BÀI TẬP ESTE TỔNG HỢP (PHẦN 9)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI TẬP ESTE TỔNG HỢP (PHẦN 9) ":

Bài Tập Giải Tích Tổ Hợp

BÀI TẬP GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Bài 5: Có bao nhiêu s ố nguyên d ươ ng là ướ c c ủ a 75000?
Bài 6: Trên 1 m ặ t ph ẳ ng, 9 đườ ng th ẳ ng song song c ắ t 10 đườ ng th ẳ ng song song khác thì t ạ o nên bao nhiêu hình bình hành trên m ặ t ph ẳ ng
đ ó?

8 Đọc thêm

Hệ thống bài tập Tổ hợp

HỆ THỐNG BÀI TẬP TỔ HỢPLời nói đầu
1. Lý do chọn đề tài
Toán học là môn khoa học có nhiều lợi thế để phát triển trí tuệ cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy môn toán, việc đ-a ra những ph-ơng pháp giải cho từng dạng toán giúp cho việc giải các bài toán đó trở nên dễ dàng và ngắn gọn hơn. Từ đó tạo sự hứng thú và say mê cho học sinh khi học tập môn toán. Trong ch-ơng trình toán ở tr-ờng THPT, đại số tổ hợp là một nội dung khó đối với học sinh. Các bài toán dễ sai khi xét thiếu tình huống, xét tình huống bị trùng lặp hau không thấy được đây là bài toán chỉnh hợp hay tổ hợp … Tuy nhiên, các bài toán dạng này th-ờng gắn liền với thực tiễn và rất thực tế, nên th-ờng gây đ-ợc sự hứng thú trong học tập cho học sinh. Chính vì vậy, việc h-ớng dẫn và đ-a ra ph-ơng pháp giải cho các bài toán đại số tổ hợp là hết sức cần thiết. Nó đòi hỏi ng-ời giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ và khả năng s- phạm của mình.
Xem thêm

45 Đọc thêm

Bài tập đại số tổ hợp

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP

B μ i 9: Từ các chữ cái của câu: "TR ƯỜ NG THPT Lí TH ƯỜ NG KI Ệ T" có bao nhiêu cách xếp một từ (từ không cần có nghĩa hay không) có 6 chữ cái m μ trong từ đó chữ "T" có mặt đúng 3 lần, các chữ khác đôi một khác nhau v μ trong từ đó không có chữ "Ê"
B μ i 10: Cho A l μ một tập hợp có 20 phần tử. a) Có bao nhiêu tập hợp con của A?

11 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp

BÀI TẬP TỔ HỢP

biết rằng chất lượng các vợ kịch, các điệu múa, các bài hát là như nhau BÀI 11: Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành ph[r]

3 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp+đáp số

BÀI TẬP TỔ HỢP+ĐÁP SỐ

Ngời ta chọn ra một ban thờng trực gồm 3 ngời trong đó có ít nhất 1 nữ.. Hãy tính tổng các số tự nhiên nói trên.[r]

1 Đọc thêm

SKKN lý 9. Hướng dẫn học sinh THCS biện luận bài toán về biến trở

SKKN LÝ 9. HƯỚNG DẪN HỌC SINH THCS BIỆN LUẬN BÀI TOÁN VỀ BIẾN TRỞ

SKKN lý 9, tải SKKN lý 9, download SKKN lý 9, SKKN lý 9 hay, SKKN lý 9 mới, bài tập vật lí 9, những bài tập vật lý hay 9, SKKN lý 9, tải SKKN lý 9, download SKKN lý 9, SKKN lý 9 hay, SKKN lý 9 mới, bài tập vật lí 9, những bài tập vật lý hay 9, SKKN lý 9, tải SKKN lý 9, download SKKN lý 9, SKKN lý 9 hay, SKKN lý 9 mới, bài tập vật lí 9, những bài tập vật lý hay 9

21 Đọc thêm

HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN CỰC CHUẨN

HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN CỰC CHUẨN

HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CỰC CHUẨN
HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CỰC CHUẨN
HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CỰC CHUẨN
HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CỰC CHUẨN
HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CỰC CHUẨN
HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CỰC CHUẨN

26 Đọc thêm

TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (LÝ THUYẾT + BÀI TẬP VẬN DỤNG)

TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (LÝ THUYẾT + BÀI TẬP VẬN DỤNG)

TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP TỔ HỢP pdf

BÀI TẬP TỔ HỢP PDF

TRANG 1 BAØI TẬP A.Mục yêu cầu:tiêu 1.Về kiến thức: - Nắm vững công thức tổ hợp,xác suất của biến cố các phép toán của của xác suất-biến cố độc lập - Biết cách áp dụng vào các bài toán á[r]

6 Đọc thêm

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP

• Tương tự như bài tập 1; giáo viên có thể thay thế yêu cầu bài toán bởi các yêu khác, ví dụ như:Chứng minh rằng, tìm các giá trị của n thoả mãn đẳng thức......
• Và chúng ta đều nhận thấy rằng với cách giải các bài toán như trên giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình lĩnh hội kiến thức; đồng thời giúp học sinh nhìn ra vấn đề tổng quát nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động của các em.

27 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp (hay)

BÀI TẬP TỔ HỢP HAY

vậy số cách lấy thỏa mãn đầu bài là: C103* C72* C52*1=25200cách bài 18: đội dự tuyển bóng bàn có 10 nữ,7 nam trong đó có danh thủ nam là vũ mạnh cường và danh thủ nữ là ngô thu thủy.ngườ[r]

10 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp, chỉnh hợp

BÀI TẬP TỔ HỢP, CHỈNH HỢP

ạng 1:Chứng minh ñẳng thức
k
n
C bằng ñạo hàm
Bài 1: CMR: ( ) ( )
0 1 2
3 5 ... 2 1 1 2
n n
n n n n
C C C n C n + + + + + = +
Bài 2: CMR:
1 1 2 2 3 3 1
2 2.2 3.2 ... 3
n n n n n
n n n n
C C C nC n
− − − −
+ + + + =
Bài 3: CMR: ( )
1 1 2 3 4
2 3 4 ... 1 0
n n
n n n n n
C C C C nC

− + − + + − =
Bài 4: CMR:
( ) ( ) ( )
1 1 0 2 1 3 2 1 1 1 2 1
4 1 4 2 4 ... 1 2.2 ... 2
n n n n n n n
n n n n n n n
n C n C n C C C C n C
− − − − − −
− − + − − + − = + + +
Bài 5. CMR
( ) ( ) ( )
( )
( )
2 2 2
1 2
2
2 1
2 ...
1
n
n n n
n
C C n C
n

+ + + =
−  
 ạng 1:Chứng minh ñẳng thức
k
n
C bằng ñạo hàm
Bài 1: CMR: ( ) ( )
0 1 2
3 5 ... 2 1 1 2
n n
n n n n
C C C n C n + + + + + = +
Bài 2: CMR:
1 1 2 2 3 3 1
2 2.2 3.2 ... 3
n n n n n
n n n n
C C C nC n
− − − −
+ + + + =
Bài 3: CMR: ( )
1 1 2 3 4
2 3 4 ... 1 0
n n
n n n n n
C C C C nC

− + − + + − =
Bài 4: CMR:
( ) ( ) ( )
1 1 0 2 1 3 2 1 1 1 2 1
4 1 4 2 4 ... 1 2.2 ... 2
n n n n n n n
n n n n n n n
n C n C n C C C C n C
− − − − − −
− − + − − + − = + + +
Bài 5. CMR
( ) ( ) ( )
( )
( )
2 2 2
1 2
2
2 1
2 ...
1
n
n n n
n
C C n C
n

+ + + =
−  
 
Xem thêm

2 Đọc thêm

Hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tập

HOÁN VỊ TỔ HỢP CHỈNH HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tập
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp có lời giải

BÀI TẬP TỔ HỢP CÓ LỜI GIẢI

BÀI 29: CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CHẴN GỒM 6 CHỮ SỐ KHÁC NHAU THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHỮ SỐ HÀNG TRĂM ngàn khác 0 và phải có mặt chữ số 2.. BÀI 34: CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 6 CHỮ SÓ KHÁC N[r]

14 Đọc thêm

95 BÀI TẬP HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

95 BÀI TẬP HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
Xem thêm

Đọc thêm

TỔ HỢP XÁC SUẤT TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

TỔ HỢP XÁC SUẤT TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

BÀI TẬP TỔ HỢP XÁC SUẤT 12 là tài liệu tổng hợp 72 bài tập tổ hợp xác suất trong các đề thi đại học. Rất mong tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh trong giảng dạy và học tập. Mong được sự ủng hộ của các bạn

6 Đọc thêm

BÀI TẬP TỔ HỢP XÁC SUẤT

BÀI TẬP TỔ HỢP XÁC SUẤT

Bài tập tổ hợp và xác suất

5 Đọc thêm

Unit5 b12 bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.

UNIT5 B12 BÀI TẬP TIẾNG ANH 9.BÀI TẬP TIẾNG ANH 9.

teing anh tieng anh bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.bài tập tiếng anh 9.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Bài tập hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

BÀI TẬP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP

Bài tập hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

63 Đọc thêm