CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: " VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY GỐM VÀ THUỶ TINH TẠI ĐÀ NẴNG VIGLACERA " PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: " VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY GỐM VÀ THUỶ TINH TẠI ĐÀ NẴNG VIGLACERA " PPT":

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY I SỰ TỒN TẠI V À ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA NƯỚC TA 1- Khái niệm, đặc điểm v phân loà ại sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học nước ta 1.1. Khái niệm sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học: -Trước hết chúng ta có thể hiểu sản phẩm dịch vụ l nhà ững vật thể hoặc những quy trình hoặc cả hai có thể đem lại những tợi ích giá trị đáp ứng nhu cầu của tổ chức hoặc cá nhân n o à đó . -Sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học được hiểu l nhà ững sản phẩm dịch vụ có thể cung ứng những “hiệu năng ích dụng" với công nghệ hiện đại phục vụ cuộc sống nhằm thoả mãn nhu cầu của một tổ chức hoặc cá nhân xác định. 1.2. Đặc điểm :Sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học mang đầy đủ tính chất của một sản phẩm dịch vụ : - Tính không đồng nhất: các dịch vụ thường được hoạch định xung quanh một đòi hỏi dị biệt của một khách h ng cá bià ệt. VD: Với dịch vụ sửa chữa v bà ảo h nh à điện tử, với dịch vụ n y sà ẽ tồn tại nhiều hình thái khác nhau với khách h ng khác nhau. Vì và ậy trong Marketing sản phẩm, tồn tại một mức độ hợp lý của việc chuẩn mực hoá m trà ường hợp điển hình bản chất l dà ịch vụ đậi đặc quyền. Các công ty thương mại chọn đại lý đặc quyền theo một số định chuẩn xác định bảo đảm cho khách h ng tin tà ưởng khi mua bán h ng à đó. - Tính vô định hình: Các khách h ng không thà ể sờ, nếm, ngửi hoặc sử dụng thử sản phẩm dịch vụ trước khi mua. Những ý kiến quan điểm của người của người khác về dịch vụ có thể được thu thập, nhưng các yếu tố thử nghiệm thì không. Có nhiều tính vô định hình trong các thương vụ, đó cũng l khía cà ạnh “phi chuẩn mực” của thị trường dịch vụ. VD: khi mua
Xem thêm

18 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

quen với công ty, với sản phẩm và thị trường, tạo lập các mối quan hệ trong và ngoài công ty.• Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận n y, xác à định rõ chức năng v nhià ệm vụ của từng người trong bộ phận đó để tránh tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, có những công việc do nhiều người phụ trách nhưng lại có những công việc lại không ai đảm nhận. Từng người trong bộ phận Marketing của công ty đảm nhận từng vấn đề sau:- Một người chịu trách nhiệm điều h nh bà ộ phận Marketing. L ngà ười xây dựng các chiến lược Marketing, hoạch định các chương trình Marketing, tổ chức thực hiện v kià ểm tra các lỗ lực Marketing. L ngà ười chịu trách nhiệm trước ban giám đốc công ty về kết quả hoạt động Marketing.- Một người chịu trách nhiệm về công tác nghiên cứu thị trường, thu thập các thông tin về sản phẩm, thị trường, khách h ng, các à đối thủ cạnh tranh, thông tin về môi trường vĩ mô, vi mô rồi sau đó tiến h nh thu thà ập v sà ử các thông tin n y à để rút ra những thông tin có giá trị l m tià ền đề cho việc lập các chương trình Marketing.- Một người đảm trách về việc nghiên cứu nhu cầu của thị trường về sản phẩm sau đó đề suất các ý kiến về việc cải tiến phát triển các sản phẩm, dịch vụ sao cho thoả mãn được nhu cầu của khách h ng, tìm kià ếm v là ựa chọn, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.- Một người phụ trách các chương trình xúc tiến bao gồm: Quảng cáo, xúc tiến bán và phụ trách lực lượng bán hàng của công ty.Mặt khác cần phải phân định rõ r ng nhià ệm vụ quyền hạn giữa bộ phận Marketing với các bộ phận khác như sản xuất, t i chính kà ế toán, kỹ thuật, tổ chức h nh chính, tiêu thà ụ... của công ty để tránh những chồng chéo về chức năng nhiệm vụ quyện hạn, tránh những mâu thuẫn xung đột sẩy ra giữa các bộ phận. Muốn vậy ngay từ đầu, công ty cần xác lập chính xác các mối quan hệ giữa các bộ phận n y, các bà ộ phận n y tuy à độc lập với nhau nhưng cần thiết phải có sự hợp tác chặt chẽ để đảm bảo cho hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Sử dụng axit clohydric để sản xuất nhiên liệu sinh học từ xenluloza ppt

SỬ DỤNG AXIT CLOHYDRIC ĐỂ SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ XENLULOZA

thu hồi axit clohydric đã làm cho quá trình này trở nên quá đắt để có thể thương mại hóa. Công ty HCL Cleantech cho biết, họ có khả năng thu hồi toàn bộ axit clohydric 42% nhờ phương pháp chiết dung môi, do đó đã giải quyết được vấn đề then chốt của quá trình chuyển hóa bằng HCl. Việc sử dụng axit HCl khiến cho quá trình chuyển hóa trở nên đơn giản với chi phí thấp, đạt hiệu quả tương đương như các phương pháp khác, chẳng hạn phân hủy bằng enzym. Công nghệ chuyển hóa bằng HCl cho phép thủy phân nhiều loại nguyên liệu xenluloza mà không cần sấy trước hoặc xử lý sơ bộ, đồng thời tiêu thụ ít nước và năng lượng, đạt hiệu suất thu hồi sản phẩm cao với ít sản phẩm phụ không mong muốn. Để giải quyết vấn đề ăn mòn thiết bị, Công ty HCL Cleantech dự kiến sẽ sử dụng các bình chứa lót thủy tinh. Hiện nay, phần lớn các công ty sản xuất NLSH từ xenluloza đều sử dụng enzym vì chúng cho phép đạt hiệu suất thu hồi sản phẩm cao,
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà NẵngLời mở đầuChương I. Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong nền kinh tế thị trườngI. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường1. Khái niệm về ngân hàng thương mại2. Các chức năng làm trung gian tín dụng2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán2.3. Chức năng "tạo tiền"3. Các nghiệp vụ của NHTM3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ (nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM)3.2. Nghiệp vụ tài sản có (nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM)II. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng2. Rủi ro tín dụng của NHTM3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng3.1. Những thông tin không cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức3.2. Sự điều khiển của "Bàn tay vô hình" - cơ chế thị trường3.4. Nguyên nhân về phía Nhà nướcChương II. Thực trạng chất lượng tín dụng của NH TMCP Đông Nam Á-Chinhánh Đà Nẵng I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức1. Quá trình hình thành phát triển của SeABank2. Cơ cấu tổ chức của SeABankII. Thực trạng hoạt động tín dụng tại SeABank Đà Nẵng1. Tình ình huy động vốn2. Tình hình cho vay3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SeABank Đà Nẵng3.1. Thành tựu3.2. Rủi ro tín dụng ngân hàng SeABank Đà Nẵng
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

chiều là họ đốt vải vụn. Mùi bốc lên khét lẹt như mùi đốt lốp cao su, rất khó thở. Khói bụi theo chiều gió bay sang thôn chúng tôi khiến người già, trẻ con ho hen”. Bên cạnh đó, bệnh phổi do nhiễm bụi xơ vải là điều ám ảnh nhất đối với những người phải thường xuyên tiếp xúc với vải vụn. Tuy nhiên đối với những ai phải mưu sinh bằng vải vụn thì dù biết là ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng họ vẫn lờ đi để kiếm sống. Các cán bộ y tế khẳng định: “Những người làm vải vụn phải sống chung với bụi bặm nên đến hơn 50% số người có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp gấp hơn chục lần người bình thường”. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng cũng cho biết, việc tái chế rác thải của thành phố trong những năm qua còn nhiều hạn chế do lâu nay không thực hiện phân loại rác nên tất cả rác (bao gồm vải vụn từ các ngành dệt may) đều được thực hiện chung một biện pháp xử lý duy nhất là chôn xuống đất. Biện pháp này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm cho môi trường sinh thái, nhất là môi trường nước ngầm và ảnh hưởng đến môi trường không khí. Tiếp đến, thành phố cũng phải dành ra một diện tích đất khá lớn (bãi rác Khánh Sơn) để chôn lấp rác và một khoản chi phí khá lớn cho việc chuyển rác từ nội thành đến các bãi rác. I.3. Bài học kinh nghiệm trong việc tái chế vải vụn các nước trên thế giới và Việt Nam Là một trong những quốc gia chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho các hãng thời trang danh tiếng của phương Tây, Bangladesh có hơn 4.500 xưởng may mặc và thải ra mỗi ngày hàng tấn vải vụn. Chỉ có một công ty đứng ra thu gom số vải vụn này để tạo ra những sản phẩm rẻ tiền phục vụ cho thị trường nội địa.Trước tình hình 4đó, ông Tauhid Bin Salam - chủ công ty Classical Handmade Produts Bangladesh - đã tìm ra một biện pháp hữu hiệu nhằm “thanh toán” hết loại phế liệu gây ô nhiễm môi trường này và đó là dùng chúng làm thảm để xuất khẩu. Hay, hàng năm, Santa Barbara County thải ra hơn 11 triệu kg quần áo cũ và rác thải dệt may. Lượng rác thải này chủ yếu đem đi chôn lấp nhưng giải pháp này gây tốn không gian của địa phương. Giải pháp Dệt thải cung cấp một giải pháp thay thế
Xem thêm

12 Đọc thêm

tiểu luận sự cưỡng bức cạnh tranh trong học tập

TIỂU LUẬN SỰ CƯỠNG BỨC CẠNH TRANH TRONG HỌC TẬP

nhiều càng tốt. Sau đó, các nhà quản lý sản xuất thông qua các công cụ như kiểm soát 3 quy trình bằng thống kê để đảm bảo rằng công việc đã thực hiện ngay, mọi lúc. Đối với thời gian dài và trong nhiều tình huống, hệ thống quản lý được tập trung vào sự thực hiện - hiệu quả - làm việc một cách sáng suốt, công việc chuy ển đổi không thể đoán trước và đáng giá tùy vào sự đồng nhất, mô hình kinh tế của sản xuất hàng loạt. Về cơ bản quan niệm đơn giản, hệ thống sản xuất có thể kiểm soát được là khái niệm của tính đơn giản, các nhân viên được kiểm soát. Trong mô hình quản lý công ty, rất dễ dàng để theo dõi và đo lường đầu ra của họ. Bởi vì nội dung công việc đã không thật sự thú vị hoặc không có động cơ tạo nên quy ền tự chủ, người quản lý dựa trên trực quan những gì Freud gọi là “nguyên tắc thú vị", ý tưởng rằng con người là động lực để tìm kiếm những điều thú vị và tránh sự đau khổ. Do đó, người giám sát sử dụng một sự kết hợp củ cà rốt (tăng thêm tiền lương khi hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn) và gậy (lời khiển trách hoặc đe dọa việc mất việc làm) để động viên nhân viên. Những tác động của chiến lược này đã rất thành công, nhưng nó lại tạo ra một kết quả đáng tiếc rằng vẫn còn nhiều đặc điểm nơi làm việc ngày hôm nay-khuynh hướng sợ hãi ngầm. Với sự nổi lên của các tổ chức dựa trên tri thức trong thời đại thông tin, mô hình cũ không còn hoạt động, vì một số lý do. Trong các tổ chức này, đó là sự khó khăn, nếu không thể, để theo dõi năng suất nhân viên hoặc đo lường hiệu suất riêng lẻ trong những cách đơn giản, chẳng hạn như bởi giờ làm việc. Hiệu suất ngày càng được xác định bởi các yếu tố mà không thể quan sát: thử nghiệm thông minh, khéo léo, kỹ năng giao tiếp, khả năng phục hồi khi đối mặt với nghịch cảnh là ví dụ. Xem xét một phòng cấp cứu tại bệnh viện. Tại thời điểm bất kỳ, một bệnh nhân chưa từng biết về các triệu chứng có thể mắc phải, và các chuyên gia từ nhiều bộ phận, điều dưỡng, y học, phòng thí nghiệm, phẫu thuật, hiệu thuốc cần phải phối hợp cùng nhau các nỗ lực của họ nếu bệnh nhân đang được chăm sóc hiệu quả . Những người này phải giải quyết xung đột ưu tiên và ý kiến một cách nhanh chóng. Bởi vì trong hầu hết kiến thức về tổ chức, khả năng dẫn dắt là cao bất thường. Con người dựa vào khả năng bản thân mình và ý kiến của đồng nghiệp họ và sở trường chuyên môn thay vì dựa trên phương hướng kinh
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÀI DỊCH NHU CẦU CẠNH TRANH CỦA VIỆC HỌC TẬP

BÀI DỊCH NHU CẦU CẠNH TRANH CỦA VIỆC HỌC TẬP

chuẩn làm đơn giản hóa công việc thường ngày và làm nổi bật sự khác biệt trong các trường hợp cụ thể mà đề xuất nhu cầu phải cải tiến quá trình. 11 Để hiểu các việc này diễn ra như thế nào, chúng ta hãy nhìn vào m ột tổ chức chăm sóc sức khỏe khác thường gọi là Intermountain Healthcare (IHC), một hệ thống tích hợp của hơn 100 cơ sở, bao gồm 21 bệnh viện, và vô số các trung tâm sức khỏe , phòng khám ngoại trú, các trung tâm tư vấn, bố trí dọc Utah và đông nam Idaho. Để tăng cơ hội nhân viên đưa ra quy ết định tốt dưới các áp lực và giảm thiểu biến đổi không mong muốn trong chăm sóc bệnh nhân, quản lý cấp cao đã tập hợp 60 nhóm chuyên gia về các bệnh khác nhau nhằm phát triển các hướng dẫn chi tiết cho quá trình điều trị bệnh nhân trong các điều kiện đó. Những hướng dẩn có chất lượng cao, được thiết kế để phản ánh những kiến thức thực tế tốt nhất trong y văn –là kết quả của quá trình phân tích và tranh luận bởi các chuyên gia điều dưỡng và dược, những người có quan điểm khác nhau. Mỗi nhóm làm việc cực lực để phát triễn các quá trình chăm sóc bệnh nhân, phát thảo cách thức chăm sóc bệnh nhân nên được lên các dòng đầu. Tương tự, bệnh viện nhi và bệnh viên Minnesota tập hợp các nhóm để xem xét và chuẩn hóa các quá trình chăm sóc khác nhau, sử dụng các nguyên tắc của quản lý sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) Bước 2: Cung cấp các công cụ cho phép nhân viên hợp tác trong thời gian thực. Cho dù có bao nhiêu suy nghĩ về kế hoạch tiên tiến, kiến thức công việc thường đòi hỏi nhân viên thực hiện các quyết định phối hợp đồng thời để đối phó với các vấn đề phức tạp, mới, hoặc không đoán trước. Đó là lý do tại sao trung tâm y học hàng đầu, bệnh viện Cleveland, đã phát triển hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến của riêng mình cho phép các cá nhân các nơi khác nhau có thể làm việc ảo cùng nhau tham gia chăm sóc một bệnh nhân cụ thể. Bác sĩ Martin Harris, CIO của bệnh viện, giải thích rằng hạ tầng IT “kết nối các tình nguyện viên trong các cơ sở của chúng tôi từ Ohio và Florida vào cái gọi là một t hực tế y học đơn lẻ. Điều đó có nghĩa là t ất cả các thông tin y học quan trọng liên quan đến mỗi bệnh nhân là luôn sẳn có cho bất kỳ tình nguyên
Xem thêm

15 Đọc thêm

GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ

GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ

động cơ động và rộng khắp, và gần đây có sự hoạt động của mô hình mini-taxi giá thấp.(2) Bối cảnh lịch sử và chính sáchTrong thời kỳ bao cấp, ùn tắc giao thông hầu như chưa bao giờ là một vấn đề cần ưu tiên.Giao thông vận tải công cộng của Hà Nội được cung cấp như là một dịch vụ cơ bản chongười dân không có phương tiện đi lại và trong điều kiện độc quyền, nghĩa là xe buýt và xeđiện không cần phải cạnh tranh với phương tiện cá nhân để thu hút hành khách.Chính sách đổi mới được khởi xướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, đãtác động đến mọi hoạt động kinh tế tại Việt Nam chứ không chỉ riêng ngành vận tải đô thị.Kể từ khi thống nhất đất nước cho đến khi thực hiện chính sách Đổi mới năm 1989, hầunhư mọi hoạt động giao thông vận tải bằng phương tiện cơ giới tại Hà Nội đều sử dụngphương tiện giao thông vận tải công cộng. Sau đó số lượng hành khách có giảm nhưngvẫn giữ mức khá ổn định, mặc dù hệ thống đường xe điện (tồn tại từ thời Pháp thuộc) đãbị dỡ bỏ, một phần là vì lý do không có phụ tùng thay thế trong thời kỳ cấm vận. Sau năm1989, mọi thứ đã thay đổi. Sự sụp đổ của hệ thống giao thông vận tải công cộng diễn rabất ngờ, và chỉ trong khoảng vài năm, số lượng hành khách đã giảm từ 40% xuống con sốgần như bằng không. Xu hướng này, cùng với số lượng người sở hữu xe máy tăng mạnh,đã dẫn đến tình trạng Hà Nội có tỉ lệ sử dụng phương tiện giao thông công cộng thấp nhấtvà tỉ lệ sử dụng phương tiện cá nhân cao nhất trong các thủ đô châu Á.Có một vài lý do dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống: (i) Trợ cấp cho Công ty xe buýt Hà Nộicạn kiệt theo chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế chung của chính phủ, (ii) phụ tùngthay thế cho phương tiện từ các nhà cung cấp thuộc khối Liên Xô cũ trở nên khan hiếm vàyêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ mạnh, và (ii) thị trường xe máy được tự do hóa. Một lýdo nữa đó là (iv) người dân không hài lòng với chất lượng dịch vụ của hệ thống giao thôngvận tải công cộng cũ. Trong nền kinh tế thị trường, người dân có sự lựa chọn sẽ tự mìnhcung cấp dịch vụ đi lại.Trong suốt khoảng thời gian hơn 10 năm, Hà Nội dường như phát triển theo hướng riêngvà trở thành một thành phố không có giao thông vận tải công cộng. Thị trường giao thôngvận tải công cộng không được coi trọng. Trong khi đó, cơ giới hóa phương tiện, chủ yếu làxe máy cá nhân lại phát triển vững chắc. Tình hình này gây ra nhiều vấn đề về giao thông.Trước những cảnh báo đó, Chính phủ đã phải đưa ra những chính sách mới cho các đô
Xem thêm

55 Đọc thêm

ĐỒ GỐM MEN THỜI LÝ VÀ THỜI TRẦN TRONG KHO BẢO TÀNG HÀ NỘI (TT)

ĐỒ GỐM MEN THỜI LÝ VÀ THỜI TRẦN TRONG KHO BẢO TÀNG HÀ NỘI (TT)

3.2.4. Góp phần nghiên cứu truyền thống nghệ thuật điêu khắcthời Lý và thời Trần.Thời và thời Trần, nghệ thuật điêu khắc dân tộc phát triển đếnđỉnh cao rực rỡ. Nghệ thuật gốm men thời và thời Trần có quan hệchặt chẽ với điêu khắc, thậm chí có nhiều mặt (tạo dáng, chạm khắc, inkhuôn, gốm đất nung, kiến trúc) có thể xem như đó là một bộ phận đặcbiệt của điêu khắc - Trần.Trong tổng thể có thể nói các diễn biến của nghệ thuật điêu khắcthời , thời Trần gần như được lặp lại trong nghệ thuật gốm. Do vậy,có thể nói việc nghiên cứu nghệ thuật trang trí gốm thời , thời Trần sẽgóp phần nghiên cứu nghệ thuật dân tộc thời và thời Trần.3.2.5. Góp phần phản ảnh đời sống văn hóa tinh thần thời Lý và thờiTrần.Thời và thời Trần, Phật giáo là thời kỳ thịnh đạt nhất trong lịchsử Phật giáo Việt Nam. Dưới ảnh hưởng của Phật giáo, nghệ thuật điêukhắc thời , thời Trần chủ yếu là điêu khắc Phật giáo. Bởi vậy đồ gốmmen thời , thời Trần cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng đó như các dángbát hoa sen, hoa cúc và các đề tài trang trí hầu hết đều có nguồn cảmhứng từ Phật giáo.Nhiều hoa văn khác phản ảnh đời sống tinh thần phong phú, đadạng hơn của xã hội , Trần: rùa (trường thọ), cá (hạnh phúc), rồng(sức mạnh và sức sống), phượng (thái bình)…biểu trưng cho quyền lựccủa Hoàng đế, Hoàng gia thời và thời Trần.3.4. Vấn đề bảo quản hiện vật và phát huy giá trị bộ sưu tập3.4.1. Vấn đề bảo quản hiện vậtLuận án sẽ đề xuất một số giải pháp trong việc:- Sắp xếp địa hình khu vực lưu trữ và bảo quản,- Xây dựng hồ sơ hiện vật,
Xem thêm

27 Đọc thêm

Ở ĐÂU DỊCH TÀI LIỆU TIẾNG ANH GIÁ RẺ NHẤT

Ở ĐÂU DỊCH TÀI LIỆU TIẾNG ANH GIÁ RẺ NHẤT

Công nghệ thông tin, Internet marketing, Khoa học kỹ thuật.Truyền thông xã hội, Du lịch.Các loại sách, hợp đồng, luật, chứng từ, thư từ, hồ sơ du học, CV xin việc, và các tài liệu thông dụng khác. đâu dịch tài liệu tiếng anh giá rẻ nhấtMức giá dịch tài liệu duy nhất và tốt nhấtGiá thị trường: 50.000 VNĐ/trang (300 từ/trang)Giá tại idichthuat.com: 35.000 VNĐ/trang (400 từ/trang)+ Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) nếu quý khách lấy hóa đơn.Quy trình đơn giản, nhanh chóng:Bước 1: Gửi yêu cầu: Khách hàng gửi file cần dịch (qua email) kèm theo yêu cầu về thời gian hoàn thành.Bước 2: Đặt cọc: + Đối với các loại tài liệu có độ khó cao và số lượng nhiều, khách hàng cần đặt cọc 50% phí dịch vụ, idichthuat.com sẽ tiền hành thực hiện và gửi kết quả thành từng phần cho khách hàng qua email. Khách hàng thanh toán phần chi phí còn lại trước khi nhận phần kết quả cuối cùng.+ Có thể chia nhỏ gói công việc và thanh toán trước theo từng gói, tùy theo thỏa thuận.+ Đối với các loại tài liệu ngắn, nhỏ (chi phí dưới 100,000đ), khách hàng cần thanh toán trước 100% giá trị dịch vụ.Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/Bước 3: Nhận bản dịch: Khách hàng kiểm tra bản dịch đã hoàn chỉnh và trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí về các yêu cầu chỉnh sửa của bản dịch. đâu dịch tài liệu tiếng anh giá rẻ nhấtDịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Anh-Việt , Việt Anh  http://idichthuat.com/ Chúng tôi rất vinh hạnh được phục vụ bạn:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ở ĐÂU DỊCH TÀI LIỆU ANH VIỆT THEO YÊU CẦU

Ở ĐÂU DỊCH TÀI LIỆU ANH VIỆT THEO YÊU CẦU

Công nghệ thông tin, Internet marketing, Khoa học kỹ thuật.Truyền thông xã hội, Du lịch.Các loại sách, hợp đồng, luật, chứng từ, thư từ, hồ sơ du học, CV xin việc, và các tài liệu thông dụng khác. đâu dịch tài liệu anh việt theo yêu cầuMức giá dịch tài liệu duy nhất và tốt nhấtGiá thị trường: 50.000 VNĐ/trang (300 từ/trang)Giá tại idichthuat.com: 35.000 VNĐ/trang (400 từ/trang)+ Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) nếu quý khách lấy hóa đơn.Quy trình đơn giản, nhanh chóng:Bước 1: Gửi yêu cầu: Khách hàng gửi file cần dịch (qua email) kèm theo yêu cầu về thời gian hoàn thành.Bước 2: Đặt cọc: + Đối với các loại tài liệu có độ khó cao và số lượng nhiều, khách hàng cần đặt cọc 50% phí dịch vụ, idichthuat.com sẽ tiền hành thực hiện và gửi kết quả thành từng phần cho khách hàng qua email. Khách hàng thanh toán phần chi phí còn lại trước khi nhận phần kết quả cuối cùng.+ Có thể chia nhỏ gói công việc và thanh toán trước theo từng gói, tùy theo thỏa thuận.+ Đối với các loại tài liệu ngắn, nhỏ (chi phí dưới 100,000đ), khách hàng cần thanh toán trước 100% giá trị dịch vụ.Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/Bước 3: Nhận bản dịch: Khách hàng kiểm tra bản dịch đã hoàn chỉnh và trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí về các yêu cầu chỉnh sửa của bản dịch. đâu dịch tài liệu anh việt theo yêu cầuDịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Anh-Việt , Việt Anh  http://idichthuat.com/ Chúng tôi rất vinh hạnh được phục vụ bạn:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ở ĐÂU DỊCH TÀI LIỆU ANH VIỆT CHUYÊN NGÀNH

Ở ĐÂU DỊCH TÀI LIỆU ANH VIỆT CHUYÊN NGÀNH

Công nghệ thông tin, Internet marketing, Khoa học kỹ thuật.Truyền thông xã hội, Du lịch.Các loại sách, hợp đồng, luật, chứng từ, thư từ, hồ sơ du học, CV xin việc, và các tài liệu thông dụng khác. đâu dịch tài liệu anh việt chuyên ngànhMức giá dịch tài liệu duy nhất và tốt nhấtGiá thị trường: 50.000 VNĐ/trang (300 từ/trang)Giá tại idichthuat.com: 35.000 VNĐ/trang (400 từ/trang)+ Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) nếu quý khách lấy hóa đơn.Quy trình đơn giản, nhanh chóng:Bước 1: Gửi yêu cầu: Khách hàng gửi file cần dịch (qua email) kèm theo yêu cầu về thời gian hoàn thành.Bước 2: Đặt cọc: + Đối với các loại tài liệu có độ khó cao và số lượng nhiều, khách hàng cần đặt cọc 50% phí dịch vụ, idichthuat.com sẽ tiền hành thực hiện và gửi kết quả thành từng phần cho khách hàng qua email. Khách hàng thanh toán phần chi phí còn lại trước khi nhận phần kết quả cuối cùng.+ Có thể chia nhỏ gói công việc và thanh toán trước theo từng gói, tùy theo thỏa thuận.+ Đối với các loại tài liệu ngắn, nhỏ (chi phí dưới 100,000đ), khách hàng cần thanh toán trước 100% giá trị dịch vụ.Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/Bước 3: Nhận bản dịch: Khách hàng kiểm tra bản dịch đã hoàn chỉnh và trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí về các yêu cầu chỉnh sửa của bản dịch. đâu dịch tài liệu anh việt chuyên ngànhDịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Anh-Việt , Việt Anh  http://idichthuat.com/ Chúng tôi rất vinh hạnh được phục vụ bạn:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ở ĐÂU DỊCH THUẬT VĂN BẢN TIẾNG ANH UY TÍN

Ở ĐÂU DỊCH THUẬT VĂN BẢN TIẾNG ANH UY TÍN

Công nghệ thông tin, Internet marketing, Khoa học kỹ thuật.Truyền thông xã hội, Du lịch.Các loại sách, hợp đồng, luật, chứng từ, thư từ, hồ sơ du học, CV xin việc, và các tài liệu thông dụng khác. đâu dịch thuật văn bản tiếng anh uy tínMức giá dịch tài liệu duy nhất và tốt nhấtGiá thị trường: 50.000 VNĐ/trang (300 từ/trang)Giá tại idichthuat.com: 35.000 VNĐ/trang (400 từ/trang)+ Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) nếu quý khách lấy hóa đơn.Quy trình đơn giản, nhanh chóng:Bước 1: Gửi yêu cầu: Khách hàng gửi file cần dịch (qua email) kèm theo yêu cầu về thời gian hoàn thành.Bước 2: Đặt cọc: + Đối với các loại tài liệu có độ khó cao và số lượng nhiều, khách hàng cần đặt cọc 50% phí dịch vụ, idichthuat.com sẽ tiền hành thực hiện và gửi kết quả thành từng phần cho khách hàng qua email. Khách hàng thanh toán phần chi phí còn lại trước khi nhận phần kết quả cuối cùng.+ Có thể chia nhỏ gói công việc và thanh toán trước theo từng gói, tùy theo thỏa thuận.+ Đối với các loại tài liệu ngắn, nhỏ (chi phí dưới 100,000đ), khách hàng cần thanh toán trước 100% giá trị dịch vụ.Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/Bước 3: Nhận bản dịch: Khách hàng kiểm tra bản dịch đã hoàn chỉnh và trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí về các yêu cầu chỉnh sửa của bản dịch. đâu dịch thuật văn bản tiếng anh uy tínDịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Anh-Việt , Việt Anh  http://idichthuat.com/ Chúng tôi rất vinh hạnh được phục vụ bạn:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Khu di tích đền thờ Ỷ Lan Nguyên phi tại huyện Gia Lâm, Hà Nội ppt

KHU DI TÍCH ĐỀN THỜ Ỷ LAN NGUYÊN PHI TẠI HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI PPT

Trong đền và chùa hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quí và hiếm. Nổi bật là đôi sư tử điêu khắc bằng đá, sư tử được tạc từ một khối đá lớn, cao 1,20m, rộng 1,36 m trong tư thế nằm phủ phục, đường nét đặc biệt mềm mại, tạo cho chúa sơn lâm một vẻ đẹp vừa uyển chuyển vừa oai hùng mạnh mẽ. Các chi tiết: đôi mắt to, lồi hẳn ra ngoài, ẩn dưới đôi lông mày rậm, mũi hở, hàm răng đều đặn, răng nanh to, nhọn và khỏe, nhất là chân mập. Có những móng cong sắc, quắp chặt, khiến cho người xem thấy rõ chúa sơn lâm tiềm ẩn sức mạnh phi thường. Tuy nhiên bằng tài nghệ điêu khắc khéo léo, tuyệt vời, bằng cách sử dụng nhiều họa tiết đan móc, khi thì gợn nhỏ tựa lưng vào nhau thành đường viền quanh miệng, khi thì to sù lên vai, khi lại xếp thành những bông hoa hé nở móng và chân, khiến cho người xem có ấn tượng vật đang sống, vẫn thở nhịp nhàng. Khác với những con sư tử thường thấy điêu khắc các đình chùa, sư tử trong đền thờ Lan đang vờn ngọc, đồng thời trên trần được trổ chữ “vương” khẳng định vị trí chúa tể muôn loài, bảo vệ báu vật của đất nước. Đây là 1 công trình nghệ thuật tuyệt tác, một hiện vật cổ quí và hiếm Việt Nam và còn cả khu vực Đông Nam Á. Trong cung còn 2 khám cổ thời Mạc hiện tìm thấy, các máng chạm trên khám như hoa lá, rồng phượng đều có giá trị về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Việt Nam. Trong đền và chùa “Bà Tấm” còn có 1 thành bậc đá liền khối điêu khắc rồng, lân thời đang chạy xuống, dài 1,30m, cao 0,80m, nặng hàng chục tấn và nhóm tượng ba ông Tam thể ngồi trên đầu 2 con sư tử cao 4m, tạc bằng đá khối rất tinh
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý 2012_Đề 04 pot

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN ĐỊA LÝ 2012_ĐỀ 04 POT

2 điểm III 1.Những khó khăn mà Duyên hải Nam Trung Bộ gặp phải trong quá trình phát triển kinh tế: -Khí hậu Đông Trường Sơn :mùa hạ có gíó phơn;về thu -đông mưa nhiều gây ngập lụt Đà Nẵng ,Quảng Nam ;nhưng lại ít mưa ,hạn hán các tỉnh Ninh thuận,Bình Thuận (1,5 điểm) - Sông ngòi ngắn dốc, mùa lũ nước lên nhanh, mùa khô nước cạn

3 Đọc thêm

LÝ LUẬN VỀ CỘNG ĐỒNG ĐÔNG Á VÀ NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ CHÂU Á

LÝ LUẬN VỀ CỘNG ĐỒNG ĐÔNG Á VÀ NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ CHÂU Á

LÝ LUẬN VỀ CỘNG ĐỒNG ĐÔNG Á VÀ NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ CHÂU ÁMurata YujiroĐại học TokyoỞ Nhật Bản, đúng như khẩu hiệu “Thoát Á Nhập Âu”, việc nhận thức và điều chỉnh mối quan hệ với các nước châu Á láng giềng như thế nào là một vấn đề có liên quan mật thiết tới quá trình hình thành quốc gia cận đại. Cho dù trong quá khứ, châu Á có bị nhìn nhận một cách phủ định, bị loại khỏi tầm nhìn, thì như lời của ông Mitani Hiroshi đã nói, châu Á vẫn là “yếu tố bên ngoài không thể bỏ qua”, là phần cốt lõi trong bản sắc của đất nước Nhật Bản. Nhìn một cách bao quát chúng ta có thể thấy, lịch sử Nhật Bản cận đại diễn ra xoay quanh vấn đề xác định vị trí của Nhật Bản trong mối quan hệ tam giác giữa Nhật Bản - châu Á - châu Âu (bao gồm Mỹ). Có thể nói trục đối lập giữa quan điểm “Thoát Á” và “Hưng Á” (Chủ nghĩa châu Á), với xu hướng “Nhập Âu” và “Chống cận đại hoá” (Sự vươn lên thời cận đại) vẫn tiếp tục tồn tại sau thất bại trong Đại chiến thế giới lần thứ hai, với tư cách là tiền đề định hướng của châu Á luận và nghiên cứu châu Á.Tuy nhiên, có lẽ do những thay đổi về cấu trúc của khu vực Đông Á như việc kết thúc chiến tranh lạnh và xu hướng toàn cầu hoá, ngày nay châu Á không còn là khu vực đặc quyền của Nhật Bản nữa. Những điều kiện để tự châu Á nói về châu Á đã xuất hiện. Các quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á tự trang bị điều kiện để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về văn hoá của mình trong các lĩnh vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các chuyên gia, các nhà trí thức có khả năng “nói về châu Á” đã liên tục xuất hiện. Nói cách khác, nội dung tri thức của người châu Á chúng ta đang thay đổi. Có thể nói cơ sở để “nói về châu Á” là quá trình các quốc gia vượt qua biên giới để xích lại gần nhau. Hy vọng rằng trong quá trình giao lưu, đối thoại vượt qua biên giới của các quốc gia châu Á như vậy, các ý tưởng và chính sách hướng tới tương lai sẽ được đề xuất.Tuy nhiên, trong khi Nhật Bản liên tục phát triển các thuyết châu Á đa dạng từ sau chiến tranh thế giới đến nay, thì tại Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc những quan điểm như vậy còn mờ nhạt. Đây cũng là một vấn đề đáng được quan tâm nghiên cứu. Tại sao chỉ có Nhật Bản tích cực đưa ra hình ảnh châu Á dưới những chủ đề như “châu Á và Nhật Bản”, “Nhật Bản trong châu Á”.
Xem thêm

3 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO) ppt

ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO) PPT

nguyên đá vôi. + Các thung lũng sông cùng hướng: sông Đà, sông Mã, sông Chu - Vùng núi Đông Bắc: chạy theo hướng cánh cung + Có 4 cánh cung chụm lại Tam Đảo, mở ra về phía Bắc và phía Đông: sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. + Các thung lũng sông cùng hướng: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. 3 điểm 1. Vẽ biểu đồ hình cột hoặc đường. -Vẽ đủ các năm, chính xác khoảng cách năm. - Có đủ đơn vị, số liệu, tên biểu đồ. 2. Nhận xét - Sản lượng điện tăng liên tục (dẫn chứng số liệu) - Tốc độ tăng trưỏng : ngày càng nhanh: + giai đoạn 1990-1995: tăng 1.67 lần + giai đoạn 1995-2000 : tăng 1.81 lần + giai đoạn 2000-2005 : tăng 1.95 lần Giải thích: - Là ngành công nghiệp trọng điểm. - Trong sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước, CN điện phải đi trước một bước.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề