GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 01: PHẦN MỞ ĐẦU MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - BÀI 01 : MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 01: Phần mở đầu môn lịch sử và địa lý - Bài 01 : Môn lịch sử và địa lý":

Giáo án tuần 32 Lớp 4

Giáo án tuần 32 Lớp 4

Giáo án tuần 32 Lớp 4 Giáo án mới nhất 2018 Giáo án tiểu học Giáo án chuẩn của bộ giáo dục đào tạo Giáo án môn toán 4 Giáo án tiếng việt 4 Giáo án sinh hoạt ngoài giờ Giáo án địa lý 4 Giáo án tuần 32 Lớp 4 Giáo án mới nhất 2018 Giáo án tiểu học Giáo án chuẩn của bộ giáo dục đào tạo Giáo án môn toán 4 Giáo án tiếng việt 4 Giáo án sinh hoạt ngoài giờ Giáo án địa lý 4

Đọc thêm

CV5977-2008-BGD

CV5977 2008 BGD


2. Môn Âm nhạc (THCS)
Trong CT-SGK đã quy định một số tiết giới thiệu về âm nhạc địa phương. Sở GDĐT hướng dẫn các trường dựa vào chủ đề bài học để thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Cần chọn lọc, giới thiệu vốn âm nhạc truyền thống, một số làn điệu dân ca đặc trưng của địa phương (dân ca quan họ, hát chèo, ví dặm, cải lương, bài chòi, dân ca dân tộc thiểu số...), giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc và hướng dẫn học sinh sưu tầm vốn âm nhạc dân gian địa phương.
Xem thêm

4 Đọc thêm

CÔNG VĂN SỐ 5977/BGĐT

CÔNG VĂN SỐ 5977 BGĐT


hoá, tác phẩm mĩ thuật địa phương (đình chùa, tranh tượng, sứ mỹ nghệ...) phù hợp với chủ đề bài học và vừa sức tiếp thu của học sinh.
2. Môn Âm nhạc (THCS)
Trong CT-SGK đã quy định một số tiết giới thiệu về âm nhạc địa phương. Sở GDĐT hướng dẫn các trường dựa vào chủ đề bài học để thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Cần chọn lọc, giới thiệu vốn âm nhạc truyền thống, một số làn điệu dân ca đặc trưng của địa phương (dân ca quan họ, hát chèo, ví dặm, cải lương, bài chòi, dân ca dân tộc thiểu số...), giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc và hướng dẫn học sinh sưu tầm vốn âm nhạc dân gian địa phương.
Xem thêm

5 Đọc thêm

CV 5597-2008-BGD

CV 5597 2008 BGD

4. Về kiểm tra, đánh giá: Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá như các phần khác trong chương trình bộ môn và sử dụng kết quả để đánh giá, xếp loại học sinh từng học kì và cuối năm học.
Hằng năm, các Sở GDĐT tổ chức rút kinh nghiệm về thực hiện nội dung giáo dục địa phương, tổ chức biên soạn bổ sung, cập nhật tài liệu và báo cáo về tình hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương với Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) để theo dõi, chỉ đạo. Nếu chưa chuẩn bị được các điều kiện để thực hiện nội dung giáo dục địa phương, thời lượng dành cho phần này được dựng để ôn tập, củng cố môn học đó.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 6
Xem thêm

Đọc thêm

Cấu trúc đề thi TN và ĐH năm 2010

CẤU TRÚC ĐỀ THI TN VÀ ĐH NĂM 2010

Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp, nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm. Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

1 Đọc thêm

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11
Xem thêm

Đọc thêm

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 2
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 5 KỲ II

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 5 KỲ II

Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II Giáo án địa lý lớp 5 kỳ II
Xem thêm

Đọc thêm

BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án

BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án

BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án BỘ đề THI HSG môn địa lý lớp 12 các năm có đáp án

Đọc thêm

Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TÊN BÀI DẠY PHÂN MỞ ĐẦU Bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI Bài 3: Xã hội nguyên thuỷ Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông[r]

Đọc thêm

PP làm trắc nghiệm

PP LÀM TRẮC NGHIỆM

Với câu hỏi về vẽ biểu đồ: căn cứ vào bảng số liệu, thí sinh phải cân nhắc và chọn vẽ được biểu đồ thích hợp (biểu đồ hình tròn, cột, đồ thị, biểu đồ kết hợp...). Nếu chọn sai dạng biểu đồ coi như cả câu đều sai. Với câu hỏi yêu cầu nhận xét, giải thích: nếu có liên quan đến những kiến thức về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của vùng cần phải vận dụng kiến thức đã học từ lớp 10 mới có thể làm đủ ý. Riêng câu hỏi yêu cầu chứng minh: nên lập dàn ý để tránh thiếu sót và không cần viết dài dòng, chỉ đưa một vài bằng chứng thuyết phục là đủ. Với câu hỏi yêu cầu phân tích: cần sắp xếp các ý sao cho logic chứ không lý giải lung tung, mất thời gian. Điều cuối cùng, thí sinh cần nhớ đây là kỳ thi tuyển sinh: khi làm bài phải lựa chọn những ý cần thiết để trả lời câu hỏi, biết phân phối thời gian hợp lý chứ nhiều em thuộc bài nhưng làm không đủ thời gian vì bê nguyên xi trong sách giáo khoa ra.
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9

BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9

BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9 BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9 BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9 BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9 BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9 BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9 BÀI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn địa lý 7 8 9

Đọc thêm

SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4

SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4

SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4SKKN Một vài kinh nghiệm để dạy tốt phân môn Lịch sử lớp 4
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Lịch sử và Địa lý 4 - Tiết 1 - Bài 1: Môn lịch sử và địa lý

Giáo án Lịch sử và Địa lý 4 - Tiết 1 - Bài 1: Môn lịch sử và địa lý

- GV giúp HS trả lời hoàn thiện : Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt trái đất, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ trên bề mặt trái đất nước Việt Nam Bước 2 : - GV kết luận :[r]

Đọc thêm

Đề thi TNPT 2011

ĐỀ THI TNPT 2011


Đề thi tốt nghiệp THPT 2011: Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
TT - Bộ GD-ĐT vừa ra thông báo mới nhất về thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Theo đó, các môn toán, ngữ văn, địa lý, lịch sử vẫn được tổ chức thi theo hình thức tự luận, các môn vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Đức) sẽ được thi theo hình thức trắc nghiệm.

1 Đọc thêm

Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 - Tiểu học Võ Miếu 1

Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 - Tiểu học Võ Miếu 1

Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 gồm 2 phần câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Hy vọng đề thi là nguồn thông tin hữu ích phục vụ cho quá trình học tập và ôn thi của các bạn.

Đọc thêm

GIAO AN LICH SU IN ROI

GIAO AN LICH SU IN ROI

+ Chùa là nơi tu hành … các nhà sư. 
+ Chùa là nơi tổ chức … của đạo Phật.  + Chùa là T. Tâm …. của làng, xã.  + Chùa là nơi tổ chức … nghệ.  Bước 2 : - GV gọi ý kiến của hs. - GV rút ra kết luận. - hs đọc SGK, vận dụng hiểu biết của bản thân để điền. - hs đọc SGK, làm việc cá nhân, sau đó phát biểu ý kiến. Hoạt động 3 : Chùa trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tìm hiểu về một số ngôi chùa thời Lý. Mục tiêu : Chùa là công trình kiến trúc đẹp. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV đặt câu hỏi : + Chùa gắn với sinh hoạt của nhân dân ta như thế nào? Bước 2 : - GV chia thành các tổ, yêu cầu hs các tổ trưng bày các tranh ảnh, tài liệu về các ngôi chùa thời Lý mà tổ mình sưu tầm được. - GV tổ chức cho các tổ lần lược trình bày trước lớp. - GV tổng kết, khen ngợi các tổ sưu tầm được nhiều tư liệu, thuyết trình hay. - hs đọc SGK và trả lời câu hỏi. - hs trưng bày tư liệu sưu tầm được. - Đại diện hs các tổ trình bày. - 2 hs lần lược đọc SGK. - 2 hs trả lời. 4. Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học : Học thuộc ghi nhớ. Làm bài tập trong VBT. - Chuẩn bị bài : “Cuộc kháng chiến chống quân Tống XLược Lần II (1075 – 1077)” III. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY .............................................................................................................................................
Xem thêm

38 Đọc thêm

CHUẨN KIỂN THỨC GDTX-THPT

CHUẨN KIỂN THỨC GDTX-THPT


Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
II. Phạm vi, cấu trúc và yêu cầu đối với nội dung giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. III. Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu thái độ của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

2 Đọc thêm

Bài thi liên môn của học sinh Biển và Hải đảo Việt Nam

BÀI THI LIÊN MÔN CỦA HỌC SINH BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

Cụ thể là: môn Lịch Sử, môn Địa Lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh và Ngữ Văn ở các khối lớp mà chúng em đã được học ví dụ: - Với môn Tiếng Anh: trong phần nhan đề tình huống viết dưới hìn[r]

69 Đọc thêm