BÌA MẪU: BÀI DỰ THI NHỮNG TẤM GƯƠNG LÀM THEO LỜI BÁC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bìa mẫu: Bài dự thi những tấm gương làm theo lời Bác":

TẢI BÀI DỰ THI "NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYẾT SÁNG TẠO HỌC THEO LỜI BÁC" - MẪU BÀI DỰ THI TẤM GƯƠNG LÀM THEO LỜI BÁC

TẢI BÀI DỰ THI "NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYẾT SÁNG TẠO HỌC THEO LỜI BÁC" - MẪU BÀI DỰ THI TẤM GƯƠNG LÀM THEO LỜI BÁC

Với cương vị là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành của địa phương, đề cao trách nhiệm chủ động trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đ[r]

Đọc thêm

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương của Bác

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG CỦA BÁC

- Đẩy mạnh hơn nữa về“làm theo” tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
- Quan tâm xây dựng, đưa đi đào tạo đội ngũ Đảng viên trẻ, có tài, có tâm huyết với nghề.
- Phát triển Đảng cần coi trọng chất lượng, lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài để đứng vào hàng ngũ của đảng không nên chạy theo số lượng, mỗi đảng viên phải thật sự là tấm gương để quần chúng noi theo.

4 Đọc thêm

BÀI DỰ THI NHỮNG TẤM GƯƠNG LÀM THEO LỜI BÁC

BÀI DỰ THI NHỮNG TẤM GƯƠNG LÀM THEO LỜI BÁC

Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một chiến sĩ chân chính và cũng là tấm gương đạo đức ngời sáng để chúng ta noi theo. Khi được nghe cô giáo triển khai cuộc thi viết về “Những tấm gương làm theo lời Bác”, trong tâm thức tôi hiện lên ngay hình ảnh về một người thầy- một người mà tôi đã ngưỡng mộ từ thời thơ bé- người đã truyền cho tôi tình yêu con chữ- không ai khác, đó chính là ông nội tôi- thầy ……
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ "TN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC"

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ "TN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC"

Nhưng suy cho cùng thì lý luận cũng bắt nguồn từ hoạt động thực tiễn và lấy thực tiễn - kết quả của hành động - làm tiêu chuẩn của chân lý.
 Câu 2. Gương sáng - người tốt, việc tốt.
Sau 5 năm công tác khác địa phương, với ngôi trường THCS Đức Phú, sự cảm nhận về những đồng nghiệp tuy còn hạn chế; Song, bản thân đã không thể cản lại sự đập vào mắt, vào tâm trí tôi là một đồng nghiệp cùng cơ quan mình - đồng chí ấy đã và đang biểu hiện những gì là một gương sáng mà thế hệ trẻ như tôi phải học tập và noi theo, từ chất lượng công việc đến phẩm chất đạo đức, từ lời nói đến việc làm, và lối sống giản dị ấy sao cứ gợi mãi trong tôi. Hôm nay, tôi đã có dịp để nói một chút về người đồng nghiệp - người tốt, việc tốt.
Xem thêm

4 Đọc thêm

TẢI BÀI DỰ THI NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYẾT SÁNG TẠO HỌC THEO LỜI BÁC 2021 - HOATIEU.VN

TẢI BÀI DỰ THI NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYẾT SÁNG TẠO HỌC THEO LỜI BÁC 2021 - HOATIEU.VN

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học Long Khánh B1 đã gắn các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác với các cuộc vận động, phong trào[r]

3 Đọc thêm

NHỮNG TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU LÀM THEO LỜI BÁC Ở KRÔNG BÔNG

NHỮNG TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU LÀM THEO LỜI BÁC Ở KRÔNG BÔNG

Là cán bộ phụ trách mảng truyền thông giáo dục sức khỏe của TTYT, kiêm nhiệm công tác tổ chức cán bộ, bác sĩ Hạnh không chỉ chú trọng công tác chuyên môn mà còn cùng cấp ủy xây dựng kế h[r]

3 Đọc thêm

TẢI BÀI THAM LUẬN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - BÀI THAM LUẬN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

TẢI BÀI THAM LUẬN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - BÀI THAM LUẬN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

MÌNH MÀ KHÔNG CHỊU HỌC THÌ LẠC HÂU, MÀ LẠC HẬU LÀ BỊ ĐÀO THẢI, TỰ MÌNH ĐÀO THẢI_ _MÌNH”_ Chính những tư tưởng như trên mà bản thân tôi đã vận dụng khéo léo vào trong công tác giảng dạy, [r]

3 Đọc thêm

BẢN THU HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG CỦA BÁC

BẢN THU HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG CỦA BÁC

“Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác” rất đúng lúc và kịp thời có ý nghĩa hết sức to lớn vì đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, toàn quân,toàn dân nói chung trong cơ quan, đơn vị của bản thân nói riêng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh ” .
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ "TN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC"

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ "TN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC"

đoàn viên Thanh niên hiện nay là nhằm giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống trong thời kỳ mới thông qua tấm gương đạo đức của Người; đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống, chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội – có khả năng sống sót trong thế hệ trẻ; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng và lối sống văn minh, đặc biệt đoàn viên thanh niên của hiện nay./.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU QUAN HỆ VIỆT LÀO

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU QUAN HỆ VIỆT LÀO

Về lĩnh vực xõy dựng kinh tế, phỏt triển văn hoỏ , cỏc bộ, ngành của Việt Nam đó ký kết nhiều hiệp định hợp tỏc, giỳp đỡ với cỏc bộ, ngành của Lào, như: lõm nghiệp, cụng nghiệp nhẹ, thủ cụng và địa chất (2-1972); giao thụng vận tải (4-1972); thuỷ lợi (5-1972), nhằm nõng cao tốc độ phỏt triển kinh tế trong vựng giải phúng Lào. Với sự nỗ lực vượt bậc của bản thõn và cựng với sự đoàn kết, giỳp đỡ vụ tư, trong sỏng của Việt Nam, đến cuối năm 1972, cỏch mạng Lào đó giành được nhiều thắng lợi quan trọng, nhất là Đảng Nhõn dõn Lào đó tổ chức thành cụng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai: quyết định đổi tờn Đảng thành Đảng Nhõn dõn cỏch mạng Lào và suy tụn đồng chớ Hồ Chớ Minh là lónh tụ của Đảng; thụng qua Nghị quyết: “ Tăng cường đoàn kết Lào – Việt ”, trong đú khẳng định tỡnh đoàn kết Lào – Việt trờn cơ sở chủ nghĩa Mỏc - Lờnin và tinh thần quốc tế vụ sản là mối quan hệ đặc biệt , đó đỏnh dấu sự trưởng thành về chớnh trị và tổ chức của Đảng Nhõn dõn cỏch mạng Lào – nhõn tố trọng yếu, cú ý nghĩa quyết định thỳc đẩy quan hệ đặc biệt, liờn minh chiến đấu Lào – Việt Nam lờn bước phỏt triển mới. Lực lượng vũ trang cỏch mạng Lào với hơn 3 vạn quõn tập trung cựng hơn 5 vạn dõn quõn du kớch trờn khắp mọi miền của đất nước khụng ngừng trưởng thành, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trong những trận đọ sức quyết định. Vựng giải phúng Lào được mở rộng, củng cố, đó nối liền từ Bắc đến Nam và từng bước xõy dựng theo quy mụ một quốc gia, cú nền tài chớnh riờng, cú một số xớ nghiệp cụng nghiệp nhỏ, thương nghiệp quốc doanh, nhiều tỉnh đó bước đầu tự tỳc được lương thực... Nhõn dõn cỏc bộ tộc Lào trong vựng giải phúng từ địa vị nụ lệ trở thành người làm chủ đất nước, tớch cực tham gia xõy dựng chế độ dõn chủ nhõn dõn, xõy dựng cuộc đời mới của mỡnh.
Xem thêm

Đọc thêm

Thể lệ cuộc thi Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác 2021

Thể lệ cuộc thi Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác 2021

Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên tổ chức Cuộc thi 'Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm[r]

Đọc thêm

TẢI BÀI CẢM NHẬN: TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - BÀI VIẾT TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

TẢI BÀI CẢM NHẬN: TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - BÀI VIẾT TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không phải chịu đựng sự đau thương của cảnh “nước mất nhà tan” của kiếp “nô lệ” khổ nhục, chịu sự đô hộ cướp bóc của bọn thực dân phong kiến và ch[r]

2 Đọc thêm

MẪU BÌA GIÁO ÁN ĐẸP

MẪU BÌA GIÁO ÁN ĐẸP

Mẫu bìa đẹp là tổng hợp những ảnh bìa đẹp nhất sử dụng để làm bìa luận văn, bìa tiểu luận, đồ án tốt nghiệp, bìa giáo án hay bất kỳ bài báo cáo, thu hoạch nào. Mẫu khung bìa đẹp sẽ khiến cho tài liệu của bạn trông chuyên nghiệp hơn trong mắt người xem. Tất nhiên, trên Word cũng hỗ trợ tạo mẫu bìa nhưng tự mình thiết kế sẽ tốn nhiều thời gian, bạn hoàn toàn có thể ghép chi tiết của mẫu bìa Word này sang mẫu bìa khác cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

MẪU BÌA ĐẠI HỘI

MẪU BÌA ĐẠI HỘI

Mẫu bìa đẹp là tổng hợp những ảnh bìa đẹp nhất sử dụng để làm bìa luận văn, bìa tiểu luận, đồ án tốt nghiệp, bìa giáo án hay bất kỳ bài báo cáo, thu hoạch nào. Mẫu khung bìa đẹp sẽ khiến cho tài liệu của bạn trông chuyên nghiệp hơn trong mắt người xem. Tất nhiên, trên Word cũng hỗ trợ tạo mẫu bìa nhưng tự mình thiết kế sẽ tốn nhiều thời gian, bạn hoàn toàn có thể ghép chi tiết của mẫu bìa Word này sang mẫu bìa khác cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

01 bìa đồ án tốt nghiệp

01 bìa đồ án tốt nghiệp

Biểu mẫu bìa đồ án tốt nghiệp, đồ án thạc sỹ, bìa mẫu luận văn, bìa mẫu làm báo cáo, bìa mẫu đẹp, bìa mẫu cho bài luận văn, bìa mẫu bài tập lớn, bìa sách, bìa đẹp, bìa bài tập lớn,bìa mẫu cho nhưng bạn sinh viên làm báo cáo

Đọc thêm

Bài dự thi viết về tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác

Bài dự thi viết về tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác

Tài liệu trình bày bài dự thi viết về tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác. Đây là tài liệu tham khảo cho các giáo viên, Đảng viên cũng như tất cả các tầng lớp học sinh, sinh viên, sống và làm việc theo tấm gương của Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Bìa giáo án mầm non đẹp

Bìa giáo án mầm non đẹp

Mẫu bìa word đẹp làm giáo án, bài giảng, bài dự thi, bài tiểu luận. Mẫu bìa word đẹp , đơn giản phù hợp với tất cả mọi người, mọi đối tượng. Mẫu bìa word đẹp dễ dàng sừ dụng cũng như chỉnh sửa giúp bạn tiết kiệm được thời gian

Đọc thêm

Bài dự thi những tấm gương tâm huyết sáng tạo học theo lời Bác 2021

Bài dự thi những tấm gương tâm huyết sáng tạo học theo lời Bác 2021

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học Long Khánh B1 đã gắn các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác với các cuộc vận động, phong trào[r]

Đọc thêm

TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU TRONG VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU TRONG VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Từ một thầy giáo dạy các môn, bằng niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề, sự nỗ lực cố gắng phấn đấu không mệt mỏi, bằng kiến thức chuyên môn vững vàng, thầy đã được nhà trường, lãnh đạophòn[r]

Đọc thêm