GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN KHỐI 1 - TUẦN 23

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 23":

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục...

Đọc thêm

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần một đến tuần bốn trong chương trình học kỳ 1 lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần một đến tuần bốn trong chương trình học kỳ 1 lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 23

Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 23

Đọc lại bài tiết 1 cá nhân – đồng thanh Thảo luận và trả lời : - xueâ Đọc câu ứng dụng Cá nhân – đồng thanh Đọc SGK cá nhân – đồng thanh Quan saùt vaø Thaûo luaän nhoùm ñoâi Đại diện [r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 23

Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 23

Hoạt động 2: Làm bài tập 2 theo cặp: Noäi dung thaûo luaän: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh ở baøi taäp 2 vaø cho bieát: + Những ai đi bộ đúng quy định?. Bạn nào sai?[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

* Hoạt động 3: Tìm hiểu nội quy trường lớp - GV đưa ra nội quy của trường lớp và đọc cho c¸c em nghe mét sè néi quy liªn quan đến các em học sinh lớp một.. - C« nh¾c nhë c¸c em thùc hiÖn[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Hướng dẫn viết vào vở - Viết mẫu từng chữ trên hàng ô li trên bảng , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình ក កក.. - Quan sát và đọc lại.[r]

Đọc thêm

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 22, 23

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 22, 23

Hoạt động 3: Giới thiệu cách giải bài toán và trình bày bài toán  GV treo tranh, HS đọc đề toán: Bài toán cho biết những gì?. Bài toán hỏi gì?[r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 23 năm 2011

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 23 năm 2011

Nhóm nào còn số người chơi nhiều hơn thì nhóm đó thắng cuộc HS thùc hiÖn ch¬i, GV lµm qu¶n trß Häc bµi «n: HS mở SGK bắt đầu từ bài 91, đọc các vần, GV ghi bảng HS tự ôn cách đọc các vần[r]

Đọc thêm

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 23

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 23

3 Bài mới Thực hiện theo từng thao tác mẫu của Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác vẽ GV đoạn thẳng có độ dài cho trước: _Đặt thước Chẳng hạn: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài [r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 23 năm 2011

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 23 năm 2011

 Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả a Ghi nhớ nội dung đoạn chép - GV treo bảng phụ, đọc đoạn văn cần - 2 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp theo dõi chép một lượt sau đó yêu cầu HS đọc lại.[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp khối 1 - Tuần 23 - Trường Tiểu học Tà Cạ

Giáo án Tổng hợp khối 1 - Tuần 23 - Trường Tiểu học Tà Cạ

Giới thiệu câu ứng dụng: Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau Yêu cầu HS đọc thầm tìm tiếng mới Hướng dẫn HS đọc từng câu – cả đoạn thơ GV đọc mẫu – chỉnh sửa Đ[r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 23 năm 2010

Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 23 năm 2010

TOÁN LUYEÄN TAÄP CHUNG I/ MUÏC TIEÂU: Thực hiện được cộng , trừ nhẩm , so sánh các số trong phạm vi 20; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước ; biết giải bài toán có nội dung hình học.. II/ [r]

Đọc thêm

tin 11 toi tuan 10 11

tin 11 toi tuan 10 11

giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10

Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN THỦ CÔNG LỚP 3 - TUẦN 23

GIÁO ÁN MÔN THỦ CÔNG LỚP 3 - TUẦN 23

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tuần 23.

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp khối lớp 1 - Tuần học 23

Giáo án Tổng hợp khối lớp 1 - Tuần học 23

-Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề “Nhà máy, cửa hàng, doanh trại” -Học sinh biết yêu mến các chú bộ đội và những người nông dân , có ý thức tiết kiệm và tích cực thu gom giấy vụn để làm [r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1

GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1

GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1

Đọc thêm

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 23

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 23

- GV đi quan sát giúp đỡ HS Lưu ý HS tay trái phải giữ chặt thước để khi kẻ không bị xô lệch, đoạn thẳng sẽ xấu hoặc sai Hoạt động 3 * HS nêu yêu cầu : - Yêu cầu HS đọc tóm tắt, sau đó B[r]

Đọc thêm