GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 - BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án môn Công nghệ lớp 10 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật":

BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

SINH TRƯỞNG SƠ CẤP H 34.2 - SINH TRƯỞNG SƠ CẤP CỦA THÂN TRANG 12 _PHÂN BIỆT SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ _ _SINH TRƯỞNG THỨ CẤP_ CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG SƠ CẤP KIỂU SINH TRƯỞNG NƠI SINH TRƯỞNG[r]

25 Đọc thêm

GIÁO ÁN SINH HỌC 11 - BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

GIÁO ÁN SINH HỌC 11 - BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

-GV: Giải thích ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài: Chúng tác động đến các quá trình TĐC của cây Trao đổi nước, muối khoáng, quang hợp, hô hấp, sự chuyển hóa các chất,… ảnh hưởng đến qu[r]

12 Đọc thêm

giáo án đề kiểm tra học kỳ môn công nghệ lớp 6

giáo án đề kiểm tra học kỳ môn công nghệ lớp 6

giáo án đề kiểm tra học kỳ môn công nghệ lớp 6 giáo án đề kiểm tra học kỳ môn công nghệ lớp 6 giáo án đề kiểm tra học kỳ môn công nghệ lớp 6 giáo án đề kiểm tra học kỳ môn công nghệ lớp 6 giáo án đề kiểm tra học kỳ môn công nghệ lớp 6 giáo án đề kiểm tra học kỳ môn công nghệ lớp 6 giáo án đề k[r]

Đọc thêm

BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

Tầng sinh mạch làm cho gỗ lớn TRANG 18 _SO SÁNH SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP Ở CÂY THÂN GỖ:_ _TIÊU CHÍ_ _SINH TRƯỞNG SƠ _ _CẤP_ _SINH TRƯỞNG THỨ CẤP_ _KHÁI NIỆM_ Sinh trưởng theo chiều [r]

27 Đọc thêm

BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT


3. Khi bị vết chấn thương thân, cây 2 lá mầm liền lại được còn cây dừa thì không liền lại được vì:
A. Do cây 2 lá mầm sinh trưởng sơ cấp nhanh hơn. B. Do cây 2 lá mầm sinh trưởng thứ cấp nhanh hơn.

25 Đọc thêm

BÀI 34 : SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

BÀI 34 : SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

Ví dụ :Sự tăng vế số lựơng lá trên cây, sự dài ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa Phát triển : là toàn bộ những biến đổi bên trong diễn ra theo chu trình sống dẫn đến những thay đổi về chức năng sinh lý và phát sinh hình thái của cơ thể thực vật.

17 Đọc thêm

BÀI GIẢNG SINH HỌC 11 - BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT (NGUYỄN LƯU THANH HUYỀN)

BÀI GIẢNG SINH HỌC 11 - BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT (NGUYỄN LƯU THANH HUYỀN)

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật biên soạn bởi giáo viên Nguyễn Lưu Thanh Huyền trình bày khái niệm; sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp; các mô phân sinh; sinh trưởng sơ cấp.

Đọc thêm

BÀI 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

BÀI 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

CÁC LOẠI MÔ PHÂN SINH CHỒI ĐỈNH CHỨA MÔ PHÂN SINH ĐỈNH Ở CÂY GỖ, MPS BÊN LÀM DÀY THÂN VÀ RỄ TẦNG SINH BẦN TẦNG SINH MẠCH MPS BÊN LÔNG HÚT MPS ĐỈNH TRỞ THÀNH CÀNH HOA TẦNG PHÁT SINH MPS L[r]

29 Đọc thêm

BÀI 34: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

BÀI 34: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

TRANG 9 TRANG 10 TRANG 11 TRANG 12 Hypoxis với bao hoa và gân lá song song điển hình của thực vật một lá mầm Cây thầu dầu non, một chứng cứ rõ ràng về hai TRANG 13 Hemerocallis longituba[r]

26 Đọc thêm

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật (Nguyễn Lưu Thanh Huyền)

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật (Nguyễn Lưu Thanh Huyền)

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật biên soạn bởi giáo viên Nguyễn Lưu Thanh Huyền trình bày khái niệm; sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp; các mô phân sinh; sinh trưởng sơ cấp.

Đọc thêm