SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ TRONG ĐỀ THI THPTQG MÔN TOÁN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY TÍNH FX-570VN PLUS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SKKN: Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát hiện và tìm lời giải cho bài toán phương trình, bất phương trình vô tỉ trong đề thi THPTQG môn Toán với sự hỗ trợ của máy tính FX-570VN PLUS - Trường Đại Học Y Khoa Vinh":

SKKN: NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TÌM ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ CHO HỌC SINH KHỐI 11 BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

SKKN: NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TÌM ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ CHO HỌC SINH KHỐI 11 BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng một hệ thống bài tập theo từng cấp độ để cho học sinh tiếp nhận kiến thức một cách nhẹ nhàng. Cùng với sự đồng hành của máy tính cầm tay (MTCT) như Casio FX 570 ES Plus, FX 570VN Plus, VN 570 ES, VN-570 ES Plus, Vinacal... giúp học sinh có thêm kỹ năng làm nhanh một số bài toán liên quan đến đạo hàm của hàm số trong chương trình toán 11 (có một số bài của chương trình 12 để tạo hứng thú cho học sinh).

Đọc thêm

SKKN: Nâng cao kỹ năng giải toán tìm đạo hàm của hàm số cho học sinh khối 11 bằng máy tính cầm tay

SKKN: Nâng cao kỹ năng giải toán tìm đạo hàm của hàm số cho học sinh khối 11 bằng máy tính cầm tay

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng một hệ thống bài tập theo từng cấp độ để cho học sinh tiếp nhận kiến thức một cách nhẹ nhàng. Cùng với sự đồng hành của máy tính cầm tay (MTCT) như Casio FX 570 ES Plus, FX 570VN Plus, VN 570 ES, VN-570 ES Plus, Vinacal... giúp học sinh có thêm kỹ năng làm nhanh một số bài toán liên quan đến đạo hàm của hàm số trong chương trình toán 11 (có một số bài của chương trình 12 để tạo hứng thú cho học sinh).

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh II

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh II

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh IISáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT Như Thanh II
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG năm học 2018 môn Toán - Trường Đại học Vinh - Mã đề 132

Đề thi thử THPTQG năm học 2018 môn Toán - Trường Đại học Vinh - Mã đề 132

Đề thi thử THPTQG năm học 2018 môn Toán - Trường Đại học Vinh - Mã đề 132 phục vụ cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Toán trung học phổ thông, luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giúp các thầy cô giáo trau dồi kinh nghiệm ôn tập cho kỳ thi này. Hy vọng đề thi phục vụ hữu ích cho các bạn.

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường THPT
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

SKKN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

Chúng ta đã biết có rất nhiều SKKN, đề tài, bài viết đề cập đến vấn đề sử dụng máy tính bỏ túi phục vụ cho việc giảng dạy môn toán. Tuy nhiên từ trước đến nay đa số các tài liệu ấy đều hướng dẫn để học sinh nắm vững các tính năng cơ bản như các phép toán, tính giá trị của hàm sô, tính đạo hàm tại một điểm, thử lại kết quả của tích phân...Các kỳ thi học sinh giỏi máy tính Casio thì đề Ta với các sỐ liệu gần đúng và kết quả cũng là một số gần đúng. Trong khi đề thi THPT quốc gia môn toán thì kết quả của một bài toán phải là một sô đúng chứ không phải là số gần đúng. SKKN này đưa ra giải pháp biến các kết quả gần đúng mà máy tính đưa ra thành các kết quả đúng. Hiện nay đề thi THPT quốc g1a môn toán được ra theo hướng điểm được phân bố như sau: 6 điểm dành cho học sinh trung bình, 7 điểm dành cho học sinh khá và 8 đến 10 điểm dành cho học sinh giỏi. Ba câu khó trong đề thi các năm qua tập trung vào các vấn đề: Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình; phương pháp tọa độ trong mặt phẳng và bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Vậy muốn đạt được điểm cao thì học sinh phải vượt qua các câu hỏi nầy. Bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình là bài toán khó. đôi đã làm thực nghiệm cho 2 nhóm học sinh một nhóm toàn học sinh khá và một nhóm gồm các học sinh trung bình giải các bài toán trong đề thi THPT quốc gia về phương trình, hệ phương trình. Nhóm khá tôi chỉ dạy các phương pháp truyền thống từ trước đến nay như đặt ân phụ, phân tích thành nhân tử, phương pháp hàm số...Trong khi nhóm trung bình ngoài các phương pháp truyền thống tôi còn truyền thụ cho các em các thủ thuật cao cấp về kỹ năng sử dụng máy tính Casio. Kết quả làm bài thử nghiệm chỉ có 40% học sinh khá đạt yêu câu trong khi nhóm trung bình là 70% đạt yêu cầu. Điều đó cho thấy dù với đối tượng học sinh trung bình nhưng với phương pháp giảng dạy tốt của giáo viên thì kết quả sẽ được nâng cao. Thực tế hiện nay đa số GV dạy toán còn nghiên cứu rất ít về máy tính Casio và thường chỉ sử dụng các tính năng cơ bản chưa hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính Casio làm công cụ dự đoán và tư duy trong giải toán. SKKN nầy mong muốn được phô biến rộng rãi đến các giáo viên dạy toán của tỉnh nhằm chia sẽ các kinh nghiệm mà tôi đã nghiên cứu trong các năm qua.
Xem thêm

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giải

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giải

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giảiSáng kiến kinh nghiệm, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu tính chất và mối liên hệ giữa các biểu thức có trong phương trình, bất phương trình vô tỷ để định hướng cách giải
Xem thêm

Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM

SANG KIEN KINH NGHIEM

Sáng kiến kinh nghiệm, Phương trình vô tỉ, toán 10, những sai lầm thường gặp, giải phương trình vô tỉ, skkn, giải phương trình chứa ẩn trong dấu căn, sáng kiến kinh nghiệm hay, sách hay, bài tập toán 10,

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉ

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉ

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ và một số giải pháp giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình vô tỉ
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợp
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH QUAN SÁT, TÌM HIỂU TÍNH CHẤT VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC BIỂU THỨC CÓ TRONG PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ĐỂ ĐỊNH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH QUAN SÁT, TÌM HIỂU TÍNH CHẤT VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC BIỂU THỨC CÓ TRONG PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ĐỂ ĐỊNH

Sáng kiến kinh nghiệm này nhằm mục đích giúp cho học sinh rèn luyện được cho mình sự kiên trì, tư duy logic và trên hết là bớt “căng thẳng”, “sợ sệt”, “thiếu tự tin” khi làm toán, đặc biệt là khi gặp bài toán phương trình, bất phương trình vô tỷ.

Đọc thêm

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình

Chương trình toán rất rộng và đa dạng, các em được lĩnh hội nhiều kiến thức. Trong đó có một nội dung kiến thức theo các em trong suốt quá trình học tập là phương trình. Ngay từ những ngày mới cắp sách đến trường, học sinh đã được giải phương trình. Đó là những phương trình rất đơn giản dưới dạng điền số thích hợp vào ô trống và dần dần cao hơn là tìm số chưa biết trong một đẳng thức và cao hơn nữa các em phải làm một số bài toán phức tạp. Đến lớp 8 các đề toán trong chương trình đại số về phương trình là bài toán có lời. Các em căn cứ vào lời bài toán đã cho phải tự mình thành lập phương trình và giải phương trình. Kết quả tìm được không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng giải phương trình mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc thành lập phương trình. Đó là dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình. Dạng toán này tương đối khó và mới mẻ, nó mang tính trừu tượng rất cao, đòi hỏi học sinh phải có các kiến thức về số học, đại số, hình học, vật lí và phải biết tìm mối liên hệ giữa các yếu tố của bài toán đã cho với thực tiễn đời sống. Nhưng thực tế cho thấy phần đông học sinh không đáp ứng được những khả năng trên nên không giải được các dạng của bài toán lập phương trình. Chính vì thế, việc giúp cho học sinh giải được dạng toán này là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với giáo viên. Và đó là một vấn đề trăn trở nên tôi đã nghiên cứu, tìm tòi “MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH”.
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu 78 ĐỀ THI TOÁN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (HỆ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH) ppt

TÀI LIỆU 78 ĐỀ THI TOÁN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (HỆ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH) PPT

TRANG 1 78 ĐỀ THI TOÁN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG H Ệ PHƯƠNG TRÌNH , H Ệ BẤT PHƯƠNG TRÌNH Phi lộ: Việc giải một bài toán đã được phân loại bên phần lý thuyết vừa học đem đến cho họ[r]

11 Đọc thêm

skkn giúp học sinh khắc phục một số khiếm khuyết khi giải phương trình vô tỷ thpt tô hiến thành

SKKN GIÚP HỌC SINH KHẮC PHỤC MỘT SỐ KHIẾM KHUYẾT KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ THPT TÔ HIẾN THÀNH


I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Môn Toán có vị trí quan trọng đặc biệt trong các môn học ở nhà trường phổ thông, nó là cơ sở của nhiều môn học khác.
Phương trìnhmột trong những khái niệm quan trọng của toán học vì toán học nghiên cứu những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới khách quan. Quan hệ bằng nhau, lớn hơn, nhỏ hơn giữa hai đại lượng là một quan hệ số lượng cơ bản. Các nhà toán học cổ điển như: Viet, Điôphăng…đã phát triển lý thuyết phương trình thành lý thuyết đại số và số học cổ điển. Phương trình trở thành cơ sở của nội bộ môn toán. Các ngành khoa học khác như: Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật tính toán…không thể thiếu kiến thức về phương trình( ví dụ như: cân bằng phương trình hóa học, các bài toán vật lý về chuyển hóa năng lượng…) Khi giải quyết mọi vấn đề trong đời sống thực tế thường dẫn đến giải một bài toán phương trình.
Xem thêm

21 Đọc thêm

CÁC DẠNG TOÁN BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT THƯỜNG GẶP

CÁC DẠNG TOÁN BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT THƯỜNG GẶP

Tài liệu gồm 50 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 104 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm chủ đề bất phương trình mũ và bất phương trình logarit thường gặp trong các đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán, các câu hỏi và bài tập đều có đáp án và lời giải chi tiết.

Đọc thêm

MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ 10

MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ 10

Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, một trong những vấn đề mà học sinh thường mắc sai lầm nhất là dạng toán về giải phương trình và bất phương trình trong Toán Đại số THPT nói chung và Toán Đại số lớp 10 nói riêng. Vì khi đứng trước một bài toán về phương trình hay bất phương trình thì học sinh thường giải theo thói quen mà không biết mình bị sai do không nắm vững định nghĩa, định lý, thiếu điều kiện, nhầm lẫn một số phép biến đổi. Với những sai lầm như vậy ảnh hưởng không nhỏ trong học toán và làm toán. Chính vì vậy, việc phát hiện ra những sai lầm khi giải phương trình và bất phương trình và khắc phục những sai lầm đó là hết sức cần thiết.
Xem thêm

Đọc thêm

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

Phương trình, bất phương trình chứa căn thức là một phần quan trọng của môn Đại số ở bậc phổ thông. Đây cũng là dạng toán khiến các bạn học sinh gặp khó khăn vì dạng bài tập phong phú, đòi hỏi nhiều kỹ năng tính toán và biến đổi. Chúng tôi xin giới thiệu Một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình chứa căn thức để giúp các bạn học sinh cơ bản nắm được cách giải quyết các bài toán dạng này....

Đọc thêm

Phương pháp Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, HPT, BPT

Phương pháp Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, HPT, BPT

Chúng ta đã biết, bài toán giải phương trình, hệ phương trình và bất phương trình là các
bài toán rèn luyện tư duy rất tốt cho học sinh và nó ứng dụng rất nhiều trong các môn khoa học
khác nhau. Vì vậy dạng toán này học sinh được học trong tất cả các cấp học và nó xuất hiện
thường xuyên trong các đề thi từ thi Đại học đến thi học sinh giỏi các cấp. Các phương pháp và
kỹ thuật giải cũng rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên phương pháp sử dụng tính đơn điệu của
hàm số để giải phương trình, hệ phương trình và bất phương trình thì đến lớp 12 học sinh mới
được tiếp cận đến. Những bài toán phương trình, hệ phương trình, bất phương trình giải được
bằng phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số nói riêng ( PP sử dụng hàm số nói chung)
xuất hiện với tần suất rất cao trong các đề thi trong nhưng năm gần đây đặt ra vấn đề là giáo
viên phải trang bị cho học sinh của mình các kiến thức, kỹ năng cơ bản của phương pháp này.
Xem thêm

Đọc thêm

Sang KKN Phuong trinh vo ti

Sang KKN Phuong trinh vo ti

Qua việc thực hiện chuyên đề giải phương trình vô tỉ trong chương trình của cấp THCS và việc bồi dưỡng học sinh giỏi hai môn Toán và Giải toán trên máy tính cầm tay.. Về công ta[r]

Đọc thêm

Chuyên đề phương trình quy về phương trình bậc hai

Chuyên đề phương trình quy về phương trình bậc hai

Chuyên đề phương trình quy về phương trình bậc hai nhằm giúp cho các học sinh khá giỏi toán, các thầy cô dạy toán một tài liệu tham khảo đào sâu môn toán. Chuyên đề gồm ba phần: phương trình đại số bậc cao, phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, phương trình vô tỉ.

Đọc thêm