NHẬN XÉT THỰC TRẠNG KHỚP CẮN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI LỆCH LẠC KHỚP CẮN CỦA TRẺ 9 12 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHẬN XÉT THỰC TRẠNG KHỚP CẮN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI LỆCH LẠC KHỚP CẮN CỦA TRẺ 9 12 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HÒA BÌNH":

Sáng kiến kinh nghiệm ớp 4+5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỚP 4+5

bộ giáo dục và đào tạotrờng đại học s phạm hà nội 2bài tập nghiên cứu khoa họctổ chức dạy học theo hớng tích cực hoá hoạtđộng học tập của học sinh qua chơng số thập phânGiáo sinh thực hiện:Nguyễn Văn Hài Lớp: K6c - Giáo dục Tiểu họcthực hiện tại trờng: Tiểu học ninh xá- huyện thuận thành -tỉnh bắc ninhnăm: 2010 2mở đầu1. Lý do chn ti. 1.1 Xut phỏt t v trớ tm quan trng ca vic dy hc s thp phõn.Mc tiờu giỏo dc nhm giỳp hc sinh hỡnh thnh c s ban u cho s phỏt trinỳng n v lõu di v o c, v trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn hcsinh tip tc hc bc trung hc c s . Mun thc hin c mc tiờu ra ũi hi giỏodc tiu hc phi cú s i mi ng b. Trong ú vic u tiờn l phi i mi phngphỏp dy hc. vỡ Tiu hc l bc hc ca phng phỏp, phng phỏp thng l yu tquyt nh n hiu qu giỏo dc o to. c im chớnh ca phng phỏp dy hc hin nay vn l: - Giỏo viờn thng ch truyn t, ging dy theo cỏc ti liu ó cú sn trong sỏchgiỏo khoa, sỏch hng dn. Vỡ vy, giỏo viờn thng lm vic mt cỏch mỏy múc v ớtquan tõm n vic phỏt huy kh nng sỏng to ca hc sinh. - C giỏo viờn v hc sinh u ph thuc vo cỏc ti liu cú sn. Dy hc theophng phỏp nh vy ang cn tr vic o to nhng con ngi lao ng, nng ng, ttin, linh hot, sỏng to, sn sng thớch ng vi nhng i mi din ra hng ngy. Vỡ vy tụi ó la chn nghiờn cu ti l: T chc dy hc theo hng tớchcc hoỏ hot ng hc tp ca hc sinh qua chng s thp phõn.
Xem thêm

17 Đọc thêm

de thi hoc ki sinh 8

DE THI HOC KI SINH 8

Giống nhau:- Đều cã đường dẫn khÝ v 2 l¸ phà ổi- Đều nằm trong khoang ngực v ngà ăn c¸ch với khoang bụng bởi cơ ho nhà- Trong đường dẫn khÝ đều cã: Mũi, Họng, Thanh quản, KhÝ quản, Phế quản- Bao bọc 2 l¸ phổi cã 2 lớp m ng. Là ớp ngo i dÝnh và ới lồng ngực, lớp trong dÝnh với phổi. ChÝnh giữa l chà ất dịch.- Mỗi l¸ phổi đều được cấu tạo bởi c¸c phế nang, tập hợp th nh tà ừng cụm, bao mỗi tói phổi l mà ạng mao mạch d y à đặcKh¸c nhau:- Đường dẫn khÝ ở người cã thanh quản ph¸t triển hơn về chức năng ph¸t ©m3 C¸c ch ấ t trong th ứ c ă n đượ c ph©n nhãm th ế n o? Nªu à đặ c đ i ể m c ủ a m ỗ i nhãm- Căn cứ v o à đặc điểm cấu tạo hãa học:+ Chất v« cơ: nước, muối kho¸ng+ Chất hữu c¬: Gluxit, lipit, protein, axit nucleic- Căn cứ v o à đặc điểm biến đổi qua qu¸ tr×nh tiªu hãa+ C¸c chất bị biến đổi qua qu¸ tr×nh tiªu hãa: gluxit, protein, lipit, axit nucleic+ C¸c chất ko bị biến đổi qua qu¸ tr×nh tiªu hãa: vitamin, nước, muối kho¸ng4 V ớ i m ộ t kh ẩ u ph ầ n b ữ a ă n đầ y đủ c¸c ch ấ t v sà ự tiªu hãa di ễ n ra cã hi ệ u qu ả th× th nh phà ầ n c¸c ch ấ t dinh d ưỡ ng sau tiªu hãa ở ru ộ t non là g×? - axit bÐo v glixerin, axit amin, à đường 6 cacbon, vitamin v muà ối kho¸ng.5Gan đ ãng vai trß g× trªn con đườ ng v ậ n chuy ể n c¸c ch ấ t dinh d ưỡ ng v ề tim? - Điều hßa nồng độ c¸c chất dinh dưỡng ( axit bÐo v à đường glucozo) ở mức ổn định trong m¸u, phần dư sẽ được tÝch trữ hoặc thải bỏ- Loại bỏ c¸c chất độc hại lọt v o cïng à chất dinh dưỡng.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Báo cáo " Phòng chống bạo lực với trẻ em và lao động trẻ em " docx

BÁO CÁO " PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC VỚI TRẺ EM VÀ LAO ĐỘNG TRẺ EM " DOCX

40 tạp chí luật học số 2/2009 s l mt trong nhng nhõn t quan trng gúp phn thỏo g mt phn bt cp ca cụng tỏc phũng chng bo lc i vi tr em. Th hai, theo ỏnh giỏ ca y ban dõn s, gia ỡnh v tr em, vn mu cht khụng phi nm giai on ban hnh phỏp lut m nm giai on thc thi phỏp lut. Vic thanh tra, x lớ cha kp thi cỏc hin tng bo hnh i vi tr em v lao ng tr em, nhiu ni tỡnh trng bo hnh kộo di m chớnh quyn a phng khụng cú bin phỏp x lớ kp thi ú chớnh l im mu cht cn thỏo g lm tt hn cụng tỏc phũng, chng bo lc i vi tr em v lao ng tr em. Th ba, mt s khỏi nim liờn quan trc tip n vn ny vn thiu tớnh chun hoỏ. Vớ d nh quy nh v tui xỏc nh tr em v lao ng tr em vn cha thng nht gia cỏc vn bn phỏp lut trong nc v vờnh vi quy nh trong cỏc vn bn phỏp lut quc t ó c Nh nc ta phờ chun. iu ny dn n vic xỏc nh phm vi, i tng cn bo v chng li cỏc hnh vi bo lc tr em rt khú khn. 5. Mt s xut nhm hon chnh phỏp lut v nõng cao hiu qu ỏp dng cỏc quy nh v phũng chng bo lc i
Xem thêm

6 Đọc thêm

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ - DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ potx

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ POTX

0,74 0,57  nht 10-6 Pa.s 218,22 11,50 H s dn nhit W/(m.K) 0,095 0,009 S   mt N/m 0,012 Nhi kJ/kg 205,1 f.  R22 không dn  th n n  th lng, tuy lng lt v máy nén. g.  c s dng trong h thng l lp cho các kho bo qun nguyên liu, máy sn xut, h thng máy lnh ghép nc bit R22 s dng u hòa không khí. 2. 
Xem thêm

16 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG ANH 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG ANH 7

trên là do:- hư hướng dẫn các em học bài kỹ bài cũ ở nhà à chuẩn bị bài mới thậttốt.- hư phân oại học inh yếu k m à khá gi i để có phương pháp ph đạoà bồi dưỡng.- Giáo viên chư đầu tư ào phương pháp đặc trưng củ bộ môn .Hơn thế n , trong quá trình giảng dạy giáo iên cũng phạm phải nh ng ỗinh . Tuy không đáng kể nhưng nó cũng góp phần àm giảm hi u quả tiết dạy.+ Giọng giáo iên chư đảm bảo chuẩn tiết tấu, trọng âm, ng đi u nênkhông thu hút được ự chú ý ắng nghe củ học inh.+ Trên ớp thời gi n có hạn, giáo iên không thể ử hết ỗi phát âm củtừng học inh.Vấn đề được đặt rà àm thế nào để tạo không khí học tập ôi nổi, tránhnh ng tiết học buồn chán, tạo thế chủ động à tự tin cho học inh bằng cáchoạt động ui tươi, gần gũi à c thể, khuyến khích à khơi dậy ở học inhkhả năng th m giào bài học trên ớp một cách tích cực nhất.* Để giúp học inh học tốt phần này bản thân tôi à giáo iên trực tiếpđứng ớp tôi cần thấy mình phải giải quyết một ấn đề sau:+ Bước chuẩn bị của giáo viên :- Xác định m c tiêu tiết dạy, điều học inh đạt đượcu tiết dạy.
Xem thêm

24 Đọc thêm

tap doc khuat phuc ten cuop bien lop4

TAP DOC KHUAT PHUC TEN CUOP BIEN LOP4

1. KiÓm tra bµi cò.C©u 1: T×m nh÷ng c©u th¬ nãi lªn vÎ ®Ñp huy hoµng cña biÓn.Tiết 50: Khuất phục tên c ớp biển2: Bài mớiXti-ven-xơnAnh hùng Nguyễn Văn Trỗi Anh hùng Võ Thị Sáu Hoạt động 1: Luyện đọcTiết 50: Khuất phục tên c ớp biển2: Bài mớiXti-ven-xơnBài gồm 3 đoạn:Đoạn 1: Tên chúa tàu ấy đến bài ca man rợn.Đoạn 2: Một lần phiên toà sắp tới.Đoạn 3: Trông bác sĩ im nh thóc. Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äcTiÕt 50: KhuÊt phôc tªn c íp biÓn2: Bµi míiXti-ven-x¬n * Luyện đọc từ khóGạch nung,nanh ácGiải nghĩa: Man rợ :Bài ca man rợ :Nín thít :Làu bàu :Miêu tả cảnh dã man, tàn bạo
Xem thêm

17 Đọc thêm

đề cương ôn thi vào lớp 10 môn ngữ văn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN

và sự kính trọng biết ơnông bà => Đó là tình cảm chân thành, tôn kính.- Câu 7 (tr 40): Tìm các từ HV và giải nghĩa: a)1. Kinh đô: Thủ đô của một nớc trong thời PK.2. Trung tâm: Nơi tập hợp nhiều hoạt động: CT KT VH dễ pháttriển.3. Thắng địa: Chỗ đất có phong cảnh và địa thế đẹp, phát triển tốt về mọimặt.4. Tụ hội: Nhóm họp, họp lại, tập trung lại.5. Trọng yếu: Hết sức quan trọng, có tính chất cơ bản, mấu chốt.6. Đế vơng: Hoàng đế của một nớc có chủ quyền. Hệ thống từ HV đó gợi sắc thái trang trọng, phù hợp với phong cách của thểchiếu, b) 1. Văn hiến: Truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp.2. Phong tục: Thói quen lâu đời của DT.3. Độc lập: nớc có chủ quyền không phụ thuộc vào nớc khác.4. Hào kiệt: Ngời có tài cao, chí lớn hơn ngời.Hệ thống từ HV đó gợi sắc thái trang trọng, phù hợp với phong cách của thểcáo.Câu 8( Tr. 40)& '( )*+,-,"./,-,"*01I0-2: Nghĩa gốc.I&032:0U<'I032C0U<32O0U- Câu 9 (Tr.40): Chỉ ra các BP tu từ, nêu hiệu quả NT của từng BP: a) Sử dụng phép hoán dụ:- Đầu xanh: Chỉ những ngời trẻ tuổi.- Má hồng: Chỉ những ngời phụ nữ trẻ có nhan sắc.=> Những hình ảnh hoán dụ trên làm tăng tính khái quát cho câu thơ: NguyễnDu không chỉ cất tiếng than cho nàng Kiều mà ông kêu than cho tất cả số phậnbất hạnh của con ngời nhất là ngời phụ nữ. b) Một giọt máu đào hơn ao nơc lã.Câu thơ trên sử dụng phép ẩn dụ.- Máu đào; Chỉ quan hệ huyết thống, họ hàng gần gũi.- Nớc lã; Chỉ ngời dng.=> Phép ẩn dụ đó là để nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của tình cảm ruột thịt. c) Sử dụng phép ẩn dụ: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn=> Khẳng định vẻ đẹp phẩm chất thanh cao, tinh khiết. Sống trong một hoàncảnh, một môi trờng xấu nhng họ không bị lây nhiễm, ảnh hởng mà họ vẫn giữđợc phảm chất cao quý của mình.3d) Câu1: Nói giảm, nói tránhCâu 2,3; Phép ẩn dụ; Giữa một vàng trăng trời xanh. => Khổ thơ gợi lên khung cảnh thiêng liêng và thanh tĩnh,- Các phép tu từ ( Nói giảm, nói tránh, ẩn dụ) đều nói lên nỗi đau đớn, tiếc th
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề thi lTV ớp 2.

ĐỀ THI LTV ỚP 2.

A. Ai “ cái gì, con gì “ là gì?B. Ai “ cái gì, con gì “ làm ì?C. Ai “ cái gì, con gì “ như thế nào ?B/ Tự luận: (2 điểm)1./ Câu chuyện này cho em thấy Bác Hồ đối với các em Thiếu Nhi như thế nào ? ( 1 điểm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3./ Đăt một câu với từ “ siêng năng “.( 1 điểm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - Hết - - -Trường TH Nguyễn Trí HữuLớp: HaiHọ và Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2008 - 2009MÔN TIẾNG VIỆT (Đọc) – KHỐI HAINGÀY THI: 11 – 05 – 2009(Thời gian 30 phút)ĐỀ BĐiểm:Đọc tiếng:Đọc thầm:Điểm chung:Lời phê:Chữ ký GV coi thi:I – ĐỌC THÀNH TIẾNG: (6 điểm)Học sinh bốc thăm và đọc 1 trong 5 bài tập đọc và trả lời một câu hỏi trong bài.II – ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (4 điểm) Đề bài: “Ai ngoan sẽ được thưởng” ( Trang 100 –101, TV2, tập2 )
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch ươ ng 1: T ổ ng quan v ề th ẻ thanh toán ......................................................................................3 Ch ươ ng 2: Phân lo ạ i th ẻ thanh toán .............................................................................................6 1. Theo công ngh ệ s ả n xu ấ t th ẻ ................................................................................................6 2. Theo ph ạ m vi lãnh th ổ s ử d ụ ng th ẻ ......................................................................................6 3. Theo ngu ồn tài chính đả m b ả o cho vi ệ c s ử d ụ ng th ẻ ............................................................6 4. Theo ch ủ th ể phát hành ........................................................................................................7 5. Theo hình th ứ c liên k ế t phát hành ........................................................................................7 6. S ử d ụ ng k ế t h ợ p trong tên g ọ i s ả n ph ẩ m th ẻ .........................................................................8 Ch ươ ng 3: Tìm hi ể u v ề mã BIN t ạ i Vi ệ t Nam .............................................................................9 Ch ươ ng 4: Các t ổ ch ứ c th ẻ qu ố c t ế ............................................................................................ 11 Ch ươ ng 5: Các t ổ ch ứ c chuy ể n m ạ ch th ẻ c ủ a Vi ệ t Nam ............................................................ 18 Ch ươ ng 6: M ộ t s ố giao d ị ch c ơ b ả n trên ATMPOS .................................................................. 23 Ch ươ ng 7: Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro v ề s ử d ụ ng th ẻ ngân hàng .............................................................. 25 Ch ươ ng 8: M ộ t s ố v ị trí làm vi ệ c trong l ĩnh vự c th ẻ ................................................................... 27 A. M ả ng kinh doanh th ẻ ........................................................................................................ 27 B. M ả ng nghi ệ p v ụ phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31 C. M ả ng nghi ệ p v ụ qu ả n lý r ủ i ro và x ử lý tranh ch ấ p............................................................ 33 D. M ả ng nghi ệ p v ụ v ậ n hành h ệ th ố ng .................................................................................. 34 E. M ả ng công vi ệc liên quan đế n th ẻ tín d ụ ng qu ố c t ế ........................................................... 37 Ch ươ ng 9: M ột số kiến thức nâng cao về thẻ ............................................................................. 39 1. Chu ẩn bảo mật PCI DSS .................................................................................................... 39 2. Ch ươ ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40 3. Nguyên t ắc bảo vệ thẻ thanh toán ...................................................................................... 41 4. M ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng ...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

DẠ CẨM pps

DẠ CẨM PPS

Bột Màu xanh lục, soi kính hiển vi thấy: Mảnh biểu bì là những tế bào hình chữ nhật tương đối đều nhau, có đính lông che chở đa bào. Mảnh mô mềm gồm những tế bào đa giác thành mỏng. Bó sợi dài. Tinh thể calci oxalat hình kim. Mảnh mạch mạng, mạch xoắn. Định tính C. Lấy 10 g bột dược liệu, thấm ẩm dược liệu bằng amoniac đặc (TT), để yên 45 phút. Cho vào bình vào bình Soxhlet, thêm 50 ml cloroform (TT), chiết trong 3 giờ. Lấy dịch chiết cất thu hồi dung môi, hòa tan cắn trong dung dịch acid sulfurric 5% (TT) (2 lần, mỗi lần 5 ml). Lấy phần dịch chiết acid vào bình gạn, chiết với ether (TT) 3 lần, mỗi lần 5 ml, bỏ dịch chiết ether lấy phần dịch acid đặt trên cách thuỷ để đuổi hết hơi ether, kiềm hoá dịch chiết acid bằng amoniac đặc (TT) đến pH 10 rồi chiết với cloroform (TT) 3 lần, mỗi lần 5 ml. Gộp các dịch chiết cloroform, bay hơi hết dung môi tới cắn, hoà cắn trong 5 ml dung dịch acid sulfuric 5% (TT), lọc, cho dịch lọc vào 4 ống nghiệm để làm các phản ứng sau đây: Ống 1: Thêm 2 giọt thuốc thử Mayer (TT), xuất hiện tủa vàng nhạt. Ống 2: Thêm 2 giọt thuốc thử Dragendorff (TT), xuất hiện tủa đỏ cam. Ống 3: Thêm 2 giọt thuốc thử Bouchardat (TT), xuất hiện tủa nâu. Ống 4: Thêm 2 giọt dung dịch acid picric 10% (TT), xuất hiện tủa vàng. Độ ẩm Không quá 11 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 0C, 4 giờ). Tạp chất Không quá 1% (Phụ lục 12.11). Chế biến Thu hoạch quanh năm, lấy phần trên mặt đất của cây, phần nhiều là lá và ngọn, rửa sạch, loại tạp chất, chặt thành đoạn 5 - 6 cm, phơi hoặc sấy khô. Bảo quản Để nơi khô ráo.
Xem thêm

4 Đọc thêm

bai 18. Cac phuong pahp che bien thuc an

BAI 18. CAC PHUONG PAHP CHE BIEN THUC AN

1Bµi 18- TiÕt 45C¸c ph¬ng ph¸p chÕ biÕn thùc phÈm 23) Phơng pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa.N ng:* Quy trình thực hiện.- Làm sạch nguyên liệu thực phẩm- Để nguyên hoặc cắt thái thực phẩm phù hợp.- Tẩm ớt gia vị 30- Nớng vàng đều 2 mặt- Trình bày món ăn* Yêu cầu kỹ thuật- Thực phẩm chín đều, không dai.- Thơm ngon, đậm đà- Màu sắc phù hợp của món. 34) Phơng pháp làm chín thực phẩm trong chất béo.a) Rán.* Quy trình thực hiện- Làm sạch nguyên liệu thực phẩm, cắt thái phù hợp, tẩm ớp thực phẩm.- Cho nguyên liệu vào chất béo đang nóng già, rán vàng đều, chín kĩ.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội (FULL TEXT)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHỚP CẮN NGƯỢC VÙNG RĂNG CỬA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM - CU BA HÀ NỘI (FULL TEXT)

Đặt vấn đề Tỷ lệ lệch lạc răng hàm ở Việt nam rất cao chiếm 83,25% dân số, trong đó có 71,3% khớp cắn loại I và 21,7% khớp cắn loại III [17]. Trên thế giới tỷ lệ lệch lạc khớp cắn loại III gặp nhiều ở châu á: 40-50% bệnh nhân chỉnh nha ở Hàn Quốc có khớp cắn lệch lạc loại III [49]. 20% dân số Nhật Bản có khớp cắn loại III [31]. Lệch lạc răng hàm gây ảnh hưởng đến chức năng, thẩm mỹ và sức khỏe của hàm răng. Lệch lạc vùng răng cửa chiếm tỷ lệ cao và được quan tâm nhiều do đặc biệt ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Các răng cửa có tầm quan trọng về mặt thẩm mỹ vì chúng luôn được nhìn thấy khi ăn nói và cử chỉ biểu lộ sắc thái tình cảm của con người ngay cả khi miệng ở tư thế nghỉ [1]. Khớp cắn ngược vùng răng cửa có tỷ lệ cao tới 22% trong tổng số lệch lạc vùng răng cửa [3]. Tại khoa nắn hàm viện RHM Hà Nội từ 1/10/2002 - 22/9/2003 trong tổng số 270 bệnh nhân đến khám có 69 bệnh nhân khớp cắn ngược vùng răng cửa [4]. Khớp cắn ngược vùng răng cửa là tình trạng khớp cắn có một hay vài răng cửa hàm trên nằm ở trong so với răng cửa hàm dưới khi hai hàm ở tư thế cắn khít trung tâm [12]. Như vậy khớp cắn ngược vùng răng cửa là một lệch lạc răng cũng thường gặp trong chỉnh hình răng mặt. Bệnh nhân bị khớp cắn ngược răng cửa ảnh hưởng thẩm mỹ rất nhiều. Bệnh nhân sẽ có khuôn mặt bị lõm, môi đảo ngược khi nhìn nghiêng (dân gian gọi là “móm”). Ngoài ra khớp cắn ngược còn gây ảnh hưởng về cắn khít, nha chu. Nói chung khớp cắn ngược vùng răng cửa một hay nhiều răng phải phát hiện và điều trị sớm. Nếu chậm sẽ dẫn đến những biến chứng nặng như thiếu hụt chiều dài cung răng, sang chấn khớp cắn, đặc biệt là mất chức năng hướng dẫn nhóm răng cửa. Nhiều trường hợp điều trị sớm sẽ giảm nguy cơ phải điều trị phức tạp hơn sau này. Trước đây việc điều trị lệch lạc này chủ yếu là nhờ khí cụ tháo lắp. Những năm gần đây chỉnh hình bằng khí cụ gắn chặt với nhiều ưu điểm đã được phát triển và áp dụng rộng rãi. Chính vì vậy mà điều trị khớp cắn ngược đã đạt được kết quả rất tốt, ngay cả cắn ngược do xương ở mức độ nhẹ. Nhiều phương pháp can thiệp sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp cho từng bệnh nhân nhằm đạt được một kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. ở Việt nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu sâu về vấn đề này do vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội" Nhằm các mục tiêu sau: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X-quang của bệnh nhân khớp cắn ngược vùng răng cửa. 2. Đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội.
Xem thêm

110 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA LỆCH LẠC KHỚP CẮN LÊN TÌNH TRẠNG CO LỢI VÀ TỔN THƯƠNG TỔ CHỨC CỔ RĂNG Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA LỆCH LẠC KHỚP CẮN LÊN TÌNH TRẠNG CO LỢI VÀ TỔN THƯƠNG TỔ CHỨC CỔ RĂNG Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

6trên khớp với rãnh ngoài gần của răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới ở khớp cắnLMTĐ, các răng còn lại trên cung hàm sắp xếp theo một đường cong khớpcắn đều đặn và liên tục.Houston và cộng sự (1992) [15] cho rằng khớp cắn của một người có thểlệch lạc so với những tiêu chuẩn bình thường nhưng cũng không gây ra vấnđề về chức năng và thẩm mỹ. Theo tác giả, rất khó để đưa ra một tiêu chuẩncụ thể cho giới hạn của một khớp cắn sinh lý, một khớp cắn có thể được cholà sinh lý nếu nó không gây hại cho bệnh nhân.Lawrence F.Andrews [5] nghiên cứu 120 mẫu hàm có khớp cắn bìnhthường từ 1960-1964. Các mẫu hàm được lựa chọn theo tiêu chuẩn: 1.Chưaqua điều trị chỉnh hình; 2.Các răng mọc đều và thẩm mỹ; 3.Khớp cắn có vẻđúng; 4.Có thể không cần đến điều trị chỉnh hình sau này. Kết quả nghiên cứucho thấy tất cả các mẫu hàm này đều có chung sáu đặc điểm:- Tương quan răng hàm: Gờ bên xa của múi ngoài xa của răng hàm lớnvĩnh viễn thứ nhất hàm trên tiếp xúc với gờ bên gần của múi ngoài gần củarăng hàm lớn vĩnh viễn thứ hai hàm dưới, múi ngoài gần của răng hàm lớnvĩnh viễn thứ nhất hàm trên khớp với rãnh ngoài gần của răng hàm lớn vĩnh viễnthứ nhất hàm dưới, múi trong gần răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trênkhớp với trũng giữa của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới.- Độ nghiêng gần xa của thân răng: Độ nghiêng gần xa của thân răng làgóc tạo bởi đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nhai và trục thân răng. Góccó giá trị dương khi phần lợi của trục răng ở về phía xa so với phần bờ cắnhay mặt nhai. Ngược lại là góc âm. Ở khớp cắn bình thường, các răng có gócdương. Độ nghiêng này thay đổi theo từng răg.- Độ nghiêng ngoài trong của thân răng: Độ nghiêng trong ngoài củathân răng là góc tạo bởi đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nhai và đường
Xem thêm

66 Đọc thêm

Tài liệu Nắm vững lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu doc

TÀI LIỆU NẮM VỮNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG NGUYÊN MẪU DOC

Nắm vững lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu Thế giới của các đối tượng Khi bạn bắt đầu một ngày làm việc—lái xe đến cơ quan, ngồi tại bàn để thực hiện một nhiệm vụ, ăn một bữa ăn, đi bộ qua một công viên—bạn thường có thể thao tác và tương tác với thế giới của mình mà không cần biết các định luật vật lý chi tiết chi phối nó. Bạn có thể xử lý các hệ thống khác nhau mà bạn đối phó với chúng mỗi ngày như là các đơn vị hoặc các đối tượng. Bạn đánh giá tính phức tạp của chúng và thay vào đó nên tập trung vào các tương tác của bạn với chúng. Lịch sử Simula, một ngôn ngữ để mô hình hóa, thường được coi là ngôn ngữ hướng đối tượng đầu tiên. Sau đó, đến Smalltalk, C++, ngôn ngữ Java và C#. Tại thời điểm đó, trong hầu hết các ngôn ngữ hướng đối tượng, các đối tượng được định nghĩa theo lớp. Sau đó, các nhà phát triển ngôn ngữ lập trình Self, một hệ thống giống như Smalltalk, đã tạo ra một phương thức thay thế và trọng lượng nhẹ hơn để định nghĩa các đối tượng được gọi là lập trình dựa trên nguyên mẫu hoặc lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu. Cuối cùng, JavaScript được phát triển với một hệ thống đối tượng dựa trên nguyên mẫu (prototype). Tính phổ biến của JavaScript đã đưa các đối tượng dựa trên nguyên mẫu vào dòng chảy chính. Mặc dù nhiều nhà phát triển cảm thấy khó chịu về điều này, nhưng nhờ vào việc kiểm tra chặt chẽ hơn nên các hệ thống dựa trên nguyên mẫu có nhiều lợi thế. Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming - OOP) cố gắng tạo ra các hệ thống phần mềm hoạt động một cách mô phỏng, là kỹ thuật mô hình hóa mạnh mẽ và phổ biến rộng rãi trong phát triển phần mềm. Lập trình hướng đối tượng phổ biến vì nó phản ánh cách chúng ta nhìn thế giới: như là một tập các đối tượng có thể tương tác với nhau và được thao tác theo nhiều cách khác nhau. Sức mạnh của lập trình OOP nằm trong hai nguyên tắc cốt lõi của nó: Tính bao đóng (Encapsulation) Cho phép các nhà phát triển che giấu các hoạt động bên trong của cấu trúc dữ liệu và chỉ lộ ra các giao diện (interface) tin cậy có thể được dùng để tạo module hay các phần mềm gắn kết. Nó tương tự như việc ẩn dấu thông tin. Tính kế thừa (Inheritance) Mở rộng sức mạnh của sự đóng gói bằng cách cho phép các đối tượng thừa kế các hành vi đã đóng gói của các đối tượng khác. Nó tương tự như việc chia sẻ thông tin.
Xem thêm

11 Đọc thêm

ACID HYDROCLORIC ppt

ACID HYDROCLORIC PPT

ACID HYDROCLORIC Acidum hydrochloricum HCl P.t.l: 36,46 Acid hydrocloric phải chứa từ 35,0 đến 39,0% (kl/kl) HCl. Tính chất Chất lỏng trong và không màu, bốc khói. Hòa trộn ở bất kỳ tỷ lệ nào với nước. Có tỷ trọng tương đối khoảng 1,18. Định tính A. Pha loãng với nước, dung dịch thu được có pH nhỏ hơn 4 (Phụ lục 6.2). B. Phải cho phản ứng của ion clorid (Phụ lục 8.1). C. Đáp ứng giới hạn trong mục định lượng. Độ trong và màu sắc của dung dịch Thêm 8 ml nước vào 2 ml chế phẩm, dung dịch thu được phải trong (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2). Clor tự do Không được quá 4 phần triệu. Thêm 100 ml nước không có carbon dioxyd (TT), 1 ml dung dịch kali iodid 10% (TT) và 0,5 ml dung dịch hồ tinh bột không có iodid mới pha (TT) vào 15 ml chế phẩm. Để yên trong tối 2 phút. Bất kỳ màu xanh nào xuất hiện cũng phải biến mất khi thêm 0,2 ml dung dịch natri thiosulfat 0,01 M (CĐ). Sulfat Không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.14). Thêm 10 mg natri hydrocarbonat (TT) vào 6,4 ml chế phẩm và bốc hơi đến khô trên cách thuỷ. Hoà tan cắn trong 15 ml nước và tiến hành thử. Kim loại nặng Không được quá 2 phần triệu (Phụ lục 9.4.8). Hoà tan cắn thu được ở mục thử "Cắn sau khi bay hơi" trong 1 ml dung dịch acid hydrocloric loãng (TT) và pha loãng thành 25 ml bằng nước. Pha loãng 5 ml
Xem thêm

3 Đọc thêm

dạ cẩm

DẠ CẨM

bình vào bình Soxhlet, thêm 50 ml cloroform (TT), chiết trong 3 giờ. Lấy dịch chiết cất thu hồidung môi, hòa tan cắn trong dung dịch acid sulfurric 5% (TT) (2 lần, mỗi lần 5 ml). Lấy phần dịchchiết acid vào bình gạn, chiết với ether (TT) 3 lần, mỗi lần 5 ml, bỏ dịch chiết ether lấy phần dịchacid đặt trên cách thuỷ để đuổi hết hơi ether, kiềm hoá dịch chiết acid bằng amoniac đặc (TT) đếnpH 10 rồi chiết với cloroform (TT) 3 lần, mỗi lần 5 ml. Gộp các dịch chiết cloroform, bay hơi hếtdung môi tới cắn, hoà cắn trong 5 ml dung dịch acid sulfuric 5% (TT), lọc, cho dịch lọc vào 4 ốngnghiệm để làm các phản ứng sau đây:Ống 1: Thêm 2 giọt thuốc thử Mayer (TT), xuất hiện tủa vàng nhạt.Ống 2: Thêm 2 giọt thuốc thử Dragendorff (TT), xuất hiện tủa đỏ cam.Ống 3: Thêm 2 giọt thuốc thử Bouchardat (TT), xuất hiện tủa nâu.Ống 4: Thêm 2 giọt dung dịch acid picric 10% (TT), xuất hiện tủa vàng.Độ ẩmKhông quá 11 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 0C, 4 giờ).Tạp chấtKhông quá 1% (Phụ lục 12.11).Chế biến Thu hoạch quanh năm, lấy phần trên mặt đất của cây, phần nhiều là lá và ngọn, rửa sạch, loại tạpchất, chặt thành đoạn 5 - 6 cm, phơi hoặc sấy khô.Bảo quảnĐể nơi khô ráo.Tính vị, quy kinh Cam, vi khổ, bình. Vào hai kinh tỳ, vị.Công năng chủ trịThanh nhiệt giải độc, chỉ thống tiêu viêm, lợi tiểu. Chủ trị: Các bệnh viêm loét dạ dày, lở miệnglưỡi, viêm họng, lở loét ngoài da.Cách dùng, liều lượng Ngày dùng 20 - 40 g lá khô, chia làm 2 lần, dạng thuốc sắc hoặc hãm, thuốc cao, thuốc bột hoặccốm, uống vào lúc đau và trước khi ăn.
Xem thêm

2 Đọc thêm

BỆNH DẠI pps

BỆNH DẠI PPS

gió nhẹ, nghe thính, mũi tinh. - Khám có thể có sốt và các rối loạn hệ thần kinh thực vật như giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã nhiều mồ hôi, nhịp tim nhanh. - Biểu hiện đặc trưng của bệnh là sợ nước, sợ gió: + Khi có kích thích, lúc đầu là kích thích tại chỗ như khi uống nước, hít mạnh rồi sau đó là các kích thích toàn thân khác, cuối cùng là các kích thích chuyển hoán qua các giác quan khác như nghe thấy tiếng nước chảy, cảm giác gió thổi qua, hoặc chỉ nghe nói đến nước là lên cơn. + Ngay khi có các kích thích như trên, bệnh nhân xuất hiện cơn co thắt quá mức các cơ hầu họng và thanh quản, co thắt làm bệnh nhân thấy rất đau và rất sợ. + Nước bọt tăng tiết không nuốt được nên bệnh nhân nhổ vặt liên tục và có hình ảnh “sùi bọt mép”. - Tổn thương hạnh nhân tiểu não có thể gây cương đau dương vật và xuất tinh tự nhiên ở nam giới. 7 5.4. Diễn biến: - Các cơn vật vã kích thích ngày càng nhiều, càng mạnh và sau khoảng 7 ngày bệnh nhân rơi vào hôn mê, rồi loạn các chức năng sống, ngừng thở rồi tử vong. - Thời gian sống trung bình 4-20 ngày nếu được hỗ trợ các chức năng sống. Các biến chứng muộn có thể thấy là loạn nhịp tim, đái tháo nhạt, rối loạn vận mạch, xuất huyết tiêu hoá, giảm tiểu cầu, liệt ruột Mặc dù thời gian sống có thể kéo dài thêm vài ngày song cuối cùng cũng vẫn tử vong. 5.5. Thể bại liệt - Thường ở bệnh nhân đã tiêm vắc-xin sau khi bị súc vật dại cắn. - Lúc đầu dị cảm vết cắn, đau cột sống và đau chi bị cắn. - Tình trạng liệt tiến triển lan toả lên chi trên, mất phản xạ gân xương. - Bệnh nhân bí đại tiểu tiện, sau đó liệt cơ mặt, cổ, lưỡi, hầu họng và các cơ hô hấp. - Thể bệnh này tử vong chậm hơn thể hung dữ, có thể kéo dài 2-20 ngày.
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ANH VĂN LỚP 12 ppt

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ANH VĂN LỚP 12 PPT

Anh 359 12/29/2009. Trang 1 / 2 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ANH VĂN LỚP 12 Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi: PHONETIC : Choose one word whose underlined part is pronounced differently. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B ,C or D. 1. A. headache B. lunch C. teacher D. children 2. A. Wrong B. Honest C. Professional D. Doctor 3. A. bike B. idea C. opinion D. library 4. A. finish B. find C. arrive D. right 5. A. Leather B. Death C. Breath D. Ease 6. A. Extremely B. General C. Education D. Met 7. A. biggest B. smallest C. longest D. best 8. A. Famous B. Make C. around D. Today VOCABULARY Choose the best answer to complete each sentence by circling the corresponding letter A, B, C or D. 9. I don’t like watching TV with Anna. She always changes the………all the time. A. Videos B. Films C. Programs D. Channels 10. It is good to _____ up early for school. A. Catch B. Get C. Take D. Climb 11. Information technology is very ……………… to our life. A. Usefully B. Useless C. Useful D. Use 12. She enjoys going……… to buy clothes very much. A. Swimming B. Jogging C. Fishing D. Shopping 13. ………… often visit famous places in London such as the Big Ben, the Thames A. Workers B. Tourists C. Directors D. Teachers 14. We are planning to go on a _____ holiday this summer A. Packing B. Pack C. Packed D. Package 15. What is the _____ like today ? A. Air B. Weather C. Sky D. Climate 16. You can change the TV channels with this……….control A. Standby B. Special C. Far D. Remote
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Loại bỏ tính hung hăng ở bé mới biết đi docx

TÀI LIỆU LOẠI BỎ TÍNH HUNG HĂNG Ở BÉ MỚI BIẾT ĐI DOCX

Loại bỏ tính hung hăng ở bé mới biết đi Hung hăng như cắn (đá, cào cấu ) là khá phổ biến ở bé mới biết đi. Nhiều cha mẹ khó xử khi con mình cắn người khác hoặc bị bạn chơi cắn. Nhà tâm lý học và trị liệu gia đình Lawrence J Cohen (tác giả cuốn Playful Parenting) gợi ý, quan trọng là cha mẹ phải hiểu được “động lực” đằng sau tính hung hăng của con khi muốn đối phó với bé. “Thông thường cắn biểu hiện sự thất vọng của bé. Vì thế, phụ huynh nên hướng bé tới cách khác để bày tỏ sự thất vọng này” – chuyên gia nói. Chẳng hạn, dạy bé vẽ một bức tranh mô tả cảm xúc của bé thế nào, đập một cái gối hoặc thậm chí là nhảy lên cáu kỉnh. Tuy nhiên, cách tốt nhất để xử lý bạo lực của bé là nhận ra dấu hiệu bé sắp “hành xử” và ngăn chặn từ đầu. “Phòng bệnh” bao giờ cũng tốt hơn “chữa bệnh”. Do đó, cha mẹ cần để mắt tới bé mới biết đi nhà mình và các bạn xung quanh bé. Cách phản ứng nếu bé là ‘nạn nhân’ “Nếu bé nhà bạn ‘bị hại’, bạn sẽ tức giận với bé ‘hung dữ’ kia và cả bố mẹ của bé đó” - Patricia Carswell nói. Tuy nhiên nhớ là, cách bạn “xử lý” vấn đề này cũng là tấm gương để bé nhà bạn trông vào. Nếu bạn muốn dạy con cách phòng vệ và tha thứ thì hét lên và chửi bới không bao giờ là cách hay. Khi thấy con bị bắt nạt, cần nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc nhắc nhở bé kia không được làm thế
Xem thêm

5 Đọc thêm

MỘC THÔNG (Thân) ppt

MỘC THÔNG (THÂN) PPT

ml methanol (TT) dùng làm dung dịch thử. Dung dịch đối chiếu: Hoà tan acid oleanolic chuẩn trong methanol (TT) để được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml làm dung dịch đối chiếu. Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên cùng bản mỏng 5 µl mỗi dung dịch thử và dung dịch đối chiếu. Sau khi khai triển, bản mỏng được để khô ngoài không khí rồi phun dung dịch acid sulfuric 10% trong ethanol(TT), sấy bản mỏng ở 105 oC tới khi các vết hiện rõ. Sắc ký đồ của dung dịch thử phải có vết cùng màu sắc và Rf với vết của dung dịch đối chiếu. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có vết có huỳnh quang cùng màu và giá trị Rf với vết của dung dịch đối chiếu. Chế biến Thu hoạch vào mùa xuân, thu. Lấy dược liệu, cạo bỏ vỏ thô ngoài, phơi khô hoặc thái phiến mỏng lúc tươi, phơi khô. Bào chế Thân mộc thông chưa thái lát, ngâm qua, ủ thật mềm, thái phiến mỏng, phơi khô. Bảo quản Để nơi thoáng, khô, tránh ẩm. Tính vị, quy kinh Đạm, khổ, hàn. Vào các kinh tâm, phế, tiểu trường, bàng quang. Công năng, chủ trị Thanh nhiệt, lợi tiểu, thông kinh, tăng sữa. Chủ trị: Phù thũng, đái dắt, đái buốt, khớp tê đau, kinh nguyệt bế tắc, tắc tia sữa, ít sữa.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề