200 CÂU HỔI ÔN TẬP TIẾNG ANH 4

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "200 CÂU HỔI ÔN TẬP TIẾNG ANH 4 ":

200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)

200 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)
200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)
200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)
200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)
200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)
200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)

28 Đọc thêm

ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ (TUẦN 34)

ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ (TUẦN 34)

ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ TRANG 5 _ _ _THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2009_ _THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2009_ ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ KHOANH VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: KHOAN[r]

7 Đọc thêm

200 CÂU TRẮC NGHIỆM BPT

200 CÂU TRẮC NGHIỆM BPT

A) . [ - 3; 1 ] B). [ 1; 6 ] C). [ - 3; 1 ]∪[ 6; 10 ] D). [ 6; 10 ]
41). Tìm m để bất phương trình 2 ( x + 2)(6 − x ) 6( − x + + 2 6 − x ) ≤ m cĩ nghiệm.
A) . m ≥ - 17 B). - 17 ≤ m ≤ - 16 C). m ≥ - 12 2 D) . m ≥ - 16
42). Bất phương trình (2 x + 1)( x + + − 1) 9 5 2 x 2 + 3 x + < 4 0 cĩ tập nghiệm bằng:

18 Đọc thêm

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HOÁ THCS ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HOÁ THCS ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN


Câu 16: Hịa tan hồn tồn 10,2 g Al 2 O 3 và 4g MgO trong 245 g dung dịch H 2 SO 4 . Để trung hịa lượng axit cịn dư phải dùng 400ml dung dịch NaOH 0,5M. Nồng độ phần trăm dung dịch H 2 SO 4 ban đầu là:
A. 15% B. 25% C. 22% (*)D. 20%
Câu 17: Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm cĩ sẵn dd BaCl 2 . Hiện tượng xuất hiện là A. Chất rắn màu trắng (*)B. Khơng hiện tượng gì C. Chất khí màu nâu D. Chất rắn màu xanh

21 Đọc thêm

Đề tài: Nghiên cứu mô tả Nhu cầu của người tiêu dùng với thương hiệu thời trang Blue Exchange, để Doanh nghiệp có các giải pháp kinh doanh tốt 723 conversion gate01

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU MÔ TẢ NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG BLUE EXCHANGE, ĐỂ DOANH NGHIỆP CÓ CÁC GIẢI PHÁP KINH DOANH TỐT 723 CONVERSION GATE01

mong nhận được sự hợp tác của bạn. Chân thành cảm ơn
Câu 1: Bạn theo phong cách văn hóa của:
1. Phương Đông. 2. Phương Tây
Câu 2: Bạn thuộc độ tuổi nào?
1.> 15 tuổi 2. 15 – 18 tuổi 3. 18 – 25 tuổi
4.25 30 tuổi 5.> 30 tuổi
Câu 3: Giới tính của bạn là:
1.Nam 2. Nữ 3. Khác
Câu 4: Thu nhập hàng tháng của bạn là:
1. Dưới 3 triệu 2. 3 – 5 triệu
3. 5 – 8 triệu 4. 8 – 1
Câu 5: Trung bình 1 tháng bạn chi bao nhiêu tiền cho việc mua sắm quần áo?
1.Dưới 1 triệu 2. 1 2 triệu 3.2 – 3 triệu
4. 3 4 triệu 5.> 4 triệu
Câu 6: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc váy?
(nếu bạn là nam, vui lòng bỏ qua câu này và chuyển tới câu9):
1.> 100 nghìn 2. 100 – 200 nghìn 3. 200 300 nghìn
4. 300 – 400 nghìn 5.> 400 nghìn
Câu7: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc áo đầm?
1.> 200 nghìn 2. 200 400 nghìn 3. 400 – 600 nghìn
4. 600 – 800 nghìn 5.> 800 nghìn
Câu 8: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc quần lửng
1.> 150 nghìn 2. 150 – 300 nghìn 3. 300 – 450 nghìn
4. 450 600 nghìn 5.> 600 nghìn
Câu 9: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc áo sơ mi?
1.> 200 Nghìn2. 200 400 Nghìn 3. 400 – 600 Nghìn
4. 600 – 800Nghìn 5.>800 Nghìn
Câu 10: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc áo thun?
1.> 100 Nghìn2. 100 200 Nghìn 3. 200 – 300 Nghìn
4. 300 – 400 nghìn5.> 400 nghìn
Câu 11: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình áo nhiêu tiền cho 1 chiếc áo khoác?
1.>200 nghìn 2. 200 – 400 nghìn 3. 400 – 600 nghìn
4.600 – 800 nghìn5.> 800 nghìn
Câu 12: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc áo kiểu?
1.> 100 nghìn 2. 100 – 200 nghìn 3. 200 – 300 Nghìn
4.300 – 400 nghìn 5.> 400 nghìn
Câu 13: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc quần short ?
1.> 150 nghìn 2. 150 – 250 nghìn 3. 250 – 350 nghìn
4.350 – 450 nghìn5.> 450 nghìn
Câu 14: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc quần kaki ?
1.> 150 nghìn 2. 150 – 250 nghìn 3. 250 – 350 nghìn
4. 350 – 450 nghìn 5.> 450 nghìn
Câu 15: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc quần Jean ?
1.> 200 nghìn 2. 200 400 nghìn 3. 400 – 600 nghìn
4. 600 – 800 nghìn 5.> 800 nghìn
Câu 16: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc quần Tây?
1.> 150 nghìn 2. 150 – 250 nghìn 3. 250 – 350 nghìn
4. 350 – 450 nghìn 5.> 450 nghìn
Câu 17: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc mũ (nón)?
1.> 100 nghìn2. 100 – 200 nghìn 3. 200 – 300 nghìn
4. 300 – 400 nghìn 5.> 400 nghìn
Câu 18: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc bóp?
1.> 150 nghìn 2. 150 – 300 nghìn 3. 300 – 450 nghìn
4. 450 600 nghìn 5.> 600 nghìn
Câu 19: Bạn sẵn sàng bỏ ra trung bình bao nhiêu tiền cho 1 chiếc thắt lưng?
1.> 200 nghìn 2. 200 400 nghìn 3. 400 – 600 nghìn
4. 600 – 800 nghìn 5.> 800 nghìn

Câu 20: Bạn thường mua sắm quần áo vào dịp nào?
1. Dịp lễ, tết. 3. Đi du lịch.
2. Tham dự tiệc, đi chơi. 4.Không cố định.
5.Khác:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 21:Bạn tìm kiếm thông tin mua
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ 158

ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ 158

MỘT BÀI THI TRẮC NGHIỆM GỒM 200 CÂU HỎI, MỖI CÂU HỎI CÓ 4 CÂU TRẢ LỜI, TRONG ĐÓ CHỈ CÓ một đáp án đúng.. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm.[r]

1 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP KỸ THUẬT MÁY TÍNH

CÂU HỎI ÔN TẬP KỸ THUẬT MÁY TÍNH


1. Liệt kê các thành phần và nhiệm vụ của CPU? 7.1 và các tiêu đề
2. Mô tả tổ chức một máy tính đơn giản và hoạt động của các bộ phận chính trong CPU 7.1 3. Vai trò tổng quát của các thanh ghi bộ vi xử lí? 7.3
4. Bộ thanh ghi gồm các loại nào ? Trong họ 80x86, hãy nêu các thanh ghi và các đặc tính tương ứng của mỗi loại. 7.3

2 Đọc thêm

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG

MỤC TIÊU: a Về kiến thức: Mệnh đề , tập hợp, số gần đúng b Về kỹ năng: - Rèn kỹ năng dùng thuật ngữ vào mệnh đề đúng.. - Chứng minh định lý bằng phương trình phản chứng.[r]

2 Đọc thêm

CCâu hổi ôn tập sử 6

CCÂU HỔI ÔN TẬP SỬ 6

- Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì: + Chính quyền đô hộ mở trường học dạy chữ Hán, song tầng lớp trên mới có tiền cho con theo học, còn tuyệt đại đ[r]

8 Đọc thêm

CÂU hổi và đáp án PHỎNG vấn TÌNH HUỐNG KHỐI mầm NON

CÂU HỔI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG KHỐI MẦM NON

... cần) + Trờng hợp giáo viên, cán y tế sơ cứu đợc, phải chuyển trẻ thật nhanh tới sở y tế gần Đề số Câu hỏi 1: Theo bạn, ngời giáo viên trờng mầm non có quyền gì? Đáp án: + Quyền đợc đảm bảo điều... sóc, giáo dục trẻ cho bậc cha mẹ cộng đồng Câu hỏi 2: Xử lý tình huống: Trong ngủ tra trẻ lớp, lúc cô giáo không để ý, cháu lấy thạch rau câu giấu cô từ sáng túi quần để ăn, cháu nuốt vội nghẹn,... nuôi dỡng giáo dục trẻ theo chơng trình giáo dục mầm non lớp thật tốt Đề số 4: Câu hỏi 1: Bạn nêu hành vi ngời giáo viên không đợc làm trờng mầm non? + Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân
Xem thêm

28 Đọc thêm

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TOÁN KỸ THUẬT - LỚP CQ14

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TOÁN KỸ THUẬT - LỚP CQ14

Đề thi có cấu trúc gồm 6 câu hổi khái quát chương trình môn học Toán kỹ thuật, giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3 Đọc thêm

Đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TIẾT ÔN TẬP TIẾNG VIỆT BẰNG TRÌNH CHIẾU POWER POINT docx

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TIẾT ÔN TẬP TIẾNG VIỆT BẰNG TRÌNH CHIẾU POWER POINT DOCX

_B.TI_ế_T D_ạ_Y MINH H_ọ_A: _ BÀI - TIếT: ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT HK II I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Ôn tập giúp học sinh các nội dung sau : -Các kiểu câu :trần thuật ,nghi vấn ,cầu khiến,cảm thá[r]

12 Đọc thêm

SKKN CÂU HỔI TRÁC NGHIỆM

SKKN CÂU HỔI TRÁC NGHIỆM

Do vậy, để giúp cho HS khắc sâu nội dung trọng tâm của bài học, tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm đã đúc kết trong quá trình thực tiễn dạy học đặc biệt là bộ môn Ngữ văn, bằng cách đưa h[r]

4 Đọc thêm

ÔN TẬP CÂU SO SÁNH VÀ 4 THÌ

ÔN TẬP CÂU SO SÁNH VÀ 4 THÌ

key VI: FIND OUT 4 WORDS WHICH HAVE THE VOWEL /AU/ cow coat town mouse note found snow tear VII: FIND OUT 4 WORDS WHICH HAVE THE VOWEL / /.[r]

2 Đọc thêm

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 4 (ĐẠI SỐ 10 BAN A)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 4 (ĐẠI SỐ 10 BAN A)

Tam thức bậc hai ax2+bx+c với a>0 nhận giá trị dương với mọi x thuộc IR khi và chỉ khi :.[r]

16 Đọc thêm

Câu hổi ôn thi lý thuyết VPNC pptx

CÂU HỔI ÔN THI LÝ THUYẾT VPNC PPTX

- Slide Sorter: Hiển thị kiểu danh sách, tiện cho việc sắp xếp, sao chép, xóa… Câu 53: Cách xuất ra máy in mỗi 2 slide/1 trang giấy phải thiết lập thông số gì trong máy in - File -> Prin[r]

7 Đọc thêm