QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHO VAY CÓ VẤN ĐỀ P1 PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHO VAY CÓ VẤN ĐỀ P1 PPS":

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN LAI SIND VÀ CHAROLAIS LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK " POTX

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRANG 1 ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN HOA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: TR ỜNG THCS XUAN HOA BẢN B O C O TH NH T CH C NHÂNÁ Á À Í Á “QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƠNG ĐẠO[r]

4 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

Sinh viên thực hiệnLê Đăng TriệuChuyên đề thực tậpTrung tâm đào tạo QTKD Tổng hợpviệc này là các hoạt động kinh doanh phải dựa trên cơ sở phát triển của công nghệtin học, đặc biệt là hệ thống thông tin nối mạng trong nớc và quốc tế. Tổ chức hệthống thông tin nội bộ vừa đáp ứng nhu cầu thông tin kinh doanh vừa đảm bảogiảm thiểu chi phí kinh doanh cho quá trình thu thập, xử lý, lu trữ và sử dụng thôngtin. Do nhu cầu thông tin ngày càng một lớn nên nhiệm vụ này càng một rất quantrọng của công tác quản trị doanh nghiệp hiện nay.1.4 Nhân tố quản trị doanh nghiệpTrong bất cứ một doanh nghiệp nào nhân tố quản trị doanh nghiệp luôn làbộ não là cái nôi của sự phát triển doanh ngiệp. Quản trị doanh nghiệp chú trọngđến việc xác định cho doanh nghiệp một hớng đi đúng đắn trong môi trờng kinhdoanh ngày càng biến động. Chất lợng của chiến lợc kinh doanh là một nhân tố đầutiên và quan trọn nhất quyết định sự thành công, hiệu quả kinh doanh cao hay làthấp. Trong quá trình kinh doanh, quản trị doanh nghiệp khai thác và thực hiệnphân bổ các nguồn lực sản xuất quyết định đầu t cái gì và đầu t nh thế nào?. Chất lợng của hoạt động này cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hởng đến hiệu quả sửdụng máy móc thiết bị của mỗi thời kỳ. Hiệu quả kinh tế chịu ảnh hởng của nhiềunhân tố, mọi nhân tố đề có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực thông qua các hoạtđộng quản trị của bộ maý quản trị doanh nghiệp. Nó là trung tâm điều khiển mọihoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh là hoạt động thể hiện sự kếthợp ngày càng chặt chẽ và ngày càng tối u các yếu tố sản xuất ngày càng khoa họcvà nghệ thuật kinh doanh. Nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt là quản trị cao cấplãnh đạo doanh nghiệp bằng tài năng và phẩm chất của mình có vai trò quan trọng
Xem thêm

88 Đọc thêm

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẦN 2 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CHU TRÌNH SỐNG CỦA PHẦN MỀM CHƯƠNG 11 PPTX

132 hình thức hóa chiến lợc: xác định các tên trong chiến lợc không hình thức (kể các các nội dung nằm ngoài biên vấn đề) và sử dụng các tên nh là các ứng cử viên cho các tên lớp VD: Các nút dùng trong các thang máy và tại các tầng điều khiển sự di chuyển n thang máy của tòa nhà m tầng. Các nút sẽ sáng lên khi đợc nhấn với yêu cầu một thang máy dừng tại tầng xác định nào đó và ánh đèn tắt đi khi yêu cầu đã đợc đáp ứng. Khi một thang máy không có yêu cầu nào thì dừng tại tầng hiện hành với các cửa đóng. Nút sáng lên: boolean Nút trong thang máy Nút tại các tầng m 2m-2 giao tiếp với giao tiếp với
Xem thêm

12 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ potx

TRẮC NGHIỆM PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ POTX

ĐỂ TÁC D ỤNG HẾT VỚI CÁC CHẤT CÓ TRONG CỐC SAU PHẢN ỨNG CẦN ÍT NHẤT KHỐI LƯỢNG NANO 3 LÀ S ẢN PHẨM KHỬ DUY NH ẤT L À NO A.. KHI THÊM DD HCL DƯ VÀO DD X TH Ì HOÀ TAN T ỐI ĐA ĐƯỢC BAO NHI [r]

11 Đọc thêm

Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 4 ppsx

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI VIETCOMBANK - 4 PPSX

CNH - HĐH đất nước; ổn định dư nợ lâu dài, giúp Ngân Hàng Ngoại Thương có điều kiện dành nguồn lực để nâng cao chất lượng tín dụng; đảm bảo an toàn vì phần lớn được Bộ tài chính bảo lãnh. Tuy nhiên, do giá trị các khoản vay này thường lớn, thời hạn vay dài và chủ yếu bằng ngoại tệ vì vậy vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro tỷ giá cần được quan tâm. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Các hoạt động khác Trong các Ngân hàng hiện đại ngày nay, hoạt động dịch vụ đóng vai trò ngày một quan trọng. Nhận thức được điều này Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam đã cung cấp nhiều sản phẩm ngân hàng mới ngày càng đa dạng về chủng loại và ưu việt về chất lượng, tận dụng ưu thế về công nghệ. Các phòng, ban đã có sự phối hợp tích cực để đưa ra giải pháp sản phẩm tổng thể cho nhiều khách hàng lớn: Bảo Việt, Hàng không, một số công ty Bảo Hiểm nhân thọ nước ngoài, qua đó đã thiết lập được quan hệ với một số khách hàng mới: PJICO, Prudential. Mặc dù còn một số hạn chế tồn tại, nhưng nhìn chung hoạt động của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam trong thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Với mục tiêu đến năm 2005, phấn đấu đưa Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam đạt trình độ Trung bình tiến tiến ở khu vực trên cả 2 phương diện: qu y mô và chất lượng, Ngân hàng cần phải phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế tồn tại nhất là trong lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn. 2.2. Thực trạng thẩm định tài chính dự án tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam 2.2.1. Thực trạng thẩm định tài chính dự án tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam 2.2.1.1. Những căn cứ để tiến hành công tác thẩm định Khi tiến hành bất cứ một hoạt động nào thì điều quan trọng là phải
Xem thêm

12 Đọc thêm

EBOOK CƠ HỌC CƠ SỞ TẬP 2 ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC PHẦN 1

EBOOK CƠ HỌC CƠ SỞ TẬP 2 ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC PHẦN 1

h à n g năm , chúng tôi dưa nào phần Lý thuyết một sô nội d u n g năng cao ưà 40bài tậo chọn lọc, trong đó có nhiêu bài là đề thi. sinh viên giỏi của Trường Đạihọc Kiến trúc H à nội, dề thi Olympic Cơ học toàn quốc nhữ ng năm trước đây.Cuốn sách này là tài. liệii cần thiết cho sin h viên Trường Đ ại học K iếnT rúc Hà Nội, đồng thời củng là tài liệu tốt cho sinh viên các trường đ ạ i họck ỹ th.Lật k h á c .Chúng tôi xin chân thành cảm. ơn B an giáìn hiệu, B an chủ nhiệm khoa Xâyd ự n g và phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Kiến Trúc H à Nội đã tạođiều hiện thuận lợi đ ể cuốn sách được xuất bản.Ct.úng tôi củng chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã đóng góp ý kiến vàg iú p đỡ trong ưiệc hoàn thành cuốn sách.Vi thời gian biỗn soạn cuốn sách có hạn nên chắc chắn còn thiếu sót, chúngtôi n u n g m u ô n n h ậ n đưỢc ý k i ế n đ ó n g g ó p c ủ a các h ạ n đ ồ n g n g h i ệ p v à c á c e ms i n h liên.M ặ ý kiến xin gửi về phòng Quản lý khoa học Trường Đ ại học Kiến TrúcH à N n.PG S. TS Đ ặ n g Q u ố c L ư ơ n gDỘNG HỌCMỞ ĐẦU ĐỘNG HỌCĐộng học là phần thứ hai của cơ học cơ sở. Động học nghiên cứu chuyển động củavật thể vể mặt hình học, không quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyển động, cũngnhư nguyên nhân gây ra sự biến đổi chuyển động của chúng, v ề một phương diện nào đó,động học được xem là mở đầu của động lực học, vì nó xác lập nên những khái niệm vàsự phụ thuộc động học cơ bản. Những khái niệm và sự phụ thuộc này rất cần thiết khi
Xem thêm

105 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP NƯỚC CHO KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH ĐIỆN BIÊN; THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CHO TRẠM CẤP NƯỚC XÃ PA HAM, HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN, CÔNG SUẤT 500 M3NGÀY.THỜI GIAN THI CÔNG 06 THÁNG

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP NƯỚC CHO KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH ĐIỆN BIÊN; THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CHO TRẠM CẤP NƯỚC XÃ PA HAM, HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN, CÔNG SUẤT 500 M3NGÀY.THỜI GIAN THI CÔNG 06 THÁNG

MỞ ĐẦU ời sống củ â â à à c c i thi n. Cù v xu u ầu s à à ă k ắ ọ ề ấ về ấ l và ữ l . Do vậy vi c cung cấ c s ch phục vụ cho sinh ho t và s n xuất là một nhi m vụ quan trọng và à c quan tâm. M ờ C à là ộ u ề ú và ằ o vù k í ậu ù ù l í ù và ều. M ờ C à ố s suố à ặ ề ă về ủ l và ủ ấ M ờ C à í ồ á lo â : o qu á k è o s ậu ơ l …C í v u ầu sử ụ o s o ũ ụ ụ o s xuấ v á á uồ o vù là ấ ầ và ấ bá . Xuất phát từ thực t ồng thờ ể giúp cho sinh viên làm quen v i nghề nghi p và kh ă k t h p giữa lý thuy t và thực ti n công tác. Bộ Địa chất thủ vă ã o o e ồ án môn học v ề tài: Đánh giá điều kiện cung cấp nước cho khu vực phía Bắc tỉnh Điện Biên; Thiết kế dây chuyền công nghệ xử lý nước cho trạm cấp nước xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, công suất 500 m3ngày.Thời gian thi công 06 tháng. Qua thời gian làm vi c và nghiên cứu tài li u i sự ng dẫn tận tình của cô giáo T .S Vũ T u ền cùng các thầy cô trong Bộ Địa Chất Thủ Vă b ồ á ã c oà à ú ời h n. Nộ u ồ án bao gồm: Chương 1: Đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội và nguồn nước trong khu vực Chương 2: Đặc điểm địa chất Chương 3: Đặc điểm địa chất thủy văn và điều kiện địa chất công trình trong khu vực nghiên cứu Chương 4: Đánh giá chất lượng nguồn nước và lựa chọn nguồn nước cấp Chương 5: Tổng quan về xử lý nước và đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM HÀNG HẢI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ở VIỆT NAM

CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM HÀNG HẢI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ở VIỆT NAM

ì. KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM HÀNG HẢIBảo hiểm hàng hải là bảo hiểm những rủi ro trên biên hoặc những rủi rotrên bộ, trên sông liên quan đến hành trình đườne biển, gãy tổn thất cho cácđối tượng bảo hiểm chuyên chở trên biển.Báo hiểm hàng hải có một lịch sử rất lâu đời. M ộ t trong những đơn bảohiếm đầu tiên m à người ta tìm thấy là đơn bảo hiếm cấp vào năm 1347 tạiGenoa (Italia) cho tàu Santaclara đi đến quần đảo Maaioca thuộc Tây BanNha. Người ta cho rớng bảo hiếm hàng hải ra đời bắt đầu từ những người chovay nạng lãi sống ở miền Bắc Italia. Những người này thường cho chủ tàu vaynợ với điều kiện nếu tàu đi trót lọt thì chủ tàu phải trả một khoán lãi rất nặng.Ngược lại, nếu tàu bị đắm, mất hết thì được xóa nợ. L ố i cho vay này gọi là vay"được ăn cả, ngã về không" hay cho vay kiêm bảo hiểm.Bảo hiểm sau đó phát triển sang Anh. Nước A n h là nước có nền ngoạithương phát triển nên bảo hiểm cũng phát triển sớm và đẩy đủ hơn. Ngay từthế kỷ X V I I , A n h đã có mẫu đơn bảo hiểm tàu và hàng (LIoyd's SG form) vẫnđược áp dụng cho đến ngày nav.l i . C Á C LOẠI H Ì N H BẢO HIỂM H À N G HẢI1. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyên bàng đường biển (Cargo Insuarance)1.1. Khái niệm và đối tượng bảo hiểmLà bảo hiểm những mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa hoặc tráchnhiệm liên quan đến hàng hóa được bảo hiểm. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyểnbớng đường biển bao gồm bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm hànghóa vận chuyển trong lãnh thổ.Nguyễn Thị Thu Huyền4Nhật 4 - K43G -
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI 9. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

BÀI 9. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

Ăn gCo V atCK hu đền đà iC- C aCon là trun g tâm củaqu ần t hể C iến trú c C ỳ v ĩ Cn gCorT homC ĐâC là biểu tr ưn g chohìn h ản h n ghệ t hu ật tuC ệt v ờicủa K hm erCảnh sinh hoạt chạm khắc ở Ăng-coN ăm CCCCC Ăn gcC đo ượcT ổ chưcGiáo dụcCK ho a họcC V ăn hoácủa L iên hợp qu ốc(UNCCCCC côn g n hậnlà Dis ản t hếgiơiC 2. VƯƠNG QUỐC LÀO

41 Đọc thêm

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

TRANG 1 CHỈ ĐẠO CUỘC THI: PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH HÀ - NGƯỜI DỰ THI: CÔ GIÁO H TH T HOAỒ Ị Ố BÀI DẠY: – CHÂU PHI PHỀNG GI O D C Á Ụ PHỀNG GI O D C Á Ụ V À ĐÀO T O K Ạ V À ĐÀO T O K Ạ RONG B[r]

38 Đọc thêm

Tài liệu Béo… cũng có kiểu ppt

TÀI LIỆU BÉO… CŨNG CÓ KIỂU PPT

Ngoài ra thói quen sinh ho àng ngày không h ình c à nguyên nhân gây nên b ì cho các thành viên và các th con cháu.[r]

5 Đọc thêm

KÝ SINH TRÙNG TRẮC NGHIỆM, ĐỀ THI NĂM 2012

KÝ SINH TRÙNG TRẮC NGHIỆM, ĐỀ THI NĂM 2012

C. HẠT men và bào TỪ bao DÂYD. Sợi nấm giả và bào tử bao dầyE. Soi nấm mang bào tử đính nhỏ.58. Điều nào KHÔNG BÚNG với chu trình phát triển của ký sinh trùng sốt rét:A. Các mảnh trùng hồng cầu sau khi thành lập sẽ quay trở về gan.B. Các mảnh trùng sau khi xâm nhập hồng cầu sẽ biến thành thể tư dưỡngc. Một số mảnh trùng sau khi xâm nhập hồng cầu sẽ cho giao bàoD. Các mảnh trùng ngoại hồng cầu sau khi xâm nhập hồng cầu, biến đổi hình dạng theo chukỳ hồng cầu để cho mảnh trùng mớiE. Sau khi vào dạ dày muỗi, các giao bào tiếp tục phái triển theo chu trình bào tử sinh.59. Cơ quan nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong sự hô hấp của GIARDIA LAMBÌIAA. NhânB. Ngoại chất c.Nội chấtD. Sống thânE. Mitosom (ty thể không điển hình)60. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phù họp với các đơn bào thuộc chiENTAMOEBA: À- Thể hoạt động thường có 2 nhân'3- Thể hoạt độn£ thường chứa Ìnhân Không có ty thể điển hìnhD.Có không bào tiêu hóa trong tế bào chấtE. Trong chu trình phát triển có giai đoạn ở dạng bào nang61. Hệ thông enzym ferredoxin ở đơn bào kỵ khí đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóathuốc nào sau đây từ dạng không hoạt tính sang dạng cỏ hoạt tính:A. MebendazolB. MetronidazolC. QuinacrineD.Paromomycin.E. Albendazol62. Thẻ ngủ đóng vai ưò quan trọng trong bệnh học của PLASMODIUM VIVAX do:
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI TẬP TƯ TƯỞNG HCM1Ì

BÀI TẬP TƯ TƯỞNG HCM1Ì

vẫn không chùn bước, vì phía trước là độc lập dân tộc, là thiêng liêng Tổ quốc, là toàn vẹn lãnh thổ non sông và tự do cho mỗi con người. Cầm vũ khí để tự vệ, để chống trả, đánh đuổi kẻ thù chỉ là thế đặng chẳng đừng. Chiến đấu tự vệ để bảo vệ nền độc tự do và toàn vẹn lãnh thổ cũng chỉ vì khát khao hòa bình, muốn có môi trường hòa bình để lo cơm no áo ấm, đắp xây hạnh phúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng dân tộc độc lập, đất nước tự do, con người hạnh phúc: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc,ai cũng được học hành”.Giành độc lập dân tộc là vì nhân dân và cũng do nhân dân.Cũng chính nhân dân dùng máu xương, mồ hôi và trí tuệ bảo vệ nền độc lập dân tộc,bảo vệ quyền tự do. Nhớ lại, những ngày cuối năm 1946, thực dân Pháp trở lại gây hấn, định cướp nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước... Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”.Nhớ lại, những ngày Tổ quốc bước vào cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược cam go khốc liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định chân lý: Không có gì quý hơn độc lập tự do... Cả dân tộc Việt Nam lại kết thành một khối, chiến đấu,hy sinh làm nên “trận Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972 và đại thắng mùa xuân 1975! Giá trị độc lập tự do thật cao quý và thiêng liêng vì được đổi bằng máu xương, mồ hôi, trí tuệ của bao thế hệ người con nước Việt, của bạn bè chí cốt gần xa... “Độc lập dân tộc theo con đường cách mạng vô sản là tiền đề của hạnh phúc, tự do”. Hồ Chí Minh không bao giờ chấp nhận độc lập dân tộc dưới chế độ quân chủ chuyên chế, càng không chấp nhận chế dộ thực dân không kém phần chuyên chế. Bởi vì, đó là chế độ mà người dân bị đầu độc về tinh thần lẫn về thể xác, bị bịt mồm và
Xem thêm

12 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

Qua bàn tay khéo léo của những thợ nhà cặm cụi đạp máy may ghép thành những bộ đồ bé gái, quần áo bé trai. Cũng từ các cơ sở kinh tế gia đình này, vải đầu thừa đuôi thẹo to hay vừa mảnh được may ghép thành áo gối, khẩu trang, mạng che mặt, nón kết, khăn lau nhà bếp, vỏ chăn Sản phẩm được đem đi tiêu thụ dưới dạng ""hàng chợ"" rất rẻ tiền, phù hợp mức sống giới bình dân. Loại vải quá vụn cũng được tận dụng đan kết thành những tấm thảm lót sàn để chà chân, những tấm rễ lót nồi to nhỏ… II. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VẢI VỤN CHO CÁC NGÀNH DỆT MAY Ở ĐÀ NẴNG VÀ VIỆT NAM Do năng lực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của ngành dệt may Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, ngoài nguyên nhân do chi phí đầu tư các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường quá lớn, thì chi phí để vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũng còn quá tốn kém so với tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp dệt may, nhất là đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, trước mắt cần ưu tiên sử dụng các giải pháp như quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, thay đổi nguyên liệu, cải tiến thiết bị và áp dụng công nghệ sản xuất mới, đặc biệt là càng sớm càng tốt lựa chọn, sử dụng các thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ dung vừa tốt vừa thân thiện với môi trường. Vải vụn do có giá trị thấp, đòi hỏi một khối lượng lớn và quy trình tái chế phức tạp nên ít được vận dụng, chỉ một phần được sử dụng lại cho mục đích khác như làm giẻ lau nhà, xơ sợi phế phẩm được dùng để nhồi vào thú bông… Khả năng tái sử dụng ở ngành này nhìn chung là thấp do đa số các thành phần chất thải này bị đổ chung với rác thải sinh hoạt. Mặt khác, trên thực tế các ngành này không có xu hướng tái chế tại chỗ mà thường đổ bỏ hoặc bán với giá rẻ cả một số lượng lớn. Do chất thải loại này trên thị trường sử dụng không nhiều và giá thành sản phẩm tương đối rẻ nên có ít cơ sở tái sử dụng và chủ yếu chỉ làm bằng thủ công. Đứng trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu xin đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu lượng vải vụn này như sau: II.1. Hướng quản lý, xử lý vải vụn cho công ty cổ phần dệt may 29/3 Tp. Đà Nẵng - Thu gom vải vụn sau mỗi ca sản xuất, khi thu gom kết hợp phân loại vải vụn (vải coton, sợi tổng hợp, polymer. . .) thành những bao riêng để dễ xử lý.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Phần 2) part 15 pdf

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 2) PART 15 PDF

3. Đối với doanh nghiệp liên doanh phải tổ chức hạch toán chi tiết nguồn vốn kinh doanh theo từng bên góp vốn. Trong đó phải chi tiết theo từng lần góp vốn, mức vốn góp, loại vốn góp, như: Vốn góp ban đầu, vốn được bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. 4. Chỉ ghi giảm vốn kinh doanh khi doanh nghiệp nộp trả vốn cho Ngân sách Nhà nước, bị điều động vốn cho doanh nghiệp khác trong nội bộ Tổng công ty, trả lại vốn cho các cổ đông hoặc các bên góp vốn liên doanh hoặc giải thể, thanh lý doanh nghiệp, hoặc xử lý bù lỗ kinh doanh theo quyết định của Đại hội cổ đông. 5. Trường hợp nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần của các cổ đông bằng ngoại tệ thì được quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh. Trong quá trình hoạt động, không được đánh giá lại số dư Có Tài khoản 411 “Nguồn vốn kinh doanh” có gốc ngoại tệ. 6. Trường hợp nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân góp vốn bằng tài sản phải phản ánh tăng nguồn vốn kinh doanh theo giá đánh giá lại của tài sản được các bên góp vốn chấp nhận. 7. Đối với công ty cổ phần, vốn góp cổ phần của các cổ đông được ghi theo giá thực tế phát hành cổ phiếu, nhưng được phản ánh chi tiết theo hai chỉ tiêu riêng: Vốn đầu tư của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được phản ánh theo mệnh giá của cổ phiếu. Thặng dư vốn cổ phần phản ánh khoản chênh lệch tăng giữa số tiền thực tế thu được so với mệnh giá khi phát hành lần đầu, hoặc phát hành bổ sung cổ phiếu và chênh lệch tăng, giảm giữa số tiền thực tế thu được so với giá mua lại cổ phiếu khi tái phát hành cổ phiếu quỹ.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Sách hướng dẫn học tiếng anh theo phương pháp pimsleur

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP PIMSLEUR

V∕ dÙ, cæi mø Ì New York hay Arizona ngıÏi ta g„i lø _drinking fountain_ v‡i nıÎc uÂng th¤ Ì Wisconsin ngıÏi ta g„i lø _bubbler, c‡n soft drink_ nıÎc uÂng c ga cÚa mÈt s vÒng Ì M˛ th¤ [r]

13 Đọc thêm

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CHỨNG KHOÁN NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẶT RA VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CHỨNG KHOÁN NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẶT RA VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Kể từ khi | được ban hành, Luật Chứng Ì khoán đã tạo lập được một | khuôn khổ pháp lý cao cho hoạt ‡j động của thị trường chứng {| KHOÁN TTCK, CƠ BẢN LOẠI BỎ Ì những mâu thuẫn và xung độ[r]

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề