. Bà : Võ Thị Hải Lý - P.HT trường TH&THCS Mò Ó - Thành viên.10. Ông : Trần Công Trường - GV trường THCS Ba Lòng - Thành viên.11. Ông : Hồ Văn Kin - GV trường THCS KrôngKlang - Thành viên.12. Ông : Phan Thanh Minh - GV trường THCS Triệu Nguyên - Thành viên.13. Ông : Võ Anh Tuấn - GV trường THCS Đakrông - Thành viên.14. Bà : Phạm Ngọc Trà My - GV trường THCS Hướng Hiệp - Thành viên.15. Ông : Phạm Ngọc Huy - GV trường THCS Hướng Hiệp - Thành viên. 16. Ông : Nguyễn Bá Nam - GV trường THCS KrôngKlang - Thành viên.17. Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy - GV trường TH&THCS Mò Ó - Thành viên.18. Bà : Ngụy Như Anh Phương - GV trường THCS Đakrông - Thành viên. 19. Ông : Văn Vĩnh Cao Trí - GV trường TH&THCS Húc Nghì - Thành viên20. Ông : Nguyễn Chí Phi - GV trường TH&THCS A Vao - Thành viên.21. Bà : Nguyễn Thị Hồng - Văn thư Phòng GD&ĐT - Phục vụ.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề