CHƯƠNG 5 : QUẢN TRỊ CHÀO HÀNG VÀ ĐỊNH GIÁ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHƯƠNG 5 : QUẢN TRỊ CHÀO HÀNG VÀ ĐỊNH GIÁ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PPT":

bài giảng quản trị học - chương 1 quản trị và nhà quản trị

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 1 QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

TRANG 1 KHOAQUẢN TRỊ KINH DOANH CH ƯƠ NG I QU Ả N TR Ị TRANG 2 M Ụ C TIÊU CH ƯƠ NG I ‰ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ ‰ CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC ‰ CÁC NĂNG LỰC NHÀ QUẢN TRỊ ‰ N[r]

26 Đọc thêm

Công nghệ khai thác dầu khí part 7 docx

CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ PART 7 DOCX

LÊ PHƯỚC HẢO_ _CƠNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ_ CÁC PH ƯƠ NG PHÁP X Ử LÝ AXÍT ƒ DUNG D Ị CH AXIT ƒ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NÀY CĨ THỂ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VỈA CĨ NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ CĨ HIỆU QUẢ CAO TRONG [r]

97 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG --- --- TR Ầ N TH Ị PH ƯƠ NG TH Ả O PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ[r]

26 Đọc thêm

Tài liệu xác suất thống kê - chương 6 - Lý thuyết ước lượng pot

TÀI LIỆU XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CHƯƠNG 6 - LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG POT

NGUYỄNNGUYỄNCÔNGCÔNGTRTRÍÍ Ư ƯƠ ỚÙC L C LƯ ƯƠ ỢÏNG KHÔNG CHE NG KHÔNG CHỆ ÄCH CH VA VAØØ Ư ƯƠ Ớ ÙC L C LƯ ƯƠ Ợ ÏNG CO NG CÓÙ HIỆÄU QUA HIE U QUẢÛ q q MOMỘÄTT THOTHỐÁNGNG KÊKÊ ĐƯƠĐƯỢÏCC G[r]

6 Đọc thêm

tiểu luận hệ thống siêu thị sài gòn coop

TIỂU LUẬN HỆ THỐNG SIÊU THỊ SÀI GÒN COOP

TRANG 1 QUẢN TRỊ VẬN HÀNH TÌNH HUỐNG 15: HỆ THỐNG SIÊU THỊ SÀI GÒN COOP TRANG 2 NHÓM THỰC HIỆN • HUỲNH TH Ị HI Ề N • H Ồ TH Ị KIM C ƯƠ NG • BÙI NGUY Ễ N TRÚC LINH • TR Ầ N NG Ọ C TH ƯƠ N[r]

17 Đọc thêm

BÀI 5 CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH

BÀI 5 CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH

đạ i t ây d ươ ng Th ái b ìn h d ươ ng ấn độ dương Th á i b ìn h d ươ n g mĩ la tinh Hoa kỳ - Từ thế kỷ XVI , XVII Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha Câu hỏi : [r]

20 Đọc thêm

Phân tích ảnh, xử lý ảnh nhị phân (xử lý ảnh số)

PHÂN TÍCH ẢNH, XỬ LÝ ẢNH NHỊ PHÂN (XỬ LÝ ẢNH SỐ)

TRANG 5 • CÁC PH ƯƠ NG PHÁP X Ử LÝ Ả NH NH Ị PHÂN – Các toán tử hình thái: biến hình theo lựa chọn; – Xương ảnh và các phương pháp tìm xương ảnh và làm mảnh ảnh; – Xây dựng mô hình biểu [r]

16 Đọc thêm

CH[J NỔI

CH[J NỔI

NGỮ VĂN 8NGỮ VĂN 8CH NG TRÌNH Đ A PH NGƯƠ ƯƠCH NG TRÌNH Đ A PH NGƯƠ ƯƠ TỔ 1TỔ 1 Chợ nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước miền Chợ nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước miền Tây. Chợ họp trên sông, giữa một vùng sông nước bao la là Tây. Chợ họp trên sông, giữa một vùng sông nước bao la là hàng trăm ghe, thuyền, xuồng của cư dân. hàng trăm ghe, thuyền, xuồng của cư dân. Cái Răng là một Cái Răng là một trong những chợ trên sông nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. trong những chợ trên sông nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. • Chợ chuyên mua bán các loại trái cây, nông sản của vùng. Các chợ nổi này hoạt động tự phát từ xưa đến nay, không có sự quản lý hành chính, thu thuế nào một cách chặt chẽ. Chợ nổi tự phát là do những người buôn bán trên sông đã lâu, cùng với những người nông dân làm vườn địa phương và một số người buôn bán nhỏ lẻ ở địa phương hình thành nên.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Bài 2 Tiến trình phát triển hệ thống thông tin

BÀI 2 TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

TRANG 10 PH ƯƠ NG PH PH ƯƠ NG PH Các mức độ làm bản Các mức độ làm bản Làm mẫu cho một đặc tả bỏ đi ả ẫ ả Bản mẫu là một đặc tả đư có thể dùng để tạo ra chươn Sử dụng công cụ chuyên á th[r]

32 Đọc thêm

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ docx

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ DOCX

ch©n• Håi phôc75 %Nguyên tắc chẩn đoánNguyên tắc chẩn đoánnn Lâm sàngLâm sàngnn TTìình trạng toàn thânnh trạng toàn thânnn Cơ chế chấn th- ơngCơ chế chấn th- ơngnn Khám vận độngKhám vận độngnn Liệt cứng hay liệt mềmLiệt cứng hay liệt mềmnn Liệt hoàn toàn hay không hoàn toànLiệt hoàn toàn hay không hoàn toànnn Khám cảm giácKhám cảm giácnn Rối loạn cơ trònRối loạn cơ trònS¬ ®åS¬ ®åph©nph©nvïngvïngc¶m gi¸cc¶m gi¸cThang điểm vận độngThang điểm vận động ( ASIA)( ASIA)Nghiệm phápNghiệm pháp điểmđiểmKhông có co cơKhông có co cơ 0/50/5Co cơ không phát sinh động tácCo cơ không phát sinh động tác 1/51/5Co cơ không thắng trọng lựcCo cơ không thắng trọng lực 2/52/5Co cơ không thắng sức cảnCo cơ không thắng sức cản 3/53/5Co cơ thắng sức cảnCo cơ thắng sức cản 4/54/5BBìình th- ờngnh th- ờng 5/55/5Phân độ theo Frankel (1969 )Phân độ theo Frankel (1969 )Loại ALoại A Liệt hoàn toàn: không có bất cứ cảm giácLiệt hoàn toàn: không có bất cứ cảm giáchay vận động nào d- ới mức tổn th- ơnghay vận động nào d- ới mức tổn th- ơngLoại BLoại B LiệtLiệt khôngkhông hoànhoàn toàntoàn:: còncòn cảmcảm giácgiác ++ mấtmấtvậnvận độngđộngLoại CLoại C LiệtLiệt khôngkhông hoànhoàn toàntoàn:: còncòn cảmcảm giácgiác++cơcơlựclực đếnđến 22//55
Xem thêm

42 Đọc thêm

Tài liệu Qủan trị ngân hàng p6 docx

TÀI LIỆU QỦAN TRỊ NGÂN HÀNG P6 DOCX

với các công ty lớn, nhưng ngân hàng trở nên gia tăng hoạt động cho vayü đến thị trường bán lẻ trong những năm gần đây. Sự phân khúc thị trường sẽ có cơ hội mở rộng thị trường hoạt động, nếu các khoản cho vay này từ số vốn được huy động và trả với chi phí thấp sẽ đem lại lợi nhuận thích đáng. Vì thế ở các nước tiên tiến trên thị trường bán lẻ cấp thấp các khoản cho vay được tự động hoá bởi hệ thống phân phối thẻ điện tử. Nó áp dụng trong sự sử dụng thẻ tín dụng, tín dụng tuần hoàn chi tiết và tài trợ tín dụng cá nhân với mức thấp hơn. Đối với thị trường khách hàng cấp cao tín dụng tự động có thể được tạo nên bởi sự nắm giữ các chứng khoán, chứng chỉ tiền gởi ngân hàng... 3. Sự tăng trưởng cao vào lãnh vực cho vay chuyên biệt TOPSản phẩm cho vay chuyên biệt sẽ có thể thực hiện gia tăng lớn, khi các NH nổ lực để cải tiến khả năng sinh lợi bằng cách tập trung vào những hoạt động thích hợp, nó có thể đem lại lợi nhuận tốt hơn, những lãnh vực chủ yếu bao gồm những khoản sau: - Cho vay tài sản cố định ( cho vay mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản ), theo thống kê các NH thương mại lớn của Mỹ khoản cho vay về TSCĐ chiếm khoảng 25% trên tổng số cho vay. Điều này thường có sự kết hợp của nhiều dịch vụ, một số dịch vụ có thể đem lại lợi nhuận cao hơn so với những hoạt động khác. - Cho vay trong lãnh vực năng lượng, cũng giống như TSCĐ, năng lượng là một lãnh vực tiềm năng cao, thể hiện cơ hội tốt cho những nhà NH có kiến thức về lãnh vực này, có thể cung cấp tài chính trọn gói hoặc một phần trong sự linh động sáng tạo. - Hầm mỏ, khoáng sản, cũng như năng lượng và các dự án tài chính, các lãnh vực này cũng có cùng chế độ áp dụng trong hoạt động cho vay.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Giáo trình thực tập hóa lý part 10 doc

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP HÓA LÝ PART 10 DOC

Phụ lục SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG VÀ DỰNG ĐỒ THỊ TRONG THỰC TẬP HOÁ LÝ A. Sai số của phép đo Các kết quả thực nghiệm bao giờ cũng có sai số, nghĩa là luôn luôn có độ sai lệch giữa giá trị thực của đại lượng cần đo và giá trị đo được. Đại lượng đo được chỉ có ý nghĩa khi xác định được sai số của nó. Mặt khác, tìm được nguyên nhân gây ra sai số và hạn chế chúng để nâng cao độ chính xác của phép đo là rất cần thiết. Vì vậy, vấn đề sai số trong thí nghiệm có một ý nghĩa quan trọng. I. Nguyên nhân gây sai số Sai số gây ra do các hạn chế của dụng cụ, do người đo, do điều kiện thí nghiệm. 1. Sai số dụng cụ gây nên do độ chính xác của dụng cụ bị hạn chế. Thí dụ, dùng nhiệt kế có độ chia 0,1o thì bằng mắt thường chỉ có thể phân biệt được đến 15 độ chia, nghĩa là khoảng 0,02o; nếu phải đo sự tăng nhiệt độ khoảng 5o chẳng hạn, thì độ chính xác trong trường hợp này không thể vượt quá 5020, × 100% = 0,4%. Nếu phải cân một vật có khối lượng 50 g trên một cân kĩ thuật có độ chính xác là 0,05g thì ta phạm phải sai số là 0,1% nhưng nếu cân trên cân phân tích có độ
Xem thêm

10 Đọc thêm

Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không docx

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔNG DOCX

TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔNG - 7 -LỜI NÓI ĐẦU Chế tạo ra một loại máy có khả năng dịch tự động để giúp cho con người vượt qua rào cản ngôn ngữ là một mơ ước của loài người đã có từ thế kỷ XVII, rất lâu trước khi máy tính điện tử ra đời. Khi khoa học công nghệ phát triển mạnh, yêu cầu nắm bắt thông tin về kỹ thuật nhanh và chính xác trở nên cần thiết. Đa số các tài liệu kỹ thuật đều được viết bằng tiếng Anh. Chẳng bao lâu sau khi máy tính điện tử đầu tiên ra đời, bên cạnh những ứng dụng tính toán trong lĩnh vực toán học và vật lý, con người nghĩ ngay đến việc sử dụng “não bộ của máy tính” cho những ứng dụng thực tiễn, trong đó có vấn đề dịch máy. Lần đầu tiên, việc sử dụng máy tính điện tử để dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác được đề cập đến trong những cuộc thảo luận giữa Andrew D. Booth và Warren Weaver vào năm 1946. Vượt qua nhiều trở ngại về lý thuyết và công nghệ, Booth đã cho ra mắt “hệ dịch dựa trên từ điển” đầu tiên tại hội nghị của MIT vào năm 1952. [16] [17] [18]. Trôi chảy với thời gian, trong sự phát triển nhanh chóng của mạng máy tính và công nghệ truyền thông, con người ngày càng có điều kiện tiếp xúc với nguồn tri thức rất phong phú ở nhiều dạng khác nhau (chữ viết, hình ảnh, âm thanh, .v.v.), được thể hiện ở nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhu cầu đọc hiểu và trao đổi thông tin trở nên cần thiết hơn bao giờ, thế nhưng, nhu cầu này đã gặp phải một rào cản - sự khác biệt về mặt ngôn ngữ. Và, ngôn ngữ, tự thân nó đã vốn rất phức tạp. Con người đã tìm cách vượt qua rào cản ngôn ngữ theo nhiều cách khác
Xem thêm

86 Đọc thêm

Phát triển chuỗi giá trị công cụ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp – Doris Becker, Phạm Ngọc Trâm và Hoàng Đình Tú

PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CÔNG CỤ GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – DORIS BECKER, PHẠM NGỌC TRÂM VÀ HOÀNG ĐÌNH TÚ

TÓM TẮT CHUNG I BỐI CẢNH Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Khoảng 50% lực lượng lao động hoạt động trong các ngành nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp chiếm 13% doanh thu xuất khẩu. Trong những năm 80 Việt Nam vẫn còn là nước nhập khẩu thuần lương thực, ngày nay đã vươn lên là nước đứng đầu về xuất khẩu hạt tiêu, đứng thứ hai về xuất khẩu gạo và cà phê. Chính phủ đã rất tích cực hỗ trợ nông dân thông qua hàng loạt chương trình, nhằm tăng sản lượng trên nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện chất lượng và mức độ gia tăng giá trị cao hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi nông nghiệp vẫn là nguồn thu cơ bản của người dân nông thôn và họ có nguy cơ bị bỏ lại sau khi đô thị hóa đang phát triển nhanh chóng cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Mục tiêu tổng quát và dài hạn trong kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là “xây dựng sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp trên quy mô lớn, hiện đại, hiệu quả và bền vững, và đạt năng suất cao, chất lượng cao, mang tính cạnh tranh, dựa trên việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, qua đó đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu” và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoan này là “tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thiết lập nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên quy mô lớn, cải tiến chất lượng, tính hiệu quả và tính cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng cường công nghiệp hóa và hiện
Xem thêm

60 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội” pptx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XE ĐẠP XE MÁY ĐỐNG ĐA HÀ NỘI” PPTX

-Tất cả hồ sơ xin việc phải ghi vào sổ xin việc. Người xin tuyển dụng phải nộp cho doanh nghiệp những hồ sơ giấy tờ cần thiết theo yêu cầu. -Việc nghiên cứu hồ sơ nhằm ghi lại các thông tin chủ yếu về các ứng cử viên và có thể loại bớt được một số ứng cử viên không đáp ứng được tiêu chuẩn đề ra để không cần phải làm các thủ tục tiếp theo trong quá trình tuyển dụng do đó có thể giảm chi phi tuyển dụng cho doanh nghiệp . *Bước 4: Tổ chức phỏng vấn, trắc nghiệm và sát hạch các ứng cử viên. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ phải làm rõ thêm một số thông tin để khẳng định vấn đề. -Kiểm tra, trắc nghiệm, phỏng vấn nhằm chọn ra được các ứng cử viên xuất sắc nhất. Các bài kiểm tra sát hạch thường được sử dụng để đánh giá các ứng cử viên về kiến thức cơ bản, khả năng thực hành. -Ngoài ra có thể áp dụng các hình thức trắc nghiệm để đánh giá một số năng lực đặc biệt của ứng cử viên như: trí nhớ, mức độ khéo léo của bàn tay… -Phỏng vấn được sử dụng để tìm hiểu, đánh giá các ứng cử viên về nhiều phương diện như: kinh nghiệm, trình độ, tính cách, khí chất, khả năng hoà đồng… -Phải ghi chép từng đặc điểm cần lưu ý với từng ứng cử viên để giúp cho việc đánh giá được thực hiện một cách chính xác nhất *Bước 5: Kiểm tra sức khoẻ. Dù có đáp ứng đủ các yếu tố về trình độ học vấn, hiểu biết, thông minh, tư cách đạo đức tốt, nhưng sức khoẻ không đảm bảo cũng không nên tuyển dụng. Nhận một người có sức khoẻ không đảm bảo sẽ ảnh hưởng tới chất lượng thực hiện công việc và hiệu quả kinh tế, bên cạnh đó còn gây ra nhiều phiền phức về mặt pháp lý cho doanh nghiệp . *Bước 6: Đánh giá ứng cử viên và quyết định. Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 18 Sau khi thực hiện các bước trên nếu hai bên cùng nhất trí sẽ đi đến bước
Xem thêm

78 Đọc thêm

Tài liệu Bài 5: Cải tiến quá trình và các công cụ cơ bản để quản lý chất lượng ppt

TÀI LIỆU BÀI 5: CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH VÀ CÁC CÔNG CỤ CƠ BẢN ĐỂ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PPT

5–16Xác định quá trình chủ yếu6 câu hỏi giúp xác định quá trình chủ yếu:1. Sản phẩm và dịch vụ nào quan trọng nhất đối với khách hàng? (theo thứ tự ưu tiên, tổng quan vềyêu cầu của khách hàng) 2. Những quá trình nào làm ra những sản phẩm vàdịch vụ này? (tổng quan) 3. Những thành phần chủ yếu nào thúc đẩy các hành động trong tổ chức, và những quá trình nào chuyển hóa những tác nhân này thành kết quả? (quan tâm chi tiết hơn đến các yếu tố của quátrình) 5–174. Những quá trình nào có thể hiện hữu nhất đối với khách hàng? (thứ tự ưu tiên) 5. Những quá trình nào có tác động lớn nhất đối với các tiêu chuẩn hoạt động theo yêu cầu của khách hàng? (quá trình chủ yếu được xác định) 6. Những quá trình nào dữ liệu hoặc cảm tính cho thấy khả năng lớn nhất để cải tiến? (cơ hội cải tiến) Xác định quá trình chủ yếu5–18Cải tiến liên tục Quá trình công việc •Cải tiến liên tục là cách tiếp cận hệ thống để bù đắp sự khách biệt giữa mong đợi của khách hàng và những đặc điểm của kết quả công việc. Môn học: Quản lý Chất lượngBiên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Đại học Bách Khoa Hà Nội4
Xem thêm

15 Đọc thêm

Định nghĩa các chỉ báo phát triển docx

ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DOCX

Định nghĩa các chỉ báo phát triển Hướng dẫn tra cứu định nghĩa Ðể tra cứu định nghĩa của các chỉ báo phát triển (Development indicators) theo hệ thống thống kê của tổ chức Ngân Hàng Thế Giới (the World Bank) các bạn có thể lựa chọn 6 lĩnh vực phát triển ở cửa sổ trên cùng bên trái, bao gồm: 1) Con người (People) 2) Môi trường (Environment) 3) Kinh Tế (Economy) 4) Các quốc gia và thị trường (States & Makets) 5) Liên kết toàn cầu (Global links) Khi bạn chọn một lĩnh vực phát triển nào đó, tất cả các nhóm chỉ báo phát triển thuộc lĩnh vực này sẽ hiển thị ở cửa sổ bên trái trên màn hình. Bạn hãy nhấn vào nhóm chỉ báo mình quan tâm để xem danh mục các chỉ báo thuộc nhóm đó, sau đó nhấn vào tên chỉ báo để xem định nghĩa chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể tự do tìm kiếm một hay nhiều chỉ báo phát triển bằng cách gõ vào hộp thoại ở dưới chân màn hình bên trái, sau đó nhấn nút "Search Indicator". Bạn có thể tìm tên của chỉ báo bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đều được. Trong tương lai, chúng tôi se tổ chức dịch toàn bộ định nghĩa của 575 chỉ báo phát triển của Ngân Hàng Thế Giới sang tiếng Việt để phục vụ các bạn chưa sử Các nhóm chỉ báo ◊ Dân số và nhân khẩu học • Tỷ lệ tử vong của phụ nữ thành niên (trên 1.000 phụ nữ thành niên) • Tỷ lệ tử vong của nam giới thành niên (trên 1.000 nam giới thành niên)
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

4.1- Tài sản cố định hữu hình và hao mònTài sản cố định hữu hình được trình bảy theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồmgiá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.Nguyên giá tài sản cố định do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếpkhác và lệ phí trước bạ ( nếu có ).Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chiphí lắp đặt và chạy thử.Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.4.2- Tài sản cố định thuê tài chính và hao mònTài sản cố định thuê tài chính được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định thuê tàichính được xác định căn cứ vào các hợp đồng thuê tài chính và các phụ lục hợp đồng.Tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.4.3- Bất động sản đầu tư: (Trong kỳ đơn vị không có hoạt động đầu tư bất động sản )5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc, bắt đầu từngày góp vốn đầu tư.- Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi giá thị trường của khoản đầu tư giảm xuống thấp hơn nguyên giá hoặc nếu công ty nhậnđầu tư bị lỗ. Sau khi khoản dự phòng này được lập, nếu giá trị có thể thu hồi của khoản đầu tư tăng lên thì khoản dự phóng sẽđược hoàn nhập. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư không vượt quágiá trị ghi sổ của các khoản đầu tư này khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009của Bộ Tài chính và thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/20136. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vayChính sách kế toán áp dụng cho chi chí đi vay Công ty thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán số 16 về Chi phí đi vay, cụ thể:- Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó(được vốn hóa), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoảnchi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.- Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dởdang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết.- Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng
Xem thêm

20 Đọc thêm

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP HÓA LÝ PGS TS VŨ NGỌC BAN PHẦN 10 PDF

, α2, … αn) Do sai số εy quá nhỏ so với đại lượng phải tìm y, nên có thể thay Δy = dy và sai số tương đối yyε = dyy mà dyy= dln f (α1, α2, … αn), như vậy để tính sai số tương đối ta lấy lôga tự nhiên (ln) biểu thức của đại lượng phải tìm rồi lấy vi phân kết quả thu được đó. Thí dụ, để tính sai số tương đối trong việc xác định khối lượng phân tử chất tan theo công thức (5) ta lần lượt qua các bước sau: − Lấy lôga hai vế của phương trình: lnM = lnEđ + lnm2
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) – CHƯƠNG 2 KHOA HỌC THÔNG TIN ĐỊA LÝ

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) – CHƯƠNG 2 KHOA HỌC THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Là hệ thống vệ tinh quĩ đạo Trái Đất truyền tải những tín hiệu nhằm định vị trítrên bề mặt Trái đất. Đặc điểm hệ thống này là:Ê Những tín hiệu nhận được bởi các thiết bị điện tử đặc biệt. Các thiết bịnày càng ngày càng nhỏ gọn hơn.Ê Cung cấp trực tiếp phép đo vị trí trên bề mặt Trái Đất.Ê Định vị trong dạng (kinh, vĩ độ) hay trong một hệ thống chuẩn khác.Viễn thámSử dụng những vệ tinh quĩ đạo Trái Đất thu nhận những thông tin bề mặt TráiĐất và khí quyển. Thông tin thu nhận được rất khác nhau tùy thuộc vào độphân giải không gian, phân giải phổ thu nhận được. Những tín hiệu đượctruyền về Trái Đất và thu nhận bởi các trạm thu và những tín hiệu này đượcchuyển ra dạng phổ biến là những ảnh số.Hệ thống thông tin địa lýHTTTĐL là sự phối hợp phần mềm, phần cứng, dữ liệu, người sử dụng vv.., đểgiải quyết vấn đề, cho phép ra quyết định, giúp cho phát triển dự án.Khái niệm Hệ thống thông tin địa lý - HTTTĐLĐịnh nghĩa Hệ thống thống tin địa lýỦy ban tọa độ quốc gia liên ngành về bản đồ số của Mỹ, 1988 định nghĩa:Hệ thống thông tin địa lý là tập hợp phần cứng, phần mềm và các thủ tục đểlưu trữ, quản lý, điều khiển, phân tích, mô hình hóa và hiển thị dữ liệu địa lýChương 2: KHOA HỌC THÔNG TIN ĐỊA LÝnhằm giải quyết các vấn đề quản lý và qui hoạch phức tạp.(Fischer and Nijkamp, 1992):Là hệ thống thông tin máy tính dùng tiếp nhận, lưu trữ, thao tác, phân tích và
Xem thêm

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề