GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 11 MÔN : TOÁN - TIẾT 51: NHÂN VỚI 10, 100, 1000, CHIA CHO 10, 100, 1000 (TIẾP)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 11 môn : Toán - Tiết 51: Nhân với 10, 100, 1000, chia cho 10, 100, 1000 (tiếp)":

Giáo án Toán 4 tuần 11 tiết 51: Nhân với 10, 100, 1000 ... chia cho 10, 100, 1000 ...

Giáo án Toán 4 tuần 11 tiết 51: Nhân với 10, 100, 1000 ... chia cho 10, 100, 1000 ...

Luyện tập thực hành Bài 1: Cột 1, 2 Yêu cầu HS tự viết kết Làm miệng từng cá nhân quả của các phép tính trong bài.. Sau đó nối tiếp nhau đọc kết quả trước lớp.[r]

Đọc thêm

Nhân với 10, 100, 1000,...

NHÂN VỚI 10, 100, 1000,...

3. Nhận xét chung:
* Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,… chữ số 0 vào bên phải số đó. * Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,... Ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,… chữ số 0 ở bên phải số đó.

11 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)
Xem thêm

Đọc thêm

Nhân một STP với 10, 100, 1000...

NHÂN MỘT STP VỚI 10, 100, 1000...


Thø t­ ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2010
To¸n
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...
Bài 3: Một can nhựa chứa 10 l dầu hoả. Biết một lít dầu hoả cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hoả đó cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

9 Đọc thêm

Chia mot so thap phan cho 10 100 1000

Chia mot so thap phan cho 10 100 1000

thì chúng ta nên làm thế nào để tìm kết quả một các nhanh chóng, chính xác.. 1 em thực hiện chia:..[r]

Đọc thêm

TOÁN 5: CHIA STP CHO 10;100;1000...

TOÁN 5: CHIA STP CHO 10;100;1000...

- HS đọc đề bài toán
-HS phân tích bài toán để tìm ra cách làm - HS tóm tắt bài toán và giải vào vở
* Tóm tắt: Trong kho có : 537,25 tấn gạo Đã lấy ra: 1/10 số gạo trong kho Hỏi trong kho còn ...tấn gạo ?

3 Đọc thêm

KE HOACH GIANG DAY LOP 5

KE HOACH GIANG DAY LOP 5

Luyện tập tả người Tả ngoại hình Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia Đá vôi Chia một số thập phân cho 10, 100 ,1000 Sinh hoạt lớp cuối tuần Công tác chuyên môn trọng tâm trong tu[r]

Đọc thêm

chia so thap phan cho 10 100 1000

chia so thap phan cho 10 100 1000

Taán gaïo việc chuyển dấu phẩy của số Bài giải: đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,...  Về nhà làm bài 2 c,d trong VBT Chuaån bò baøi : Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà [r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

nhân với 10, 100, 1000

NHÂN VỚI 10, 100, 1000

- Một số HS nhắc lại.
- Cả lớp làm bài vào vở, sau đó 3 HS lên bảng làm.
- HS nhận xét bài làm của bạn, đổi vở nhau kiểm tra. - 1 HS đọc to trước lớp. - HS lần lượt thực hiện, VD: + 10,4dm = 104cm (vì 10,4 x 10 = 104); 12,6m = 1260cm (vì 12,6 x 100 = 1260).

3 Đọc thêm

chia stp cho 10, 100, 1000 ...

CHIA STP CHO 10, 100, 1000 ...

NGƯỜI TA ĐÃ LẤY RA SỐ GẠO TRONG KHO.[r]

6 Đọc thêm

Ôn tập Toán lớp 5 buổi 2 tuần 12

Ôn tập Toán lớp 5 buổi 2 tuần 12

Ôn tập (Nhân nhẩm một STP với 10, 100, 1000,… ; Nhân STP với STP)
Bài 1: Nhân nhẩm
a) 3,4 x 10 = ………
2,56 x 10 = ……….
6,786 x 10 = ……….. b) 5,8 x 100 = …………
1,24 x 100 = ………..
7,827 x 100 = ……… c) 4,1 x 1000 = …………
2,45 x 1000 = …………
3,689 x 1000 = …………

Đọc thêm

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 51: Nhân với số 10, 100, 1000…Chia cho 10, 100, 1000

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 51: Nhân với số 10, 100, 1000…Chia cho 10, 100, 1000

Học sinh : SGK- VBT III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Tính chất giao hoán của phép nhân.[r]

Đọc thêm

: BÀI THI GIẢNG: MÔN TOÁN LỚP 5, BÀI Nhân với 10, 100, 1000… Chia cho 10, 100, 1000….

: BÀI THI GIẢNG: MÔN TOÁN LỚP 5, BÀI Nhân với 10, 100, 1000… Chia cho 10, 100, 1000….

LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế hiện nay, việc tích hợp âm thanh, hình ảnh và video vào bài giảng điện tử là một trong những nội dung quan trọng. Đặc biệt là với Giáo dục Tiểu học, học sinh tiểu học cơ bản là chưa thích học mà chỉ thích chơi, chưa biết làm văn, các bài giảng cần có nhiều hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, video để bài giảng trở lên sinh động và hấp dẫn hơn.        Trong thực tế, giáo viên tiểu học hiện nay đã đưa vào bài giảng hệ thống multimedia (âm thanh, hình ảnh, video) khá phổ biến. Tuy nhiên, một khó khăn đặt ra là họ không biết cách chỉnh sửa, cắt ghép để làm sao cho phù hợp. Họ sưu tầm các hình ảnh, âm thanh và videos từ Internet để bổ sung vào bài giảng khá vất vả do phải tìm kiếm và đôi khi hình ảnh, âm thanh, video đưa vào lại không phù hợp với nội dung của bài giảng… Để giải quyết được những khó khăn nêu trên, chuyên đề này sẽ giúp cho giáo viên tiểu học có thể dễ dàng thực hiện việc tự mình biên tập nội dung có âm thanh, hình ảnh, video bằng cách tự mình thu âm, chụp ảnh, quay video rồi lồng ghép vào trong bài giảng. Công cụ ở đây đơn giản là việc thu âm, chụp ảnh, quay video bằng chính điện thoại của họ, từ điện thoại có thể đưa vào máy tính để thực hiện việc chỉnh sửa cắt ghép,.. Trong Bài giảng điện tử này, chúng tôi giới thiệu các phần chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, âm thanh, video ……. Chính vì vậy, mọi khó khăn về multimedia sẽ được giải quyết. Từ đó bài giảng điện tử sinh động, hấp dẫn hơn, lôi cuốn học sinh vào bài học. Từ đó góp phần nâng chất lượng daỵ học. Trân trọng giới thiệu tài liệu sau: BÀI THI GIẢNG: MÔN TOÁN LỚP 5, BÀI Nhân với 10, 100, 1000…Chia cho 10, 100, 1000….
Xem thêm

Đọc thêm

GA 4 tuan 11 hoan chinh Huu Tuan

GA 4 TUAN 11 HOAN CHINH HUU TUAN

Tên bài dạy Ông trạng thả diều GV chuyên Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,… Ôn tập giữa học kì I Luyện toán Luyện tập về động từ Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Tí[r]

42 Đọc thêm

NHÂN VỚI 10, 100 , 1000,….. - CHIA CHO 10, 100, 1000,…

NHÂN VỚI 10 100 1000 … CHIA CHO 10 100 1000 …

- Gv nêu v ấ n đề Khi nhân m ộ t số với 10 ta có thể viết ngay kết quả của phép tính như thế nào ?
b) Chia số tròn chục cho 10: -Cho hoc sinh trao đổi ý kiến về mối quan hệ giữa 35 x 10 = 350 và 350 : 10 = ?

4 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).
Xem thêm

Đọc thêm