LÝ THUYẾT VÀ VÀ BÀI TẬP ANDEHIT HAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LÝ THUYẾT VÀ VÀ BÀI TẬP ANDEHIT HAY":

Tiểu luận: Lý thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp

TIỂU LUẬN: LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP

 Có sẵn thông tin liên quan cho tất cả nhà đầu tư và không phải mất tiền. Giả định này ngụ ý rằng lập luận mua bán song hành diễn ra nhanh chóng.  Tất cả nhà đầu tư có thể vay và cho vay với cùng lãi suất. Với giả định này, MM cho rằng nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng đòn bẩy tài chính tự tạo để t ạo ra thu nhập như doanh nghiệp. GVHD: TS. N guyễn Thị Uyên Uyên TH: Nhóm 6-N2 thuy ết cấu trúc vốn Trang 4  Tất cả nhà đầu tư đều hợp lý và có kỳ vọng đồng nhất về lợi nhuận của một doanh nghiệp. Giả định này nhằm cho thấy rằng nợ không tác động đến thu nhập hoạt động của công ty hay nợ là không có rủi ro. Giả định này cũng nhằm chốt lại quyết định đầu tư, cho rằng quyết định đầu tư là hiệu quả.  Các doanh nghiệp hoạt động với điều kiện tương tự nhau sẽ có cùng mức rủi ro kinh doanh. Giả định này cho thấy rằng các doanh nghiệp trong cùng một ngành có cùng mức rủi ro. Với giả định này quyết định đầu tư không ảnh hưởng đến cấu trúc vốn.  Không có thuế. Giả định này nhằm loại bỏ khoản lợi từ tắm chắn thuế của doanh nghiệp có sử dụng nợ. Bên cạnh giả định về thị trường vốn hoàn hảo, lý thuyết cấu trúc vốn của MM còn dựa trên quy luật mua bán song hành (arbitrage) và quy luật bảo tồn giá trị. - Lập luận mua bán song hành (arbitrage): Nhằm tạo sự cân bằng của thị trường, giá cổ phiếu của công ty chênh lệch là do cấu trúc vốn có nợ và không có sử dụng nợ gây ra không có liên quan đến nhà đầu tư. Diễn giải cho lập luận mua bán song hành là giả sử giá trị của doanh nghiệp tăng khi có vay nợ. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ bán cổ phần giá cao của doanh nghiệp có sử dụng nợ . Sau đó, họ dùng quy
Xem thêm

19 Đọc thêm

Phương án Tây- Bắc, Voghel, min cước và một số bài tập thực hành

PHƯƠNG ÁN TÂY- BẮC, VOGHEL, MIN CƯỚC VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH

Quy trình:3• Tính số cước phí của hai ô có cước phí bé nhất trên các dòng và cột.• Trên dòng hay cột có hiệu số lớn nhất tìm ô có cước phí bé nhất.• Loại bỏ dòng hay cột đã phân phối đủ hàng.• Tính lại hệ số cước phí trên dòng hay cột.• Tiếp tục quá trình cho đến khi phân phối hết hàng.CHƯƠNG 3 BÀI TẬP THỰC HÀNH3.1 Tìm phương án cực biên ban đầu bằng phương pháp Tây BắcBai 1aji50 80 7075 4(50) 7 1265 5 8 1560 6 7 3ji80 7025 7(25) 1265 8 1560 7 3ji55 7065 8(55) 1560 7 3ji70
Xem thêm

45 Đọc thêm

CÁC BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA LÝ 12

CÁC BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA LÝ 12

D. 12 s.16Trường THPT Nguyễn HuệGiáo viên: ĐINH TRUNG HIẾUDạng 7: XÁC ĐỊNH SỐ LẦN VẬT ĐI QUA MỘT VỊ TRÍ x0 XÁC ĐỊNHI. LÍ THUYẾT1. Tìm số lần vật qua vị trí x0 từ thời điểm t1 đến thời điểm t2Bài toán: Cho một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  A cos  t    . Xác định số lần vậtđi qua vị trí x0 trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.* Nhận xét:- Trong 1 chu kỳ vật đi qua vị trí bất kỳ 2 lần (ngoại trừ 2 vị trí biên), trong nửa chu kỳ vật qua vị trí cóli độ bất kỳ 1 lần.* Phương pháp giải:Ta phân tích t  t 2  t1  nT  t 0  n  N; 0  t 0  T - Số lần vật đi qua vị trí x0 trong thời gian nT là N1 = n.2- Ta tính số lần vật đi qua vị trí x0 trong thời gian t0 bằng cách sau:+ Tính li độ x1 và dấu của vận tốc v1 tại thời điểm t1 + nT+ Tính li độ x2 và dấu của vận tốc v2 tại thời điểm t2+ Biểu diễn x1, x2 trên trục Ox để xác định vật có đi qua vị trí x0 lần nào nữa hay không (N2)- Từ đó ta tìm được số lần vật đi qua vị trí x0 trong thời gian từ t1 đến t2 : N = N1 + N22. Tìm số lần vật qua vị trí x0 từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 theo 1 chiều bất kỳ (dương hoặcâm).- Về phương pháp giải, ta cũng tiến hành tương tự như ở phần 1.- Nhưng lưu ý: Trong 1 chu kỳ thì vật chỉ qua vị trí bất kỳ theo chiều dương (hoặc âm) 1 lần duy nhất.II. BÀI TẬPCâu 1. (ĐH - 2008) Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  3sin  5t   (cm).
Xem thêm

Đọc thêm

Bài tập hoá lý đại cương

Bài tập hoá lý đại cương

Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương Bài tập hoá lý đại cương
Xem thêm

Đọc thêm

NHIỀU DẠNG BÀI TẬP VÀ BÀI TẬP LÝ 10 HỌC KÌ 2

NHIỀU DẠNG BÀI TẬP VÀ BÀI TẬP LÝ 10 HỌC KÌ 2

Tài liêu 2 trang Nhiều dạng bài tập và bài tập lý 10 học kì 2

Đọc thêm

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP LHNGĐ1

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP LHNGĐ1

Một số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập LHNGĐ1.Nam tròn 20 tuổi, nữ tròn 18 tuổi trở lên mới được dăng kí kết hôn. SAI: Chỉ cần Nam đang ở tuổi hai mươi (19 tuổi + 1 ngày), nữ đang ở tuổi mười tám(17 tuổi + 1 ngày) là đã đủ điều kiện về tuổi kết hôn. 2. Mọi trường hợp nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì ko được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. SAI: Quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 nếu chưa đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng và chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc đăng ký kết hôn. 3. Những giao dịch lien quan đến tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng do 1 bên vợ hoặc chồng thực hiện luôn bị coi là vô hiệu. SAI: Giao dịch đối với tài sản chung nhưng đã được chia để đầu tư kinh doanh riêng theo qui định tại khỏan 1 Điều 29 vẫn có thể do 1 bên xác lập thực hiện. 4.Khi vợ hoặc chồng thực hiện những giao dịch phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của gia đình mà không có sự đồng ý của bên kia thì người thực hiện giao dịch đó phải thanh toán bằng tài sản riêng của mình. SAI: Đối với những giao dịch phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của gia đình do 1 bên thực hiện mà không có sự đồng ý của bên kia thì TS chung của vợ chồng sẽ được chi dùng để thanh tóan. 5.Quan hệ nuôi con nuôi chỉ chấm dứt khi có sự thoả thuận của cha mẹ nuôi và con nuôi. SAI: Quan hệ nuôi con nuôi còn được TA ra quyết định chấm dứt khi con nuôi bị kết án theo qui định tại khỏan 2 Điều 76 hoặc trong trường hợp cha mẹ nuôi đã có các hành vi qui định tại khỏan 3 Điều 67 hoặc khỏan 5 Điều 69. 6. Những trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng là kết hôn trái pháp luật. SAI: Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do PL qui định. 7. Người đang có vợ có chồng mà chung sống như cợ chồng với người khác là kết hôn trái pháp luật. SAI: Người đang có vợ (có chồng) mà chung sống như vợ chồng với người khác là người có hành vi vi phạm PL hình sự về chế độ một vợ, một chồng.
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI TẬP LÝ 11 HỌC KÌ 1

BÀI TẬP LÝ 11 HỌC KÌ 1

bài tập lý học kì 1 4 mức độ

Đọc thêm

Bài tập Hóa lý - Mai Hữu Khiêm

BÀI TẬP HÓA LÝ - MAI HỮU KHIÊM

Bài tập Hóa lý - Mai Hữu Khiêm

211 Đọc thêm

lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh (tài liệu free)

lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh (tài liệu free)

lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh
Xem thêm

Đọc thêm

DÙNG MÁY TÍNH CASIO FX-570ES VÀ 570ES PLUS ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12

DÙNG MÁY TÍNH CASIO FX-570ES VÀ 570ES PLUS ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12

GV:Đoàn Văn Lượng -ĐT: 0915718188 - 0906848238 1 GV:Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 1 HÃY THỬ DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & 570ES Plus Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12! I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ: 1.Sử dụng SOLVE ( Chỉ dùng trong COMP: MODE 1 ) a)Ví dụ 1: Tính khối lượng m của con lắc lò xo dao động, khi biết chu kỳ T =0,1π(s) và độ cứng k=100N/m. Ta dùng biểu thức 2=mTkπ Chú ý: phím gán biến X: ALPHA ) ; SOLVE: SHIFT CALC ; Dấu = trong biểu thức: ALPHA CALC Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE Ta có : 2=mTkπ> 2 24=m
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÀI TẬP LÝ KHÓ ÔN TỐT NGHIỆP CÓ GIẢI

BÀI TẬP LÝ KHÓ ÔN TỐT NGHIỆP CÓ GIẢI

bài tập lý khó ôn tốt nghiệp có giải chi tiết

Đọc thêm

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI BÀI TẬP LÝ 10

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI BÀI TẬP LÝ 10

sử dụng máy tính giải bài tập lý 10 tham khảo

Đọc thêm

ÔN LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

ÔN LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

ôn lý thuyết và bài tập trắc nghiệm lý 10 tham khảo

Đọc thêm

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

lý thuyết và bài tập chương điện xoay chiều Lý 12

Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ 10 CẢ NĂM

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ 10 CẢ NĂM

bài tập trắc nghiệm lý 10 cả năm có đáp án tham khảo

Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm vật lý chương 1 lý 10

Bài tập trắc nghiệm vật lý chương 1 lý 10

Bài tập trắc nghiệm vật lý chương 1 lý 10 giúp các em học sinh dễ dàng bổ sung kiến thức , nắm vững và quen dần với bài tập trắc nghiêmn Bài tập trắc nghiệm vật lý chương 1 lý 10 giúp các em học sinh dễ dàng bổ sung kiến thức , nắm vững và quen dần với bài tập trắc nghiêmn

Đọc thêm

KIẾN THỨC CƠ BẢN LÝ 12 KÈM BÀI TẬP MINH HỌA

KIẾN THỨC CƠ BẢN LÝ 12 KÈM BÀI TẬP MINH HỌA

kiến thức cơ bản lý 12 kèm bài tập minh họa

Đọc thêm

SKKN lý 9. Hướng dẫn học sinh THCS biện luận bài toán về biến trở

SKKN LÝ 9. HƯỚNG DẪN HỌC SINH THCS BIỆN LUẬN BÀI TOÁN VỀ BIẾN TRỞ

SKKN lý 9, tải SKKN lý 9, download SKKN lý 9, SKKN lý 9 hay, SKKN lý 9 mới, bài tập vật lí 9, những bài tập vật lý hay 9, SKKN lý 9, tải SKKN lý 9, download SKKN lý 9, SKKN lý 9 hay, SKKN lý 9 mới, bài tập vật lí 9, những bài tập vật lý hay 9, SKKN lý 9, tải SKKN lý 9, download SKKN lý 9, SKKN lý 9 hay, SKKN lý 9 mới, bài tập vật lí 9, những bài tập vật lý hay 9

21 Đọc thêm

GIÁO ÁN LÝ THUY ẾT CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH pdf

GIÁO ÁN LÝ THUY ẾT CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH PDF

Tiết 82-84: Ôn tập lý thuyết Tiết 85-87: Ôn tập Thực hànhTiết 88-90: Kiểm tra tổng hợpGIÁO ÁN THUYẾTCÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNHA - MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:- Học sinh nắm được các khái niệm cơ bản về máy tính- Nắm vững những kiến thức chung về máy tínhB - CHUẨN BỊ:- Phấn , thước , hình vẽ trực quan , đồ dùng trực quan- Giáo án.C - NỘI DUNG BÀI GIẢNG:TTNỘi DUNGTGP.PHÁPIIIIIITổ chức ổn định lớpTích cực hoá tri thứcGiảng bài mới NHỮNG KIẾN THỨC CHUNGI – Tin học là gì? Là ngành khoa học nghiên cứu về quá trình tổ chức , quản lý , lưu trữ và xử lý thông tin bằng công cụ là máy tính điện tửII – Thông tin và cách biểu diễn thông tin: Là sự phản ánh sự vật hiện tượng , của thế giới khách quan và các hoạt động của con người bằng các hoạt động của con người bằng các ký hiệu tín hiệu .Thông tin được truyền đạt lưu trữ dưới
Xem thêm

19 Đọc thêm

GA lớp 5 tuần 26 CKTM

GA LỚP 5 TUẦN 26 CKTM

- Một HS đọc lại to, rõ 6 gợi ý về lời đối thoại.- HS tự hình thành các nhóm (mổi nhóm 4 em) trao đổi, viết tiếp các lời đối thoại, hoàn chỉnhmàn kịch (không viết lại lời đối thoại trong SGK).- GV phát giấy A4 cho các nhóm làm bài (HS không cần viết chử to, ảnh hởng đến tốc độviết). GV theo dõi, dúp đỡ các nhóm làm bài.- Đại diện các nhóm (đứng tại chổ) tiếp nối nhau đứng tại chổ đọc lời đối thoại của nhómmình. Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những nhóm viết những lời đối thoại hợp lý nhất,hay nhất. VD: (SGV/trang131)Bài tập 3. 92 G iá o vi ên : Bựi Th Hng Xuõn Giáo án lớp 5- Một HS đọc yêu cầu của BT3.- GV nhắc các nhóm:+ Đọc phân vai- HS mổi nhóm tự phân vai; vào vai cùng đọc lại hoặc diễn thử màn kịch (thời gian khoảng 5phút). Em HS làm ngời dẫn chuyện sẽ giới thiệu tên màn kịch, nhân vật, cảnh trí, thời gianxảy ra câu chuyện.- Từng nhóm HS tiếp nối nhau thi đọc lại hoặc diễn thử màn kịch trớc lớp. Cả lớp và GV bìnhchọn nhóm đọc lại hoặc diễn màn kịch sinh động, tự nhiên, hấp dẫn nhất.3. Củng cố, dặn dò :- GV nhận xét tiết học, biểu dơng những HS viết đoạn đối thoại hay nhất; nhóm đọc lại hoặcdiễn màn kịch tự nhiên, hấp dẩn nhất.- Dặn HS về nhà viết lại vào vỡ đoạn đối thoại của nhóm mình; đọc trớc nội dung tiết HTLtới (Trả bài văn tả đồ vật).Th nm Ngày soạn: ngày 10 tháng 03 năm 2010 Ngày dạy: Thứ nm ngày 12 tháng 03 năm 2010Tit 1: m nhc ( GV b mụn dy)
Xem thêm

23 Đọc thêm