TOÀN BỘ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11THẦY PHÚC VẬT LÝ SƯU TẦM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TOÀN BỘ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11THẦY PHÚC VẬT LÝ SƯU TẦM ":

Cách giải đề thi Đại học môn Vật lý 2014 bằng nhiều cách

CÁCH GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2014 BẰNG NHIỀU CÁCH

Giải đề thi đại học môn Vật Lý năm 2014 bằng nhiều cách, các cách giải được sưu tầm từ lời giải của các thầy cô từ trên các diễn đàn về vật lý. Chúc các bạn học tốt. Giải đề thi đại học môn Vật Lý năm 2014 bằng nhiều cách, các cách giải được sưu tầm từ lời giải của các thầy cô từ trên các diễn đàn về vật lý.

15 Đọc thêm

BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản)

BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản)

BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản) BÀI tập vật lý 1 (cơ học điện từ học) (HƯỚNG dẫn GIẢI một số bài tập cơ bản)
Xem thêm

Đọc thêm

Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)

Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)

Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 9 NÂNG CAO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 9 NÂNG CAO

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng caoSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phân loại và phương pháp giải bài tập điện học Vật lý 9 nâng cao
Xem thêm

Đọc thêm

Chuyên đề dành cho sinh viên làm thế nào để học tập tốt môn vật lý và kỹ năng chọn bài tập vật lý để làm

CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO SINH VIÊN LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TẬP TỐT MÔN VẬT LÝ VÀ KỸ NĂNG CHỌN BÀI TẬP VẬT LÝ ĐỂ LÀM

1.Làm thế nào để học tập tốt môn Vật Lý.
Để học giỏi môn Vật lý trong nhà trường, theo tôi cần có phương pháp học tập sao cho khoa học, hợp lý: Đọc và soạn bài kỹ trước khi đến lớp. Chú ý ghi lại những từ ngữ quan trọng, những vấn đề còn chưa rõ trong bài để khi đến lớp nghe thầy cô giảng bài ta sẽ tiếp thu nhanh hơn. Phải mạnh dạn hỏi ngay những gì còn chưa hiểu với thầy cô, bạn bè…
2. Kỹ năng chọn bài tập Vật lý để làm.
A. Bài tập tự luyện:
“Học đi đôi với hành”, học lý thuyết xong thì đương nhiên phải kiếm bài tập để làm rồi. Nếu không đó sẽ là “lý thuyết chết” hoặc “lý thuyết suông”. Làm bài tập là chuyện đương nhiên,nhưng không phải cứ bài tập nào cũng đâm đầu vào làm vì …
Là nội dung cơ bản nhất của tài liệu: Chuyên đề dành cho sinh viên:
Làm thế nào để học tập tốt môn Vật lý và kỹ năng chọn bài tập Vật lý để làm.
Trân trọng giới thiệu cùng quý vị bạn đọc
Xem thêm

22 Đọc thêm

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2, 3 LỰC KHÔNG SONG SONG

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2, 3 LỰC KHÔNG SONG SONG

Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 Tĩnh học vật rắn Xem thêm các thông tin về Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 Tĩnh học vật rắn tại đâyLý thuyết và bài tập Vật lý 10 Tĩnh học vật rắn Xem thêm các thông tin về Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 Tĩnh học vật rắn tại đây

7 Đọc thêm

SKKN: Giải bài tập áp dụng định luật OHM cho các đoạn mạch của vật lí 9

SKKN: GIẢI BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM CHO CÁC ĐOẠN MẠCH CỦA VẬT LÍ 9

Nếu giải được bài tập vật lý sẽ giúp học sinh khắc sâu hơn kiến thức đã học và đặc biệt là biết vận dụng kiến thức vật lý để giải quyết những nhiệm vụ của học tập và giải thích được những hiện tượng vật lý có liên quan đến cuộc sống. Khi giải bài tập vật lý học sinh phải vận dụng các thao tác tư duy, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá...Để xác định bản chất vật lý của từng bài tập, từ đó mới chọn lựa các công thức sao cho phù hợp với từng bài tập. Vì thế, rèn luyện kỹ năng giải bài tập vật lý cho học sinh là việc rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả của đào tạo. Xuất phát từ quan điểm trên nên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu là: “Giải bài tập áp dụng định luật Ohm cho các đoạn mạch của vật lý lớp 9”.
Xem thêm

19 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀNSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN MỐT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG I ĐIỆN HỌC MÔN VẬT LÝ 9

SKKN MỐT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG I ĐIỆN HỌC MÔN VẬT LÝ 9

SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9SKKN Mốt số phương pháp giải bài tập chương I Điện học môn vật lý 9
Xem thêm

Đọc thêm

Toàn tập - HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11

TOÀN TẬP HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11

Toàn tập HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11Là hệ thống các dạng bài tập vật lý lớp 11 có lời giải chi tiết phần bài tập tự luận và đáp án phần bài tập trắc nghiệm. Toàn tập HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11Là hệ thống các dạng bài tập vật lý lớp 11 có lời giải chi tiết phần bài tập tự luận và đáp án phần bài tập trắc nghiệm. Toàn tập HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11Là hệ thống các dạng bài tập vật lý lớp 11 có lời giải chi tiết phần bài tập tự luận và đáp án phần bài tập trắc nghiệm.
Xem thêm

113 Đọc thêm

BỘ CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 CHUẨN HAY

BỘ CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 CHUẨN HAY

Trên mạng có rất nhiều hệ thống các bộ công thức môn Vật lý, tuy nhiên những bộ công thức đó quá dài dòng, khó nhớ. Để làm tốt kì thi THPT Quốc Gia môn Vật lý, điều quan trọng là học sinh phải nhớ được hệ thống công thức Vật Lý 12 để áp dụng giải nhanh gọn, như vậy các em mới làm kịp 40 câu trong thười gian 50 phút. Để làm được điều đó tôi đưa ra: Hệ thống công thức Vật Lý 12 đầy đủ, ngắn gọn, dễ nhớ. ..Giúp học sinh vận dụng hiệu quả trong việc giải quyết các bài tập Vật lý trong kì thi THPT Quốc gia
Xem thêm

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm Hỗ trợ thiết lập bài tập vật lý lớp 6 THCS bằng Microsoft Excel

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HỖ TRỢ THIẾT LẬP BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 6 THCS BẰNG MICROSOFT EXCEL

Sáng kiến kinh nghiệm
Hỗ trợ thiết lập bài tập vật lý lớp 6 THCS bằng Microsoft Excel
(Đề tài có kèm theo đĩa ghi sản phẩm)

1 Đặt vấn đề :
1.1 Lý do chọn đề tài :
Trong thực tiễn giáo dục hiện nay, điều rất quan trọng trong dạy và học các môn khoa học tự nhiên là rèn luyện kỹ năng giải bài tập của học sinh, nhất là bài tập định lượng.
Với hệ thống bài tập định lượng môn Vật lý THCS hiện nay khá phong phú về thể dạng, nhưng lại nghèo nàn về số lượng, các bài tập tương tự cùng thể dang không đủ để rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh, với hệ thống kiến thức khá nặng như hiện nay, nếu thầy cô giáo chỉ dừng lại ở các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập thì không đủ để khắc sâu kiến thức cho học sinh
Theo dõi quá trình dạy học vật lý THCS nói chung và vật lý lớp 6 nói riêng, tại lớp học, thầy cô giáo đã tổ chức được hoạt động học tập cho họa sinh,đa số học sinh đã nắm hiểu và vận dụng được bài tại lớp học, thế nhưng khá nhiều thầy cô đều phàn nàn, không hiểu sao cứ ra khỏi lớp hầu như các em quên ngay những điều đã học. Phải chăng lượng bài tập cả định tính và định lượng có nhiều nhưng chưa phân bố hợp lý để học sinh rèn luyện ký năng, khắc sâu kiến thức
Như vậy cần thiết phải tăng cường thể dạng bài tập tương tự cho học sinh rèn luyện kỹ năng. Hiện nay các bài tập trong vật lý 6 nhiều thể dạng, nhưng rất ít bài tương tự, Giáo viên dạy cần thiết phải tạo thêm hệ thống các baifq tập tương tự để học sinh rèn luyện kỹ năng. nhưng nếu ra bài tập định lượng theo phương pháp truyền thống bằng tính bộ hoặc dùng máy tính bỏ túi hỗ trợ thì còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn dữ liệu hợp lý và sát thực tế
Để hỗ trợ giáo viên thuận lợi tự bổ sung hàng loạt bài toán theo ý muốn, tôi đã ứng dụng Microsoft Excel để thiết lập chương trình hỗ trợ thiết lập bài toán định lượng cho giáo viên
1.2 Đối tượng nghiên cứu : Hỗ trợ thiết lập bài tập vật lý lớp 6 THCS bằng Microsoft Excel
1.2 Mục đích và phạm vi nghiên cứu : Hỗ trợ cho giáo viên dạy vật lý THCS thiết lập bài tập định lượng vật lý lớp 6 tại các trường THCS
Xem thêm

13 Đọc thêm

GIÁO ÁN GIẢI SÁCH BÀI TẬP VẬT LÝ 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS BẮC SƠN NS 2016

GIÁO ÁN GIẢI SÁCH BÀI TẬP VẬT LÝ 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS BẮC SƠN NS 2016

GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016 GIÁO án GIẢI SÁCH bài tập vật lý 7 GV ĐINH DUY KHÁNH THCS bắc sơn NS 2016
Xem thêm

Đọc thêm

ÔN TẬP CHƯƠNG 4 LÝ 11

ÔN TẬP CHƯƠNG 4 LÝ 11

ôn tập chương 4 lý 11, ôn tập chương từ trường vật lý 11, trắc nghiệm lý 11 chương 4, những câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm chương từ trường vật lý 11, 20 câu hỏi trắc nghiệm chương từ trường vật lý 11 giúp ôn tập và kiểm tra lại kiến thức sau khi học

2 Đọc thêm

Báo cáo Bài tập lớn Matlab Vật lý 1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MATLAB VẬT LÝ 1

CODE MATLAB, bài tập lớn vật lý, matlab vật lý đề tài 9, thế năng, năng lượng, động năng, matlab, bài tập lớn, lực thế, đề tài 9, vật lý, đại học, đại học bách khoa, báo cáo đầy đủ matlab vật lý đại cương A1 đề tài số 9 lực và thế năng đầy đủ full
Đây là bản báo cáo đầy đủ với 2 code vật lý của đề tài.

20 Đọc thêm

Đề thi olympic Vật Lý 2012

ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 2012

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV HỘI VẬT LÝ VIỆT NAM BUÔN MA THUỘT - 2012 PHẦN GIẢI BÀI TẬP CÂU 1 Xét chất khắ lý tưởng lưỡng nguyên tử trong [r]

8 Đọc thêm

Tuyển tập 20 đề thi thử đại học môn vật lý (kèm theo đáp án)

TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ (KÈM THEO ĐÁP ÁN)

Đây là một bộ đề thi gồm 20 bộ đề luyện thi đại học môn Vật lý được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi môn vật lý. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.
Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn vật lý lớp 12 và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.
Xem thêm

123 Đọc thêm

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN TRONG VẬT LÝ

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN TRONG VẬT LÝ

Tổng hợp các bài tập về việc ứng dụng đạo hàm và tích phân trong Vật Lý. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN TRONG VẬT LÝ. Các định nghĩa về đạo hàm tích phân, Các dạng bài tập về đạo hàm tích phân được áp dụng trong Vật Lý như thế nào?

24 Đọc thêm