TRẮC NGHIỆM - TENSE REVISION PPSX

Tìm thấy 178 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TRẮC NGHIỆM - TENSE REVISION PPSX":

De trac nghiem Excel

T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCEL

B ÀI T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCELCâu 1: Giá trị trả về của hàm = if(10>2, “Sai”, 2007) trong Excel là:A. Đúng B. Sai C. 2007 D. 0Câu 2: Để tính tổng các giá trị của các giá trị tại ô: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:A. = Sum(A4; A6) B. = Average(A4 + A5 + A6)C: = Sum(A4: A6) D. = Max(A4+A5+A6)Câu 3: Để tính trung bình cộng các giá trị của: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:A. = Average(A4 : A6) B. Sum(A4 + A5 + A6)/3C. = (A4 + A5 + A6)/3 D. Các đáp án trên đều đúng.Câu 4. Trong Excel, hàm ABS(số) dùng để:A. Tính căn bậc 2 của một số. B. Lấy phần dư của một số.C. Lấy giá trị tuyệt đối của một số D. Lấy phần nguyên của một số.Câu 5. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; -2) là:A. 100 B. 123.17 C. 123.16 D. Tất cả đều sai.Câu 6. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; -3) là:A. 100 B. 123.169 C. 123.16 D. 0Câu 7. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; 2) là:A. 123 B. 123.17 D. 123.16 D. 100Câu 8. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Mod(11; 4) là:A. 0 B. 2 C. 3 D. 1Câu 9. Trong Excel, kết quả trả về của hàm = MID(“NGUYEN NAM” ; 3 ; 2) là:A. UY B. AM C. YE D.GUYCâu 10. Muốn chèn thêm một cột trong Excel, bấm chuột phải vào tên cột cần chèn và bấm:A: Insert B. Insert Row C. Insert Column D. Insert CelCâu 11. Trong Excel, muốn lấy ngày giờ hiện tại của hệ thống ta dùng hàm:A. Today() B. Now() C. Time() D. Year()Câu 12. Trong Excel, muốn lấy ngày hiện tại (ngày tháng năm) của hệ thống ta dùng hàm:A. Today() B. Now() C. Time() D. Year()Câu 13. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Not(9+1=10) là:A.True B. False C. Hàm sai cú pháp D. 10Câu 14. Trong Excel, địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 pptx

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO - BÀI 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 PPTX

 RÈN LUY ỆN KĨ NĂNG TÍ ÊN HÀNH THÍ NGHI ỆM LƯỢNG NHỎ VỚI CÁC CHẤT CHÁY NỔ ĐỘC.. ỐNG NGHIỆM ĐÈN CỒN B Ộ GIÁ THÍ NGHIỆM ĐƠN GI ẢN ỐNG HÚT NHỎ GỌT GIÁ ĐỂ ỐNG NGHI ỆM 2.[r]

4 Đọc thêm

Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động: - một cái nhìn mới về cạnh tranh

CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY CỦA NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỘNG MỘT CÁI NHÌN MỚI VỀ CẠNH TRANH

Ngoài ra chúng tôi xác nhận Sức mạnh tích hợp của các nhà quản lý Li ên kết với bên ngoài Ki nh nghiệm trước kia Thực hành lặp lại Hệ thống hóa kinh nghi ệm Sự mơ hồ Mục đích học tập Năn[r]

15 Đọc thêm

THỰC TẾ TỐT NGHIỆP TẠI CỘNG ĐỒNG NỘI part 2 ppsx

THỰC TẾ TỐT NGHIỆP TẠI CỘNG ĐỒNG NỘI PART 2 PPSX

Xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân Phát hiquả xét nghiện và phân tích ệm nếu có được các kết Nước tiểu Tìm: hồng cầu, trụ, protein Siêu âm hệ tiết niệu Tìm : u tuyến thượng thận, hẹp eo độ[r]

15 Đọc thêm

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô lai LVN68 ppt

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG NGÔ LAI LVN68 PPT

KẾT LUẬN QUA K ẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ, KHẢO NGHIỆM CƠ BẢN, KHẢO NGHI ỆM SẢN XUẤT CỦA TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM GIỐNG, SẢN PHNM CÂY TRỒNG VÀ PHÂN BÓN VÙNG N AM BỘ CHO[r]

7 Đọc thêm

Đại lượng tỉ lệ thuận và 1 số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận pptx

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN VÀ 1 SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN PPTX

TRANG 1 BUỔI 8: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN VÀ 1 SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN I.. RÚT KINH NGHI ỆM:.[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 POTX

CÂU 38: TRONG THÍ NGHI ỆM GIAO THOA ÁNH SÁNG VỚI HAI KHE Y - ÂNG ĐƯỢC CHIẾU SÁNG BẰNG ÁNH SÁNG ĐƠN S ẮC CÓ BƯỚC SÓNG Λ, KHOẢNG CÁCH HAI KHE L À A, KHO ẢNG CÁCH TỪ HAI KHE ĐẾN MÀN LÀ D.. [r]

6 Đọc thêm

Đề tài cấp thành phố THCS - Huyện Thạch Thất

ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ THCS - HUYỆN THẠCH THẤT

TRANG 1 Kiề u Việt Thư Sử dụn g thí nghi ệm, thực hàn h phát huy tính tích cực của học sinh TH CS BT HC S Thạ ch Thất Hoá học Đỗ Thị Hoà ng Hảo Một số kinh nghi ệm bồi dưỡ ng học sinh gi[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN GIẢI TÍCH ĐỀ Mã thi 132 pot

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN GIẢI TÍCH ĐỀ MÃ THI 132 POT

FX,Y KHÔNG đạt cực đại trong điều kiện gx,y = 0.. Nghi ệm riêng của phương trình này có dạng là A.[r]

3 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG DOC

PHÂN TÍCH KINH NGHI ỆM TRONG VĂN BẢN GIÚP HIỂU ĐƯỢC CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ TRONG VIỆC MÔ TẢ KINH NGHI ỆM VỀ THẾ GIỚI, ĐƯA RA NHỮNG LỰA CHỌN KHẢ THI TRÊN BÌNH DIỆN NGỮ NGHĨA ĐỂ TRÌNH BÀY [r]

8 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

L ẬP PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH T ẮC CỦA HYPEBOL CÓ HAI TI ỆM CẬN VUÔNG GÓC V ỚI NHAU V À C ẮT ĐƯỜNG TR ÒN _C_ T ẠI BỐN ĐIỂM LẬP THÀNH HÌNH CH Ữ NHẬT CÓ DIỆN TÍCH BẰNG 24.. CÁN BỘ COI THI KHÔNG[r]

6 Đọc thêm

Những điều cần biết về ắc quy potx

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ẮC QUY POTX

sau để đảm bảo an toàn cũng như hoạt động ổn định của xe.Dấu hiện hỏng hóc của ắc-quySai lầm phổ biến và phải trả giá đắt của người sử dụng là cho rằng ắc-quy không cần phải bảo dưỡng hay theo dõi. Chỉ đến khi phát hiện ra xe khó đề vào buổi sáng, họ mới tá hỏa tìm nguyên nhân và vội vàng mua một chiếc khác thay thế. Trong khi đó, chỉ cần để ý một chút, những vấn đề của thiết bị này có thể lộ ra. Vào mỗi sáng khi bắt đầu khởi động xe, nếu thấy dấu hiệu không đủ điện, chủ nhân của chúng có thể tới các xưởng sửa chữa để kiểm tra lỗi hệ thống sạc. Hiện tại, nhiều đại lý thiết bị ôtô có hệ thống chẩn đoán bằng tay rất tiện dụng.Sau khi kiểm tra hệ thống sạc, bạn xem kỹ ắc-quy có vấn đề gì không. Thông thường ắc-quy bị những lỗi như nóng và thoát khí nhiều, các cực bị mòn, dung lượng thấp. Trong trường hợp ắc-quy hỏng không nạp điện được, cần phải thay ngay và không sửa chữa. Ngoài kiểm tra lỗi ắc-quy và hệ thống sạc, bạn nên xem lại các mạch điện. Nếu mạch bị chập, ắc-quy có thể hết điện chỉ trong vòng một đêm.Chọn kích thước ắc-quyTrong trường hợp phải mua mới, vấn đề đầu tiên bạn cần quan tâm là kích thước ắc-quy. Chúng được chia thành nhiều loại, theo kích thước mà nhà sản xuất đã tiêu chuẩn hóa, phù hợp với vị trí và kích thước chỗ đặt. Một chiếc ắc-quy thích hợp sẽ được giữ chặt theo các rãnh, nhằm tránh những vấn đề nảy sinh do dao động hay rung trong quá trình xe chuyển động.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Chương 0: Mở đầu vật lý đại cương pptx

CHƯƠNG 0: MỞ ĐẦU VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG PPTX

Các khái ni_ệm, các định luật, các lý thuyết đĩ, diễn tả hầu hết các qui luật vận động và bản chất của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và là cơ sở của Vật lý Học.. Cĩ thể nĩi Vật Lý[r]

12 Đọc thêm

Chiến lược trong kinh doanh.Với tình trạng cung vượt cầu docx

CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH.VỚI TÌNH TRẠNG CUNG VƯỢT CẦU DOCX

Do đó, nhà hoạch định cần hiểu khái niệm, đặc điểm của chiến lược kinh doanh này - Chiến lược Đại dương xanh : + Khái ni_ệm: Chi_ến lược "Đai dương xanh" là một chiến lược phát triển và [r]

9 Đọc thêm

TUẦN 24. TIẾNG ĐÀN

TUẦN 24. TIẾNG ĐÀN

Giáo viên: Thái Thị LiênẮc-sêĐàn vi-ô-lôngDân chài* Đọc từ:- vi- ô – lông , ắc – sê, khuôn mặt, sẫm màu, khẽ rungđộng, vũng nước.* Đọc câu:- Khi ắc sê vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn / thì nhưcó phép lạ, / những âm thanh trong trẻo vút bay lên / giữayên lặng của gian phòng. // Vầng trán cô bé hơi tái đi /nhưng gò má ửng hồng, / đôi mắt sẫm màu hơn, / làn mirậm công dài khẽ rung động. //-Dưới đường, / lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyềngấp bằng giấy / trên những vũng nước mưa. //
Xem thêm

7 Đọc thêm

LỰA CHỌN NHÃN HIỆU SẢN PHẨM COCACOLA CỦA CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT COCACOLA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHO SẢN PHẨM COCACOLA

LỰA CHỌN NHÃN HIỆU SẢN PHẨM COCACOLA CỦA CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT COCACOLA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHO SẢN PHẨM COCACOLA

Quảng cáo : • Khái ni ệm: Là hoạt động truyền thông một cách gián tiếp về hang hoá và dịch vụ của công ty mà người có nhu cầu quảng cáo phải trả tiền • Tính chất: - Tính đại chúng: có nh[r]

19 Đọc thêm

 PHÁT TRIỂN MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHO SẢN PHẨM COCACOLA

PHÁT TRIỂN MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHO SẢN PHẨM COCACOLA

Quảng cáo : • Khái ni ệm: Là hoạt động truyền thông một cách gián tiếp về hang hoá và dịch vụ của công ty mà người có nhu cầu quảng cáo phải trả tiền • Tính chất: - Tính đại chúng: có nh[r]

19 Đọc thêm

Kế tóan tiền lương và các khoản phải trả theo lương tại Trung tâm y tế - 1 pot

KẾ TÓAN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ - 1 POT

QUỸ TIỀN LƯƠNG : a Khái ni_ệm quỹ tiền lương_ : Là toàn bộ tiền lương tính theo số cán bộ công nhân viên của đơn vị do Nhà nước cấp hạn mức kinh phí để chi trả bao gồm các khoản : - TIền[r]

8 Đọc thêm

Giáo trình Lập Trình căn bản hệ Trung cấp - 1 pot

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CĂN BẢN HỆ TRUNG CẤP 1 POT

KHÁI NI ỆM Chương trình ứng dụng giao tiếp với người dùng thông qua các biểu mẫu hay còn gọi là cửa sổ, xuất phát từ chữ Form hay Windows; các điều khiển Control được đặt lên bên trên gi[r]

11 Đọc thêm