CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ” PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ” PDF":

LUAN VAN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO HIỂM VÀ PHÚC LỢI NÔNG DÂN TẠI HÀ NỘI

LUAN VAN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO HIỂM VÀ PHÚC LỢI NÔNG DÂN TẠI HÀ NỘI

Ninh hay Quỹ Bảo hiểm và Phúc lợi ở xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội…Đây là mộttrong những loại hình quỹ cộng đồng tự phát, hoạt động trên cơ sở quản lý của cộngdồng để chi trả lương hưu cho người nông dân khi hết tuổi lao động. Nhiều mô hìnhbộc lộ tính thiếu bền vững và đã chuyển đổi, tuy nhiên có những mô hình hoạt động rấthiệu quả, thu hút sự tham gia và đồng tình của người dân. Quỹ Bảo hiểm và Phúc lợixã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội là một ví dụ điển hình.Việc đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm, thu hút nông dân và lao động ở khu vựcphi chính thức cũng là một chủ trương lớn của Chính phủ nhằm đảm bảo an sinh xã hộitốt hơn cho người dân. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyếtsố 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một sốvấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 cũng khẳng định chủ trương này:2“Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội theo hướng đa dạng hóa các hìnhthức bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội,khuyến khích nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảohiểm xã hội”[5, tr.3]. Do đó, việc tồn tại và phát triển của các loại hình quỹ cộng đồngnói riêng và việc xã hội hóa công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong giaiđoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.Nghiên cứu này sẽ tập trung đi sâu vào nghiên cứu đặc điểm của loại hình quỹnày trên cơ sở lý thuyết của An sinh xã hội và Công tác xã hội, tìm hiểu các cơ chế vềtổ chức, tài chính và chính sách, các tác động của quỹ đến đời sống người dân, từ đóxác định các ưu và nhược điểm, đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động của loạihình quỹ nói riêng và hoạt động bảo hiểm xã hội hướng đến nông dân nói chung.Nghiên cứu cũng hướng đến việc tìm ra những nhân tố cần thiết để có thể xây dựng,phát triển và hoàn thiện hệ thống các loại hình quỹ cộng đồng nhằm đảm bảo an sinhxã hội cho người lao động ở khu vực phi chính thức nói chung và nông dân nói riêng.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu2.1. Nghiên cứu nước ngoài
Xem thêm

101 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐn - Những vấn đề cơ bản nghiệp vụ HĐV và kế toán HĐV pps

NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN NGHIỆP VỤ HĐV VÀ KẾ TOÁN HĐV PPS

29/08/20101Kế toán ngIP VHUY NG VNNI DUNG CHNHNhng vn c bn nghip v HV v k toỏn HVK toỏn nghip v huy ng vnNHNG VN C BNNHNG VN C BNíí nghnghaa ccaa ngungun vn vn huyn huy ngngVốn huy động là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lnCó ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát triển của một NHCCỏcỏc ngungunn vvn huyn huy ngngTiền gửi Không kỳ hạn Có kỳ hạnTiền gửi tiết kiệm Không kỳ hạn Có kỳ hạnPhát hành giấy tờ có giá Chứng chỉ tiền gửi (CDs) Kỳ phiếu NHTM Trái phiếu NHTMVốn đi vay Vay tại thị trờng liên ngân hàng Vay của NHNN Vay của nớc ngoài29/08/20102Nguyên tắc hạch toán lãi:Nguyên tắc hạch toán lãi:Áp dụng nguyên tắc kế toán: “Cơ sở dồn tích”Chi phí trả lãi phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh (A) theo kỳ kế
Xem thêm

10 Đọc thêm

Giáo trinh : KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ part 9 ppt

GIÁO TRINH : KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ PART 9 PPT

hép đo các đại lượng không điện bằng phương pháp điện được thực hiện thông qua các bộ chuyển đổi hoặc các cảm biến đo lường. Các bộ chuyển đổi đóng vai trò “nhà hiên dòch” để biến đổi các tín hiệu không điện thành tín hiệu điện, sau đó sử dụng các mạch đo điện để tiến hành xử lý phép đo tiếp theo. Sơ đồ nguyên tắc của phép đo các đại lượng không điện bằng phương pháp điện chỉ ra trên hình 5-1. ấn đề cấu hình của hệ thống đo không điện. Bài toán này hết sức đa dạng, hú là chỗ dù ở bất kỳ dạng nào cũng có thể giải được, nghóa là với bất ïng nào như cơ, quang, nhiệt, hóa, v.v… đều có thể dễ dàng biến đổi g điện. Nói chính xác hơn, có thể dễ dàng biến đổi các đại iệu điện để đưa vào các cơ cấu đo điện để đo đạc và xử lý. iải quyết bài toán trên chính là nhiệm vụ của các bộ chuyển đổi đo lường. Có rất hiều nguyên tắc để thực hiện các bộ chuyển đổi, và tương ứng với nó là sự đa dạng ủa các loại chuyển đổi, như chuyển đổi điện trở, chuyển đổi điện cảm, chuyển đổi iện dung, chuyển đổi áp điện, chuyển đổi điện, chuyển đổi quang điện, v.v…. uy nhnhóm – Các chuyển đ– Các chuyển đổi nhiệt điện; Các chuyển đổi hóa điện; Các chuyển đổi quang điện và phát xạ điện tử. ặc tính quan trọng nhất của các bộ chuyển đổi chính là hàm truyền đạt của nó. Hàm truyền đạt thể hiện cấu trúc của thiết bò biến đổi và thông thường có đặc qc ng thựpPp
Xem thêm

16 Đọc thêm

MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG

MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG

MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNGI NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CẦN PHẢI HOÀN THIỆN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.1. Ưu điểm:Công ty cao su Đà Nẵng đã áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ. Làm đúng theo quy định của Nhà nước về chế độ kế toán tài chính và đã xác định đúng mức tầm quan trọng của việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, viêc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được phòng kế toán Công ty thực hiện một cách nghiêm túc. Với đội ngũ cán bộ kế toán của Công ty có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, đã làm cho khối lượng của công việc được giảm nhẹ và bảo đảm được tính chính xác cao. Một thành công trong công tác quản lý chi phí sản xuất của Công ty là đã tổ chức tốt việc quản lý nguyên vật liệu về mặt hiện vật, luôn luôn khuyến khích tiết kiệm chi phí sản xuất. Mỗi khi đưa vào sản xuất một mặt hàng nào đó Công ty đều xây dựng định mức bán thành phẩm, nguyên vật liệu. Để khuyến khích việc tiết kiệm nguyên vật liệu, Công ty thực hiện quy chế thưởng phạt: Thưởng 50% giá trị tiết kiệm cho bộ phận thực hiện tiết kiệm, ngược lại sẽ phạt 30%cho bộ phận nào không thực hiện tiết kiệm mà lại làm lãng phí. Phòng kế toán Công ty đã tổ chức theo dõi nguyên vật liệu một cách chặt chẽ từ khi đưa vào sản xuất đến khi sản xuất ra sản phẩm hoàn thành nhập kho.Đây là một việc làm rất có ý nghĩa, quan trọng trong việc quản lý chi phí sản xuất. Ngoài ra, hàng tháng Công ty thực hiện việc kiểm kê ở các xí nghiệp, điều này rất quan trọng cho việc theo dõi tình hình thực hiện định mức, gíup Công ty có thể chấn chỉnh kịp thời những bộ phận làm hao phí nguyên vật liệu, hay do châït lượng nguyên vật liệu gây lãng phí lớn, để ít dẫn đến tình trạng giá thành bị cao lên đột ngột do những hao phí bất thường.2. Những hạn chế:
Xem thêm

13 Đọc thêm

Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 4 ppsx

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI VIETCOMBANK - 4 PPSX

năm qua là vốn huy động trung, dài hạn đạt mức 17.776 tỷ qui đồng, tăng 22381 tỷ (+15%). Trong khi đó, sử dụng vốn trung dài hạn đạt mức 10.409 tỷ qui đồng, tăng với tốc độ lớn 5.775 tỷ qui đồng (+125%), cao hơn 8 lần so với tốc độ tăng huy động vốn trung dài hạn. Hoạt động cho vay Cho vay là hoạt động chính của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam, chiếm tới 70% tổng lợi nhuận của ngân hàng. Năm 2002 - năm thực hiện thành công chủ trương của Ban lãnh đạo: "năm bứt phá tín dụng". Hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Ngoại Thương đ• đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. - Tổng doanh số cho vay năm 2002 đạt 71.116 tỷ VNĐ tăng hơn 60% và tổng doanh số thu nợ đạt 60.338 tỷ VNĐ tăng 39% so với năm 2001. Tính đến 31/12/2002, tổng dư nợ tín dụng chung trong toàn hệ thống đạt 27.404 tỷ VNĐ, tăng 10.778 tỷ VND (64,8%), trong đó dư nợ vay hiện hành đạt 26.610 tỷ VNĐ, tăng 11.943 tỷ VND (81,4%) so với cùng kỳ năm ngoái. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com- Cuối tháng 6/ 2002, trên cơ sở mức tăng trưởng dư nợ tín dụng thực tế vượt so với kế hoạch đề ra từ đầu năm (tháng 6: 36,7%; kế hoạch: 33,5%) và dự báo dư nợ tín dụng có khả năng tiếp tục tăng với tốc độ lớn hơn trong các tháng cuối năm, Hội đồng quản trị đã quyết định điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng cho năm 2002 lên mức 51,4%. Mặc dù vậy, như các số liệu đã nêu ở trên, dư nợ tín dụng thực tế vẫn vượt với khoảng cách khá lớn so với kế hoạch đề ra. - Các khoản vay, đầu tư lớn góp phần tăng trưởng dư nợ tín dụng cao trong năm 2002 là: Giải ngân các HĐTD đã kí trong các năm trước để đầu tư các dự án trọng điểm của Nhà Nước 2.002 tỷ VND, thu mua gạo để xuất khẩu sang Indonexia, Irắc 1.600 tỷ, cho vay để
Xem thêm

12 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 2013

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 2013

Khóa luận tốt nghiệp đại họcGVHD: TS. Hoàng Triệu Huylà các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và ưuđãi cần phải có kế hoạch trước sao cho đáp ứng được nhu cầu về nhân lực theo từngtiến độ của đầu tư, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực dovấn đề “hậu dự án” gây ra như việc bố trí lao động, giải quyết lao động dư… Thời kì đầu tư kéo dài: Thời kì đầu tư tính từ khi khởi công thực hiện dự ánđến khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Nhiều công trình có thời gian đầu tưkéo dài hàng năm. Do vốn nằm khê dọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư nên đểẾnâng cao hiệu quả vốn đầu tư cần tiếng hành phân kì đầu tư, bố trí vốn và các nguồnUlực tập trung hoàn thành chấm dứt từng hạng mục công trình, quản lí chặt chẽ chế độ́Htiến độ kế hoạch đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn đầu tư xây dựngTÊcơ bản. Vòng quay của vốn rất dài, chi phí sử dụng vốn lớn là cái giá phải trả cho hoạtđộng đầu tư phát triển vì vậy nên khi quyết định đầu tư phát triển phải xem xét kỹlưỡng vì nếu quyết định sai sẽ làm lãng phí khối lượng vốn lớn và không phát huy hiệu
Xem thêm

74 Đọc thêm

Slide hành vi khách hàng trong dịch vụ

SLIDE HÀNH VI KHÁCH HÀNG TRONG DỊCH VỤ

• CHẤT LƯƠ ̣NG TÍN NHIÊ ̣M- CREDENCE QUALITIES – ĐĂ ̣C ĐIỂM ______ĐÁNH GIÁ NGAY CẢ SAU KHI MUA VÀ TRANG 5 CONTINUUM OF EVALUATION Cl ot hi ng Je wel ry Fu rn itu re H ou se s Au t[r]

18 Đọc thêm

tiểu luận xây dựng hệ thống lương của doanh nghiệp

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

các thứ tự ưu tiên các mục tiêu cũng không giốn g nhau. Nhưng nhìn chung thì các mục tiêu cần phải đạt được của một hệ thống tịền lương bao gồm :  Thu hút được các nhân viên tài năng.  Bất cứ một doanh nghiệp nào cũn g mong muốn có được một nguồn nhân lực chất lượng cao để tăng khả năng cạnh tranh và thích ứng v ới sự thay đổi của môi trường. Thu hút được những người tài năng về làm việc cho tổ chức luôn là một mục tiêu hàng đầu trong chính sách nh ân sự của các tổ chức. Để thực h iện mục tiêu này tiền lương cũng chưa phải là yếu tố quyết định song nó luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình. Các nghiên cứu cho thấy, các doanh n ghiệp trả lương cao hơn mức trung bình trên thị trường thường thành công hơn trong kinh doanh, bởi họ thu hút được nguồn nhân lực tốt hơn, tạo ra động lực mạnh hơn.  Duy trì được đội ngũ nhân viên giỏi.  Sự thành côn g của tổ chức phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhân viên, đặc biệt là những người tài năng. Đội ngũ nhân viên giỏi giúp tổ chức duy trì thế cạnh tranh và thậm chí họ là những người tạo ra những đột biến cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, việc thu hút tài năng là chưa đủ mà tổ chức còn phải nhấn m ạnh đến các giải pháp nhằm giữ chân đội ngũ nhân viên giỏi. Nhất là, trong điều kiện khắc n ghiệt của thương trường, cạnh tranh về nguồn nhân lực ngày càng trở nên gay gắt thì các tổ chức luôn coi trọng việc bảo vệ nguồn tài sản quý báu của tổ chức mình.  Ngày nay, tổ chức nào cũng muốn tạo ra được đội ngũ nhân viên giỏi và duy trì đội ngũ nhân viên này. Duy trì đội ngũ nhân viên giỏi có thể được thực h iện bằng nhiều giải ph áp khác nhau, nhưng vai trò của tiền lương là hết sức đáng kể.  Kích thích động viên nhân viên nâng cao năng suất lao động.  Kiểm soát được chi phí. 
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

phá hoại, cản trở bước tiến của quần chúng đông đảo nước ta. Trước hết, nói về trách nhiệm cá nhân. Ý thức đạo đức, trách nhiệm đạo đức là cái thúc đẩy cá nhân cố gắng làm tròn nghĩa vụ người công dân của nước Việt Nam hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển kinh tế, văn hoá theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và được hưởng thụ các phúc lợi vật chất, tinh thần do họ làm ra và đúng theo quy định của Nhà nước. Họ luôn cố gắng nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, trở thành những người có trình độ hiểu biết theo kịp yêu cầu của thời đại mới, biết ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, việc làm của mình, tạo ra năng suất cao, thu nhập tốt và ổn định, cải thiện được mức sống của gia đình và bản thân, đẩy mạnh bước tiến của đất nước. Đồng thời, họ lại là lực lượng nòng cốt thúc đẩy việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước tiên tiến, có hiệu lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài của nước Việt Nam hiện đại, đổi mới. Đồng thời, hoạt động có hiệu quả của người dân lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy nhà nước trong việc tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong lao động, sinh sống. Họ được khuyến khích phát minh, sáng kiến, mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế, văn hoá và không bị cản trở bởi những ràng buộc pháp luật cứng nhắc, lỗi thời, hay bởi bộ máy các nhân viên nhà nước tham nhũng, ăn tiền hay lạc hậu, bảo thủ, thiếu sự hiểu biết theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, của đất nước. Trong quá trình phát triển, người dân không tránh khỏi có những lệch lạc, vi phạm pháp luật, còn về phía nhà nước, cũng còn tồn tại tình trạng không làm đúng trách nhiệm của mình. - Có những người dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm đến lợi ích của người khác, của cộng đồng, bỏ qua những điều quy định tối thiểu và cần thiết của Nhà nước, ví dụ: buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, lừa lọc, buôn bán ma tuý, héroine, v.v.. - Lại có người do thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà có những hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng; ví dụ như bán thuốc dược phẩm không có hoá đơn thầy thuốc, tự ý tăng giá thuốc, không chờ sự điều chỉnh giá của Bộ Y tế, v.v.. - Có những người gặp khó khăn trong làm ăn, sinh sống, không được các cơ quan chính
Xem thêm

9 Đọc thêm

DÙNG KIẾN THỨC VỀ TÂM LÍ ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG MÀ CÁC HÃNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ DUNG

DÙNG KIẾN THỨC VỀ TÂM LÍ ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG MÀ CÁC HÃNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ DUNG

nên lực lượng lao động xã hội; hai loại lao động này đều là lao động trừutượng (Vì đều cùng hao phí sức óc, sức thần kinh và sức cơ bắp nóichung của con người, chứ không kể đến hình thức cụ thể của nó như thếnào).- Từ những đặc điểm chung trên, ta thấy ở họ có những đặc điểm tâm lýgiống nhau như họ đều cùng tập trung trau dồi kĩ năng nghề nghiệp,chuyên môn của mình. Đều làm vì động cơ kinh tế ( thu nhập là động cơcơ bản của mọi loại lao động); Để khẳng định bản thân và dù là lao độngnào thì người lao động cũng đều yêu nghề, có niềm say mê trong côngviệc, có tinh thần trách nhiệm cao, vì sự phát triển của quốc gia.* Điểm khác nhauLao động trí ócLao động chân tay1- Lao động trí óc chiếm tỉ lệnhỏ trong lượng lao động củacông ty. Là nhân tố định hướngcho mọi hoạt động của doanhnghiệp.2- Chủ yếu làm việc bằng sựvận động của bộ não, do đó haophí nhiều về sức óc, sức thầnkinh, làm việc dựa vào khả năngnhận thức, tư duy tưởng tượngcủa bản thân, sự sáng tạo và độchuyên môn cao. Dễ dàng tiếpthu sự tiến bộ của khoa học.1- Là lực lượng lao động chiếm
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Có nên ''''khai'''' thật mức lương khi phỏng vấn? pdf

TÀI LIỆU CÓ NÊN ''''KHAI'''' THẬT MỨC LƯƠNG KHI PHỎNG VẤN? PDF

bạn có thu nhập cao hơn, chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ cân nhắc xem có nên đưa ra một mức lương tương xứng như thế cho bạn hay không. Còn ngược lại, nếu lương hiện tại của bạn thấp hơn mức nhà tuyển dụng, mức offer của họ đưa ra chắc chắn sẽ có lợi cho bạn. Fuller nhấn mạnh: “Vì thế, câu trả lời hay nhất là nói thật cho nhà tuyển dụng biết mức lương hiện tại hoặc mức lương gần đây nhất bạn nhận được. Bạn hãy nhớ rằng, lúc này nhà tuyển dụng không có ý thương lượng về lương mà chỉ là thu thập thông tin, tìm hiểu thêm về ứng viên mà thôi. Những điều nên tránhKhi được hỏi về mức lương mong muốn, đừng kể lể dài dòng bạn đã từng kiếm được bao nhiêu, hay nói cách khác đừng liệt kê “lịch sử các mức lương” của mình. Thay vào đó, bạn hãy đưa ra một sự đánh giá về khả năng của bản thân cho vị trí mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Điều này sẽ khiến nhà tuyển dụng nảy ra ý tưởng có một cuộc trao đổi trực tiếp với bạn trước khi quyết định một mức lương phù hợp. Fuller cho rằng, bất cứ lúc nào nhà tuyển dụng động đến vấn đề này, bạn đừng nên nói dối mà hãy thành thật về mức lương hiện tại. Bởi nhà tuyển dụng có thể xác minh vấn đề này chỉ trong vòng vài phút sau đó và nói dối chỉ khiến hình ảnh của bạn xấu đi. Dù bạn có đưa ra con số cao hơn, cũng không có nghĩa là nhà tuyển dụng sẽ đáp ứng cho bạn theo mức thu nhập đó. Cẩn thận, có thể nhà tuyển dụng đang tìm cách hiểu rõ hơn về con người bạn đấy. Thay vào đó, “khi có offer nhà tuyển dụng đưa ra, bạn có thể thương lượng một số điểm như: 6 tháng xét tăng lương một lần, xem xét cơ phát triển nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ khác”. Hơn thế, bạn đừng bao giờ đưa ra những câu hỏi tạo áp lực cho nhà tuyển dụng, ví dụ như về các khoản nợ của công ty, vấn đề vay vốn… Nếu bạn không tin tưởng vào những gì vừa trao đổi trong cuộc phỏng vấn cũng như không có lòng tin vào sự phát triển của công ty trong tương lai, tốt nhất là không nên chấp nhận lời mời của nhà tuyển dụng. Bởi bạn thử nghĩ xem, nếu không có lòng tin, liệu bạn có thể làm gì để đóng góp cho công ty cũng
Xem thêm

4 Đọc thêm

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ PHƯ

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ PHƯ

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ PHƠNG KHƠNG HOÀ BÌNH I - MỘT SỐ NHẬN XẫT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ PHƠNG KHƠNG HOÀ BèNH 1. Thuận lợi:Doanh nghiệp ợc hỡnh thành trong thời kỳ nền kinh tế chịu sự ảnh hởng của chế ộ quản lý tập trung nhng #ới sự chỉ ạo của Ban lónh ạo trong #oanh nghiệp và sự chỉ bảo giỳp ỡ tận tỡnh của cơ quan chức năng nờn ó sau một thời gian ngắn #oanh nghiệp ó ạt ợc những thành tựu ỏng kể trong quỏ trỡnh kinh #oanh và sản xuất của mỡnh. Bờn cạnh ú hệ thống cơ sở hạ tầng, mỏy múc trang thiết bị trong #oanh nghiệp ngày càng ợc trang bị nhiều tạo iều kiện thuận lợi cho ngời lao ộng.2. Khú khăn:Nguồn vốn ầu t cũn ớt, trang thiết bị cũn thụ sơ, chi phớ sản xuất ạt hiệu quả thấp. Do ú #oanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khú khăn trong quỏ trỡnh sản xuất kinh #oanh.II - MỘT SỐ NHẬN XẫT VỀ CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP PHƠNG KHƠNG HOÀ BèNH 1. Việc tổ chức kế toỏn tại doanh nghiệp :Qua quỏ trỡnh thực tập tại #oanh nghiệp #ịch vụ Phơng Khơng em thấy việc tổ chức cụng tỏc kế toỏn núi cung và kế toỏn tài sản cố ịnh núi riờng ó ỏp ứng ợc yờu cầu thực tế của #oanh nghiệp, ó ặt ra ảm bảo cho số liệu kế toỏn ợc phản ỏnh trung thực, hợp lý rừ ràng. Trong quỏ trỡnh hạch toỏn ó hạn chế ợc việc ghi chộp trựng lặp nhng vẫn ảm bảo tớnh thống nhất số liệu ban ầu. Việc tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại #oanh nghiệp là phự hợp với iều kiện thực tế của một #oanh nghiệp cú quy mụ vừa và nhỏ phự hợp với trỡnh ộ ội ngũ nhõn viờn kế toỏn hơn nữa #oanh nghiệp ỏp #ụng cụng tỏc kế toỏn ợc xõy #ựng trờn căn cứ khoa học.2. Việc sử dụng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ sỏch kế toỏn tại doanh nghiệp dịch vụ Phơng Khơng.2.1. Hệ thống chứng từ sử dụng:
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề thi môn vật lý ( đề 1 ) - Trường THPT Lương Thế Vinh pptx

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ ( ĐỀ 1 ) - TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH PPTX

1 Trường THPT Lương Thế Vinh Đề thi môn vật lý ( đề 1 ) Thời gian : 60 phút Câu 1: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều là : A.Cho khung dây dẫn quay đều trong 1 từ trường đều quanh 1 trục cố định nằm trong mặt khung dây và vuông góc với từ trường B.Cho khung dây chuyển động đều trong 1 từ trường đều C.Quay đều 1 nam châm điện hay nam châm vĩnh cữu trước mặt 1 cuộn dây dẫn D.A hoặc C Câu 2: Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f =2 Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh.Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20cm.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A.20cm/s B. 40cm/s C. 80cm/s D. 120cm/s Câu 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuôn dây thuần cảm.Hiệu điện thế giữa hai đâu của mạch 0.sin( )u U t   . Dòng điện xoay chiều trong mạch có biển thức 0sin( )i I t  .Các đại lượng I0 và α có các giá trị nào sau đây? A. 0
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu excel

TÀI LIỆU EXCEL

i Xếp hạng cho các nhân viên dựa vào thực lĩnh của mỗi nhân viên (Nhân viên có thựclĩnh cao nhất đứng thứ 1 và nhân viên có thực lĩnh thấp hơn thì giảm dần)i Tính tổng lương thực lĩnh của toàn công tyi Tính tổng lương thực lĩnh của phòng kế toáni Đếm số nhân viên phòng tổng hợpi Đếm số nhân viên phòng tổng hợp xếp loại Ai Đếm số nhân viên xếp loại A phải đóng tiền công đoàn trên 150.000i Đếm số nhân viên xếp loại A phải đóng thuế TNCN trên 500.000 của phòng MaketingBài 7:1. Mở một File Excel đặt tên là DanhsachSV.xlsx2. Lập bảng danh sách các sinh viên trong lớp (ít nhất 20 sinh viên) bao gồm các cột:STT, MSSV (Mã số sinh viên), HỌ VÀ TÊN, NĂM SINH, GIỚI TÍNH.3. Thêm cột NVQS (Nghĩa vụ quân sự) và CHUYÊN NGHÀNH. lập công thức để điềndữ liệu cho cột NVQS biết rằng:CHUYÊN NGHÀNH:- Nếu 2 ký tự đầu của MSSV là PT thì chuyên ngành là Công nghệ thông tin.- Nếu 2 ký tự đầu của MSSV là PB thì chuyên nghành là Quản trị kinh doanh.NVQS:- Nếu gới tính là Nam và sinh từ năm 1990 đến 1992 thì Có- Ngược lại điền là Không.Bài 8:1. Mở một File Excel đặt tên Bangdiem.xlxs2. Nhập bảng tính: 3. Sử dụng hàm Average tính ĐTB (Điểm trung bình)4. Xếp loại được tính như sau:- Nếu ĐTB>=8 thì xếp loại Giỏi- Nếu ĐTB>=7 và ĐTB<8 thì xếp loại Khá- Nếu ĐTB>=5 và ĐTB<7 thì xếp loại Trung bình- Nếu ĐTB>=3.5 và ĐTB<5 thì xếp loại Yếu- Còn lại thì xếp loại Kém.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ số quy đổi cường độ nén của bêtông theo điều kiện nhiệt độ không khí p1 potx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HỆ SỐ QUY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ NÉN CỦA BÊTÔNG THEO ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ P1 POTX

Để tăng một cấp độ sụt khoảng 2÷3_cm_ cần thêm ïng yêu cầu thì phải tăng thêm lươ û úi lươ Vm - thể tích của một mẻ trộn, _lít _ _* Kiểm tra tính dẻo của hỗn hợp bêtông :_ Kiểm tra độ sụ[r]

5 Đọc thêm

GIẢM NGHÈO VÀ MẠNG LƯỚI AN SINH XÃ HỘI (SSN)

GIẢM NGHÈO VÀ MẠNG LƯỚI AN SINH XÃ HỘI (SSN)

Các bệnhtruyền nhiễmCông ăn việc làm và lao độngChính sách và khuôn khổPhát triển các hệ thống chocông chức và bộ độiMở rộng phạm vi cho các laođộng trong doanh nghiệpChính sách và khuôn khổ Phát triển hệ thống bảo lãnh thu nhậpcho công chức và bộ đội sỹ quan Phát triển lương tối thiểu, bảo hiểm thấtnghiệp, bồi thường nghỉ việc, v.v) chonhững người làm việc cho doanh nghiệpChính sách và khuôn khổCác chính sách y tế công cộng (hànghóa công)Cung cấp dịch vụDịch vụ y tế thông qua bác sĩ và cáctrung tâm y tế tư nhân (chăm sóc cơbản)Nhóm 2Các bệnhmãn tính
Xem thêm

24 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa pdf

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA PDF

chất trong (X). b/ Dung dịch (Y) chứa các ion: 2+ 2+ + - -3Mg , Ca , Na , Cl , HSO. Cô cạn dung dịch (Y) thu được hỗn hợp chất rắn (A). Nung (A) đến khối lượng không đổi thu được chất rắn (B). Xác định thành phần các chất có trong (Y), (A), (B) c/ Nêu phương pháp hóa học có thể dùng để loại các chất độc sau: - SO2, NO2, HF trong khí thải công nghiệp - Lượng lớn khí clo trong phòng thí nghiệm. Câu 4 (2,0 điểm). 4.1/ Cho các chất sau: ancol etylic, n-C9H9OH, glixerol, phenol, axit axetic, toluen, octan. ĐỀ THI CHÍNH THỨC a/ Cho biết: những chất nào tan tốt, những chất nào kém tan và những chất nào không tan trong nước? Giải thích? b/ Cho biết dạng liên kết hiđro giữa các phân tử phenol và ancol etylic thì dạng nào bền nhất, dạng nào kém bền nhất? (không giải thích) 4.2/ Từ etylen, các chất vô cơ, xúc tác và các điều kiện cần thiết có đủ. Hãy viết phương trình điều chế etylenglicol oxalat. Câu 5 (2,0 điểm). Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối hơi so với heli bằng
Xem thêm

6 Đọc thêm

DƯỢC HỌC - KHỔ QUA pdf

DƯỢC HỌC KHỔ QUA

+ Vị đắng, tính hàn, không độc (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). + Vị đắng, tính hàn (Trung Dược Đại Từ Điển). Quy Kinh: . Vào kinh Tâm, Tỳ và Vị (Trấn Nam Bản Thảo). . Vào kinh Tâm, Can, Phế (Bản Thảo Cứu Chân). Tác Dụng: + Tả thực hỏa ở 6 kinh, thanh thử, ích khí, chỉ khát. Trị đơn hỏa độc khí, mụn nhọt kết độc (Trấn Nam Bản Thảo). + Trừ nhiệt tà, giải lao, thanh tâm, minh mục (Sinh Sinh Biên). + Trừ nhiệt, giải phiền (Bản Thảo Cầu Chân). + Còn sống thì trừ nhiệt, minh mục, thanh tâm. Nấu chín thì dưỡng huyết, tư can, nhuận tỳ, bổ thận (Tùy Cức Cư Ẩm Thực Phổ). + Trị phiền nhiệt, tiêu khát, phong nhiệt làm cho mắt đỏ, trúng thử, hạ lỵ (Tuyền Châu Bản Thảo). Liều Dùng: Sắc uống: 8-20g. Hoặc đốt tồn tính, uống. Kiêng Kỵ: Người tỳ vị hư hàn, ăn Khổ qua sẽ bị thổ tả, bụng đau (Trấn Nam Bản Thảo). Đơn Thuốc Kinh Nghiệm: + Trị mắt đau: Khổ qua, cắt ra, ăn, uống thêm nước sắc Đăng Tâm (Trấn Nam Bản Thảo). + Trị vị khí đau: Khổ qua, cắt, ăn (Trấn Nam Bản Thảo). + Trị mụn nhọt: Khổ qua tươi, nghiền nát, đắp bên ngoài da (Tuyền Châu Bản Thảo). + Trị trúng thử phát sốt: Khổ qua sống 1 quả, khoét bỏ ruột. Cho trà (chè) vào, phơi trong râm cho khô. Mỗi lần dùng 8-12g sắc uống thay nước trà (Phúc Kiến Trung Thảo Dược). + Trị phiền nhiệt, miệng khô: Khổ qua bỏ ruột, thái ra, sắc uống (Phúc Kiến Trung Thảo Dược). + Trị lỵ: Khổ qua tươi nghiền nát, ép lấy 1 bát nước cốt uống (Phúc Kiến Trung Thảo Dược).
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tài liệu Uống kháng sinh để trị ho và cảm lạnh: Ngừng ngay! docx

TÀI LIỆU UỐNG KHÁNG SINH ĐỂ TRỊ HO VÀ CẢM LẠNH: NGỪNG NGAY! DOCX

Uống kháng sinh để trị ho và cảm lạnh: Ngừng ngay! Đây là thông điệp chính phủ Anh đưa ra đối với những bệnh nhân bị ho hay cảm lạnh.Hơn 100 triệu bảng Anh mỗi năm đã bị lãng phí do việc mua thuốc điều trị những căn bệnh này mà không hề đem lại hiệu quả. Vì thế, hiện Bộ Y tế Anh đang chuẩn bị một chiến dịch nâng cao nhận thức trong việc sử dụng kháng sinh điều trị những căn bệnh không có tác dụng. Vì nó có thể khiến các vi khuẩn gây bệnh, chẳng hạn như bệnh viêm phổi, bị lờn thuốc, khó điều trị. Trong vòng 1 thập kỷ qua, đã có khoảng hơn 10% số bệnh nhân nhiễm khuẩn E.coli rất khó điều trị do bị kháng thuốc. Các poster và quảng cáo sẽ được tung ra nhằm khuyến khích bệnh nhân tránh sử dụng thuốc không cần thiết. Những poster tuyên truyền này sẽ nhắc họ nhớ rằng cảm lạnh là do vi rút gây ra và kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn; rằng không phải cứ ốm là dùng kháng sinh. Ngoài ra, dùng thuốc không theo chỉ định còn có thể gây ra các tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy và nôn mửa. Các bác sĩ cho biết họ không muốn kê kháng sinh nhưng các bệnh nhân thường nài nỉ và họ thì muốn được yên thân.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề