CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP “ỨNG DỤNG THANG ĐO SERVPERF ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP “ỨNG DỤNG THANG ĐO SERVPERF ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” POT":

Thông báo trung tâm đào tạo tiếng anh Yes

THÔNG BÁO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH YES

Bạn sẽ cảm thấy tiến bộ rõ rệt trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, tự tin với tiếng Anh chuẩn mực, và sẵn sàng cho môi trường học tập hay làm việc quốc tế. "Ph ươ ng ph á p h ọ c t ạ i YES! r ấ t ph ù h ợ p v ớ i h ọ c vi ê n Vi ệ t Nam, gi ú p b ạ n l à m quen v ớ i á p l ự c k ỳ thi, nh ư ng kh ô ng qu á c ă ng th ẳ ng. T ô i r ấ t th í ch trang thi ế t b ị v à ph ươ ng ph á p gi ả ng d ạ y hi ệ n đạ i ở đâ y."
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN

BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN

T ươ ng t ự như thuậ t toán Apriori, s ử dùng hàm apriori_gen để t ạ o ng viên. C ả i ti ế n theo h ướ ng gi ả m s lượ ng giao d ị ch TT Apriori_Tid không tính độ ph ổ bi ế n c ủ a các t ậ p

19 Đọc thêm

Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, Mã số hồ sơ 161062 docx

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁNG CHIẾN, MÃ SỐ HỒ SƠ 161062 DOCX

TRANG 1 GI Ả I QUY Ế T CH Ế ĐỘ ANH HÙNG L ỰC LƯỢ NG V Ũ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘ NG TRONG KHÁNG CHI Ế N, MÃ S Ố H Ồ SƠ 161062 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: - Bước 1: Người có công hoặc thân nhân t[r]

4 Đọc thêm

VIÊM CƠ TIM CẤP ĐE DOẠ TỬ VONG Ở TRẺ EM THÔNG BÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

VIÊM CƠ TIM CẤP ĐE DOẠ TỬ VONG Ở TRẺ EM THÔNG BÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

y ok e và ế bàoT làm giảm số lượ g đơ vị co bóp cuả ơ. á dụ g ày í lũy dần gây suy giảmchứ ă g o bóp dẫ đến tái cấu trúc lâu dài và tiến triển bơdã ỡ.Hoạt hoá cytokine: Chất trung gian chủ yếu ho t hoá miễn dị và duy rì đáp ứngmiễn dịch là cytokines. Matsumori và cs cho thấy rằng các bâ vêơóho t hoá m nh mẽ cytokine bao gồm yêú tố ho i tử mô, interleukin-1 và Cytokine gópphần quan trọ g đối với d ng biểu hi n b nh.Giai đoạn 4: BơdãBiểu hi n lâm sàng của viê ơó ể khác nhau từ mứ độ nhẹ, oá g qu đếnmứ độ nặng có thể gây tử vong [2, 6].Các biểu hi n hay gặp nhất là số , đ u gực, khó thở, gan to, phù. B nh nhân củachúng tôi có biểu hi k á đặc bi t. Ngoài biểu hi n sốt bâ đã ó b ểu hi đ ungự vù g 1/3 dướ xươ g và vù g ượng vị. Chính tri u chứ g đ u vù g ượng vịđã là lướng thầy thuố đến chẩ đó v ê d dày và chỉ định soi d dày.Chẩ đoá xá đị v êơk ô g k ó. Cá p ươ g ê g úp k ẳ g định chẩnđó là đâ đồ, siêu âm tim và có thể chụp cộ g ưởng từ khi cần thiết.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tìm kiếm sự đơn giản trong Google pptx

TÌM KIẾM SỰ ĐƠN GIẢN TRONG GOOGLE PPTX

Theo nh ên gia, chính cách ti à c ã ào vi ìm ki ày ngày càng giành ên, m à Google c khó có th ình thông qua website này.[r]

3 Đọc thêm

PHÂN PHỐI CTRÌNH TOÁN

PHÂN PHỐI CTRÌNH TOÁN

§6. Cộng, trừ đa thức. 57 Luyện tập. 58 §7. Đa thức một biến. 59Chng Ni dung Tit th Đ8. Cng v tr a thc mt bin. 60 Luyn tp. 61 Đ9. Nghim ca a thc mt bin. 62 ễn tp chng IV. 63,64Kim tra chng 4. 65ễn tp cui nm phn i s. 66,67Kim tra Cui nm (i s v Hỡnh hc) 68,69 Tr bi kim tra 70LU ý: i s tit 33 Phn th hm s y = a/x ( a 0) Giỏo viờn hng dn HS c nh. Giỏo viờn kt hp trong tit 34 Luyn tp hng dn HS cỏch v th hm s y = a/x ( a 0) . Hình học (70 tiết)Chơng Mục Tiết thứI. Đờng thẳngvuông góc vàđờng thẳngsong song(16 tiết)Đ1. Hai góc đối đỉnh1Luyện tập 2Đ2. Hai đờng thẳng vuông góc3Luyện tập 4Đ3. Các góc tạo bởi đờng thẳng cắt hai đờngthẳng
Xem thêm

18 Đọc thêm

tiết 12- bài 7

7TIẾT 12 BÀI

TH TH ỰC ỰC TI TI ỄN ỄN C C ŨN ŨN G T G T ẠO ẠO RA CÁ RA CÁ C C TI TI ỀN ỀN ĐỀ ĐỀ V V ẬT ẬT CH CH ẤT ẤT C TRANG 14 C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬ[r]

18 Đọc thêm

Phòng khách sang trọng với sofa bọc da pptx

PHÒNG KHÁCH SANG TRỌNG VỚI SOFA BỌC DA PPTX

Với chất liệu bọc da này thì bề mặt sẽ luôn TRANG 3 CH ẤT LIỆU DA ĐƯỢC TÔN L ÊN TRONG NH ỮNG BỘ SOFA CÓ KÍCH THƯỚC LỚN, BỐ CỤC THEO KIỂU QUY TRANG 4 …HAY B Ố CỤC KIỂU ĐỐI MẶT Tuy nhiên, [r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Vở giấy A4 rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho HS Tiểu học.(In giấy A4)

TÀI LIỆU VỞ GIẤY A4 RÈN CHỮ VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP CHO HS TIỂU HỌC IN GIẤY A4

C V L M L C M Đ N T Ngu n Ώǜ ǣίσT V t Nς; Θʸ ȯʎn hò ên ǡμế Ƒ LJΛgȤŪ Đ õ u gȽ Ȳ ɛȰKhông c n ch nh s a gì thêm, ch c n in 2ầ ỉ ử ỉ ầm t đ dùngặ ểȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

TRANG 1 CHỈ ĐẠO CUỘC THI: PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH HÀ - NGƯỜI DỰ THI: CÔ GIÁO H TH T HOAỒ Ị Ố BÀI DẠY: – CHÂU PHI PHỀNG GI O D C Á Ụ PHỀNG GI O D C Á Ụ V À ĐÀO T O K Ạ V À ĐÀO T O K Ạ RONG B[r]

38 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà NẵngLời mở đầuChương I. Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong nền kinh tế thị trườngI. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường1. Khái niệm về ngân hàng thương mại2. Các chức năng làm trung gian tín dụng2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán2.3. Chức năng "tạo tiền"3. Các nghiệp vụ của NHTM3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ (nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM)3.2. Nghiệp vụ tài sản có (nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM)II. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng2. Rủi ro tín dụng của NHTM3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng3.1. Những thông tin không cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức3.2. Sự điều khiển của "Bàn tay vô hình" - cơ chế thị trường3.4. Nguyên nhân về phía Nhà nướcChương II. Thực trạng chất lượng tín dụng của NH TMCP Đông Nam Á-Chinhánh Đà Nẵng I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức1. Quá trình hình thành phát triển của SeABank2. Cơ cấu tổ chức của SeABankII. Thực trạng hoạt động tín dụng tại SeABank Đà Nẵng1. Tình ình huy động vốn2. Tình hình cho vay3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SeABank Đà Nẵng3.1. Thành tựu3.2. Rủi ro tín dụng ở ngân hàng SeABank Đà Nẵng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Chiến lược CNTT đến 2020 doc

TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC CNTT ĐẾN 2020 DOC

điện tử để Việt Nam đạt trình độ KHÁ trong khu vực ASEAN. Hình thành xã hội ạ ộ gthông tin.- Công nghiệp CNTT-TT có tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm, đạt tổng doanh thu khoảng 15 tỷ USD.- Cơ sở hạ tầng TT-TT phát triển mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của toàn xã hội. Mật độ điện thoại đạt trên 50 máy/100 dân trong đó mật độ điện thoại cố định đạt trên 20 máy/100 dân và mật độ điện thoại di động đạt trên 30 máy/100 dân. - Đào tạo về CNTT-TT ở các trường đại học đạt trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực ASEAN. Đảm bảo 80% sinh viên CNTT-TT tốt nghiệp ở ểcác trường đại học đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế.Tầm nhìn 2020: với CNTT-TT làm nòng cốt Việt Nam chuyển đổi nhanh cơ ấ ế ế ề ể5cấu kinh tế - xã hội trở thành một nước có trình độ tiên tiến về phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin. 1.2 Nội dung chiến lượcPhát t iể d CNTT TTa. Phát triển ứng dụng CNTT-TT:-Xây dựng, phát triển công dân điện tử-Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử-Xây dựng và phát triển doanh nghiệp điện tử- Phát triển giao dịch và thương mại điện tử bPháttriển Công nghiệp CNTT-TT:b. Phát triển Công nghiệp CNTT-TT:- Duy trì tốc độ tăng trưởng CNpPM và CNp nội dung thông tin ở mức bình quân 40% một năm, đến năm 2010 đạt tổng doanh thu khoảng 1,2 tỷ USD CNp phầncứng máy tính có tốc độ tăng trưởng bình quân 20% mộtnăm- CNp phần cứng máy tính có tốc độ tăng trưởng bình quân 20% một năm, đến năm 2010 đạt tổng doanh thu khoảng 3 tỷ USD.- Công nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông có tốc độ tăng trưởng bình quân 22% mộtnăm đếnnăm 2010 đạttổng doanh thu khoảng 700 triệuUSD22% một năm, đến năm 2010 đạt tổng doanh thu khoảng 700 triệu USD.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ PPT

CỦA B ÊN B, CHÚNG TÔI CÙNG TH ỐNG NHẤT ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÁC NỘI DUNG SAU: II.. CĂN CỨ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC HỌAT ĐỘNG TẬP HUẤN DO B ÊN B TH ỰC HIỆN.[r]

2 Đọc thêm

MẪU THÔNG BÁO (Về việc cập nhật thông tin của người đầu tư) ppsx

MẪU THÔNG BÁO (VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ) PPSX

VSD THÔNG BÁO ĐỂ QUÝ CÔNG TY BI ẾT V À TH ỰC HIỆN.[r]

1 Đọc thêm

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY MÁY BƠM

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY MÁY BƠM

10/3/2011, (chuyển đổi tiền thân từ công ty cổ phần công nghiệpAn Phú AT&P, thnh lập ngy 27/4/2007) với mục tiêu trở thnhnh cung cấp thiết bị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cứu hỏa,phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nớc, xử lý nớc thải, hóachất. Đến nay chúng tôi đã xây dựng đợc mối quan hệ vữngchắcắ với nhiềuề khách hng trên cả nớc, đồngồthời l đại diệnmột số hãng sản xuất lớn trên thế giới tại thị trờng Việt NamCác sản phẩm do chúng tôi cung cấp đã v đang đợccác nh thầu lớn tin dùng v đợc sử dụng rộng rãi trên ton thếgiới. Sựgự hoạtạ độngộ g ổn địnhịcủa thiết bịị trongg nhiều năm qqua lminh chứng xác thực nhất cho chất lợng sản phẩm do chung tôicung cấp.Với t cách l đơn vị nhập khẩu trực tiếp từ chính hãng sảnxuất v l nh phân phối chính thức sản phẩm tại Việt Nam,chúng tôi luôn cam kết đáp ứng tối đa nhu cầu của tất cả cáckhách hng với chất lợng, giá thnh sản phẩm cũng nh cácdịch vụ tốt nhất.Trân trọng cảm ơn!
Xem thêm

24 Đọc thêm

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG pps

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG PPS

N ẾU SỬ DỤNG NHÂN VI ÊN PH ỤC VỤ PHẢI CÓ H ỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG V À QU ẢN LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.. KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG SAU 12 GIỜ ĐÊM ĐẾN 8 GIỜ SÁNG, TRỪ KHÁCH [r]

5 Đọc thêm

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Motorola thiêt lập liên minh chiên lược vứi Toshiba như đã nêu ở trên cũng xuâtphát từ thực tế gia nhập thị trường Nhật Bàn trong thời kỳ bấy g i ờ gặp quánhiêu trờ ngại vì hàng rào thương mại chính thức và phi chính thức do chínhphù nưức này đặt ra. Giải pháp hợp tác vứi một công ty ờ nưức sờ tại dã giảiquyết thỏa đáng vưứng mắc m à Motorola gặp phải. Bài học kinh nghiệm từCoca-Cola tập đoàn sản xuât kinh doanh nưức giải khát không cồn lòn nhất thếgiứi khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc từ những năm 1978_thời kỳTrung Quốc bắt đầu quá trình đôi mứi nền kinh tế của đất nưức thông qua nhiềubiện pháp trong đó ưu tiên việc họp tác vứi các công ty sản xuất ờ địa phươngnhư các nhà máy đóng chai. Sau thành công ờ thị trường Trung Quốc, CocaCola tiếp tục tiến đến chinh phục thị trường Việt Nam ngay từ những năm đầuđồi m i và nhanh chóng có những bưức đi chủ động chiếm lĩnh thị trường.Thông qua việc liên doanh vứi công ty T N H H N ư c giải khát Chương Dưonavào năm 1995 v i tỷ lệ góp vốn 6 0 % - 4 0 % chi sau 3 năm (10/1998) Coca-Colatại Việt Nam đã trờ thành doanh nghiệp 1 0 0 % v n nưức ngoài. Điều tương t ựcũng xảy ra khi C o c a C o l a Indochine Ltd, liên kết v i Vinaíĩmex thành lập nhà8m á y đóng chai C o c a C o l a N g ọ c H ồ i ( 7 0 % - 3 0 % ) ,c h ư a tròn Ì n ă m s a u đ ó( 9 / 1 9 9 9 ) k ị c h b à n t ư ơ n g t ự đ ã l ặ p l ạ i : N h à m á y n ư ớ c g i ả i khát C o c a _ C o l a N g ọ cH ồ i v ớ i 1 0 0 % v n n ư ớ c ngoài r a đ ờ i . Đ i ề u n à y đ ã c h n g t ỏ b ư ớ c đi đ ú n g đ ẫ nc ủ a C o c a _ C o l a t r o n g v i ệ c l ự a c h ọ n cách t h c t h â m n h ậ p v à o thị t r ư ờ n g m ớ i v ớ in h i ề u rào c â n t ư ờ n g n h ư k h ó c ó t h ề v ư ụ t q u a b ằ n g cách h ọ p tác v ớ i các đ i tácn ư ớ c s ở t ạ i , t ậ n d ụ n g k i n h n g h i ệ m v à s ự h i ế u b i ế t thị t r ư ờ n g n ộ i địa c ủ a h ọ kéth ọ p v ớ i l ụ i t h ế v ề v n , c ô n g n g h ệ v à k i n h n g h i ệ m k i n h d o a n h trên sân chơi toànc ầ u c ủ a m ì n h đ ế đi đ ế n thành công.Cuối cùng, liên m i n h c h i ế n l ư ụ c s ẽ t ạ o đ i ề u k i ệ n h ọ c hòi k i n h n g h i ệ m
Xem thêm

20 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI BIẾN CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI BIẾN CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

cấu được biểu hiện như là tập hợp những mối quan hệ liên kết hữu cơ các yếu tố khácnhau của một hệ thống nhất định. Cơ cấu là thuộc tính của một hệ thống. Vì vậy, khinghiên cứu cơ cấu phải đứng trên quan điểm hệ thống.Hai là, khái niệm về "Thị trường xuất khẩu":• Thị trường là tổng số nhu cầu (hoặc tập hợp nhu cầu về một loại hàng hoa nào đó), lànơi diởn ra các hoạt động mua bán hàng hoa bằng tiền tệ.• Thị trường là lĩnh vực lưu thông ở đó hàng hoa thực hiện được giá trị của mìnhđã được tạo ra trong sản xuất.• Thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu, giữa người mua và người bán có nhiềucách phân loại thị trường khác nhau: phân loại theo phạm vi lưu thông, phân loại theođối tượng lưu thông, theo quan hệ cung cầu, theo không gian...Nếu phân loại theokhông gian chúng ta có thị trường trong nước và thị trường ngoài nước.• Thị trường ngoài nước mà hàng hoa trong nước được bán ở đó là thị trường xuất1khỗu của nước đó.Ba là, khái niệm "Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu" là gì? Cơ cấu mặt hàng xuấtkhỗu là tỷ lệ tương quan giữa các nhóm hàng hoặc ngành hàng xuất khỗu trong toàn bộkim ngạch xuất khỗu. Tuy theo mỗi nước mà người la phân hàng hoa xuất khỗu vào cácnhóm hăng theo mức độ chi tiết khác nhau. Cơ cấu xuất khẩu được xem xét trên nhiềugiác độ khác nhau. Chẳng hạn theo danh mục tiêu chuẩn ngoại thương SÚC: hàng xuấtkhẩu được chia thành 3 nhóm (1) Hàng thô hoặc mới sơ chế, (2) hàng chế biến hoặc đãtinh chế và (3) Hàng khác; theo Niên giám thống kê Việt Nam chia sản phẩm xuấtkhẩu ra thành 3 nhóm (1) Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, (2) Hàng côngnghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, (3) Hàng nòng lâm thúy sản; theo hàm lượng chế==
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tiet 45 TD -nghe an

TIET 45 TD -NGHE AN

- Tập phối hợp 4 giai đoạn- Giới thiệu luật nhảy cao: 15 3l 3l5- Đội hình 1b GV cho HS tập các động tác giậm nhảy- GV cho mỗi em thực hiện 3 lần chạy đà chính diện đá chân lăng thu chân giậm qua xà- Cho HS thực hiện cả 4 giai đoạn từ mức xà thấp đến cao- Một số qui định chung về nhảy cao- Lỗi phạm quiIII. Phần kết thúc- Hồi tĩnh:- Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, ra bài tập về nhà5'- Đội hình 1b.- GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.- Đội hình 1a- Hớng dẫn hs về tập các động tác đã học, cách tập cho hs. Trờng THPT Bán Công Thanh ChơngGV Nguyễn Hồng Sơn
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề