ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HỖ TRỢ HẠ HUYẾT ÁP CỦA CHẾ PHẨM ANGIOHIBIN TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT GIAI ĐOẠN I

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HỖ TRỢ HẠ HUYẾT ÁP CỦA CHẾ PHẨM ANGIOHIBIN TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT GIAI ĐOẠN I":

Kỹ thuật thi công II - Chương 6 doc

KỸ THUẬT THI CÔNG II - CHƯƠNG 6 DOC

Kim tra dm, tin hnh vch sn cỏc ng tim, trc, cao trỡnh lờn b mt dm, gn vo dm cỏc dõy thng dựng iu chnh dm trong quỏ trỡnh cu lp. La chn v tớnh toỏn cỏc thit b treo buc, cu lp dm. i vi dm cú chiu di nh hn 6m thng s dng chựm dõy cu hai nhỏnh, i vi dm cú chiu di ln hn 6m dựng ũn cu, khung cu 2. B trớ dm Dm cú th b trớ ngay trờn phng tin vn chuyn hoc b trớ trờn mt bng cu lp, trong cỏc cỏch b trớ ó nờu, yờu cu b trớ dm nm trong tm vi ó c tớnh toỏn ng thi m bo thun tin cho quỏ trỡnh cu lp, khụng cn tr n cỏc quỏ trỡnh thi cụng khỏc (tham kho cỏch b trớ dm bờ tụng ct thộp). 3. Chn cn trc lp ghộp Vi dm loi nh (L < 6m) cú th dựng mt cn trc lp ghộp. Vi dm loi ln (L > 6m) cú th phi dựng hai cn trc cu lp (bin phỏp u cu). Cỏc cn trc c la chn phi tha món cỏc thụng s tớnh toỏn. Khi s dng hai cn trc lp ghộp, thun tin cho iu khin v thi cụng nờn s dng hai cn trc ging nhau. 4. Quỏ trỡnh lp ghộp dm thộp Trỡnh t v cỏc thao tỏc lp ghộp dm thộp tng t nh khi lp ghộp dm bờ tụng ct thộp. Khi treo buc dm cu lp cú th dựng dõy cu vn nng v khúa bỏn t ng treo hoc dựng múc st xõu qua cỏc l dựng c nh ray cu trc vi dm Khi cu lp dm loi nh cú th dựng cn trc thụng thng. Khi cu lp dm nng cú th dựng hai cn trc nõng dm hoc dựng hai cn trc nõng na dm, mt u ca na dm s c liờn kt vi vai ct, u kia s c t tm thi lờn gi trung gian (loi gi ta trung gian cú th ch to d dng, s dng c nhiu ln v cú th di chuyn d dng). u im ca phng phỏp cu lp bng hai cn trc l cú th s dng cn trc loi nh lp ghộp dm, loi cn trc ny cú th s dng lp CCC
Xem thêm

9 Đọc thêm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC PPTX

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC PPTX

Hư ớ ng dẫ n giả i đ ề thi đ ạ i họ c môn hóa họ c khố i A nă m 2009 dư ớ i góc đ ộ trắ c nghiệ mCủ a tác giả TH.S Nguyễ n Ái Nhân1HƯỚN G DẪN GẢI ĐỀTHI ĐẠI HỌC DƯỚI GÓC ĐỘ TRẮC NGHIỆMCác em học sinh thân mến!Việ c hoàn thành bài thi chính xác vớ i thờ i gian ngắ n nhấ t là yêu cầ u cấ p bách cho chúng ta. Đ ểlàm đ ư c đ iề u này chúng ta phả i luyệ n tậ p thư ờ ng xuyên, phả i hạ n chế việ c viế t phư ơ ng trình phả n ứ nghóa họ c, kế t hợ p các đ ị nh luậ t hóa họ c, các ph ư ơ ng pháp giả i mộ t cách nhuầ n nhuyễ n, và ngoài ra cònphả i có kinh nghiệ m làm bài nữ a.Về phư ơ ng pháp và tâm lí thi cử , tôi không đ ề cậ p đ ế n ở đ ây.Tôi chỉmuố n nói đ ế n ở đ ây là vấ n đ ề kinh nghiệ m. Nhiề u em họ c sinh khi làm bài tậ p hóa họ c, không chú ýđ ế n đ áp án, cho nên kế t quả tuy làm đ ư c như ng mấ t khá nhiề u thờ i gian. Việ c làm từ đ áp án làm lêngiúp ta hạ n chế bớ t thờ i gian rấ t nhiề u. Nhìn vào bộ đ áp án ta đ ã khoanh vùng, loạ i trừ đ ư c các đ áp ánkhông chính xác rồ i. Khi đ ã khoanh vùng đ ư c đ áp án sai rồ i, giả sử còn hai đ áp án mà ta chư a giả iquyế t đ ư c thì chọ n ngẫ u nhiên mộ t đ áp án chă ng? Đ iề u này có thể đ úng hoặ c có thể sai. Đ ế n lúc nàychúng ta vậ n dụ ng toán họ c thố ng kê vào sẽ có đ ư c đ áp án chính xác ngay, dù ta không làm ra đ ư áp án đ ó.Ngoài việ c dùng phư ơ ng pháp loạ i trừ ra chúng ta còn dùng phư ơ ng pháp thử , dùng công thứ ckinh nghiệ m đ ể giả i nhanh mộ t số dạ ng bài tậ p nữ a.Đ ể rèn luyệ n việ c giả i đ ề thi nhanh và chính xác mờ i các em họ c sinh đ ọ c tậ p 6 củ a bộ sách dotác giả Thạ c sỹ Nguyễ n Ái Nhân biên soạ n “ giả i bài tậ p trắ c nghiệ m hóa họ c trong 20s” sách gồ m 500tră m bài tậ p thư ờ ng gặ p trong chư ơ ng trình thi đ ạ i họ c trong nhữ ng nă m gầ n đ ây.Trong đ ề thi này mộ t số dạ ng bài tậ p, phầ n lớ n tác giả giả i theo kinh nghiệ m. C òn giả i cụ thể cácem tìm đ ọ c lờ i giả i chi tiế t củ a cùng tác giả .Mụ c đ ích củ a lờ i giả i này nhằ m cho các em họ c sinh biế t cách t ư duy khoa họ c đ ể chọ n đ ư áp án chính xác và nhanh chóng nh ấ t.Đ ố i vớ i trắ c nghiệ m thì miễ n làm sao mà chọ n đ ư c đ áp án đ úng là đ ư c. Không quan trọ ngchọ n nó như thế nào. Thậ m chí cả chọ n ngẫ u nhiên (Chọ n ngẫ u nhiên ở đ ây là chọ n ngẫ u nhiên có nghệthuậ t, không phả i chọ n bừ a đ âu.Họ c sinh, nhóm họ c sinh, nế u muố n họ c các phư ơ ng pháp giả i nhanh, phư ơ ng pháp kinhnghiệ m, phư ơ ng pháp thử , ứ ng dụ ng toán họ c trong chọ n đ áp án vui l òng liên lạ c vớ i tác giả đ ể đ ư ckiế n thứ c giả i chính xác và nhanh chóng.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Những phòng khách mùa đông đẹp đến ngỡ ngàng potx

NHỮNG PHÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG POTX

TRANG 1 NH ỮNG PH ÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NG ÀNG V ỚI NHỮNG PHÁ CÁCH TRONG VIỆC TRANG TRÍ, PH ÒNG KHÁCH C ỦA NHÀ B ẠN CÓ THỂ TRỞ N ÊN TH ẬT LẠ LÙNG VÀ ĐẶC BIỆT HƠN BAO GIỜ H ẾT.[r]

13 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY KEO TAI TƯỢNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY KEO TAI TƯỢNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

động mà các biện pháp bảo vệ cây không những đòi hỏi phải tiến hành ngoàiđồng mà còn phải được thực hiện ở cả trong kho tàng, trong quá trình cất trữ,chế biến bảo quản, chuyên chở… Các biện pháp bảo vệ cây không những phảitiến hành trực tiếp trên cây mà còn phải thực hiện cả trong đất, trong khôngkhí và trong môi trường sống của cây (Đường Hồng Dật,1979) [8].Công tác phòng trừ bệnh cây chỉ có thể đảm bảo mang lại kết quả tốt khiđược tiến hành một cách chủ động. Chủ động trước hết có nghĩa là dùng nhiềubiện pháp tác động khác nhau, điều khiển toàn bộ hệ sinh thái đồng ruộng, làmsao loại trừ được tác hại của bệnh cây, tạo ra được năng suất cây trồng caonhất, cần áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, để điều khiển cây trồng. Muốnđiều khiển được phải nắm chắc các đặc điểm của cây, nắm đầy đủ các đặc điểmtốt cũng như nhược điểm. Trên cơ sở đó dùng các biện pháp khác nhau: Chế độcanh tác, phân bón, chế độ nước… phát huy đến mức cao nhất các đặc tínhchống chịu bệnh của cây. Cần điều khiển quá trình sinh trưởng phát triển củacây, làm sao để cho giai đoạn yếu chống chịu bệnh của cây không trùng vớithời gian nguồn bệnh sinh sản và phát triển mạnh. Tùy theo tình hình phát sinh10và tích lũy của nguồn bệnh mà điều khiển tốc độ cũng như quá trình phát triểncủa bệnh cây, làm sao tạo ra những trạng thái quan hệ giữa cây và ký sinh dẫntới năng suất cây trồng cao nhất (Đường Hồng Dật,1979) [8].Bên cạnh việc điều khiển cây trồng áp dụng nhiều biện pháp điều hòasố lượng và mật độ vi sinh vật gây bệnh, giữ chúng dưới mức có khả nănggây ra những thiệt hại có ý nghĩa kinh tế. Đối với một số loại vi sinh vật gâybệnh, khi điều kiện cho phép, cần áp dụng những biện pháp điều khiển chogiai đoạn yếu chống chịu của cây không gặp giai đoạn sinh sản và lây lanmạnh của vi sinh vật gây bệnh (Đường Hồng Dật,1979) [8].Để chủ động phòng trừ bệnh cây cần điều khiển các yếu tố trong môi
Xem thêm

92 Đọc thêm

Diện toán đám mây

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Sự p át tr ển củ đ ện toán đám mây là một trong n ững yếu tố c ín t úc đẩy sự tăng trưởng củ lưu lượng truyền dữ l ệu vớ ơn tỷ ngườ đ ng sử dụng các t ết bị d động.. TRANG 2 Hội đàm của [r]

4 Đọc thêm

Món ăn thuốc hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ pptx

MÓN ĂN THUỐC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ MÁU NHIỄM MỠ PPTX

ẽ giúp giảm, xơ cứng đng chữa bệni thứ 25g, đỡ trong máHạ khô thảChia 2 lần em nấu để ngày, có tác nh. phơi khô đ

4 Đọc thêm

ÔN TÂP CHƯƠNG I

ÔN TÂP CHƯƠNG I

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINHCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP 8A6CHÀO CÁC EM HỌC SINH THÂN YÊU GV Thực hiện : Hoàng Nghĩa QuangTiTiếtết 19: 19: «n tËp ch­¬ng i«n tËp ch­¬ng iNỘI DUNG ÔN TẬPNhân đơn thức, đa thức.Các hằng đẳng thức đáng nhớ.phân tích đa thức thành nhân tử.Chia đa thức TiTiếtết 19: 19: «n tËp ch­¬ng i«n tËp ch­¬ng i

13 Đọc thêm

Những điều nên biết khi du lịch Malaysia pot

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT KHI DU LỊCH MALAYSIA

TRANG 1 NH ỮNG ĐIỀU N ÊN BI ẾT KHI DU TRANG 2 Đối với người Việt Nam du lịch đến Sabah Malaysia điều khó khăn nhất là tìm cà phê, vì người dân ở đây dường như không uống cà phê.. Ngày cà[r]

4 Đọc thêm

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 potx

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 POTX

o Trước khi tập chính nên có giai đoạn khởi động 20 – 30 phút( làm nóng ), tập các động tác nhẹ hay tập giãn cơ tại chỗ. Sau buổi tập cần có giai đoạn thư giãn ( làm nguội) 5-10 phút, chủ yếu là tập các động tác nhẹ hay tập giãn cơ tại chỗ Hướng dẫn của Hiệp Hội ĐTĐ Hoa Kỳ: Tập tăng sức bền mức độ từ trung bình đến nặng: tập trên 150 phút mỗi tuần, chia ra tập mỗi ngày hay trên 3 lần mỗi tuần. Nếu không có chống chỉ định nên phối hợp tăng sức cơ các nhóm cơ lớn 3 lần mỗi tuần. Không nên tập khi: o Nếu đường huyết > 250 mg/dl và xê tôn niệu dương tính o Nếu đường huyết < 70 mg/dl o Đang loét chân hay bàn chân nóng, đỏ, đau, nổi bóng nước o Nhồi máu cơ tim cấp dưới 6 tuần, suy tim cấp, suy tim không ổn định o Huyết áp tâm thu > 170 mmHg hay tụt huyết áp o Đang bị sốt, nhiễm trùng cấp Chú ý khi tập: o Không tập đi trên nền đá cứng. o Chọn giầy mềm, không trơn trợt. o Luôn kiểm tra bàn chân sau mỗi buổi tập. o Nên uống nhiều nước trước và sau khi tập. o Mang theo đường, kẹo hay thức ăn ngừa hạ đường huyết. o Trong khi tập, để ý các triệu chứng: hạ đường huyết, đau ngực, choáng váng, nhức đầu, đau hay chấn thương xương khớp. Ngưng tập ngay nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu trên
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa bảng B pptx

TÀI LIỆU ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA BẢNG B PPTX

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 LONG AN Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG B) Ngày thi: 23/10/2012 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Cho khối lượng mol (gam/mol) các nguyên tố; H=1; C=12; O=16; N=14; P=31; F=19; S=32; Cl=35,5; Br=80; I=127; Na=23; Mg=24; K=39; Ca=40; Ba=137; Zn=65; Fe=56; Cu=64. Câu 1 (4,0 điểm). 1.1/ X và Y là hai nguyên tố có hợp chất khí với hiđro là XHa, YHa. Trong đó, khối lượng phân tử chất này gấp đôi khối lượng phân tử chất kia. Mặt khác, oxit cao nhất của hai nguyên tố X, Y là X2Ob, Y2Ob và có khối lượng phân tử hơn kém nhau 34 đvC. Biết khối lượng nguyên tử của X nhỏ hơn khối lượng nguyên tử của Y. a/ Hai nguyên tố X, Y là kim loại hay phi kim? b/ Xác định tên hai nguyên tố X, Y? Mô tả liên kết hóa học trong hợp chất hai oxit cao nhất của X, Y. 1.2/ Nén hỗn hợp gồm 4 mol nitơ và 16 mol hiđro vào một bình kín có thể tích là 4 lít (chỉ chứa xúc tác với thể tích không đáng kể) đã được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân bằng, áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (lúc mới cho các khí vào
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa pdf

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA PDF

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 LONG AN Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG B) Ngày thi: 23/10/2012 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Cho khối lượng mol (gam/mol) các nguyên tố; H=1; C=12; O=16; N=14; P=31; F=19; S=32; Cl=35,5; Br=80; I=127; Na=23; Mg=24; K=39; Ca=40; Ba=137; Zn=65; Fe=56; Cu=64. Câu 1 (4,0 điểm). 1.1/ X và Y là hai nguyên tố có hợp chất khí với hiđro là XHa, YHa. Trong đó, khối lượng phân tử chất này gấp đôi khối lượng phân tử chất kia. Mặt khác, oxit cao nhất của hai nguyên tố X, Y là X2Ob, Y2Ob và có khối lượng phân tử hơn kém nhau 34 đvC. Biết khối lượng nguyên tử của X nhỏ hơn khối lượng nguyên tử của Y. a/ Hai nguyên tố X, Y là kim loại hay phi kim? b/ Xác định tên hai nguyên tố X, Y? Mô tả liên kết hóa học trong hợp chất hai oxit cao nhất của X, Y. 1.2/ Nén hỗn hợp gồm 4 mol nitơ và 16 mol hiđro vào một bình kín có thể tích là 4 lít (chỉ chứa xúc tác với thể tích không đáng kể) đã được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân bằng, áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (lúc mới cho các khí vào
Xem thêm

6 Đọc thêm

Gây mê (Kỳ 3) ppt

GÂY MÊ (KỲ 3) PPT

lực cơ hanh khí quản iết dịch i mắt ân gót uốt, nôn hịp iên độ ạch uyết áp ồng tử Giai đoạn I (giai đoạn ngấm thuốc hoặc giảm

8 Đọc thêm

Tạo ấn tượng khi giao tiếp ppsx

TẠO ẤN TƯỢNG KHI GIAO TIẾP PPSX

Tạo ấn tượng khi giao tiếp Khi mỉm cười trong lúc trò chuyện, bạn sẽ tạo cảm giác thân ái, cởi mở với người đối diện. Tuy nhiên, dù là đứng hay ngồi, bạn nên xoay người trực diện với người cùng trò chuyện. Quay lưng hoặc nhìn nghiêng chỗ khác là dấu hiệu cho thấy bạn sẵn sàng ra đi ngay khi có cơ hội và người khác sẽ không có ấn tượng tốt về bạn. Hơi nghiêng người về phía trước là một "kỹ thuật mềm mại" và hữu dụng. Nó đưa ra thông điệp sau đây: "Tôi rất quan tâm những điều bạn đang nói với tôi". Kỹ thuật này có thể tăng phần hữu ích nếu như bạn muốn người đối diện nhắc lại những điều họ vừa nói xong. Thế nhưng, sau khi đã áp dụng hết tất cả những "kỹ thuật mềm dịu" lẫn nụ cười thân ái rồi, mà tại sao người đối diện vẫn tỏ ra "đóng băng" trước bạn? Trước tiên, hãy kiểm tra lại bạn có đứng quá gần họ không? Ai cũng cần một không gian cá nhân. Hãy lui về sau, chừa một khoảng cách độ ba bước chân với họ, và duy trì giao tiếp qua ánh mắt trong lúc trò chuyện. Khi trò chuyện, người ta thường có khuynh hướng cao giọng, đặc biệt là khi nóng nảy, bồn chồn, lo sợ. Không ai có thể nghe những âm thanh ấy được lâu mà không cảm thấy bực bội. Để hạ giọng xuống và cải thiện ngữ điệu cũng như độ biến thiên của tình tiết, bạn hãy tập thở từ cơ hoành, hít sâu và dài hơi, bạn sẽ bớt căng thẳng và diễn đạt tư tưởng tốt hơn. Trong lúc người khác nói, hãy áp dụng "kỹ thuật mềm dịu" cuối cùng là gật đầu. Đấy không những là sự diễn
Xem thêm

5 Đọc thêm

Phụ nữ tự sát – lỗi tại tiểu thuyết? Một góc nhìn về phụ nữ với văn chương- xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX ppsx

PHỤ NỮ TỰ SÁT – LỖI TẠI TIỂU THUYẾT? MỘT GÓC NHÌN VỀ PHỤ NỮ VỚI VĂN CHƯƠNG- XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX PPSX

Phụ nữ tự sát – lỗi tại tiểu thuyết? Một góc nhìn về phụ nữ với văn chương – xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX (Lược trích) Dịch Từ Chẩm Á - Trường hợp Tuyết hồng lệ sử Ngay khi khởi sự đăng trên Nam phong, do tính chất ngôn tình "nhạy cảm" của nó, Tuyết hồng lệ sử đã phải có những che chắn cùng với lời mào đầu cẩn trọng để giúp nó chào đời thuận lợi. Dẫu rằng trong lần in thành sách và các lần tái bản về sau, tên dịch giả đều được ghi rõ là M.N. (Mai Nhạc) Đoàn Tư Thuật, ở bản dịch đăng thành nhiều kỳ trên Nam phong người dịch được ghi nhận là khuyết danh. Chỉ cho đến khi bản dịch được công bố trọn vẹn, Đoàn Mai Nhạc mới soạn "Bài tựa truyệnTuyết-hồng lệ-sử," ra mặt là dịch giả của bản lược dịch này. Qua bài tựa, có thể thấy sự cảm thông được người dịch ưu ái dành cho Mộng Hà; niềm thương xót đối với Lê Nương, Quân Thiến, tuy có nhưng vẫn dựa trên cơ sở nam quyền. Tiếp theo Đoàn Mai Nhạc, ý kiến của Minh-Phượng Nguyễn Như-Cương trong bài "Bàn về truyện Tuyết-Hồng lệ-sử" là một trong những hồiđáp sớm nhất của người đọc đối với bộ tiểu thuyết này. Trong bài tựa tự viết, Chẩm Á dự đoán sau khi Tuyết hồng lệ sử ra đời, những người yêu mến ông sẽ bảo rằng đây là bức ảnh tả chân của Chẩm Á (Thử Chẩm Á chi tả chân ảnh phiến). Niềm riêng của Chẩm Á ở đây hẳn là tự truyện ái tình của ông đã được mã hóa thành Ngọc lê hồn và Tuyết hồng lệ sử. Thế nhưng, do hoàn cảnh khách quan, bài "Tựa 1" hư cấu không biết được điều ấy. Vả lại, khi khuyến cáo Lệ sử không phải là "chuyện tình," bài "Tựa 1" rõ ràng đã muốn dẫn dắt bạn đọc theo một hướng khác. Năm 1932, nhân tái bản Tuyết hồng lệ sử, Nam Ký thư quán có lời mở đầu Cùng độc giả, dùng bài "Tựa 1" nhằm phản bác những ý kiến phê phán tập sách này, Bảo rằng đọc Tuyết hồng lệ sử có ích lợi gì, chúng tôi chưa dám bảo; nhưng nói đọc Tuyết hồng lệ sử có hại thì chúng tôi quyết không nói được: cứ xem ở bài tựa của tác giả,
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT) doc

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VÀ NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) DOC

(c) Cục HKVN quy định các mức kiến thức cụ thể đối với từng loại năng định và các tiêu chuẩn kiểm tra. (d) Ngoài các yêu cầu trên người làm đơn còn phải chứng tỏ các kiến thức liên quan đến năng định được cấp và phù hợp với trách nhiệm bảo dưỡng tàu bay của người có giấy phép trên các lĩnh vực sau: (1) Quy chế và nguyên tắc đối với người có giấy phép bảo dưỡng tàu bay bao gồm cả các yêu cầu về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay quy định việc phê chuẩn và duy trì tính đủ điều kiện bay của tàu bay và tổ chức bảo dưỡng tàu bay và các quy trình bảo dưỡng tàu bay liên quan; (2) Toán học cơ bản và các đơn vị đo, các nguyên lý cơ bản và lý thuyết vật lý và hóa học áp dụng trong lĩnh vực bảo dưỡng tàu bay; (3) Đặc tính và các ứng dụng vật liệu trong kết cấu tàu bay bao gồm cả nguyên lý và các chức năng của kết cấu tàu bay, kỹ thuật đinh tán, hệ thống tạo lực đẩy và các hệ thống liên quan, cơ học, chất lỏng và các nguồn điện và điện tử, thiết bị tàu bay, hệ thống hiển thị, hệ thống điều khiển, hệ thống dẫn đường trên không và hệ thống liên lạc; (4) Các công việc yêu cầu nhằm đảm bảo tính đủ điều kiện bay của tàu bay bao gồm phương pháp và quy trình cho việc đại tu, sửa chữa, kiểm tra, thay thế hoặc sửa chữa hỏng hóc của cấu trúc tàu bay, thiết bị và các hệ thống theo các phương pháp quy định tại các tài liệu hướng dẫn liên quan và các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay áp dụng; (5) Khả năng và giới hạn của con người đối với nhân viên kỹ thuật có giấy phép AMT. PHỤ LỤC: CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG TẦU BAY (a) Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép AMT phải đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm như sau: (1) Đối với năng định A hoặc tiểu năng định B1.2 và B1.4: (i) 3 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế trên loại tàu bay liên
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

trên chuẩn quy định, độ tuổi có kỹ năng nghề nghiệp tốt, chuyên môn nghiệp vụ được đánh giá khá cao. Đây là đội ngũ tương lai sẽ thay thế đội ngũ giảng viên từ 51-60 tuổi nên đối với đội ngũ này cần phải được phân loại, đánh giá kỹ lưỡng về trình độ chuyên môn và đạo đức.  Độ tuổi 31-40 tuổi: Với 16 cán bộ giảng viên chiếm gần 50%, là lực lượng giảng viên chủ đạo tại trường. < 30 tuổi 41 - 50 tuổi 31- 40 tuổi 51 - 60 tuổi 22.9 % 17 % 14.4 % 45.7 % Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 2  Độ tuổi dưới 30: Có 8 người chiếm tỷ lệ 22,9%, lực lượng này không nhiều nhưng hết sức quan trọng trong đội ngũ chung của nhà trường, với sức trẻ và lòng nhiệt tình, khả năng thích ứng nhanh. Bảng 1.2: Cơ cấu tuổi nghề giảng viên tại Trường cán bộ thanh tra quý I, 2013 Tổng số GV < 5 năm 5-10 năm 11-20 năm 21-40 năm SL TL SL TL SL TL SL TL
Xem thêm

13 Đọc thêm

Đất phèn ppt

ĐẤT PHÈN PPT

22-03-20121ĐẤT PHÈN Acid sulphate soils“Đất phèn là loại ma quỷ. Thôi,hãy để nó ngủ yên, đừng đánh thứcdậy vì chẳng những không được lợi lộcgì mà con người còn bị nó quậy phá”.(Kết luận của các chuyên gia Hà Lan, 1980 khi nghiên cứu Đồng Tháp Mười) Nguồn gốc, hình thành  Phân bố, phân loại Tính chất Vấn đề sử dụng Xuất hiện ven biển , bên đá trầm tích , kể cả trầm tích kỷ cambri Có nguồn gốc từ nước biển và sú vẹt trái tim trong rừng sú,vẹt ở bắc New caledonia.22-03-20122Rừng sú vẹt ngập nước Do nước lợ thủy triều xâm nhập và sự tham gia của vi sinh vật.Các muối sulphate kết tủatrên mặt đất ở Đồng Tháp
Xem thêm

7 Đọc thêm

công thức tài chính doanh nghiệp cực hay

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỰC HAY

wi x ri ri: CPSDV vay sau thuế 5. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CẬN BIÊN: MCC = ∑ w ‘i x r’I Cách tính hệ số beta Hệ số rủi ro beta là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường. Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài

7 Đọc thêm

Telephony - Chapter 2: Subscriber Access to the Telephone Network ppt

TELEPHONY CHAPTER 2 SUBSCRIBER ACCESS TO THE TELEPHONE NETWORK PPT

ààii Các chức năng : BOSRCHT Chức năng cấp nguồn B (Battery)Máy ñiện thoại thuê bao yêu cầu cấp nguồnThực hiện bởi SLIC từ ñiện áp (48V) của nguồn 1 chiều.Nguồn cấp ở dạng nguồn dòng, dòng ñiệnkhoảng 20-100mAYêu cầu hạn chế tạp âm và ảnh hưởng thoại ñếnchất lượng nguồn 1 chiềuPage 12SLICGiaoGiaotitiếếppthuêthuêbao

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề