NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP SINH HỌC, TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHẢ NĂNG LIỀN MÔ CỦA KEO PHẪU THUẬT LEPAMED

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP SINH HỌC, TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHẢ NĂNG LIỀN MÔ CỦA KEO PHẪU THUẬT LEPAMED":

TÀI LIỆU VẬT LIỆU HỌC_CHƯƠNG 3 PPTX

TÀI LIỆU VẬT LIỆU HỌC_CHƯƠNG 3 PPTX

> rlỗ hổng d.d.d.d. Các đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắn Có kiể u mạ ng tinh thể của kim loạ i dung môi có đặ c trng cơ, lý, hóa nh của kim loại nề n: 1) Mạ ng tinh thể , đơn giả n và xí t chặ t (A1, A2...) của kim loạ i với liê n kế t kim loạ i 2) Cơ nh giống kim loạ i cơ sở: thay thế xen kẽ a-thay thế b-xen kẽ ban đầ u 38 . dẻ o, có giả m đi 1 chút song vẫ n đủ cao, dễ biế n dạ ng dẻ o, cá biệ t tă ng độ dẻ o: Cu(Zn) với 30%Zn còn dẻ o hơn cả Cu chi tiế t dậ p sâ u, đồ dá t = latông . tăng độ bề n, độ cứng, khả ng chị u tải hơn hẳ n kim loạ i nguyê n chất . nồng độ chấ t tan cà ng lớn dẻ o cà ng giả m, bề n cà ng tă ng. Quá lớn gâ y ra giòn, dễ bị gã y, vỡ chọn nồng độ thí ch hợp. 3) Dẫ n nhiệ t, dẫ n điệ n tốt nhng ké m hơn kim loạ i nguyê n chấ t, thay đổi nh chống ă n mòn. Dung dị ch rắ n là pha cơ bả n chiế m tới 90% thậ m chí 100% trong vậ t liệ u kế t cấ u. 3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Pha trung gianPha trung gianPha trung gian
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu Chương 3 : Hợp kim giản đồ pha doc

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 : HỢP KIM GIẢN ĐỒ PHA DOC

> rlỗ hổng d.d.d.d. Các đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắn Có kiể u mạ ng tinh thể của kim loạ i dung môi có đặ c trng cơ, lý, hóa nh của kim loại nề n: 1) Mạ ng tinh thể , đơn giả n và xí t chặ t (A1, A2...) của kim loạ i với liê n kế t kim loạ i 2) Cơ nh giống kim loạ i cơ sở: thay thế xen kẽ a-thay thế b-xen kẽ ban đầ u 38 . dẻ o, có giả m đi 1 chút song vẫ n đủ cao, dễ biế n dạ ng dẻ o, cá biệ t tă ng độ dẻ o: Cu(Zn) với 30%Zn còn dẻ o hơn cả Cu chi tiế t dậ p sâ u, đồ dá t = latông . tăng độ bề n, độ cứng, khả ng chị u tải hơn hẳ n kim loạ i nguyê n chất . nồng độ chấ t tan cà ng lớn dẻ o cà ng giả m, bề n cà ng tă ng. Quá lớn gâ y ra giòn, dễ bị gã y, vỡ chọn nồng độ thí ch hợp. 3) Dẫ n nhiệ t, dẫ n điệ n tốt nhng ké m hơn kim loạ i nguyê n chấ t, thay đổi nh chống ă n mòn. Dung dị ch rắ n là pha cơ bả n chiế m tới 90% thậ m chí 100% trong vậ t liệ u kế t cấ u. 3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Pha trung gianPha trung gianPha trung gian
Xem thêm

11 Đọc thêm

TÀI LIỆU HỢP KIM VÀ BIẾN ĐỔI TỔ CHỨC_CHƯƠNG 3 PPTX

TÀI LIỆU HỢP KIM VÀ BIẾN ĐỔI TỔ CHỨC_CHƯƠNG 3 PPTX

> rlỗ hổng d.d.d.d. Các đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắn Có kiể u mạ ng tinh thể của kim loạ i dung môi có đặ c trng cơ, lý, hóa nh của kim loại nề n: 1) Mạ ng tinh thể , đơn giả n và xí t chặ t (A1, A2...) của kim loạ i với liê n kế t kim loạ i 2) Cơ nh giống kim loạ i cơ sở: thay thế xen kẽ a-thay thế b-xen kẽ ban đầ u 38 . dẻ o, có giả m đi 1 chút song vẫ n đủ cao, dễ biế n dạ ng dẻ o, cá biệ t tă ng độ dẻ o: Cu(Zn) với 30%Zn còn dẻ o hơn cả Cu chi tiế t dậ p sâ u, đồ dá t = latông . tăng độ bề n, độ cứng, khả ng chị u tải hơn hẳ n kim loạ i nguyê n chất . nồng độ chấ t tan cà ng lớn dẻ o cà ng giả m, bề n cà ng tă ng. Quá lớn gâ y ra giòn, dễ bị gã y, vỡ chọn nồng độ thí ch hợp. 3) Dẫ n nhiệ t, dẫ n điệ n tốt nhng ké m hơn kim loạ i nguyê n chấ t, thay đổi nh chống ă n mòn. Dung dị ch rắ n là pha cơ bả n chiế m tới 90% thậ m chí 100% trong vậ t liệ u kế t cấ u. 3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Pha trung gianPha trung gianPha trung gian
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC TẬP 4 PHẦN B

BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC TẬP 4 PHẦN B

nhân, từ đó sẽ có lời khuyên di truyền và chẩn đoán trước sinh khihọ có thai. Vì vậy creatine kinase là xét nghiệm quan trọng để pháthiện những người nữ dị hợp tử.Phương ph áp thăm dò diện sinh lí cơChậm phát triển tinh thần được phất hiện từ lâu ở 1/3 số bệnhnhân, IQ dưới 70. Một tác giả Nhật Yoshioka phát hiện 2/3 trườnghợp bệnh nhân có hiện tượng teo nhẹ trên CT. Theo Tagadha vàBecker (1988) có sự bất thường của đuôi gai ở một số bệnh nhân.Tim bị ảnh hưởng ở hầu hết bệnh nhân DMD. Với dấu hiệu nhịptim nhanh liên tục, và 10% bệnh nhân có biểu hiện suy tim. Các sợicơ tim bị teo và thoái hóa, xơ hóa lan toả mạnh lớp dưới thượng tâmmạc và dưới nội tâm mạc thành thất trái. Tổn thương tim mạch lànguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho bệnh nhân.Có sự biến dạng xương nặng do sự mất thăng bằng về cơ và sửdụng các cơ sai chức năng. Loãng xương dài dẫn tới gãy xương vớinhững va đập nhẹ. Gù cong vẹo cột sống vào giai đoạn nặng.Bệnh nhân thường suy yếu dần cư hô hấp, các cơ phát âm, cơnhai, mất khả năng vận động tự nhiên cho đến khi chết vào tuổi 20và một số ít vào tuổi 25 ị xem ảnh23).Với bệnh loạn dưỡng cơ Becker, các triệu chứng đều nhẹ hơn, cóthể xuất hiện muộn hơn, các biểu hiện teo cơ giả phì đại, yếu nhượccơ tim, nồng độ creatine kinase tăng trong huyết thanh đều giốngnhư bệnh Duchenne. Bệnh nhân Becker cũng sẽ chết vào tuổi 20 vàmột số ít có thể sống dài tới 40 tuổi với những tàn tật nặng nề.Xét nghiệm cận lâm sàngMen creatine kinase (CK), hay còn gọi là creatine phosphokinase(CPK) được K. Lohman phát hiện vào năm 1934, tại cơ vânenzym này tập trung chủ yếu ở màng sợi cơ. Creatine kinase làenzym chủ yếu tham gia xúc tác tạo năng lượng cho quá trình co
Xem thêm

38 Đọc thêm

Tài liệu chương 3 : hợp kim và gian đồ pha doc

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 : HỢP KIM VÀ GIAN ĐỒ PHA DOC

> rlỗ hổng d.d.d.d. Các đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắn Có kiể u mạ ng tinh thể của kim loạ i dung môi có đặ c trng cơ, lý, hóa nh của kim loại nề n: 1) Mạ ng tinh thể , đơn giả n và xí t chặ t (A1, A2...) của kim loạ i với liê n kế t kim loạ i 2) Cơ nh giống kim loạ i cơ sở: thay thế xen kẽ a-thay thế b-xen kẽ ban đầ u 38 . dẻ o, có giả m đi 1 chút song vẫ n đủ cao, dễ biế n dạ ng dẻ o, cá biệ t tă ng độ dẻ o: Cu(Zn) với 30%Zn còn dẻ o hơn cả Cu chi tiế t dậ p sâ u, đồ dá t = latông . tăng độ bề n, độ cứng, khả ng chị u tải hơn hẳ n kim loạ i nguyê n chất . nồng độ chấ t tan cà ng lớn dẻ o cà ng giả m, bề n cà ng tă ng. Quá lớn gâ y ra giòn, dễ bị gã y, vỡ chọn nồng độ thí ch hợp. 3) Dẫ n nhiệ t, dẫ n điệ n tốt nhng ké m hơn kim loạ i nguyê n chấ t, thay đổi nh chống ă n mòn. Dung dị ch rắ n là pha cơ bả n chiế m tới 90% thậ m chí 100% trong vậ t liệ u kế t cấ u. 3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Pha trung gianPha trung gianPha trung gian
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa bảng B pptx

TÀI LIỆU ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA BẢNG B PPTX

B/ CHO BI ẾT DẠNG LI ÊN K ẾT HIĐRO GIỮA CÁC PHÂN TỬ PHENOL VÀ ANCOL ETYLIC THÌ D ẠNG N ÀO B ỀN NH ẤT, DẠNG N ÀO KÉM B ỀN NHẤT?. KHÔNG GIẢI THÍCH 4.2/ T Ừ ETYLEN, CÁC CHẤT VÔ CƠ, XÚC TÁC [r]

6 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa pdf

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA PDF

B/ CHO BI ẾT DẠNG LI ÊN K ẾT HIĐRO GIỮA CÁC PHÂN TỬ PHENOL VÀ ANCOL ETYLIC THÌ D ẠNG N ÀO B ỀN NH ẤT, DẠNG N ÀO KÉM B ỀN NHẤT?. KHÔNG GIẢI THÍCH 4.2/ T Ừ ETYLEN, CÁC CHẤT VÔ CƠ, XÚC TÁC [r]

6 Đọc thêm

Tài liệu Phải để trẻ “bẩn” một tí mới tốt ppt

TÀI LIỆU PHẢI ĐỂ TRẺ “BẨN” MỘT TÍ MỚI TỐT PPT

Phải để trẻ “bẩn” một mới tốt Thực tế, một số nghiên cứu cho thấy, phải để trẻ “bẩn” một mới tốt. Còn việc lạm dụng hóa chất để chăm sóc và giữ cho mọi thứ xung quanh trẻ được sạch sẽ lại khiến trẻ có nguy cơ phải sống trong môi trường ô nhiễm. Khi tiếp xúc môi trường nhiều sẽ làm cơ thể sản sinh ra các kháng thể tăng sức chịu đựng cao hơn. Kháng thể này được ví như liều văcxin tự nhiên giúp trẻ đáp ứng, thích nghi với môi trường sống. Hãy cho trẻ tiếp xúc nhiều với môi trường tự nhiên để tăng thêm sức đề kháng Trẻ nông thôn khoẻ hơn trẻ thành phố? Các bậc cha mẹ luôn tránh cho con mọi tiếp xúc mà họ cho rằng mất vệ sinh. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng các loại kem dưỡng, sữa tắm gội, kem hay gel dưỡng da, tăng cường độ ẩm, nước hoa, hay các loại phấn sáp để con luôn thơm tho, sạch sẽ. Thực tế, một số nghiên cứu cho thấy, phải để trẻ “bẩn” một mới tốt. Còn việc lạm dụng hóa chất để chăm sóc và giữ cho mọi thứ xung quanh trẻ được sạch sẽ lại khiến trẻ có nguy cơ phải sống trong môi trường ô nhiễm. Theo Ths Phạm Đức Phúc, Phòng nghiên cứu các nhiễm trùng đường ruột, Khoa Vi khuẩn, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, để tuyên truyền nên cho trẻ sống bẩn là điều phi khoa học. Nhưng ở một góc độ khác từ thực tế cho thấy, nếu trẻ được tiếp xúc với môi trường, cuộc sống nhiều hơn cũng có lợi. Ví dụ, trẻ nông thôn uống nước lã có thể không bị đau bụng, còn trẻ thành phố chỉ cần nhấp miệng đã đau quằn. Hay trẻ nông thôn sống “lăn lóc” khắp nhà, điều kiện vệ sinh không sạch lắm sẽ lại ít ốm đau hơn trẻ thành phố được chăm bẵm sạch sẽ quá mức, chỉ cần ra gió, chơi bẩn đã ốm. Những điều trên chưa được khoa học chứng minh bằng các chỉ số như sự thay đổi cơ thể, có đối tượng so sánh và thời gian cụ thể. Tuy nhiên, ở góc độ dân gian người ta giả định đó là sự tăng sức đề kháng. Tức là khi tiếp xúc môi trường nhiều sẽ làm cơ thể sản sinh ra các kháng thể tăng sức chịu đựng cao hơn. Kháng thể này được ví như liều văcxin tự nhiên giúp trẻ đáp ứng, thích nghi với môi trường sống. Tuy nhiên, giả định này cũng có thể chưa hoàn toàn đúng. Có thể lật lại rằng liệu có hay chăng do cha mẹ ở nông thôn chưa nhận thức được bệnh của trẻ và không
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

ty là một phần của tầm nhìn. Vì lý do này, những tầm nhìn thành công thường bao gồm những khả năng tăng trưởng và cam kết đối xử công bằng với mọi người. Những nhân viên truyền đạt tốt thường gắn những thông điệp vào trong những hoạt động từng giờ của họ. Trong những thảo luận định kỳ về vấn đề kinh doanh, họ nói về làm sao để đề xuất những giải pháp phù hợp (hoặc không phù hợp) với bức tranh lớn. Trong những buổi đánh giá hiệu quả công việc thường kỳ, họ nói về vấn đề làm sao những hành vi của nhân viên có thể hủy hoại tầm nhìn. Trong một buổi họp đánh giá kết quả công việc của phòng ban, họ không những nói về những con số, mà họ còn nói về những những nhân viên của phòng ban đang đóng góp vào sự thay đổi. Trong một buổi [Type text] 12 hỏi và đáp với nhân viên tại công ty, họ ràng buộc những trả lời vào những mục tiêu được làm mới. Trong nhiều hơn những nỗ lực thay đổi thành công, nhân viên sử dụng toàn bộ những kênh truyền thông hiện tại để phát đi tầm nhìn. Họ trở nên chán nản, không đọc những tập san, những bài báo sinh động của công ty về tầm nhìn. Họ thực hiện một cách nghi thức, chán nản những buổi họp quản trị hằng quý và chuyển họ vào những cuộc thảo luận thú vị về thay đổi. Họ không thèm quan tâm đến những kiến thức quản trị chung và thay thế nó bằng vấn đề kinh doanh và tầm nhìn mới. Nguyên lý hướng dẫn đơn giản là: sử dụng từng kênh có thể, đặc biệt những người đang lãng phí trên những thông tin không ý nghĩa. Có lẽ ngay khi quan trọng hơn, đa số những nhân viên mà tôi biết là những trường hợp thành công trong những thay đổi chính đều học cách “đi và nói”. Họ chủ động nỗ lực để trở thành một biểu tượng sống của văn hóa công ty mới. Điều này thường không dễ dàng. Một người quản lý 60 tuổi của một nhà máy – người đã dành ít thời gian quý báu hơn 40 năm qua để suy nghĩ về người tiêu dùng sẽ không đột ngột cư xử theo cách hướng về khách hàng. Nhưng tôi đã chứng kiến những người như thế thay đổi, và thay đổi tuyệt vời. Trong trường hợp đó, có những hỗ trợ khẩn cấp. Thật sự ông ta là một phần của liên
Xem thêm

18 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG CHO NGÃ TƯ LẬP TRÌNH BẰNG VI ĐIỀU KHIỂN”

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG CHO NGÃ TƯ LẬP TRÌNH BẰNG VI ĐIỀU KHIỂN”

LỜI ÓI ĐẦVới thời đại phát triển như ngày nay thì vấn đề giao thông ngày càng đượctrú trọng. Các phương tiện tham gia giao thông cũng gia tăng không ngừng và hệthống giao thông ngày càng phức tạp. Vì vậy để đảm bảo được sự an toàn khi thamgia giao thông thì việc sử dụng các hệ thống tín hiệu để điều khiển và phân luồngtại các nút giao thông là rất cần thiết. Qua thực tế chúng em nhận thấy vấn đề này làrất sát thực. Hơn nữa là chúng em đã được trang bị những kiến thức trong quá trìnhnghiên cứu và học tập tại trường chúng em đã chọn đề tài “ Thiết kế và chế tạo hệthống điều khiển tín hiệu giao thông cho ngã tư lập trình bằng vi điều khiển”Trong suốt quá trình thực hiện đề tài chúng em đã nhận được sự hướng dẫntận tình của thầy “ Nguyễn Trung Thành” và các thầy cô trong khoa điện- điện tử.Chúng em xin chân thành cám ơn các thầy cô. Tuy nhiên trong quá trình thực hiệnđồ án do kiến thức hiểu biết còn hạn hẹp cũng như chúng em chưa có nhiều điềukiện khảo sát thực tế nhiều, thời gian làm đồ án không dài do vậy đồ án của chúngem cũng không thể tránh được những thiếu sót. Chúng em rất mong thầy cô và cáccác bạn đóng góp và bổ sung ý kiến để đồ án của chúng em thêm hoàn thiện hơn.Chúng em xin chân thành cám ơn!5Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Trung ThànhSVTH: Trần Đông- Nguyễn Văn Hoàng - Nguyễn Huy ToànTr-êng §HSPKT H-ng Yªn§å An chuyªn ngµnh 2Khoa §iÖn - §iÖn TöPhần I:IỚI T IỆ
Xem thêm

55 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

của doanh nghiệp.Các khoản mục trên bảng CĐKT được sắp xếp theo khả năng chuyển hóathành tiền giảm dần từ trên xuống.Trong bảng cân đối kế toán luôn có đẳng thức sau:Tổng tài sản = Tổng nguồn vốnHoặc: Tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả→Vốn chủ sở hữu = Tài sản – Nợ phải trảBảng cân đối kế toán là nguồn tài liệu quan trọng nhất giúp nhà phân tíchnghiên cứu, đánh giá một cách khái quát tình hình và kết quả kinh doanh, khảnăng cân bằng tài chính, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế, tàichính của doanh nghiệp.Bên tài sản: Phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có đến thời điểm lậpbáo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Đó là tài sản cố địnhvà tài sản lưu động. Tài sản lưu động (tiền và chứng khoán ngắn hạn dễ bán, cáckhoản phải thu, dự trữ). Tài sản cố định hữu hình và vô hình.Bên nguồn vốn: Phản ánh số vốn để hình thành các loại tài sản của doanhnghiệp đến thời điểm lập báo cáo. Đó là vốn chủ sở hữu (vốn tự có) và cáckhoản nợ. Nợ ngắn hạn (nợ phải trả cho nhà cung cấp, các khoản phải nộp, phảitrả khác, nợ ngắn hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác). Nợdài hạn (nợ vay dài hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác, vaybằng cách phát hành trái phiếu). Vốn chủ sở hữu (thường bao gồm: Vốn góp banđầu, lợi nhuận không chia, phát hành cổ phiếu mới.Về mặt kinh tế, bên tài sản phản ánh quy mô và kết cấu các loại tài sản,bên nguồn vốn phản ánh cơ cấu tài trợ, cơ cấu vốn cũng như khả năng độc lập vềtài chính của doanh nghiệp.Bên tài sản và nguồn vốn của bảng CĐKT đều có các cột chỉ tiêu: Số đầukỳ, số cuối kỳ. Ngoài các khoản mục trong nội dung bảng còn có một số khoản
Xem thêm

102 Đọc thêm

Module 2: Cơ bản về máy tính và Internet

21 MODULE 2 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH VÀ INTERNET

bạn luôn được khuyến khích tự tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của bạn. Cuốn Hướng dẫn kỹ năng được sử dụng để học nhanh cách thực hiện một số nhiệm vụ trên máy tính, cách này giống với cách mà từ điển và bách khoa toàn thư sử dụng để tra cứu nhanh lúc cần thiết, chứ không phải để đọc từ đầu đến cuối như một cuốn sách thông thường.MODULE 2Đọc lướt cuốn Hướng dẫn kỹ năng1. Cuốn Hướng dẫn kỹ năng khác với những cuốn sách kỹ năng, sách hướng dẫn, cẩm nang hướng dẫn khác mà bạn đã đọc và đã sử dụng như thế nào? 2. Bạn muốn thử kỹ năng mới nào trước? P 28MODULE 2Bài tập về nhà: Ôn tập -đun 21. Bạn có thể sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề, để thu thập, sắp xếp và chia sẻ thông tin trong lớp của bạn như thế nào? 2. Bạn có thể sử dụng nguồn tài nguyên cụ thể nào trên Internet để nâng cao hiệu quả làm việc và các hoạt động chuyên môn của bạn? Bạn dự định sử dụng những nguồn tài nguyên đó như thế nào?
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu Thưởng thức nàng Tí docx

TÀI LIỆU THƯỞNG THỨC NÀNG TÍ DOCX

Thưởng thức “nàng ” Chuột Đông Nam bộ xuất hiện đều đặn quanh năm, ngoại hình cũng là chuột nhưng mần đồ nhậu để cảm nhận khẩu vị khác biệt của nó so với giống chuộtđồng ăn lúa mới là chuyện đáng bànDân ham nhậu “của lạ” kháo nhau về một “làng chuột” liệt hạng dzáchlầu ở Biên Hoà, với các lời ca tụng về món thịt chuột nghe đã tai còn hơn nhân viên của “trung tâm công nghệ hoá màu” ca bài ca con chuột.Cái nơi người ta gọi là “làng chuột” ấy, thực không xa lắm nếu đo từ Sài Gòn, nằm ven sông Đồng Nai, cách ngã ba Vũng Tàu non cây số, gặp đường Nguyễn Văn Tỏ (hương lộ 10 cũ) rẽ phải cắm mãi sẽ đến “làng chuột” thuộc khu phố Thái Hoà, phường Long Bình Tân, Biên Hoà. Giống chuột quậy tung trời các nương ngô, vườn khoai mì, khoai lang, củ sắnmiệt Đông Nam bộ được đánh bẫy, thu gom chuyển về “làng chuột” Bến Gỗ cho dân nhậu ngâm cứu.Chuột miền Đông lang bạt trên đất khô, chui lủi hang hốc gặm khoai nên lông lá láng mướt, ửng vàng trông đã con mắt, được dân nhậu gọi là chuột cơm, hay chuột lông vàng, tình trạng cơ thể tròn trịa cỡ nửa nắm tay, lên bàn cân độ bốn em một ký. Theo lý giải của tay thợ mần chuột chuyên nghiệp ở quán Sáu Danh – trung tâm của “làng chuột” thì giống chuột miền Đông mập, nhưng không mắc bịnh béo phì nung núc như giống chuột đồng ăn lúa ở miền Tây, do chạy nhảy nhiều, xơi khoai sắn nên thịt chắc nịch, ngon lạ lùng, ăn một ghiền hai mà ăn hai ghiền… hoài.Ghé “làng chuột”, chọn quán Sáu Danh – một quán hữu tình giáp mé sông,
Xem thêm

2 Đọc thêm

Chuẩn bị tài chính để quay lại trường học pdf

CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH ĐỂ QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC

Chuẩn bị tài chính để quay lại trường học Bất mỗi khi bạn quyết định tham gia một khóa học nào thì bạn sẽ phải đau đầu cân nhắc đến việc "lấy đâu ra tiền để trang trải học phí". Để có thể trang trải cho 4 năm học đại học bạn có thể sẽ phải tiêu tốn hàng trăm triệu đồng, con số này là không nhỏ đối với nhiều gia đình. Đấy chính là lí do nhiều người lựa chọn đi làm thay vì tiếp tục theo học các bậc học cao hơn. Họ lựa chọn đi làm để tích lũy thêm những kĩ năng cũng như dành dụm tiền. Một giai đoạn chuẩn bị ngân sách như vậy sẽ giúp bạn tránh tình trạng thắt lưng buộc bụng trong một thời gian dài. Tìm kiếm các chính sách hỗ trợ học phí Nếu lãnh đạo cơ quan ủng hộ việc học thêm của bạn, hãy tham khảo xem liệu cơ quan mình có chính sách nào hỗ trợ về học phí hay các chi phí học tập khác cho nhân viên của mình hay không. Đây là một chính sách mà ngày nay có không doanh nghiệp sử dụng, đây cũng là cách để nâng cao chất lượng nhân lực cho công ty đồng thời thu hút nhiều nhân viên có năng lực hơn. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ Những khoản học bổng không chỉ dành cho các bạn trẻ học phổ thông muốn theo học đại học mà thực tế, ở bất kì độ tuổi nào bạn cũng có thể tìm kiếm cho mình nguồn hỗ trợ tài chính như học bổng. Từ học bổng chính phủ cho sinh viên du học, học bổng của các trường đạo tạo cho đến học bổng của các quỹ khuyến học, các tổ chức phi lợi nhuận tất cả đều là cơ hội cho bạn. Lập một nguồn quỹ khẩn cấp Trước khi theo học, hãy chuẩn bị cho mình một nguồn quỹ dự
Xem thêm

3 Đọc thêm

tiết 12- bài 7

7TIẾT 12 BÀI

Tiết 12- Bài 7Tiết 12- Bài 7 3. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.3. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Cú lần một sinh viên hỏi Clốt Bec-na (1813 – 1878), nhà sinh lí học người Phỏp.-ThThưa thầy, điều gì quan trọng nhất trong y học?ưa thầy, điều gì quan trọng nhất trong y học?- NhNhững sự kiện thực tiễn! ững sự kiện thực tiễn! –– Ông rành rọt trả lời.Dựa vào hiểu biết của mình, em hãy cho biết:a) a) Ý kiến của Clốt Bec-na đúng hay sai?Ý kiến của Clốt Bec-na đúng hay sai?b) ThThựcực
Xem thêm

18 Đọc thêm

Các chuyên đề toán tiểu học ôn thi vào lớp 6

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN TIỂU HỌC ÔN THI VÀO 6

TRANG 1 CHUYÊN ĐỀ: CÁC DẠNG TÍNH NHANH PHÂN SỐ I.D ẠNG 1: TÍNH T ỔNG CỦA NHIỀU PHÂN SỐ CÓ TỬ SỐ BẰNG NHAU V À M ẪU SỐ CỦA PHÂN SỐ LI ỀN SAU GẤP 2 L ẦN MẪU SỐ CỦA PHÂN SỐ LIỀN TRƯỚC.[r]

8 Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi môn tin học tỉnh quảng trị 2009

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ 2009

Bài 1 Cây noelHãy viết chương trình in ra màn hình cây thông noel có dạng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trong đó tầng 1 và 2 có N dòng, tầng 3 có 2 dòng (N là một số nguyên nhập từ bànphím).Bài 2 Số hoàn hảoTrong buổi học nhóm, bạn đố bạn tèo: trong các số tự nhiên N (N<=10000) cóbao nhiêu số hoàn hảo, bạn cho biết: số tự nhiên a được gọi là số hoàn hảo nếu tổngcác ước của a (kể cả 1) bằng chính nó, ví dụ 6 là số hoàn hảo vì 6=1+2+3. Em hãy viếtchương trình giúp bạn Tèo tìm ra câu trả lời (với n nhập từ bàn phím).Bài 3 xếp hàngLớp 9A có N bạn học sinh (n<=50), mỗi bạn được gắn với một mã số bất kì.Trong buổi đồng diễn thể dục N bạn được xếp thành một hàng dọc theo thứ tự từ nhỏ đếnlớn của mã số. Để đội hình toàn trường cân đối thầy giáo chuyển một bạn lớp khác vàovị trí trong hàng có mã số là K vào đội hình lớp 9A. Em hãy giúp thầy giáo xếp bạn cómã số K vào vị trí trong hàng sao cho không làm xáo trộn đội hình đã được sắp xếp màvẫn đảm bảo nguyên tắc xếp hàng đã nói trên. Hãy viết chương trình để thực hiện côngviệc đó.Dữ liệu vào: cho file text XEPHANG.INP có 2 dòng, trong đó:-Dòng đầu :ghi hai số N và K-Dòng thứ hai ghi các mã số của mỗi học sinh viết cách nhau ít nhất một dấu
Xem thêm

1 Đọc thêm

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 pptx

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO - BÀI 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 PPTX

 RÈN LUY ỆN KĨ NĂNG TÍ ÊN HÀNH THÍ NGHI ỆM LƯỢNG NHỎ VỚI CÁC CHẤT CHÁY NỔ ĐỘC.. ỐNG NGHIỆM ĐÈN CỒN B Ộ GIÁ THÍ NGHIỆM ĐƠN GI ẢN ỐNG HÚT NHỎ GỌT GIÁ ĐỂ ỐNG NGHI ỆM 2.[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,5 điểm): Giải các phương trình sau: 1/. 3 tan( 2 ) cot 06 4x    2/. -6cos2x - 5cosx + 4 = 0 3/. 3sin2 os2 2x c x   Câu 2 (2 điểm): 1/. Tìm số hạng đứng chính giữa trong khai triển (1 - x)n, biết rằng n¥thỏa mãn 2 14

1 Đọc thêm

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KIẾM TÍ ĐIỂM

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KIẾM TÍ ĐIỂM

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 CÂU, TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40 CÂU 1: ĐẶT ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU CÓ GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG KHÔNG ĐỔI, TẦN SỐ 50HZ VÀO HAI ĐẦU ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI tiếp gồm điện trở thuần[r]

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề